06.03.2015.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Forum wydarzeń
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Z uniwersytetu
Numer 102/80 online
022015.jpg
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Manuał aptekarski arrow 06.2011 - "Suplementacja witaminą D. Skutki niedoboru i nadmiaru."


 


06.2011 - "Suplementacja witaminą D. Skutki niedoboru i nadmiaru." Drukuj Email
czerwiec 2011, nr 58/36 online
 
SUPLEMENTACJA WITAMINĄ D.

SKUTKI NIEDOBORU I NADMIARU.

 

    Witamina D występuje w postaci 2 związków: witaminy D2 (ergokalcyferol), która znajduje się w różnych roślinach i grzybach (pieczarki, kurki), oraz witaminy D3 (cholekalcyferol) występującej w organizmach zwierzęcych i powstającej w wyniku syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecznego (UV-B). Ilość witaminy D określana jest w jednostkach międzynarodowych IU (International Unit; 1 mikrogram = 40 IU).
 
   Pierwszym etapem aktywacji metabolicznej (hydroksylacji) witaminy D jest 25-hydroksykalcyferol (25OHD) wytworzony w wątrobie. Wartość stężenia 25OHD w surowicy jest najdokładniejszym wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D; stężenia prawidłowe u zdrowych dzieci mieszczą się w granicach 20-80 ng/ml (50 nmol/l – 200 nmol/l), a u osób dorosłych: od 30 ng/ml (75 nmol/l). Jednakże w pracach dotyczących dzieci z zaburzeniami metabolizmu kostnego lub przewlekłymi chorobami układu szkieletowego wykazano, że najbardziej skuteczne dla poprawy mineralizacji i zabezpieczenia procesów rozwoju kośćca są stężenia 25OHD w surowicy powyżej 30ng/ml.
 
   Metabolit wątrobowy jest substratem do syntezy w nerkach najbardziej aktywnego metabolitu witaminy D: 1,25 dwuhydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)2D). Oddziałuje on na komórki, tkanki i organy poprzez receptor dla witaminy D (VDR). Rozmieszczenie receptora VDR pozwoliło na wyróżnienie 2 głównych działań: klasycznego (kalcemicznego) związanego z metabolizmem kostnym (wpływ, poprzez obecny receptor, na funkcje jelita, kości, nerek i przytarczyc) oraz nieklasycznego nazwanego działaniem plejotropowym, które wiąże się z obecnością receptora VDR w wielu zdrowych narządach i tkankach (nadnerczach, tarczycy, trzustce, przysadce, skórze), ale też w zmienionych chorobowo np. w komórkach nowotworowych.
 
   Źródła witaminy D: synteza skórna, produkty żywnościowe, suplementacja. Organizm ludzki posiada zdolność syntezy witaminy D3. Powstaje ona w skórze z prowitaminy (ta z kolei z 7-dehydrocholesterolu, pod wpływem promieniowania UVB, o długości fal 290-315 nm), która uwalniana jest do krwi, gdzie łączy się z białkiem wiążącym i ostatecznie dostaje się do wątroby.
 
   W Polsce synteza skórna zachodzi od kwietnia do września, w godzinach 10-15, przy zapewnieniu minimum 15 min. ekspozycji na słońce 18% powierzchni ciała (przedramiona, kończyny dolne) bez stosowania filtrów ochronnych.
 
   Drugim źródłem zaopatrzenia w witaminę D są produkty ją zawierające. Witamina D3 znajduje się w największej ilości w tłustych rybach morskich, takich jak: łosoś (400IU/100g), makrela, sardynki, tran (400IU/łyżeczkę), żółtko jaja kurzego (20IU), śladowe ilości w maśle i mleku.
 
   Jednakże w wielu sytuacjach, obecnie coraz powszechniej, jedynym pewnym źródłem zaopatrzenia organizmu w witaminę D pozostają suplementy. Są to liczne preparaty zawierające tylko witaminę D lub wielowitaminowe z witaminą D. Większość z nich jest zalecana w ścisłych dawkach przez lekarzy „na receptę”, a niektóre tylko jako suplementy diety. W Europie wszystkie preparaty zawierają witaminę D3 (D2 – USA).
 
   Przyczyny niedoboru witaminy D w zdrowej populacji są bardzo liczne, związane m.in. z upośledzeniem lub nawet brakiem procesów syntezy skórnej (warunki klimatyczne, stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, coraz dłuższym przebywaniem w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych…), niedostateczną podażą w diecie, starzeniem się i upośledzeniem hydroksylacji. Poza tym istnieje wiele zaburzeń dotyczących wątroby, nerek, przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, w których deficyty witaminy D są bardzo częste.
 
   Odpowiednie zaopatrzenie organizmu w tę witaminę jest konieczne w każdym okresie życia, chociaż wydaje się, że najbardziej ścisłe i przestrzegane powinno być u dzieci (w tym niemowląt) i młodzieży.
 
   W związku z tym zostały opracowane, przez Zespół Ekspertów, aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D [1,10,11]. W zaleceniach tych, oprócz zapotrzebowania na witaminę D, w poszczególnych okresach życia i dawek suplementacji, podane zostały informacje dotyczące zawartości wapnia i witaminy D w produktach żywnościowych, oraz dawki lecznicze tej witaminy w ciężkich niedoborach. Szczególnego zwrócenia uwagi wymagają  następujące zalecenia: dawka dzienna witaminy D nie może być niższa od 400IU w całym okresie rozwojowym, przy czym należy uwzględnić ilość w mieszankach mlecznych w pierwszych latach życia, suplementacja tą witaminą jest bardzo potrzebna w okresie pokwitania (z wyłączeniem miesięcy letnich) i dorastania, oraz u osób po 65 roku życia (800-1000IU/dobę). Poza tym zalecenia uwzględniają podaż witaminy D kobietom w ciąży i karmiącym; podkreśla się też ważną rolę wapnia, którego właściwa ilość (zgodna z normami zapotrzebowania) jest niezbędna do kalcemicznego  działania witaminy D. W szerokim piśmiennictwie z tego zakresu polecana jest podaż wapnia z dietą, co wpływa na najlepsze (i bez możliwych niepożądanych następstw) wchłanianie, przyswajanie i wykorzystanie wapnia w celach mineralizacji kośćca.
 
   Niedobór witaminy D, jak wynika z aktualnej literatury z tego zakresu (w tym prac badawczych), jest powszechny i bardzo znaczący, „hipowitaminoza D wydaje się być współczesną epidemią w wielu populacjach świata”.
 
   Skutki niedoboru przejawiają się, przede wszystkim, w zaburzeniu jej najsilniejszego i znanego już od bardzo dawna działania kalcemicznego. Niedobór witaminy prowadzi do krzywicy u dzieci lub osteomalacji (u osób dorosłych), osteopenii lub osteoporozy w każdym okresie życia. Udowodniono działanie przeciwzłamaniowe witaminy D, które zaznacza się już przy dawce suplementacji w granicach 482-770 IU/dobę i osiągnięciu stężenia 25OHD w surowicy nie mniejszym aniżeli 30ng/ml (75nmol/l). Witamina D oprócz dobrze poznanego wpływu na homeostazę wapniową, zwiększa siłę mięśni, a jej niedobór powoduje osłabienie mięśni szkieletowych, co sprzyja upadkom i w konsekwencji złamaniom kości.
 
   W ostatnich latach udowodniono, na podstawie szerokich badań dotyczących plejotropowego działania witaminy D, że jej niedobór (niskie wartości stężenia w surowicy 25OHD) sprzyja powstawaniu nowotworów, m.in. raka jelita grubego, piersi, prostaty. Zwiększa zapadalność na nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia, infekcje górnych dróg oddechowych oraz ryzyko wystąpienia gruźlicy i astmy. Okazało się, iż niedobór witaminy D prowadzi do obniżenia aktywności układu odpornościowego oraz zwiększa podatność na choroby autoimmunizacyjne, ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1. Poznano także jej skuteczność przeciwłuszczycową oraz zwiększoną, przy obniżonych jej stężeniach w organizmie, zachorowalność na choroby układu nerwowego, w tym stwardnienie rozsiane i depresję.
 
   Wobec dużych niedoborów witaminy D, zarówno u dzieci jak też osób dorosłych, przy jednoczesnym poznaniu  jej korzystnego, ogólnoustrojowego działania, podaż tej witaminy z różnych źródeł, w tym suplementacja nabiera bardzo ważnego, istotnego znaczenia. Z drugiej strony należy pamiętać o przestrzeganiu dawek zalecanych, gdyż zbyt wysokie jej ilości zwłaszcza u osób w starszym wieku  mogłyby stanowić zagrożenie mineralizacją naczyń wieńcowych.
 
   Przeciwskazania do stosowania preparatów witaminy D mogą być względne (przemijające), jak hiperkalciuria i hiperkalcemia, oraz bezwzględne: idiopatyczna hiperkalcemia niemowląt, zespół Williamsa oraz ciężka niedoczynność tarczycy.
 
   Do przedawkowania witaminy D obecnie dochodzi bardzo rzadko, gdyż dominują jej niedobory. W piśmiennictwie podkreśla się, że przedawkowanie witaminy D przy stosowaniu standardowych dawek leczniczych (nawet do 7000-10000IU/dobę) nie jest możliwe. Dawki uderzeniowe już dawno zostały wycofane i to nie tylko u dzieci ale i u osób dorosłych. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn (np. przewlekłe stosowanie nadmiernych ilości witaminy D) dochodzi do przedawkowania to pojawiają się objawy związane ze skutkami podwyższonego stężenia wapnia w surowicy. Te początkowe objawy kliniczne, to: brak łaknienia, bóle brzucha, zaparcia, wymioty, bóle głowy, osłabienie, senność, u małych dzieci zaś słabe przyrosty masy ciała i zahamowanie rozwoju psychoruchowego. Występuje także często wielomocz i wzmożone pragnienie, zaburzenia rytmu i neurologiczne. Na skutek przewlekłego, znacznego nadmiaru witaminy D może wystąpić kamica lub wapnica nerek, zwapnienia w tkankach miękkich a nawet uogólniona demineralizacja kośćca.
 
   W postępowaniu, przy pojawieniu się przedawkowania, należy odstawić preparaty witaminy D na okres 3-6 miesięcy, oznaczyć stężenie 25OHD w surowicy, zastosować dietę ubogowapniową i obfite pojenie.
 
   Objawy przedawkowania witaminy D spotykane są sporadycznie, natomiast skutki jej niedoboru, zwłaszcza w przypadku działania plejotropowego mogą być bardzo poważne i ujawnić się w każdym okresie życia. A zatem rozważna i regularna podaż witaminy D, czy to z dietą czy w suplementacji powinna być zalecana nie tylko dzieciom i młodzieży ale też u osób dorosłych, a szczególnie w wieku podeszłym.
 
                    Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
                    Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
                    Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fot. Dreamstime.com

Piśmiennictwo

1.    Zespół Ekspertów: Aktualne (2009) polskie zalecenia dotycząc profilaktyki niedoboru witaminy D. Medycyna Praktyczna 2010, 1, 1-5.
2.    Chlebna-Sokół D., Karalus J.: Study of the influence of environmental factors on serum witamin D metabolites concentrations in children with low bone mass. Polish J. of Environ. Stud. 2008, vol. 17, No 4a, 67-71
3.    Chlebna-Sokół., Karalus J.: Correlations between vitamin D metabolites and parameters of bone mineral density in children with  idiopathic osteoporosis and osteopenia. Clin. Exp. Med. Lett. 2009, 50(4), 221-225.
4.    Golec J., Chlebna-Sokół D.: Stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z niską masą kostną. Endokrynologia Pediatryczna, 2011, 10, 1, 27-35.
5.    Holick MF.: Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease and osteoporosis. Am. J. Clin. Nutr. 2004, 79(3), 262-371.
6.    Holick MF.: The vitamin D deficiency pandemic and consequences for nonskeletal health: mechanisms of action. Mol Aspects Med., 2008, 29(6), 361-368.
7.    Holick MF.: Vitamin D: a D – lightful health perspective. Nutr. Rev., 2008, 66(10), 182-194.
8.    Karalus J., Chlebna-Sokół D.: Optymalne stężenie witaminy D jako ważny czynnik rozwoju
i utrzymania prawidłowej masy kostnej dzieci i młodzieży. Endokrynologia Pediatryczna, 2008, 7, 2, 75-82.
9.    Karalus J., Chlebna-Sokół D. The clinical efficacy of vitamin D in children with primary low bone mass. Pediatric Endocrinology,Diabetes and Metabolism. 2011, 17,1,35-40
10.    Marcinowska-Suchowierska E. i wsp.: Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych. Terapia, 2010, Reprint z nr 10 (247).
11.    Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J. i in.: Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D. Standardy Medyczne. Pediatria, 2009, 6, 1, 1-16.     

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
ginette-35 lowest price list order dutasteride online how can i get tamoxifen does generic cefixime purchase voltaren gel prednisolone cheapest price xbox naprosyn online cheap dresses buy slimex india generic keppra manufacturers purchase septilin jarabe how can i get amantadine to take zestril over the counter i buy best erection pills over the counter 2013 micronase buy online for sale lisinopril lowest price increase cheapest price on periactin the street buy caverta by ranbaxy online india albenza buy online you benemid cheapest price india accutane buy online zealand generic ventolin inhaler online where can i purchase lioresal you get generic for alesse birth control buy famvir online over the counter how can i get v gel himalaya review cheap finast grocery buy flomax online mode where to buy xalatan yahoo buy cheap cytotec baguio city where to buy nolvadex pct cheap viagra australia fast delivery how can i get lamisil xanax where to buy aricept day delivery best over the counter tretinoin how can i get propranolol quick does generic brand for clonidine cheapest price on sildalis reviews grifulvin buy online india alli online order farmacia famvir online cheap india purchase azithromycin online order zanaflex australia wholesale generic mircette birth control reviews order lexapro online lexpro accounting canadian pharmacy periactin vita how can i get advair long till clonidine buy online epocrates rosuvastatin lowest price teva metoclopramide cheapest price hydrochloride prometrium non perscription cheapest price on imuran canada buy cheap benfotiamine calgary tricor over the counter has wholesale generic cymbalta online where can i purchase tulsi found generic for adalat periactin sale in canada generic tamoxifen vs nolvadex buy hydrochlorothiazide zydus shop lasuna food lamictal cheapest price retail generic antivert alternative buy zanaflex online cheap how long after tamoxifen can i get pregnant tricor generic launch date canadian pharmacy ginseng health benefits wholesale generic cipro antibiotic where to buy nootropil in south africa how can i get forzest use where to buy beconase kuala lumpur vytorin sale capsules purchase tadapox avis buy cheap avodart generic cheapest price on levitra zealand canadian pharmacy ventolin sainsburys prometrium online cheap uk buy crestor uk lopid next day delivery quote cheapest price on mestinon lek wholesale generic trimox name generic ditropan release plaquenil non perscription insulin ginette 35 ordering and weight gain buy goodyear allegra in canada lanoxin lowest price philippines purchase liv 52 zusammensetzung brahmi lowest price sharbat how often can levitra be taken buy cal king sheets copegus online cheap pills brahmi non perscription diuretic generic viramune their cheap price on hyaluronic acid serum buy viagra online in the usa buy alli online ireland ciprofloxacin cheapest price target generic liv 52 liver cleanse doxazosin online cheap price combivent online cheap kurti how can i get medrol ibuprofen purchase protonix uses buy famvir online dogs rogaine ordering cheapest price on cialis zimbabwe wholesale generic strattera cost order gyne lotrimin diaper rash order fucidin online buy amitriptyline xanax where can i purchase arava online uk is generic clomid just as good where to buy elavil can u emsam online cheap clothes how can i get endep you feel where to buy alavert nz how can i get famvir good after expiration date allopurinol generic name buy diltiazem online legal buy diltiazem online reviews buy quetiapine cheap generic erectile pack help generic pantoprazole sodium xalatan over the counter version how can i get kamagra in thailand where to buy celebrex zamiennik cymbalta online order offer buy speman online forte purchase tulsi plants imitrex online order australia where can i purchase zyrtec made wholesale generic coreg uses order zyvox online cheap discount torsemide lasix norvasc lowest price how can i get rizact tablet augmentin next day delivery nyc wholesale generic skelaxin is there canadian pharmacy voveran emulgel how can i get ginseng nc order dipyridamole online powder generic combivent respimat where to buy mircette manufacturer how can i get adalat does lok augmentin non perscription viagra purchase renovation loan benadryl next day delivery after generic liv 52 zentel benadryl sleep nitrofurantoin lowest price uk cheap v gel reviews buy cefixime online uk tegretol lowest price online buy digoxin in stores shop proventil hfa buy cheap calendar 2015 order adalat online zshare stromectol cheapest price ebay aristocort buy online ointment buy cheap zithromax in australia mircette over the counter u get where to buy aleve in canada buy cheap midamor from canada where to buy mircette pills colchicine buy online from canada how can i get ayurslim to eat buy cheap etodolac mg cheapest price on amoxicillin ritemed ventolin cheapest price aer where can i purchase saw palmetto utah famvir cheapest price uk inderal sale australia cheap sarafem work generic dipyridamole does bystolic cheapest price hotels where can i purchase avana jaipur finast non perscription weight loss pills how can i get aleve per day buy cheap motilium new zealand carafate sale tablets cheapest price on cialis kuwait how can i get aceon over the counter is imitrex available over the counter cheap benadryl jarabe shop cafergot line celexa lowest price cvs buy cialis next day delivery cipro cheapest price target fast shipping cabgolin online uk kamagra shop nl pariet cheapest price kindle where to buy nicotine e-liquid in australia where to buy prazosin generic online generic lexapro topix buy cheap retin a tretinoin cream saw palmetto online order oil extract maxalt lowest price in canada discount ginette 35 safe where to buy piracetam uk how can i get fluoxetine vision altace over the counter philippines how can i get dramamine extract shop shuddha guggulu opinie buy coumadin zealand where to buy keflex for dogs generic levitra zaire tulsi lowest price rediff buy clomid cheap price paroxetine is generic for what shop nizagara reviews seroflo cheapest price uk where can i purchase xalatan found purchase zithromax vidal rosuvastatin next day delivery times how can i get lotensin discontinue is there an over the counter version of protonix glycomet online order where to buy plaquenil eye himcocid non perscription inhaler precose over the counter drugs wholesale generic dramamine name bactroban cheapest price in the philippines generic lopressor come order skelaxin online sold over the counter medicine like accutane generic lasuna himalaya where to buy atarax generic tinidazole non perscription sunglasses where can i buy valtrex over the counter sinemet lowest price retail aciphex online order a prescription albenza generic name cheapest price on xeloda list how long can i take celebrex for promethazine online cheap india how soon can i take motrin after aspirin glucophage buy online europe how can i get plavix does cheapest price on flomax zealand canadian pharmacy zanaflex erowid how can i get dramamine in a row buy dipyridamole online apotheke cheapest price on suhagra force 50 ventolin non perscription nebules order trandate online can you where to buy coreg metabolized buy zantac syrup for dogs trental over the counter gas relief low cost arimidex online lariam buy online generic where can i buy terramycin in uk kamagra online cheap pharmacy how can i get menosan himalaya fast shipping zyban online free cheapest price on lotrisone us how can i get aldactone pressure purim ordering calcium carbonate online order nz buy dulcolax online vendita where can i purchase celadrin sydney where to buy naprosyn liquid zovirax online order safe buy furosemide tablets uk cozaar over the counter products contain kamagra lowest price xbox cheap propecia forum where to buy reglan australia skelaxin buy online pristiq over the counter you purchase diltiazem online cheap order how can i get artane stop liv 52 ordering milk thistle how can i get lanoxin you high v-gel non perscription walmart discount altace dosage diabecon cheapest price finder order zyvox online buy buy exelon online stock how can i get acivir use where to buy viagra edmonton albendazole next day delivery order viagra uk imitrex over the counter quinn buy apo-metformin online buy v gel gel renagel over the counter tablets keppra low price thyroid where to buy cyklokapron line silvitra non perscription drugs beconase sale in canada how can i get diovan stay in your system where to buy albendazole and mebendazole caverta cheapest price hotels kamagra shop hamburg generic silagra gel cheap lopid wiki how can i get detrol you pronounce mobic non perscription narcotic how can i get aceon find buy cheap phenergan nz shop pristiq online wholesale generic coreg picture how can i get keflex nervous system purchase protonix liquid how can i get ciplox order rumalaya online order noida cabgolin non perscription contacts order femara online letrozole where to buy emsam japan generic zofran while pregnant where can i purchase zocor cheap aspirin low price gout canadian pharmacy evecare uses pamelor online order zumiez where to buy rogaine xenia how can i get hydrochlorothiazide retention buy augmentin real buy generic metformin online hyaluronic acid online cheap skin wholesale generic cymbalta when available calcium carbonate online cheap in bulk tetracycline cheapest price hydrochloride buy keppra online uk buy xenical in singapore mestinon cheapest price raw material nicotinell cheapest price yojimbo shatavari plant for sale where to buy micardis australia ciplox lowest price z1 lariam online cheap tablets where can i purchase mentax uk where can i purchase levothroid synthroid advair buying online mexico rosuvastatin lowest price yojimbo how can i get brahmi to eat clonidine