01.11.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
prometrium 200 mg capsules side effects can you only get pilex on prescription purchase unisom actos cheap propecia buy online us bactrim costo buy american ginseng online best clomid prices best site for diovan where to buy pills without prescriptions what is the correct dosage of dilantin lanoxin tablets allegra over counter 2011 does bactrim cause weight gain diclofenac gel comprar mentat syrup dosage viagra from canada for women propranolol order by phone no rx nymphomax online where can i get rumalaya forte pills how to buy aciclovir online can you get viagra soft over the counter buy effexor xr without rx is it illegal to order generic forzest midamor amiloride canadien health mall.com mobic medicine reviews buy vasotec online with mastercard buy vpxl with paypal order nolvadex lowest price propranolol india price metformin medication side effects cost of metformin in canada lipothin order by phone best price for kytril oder mg tablets of wellbutrin sr cialis vs viagra reviews pharmacy is generic levitra available fml forte sold over counter best prices on ed drugs pet medicine from canada para que se usa motilium how much does baclofen cost on the street estradiol through paypal comprar ginseng original en madrid acheter fluoxetine en ligne fertility pills for men and women tricor services europe llp micronase generic wikipedia drugs zithromax 10 mg what is hytrin for noroxin online in us zantac 150 acid reducer reviews cheap online prescription amitriptyline buy keppra perth australia donde compro las pastillas alli en mexico how to take aldactone for bodybuilding buy trental hong kong pharmacies chloramphenicol generic renagel free shipping increasing lexapro dose side effects buy premarin 10 internet drugs without prescriptions order lasix 80 mg cipralex side effects in men get sarafem toronto order zyloprim tablets what is snovitra super power for generic pills for diltiazem minocycline from mexico buy soft cialis buy betnovate australia comprar eldepryl original en madrid generic phenergan safe prednisone 40 mg 5 days side effects brand atrovent buy cheapest acai max cleanse can your buy generic norvasc lamictal generic cheap costs voveran sr dosage instructions cephalexin generic release date can you buy propecia emsam online pharmacy uk buy viagra professional tablets us atarax fast usa canadian health authority guidelines fluoxetine capsules uses buy generic naprosyn online strattera prices at costco generic danazol buy canada hoodia next day delivery tamoxifen online usa buy erythromycin mg online food network ca live in italian floxin direct pharmacy generic medicine for vytorin buy suprax cefixime online cephalosporin new london craigslist org personals levitra effects for women discount buy alphagan generic buy brand ayurslim buy diarex mg online common side effects of coumadin how to buy antabuse mail order brand name viagra admiral car insurance topamax mexican pharmacy coversyl 4 mg and alcohol is bactrim better than keflex lipothin visa actos canda ordering quibron-t safe ceftin buy what is a medrol dose pack for how much does ampicillin cost without insurance over the counter promethazine with codeine syrup furosemide pills buy doxycycline cheapest site how much does tricor 145 mg cost aldactone without a prescription from us buy levitra plus without rx reviews on triamterene valtrex new zealand airush lithium 2012 buy buy synthroid astrailia better than calan otc pain meds not nsaids is aleve better than ibuprofen for muscle pain pulmicort online uk what part of the head does propecia work on haldol reviews for men where to buy lamisil cream in uk aricept from canada where purchase tadapox can i get antibiotics over the counter in spain viagra paypal checkout what does generic triamterene look like canadian elimite tablet cheap generic sinemet western drug calcium carbonate cost of prograf norvasc buy on line cost of dilantin anacin overnight pharmacy order luvox online in usa comprar vasotec pela internet xalatan generic 2013 drugs buy trental with paypal what is the dosage for combivent how to use provera 10mg order gabapentin no prescription advair diskus generic australia sinemet drug class kroger pharmacy hyde park oh what does zoloft look like generic what is losartan 50 mg used for ciplox mail order generic reviews forum buy viagra pharmacy promethazine generic cialis soft tabs lamictal without insurance shop lasix generic for cymbalta 2011 avandamet no prescription compare prices i pill brahmi website recommended dosage of lexapro for anxiety nimotop to buy from europe uk version of prometrium cheapest viagra pills diabecon for sale philippines cialis montreal kijiji can you buy viagra over the counter in tenerife keppra 1000 mg price quiero comprar zithromax parlodel pill shortage vytorin where can i buy buy bystolic how to order vasodilan where to colchicine delivery but alli world wide accutane reviews 2012 generic for protonix 40 mg can you get high from toradol can you buy lioresal in ireland lopid 600 mg dosage online pharmacy zocor apcalis sx buy on line is mail order synthroid safe voveran online in us cardura without how to purchase midamor online comprar bystolic portugal sominex usa relafen 500 alli online mexico most reliable place to buy cytotec online flovent side effects where can i get liv 52 buy vasodilan next day where can you buy accutane buy silagra online usa health canada amitriptyline resources for emsam what does zofran have in it quibron-t brands india amitriptyline alcohol abuse cipro bay 1000 mg mircette usa cvs prices vpxl tablets on line to buy where can i buy trimethoprim tablets prescription online forum cheap benadryl without glycomet with american express where to buy tricor ointment buy antivert us cheap citalopram 20 mg while pregnant zyprexa generic in us xenical legal in england clomid brand name in india abilify pharmacy bipolar disorder astelin on line in the usa best place to buy allegra cheap doxycycline coupon code prednisolone online from india swiss legend trimix buy pariet 20mg online order lincocin on line usa zyvox daily use reviews tricor inc florida rx relief pharmacy discount card review indinavir order in the us seroquel high dose pharmacy rx by crystal zamudio for ptcb exam guide cheap methotrexate 100 mg ophthacare with no rx ponstel for sale australia non prescription fosamax pharmacy cost of finast without insurance blue pill for menstrual pain maximum dose of micronase tricor 145 mg tablet indian pharmacy no prescription needed viagra cialis best prices over the counter discount buy avalide what is lithium used for in everyday life buy diamox 10 canadian pharmacists association president Purchase abilify 5mg canada pharmacy brahmi for men sale in uk zenegra pill shop discount code comprar lipothin original en madrid lantus solostar mexico what does zovirax ointment do liv no prrescription how to get lamisil buy dulcolax hong kong haldol medication side effects genuine fucidin best price minipress reviews online triamterene purchase pletal tablets on line to buy cheapest prescription prevacid most reliable place to buy antivert online adios slimming tablets ireland phenergan 25mg levaquin price 750 mg alesse medication estrogen american toprol xl buy diovan from mexico online trial erection packs 2 without a perscription canadian pharmacy buy avalide drug fosamax beipackzettel online half price trental legal to buy albendazole can you buy atacand without us can you gain weight on keppra without a script accutane mg visa western drug retino-a cream 0,025 thyroxine tablets to buy online price increase zenegra pastillas abortivas cytotec precio can you buy celadrin prescription membership buy bystolic patch nolvadex pct pills pet meds canada reviews baclofen usage side effects of atorlip-10 keftab no script taking a break from tamoxifen generic urispas usa pharmacy celexa lawsuit birth defects psoriatic arthritis cure clorhidrato de amantadina efectos secundarios albenza online legally synthroid no prescription cheap zenegra free delivery malegra fxt medication pharmacy has best price rumalaya gel accutane 40 mg cost lisinopril generic australia cardura now mobic non perscription countries prometrium medicine what class of drugs is cozaar pariet side effects rash ampicillin usa cvs prices is buspar sold in canada do people get arrested for buying drugs online where to amaryl prescription drug how to order noroxin buy tadapox online pharmacy i pill benzac website where is alli bhandari cephalexin for purchase without a prescription tetracycline 500mg for chlamydia possible side effects of metoprolol micardis 40 mg price med cab xeloda chloroquine and proguanil tablets medicine canadian cholestoplex cheap how many lisinopril to get high buy viagra in houston tx cialis jelly cheap uk cipro dosage zyvox 600 mg pill generic drugs virgin american express card login chloroquine australia price to buy risperdal lipitor price malaysia lopressor for sale australia Purchase skelaxin 800mg aciphex looking for cheap skelaxin prescription lidocaine to buy brahmi best online pharmacy for cialis review viagra craigslist what is trandate tablets clonidine hydrochloride cost comprar doxazosin pela internet zoloft available online serophene 50 mg 10 tablet buy lithium tablets uk fertomid medicine for men ralista online deltasone precio mexico order blood pressure pills online unisom with american express how much does zyrtec cost at cvs cialis cvs pharmacy brand cialis now buy online beconase aq generic viagra uk paypal citalopram without prescription miami viagra billig bestellen diflucan didn;t work now what cardizem medication used zoloft side effects in men weight gain generic diarex us lipitor dosage forms order non generic viagra professional online prednisone purchase common side effects of dilantin canada pharmacies online that sell nexium acheter lamisil pas cher betnovate from europe mentat brand positioning pediatric safe dose bactrim diflucan usa sale to buy adalat capoten buy canada buying prograf for dogs illegal drugs from india lamictal without prescription does diclofenac potassium cause weight gain disfuncion erectil edad media compare prices revatio buy penegra viagra prescription price buying aleve using paypal zithromax online in usa half price yasmin india pharmacy no prescription needed max safe dose levitra phone in order for triamterene buy danazol mexican pharmacies cordarone supplier in uk antifludes capsulas efectos secundarios can order ditropan online optimmune ointment uk valtrex ships from india cheap ampicillin generic buy generic cialis in australia doxycycline alternative rosacea best place buy carafate low buy coreg medication cheap generic augmentin delivery london buy alli online thru paypals nitrofurantoin alcohol walmart alliston hours cialis sales uk levitra generic intrathecal baclofen aleve mail order india can you get high off lamictal splitting fosamax tablets donde comprar tadapox acheter diltiazem is antabuse available on line in canada proscar where to purchase buyers of prometrium canada can you buy coreg carvedilol pills lincocin brand positioning no period after provera now what where can i buy acai berry diet pills in canada ortho tri-cyclen without celebrex online forum worldwide pharmacy olanzapine generic micronase paypal tretinoin 0,025 mail order best female viagra reviews alavert online ordering albendazole buy cheap generic pharmacy buy xenical 100 low cost drugs for the elderly maine no prescription actonel sale como comprar lotensin what class of drugs is metoclopramide top 10 online revia sites costco zocor liquid brand advair diskus review apcalis sx low dose birth control teva propranolol lotrisone supplier in uk cheap orlistat without prescription where to buy bayer crystal aspirin nootropil prix en pharmacie en france online cafergot purchase generic name for viagra jelly cam you buy diflucan over the counter where can i buy abilify online without a prescription get abilify cheaper chloramphenicol cost in canada saw palmetto regrow hair reviews ventolin rotahaler discontinued purchase anafranil 10mg to buy januvia buy propecia online usa ginseng growers new zealand augmentin tablets 1 g can you buy oxytrol over the counter in germany super active viagra super active online paypal generic mycelex-g for sale on line viagra rezeptfrei kaufen schweiz orlistat slimming pills fertomid discount voucher brand levitra now co uk suppliers of colospa in us buy alligator meat nj pharmacy allopurinol prescription methocarbamol high experience cheap cialis overnight no prescription lynoral online usa no prescription purinase allopurinol medications discount a good web page to buy atacand with no script prilosec lawsuit settlements without script overnight buy allopurinol online pharmacy accutane no prescription effexor xr now can you get diarex what are the side effects of tricor atorlip-10 prices at costco discount kamagra oral jelly mg trental tablets purchase on line hyzaar forte ingredients acai refills generic for tegretol xr low buy coreg medication prescription can we trust avalide online lowest priced lopid buy decadron online pharmacy use viagra coupon online yasmin indian restaurant bromley common order serophene online in usa clopidogrel aspirin brands india risperdal drug store online gabapentin capsules dosage order non generic ranitidine where is zyrtec made voltaren rapid 50 side effects is plavix available on line in canada over the counter ivermectin for dogs tadacip by the indian pharmaceutical company cipla bupropion depression dose cost of plavix in mexico harry reid viagra for sex offenders florinef pas cher italie amantadine uk online buy over the counter emsam online what is valacyclovir hydrochloride tablets for clonidine noprescrition needed usa online pharmacy himalaya ayurslim price buy nizoral shampoo india precio de antiflu des capsulas what is saw palmetto formula olanzapine 40 mg day buy rosuvastatin calcium cheap generic aricept available long time side effects doxazosin what does prednisolone do for kids noroxin wiki buy brahmi usa yasmin anticonceptivo precio mexico 2012 cvs pharmacy la canada ca lotensin in usa amantadine 100 mg used ortho tri-cyclen birth control buy cafergot uk evista mexico pharmacy bactrim from australia mexican pharmacy no prescription calcium carbonate how many mg of benadryl to take generic lisinopril pictures flagyl er phone orders can buy viagra las vegas best generic caverta review kamagra soft over counter buyers of voltaren canada buy cheap tretinoin 0,025 nizoral cream free shipping compazine side effects children where can i buy neo medrol in london bentyl reviews ibs can we trust trileptal online order motilium canada buy doxycycline online from uk keflex online is albuterol sold over the counter nystatin and triamcinolone acetonide cream vulva order acivir pills cheap legal buy tricor online canada glycomet buy canada medication online no prescription canada maxaman pills finast shopping sex power tablet for female generic finasteride 5mg canada buy cialis overseas celexa 20 mg missed dose cheap generic glyset how to buy cialis online low cost colospa minoxidil boots uk side effects of atacand 8mg cipralex overdose fatal what is apo-roxithromycin used for typical prednisone dosage for asthma order furosemide generic online pharmacy where to get infant benadryl order buy elocon delivery can you buy fucidin viagra soft with american express where do american alligators live in elocon price pilule cialise hcg weight loss injections purchase retin-a 0,05 online pharmacy xl no prescription cheap innopran propranolol birth defects from zofran buy motilium pills in the mexico can you drink on amoxicillin nhs how do i know if my zoloft dosage is too high motilium doctors online what is prinivil zestril let me watch this channel 1 revenge vytorin generic substitute cheap estrace usa best place buy cytoxan generic anafranil ocd order without buy diovan list of tesco stores selling propecia buy female cialis boots pharmacy how to get baby to take prilosec apo azithromycin 250mg side effects alesse discount code iv pain meds during labor purchase silagra online indocin online bestellen cost of wellbutrin xl without insurance cost of hyaluronic acid injections buy amitriptyline uk prescription prednisone prescription assistance program what is exelon mg used to treat cialis from canada pharmacy generic viagras where to buy can you only get starlix on prescription when to expect ovulation after taking clomid non persciption kytril betnovate scalp application hair growth phone in order for quibron-t ditropan medication used bupropion xl side effects 300mg duphalac tablets uses can you take viagra at night finasteride generico 1mg espan~a us online pharmacy no prescription isoptin can clomid cause you to gain weight zanaflex 40 mg isotretinoin side effects pregnancy cheap rx7 fd cheap tadalis sx pills allegra medication wiki diclofenac suppositories buy buy dilantin 80 mg online cheap dostinex buy online nitrofurantoin rxlist xenical online meds altace hct uses malegra 100 reviews cozaar film tablet 50 mg 28 tb buy hyaluronic acid no prescription can you order gyne-lotrimin revia cheap uk is risperdal a prescription drug roche accutane wiki nexium lawsuit case order cheap zyvox where can i buy dostinex mg xanax effects on heart tofranil for sale online order methotrexate pill where can i get aciphex pills padre chelo 2012 comprar bupron sr portugal us online pharmacy no prescription dostinex where to calcium carbonate motrin order on web Purchase aciphex 20mg online Purchase rabeprazole sodium vs omeprazole low cost overnight risperdal terramycin online pay paypal where to buy ventolin online usa order levothroid medication by mail what does wellbutrin do to dopamine can i make sinemet cheapest zolpidem online terramycin drug class reminyl express canada chloroquine by mail order prevacid online in canada buy dapoxetine online no prescription united states cheap buy generic zyvox can i order cefixime no prescription in the usa frumil 40 mg side effects xenical over the counter india carafate on the internet lowest dose of tenormin long term side effects of famvir lynoral with paypal payment order rumalaya forte online with visa kamagra soft side effects uk cough syrup with codeine and promethazine in canada doxycycline 40 mg capsules buy cheap furosemide online very cheap mobic mexican pharmacy no prescription zyprexa order robaxin from australia without prescription does viagra oral jelly work discount code for cardizem sinemet cost in canada viagra soft mail order india reglan medicine for migraines celexa starting dose 10 mg which uk site to buy mircette acai berry weight loss tablets review where to find benfotiamine voltaren pills online in the uk decadron injection pediatric dose zofran pregnancy category australia aspirin legal in england didronel billig kaufen buy estrace online without a prescription pharmacy that sells orlistat cheap allegra uk actos without prescriptions phentermine side effects pregnancy what does voltaren treat red white blue pillar candles buy vpxl uk zithromax by mail brand levitra shoppers drug mart buy drugs cheap generic benicar brand cialis women buy trazodone price india how to order decadron dapoxetine generic cymbalta to buy in australia generic rumalaya forte in usa canadian pharmacy- aldactone buy bystolic online chewing gum al viagra metformin order in the us what quantity of aspirin is contained in most over the counter asprin products levlen pill australia abilify prices us buy clomid no prescription fast delivery silagra 50 mg side effects can you buy nizoral at cvs counter proventil uk no prescription how to use brand levitra sinemet shipping overseas canadian online pharmacy for alli pfizer viagra price in india 2012 comprar brand amoxil en argentina best site to buy rumalaya gel what is voltaren medication free coupon for bactrim without a transcript buy depakote can you buy viagra sublingual what does ventolin syrup do best pharmacy online uk casodex medicine online lipitor medicine news i pill ginette-35 website alli 120mg buy amoxil online with mastercard rumalaya forte generico online fluoxetine 20 mg brand name confido online buy brand tricor bupron sr from canada dramamine 40 mg pharmacy cephalexin tablets side effects sildenafil citrate uk buy femcare bulk combivent in croatia how to get lotensin in australia vytorin dosage strengths is it safe to split diovan pills cheap hyaluronic acid uk finax 40mg cialis viagra or levitra 1 man vs 1 jar batteries better than lithium ion what is haldol for drug buy seroflo australia can i order advair online can you sell viagra on craigslist drugstore com buy advair diskus online pravastatin sodium tablets usp 40 mg ovulate on clomid calculator +doxazosin for sale asthma inhalers shipped overnight buy promethazine 10mg kamagra gold tablets on line to buy aricept delivery uk buy omnicef patch cefixime canadian pharmacy cymbalta consumer medicine information buy prometrium 80 mg online benicar for men sale in uk xenical 120 mg do they work albendazole weight gain isotretinoin online uk where to purchase alligator meat where can i buy live chickens in sydney prevacid amlodipine side effects forum can order diltiazem canada alli uk com premarin online coupon code duphalac online legally ginette-35 pharmacy buy differin online without rx ringworm medication for adults cheap zyban 100 mg cost of zyprexa at walmart discount prices buy lipitor starlix rx robaxin side effects rash canadian online pharmacy for luvox sertralina bula 25mg where to buy nexium canada prednisolone pregnancy safe cheap genuine procardia online buy brand levitra overseas getting promethazine in australia over the counter mestinon pharmacy china carafate no prescription compare prices aqua band songs sertralina efectos secundarios geriforte without insurance cephalexin 20 mg how to get propecia uk post cycle therapy metformin estrace canada price prescription medications without prescriptions cheap glucotrol xl usa 1and1 atarax hydroxyzine veterinary medication online canada micronase direct pharmacy letrozole for sale uk albuterol inhaler side effects american revolution tricorn getting arimidex in australia long term side effects of taking metformin cephalexin when pregnant is there a generic form of levaquin wellbutrin 100mg sr zyrtec d mail order metformin lactic acidosis treatment styplon over counter lithium tab bruce lash tegretol reviews seizures order torsemide online uk cheap nizoral buy online viagra soft online using paypal buy arimidex generic buy levothroid cheap suprax lowest price advair diskus 20 mg chloramphenicol costco propecia tablets online advair diskus uk online cialis soft order in the us adderall uk law buy cefixime 15mg online sinequan birth control online us buy periactin online no prescription usa desyrel for purchase without a prescription where to zyprexa discount ceftin mg buy acai pulp online generic uk paypal lopressor other pills that work like viagra robaxin online in uk proscar canadian online can you buy serophene online buy lisinopril online usa saw palmetto tablets in bangalore brand kamagra oral jelly for sale what is meloxicam 15mg tablets used for buspar drugs like reviews on celexa side effects buy shallaki new zealand online when will alli be available in stores again diltiazem hydrochloride cream 2 alphagan 40 mg dose amitriptyline sleepiness colchicine dosing price cialis drug assistance program danazol overnight brand name aldactone online order zovirax uk pharmacy buy zithromax mg online for healthy mango and banana smoothie recipe zetia drug oversea compazine rx reminyl tablets uses buy voltaren cream online plavix for discount zovirax over counter walgreens sarafem online pharmacy shipped to canada amitriptyline online no prescription bayer healthcare pharmaceuticals annual report 2010 gyne-lotrimin for sale philippines ordering caverta generic pills for detrol olanzapine medicine rosuvastatin tablets for purchase buy amoxicillin boots aciphex delayed release tablets accutane no prescription online drugstore low prices cardura online private canadian health insurance companies is it safe to order colospa purchase renagel pills viagra soft for men sale in uk do i need receipt for viagra mobic sublingual dosage seroquel discount code trental echeck flagyl std otc medication sales buy legal drugs online uk generic drug for atarax merck singulair wiki vitamin shoppe coupon 20 2010 sample packs of viagra cialis diarex canadian online overnight pharmacy safe finast buy lloyds pharmacy discount code 2012 buy kytril greece quiero comprar fertomid buy sominex hong kong there generic form prometrium can you buy phenergan over the counter in the uk nexium mups 40 mg can you buy viagra at shoppers drug mart fake percocet 512 can you buy indocin over the counter in germany generic from trileptal online abortion meds will you order allegra canada 800mg motrin over the counter difference with tadalafil professional buy desyrel 100 zantac syrup india levitra super active shoppers drug mart help buying januvia avodart dosage vardenafil (levitra) 20 mg oral tab viagra professional with paypal payment 2.5 mg cialis side effects viagor sex enhancer from canada how to use crestor acheter viagra sans ordonnance pharmacie paris alphagan limited india overseas pharmacy no prescription neurontin how to take nolvadex post cycle cheap fast acting diet pills what does alliance mean yahoo answers actos discount drug buy fertomid in ireland overseas pharmacy no prescription fertomid percocet vicodin yagara bull one piece claritin dose for adults diovan order by phone what is cipralex escitalopram pills online without prescription Purchase aciphex 20 mg how to get off of fluoxetine prograf online coupon code diclofenac gel online sales diclofenac brand order generic bentyl propecia generico buy plavix online no prescription feldene in croatia seroquel side effects forum praziquantel for humans dose cialis on line product in europe best generic drugs manufacturers stieva-a 0.01 free coupon for citalopram can you buy toprol xl online prescription metformin 500mg tablets bp alesse lawsuit canada order colchicine online drugstore depakote uk sale usa online pharmacy medications kamagra tablets uk propranolol tablets ip order lozol online best pcos metformin hydrochloride 500 mg asthma symptoms in babies how much is propecia in canada there generic version protonix purchasing carafate online endep pill shop discount code ditropan overnight side effects of 100mg zoloft fexofenadine dosage for dogs cheapest minocin to buy cholestoplex pharmacy mail order lithium no prescription needed side effects of generic coumadin levitra vs cialis vs viagra comparison oxytrol generic name why do men need to take viagra serophene for men sale in uk entocort ec for ulcerative colitis discount code for alesse buy ortho tri-cyclen pills fluoxetine capsules usp 20 mg danazol medication online trileptal max dose buy flomaxtra australia micronase costco what is cordarone prescribed for cialis generico soft tab singulair sales 09 resources for lipitor low bupropion pregnancy after provera pills ordering lipothin usa floxin next day buy jelly cheap generic kamagra erythromycin shelf life buy valtrex online at canada pharmacy cheap dog medications canada what is famvir 250 mg alli weight loss capsules review canada drugs synthroid no prescription needed alavert shoppers drug mart what is femara crestor cholesterol medication seroquel maximum daily dosage buy mycelex-g singapore can i buy viagra legally in the uk can order paroxetine online mountain west apothecary website bristol-myers squibb graduate scheme buy suprax can you buy zovirax over the counter in the uk comprar accutane espan~a hyaluronic acid usa cvs prices how old do you need to be to buy claritin d generic uk paypal retino-a cream 0,05 where can you get lithium chloride diclofenac breastfeeding nhs how long for paxil to take effect bupropion billig kaufen cialis super active price buy cheap viagra with amex current price betnovate is it safe to order generic drugs online can you buy acai cipro generico online buy cheap femara how long to take actonel fosamax 70 mg tablet estrace for purchase drug market order aspirin viagra super active prix en pharmacie en france get trileptal las vegas buy minocycline 50 mg ceftin tablets for purchase mobic overnight delivery ventolin salbutamol side effects olanzapine for men in usa lioresal reviews and dosage ciprofloxacin 500mg price buy metoclopramide without provera 100mg side effects order aldactone rx non prescription metoclopramide pharmacy antibiotic bacterial infections buy erythromycin online us online pharmacy no prescription diclofenac order baclofen no prescription caverta sale soft buy viagra generic bentyl capsules order renagel online with visa can you buy cream get celadrin zanaflex canada drugs buy glyburide online ciprofloxacino 500 mg bula buy yasmin online at canada pharmacy discount drugstore fernvale naprosyn tablets for purchase aspirin capsules usp florida purinethol quiero comprar acticin how much does doxycycline cost at walmart buy levitra online australia how to purchase diflucan online effexor xr dosage 300 mg betnovate cream frenulum cialis best preis bestellen cheap zyprexa zydis drug norvasc online overnight motrin cheap price use tinidazole pregnancy fisiopatologia disfuncion erectil pdf pill identifier pictures watson 540 buy isoptin online amazon generic drug for calan order protonix 20 mg buy sumycin with visa leukeran brand positioning cheapest place to buy cardura cialis super active in italia salep erlamycetin chloramphenicol buying diovan blood pressure medicine hydrochlorothiazide side effects top 10 online phexin sites order toradol online without rx can you buy zebeta discount can you get c diff from augmentin pediatric zofran dose oral toradol online sales duetact suppositories buy over the counter promethazine dm syrup generic from cialis strattera ships from india nymphomax for sale australia fluoxetine dose bnf brand levitra mg buy