Aptekarz Polski Blog

Krztusiec – powracające zagrożenie.

Krztusiec jest niezwykle częstą chorobą w naszym społeczeństwie. Ze względu na to, że choroba często jest nierozpoznawana warto przybliżyć tę tematykę. Jak podaje portal szczepienia.pzh.gov.pl, w 2015 roku zarejestrowano około 5000 przypadków zachorowań na...

Weryfikacja autentyczności leków. Czy jesteśmy gotowi?

Fundacja KOWAL odpowiedzialna za stworzenia w Polsce systemu krajowego („PLMVS”) weryfikacji autentyczności leków podaje szczegóły dotyczące przebiegu procesu certyfikacji aptek. Pobranie certyfikatu jest niezbędne, aby korzystać z systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych. Co należy...

Schizofrenia od antyku po lata współczesne.

Oficjalnie termin „schizofrenia” został wprowadzony przez Bleulera w 1911 roku, jako nowa nazwa wcześniej zdefiniowanej przez Kraepelina w 1893 roku jednostki chorobowej „dementia praecox”. Czy zatem schizofrenia nie istniała przed rokiem 1893, a historia...

Mutacje genowe.

Geny są zasadniczo materiałem bardzo stabilnym – podwajają się i przechodzą z pokolenia na pokolenie zachowując swoje specyficzne właściwości. Jednak od czasu do czasu ulegają zmianom, nazywanym mutacjami. Termin mutacja został wprowadzony przez holenderskiego...

11.2018 – PL – nowe rejestracje.

W listopadzie 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 32 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 18 jednostek klasyfikacyjnych...

11.2018 – nowości na rynku.

W listopadzie 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 9 nowych marek produktów leczniczych: Klasa ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot odpowiedzialny Obszar i data 1. rejestracji/zmiany J01FA Azithromycin Azithromycin Aurovitas Aurovitas PL...

11.2018 – UE – nowe rejestracje.

W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 14 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 14 substancji czynnych, w tym 8 nowych...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się