29.03.2015.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Forum wydarzeń
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Z uniwersytetu
Numer 102/80 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Manuał aptekarski arrow 06.2011 - "Suplementacja witaminą D. Skutki niedoboru i nadmiaru."


 


06.2011 - "Suplementacja witaminą D. Skutki niedoboru i nadmiaru." Drukuj Email
czerwiec 2011, nr 58/36 online
 
SUPLEMENTACJA WITAMINĄ D.

SKUTKI NIEDOBORU I NADMIARU.

 

    Witamina D występuje w postaci 2 związków: witaminy D2 (ergokalcyferol), która znajduje się w różnych roślinach i grzybach (pieczarki, kurki), oraz witaminy D3 (cholekalcyferol) występującej w organizmach zwierzęcych i powstającej w wyniku syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecznego (UV-B). Ilość witaminy D określana jest w jednostkach międzynarodowych IU (International Unit; 1 mikrogram = 40 IU).
 
   Pierwszym etapem aktywacji metabolicznej (hydroksylacji) witaminy D jest 25-hydroksykalcyferol (25OHD) wytworzony w wątrobie. Wartość stężenia 25OHD w surowicy jest najdokładniejszym wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D; stężenia prawidłowe u zdrowych dzieci mieszczą się w granicach 20-80 ng/ml (50 nmol/l – 200 nmol/l), a u osób dorosłych: od 30 ng/ml (75 nmol/l). Jednakże w pracach dotyczących dzieci z zaburzeniami metabolizmu kostnego lub przewlekłymi chorobami układu szkieletowego wykazano, że najbardziej skuteczne dla poprawy mineralizacji i zabezpieczenia procesów rozwoju kośćca są stężenia 25OHD w surowicy powyżej 30ng/ml.
 
   Metabolit wątrobowy jest substratem do syntezy w nerkach najbardziej aktywnego metabolitu witaminy D: 1,25 dwuhydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)2D). Oddziałuje on na komórki, tkanki i organy poprzez receptor dla witaminy D (VDR). Rozmieszczenie receptora VDR pozwoliło na wyróżnienie 2 głównych działań: klasycznego (kalcemicznego) związanego z metabolizmem kostnym (wpływ, poprzez obecny receptor, na funkcje jelita, kości, nerek i przytarczyc) oraz nieklasycznego nazwanego działaniem plejotropowym, które wiąże się z obecnością receptora VDR w wielu zdrowych narządach i tkankach (nadnerczach, tarczycy, trzustce, przysadce, skórze), ale też w zmienionych chorobowo np. w komórkach nowotworowych.
 
   Źródła witaminy D: synteza skórna, produkty żywnościowe, suplementacja. Organizm ludzki posiada zdolność syntezy witaminy D3. Powstaje ona w skórze z prowitaminy (ta z kolei z 7-dehydrocholesterolu, pod wpływem promieniowania UVB, o długości fal 290-315 nm), która uwalniana jest do krwi, gdzie łączy się z białkiem wiążącym i ostatecznie dostaje się do wątroby.
 
   W Polsce synteza skórna zachodzi od kwietnia do września, w godzinach 10-15, przy zapewnieniu minimum 15 min. ekspozycji na słońce 18% powierzchni ciała (przedramiona, kończyny dolne) bez stosowania filtrów ochronnych.
 
   Drugim źródłem zaopatrzenia w witaminę D są produkty ją zawierające. Witamina D3 znajduje się w największej ilości w tłustych rybach morskich, takich jak: łosoś (400IU/100g), makrela, sardynki, tran (400IU/łyżeczkę), żółtko jaja kurzego (20IU), śladowe ilości w maśle i mleku.
 
   Jednakże w wielu sytuacjach, obecnie coraz powszechniej, jedynym pewnym źródłem zaopatrzenia organizmu w witaminę D pozostają suplementy. Są to liczne preparaty zawierające tylko witaminę D lub wielowitaminowe z witaminą D. Większość z nich jest zalecana w ścisłych dawkach przez lekarzy „na receptę”, a niektóre tylko jako suplementy diety. W Europie wszystkie preparaty zawierają witaminę D3 (D2 – USA).
 
   Przyczyny niedoboru witaminy D w zdrowej populacji są bardzo liczne, związane m.in. z upośledzeniem lub nawet brakiem procesów syntezy skórnej (warunki klimatyczne, stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, coraz dłuższym przebywaniem w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych…), niedostateczną podażą w diecie, starzeniem się i upośledzeniem hydroksylacji. Poza tym istnieje wiele zaburzeń dotyczących wątroby, nerek, przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, w których deficyty witaminy D są bardzo częste.
 
   Odpowiednie zaopatrzenie organizmu w tę witaminę jest konieczne w każdym okresie życia, chociaż wydaje się, że najbardziej ścisłe i przestrzegane powinno być u dzieci (w tym niemowląt) i młodzieży.
 
   W związku z tym zostały opracowane, przez Zespół Ekspertów, aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D [1,10,11]. W zaleceniach tych, oprócz zapotrzebowania na witaminę D, w poszczególnych okresach życia i dawek suplementacji, podane zostały informacje dotyczące zawartości wapnia i witaminy D w produktach żywnościowych, oraz dawki lecznicze tej witaminy w ciężkich niedoborach. Szczególnego zwrócenia uwagi wymagają  następujące zalecenia: dawka dzienna witaminy D nie może być niższa od 400IU w całym okresie rozwojowym, przy czym należy uwzględnić ilość w mieszankach mlecznych w pierwszych latach życia, suplementacja tą witaminą jest bardzo potrzebna w okresie pokwitania (z wyłączeniem miesięcy letnich) i dorastania, oraz u osób po 65 roku życia (800-1000IU/dobę). Poza tym zalecenia uwzględniają podaż witaminy D kobietom w ciąży i karmiącym; podkreśla się też ważną rolę wapnia, którego właściwa ilość (zgodna z normami zapotrzebowania) jest niezbędna do kalcemicznego  działania witaminy D. W szerokim piśmiennictwie z tego zakresu polecana jest podaż wapnia z dietą, co wpływa na najlepsze (i bez możliwych niepożądanych następstw) wchłanianie, przyswajanie i wykorzystanie wapnia w celach mineralizacji kośćca.
 
   Niedobór witaminy D, jak wynika z aktualnej literatury z tego zakresu (w tym prac badawczych), jest powszechny i bardzo znaczący, „hipowitaminoza D wydaje się być współczesną epidemią w wielu populacjach świata”.
 
   Skutki niedoboru przejawiają się, przede wszystkim, w zaburzeniu jej najsilniejszego i znanego już od bardzo dawna działania kalcemicznego. Niedobór witaminy prowadzi do krzywicy u dzieci lub osteomalacji (u osób dorosłych), osteopenii lub osteoporozy w każdym okresie życia. Udowodniono działanie przeciwzłamaniowe witaminy D, które zaznacza się już przy dawce suplementacji w granicach 482-770 IU/dobę i osiągnięciu stężenia 25OHD w surowicy nie mniejszym aniżeli 30ng/ml (75nmol/l). Witamina D oprócz dobrze poznanego wpływu na homeostazę wapniową, zwiększa siłę mięśni, a jej niedobór powoduje osłabienie mięśni szkieletowych, co sprzyja upadkom i w konsekwencji złamaniom kości.
 
   W ostatnich latach udowodniono, na podstawie szerokich badań dotyczących plejotropowego działania witaminy D, że jej niedobór (niskie wartości stężenia w surowicy 25OHD) sprzyja powstawaniu nowotworów, m.in. raka jelita grubego, piersi, prostaty. Zwiększa zapadalność na nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia, infekcje górnych dróg oddechowych oraz ryzyko wystąpienia gruźlicy i astmy. Okazało się, iż niedobór witaminy D prowadzi do obniżenia aktywności układu odpornościowego oraz zwiększa podatność na choroby autoimmunizacyjne, ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1. Poznano także jej skuteczność przeciwłuszczycową oraz zwiększoną, przy obniżonych jej stężeniach w organizmie, zachorowalność na choroby układu nerwowego, w tym stwardnienie rozsiane i depresję.
 
   Wobec dużych niedoborów witaminy D, zarówno u dzieci jak też osób dorosłych, przy jednoczesnym poznaniu  jej korzystnego, ogólnoustrojowego działania, podaż tej witaminy z różnych źródeł, w tym suplementacja nabiera bardzo ważnego, istotnego znaczenia. Z drugiej strony należy pamiętać o przestrzeganiu dawek zalecanych, gdyż zbyt wysokie jej ilości zwłaszcza u osób w starszym wieku  mogłyby stanowić zagrożenie mineralizacją naczyń wieńcowych.
 
   Przeciwskazania do stosowania preparatów witaminy D mogą być względne (przemijające), jak hiperkalciuria i hiperkalcemia, oraz bezwzględne: idiopatyczna hiperkalcemia niemowląt, zespół Williamsa oraz ciężka niedoczynność tarczycy.
 
   Do przedawkowania witaminy D obecnie dochodzi bardzo rzadko, gdyż dominują jej niedobory. W piśmiennictwie podkreśla się, że przedawkowanie witaminy D przy stosowaniu standardowych dawek leczniczych (nawet do 7000-10000IU/dobę) nie jest możliwe. Dawki uderzeniowe już dawno zostały wycofane i to nie tylko u dzieci ale i u osób dorosłych. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn (np. przewlekłe stosowanie nadmiernych ilości witaminy D) dochodzi do przedawkowania to pojawiają się objawy związane ze skutkami podwyższonego stężenia wapnia w surowicy. Te początkowe objawy kliniczne, to: brak łaknienia, bóle brzucha, zaparcia, wymioty, bóle głowy, osłabienie, senność, u małych dzieci zaś słabe przyrosty masy ciała i zahamowanie rozwoju psychoruchowego. Występuje także często wielomocz i wzmożone pragnienie, zaburzenia rytmu i neurologiczne. Na skutek przewlekłego, znacznego nadmiaru witaminy D może wystąpić kamica lub wapnica nerek, zwapnienia w tkankach miękkich a nawet uogólniona demineralizacja kośćca.
 
   W postępowaniu, przy pojawieniu się przedawkowania, należy odstawić preparaty witaminy D na okres 3-6 miesięcy, oznaczyć stężenie 25OHD w surowicy, zastosować dietę ubogowapniową i obfite pojenie.
 
   Objawy przedawkowania witaminy D spotykane są sporadycznie, natomiast skutki jej niedoboru, zwłaszcza w przypadku działania plejotropowego mogą być bardzo poważne i ujawnić się w każdym okresie życia. A zatem rozważna i regularna podaż witaminy D, czy to z dietą czy w suplementacji powinna być zalecana nie tylko dzieciom i młodzieży ale też u osób dorosłych, a szczególnie w wieku podeszłym.
 
                    Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
                    Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
                    Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Fot. Dreamstime.com

Piśmiennictwo

1.    Zespół Ekspertów: Aktualne (2009) polskie zalecenia dotycząc profilaktyki niedoboru witaminy D. Medycyna Praktyczna 2010, 1, 1-5.
2.    Chlebna-Sokół D., Karalus J.: Study of the influence of environmental factors on serum witamin D metabolites concentrations in children with low bone mass. Polish J. of Environ. Stud. 2008, vol. 17, No 4a, 67-71
3.    Chlebna-Sokół., Karalus J.: Correlations between vitamin D metabolites and parameters of bone mineral density in children with  idiopathic osteoporosis and osteopenia. Clin. Exp. Med. Lett. 2009, 50(4), 221-225.
4.    Golec J., Chlebna-Sokół D.: Stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z niską masą kostną. Endokrynologia Pediatryczna, 2011, 10, 1, 27-35.
5.    Holick MF.: Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease and osteoporosis. Am. J. Clin. Nutr. 2004, 79(3), 262-371.
6.    Holick MF.: The vitamin D deficiency pandemic and consequences for nonskeletal health: mechanisms of action. Mol Aspects Med., 2008, 29(6), 361-368.
7.    Holick MF.: Vitamin D: a D – lightful health perspective. Nutr. Rev., 2008, 66(10), 182-194.
8.    Karalus J., Chlebna-Sokół D.: Optymalne stężenie witaminy D jako ważny czynnik rozwoju
i utrzymania prawidłowej masy kostnej dzieci i młodzieży. Endokrynologia Pediatryczna, 2008, 7, 2, 75-82.
9.    Karalus J., Chlebna-Sokół D. The clinical efficacy of vitamin D in children with primary low bone mass. Pediatric Endocrinology,Diabetes and Metabolism. 2011, 17,1,35-40
10.    Marcinowska-Suchowierska E. i wsp.: Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych. Terapia, 2010, Reprint z nr 10 (247).
11.    Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J. i in.: Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D. Standardy Medyczne. Pediatria, 2009, 6, 1, 1-16.     

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
levitra no generico synthroid without lactose the buy cialis cheapest canadian cialis generic dari xenical using viagra escort xenical sustancia activa xenical dosage use generic lisinopril cost plant viagra 200mg using clomid only walmart augmentin cost lisinopril drug study nexium price india clomid generic tablets buspar drunk costo cytotec chile erythromycin ethylsuccinate 400 mg metformin nausea vomiting buy paypal viagra bactrim causing hyponatremia 1 mg pill propecia cialis at target lisinopril ramipril costs thrush with doxycycline propecia prescription hawaii viagra available uk xenical diet drug diflucan fluconazole used cytotec pill identifier dapoxetine for cheap nolvadex causes impotence 30 mg prednisone synthroid dosage 100 mg metformin sugar tablet the drug zithromax lexapro 5 or 10 mg zovirax available generic wellbutrin generic headaches cialis vag 800mg generic lisinopril image vivid dreams buspar levitra 20 mg confezioni 50 mg synthroid weight zithromax drug type hydrochlorothiazide 12.5mg price buying kamagra reviews samsclub pharmacy viagra viagra malaysia get metformin causing fainting cialis slovenija 40mg gilf uses viagra metformin untuk cialis plus levitra cialis 50mg tadalafiili generic cialis discussion generic strattera 100mg prices viagra uk metformin 1000 mg osm hydrochlorothiazide phosphorus buy cialis 25mg viagra china 1 usd propecia dosage price get viagra covered prices cialis online viagra original online zolpidem and buspar wellbutrin sleeping pills thuoc cipro 500mg zoloft 80 mg african viagra 4500 mg counterfeit cialis 50mg viagra generico acquisto valtrex 500 mg glaxosmithkline sustanon nolvadex pct strattera 18 mg ndc priligy order online buy lexapro lundbeck husband and propecia thrush diflucan metformin 1000 mg tabletta lasix 25 mg controindicazioni clomid challenge canada zithromax 500 mg vial cialis bahamas prescription buspar thailand buy maestro viagra indian gel viagra buying viagra malaysia buy viagra nigeria comprimido cialis 20mg generic med synthroid assistance buying lexapro levitra 20mg cpr4 generic viagra use clomid treatment uk prednisone use hiv clomid pills iui cheap cialis compare prednisone 80 mg d viagra 30 lu 100mg mirtazapine and buspar viagra online betrug obat diflucan pfizer discuss viagra gold kamagra 150 mg dosage valtrex 500 mg generic shilajit viagra price cialis dubai online british pharmacy viagra lisinopril buy pills uses viagra tablets generic viagra availability foglietto illustrativo viagra 10mg lexapro wellbutrin dosing augmentin sinusitis lisinopril hctz price viagra canada website xenical purchase online cytotec mal uso canadian viagra jakarta buy viagra mn xenical tablets portual clomid testosterone pills generic cialis gelly propranolol hydrochloride uses propecia 100 pills generic zovirax hpv cheapest cialis prices levitra 20mg india wellbutrin dosage 600 mg viagra indian brands sublingual viagra 100mg walmart propecia price clomid 50mg men viagra uso frequente 75 cent viagra sales phenergan drug addiction prices viagra levitra prednisone 20mg dogs lexapro causing delusions prescription bactrim ds viagra generico costi buy lexapro drug nexium cost walmart is celebrex prescription buspar iv zovirax tablet dozu discount fda viagra zovirax suspsion shortage beipackzettel cialis 5mg lexapro 20 mg headaches cialis sinus harga pill cytotec buspar restlessness bactrim prescription muscle spasms zoloft lexapro 40mg australia viagra cost viagra online fraud buspar family drug metformin diabetes klonopin plus lexapro zoloft causing colitis cialis 20 mg toronto prednisone steroid drug clomid causing cysts levitra buy toronto price zovirax india tinnitus zoloft treatment xenical in india uk cialis price price cialis 40 mg pfizer e viagra augmentin 500mg 62 5mg metformin obat kurus cipro 500mg alcohol nexium 40 mg reviews nexium generic version lexapro 20mg dosage nexium 150 mg prednisone lupus pain pfizer viagra levitra cialis canada ontario propecia legal kaufen vendita cialis online misuse of viagra diflucan 5 tablets cialis canada cuatoms sales cheap viagra cialis cost cvs cialis tablets cheapest hvordan bruke clomid 20 mg cialis reviews hvordan bruke kamagra amoxil tablets 250mg diflucan 200 mg online doxycycline use dogs cipro 750 mg tehlikelimi discounted cialis australia zithromax poskiontelotulehdus cout cialis 20 mg viagra usages propecia tablets australia lexapro arousal dianabol nolvadex buy 100mg kamagra 200 pills 40 mg levitra generic buy tetracycline uk cipro xr 250 mg propranolol stopping use prednisone hippocampus cialis 20 mg compresse celebrex 100 mg wikipedia cialis 5mg tarif zovirax suspension used harga lasix 40 mg cialis iskustva forum mumbai pharmacy doxycycline nolvadex online price buy doxycycline azithromycin nexium cost cvs clomid 100mg uk buy cialis mississauga cheap viagra online buying viagra hyderabad lasix online kaufen clomid cause insomnia xenical and gastritus 17 diet pill alli propecia generico finasteride cialis 5mg wit benazepril plus cialis levitra brussels doxycycline causes rash augmentin 1000 mg cena viagra review india zovirax 200 mg compresse valor xenical generico vipps pharmacy viagra usual lasix dosage generic lexapro identification 100 mg brand viagra zithromax pill online cheap cipla amoxil augmentin causes anxiety kamagra co. uk metformin online uk viagra arousal doxycycline compounded suspension purchase generic viagra getting pregnant clomid walmart valtrex price buy overseas viagra augmentin tabletki opakowanie generic dapoxetine india costo viagra online prices for clomid viagra 2oomg viagra jet price repercusiones de cialis lexapro causing drowsiness prescription viagra gp doxycycline 100mg antibiotics lisinopril online uk augmentin 625 mg for purchase kamagra jelly cialis 10 mgm daily duphaston clomid use augmentin 125 mg 31.25 800 mg viagra shop fee viagra pills 10mg lexapro anxiety lexapro sale online harga cialis 5 mg levitra tablete 10 mg rx for diflucan generic cialis cilpa dosage viagra pill legitimate online viagra propecia tablets bosley cialis 20 mg peak nexium antacid tablets cialis us advertisement xenical 120 mg thailand ukuran cialis zithromax 500mg alcohol synthroid pills reviews kamagra 50 tablet 50 pounds hydrochlorothiazide causes diabetes topills generic levitra price of celebrex safe viagra purchase order propecia generic priligy de 60 mg xenical cheap buy compare buspar prices doxycycline price compare 15 viagra pills pioglitazone metformin tablets viagra pill cuters diovan generic lisinopril online cialis prescriptions generic cialis cheep cialis 20mg korea cialis cheapest generic celebrex patent canada 60mg lexapro viagra rosa pfizer synthroid drug manufacturer clomid 5 mg phenergan pediatric use discounted cialis 20 mg cheap viagra 500mg wellbutrin for blushing buspar joint pain cialis aginine dangerous generico cialis barato buspar emed zoloft causing breakouts generic discount viagra propranolol 80 mg bijsluiter zithromax 1000 mg uk color celebrex 200mg original viagra usage viagra flushing forum get free zithromax nexium prescription buspar prolactin flagyl er used cheap cialis internet is buspar effective pfizer viagra launch kaiser viagra costs priligy online rezept viagra causing blindness wellbutrin hcl tablet 5mg prednisone safe 2 pillole di viagra celexa synthroid together wellbutrin related drugs 5mg lexapro dose doxycycline 100mg staph viagra pfizer compra clomid price uk 2012 tribulus vs viagra cialis 4 5mg pills 20mg lexapro price cheap lexapro 20 mg viagra sale nz lisinopril versus metoprolol diflucan in canada xenical duromine together lexapro 20 mg ratings hydrochlorothiazide 25 mg canada spouse on zoloft clomid 100mg results doxycycline 100mg generic medomycin doxycycline 100 mg easybuy viagra cost of 10 viagra wellbutrin usos metformin axcount 500 mg augmentin online ireland diflucan no rx 1500 mg wellbutrin buy zovirax germany phenergan drug card augmentin 4000 mg zoloft 12.5 mg buspar ritalin levitra usa pharm cialis user testimonals toko online viagra get viagra overnite amitriptyline gabapentin together order viagra usa viagra street cost quitting zoloft 50mg 100 mg viagra usa get viagra japan generic cialis exist buspar treats what ed levitra pillsresource doxycycline venous malformation buy viagra taipei taking generic cialis prospect celebrex 200 mg prednisone uk legal losartan versus lisinopril viagra generic 25 mg cialis 30 day cost is buspar illegal buy xenical vs dental prescription erythromycin nexium suspension ndc buying viagra korea valtrex de 500mg super viagra online celebrex costo mexico buy tetracycline tablets viagra or 100mg viagra comenzi online canadian cialis pills strattera causes stuttering viagra tablets details cialis chewable india order clomid 150mg xenical precio generico nexium 20 mg tabletten erythromycin for sale 25 mg generic viagra tetracycline buy uk levitra prices usa cheapest 20 mg levitra buy nexium 20 capsule online cialis paypal dangers generic wellbutrin price of levitra levitra bayer 10 mg kamagra deals uk buy amoxil dogs canadian brand cialis celebrex advil together levitra versus staxyn lexapro 600 mg synthroid tablets 25 mcg tinnitus after bactrim amoxil bd suspensao generico del valtrex 500 levitra prescription alaska generic nexium tablets viagra quebec online kamagra 100mg brausetabletten bactrim dangerous drug diflucan cvs pharmacy strattera using paypal nolvadex vergeten levitra 20 pills priligy cialis together orjinal cialis 20 mg viagra cost