Start

Od A do Z

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zajęło stanowisko w sprawie proponowanych zmian ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie prowadzenia apteki.

W treści tego stanowiska wyrażającego – jak odczytujemy – poparcie dla poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oznaczonego jako druk sejmowy numerem 1126 zawarte są argumenty za odejściem od polityki liberalnej, której przejawem jest możliwość prowadzenia apteki przez każdy podmiot gospodarczy niezwiązany etyką i deontologią zawodową.

– „W przypadku przedstawicieli zawodów zaufania publicznego prowadzenie praktyki zawodowej możliwe jest tylko indywidualnie, na podstawie określonych reguł, w tym zasad prawnych, etycznych i moralnych. W zawodzie farmaceuty, który posiada własny samorząd zawodowy i w swej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, prowadzenie własnej praktyki jest aktualnie niemożliwe. Apteki stają się własnością funduszy inwestycyjnych, dla których zasady etyki aptecznej są obce. Farmaceuci pracujący w sieciach aptek muszą stosować się do wskazówek „sprzedażowych”, co zupełnie sprzeczne jest z ideą zawodu i ogólnie z ideą ochrony zdrowia” – napisano w stanowisku PTFarm-u.

Projekt wspomnianej ustawy cieszy się poparciem autorytatywnych osób, instytucji i organizacji mających tytuł do zabierania głosu w sprawach farmacji. Cieszy się także szerokim poparciem społecznym, o czym każdego dnia przekonują nas pacjenci zwracający się do farmaceutów słowami Pani Magister, Panie Magistrze, które oznaczają więcej niż tylko tytuł zawodowy i związane z nim kompetencje. W tych zwrotach zawarte są, zaskarbione przez wieki – szacunek, uznanie i zaufanie dla tych, którzy szafują lekami.

– „Po wprowadzeniu proponowanej regulacji w życie wyłącznie farmaceuta będzie odpowiedzialną osobą w obszarze dystrybucji i racjonalnego dostępu pacjenta do produktów leczniczych, które są jednym z najważniejszych dóbr dla każdego cywilizowanego społeczeństwa”. Zgadzamy się z tą konkluzją, gdyż także naszym zdaniem, władztwo i wynikającą z niego odpowiedzialność – „od A do Z” – za apteki, które są miejscem świadczenia usług farmaceutycznych należy przekazać farmaceutom. A wyraz „aptekarz” zostanie uwolniony od balastu – są ludzie którzy lubią przypisywać sobie ten tytuł tylko z tego powodu, że posiadają aptekę – i będzie związany z osobą będącą farmaceutą.

xxx

Uznaje się, że korzystne jest, od czasu do czasu,  sprawdzić dla samego siebie poziom posiadanej wiedzy. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z testem wiedzy i do podjęcia próby jego rozwiązania. Gdy się zdarzy, że nie znamy odpowiedzi na pytanie nic złego jeszcze się nie dzieje. Aptekarz Polski służy pomocą. Odpowiedź jest opublikowana tuż obok.  W numerze znajdziecie Państwo artykuły dotyczące zagadnień wiążących się z pytaniami.  

 

Zapraszamy do lektury. Redakcja Aptekarza Polskiego.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij