Tagged: radiofarmaceutyki

PET czy SPECT? Diagnostyka nuklearna dostosowana do pacjenta.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) i tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT) to badania z zakresu medycyny nuklearnej, wykorzystywane do wykrycia i monitorowania leczenia różnych chorób, zwłaszcza onkologicznych.  Obydwie metody pozwalają na wykrycie nawet niewielkich zmian...

Radiofarmaceutyki w lecznictwie.

Radiofarmaceutyki to produkty lecznicze stosowane w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) zaliczane są do grupy V(różne), w tym diagnostyczne do V09, a terapeutyczne – do V10. W Farmakopei Polskiej XI zamieszczonych jest...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się