02.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 96/74 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


Start.
NASI BOHATEROWIE

   Dzień Aptekarza jest świętem zawodowym aptekarzy i farmaceutów. Organizacji obchodów tego święta podejmują się izby aptekarskie w całym kraju. Centralną uroczystością jest Ogólnopolski Dzień Aptekarza organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską. W 2014 roku wydarzenie to odbędzie się 24 września w siedzibie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

   W obchodach w Warszawie uczestniczyć będą aptekarze i farmaceuci wyróżnieni odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia oraz medalami i tytułami samorządowymi za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa.

Wewnątrz numeru publikujemy nazwiska i biogramy laureatów tych wyróżnień. Będziemy się starać przedstawiać na łamach Aptekarza Polskiego, w jak największym zakresie, sylwetki wyróżnionych aptekarzy oraz legendę ich życia, albowiem są oni bohaterami naszego zawodu. Chcemy, żeby nowe pokolenia aptekarskie miały możliwość poznania źródeł siły i dumy aptekarstwa. Naśladownictwo wskazane jak najbardziej.

xxx

   O święcie farmaceutów i aptekarzy pamięta Minister Zdrowia, który, co jest we zwyczaju, wystosował do Drogich Aptekarzy i Farmaceutów pełen słów uznania okolicznościowy list.
- „Pragnę pogratulować całemu środowisku aptekarskiemu dotychczasowych osiągnięć zawodowych. To dzięki Waszemu profesjonalizmowi oraz zorientowaniu przede wszystkim na potrzeby pacjenta, farmaceuci znajdują się w czołówce zawodów, które Polacy obdarzają największym zaufaniem. Wyrazy uznania kieruję również do samorządu aptekarskiego, który odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju i integracji środowiska zawodowego oraz krzewieniu zasad etyki zawodowej”- napisał pan minister Bartosz Arłukowicz.

   Przy święcie pozwalamy sobie we własnym imieniu prosić, Panie Ministrze, o nieustawanie w działaniach, zwłaszcza legislacyjnych w celu budowania stabilnych podstaw funkcjonowania aptekarstwa i zawodu aptekarza, któremu poświęcił Pan tak piękne słowa. 

xxx

   Tematowi świętowania Dnia Aptekarza poświęcony jest dialog „Świat ideałów i świętowanie ” Ewy Sitko i Magdaleny Bucior.
- Czy „mogę powiedzieć, że w święcie Dnia Aptekarza istotę stanowią wartości, nadrzędne idee, którymi aptekarze kierują się w kilkusetletniej tradycji farmacji? - pyta retorycznie redaktor Ewa Sitko.
- „Tak - odpowiada pani Magdalena Bucior. Te doniosłe idee najpełniej wybrzmiewają w tekście ślubowania, jakie składa adept tego zawodu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności".

   Przytoczyliśmy tekst roty w całości, albowiem obyczaj ślubowania warunkujący uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty został ustanowiony wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopiero w 2008 roku i starsze pokolenia aptekarzy nie miały okazji ślubować tymi słowami. 

xxx

   Mamy przyjemność publikować wypowiedź Lidii Marii Czyż, krajowego konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej. Pani Magister została powołana na tę funkcję 6 czerwca 2014 roku na pięcioletnią kadencję. Nadaliśmy tej wypowiedzi tytuł „Praca w aptece to opieka nad chorym ”, czym zaakcentowaliśmy jeden z głównych wątków wypowiedzi.
- „Chciałabym, aby magister farmacji (…) był zobowiązany do „przypomnienia” sobie, czym jest officina sanitatis” – tymi słowami kończy się ten wątek.

xxx
 
   „Skarga ” – to tytuł felietonu Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, z którego dowiadujemy się o wniesieniu przez Naczelną Izbę Aptekarską skargi do Ministra Zdrowia na Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Treść skargi „dotyczy nienależytego wykonywania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustawowych zadań, polegającego na niewłaściwym kierowaniu Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, braku należytego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, braku należytej kontroli podmiotów prowadzących obrót detaliczny, zaniechaniu wydania odpowiednich zaleceń dla inspektorów farmaceutycznych, a także braku należytej koordynacji i kontroli wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych”.

   - „Składając skargę, zwróciliśmy się do ministra zdrowia o podjęcie pilnych i stanowczych działań nadzorczych, które zmuszą Głównego Inspektora Farmaceutycznego do należytego wykonywania jego zadań i przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności w zakresie przestrzegania art. 99 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, tzw. przepisów antykoncentracyjnych. W opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej skarga była konieczna” –wyjaśnia Prezes NRA.

xxx

   Wszystkim aptekarzom i farmaceutom dedykujemy z okazji zbliżającego się Dnia Aptekarza wiersz Krzysztofa Kokota , poety, który z wyboru i z umiłowania został aptekarzem.
- „bukiet przynoszę, taki jak mi się marzy, wrzosy rumianki lawenda, na Święto Was… Aptekarzy”.

Redakcja Aptekarza Polskiego
 cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
503 Service Unavailable

503 Service Unavailable

Virtual Server overloaded - high load (or servicing) in progress.