18.04.2015.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Forum wydarzeń
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Z uniwersytetu
Numer 103/81 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


Start.
SAPIENTI SAT

   Jednym z najważniejszych dni w kalendarzu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest Światowy Dzień Zdrowia, którego data przypada na 7 dzień kwietnia. W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest bezpieczeństwo żywności. 

   Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli jaką zarówno rząd jak i rolnicy, producenci czy sprzedawcy, ale także każdy z nas, jako konsument, odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia "z pola na nasz stół". Artykuły poświęcone zdrowotnym aspektom żywności obecne są stale na łamach Aptekarza Polskiego. W archiwum dostępne są artykuły Michała Stawarczyka, Joanny Typek, Aleksandry Cichockiej i dr Karola Adamkowskiego, który w bieżącym numerze publikuje artykuł „ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA”. Artykuł ten stanowi piątą część cyklu publicystycznego pod nazwą ODŻYWIANIE PROZDROWOTNE, którego mottem są przypisywane Hipokratesowi słowa „Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lekarstwo twoim pokarmem’’. 

xxx

   Na kanwie toczonej w przestrzeni publicznej debaty o prawach człowieka i podstawowych wolnościach, a także etycznych podstawach zawodu aptekarskiego i preferencjach aksjologicznych farmaceutów dr Grzegorz Kucharewicz zabiera głos na łamach Aptekarza Polskiego na temat klauzuli sumienia.

   W artykule „W ZGODZIE Z SUMIENIEM” prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej pisze, że „Klauzula sumienia należy do indywidualnych praw i nie jest sprawą przywileju nadanego społecznie. Aptekarz ma do niej prawo jak każdy inny człowiek (art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że każdemu obywatelowi „zapewnia się wolność sumienia i religii”), ale również jako osoba wykonująca zawód szczególnego zaufania społecznego, gwarantująca swoim postępowaniem ochronę zdrowia i życia człowieka”.

   Autor przywołuje treść artykułu 3 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który stanowi, że „aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”. Sapienti sat!

xxx

   18 kwietnia odbędą się w Gniewinie, w województwie pomorskim IV Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Osiem izba aptekarskich zgłosiło swoje reprezentacje do udziału w tych zawodach, których przebieg zrelacjonujemy na łamach Aptekarza Polskiego.

xxx

   Już wiosna. Chociaż, na razie tylko kalendarzowa ale niebawem przyjdzie prawdziwa. Ciesząc się nadejściem tej najpiękniejszej, naszym zdaniem, pory roku życzymy Państwu wiosennych zachwytów. Zachwytów bez końca. 
 
Redakcja Aptekarza Polskiego
 cookies.jpg
WYDARZENIA
DOKUMENTY
strategia.jpg