with buy stiemycin erythromycin generic4all nolvadex zithromax of pfizer levitra online us propecia 2.5 mg generic cialis wholesalers clomid tablets dose viagra cost compare doxycycline dosage 1000 mg viagra subsitute uk strattera becoming generic wellbutrin cause euphoria viagra buyer reliable cialis generic reglan phenergan together buspar cymbalta combination kamagra sales uk zoloft mucus stool prednisone 20mg generic abbott erythromycin 250 mg wellbutrin generic walgreens zithromax discount coupons nexium 20mg price lisinopril drug medication cialis 5 mg bph discount xenical medication lisinopril used viagra 4 tabletten diflucan drug eruption metformin sinus congestion viagra 100ml india cvs levitra cost 1000 mg of tetracycline viagra within canada nexium 40 price egp new prednisone pill 201 lexapro 10 mg depression clomid drops cheap viagra tablet fiyatlari 12.5 mg hydrochlorothiazide daily augmentin 625 uses pfizer viagra 500mg viagra india pfizer levitra 20 mg argentina get viagra spain levitra singapore prices prix nexium 20mg zithromax liquid price order strattera overnight strattera online prices viagra pills girls cvs price wellbutrin atomoxetine generic strattera propecia doctor prescription cvs viagra sales prednisone dosage 20 mg price propecia pills strattera de 40 mg cialis 20 cost 120 mg strattera high erythromycin base generic propecia cheap price blaue tabletten viagra augmentin online uk gynecomastia caused prednisone priligy legal us augmentin duo 500mg celebrex price cvs uk clomid forum buy viagra pro red viagra 100 mg buy nolvadex zymoplex augmentin costo mexico dapoxetine uk ictus y viagra nervous about clomid typical zoloft prescription lasix tabletten 40 mg cheap lisinopril 10mg medikament levitra 20mg buspar menstrual problems xenical 120 mg pret levitra de 40 mg causa adiccion lexapro glucophage pill image phenergan stockists uk pills resemble prednisone prednisone color pill order Sublingual Cialis buspar pill size glucophage 1000 mg price posologie valtrex 500 mg prednisone 20 mg wellbutrin smart drug ambien cr buspar buspar uses cialis mgs. acne tablets tetracycline lisinopril 2.5 mg medication xenical eetlustremmer viagra tablets agra zovirax suspension pil citalopram price viagra 2 tablet fiyati cialis price increase cialis australia lily nexium prescription drug diflucan generic prescription glucophage tablet description cialis tablete narucivanje lisinopril 10 mg reviews cialis bangkok price metformin brustkrebs augmentin tabletki 375 cena qto custa zovirax cialis prescription malaysia cialis cost kroger 25 mg zoloft withdrawal levitra tablet cost xenical cost pakistan lisinopril uso zovirax papillomavirus bactrim generic for nexium 200mg viagra aus belgien viagra sales toronto generic strattera 10 mg zithromax suspension recon clomid price canada cialis indian manufacture 10 mg of strattera order lexapro cialis dosage canada lisinopril 40 mg prices generic wellbutrin warning metformin muscle spasms lexapro chantix together lexapro controlled drug cialis 20 mg presciption lisinopril tablets pregnancy nexium 40 mg fiyati viagra 100 mg walmart lisinopril discount coupon doxycycline dosage india dapoxetine hydrochloride usp viagra generic.be order levitra pills safety generic viagra usp prednisone calibrator zoloft 50 mg prospecto mg of diflucan nolvadex 20 mg filmtabletten erythromycin dose 500 mg prednisone effusion viagra kamagra upustvo levitra 20mg jenapharm costco and cialis buspar bph propranolol clorhidrato generico wholesale cialis canadian nexium iv uk phenergan cream uses cialis 5 mg prodaja nexium philippines price prednisone 50mg tab viagra order cheap lisinopril 2.5 mg nederlands cat costa viagra cipro 500 mg doses clomid haarausfall cialis 5mg kur celebrex price ph kamagra generic cialis valtrex coxsackievirus escitalopram lexapro 10 mg fievre sous bactrim propecia available australia erythromycin 333 mg dosage zoloft 25 mg alcohol us green viagra periactin drug info buy viagra lahore phenergan drug reaction zithromax suspension treatment stopping 50 mg zoloft flagyl plus augmentin viagra medical pharmacy metformin 500 mg purchase other uses viagra generic kamagra palace celebrex price uk tiagra viagra pills fast generic cialis kamagra samples uk valtrex 500mg filmtabletten celebrex drug administration cialis prices 10 mg effects viagra 200mg buy cialis malaysia get viagra dublin authentic cialis canada celebrex 50 mg capsule cialis tadalafil 2.5 mg wellbutrin nausea headaches irbesartan hydrochlorothiazide rxlist synthroid and pruritus 875 augmentin sinus infection priligy 30 mg vademecum clomid dose 25 mg nexium 40 mg presentacion purchase clomid medicine xenical prices ireland illegal use strattera hydrochlorothiazide 12.5 mg reviews levitra controlled drug