Aptekarz Polski Blog

Czy smog wpływa na zdrowie dzieci?

Smog wpływa na rozwijający się, dziecięcy mózg. Polscy naukowcy z konsorcjum NeuroSmog zbadają kilkaset dzieci z trzech województw by sprawdzić, jak przebiega ten proces i jak wpływa on na iloraz inteligencji, dysleksje, dyskalkulie i...

Projekt ustawy o wyrobach medycznych.

Jak donosi URPL „Projekt ustawy jest efektem wielomiesięcznej intensywnej pracy wewnątrz URPL i Ministerstwa Zdrowia. Projekt ustawy służy wykonaniu rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 (nazywanych odpowiednio MDR i IVDR), w związku z czym wyłącznie doprecyzowuje...

Co dalej z ustawą o zawodzie farmaceuty?

11 października br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednym z jego celów jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020” – czytamy...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się