online cheap vintage buy azulfidine online overnight delivery etodolac cheapest price costco allegra over the counter price astelin generic price hydroxyzine generic drug cheap evecare dosage buy viagra online canada paypal where to buy prednisone mastercard order omnicef online free where to buy prograf level nizagara non perscription boots where to buy moduretic generic prednisolone buy ethionamide ordering online order emsam fatigue wholesale generic aricept odt wholesale generic zyrtec work where to buy nexium japan purchase indinavir powder casodex cheapest price in india order betapace online prescription how can i get femara video zofran cheapest price retail buy cheap motilium septilin cheapest price himalaya where to buy flagyl japan cheaper price on singulair version orlistat online order mg how can i get evista after taking how can i get singulair effects last dilantin online order number atarax online order cheap order moduretic uses can i buy propecia over the counter uk canada pharmacy cymbalta monograph flovent lowest price retail benfotiamine non perscription contacts requip non perscription uk allopurinol ordering numbers cheapest price on noroxin norfloxacina combivent manufacturer discount buy cheap aciphex prescription online lithium sale xbox premarin sale ontario where can i purchase carafate to get plavix over the counter u get detrol buy online hydrochloride lithium cheapest price wafer evista generic name where can i purchase glucophage generic buy triamterene online mims order ralista tab exelon discount card buy triamterene online sold cheapest price on nexium in ireland buy periactin online fast delivery order betapace online pharmacy buy cheap hoodia pills lasix online cheap very how can i get procardia contractions buy himalaya styplon online himcolin online cheap purchase diabecon online order number kamagra online cheap mit kreditkarte advair hfa for sale motrin online cheap dresses buy cheap stromectol uk low cost mentat engagement rings order sinemet online overnight buy v gel online tight gel diltiazem over the counter thailand mircette cheapest price uk wholesale generic arimidex online metoclopramide cheapest price online where to buy finpecia goa where can i purchase arava generic wholesale generic arimidex uk buy alli online xenical renagel cheapest price pharmacy where to buy obagi tretinoin cream 0.1 how can i get off seroquel uroxatral lowest price online canadian pharmacy hyzaar torsemide sale qld prandin online cheap from uk low cost avodart hair cheap acivir antabuse sale capsules how can i get precose give a cat where to buy plendil lek dilantin non perscription xanex where to buy rogaine where can i purchase arimidex manufacturer shop lanoxin use how can i get diclofenac quickly do buy alesse reviews discount nimotop la"a"ke ventolin cheapest price vs proair generic brand of pariet cabgolin over the counter nz wholesale generic propecia effectiveness maxalt cheapest price rpd 10mg order plavix online australia low cost fosamax generic betnovate buy online in uk where to buy aceon in uk anacin sale ontario lipitor lowest price kroger buy sominex nyc bactrim next day delivery nyc lipitor online order offers augmentin lowest price dose shop fosamax coumadin non perscription puo mangiare discount kemadrin dose purchase triamterene pills order provera online spiska where can i purchase lincocin nature purchase lincocin uses cheap inderal version voltaren cheapest price in india buy cheap renagel nyc femara non perscription xanax risperdal over the counter drug generic lopid where to buy cytoxan singapore order decadron nasal lanoxin buy online pharmacy zyprexa relprevv generic ashwagandha cheapest price rupees how can i get buspar xenotransplantation canadian pharmacy mircette monophasic buy cheap cabgolin vegas how can i get toradol yourself low cost lipothin reviews where can i purchase reglan you find purchase liv 52 vet how can i get prinivil high where can i purchase beconase in toronto where to buy zetia for cats hydrochlorothiazide sale nz low cost flovent uses lozol over the counter quinn purchase torsemide dose buy cheap diclofenac zealand slimex online cheap order low cost hoodia gordonii sinemet over the counter medicine like ashwagandha low price dose generic norvasc names lasix online cheap designer buy famvir vegas provera cheapest price xbox ditropan non perscription cheap chloramphenicol in usa dapoxetine online order apotheke order cialis online jual risperdal generic walmart avodart next day delivery xanax buy cheap famvir korea acivir cheapest price nz levlen cheapest price in australia zyrtec d purchase limit can i buy fucidin over the counter emsam online cheap sale buy xenical china cytoxan online order usa betnovate lowest price xperia hydrochlorothiazide cheapest price uk cheap avapro irbesartan where can i purchase lopressor do where to buy strattera japan cheapest price on arimidex retail