21.09.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 96/74 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
WYDARZENIA
DOKUMENTY
strategia.jpg
water pills lose weight over counter most common side effects anti anxiety drugs tetracycline resistance mediated ribosomal protection sildenafil citrate tablets ip 100 mg mail order levitra order how long does levitra last online drug bactrim for sale usa torsemide generic reviews para que se usa el metformina voltaren usa sale get glycomet toronto cheapest cleocin in the uk where to buy bactroban in canada safely how long does it take to get symptoms of chlamydia in men acquisto levitra plus sicuro online crestor canada prescription do i need a prescription for revatio cholestoplex over the couter cheap lisinopril 2.5 mg inderal mist canada buy albendazole online no prescription canada bactrim visa list drugs classes uk purinethol over the counter depakote 250mg what is moduretic used for propecia vs proscar price buy doxazosin no prescription fast delivery order plavix 75mg tablets buy finasteride 5mg no prescription buy prometrium next day is viagra a prescription drug in thailand fucidin by mail order what disease is coumadin used for lady era 100mg female viagra zyrtec australia pharmacy serophene cost canada online pharmacy no prescription needed moduretic ordering nimotop albuterol cycle dosage for women minocycline medication side effects of allegra 120 buy ciplox in india online finasteride nhs prescription metronidazole in pregnancy safety exelon comprar cpd online pharmacy technician best online pharmacy generic phenergan what does vytorin how to get high off bupropion innopran xl drug schedule what does trazodone do to the brain comprar adalat oros 30mg best place to buy pariet in canada zyprexa 40 mg pharmacy buy cefixime 100 atarax costco is there a drug comparative to imitrex procardia refill pack how much will zoloft cost where can i buy cialis super active tablets cheap tetracycline levitra 100mg pills alli side effects long term use weight loss medicine xenical where do i tamoxifen in mexico prednisone over counter minomycin canadian pharmacy generic uk paypal gasex imitrex nasal spray package insert alli 84 twin pack augmentin 625mg dosage fluconazole capsules boots doxycycline from cvs zyrtec breastfeeding safe entocort ec generic cost betapace canada head office buying viagra in the uk aldactone for acne and hair loss metoprolol succinate spc norapred prednisona 5 mg elocom krema za ekcem dutas overnight delivery nexium 5mg tablets ginseng for men in usa pharmacie de garde bruxelles 1180 sominex medication order safe place buy cialis online how to use baytril for pigeons where can i buy 100 pure hoodia meclizine side effects dizziness costco pharmacy metformin female viagra drug video arava health canada discount canadian pharmacy hyaluronic acid micardis missed dose what does lasix do to the kidneys where to get baclofen pct arjuna online uk how to use ashwagandha powder for weight loss deltasone dose pack post cycle therapy viagra plus como comprar venlor buy lopid hong kong purchase ventolin australia nitrofurantoin medication online can fucidin cream be used for impetigo buy yasmin 80 mg online buy ampicillin uk generic canadian pharmacy xanax online what is the dosage for levaquin for a sinus infection prescription amaryl diabetes avapro to buy from europe price increase abilify order citalopram on line canada there generic evista best place to buy zocor without a prescription order ginseng root apcalis tadalafil review cheap acticin us view topic tratamiento omifin en hombres zoloft weight gain side effects keftab on line buy generic bactrim online no prescription liv 52 onde comprar clindamycin hydrochloride side effects furosemide over counter what is the drug cialis used for terramycin generic 2013 drugs buy acai optimum canada cephalexin for dogs 250 mg mobic with american express 600 mg motrin over counter blue pill emporium how to take altace dostinex italiano opta stats epl propranolol hydrochloride tablets used purchase retino-a cream 0,05 pills low cost carafate side effects of nitrofurantoin mono-mcr overstock drugstore coupon code best place buy trazodone pct 3 free levitra coupon prescription duetact brands india trental free shipping can you buy ortho tri-cyclen in ireland how much does chloramphenicol cost tadalafil 200 mg baclofen tablets alcohol p57 hoodia for sale phone in order for erexor buy seroquel india difference between generic and brand name depakote buy ephedraxin online from usa mail order acai primatene mist over the counter alternatives para que sirve aciclovir 5 crema dermica carafate brand order where to buy diclofenac do i need a prescription for zyvox what does prednisone do for asthma is there a shortage of depakote what does metoclopramide treat generic tricor 145 zovirax eye ointment medicine cheapest drug orlistat noroxin by mail order cvs pharmacy claritin onlinedrugstore33 alli pill website extendaquin without script paroxetine cr price no prescription nymphomax donde comprar metformina venezuela phenamax australia price lamisil spray canada buy advair diskus online overnight delivery zoladex casodex prostate cancer what does an allergic reaction to aspirin look like citalopram price 20mg what is atarax medication cleocin gel comprar buy silagra australia can compazine get you high generic pills for mevacor motilium prix en pharmacie en france exelon purchase in canada no prescription liposafe over the counter drugs glyset drug schedule buy phenergan tablets online drinking alcohol while on viagra is there a generic for wellbutrin xl cicloferon crema aciclovir zerit generic name vermox from europe cipro usa today cheapest imitrex review on how to order drugs without a prescription how effective is the depo provera birth control shot amitriptyline 100mg tablet viagra effects pictures pharmacy cephalexin medicine how to get nitroglycerin bioshock order actos 40 mg can you buy inhalers over the counter ventolin no prescription apcalis sx coupon code side effects of westhroid can you buy promethazine codeine over the counter best ocd medication anafranil indian zithromax is mentat legal in uk how to use benadryl for dogs nolvadex pills online in the canada buy toradol online in usa buying prinivil using paypal where to buy paroxetine in canada safely how much do acai berry pills cost danazol 200 mg capsules where can i buy chloroquine and proguanil side effects of oral hyaluronic acid supplements where to buy cheap generic xeloda glycomet usa legal to buy prednisolone indian accutane forum prescription cleocin gel on line purchase tretinoin 0,025 drugstore.com how to order antabuse online fertomid new zealand how to buy viagra in australia what is deltasone drugs cialis in canada over the counter to buy calcium carbonate in uk cipro for uti side effects minomycin side effects long term use torsemide without prescription miami buy lithium ion battery digital camera synthroid medicine pharmacy on line buy neurontin pills in the india how to take clonidine for opiate withdrawal drugstore hyzaar online costco pharmacy erythromycin price where is the cheapest place to buy alli diet generic prandin usa pharmacy worldwide pharmacy clonidine cialis viagra uk clinic can you take flonase daily victoza venta mexico styplon online cheap viagras naturales femeninos nolvadex tamoxifen citrate buy generic hyzaar 50-12.5 where could i buy lisinopril without prescription vasotec medication online buyers of eulexin canada mobic in india piracetam buy europe cheap duetact big sky compounding pharmacy buy cheap kamagra uk jelly grifulvin v drug schedule aristocort ringworm finpecia overseas online mexican pharmacy no prescription needed how much does mobic cost honey aspirin mask cytoxan delivery lopid refill pack rocaltrol drug classification xenical generico online creighton online pharmacy degree buy protonix xr without prescription suppliers of lincocin in us tetracycline where to get where can i buy viagra on-line pillole rosse tipo viagra ephedraxin doctors online adalat hindi serial download cheap abilify 60 mg canadian pharmacy no prescription pets ler revista veja online gratis pharmaceutical journal impact factor zestoretic shop net forzest no prescription reviews buy septilin visa buy atarax pills online us online pharmacy no prescription saw palmetto mail-order lexapro what does zofran do to you brand advair diskus drug store online prednisolone for men sale in uk side effects of fexofenadine hydrochloride 180 mg l-tryptophan billig kaufen order dostinex without prescription elimite pill shortage generic forzest buy canada zanaflex medication interactions nitroglycerin daily use reviews serevent overnight pharmacy over the counter antibiotics for toothache requip 40mg where to buy cafergot for migraines suppliers of viagra sublingual in us tadalis sx tablets purchase on line eli lilly evista coupons buy xenical with albenza 200 mg tab no prescription delivery alli prevacid overnight buy actos with top drugstore foundations for dry skin can i order voveran no prescription in the usa sominex medication discount levitra online a good web page to buy zovirax with no script generic crestor available canada augmentin 625mg tablets buy hyzaar with e check cheapest gasex tablets uk effexor price canada xenical philippines patients generic accutane without insurance where can i buy trandate unisom online in canada crestor pills used buy acai no prescription fast delivery is there a generic for actos drug buy cheap zyprexa online b12 injections for weight loss for sale best drugstore brand eye makeup remover tenormin blood pressure tablets buy cheap viagra professional using pay pal eldepryl prix en pharmacie en france cozaar sales 09 adalat xl drug class how to order kytril online trazodone hydrochloride shortage order controlled substances without rx online retin-a ge legal in england accutane doctors online mail order generic nitrofurantoin where to buy glucophage in uk ophthacare for men sale in uk generic colchicine switzerland get hyaluronic acid toronto cheapest floxin to buy accutane pills online buy amoxil online non prescription synthroid order online generic wellbutrin sr weight loss wellbutrin 100mg price cost of minipress tamoxifen citrate dosage bodybuilding chlamydia test on period how to take zofran tablets how to get accutane prescription is it illegal to order generic motrin elocom ma┼Ы─З zastosowanie lasix online from uk prescription ranitidine drug what does bupropion hcl xl do canadian mobic tablet order promethazine online in usa where can i buy retin a without a script lisinopril hctz 10 12.5 mg tablets generic elavil pills amoxil 500mg and pregnancy buy anacin with visa can you take doxazosin daily allie brosh update how to get albendazole on line low cost overnight glucotrol xl buy zyloprim australia combivent online bestellen bear aspirin medicine viagra from doctor cleocin gel tablets 40mg ditropan uk boots terramycin ships from india generic tretinoin 0,025 in usa safe dilantin buy ciprofloxacin dosage for uti in men how to import trileptal zebeta rx zebeta online legally where to buy clomid in the uk? bupropion no rx where to buy diovan online usa rosuvastatin in croatia ordering levitra professional cialis prescription triple strength blue pill review thalidomide babies facts thyroid medication for cats cost comprar caverta online prilosec shoprite where to buy diabecon ointment non prescription drugs that get you high how much does celexa generic cost zetia medication where to buy do you need a prescription for valtrex in canada best pharmacy to order speman can you buy sublingual in ireland cialis overnight shipping canadian finpecia tablet buy atorlip-10 with paypal lexapro vs celexa weight gain atacand reviews and dosage online pharmacy viagra paypal beconase aq dosage instructions cheap yasmin sale uk seroflo rotacaps cipla order generic cialis soft where can i buy diflucan in canada safe site to buy generic viagra effexor xr capsules where can i buy diclofenac tablets indocin complicated migraine cheap viagra brisbane reducing atenolol dosage where in the kidney does lasix work generic aricept in canada comprar amoxil portugal generic medrol overnite shipping cost of atorlip-20 buy cephalexin capsule 500mg what is cymbalta medication used for arava side effects weight gain viagra plus sale prescription buy terramycin soluble powder pomegranate smoothie vitamix what is tretinoin 0,05 for order prescription drugs online without doctor buy minocycline with no rx how much does viagra cost at boots lexapro buy online no script ventolin hfa cost without insurance aceon coupons cheap provera 10mg generic prevacid 24hr side effects metformin price south africa cheap ciprofloxacin 500mg fast haldol deleviery order trimox pill american triamterene fucidin pas cher metoclopramide results forum buy aldactone with visa order minocycline canada can i make cialis jelly how many mg in 36 hour cialis what is albendazole or mebendazole buy prilosec online amazon maxalt pills drugstore flonase hong kong prescription buy cheap prescription prevacid dosage lopid tabletas 600 mg what does atarax allergic how much is hoodia tablets buy flagyl pills in the australia exelon without prescriptions erexin-v online coupon code what does xenical contain womenra reviews promethazine hydrochloride ph. eur. 20 mg buy generic lisinopril with bonus abana online buy cheap order buspar lowest price can you buy proventil hfa allergic can you buy doxazosin in ireland comprar synthroid pela internet canada drugs endep with prescription pharmaceutical machinery manufacturers in delhi buy zenegra bulk buy lithium visa 1000 games online what is the correct dosage of imitrex cost of saw palmetto in india alli prices comparison coumadin maximum dosage brand viagra buy online india tamoxifen comprare retino-a cream 0,05 shelf life my pham tynamid canada digoxin looking for fml forte shop net duphalac uk buy casodex usage benzac australia buying flovent online can you maintain an erection after ejaculation with viagra how to get amitriptyline drug doxycycline and alcohol medication naltrexone prescribing information cheap pills allopurinol no prescription kytril lawsuit settlements seroflo in the uk flonase tablets us online acheter avapro pas cher order of the allied masonic degrees invitational india amantadine price does generic viagra work sales buy prednisolone online pharmacy cheap zofran usa cheapest dipyridamole to buy sheldon;s express pharmacy bowling green ky cheapest minipress ibuprofen 600 mg make you sleepy buy pletal mexican pharmacies erectile dysfunction treatment how to buy allegra buy clomid online in uk lisinopril cold medication interactions phexin 500 india buying eurax in manchester toprol xl generic equivalent can you buy lotrisone drugs zanaflex without a prescription from australia tadalis sx online in us is ginseng a prescription drug no prescription paypal generic levitra tretinoin 0,025 medication side effects buy xenical orlistat us lantus price in mexico maxaman sold over counter nolvadex pills online in the usa comprar dipyridamole original en madrid cloridrato de sertralina tolrest amantadine 500 mg capsules buy luvox pills order provera overnight mail order lotensin purchase crestor on line in usa terramycin cheap uk current price suprax astelin 100mg buy buy coumadin bracelet eurax where to purchase purchase clomid over counter half price naprosyn zovirax ointment what is it used for buying colchicine generic levitra for sale order remeron 30 mg dapoxetine available on nhs zenegra mg price buy pulmicort hong kong order what is azathioprine side effects female cialis to buy from europe doxycycline hyclate acne rosacea olanzapine pill canadian mycelex-g no prescription compare prices canadian online pharmacy for kamagra viagra in the uk over the counter drugstore makeup reviews ortho tri-cyclen lo generic brand names himalaya pilex tab snovitra super power prices at costco could you buy valtrex canadian adalat tablets uses use benemid coupon online how to order prograf buy topamax pills online naprosyn for sale philippines cialis 10mg reviews avapro no prescription needed buy medrol with abilify supplier in uk amantadine cheap price non persciption cialis professional betnovate delivery resources for midamor to buy zaditor ketotifen where to buy sinequan without a prescription coumadin usa sale sublingual sale cialis pills tadalafil clomid now rogaine side effects sperm clomiphene citrate tablets usp 50 mg entocort price in canada diclofenac pharmacy order flonase without insurance buy flonase 200 buy generic finast with bonus altace next day shipping picture of prednisone 20 mg tablet online femcare purchase tofranil coupon code cheap accutane 20mg cipla field call can you hydrochlorothiazide buy discount american zaditor cialis canada drug companies buy cafergot patch generic name alesse 28 alli diet pill success stories elocon buy online uk levaquin online pharmacy uk elavil now co uk best prices on advair diskus without script buy astelin actoplus met 15 850 mg tab super active reload mutator list of aspirin brands in india kamagra gold next day why has vermox been discontinued where can i purchase coumadin cialis preis apotheke ├╢sterreich parlodel 2.5 mg dose buy cafergot 20 lynoral prices cvs buy cheap furosemide pills viagra 150 mg fincar online legally claravis tetracycline 500 mg acne solgar hyaluronic acid 120 mg 30 tablets prescription xenical moduretic on line for sale no script asacol cost at walmart canadian pharmacy serpina super active overnight delivery online pill generic cialis what type of holiday is purim can order roxithromycin canada fastest colchicine uk delivery benfotiamine tablets price kamagra delivery forum over counter pravachol hoodia costa rica babyface hyaluronic acid serum reviews citalopram hydrobromide shelf life celebrex shelf life aldactone low dose birth control buy aciclovir tablets online anti knee arthritis treatment natural free viagra at no cost cheapest place to buy generic viagra purchase actos 45mg canada prescription drugs augmentin 1g prospect brand synthroid buy what is allegra tablets little blue pill with d on it ampicillin concentration lb ampicillin medium order trazadone sale claritin comprar cialis sin receta medica farmacia cialis jelly without a prescription ou acheter periactine how much prednisone for cats speman for sale real viagra for sales revia best price generic ditropan overnite shipping order finasteride online canada furosemide over-the-counter equivalent ordering viagra professional discount online drug shop buying haldol using paypal reglan drug store online side effects of long time use of prednisone atarax for sale australia indocin price teva propranolol generic buspar uk pyridium pharmacy prices list valacyclovir 500 mg dosage tablets singulair 10 mg tablet generic billig cabgolin online kaufen cleocin 100 mg ovuli allegra tablets for children class action lawsuit against prilosec codeine cough syrup high revista tu online venezuela buy sertraline no prescription uk online pharmacy prilosec tamoxifen tablets sale best price for real orlistat acai berry living xs facebook can buy starlix online tinidazole from australia fake finpecia motilium pharmacy usa brahmi women buy health canada emsam cheap premarin cream what does atarax drug dosage comprar atacand original no prescription online pharmacy tramadol best triamterene prices atorlip-20 uk brand name can order fml forte online discount mebendazole buy vermox online acheter proventil seroflo online pay paypal buy seroquil legally clomid billig kaufen what drug category is ditropan india pharmacies online that sell brand viagra abilify drug class ordering mentat citalopram capsules generic revia cost viagra plus online uk over counter shallaki para que es la amantadina evista prescription cost best online canadian pharmacy no prescription discount vytorin dosage information acheter pas cher hydrochlorothiazide original hyaluronic acid online lisinopril hctz 20 12.5 mg tab side effects toradol drug class discount code for living deal emsam dose increase does estrace cause weight gain propranolol uses medication is alli a prescription drug allopurinol brands in india minocin 100 mg cap pharmacy technician online test prep indocin spain over counter lamisil pills without prescription buy ventolin online no prescription usa ultra low dose finax do you need rx ashwagandha benadryl tablets boots can you buy styplon over the counter where can i buy reglan what is clonidine side effects plavix in india terramycin overseas olmesartan medoxomil does dulcolax cause weight gain reviews on lasuna how to order gyne-lotrimin cafergot pas cher italie hgh mexico pharmacy metformin mexico pharmacy cheap eurax sale uk cialis soft pill canadian lopid 600 indications buy flonase overseas authentic cialis online pharmacy buy lasuna inhaler canada get welbrutrin where parietal bones meet american ginseng benefits acne rosuvastatin tablets 10mg reglan cheap price what class of medication is omnicef buy cefixime 80 mg online how to get an online prescription for viagra where can you get free samples of viagra strattera 100mg price lamisil dose for toenail fungus generic glyset for sale on line acivir pills tablets what is viagra jelly discount buy trileptal overseas cheap genuine fml forte online buy purinethol mexican pharmacies prednisone dosage for asthma exacerbation tadapox cost without insurance omnicef purchase in canada no prescription buy myambutol boots pharmacy avon wellness slide secure pill boxes zyprexa for depression user reviews how to buy lipothin in london diarex pharmacy mail order side effects of norvasc drug buy ayurslim with paypal buy generic trental online voltaren gel price nz levitra birth control online australia buy generic proventil online trandate online meds phone in order for ayurslim safe place buy antibiotics online prescription retin-a boots mirapex er reviews seroquel dosage for sleep aid canadian pharmacy cheap strattera fucidin h cream safe babies cialis soft not generic ordering super active generic viagra online order colchicine withourt a prescription from canada purchase abana como usar sertralina para emagrecer how to get trial erection packs 2 lanoxin buy usa can prilosec otc cause weight gain does diflucan work better than nystatin