Nota prawna

Materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z zawartości naszej strony internetowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić prezentację treści oraz w celach statystycznych. Korzystając z tej stron, zgadzasz się na użycie plików cookies. Warunki przechowywania cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Serwisy i strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez nasz serwis i „Aptekarz Polski” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Treść strony chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Nazwy handlowe są prawnie chronione, nawet wówczas, gdy nie zostały specjalnie oznaczone.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją.


Materiały zawarte w serwisie, zostały przygotowane w najlepszej wierze i z zachowaniem należytej staranności i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne.  Niemniej Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w serwisie, a treści wszelkich tekstów publikowanych w serwisie odzwierciedlają poglądy autorów. Informacje zamieszczone w serwisie nie mogą w żadnym wypadku zastąpić porady lekarskiej, farmaceutycznej lub prawnej. Ze względu na stały postęp nauk, informacje prezentowane jako archiwalne mogą być nieaktualne.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników stron internetowych. Administrator może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.


Akty prawne zawarte w serwisie nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Elektroniczna wersja aktów prawnych publikowana na stronie www „Aptekarza Polskiego” może być dla farmaceutów jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym w codziennym wykonywaniu zawodu.


Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane także zasady korzystania z serwisu.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij