Otagowane: samorząd

Samorządowy peryskop 10.2016.

http://www.oiab.com.pl Ukazał się nowy numer periodyku Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Jest to numer specjalny. Został on poświęcony jubileuszowi 25-lecia. Jak pisze we wstępnie mgr farm. Zenon Wolniak „Analiza funkcjonowania...

Wykaz odznaczonych Medalem XXV-lecia.

          *wykaz ten będzie uzupełniany mgr farm.  Teresa Jaskulska mgr farm.  Krystyna Górna-Nestorowicz mgr farm.  Zofia Guryn mgr farm.  Mirosława  Kajszczarek mgr farm.  Halina  Ratanow dr n. farm.  Beata Welk-Piela...

Triumf idei samorządności aptekarskiej.

Proces integracji polskiego aptekarstwa z wszystkich trzech zaborów w II RP odbywał się powoli, trwał dłużej niż w innych dziedzinach ży­cia. Dopiero pod koniec lat trzydziestych. 15 czerwca 1939 r. została przyjęta przez Sejm...

Krótka Historia Samorządu Aptekarskiego w Poznaniu.

Rok 2016 jest wyjątkowy dla członków Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej, jest rokiem jubileuszu 25-lecia powstania odrodzonego samorządu zawodowego aptekarzy w wolnej Polsce. Dla mnie, jako prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej stał się okazją do spotkań...

Jubileusz 25-lecia. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.

Z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia odrodzonego samorządu aptekarskiego Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi organizuje spotkanie integracyjne członków OIA w Łodzi. Spotkanie będzie miało charakter imprezy plenerowej i odbędzie się  w niedzielę 18 września 2016...

Felieton NRA – Pogoda na jesień.

Drodzy Czytelnicy, Chociaż lato zbliża się do końca, dni stają się krótsze a noce chłodniejsze, w farmacji temperatura rośnie. Za nami kilka miesięcy intensywnej pracy u podstaw. Pacy żmudnej, zbierania danych, argumentacji i przygotowywania...

Samorządowy peryskop 08.2016.

www.oiab.com.pl Mgr farm. Jarosław Mateuszuk w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku sygnował list kierowany do Ministra Zdrowia poruszający temat pogarszającej się dostępności leków ratujących życie. Przedstawione są w nim konkretne przykłady związane z...

Felieton NRA – Farmaceuci są gotowi!

Drodzy Czytelnicy, propozycja Ministerstwa Zdrowia, dotycząca wprowadzenia zasady większościowego udziału farmaceuty w strukturze własnościowej aptek, na nowo ożywiła dyskusję w tej sprawie – zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. Chciałabym w kilku słowach...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij