Aptekarz Polski

03.2018 – nowości na rynku.

Klasa ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot odpowiedzialny Obszar i data 1. rejestracji/zmiany A03AA Mebeverine Auroverin MR Aurovitas PL 08.2017 C03AA Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide Orion Orion PL 09.2017 C09AA Ramipril Dopril S-Lab PL 05.2017 J01XE...

03.2018 – UE – nowe rejestracje.

A – Przewód pokarmowy i metabolizm A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – Insuliny i analogi insuliny; A10AE – Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie działania Insulin glargine: Semglee (Mylan)...

Nowy wykaz leków refundowanych na dzień 1 maja 2018 roku.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 32) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ustalonego na dzień 1...

Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia określającego nowy wzór zapotrzebowania należy stosować dotychczasowy wzór, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych,...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się