buy generic evecare effexor xr generic dosage venlafaxine to buy venlor in uk non persciption cordarone what is a prednisone pack used for where to buy motrin online canadian alliance of student associations survey orlistat drugs in india buying seroquel vytorin drug class lexapro medication where to buy what is brahmi used for buy finpecia bulk plendil online without prescription le prix de xenical au maroc purchase colchicine mg can i get pravachol promethazine hydrochloride 25 mg recreational use generic 40 mg accutane chloroquine drugstore.com lov cost tretinoin 0,025 how much does pravachol cost tretinoin cream retino a 0.05 buy dramamine paypal accepted suppliers of precose in us how to take actonel cost of ciprofloxacin ointment all allie finkle books order motrin 10 mg cost geriforte syrup pas cher buy zaditor cheap advair diskus price comparison buy over the counter celexa online quiero comprar cytotec en quito buy cialis in london free or low cost celebrex what does voltaren treat western drug methotrexate mirtazapine 45 mg not working what is the drug amitriptyline prescribed for what is tamoxifen used for elocon cream wiki buy aspirin 75mg buy furosemide astrailia where to get decadron dulcolax mims india piroxicam tablets side effects prescription strength motrin side effects buy viagra soft online from uk where erythromycin buying benfotiamine using paypal side effects of propranolol hydrochloride nhs is zyrtec sold over the counter phentermine 30mg original tenormin online harga clavamox 500 mg brand amoxil non perscription countries safe lamisil no prescription sure reach tricor malaysia cialis super active tablets como se usa cytotec para abortar aricept buy otc asthma inhaler 6 mercaptopurine moa cheapest alli weight loss pill nootropil comprare biaxin on line in the usa can you drink alcohol viagra abilify cost without insurance abilify order online how long to use erythromycin ointment buy online adalat oros generic buy tramadol no prescription overnight nexium store drugs effects nexium 40mg pret feldene melt tablets 20mg can your buy cialis professional in ireland tadalafil accutane 60 mg side effects buy retino a cream 0,025 mg finpecia mg mexico manufacturer coupons for celexa keflex daily use reviews buy vermox online with mastercard buspar order online no prescription donde comprar hoodia en buenos aires buy kamagra jellyfish buy meclozine online suhagra with no rx can you get high from celebrex 200mg pharmacy lotensin order by phone buy female viagra inhaler canada viagra from mexico pharmacy cardizem mg uk generic eulexin overnite shipping baclofen tablets us online ampicillin generics buy hong kong generic astelin ml can i buy bactrim online levitra hypertension medication buying aricept online rosuvastatin 10 mg fenofibrate 160 mg can you get a blood clot while on plavix tadacip drugstore where to buy dutas can i buy sinequan in canada pharmacy that sells desyrel albendazole.com cipla pharma pune best medication for anxiety and add buy decadron capsules phenergan suppository over the counter where to buy benzac wash how to order tretinoin 0,05 buy generic rumalaya forte with bonus sims 3 custom content mac how much does leanspa acai cost xenical 120 mg alli 60 mg cytotec online australia probalan sold over counter cialis generico italia farmacia genuine viagra uk cheapest comprar fucidine pomada vasotec available generic buy over the counter wellbutrin sr online buy seroflo with no rx cialis best price canada generic no prescription diclofenac trade name in canada kamagra gold weight gain ordering cefadroxil canada delivery buy cymbalta cod saturday side effects of cialis daily use trials side effects of olanzapine depot cheap impotence pills trental cost in canada evista dose frequency ambien side effects long term use cymbalta over the counter uk quickest frumil order generic wellbutrin online buy genuine dilantin uk simvastatin and ezetimibe duromine slimming tablets from uk over the counter chlamydia treatment for men pharmacy chain stores in uk new alli not working northern ireland pharmacy registration order avalide medication by mail rumalaya online shipping get levitra super active toronto mail order generic prazosin generic mobic usa pharmacy cipro company registration search pharmacy has best price dostinex cafergot noprescrition needed uk online pharmacy what is domperidone prescribed for ampicillin generic brand name amaryl 1 mg diabetes acheter pas cher diclofenac gel is wellbutrin generic equivalent is zyvox a prescription drug buy reglan 5 where can i get some levitra super active order differin gel online blopress prix en pharmacie en france indian generics online brahmi jagged alliance pre order bonus what is tadalafil tablets used for what is co-azithromycin used to treat voltaren plus 100 mlg indian atorlip pharmacy 20mg buying prescription drugs without insurance lisinopril canada overnight delivery zyloprim delivered to your home moduretic side effects dogs cephalexin tablets cats tinidazole with no prescription generic cialis soft tabs online cheap generic cialis viagra bactrim for acne unisom canadian online decadron next day shipping cigna mail order pharmacy forms best place buy hyzaar celebrex 200mg capsulas conceived twins 100mg clomid cheap sarafem india medrol dose pack coupons aciclovir online without prescriptions liv 52 price malaysia amoxil with no perscription lukol canada prescription tulisa we are young best place buy actos singulair to buy from europe diovan pills buy best place buy effexor xr crestor class action lawsuit texas generic names alesse birth control sex pills for men side effects zetia prescriptions tetracycline generic online nitrofurantoin monoh 100mg side effects best place to order bupropion in us acai roots discount fish cycline tetracycline betnovate online buy real cialis cheap bula do remedio anafranil 25 mg fast minocin delivery etodolac tablets price where to buy nitroglycerin is aldactone available over the counter buy over the counter paroxetine online reminyl coupon code doxycycline from europe do you need rx yagara coumadin reviews patients canada nizoral tablets online is generic depakote safe novartis diovan patent expiration natural viagara ordering artane here in canada hoodia pill shortage i pill zestoretic website drug mg canadian pharmacy no rx elavil approved overnight liposafe trandate where to get celadrin australia pharmacy benemid online bestellen dosage doxycycline treat chlamydia zofran in india cheapest meclizine to buy can you buy altace lower medication healthy diet for 20 year old male buy confido perth australia buy alligator hairclips australia diakof without script online exelon india omnicef antibiotic price online cystone purchase zyvox results forum alphagan medication side effects metoclopramide order canada vasotec usa sale viagra online uk no prescription order zoloft from usa without prescription canadian glucotrol xl drugs discount how long does it take for levaquin to work on pneumonia is septilin available over the counter paxil online buying overnight delivery phenergan sleep apnea terbinafine pills buy no prescription levitra sale drugstore viagra online rxlist bentyl drug dapoxetine where to purchase ic valacyclovir hcl m122 viagra over the counter boots tegretol tablets side effects kamagra oral jelly tablets 150 mg paralegal buy prescription drugs online no prescription methotrexate 100 mg controindicazioni eutirox 50 kwikmed online coupon is generic betnovate available in usa temporal arteritis treatment prednisone dose order levitra no prescription viagra online discount tetracycline what is aygestin 5 mg ephedraxin canadian pharmacy cheap propecia no rx buy evista 200 avapro side effects anxiety sominex online coupon code what is the medication bactrim used for renagel uk buy generic zantac usa pharmacy cheapest aricept to buy lotrisone buy online overnight nolvadex accepted online no prescription generic hyaluronic acid for sale on line buy alli diet pill online levitra pharmacy cod saturday delivery trandate from what is cefadroxil 500 mg torsemide women buy quibron-t drug class canadian pharmacy pain medications best levitra prices 20mg online pharmacy side effects of bactrim ds in children ordering tetracycline usa ampicillin canadian pharmacy can buy propecia online digoxin non generic aciclovir dosis herpes albendazole generic medication similar to topamax for migraines epivir-hbv medication are accutane and isotretinoin the same nootropil ucb india benicar prices @walgreens purchase cardura cheap how to use mobic himcolin generic reviews where can i get some celebrex flagyl champix and alcohol consumption buy unisom 2 online pills vantin no rx antivert 25mg tab does diflucan interfere with birth control pills cheap kytril usa suppliers of erythromycin in us finax from usa what is red panax ginseng good for cheap atarax usa neurontin overnight neurontin over the couter what allergies does claritin treat buy nolvadex new zealand online abana to buy from europe canada and antabuse how to use bactroban in nose viagra generic paypal vipps lov cost rumalaya order propranolol from compounding pharmacy costa rica buy livestock fencing where purchase nootropil diovan hct medication arjuna pill shortage ralista for men in usa discount hoodia mg buy ritalin uk paypal cialis woldwide shipping safe fertomid buy benicar pharmacy prices list artane from usa pharmacy floxin mg price doxycycline mono 75 mg tablet ordering levitra plus online pharmacy what colour are viagra pills buy flovent greece does flonase cause weight gain comprar avodart original cost of female cialis without insurance mexican ephedraxin no prescription noroxin viagra in italia requip generic prices buy wellbutrin xl 150 mg viagra side effects in men sildenafil aurochem pharmaceuticals p.v.t l.t.d buy alesse 18 reviews on aleve cold and sinus xalatan generic india cheap seroquel no prescription 25 mg how to order diabecon online pharmacy no prescription needed fincar brand name glucophage online lidocaine cream strengths starlix pas cher tadalafil fast delivery sinemet online pay paypal atorlip-5 not generic aciclovir spc emc benefits and side effects of l-tryptophan actoplus met buy generic pioglitazone metform ashwagandha legal us lexapro com reviews cost of benicar hct without insurance cozaar 25 mg tablet cheap rogaine 12 pills what does zoloft do to you yahoo buy cafergot online cheap alli price comparison cloridato de sertralina emagrece where can i buy sarafem online without a prescription tadacip pas cher albendazole albenza side effects rosuvastatin lawsuit settlements generic uk paypal unisom phenergan price india side effects of taking flagyl and drinking alcohol american finpecia where to buy digoxin in canada safely differin rx list hydrochlorothiazide without food finpecia cipla buy amoxil online no prescription canada where can i get free samples of cialis can you have unprotected sex pill crestor medication side effects snovitra super power on line for sale no script where can you buy aciclovir sores buy moduretic boots can you buy viagra over the counter in northern ireland online what is motrin 800 mg best proventil prices apcalis sx over the counter order reglan canada zyrtec side effects uk is metformin xr generic flomax best price healthnet viagra levaquin prescription dosage online medications no prescription canada elavil dose for neuropathic pain alli online ordering kytril legal in england order promethazine online where can i buy hyaluronic acid injections vermox online pay paypal cheap kamagra wholesale prescription zixen trimix review exelon pas cher online pharmacy uk aricept direct rx canada pill elavil tinidazole generic mexico how to get viagra prescription yahoo brand cialis buy australia hytrin not generic legal buy keflex online canada what is the medicine bactelan used for lamisil online price donde comprar antivert wellbutrin dosage children where to buy ginseng root in nyc where can i get zofran from safe cymbalta no precription clomid tablets for purchase buy adalat soros online when is lipitor going over the counter forzest without prescription overseas pharmacy no prescription lexapro dell 6 cell lithium ion battery price india buy prednisolone 25mg tablets what does methotrexate 2.5 mg look like discount finax mg canadian pharmacy sustiva mexican pharmacy order zofran pharmaceutical press release buspar withdrawal forum buy mestinon no prescription vpxl roche precio argentina aldactone prescription drug dosage cialis professional free shipping buy xanax online no prescription australia generic viagras comprar cipro en argentina cheap finasteride canada rhinocort legal us advair diskus supplier in uk canadian pharmacy reviews 2013 buy motrin from canada cialis soft pills lamictal odt prices safe place order furosemide prescription drug reglan used generic voltaren topical get precose toronto canadian-pharmacy-universities weight gain pills that really work amaryl without cheapest fedex can you buy levitra professional in ireland online drug pill purchase capoten on line in canada how long does it take for nitrofurantoin macro to work buy bupron sr with visa astelin drugstore how much is permethrin cream in the philippines buy zebeta boots pharmacy colchicine uk next day delivery order non generic famvir plavix to refill propecia 1mg online buy rhinocort bulk donde puedo comprar medicamento alli dapoxetine tablets purchase on line clorfenamina maleato side effects where to buy cheap generic v-gel buy triamterene online from usa how much is crestor without insurance aricept price costco rocaltrol online uk alli weight loss pills australia capoten limited india order actoplus met online uk does accutane work 100 hyzaar 100mg tablet cleocin t pledgets reviews check if viagra genuine cialis professional to buy from europe imitrex nasal spray rx list buy kamagra oral jelly cheap buy orlistat 10 evista mg order advair diskus to buy in australia ceftin price walmart how to order kytril over counter zanaflex contraceptive pill yasmin reviews seroquel overdose treatment spironolactone uk buy what does cardizem cd look like buy differin in ireland cheap januvia generic prilosec medication ingredients tadapox over counter amoxicillin 500mg side effects rash buy isotretinoin online cheap buy valtrex discount list of tesco stores selling yagara cafergot for sale drugs.com elocon without a prescription from uk flomax compression alberta viagra india reviews zoloft over counter equivalent canadian pharmacy albendazole no prescription online doxycycline hyclate dose dogs ultra low dose aspirin dog minomycin over the counter to buy xalatan pilex tablets price in india fucidin acne treatment generic periactin does it make you gain weight what is dipyridamole tablets generic kamagra gold no prescription amoxicillin dosage for ear infection buy prograf from canada benicar buy no prescription buy sumycin 10 long term side effects of cefadroxil levaquin for sinus infection side effects spironolactone pcos dosage synthroid from canadian pharmacy buy retin-a 0,05 singapore order generic floxin lipitor 80 mg tablets oregon state football schedule saw palmetto supplier in uk lipitor on line no script spc lisinopril tablets best online pharmacy generic diarex nitroglycerin medication class can you get a prescription without seeing a doctor all types precose pills citalopram lawsuit settlements name of abortion pills available in india blopress generic release date buy letrozole canada xenical mg buy can order flovent online tadapox drug class comprar prednisone online suprax and alcohol what is finpecia drugs anacin generic name buy lotrisone cream online canadian pharmacy can i get a blood clot while on coumadin diltiazem generic reviews can you buy confido online protonix buy no prescription uk buy cheap alli aciphex for sale philippines buy generic wellbutrin no prescription propecia bestellen ohne rezept generic stromectol overnite shipping buying reglan can you buy lynoral over the counter in germany roxithromycin 150mg side effects side effects of cholestoplex ramipril cough forum subsea 7 vigra norway what drug category is motrin buy vermox with mebendazole 100mg paediatric discount pet drugs online acai berry reviews uk buy ventolin online uk viagra soft without prescription buy olanzapine 5 non persciption deltasone diflucan noprescrition needed canada online pharmacy how to purchase methotrexate online where can i get brand levitra buying sinemet using paypal cardizem generic 2013 drugs styplon price ashwagandha dose for sleep comprar minocycline pela internet maxalt mlt discount card taking accutane and alcohol nizagara with paypal payment is generic viagra legal in us phone in order for viagra bystolic tablets purchase on line how much is kamagra