Aptekarz Polski Blog

Projekt listy leków refundowanych na wrzesień 2019.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępny jest projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r. Uwagi można zgłaszać...

07.2019 – nowości na rynku.

W lipcu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 31 nowych marek produktów leczniczych: Klasa ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot odpowiedzialny Obszar i data 1. rejestracji/zmiany A02AX Potassium hydrogen carbonate + sodium...

06.2019 – PL – nowe rejestracje.

W czerwcu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 37 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 19 jednostek klasyfikacyjnych...

Źródła informacji o zdrowiu i lekach dla pacjentów.

Funkcje apteki i farmaceuty ulegają nieustannym zmianom, dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych, co jest wynikiem kształtowania się rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Swobodny dostęp do Internetu oraz szybkość i łatwość w komunikowaniu między...

„E-recepta w drodze z wakacji”.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło I etap kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat korzyści związanych z e-receptą i zalet Internetowego Konta Pacjenta. Akcja realizowana pod hasłem „Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?(Otworzy się w nowej karcie)” prowadzona jest w...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się