chewable tablets trimix diving equipment buy tretinoin cream in canada buy lipothin no prescription fast delivery drugstore code 20 off brand amoxil online legally lowest price baclofen serevent australia pharmacy generic for femara available comprar brand viagra pela internet ordering blopress buy mentat ds syrup tablets online naprosyn reviews and dosage triamterene from mexico purchase dipyridamole cheap precio del bactrim en mexico order atrovent 120 mg side effects of aleve overdose estrace side effects diarrhea prescription mobic meloxicam arthritis male fertility drugs success rate online pharmacy legal in usa recommended dosage of trileptal celebrex new zealand i pill paxil website prescription buy cialis order diclofenac metformin uk online hoodia no prrescription mexican pharmacy no prescription brand viagra retin-a 0,05 pharmacy digoxin loading dose in renal failure use diarex coupon online is generic bupropion less effective buying mentax in manchester missed actonel dose safe to buy generic lamisil from uk cephalexin australia companies only is generic cholestoplex effective buy zetia in mexico can you buy cytoxan over the counter regenon retard etodolac over the couter buy seroquel perth australia side effects of minocycline 100mg for acne common side effects of aldactone buy prograf 1mg comprar benadryl pela internet provera period bosley propecia order decadron to buy in the usa without a prescription lioresal doctors online generic sominex for sale on line cipla-pioglitazone side effects what is the cost of cleocin buy over the counter lopid online perrigo minoxidil foam canada drug stores viagra what does diovan 160 look like cozaar rx what are the side effects of viagra yahoo zyrtec for children side effects generic pulmicort respules side effects best place to buy viagra online review abilify prescription assistance program augmentin 625 mg tablets medicine can you get high off strattera is it legal to buy prescription drugs online from mexico dostinex pills online in the usa buy robaxin online without prescription can hoodia cause weight gain worldwide pharmacy astelin indian generics online lopid all types tadalis sx pills lotrisone uses prazosin 1 mg tablet aciclovir tablets buy uk cipro tablets for ear infection code red 7 pill ingredients zoloft weight loss 2012 purchase generic chloramphenicol entocort overnight delivery decadron from india reviews on wellbutrin xl relafen order online prograf tablet sale viagra online pay with checks what is pyridium tablets viagra alternatives over the counter australia mg propecia with no prescirption gasex during pregnancy cheap caverta usa buy viagra super active with no rx betnovate c indications amaryl medication drug interactions cost of himcocid without insurance bbc scotland purchase atacand 16 mg zovirax next day shipping synthroid from usa buy medicine without prescriptions canada ultimate acai in the uk celebrex 200mg australia what is teva-rosuvastatin used for how long does amoxil take to work alli coupons printable 2009 meri adalat indian movie moduretic mg buy celexa overdose mg exelon patch generic date name 4 types of drugs norvasc discounts order caverta online in usa buy brand diflucan dilantin over the couter ebay buyer wants to pay by check best price for real chloroquine revista kosovarja korrik 2012 yasmin cheap india pharmacy prednisolone cost canadian salbutamol ventolin 2mg tablet como comprar alli purchase minocycline cheap 100mg cordarone tablets for sale what is tinidazole pills used for how much is dilantin without insurance cheap brand viagra india mexico pharmacy online steroids is glycomet a prescription drug normal zyprexa dose shoppers drug mart winnipeg mb canada albuterol sulfate side effects in toddlers purchase bupropion 150 mg buy prednisone online with mastercard tinidazole refill pack are there any safe online pharmacies zoloft tablets for sale dipyridamole looking for buy atrovent tablets online ampicillin for sale australia where to buy cheap generic mycelex-g viagra jelly pharmacy coupons can order ginseng canada levlen cheap i pill levitra super active website retin a cream uk boots prednisone 5mg dose pack 48 directions levaquin 500 mg uses medrol ivf pharmacy has best price propranolol pulmicort side effects eyes periactin next day safe to buy generic ortho tri cyclen from uk efectos secundarios del eutirox 50 mg luvox 100 mg bula cheap generic paxil north drugstore canada complaints come comprare il cialis in farmacia where to apply erythromycin eye ointment levlen direct pharmacy pariet discount heartburn gastroesophageal cafergot on the internet canada drugs keftab with prescription buy lariam online pharmacy antibiotics order costco pharmacy generic price list generic trimox paypal effexor xr dosage increase buy zestril patch donde comprar metformina espa├▒a buuy cialias daily use online pharmacy kamagra 100mg oral jelly fluconazole 200 mg price buy synthroid hong kong carafate slurry drug bentyl tablets for sale repeat prescription without seeing doctor zyprexa tablets ingredients mexican pharmacy no prescription paxil viagra sellers in pakistan is it legal to buy viagra from canada online luvox doctors online buy bentyl no prescription cheap genreic aciphex no perscription wellbutrin purchase in canada no prescription nizoral hair loss reviews what is nitrofurantoin macrocrystal methotrexate medicine singapore where can you get non prescription amoxicillin buy rosuvastatin online cheap low cost relafen amantadine medication where to buy alli weight loss capsules proscar canada head office vente de finax au quebec