florida benzac side effects of aleve pain relief 20 mg lisinopril sale cytotec misoprostol forum alli over the counter weight loss can you buy online generic toprol xl quibron-t coupon code nitroglycerin interaction other drugs quibron-t medication side effects is zanaflex available on line in canada best price zofran what can you do if viagra does not work rosuvastatin 10 mg prices purchase viagra professional pills how to use eloconŽ lotion 0.1 purchase provera online where to buy alli online generic reviews on atrovent what is claritin clear for where to buy diclofenac uk doxycycline hyclate 100mg sale pastillas cialis buy seroquel xr online no prescription get avodart las vegas nizagara drug oversea where to buy biaxin online without rx current price yasmin hydroxyzine atarax uses sarafem shelf life salbutamol inhaler over the counter uk buy pfizer viagra 100mg buying canadian drugs in us how to get detrol in australia boots pharmacy placement 2012 buy cafergot no prescription online discount where could i buy flagyl without prescription buy cheap pharmacy alphagan ml betnovate dosage med cab pamelor tegretol online coupon code eltroxin online can u buy valtrex over counter diclofenac sodium 50 mg for headaches how much is atorlip-10 tablets can buy fertomid online buy albenza mg haldol online australia clomid lawsuit information didronel in the uk get calan toronto canadian alliance terminals ltd can i get off lexapro retail cost of vytorin vermox threadworm treatment lipitor online non prescription where evecare is it safe to order urispas serpina without prescription free coupon for avapro best generic emsam sites doryx acne pill medicine calan what is indocin sr used for where can i purchase zovirax buy live online 10 mg accutane results indian allegra red costa cruises januvia lawsuit 2009 acheter pas cher zebeta buy viagra online reviews what does atarax feel like patient suhagra western australia how much does synthroid cost buy generic trileptal wellbutrin weight gain withdrawal methotrexate non perscription countries atorvastatin lipitor drug classification cleocin cream acne purchase prednisolone for dogs phenergan tablets 150 mg blopress on line in the usa there generic drug cozaar aciphex prescription only what does keppra how to order betnovate best online pharmacy generic reglan biaxin noprescrition needed uk online pharmacy price increase albendazole cheap detrol free delivery atarax order by phone vytorin canadian pharmacy pharmacy that sells aceon buy stromectol uk cordarone cost canadian doxycycline and alcohol risks biaxin generic side effects is cymbalta legal in uk where can i buy flagyl for fish side effects of citalopram hydrobromide 20 mg buy femara lowest price side effects of finast augmentin online pharmacy cheap pills buy gasex generic buy cephalexin in usa para que serve o reme'dio cloridrato de sertralina awc canadian pharmacy viagra allegra by mail order prednisone 20mg medications xenical cheap australia clomiphene success stories pcos levitra super active generic 2013 drugs sertraline 50 mg hydromorphone vs morphine iv deltasone shopping endep side effects long term use chi ha usato remeron singulair annual sales billion buy abilify 5 mg drugs purchase valtrex in usa levitra from usa pharmacy viagra for sale from canada current price ditropan axa insurance jobs orlistat generico no brasil buy chloramphenicol from mexico online generic plavix available in usa class action lawsuit canada accutane sale altace cheap cialis online nz motrin with no rx best generic lipothin review indian pharmacy imitrex what does a low digoxin level mean canadian meds inverness fl cardizem iv drip dose dapoxetine pharmacy order buy nexium tablets medrol pharmacies buy zyprexa new zealand online can you buy aceon online perscription can i get capoten where to buy minocin in canada safely generic aciphex in usa canadian arimidex tablet azithromycin diarrhea travellers buy yasmin in australia brand name entocort online discount lithium batteries aa order levlen buy hong kong online pharmacy actonel cheap lopid 20mg tab why has serevent been discontinued ashwagandha weight gain arimidex for purchase buy hair growth pills where to buy tamoxifen citrate no prescription mg exelon auto sales auburn wa imuran delivery proscar without differin gel 0.1 & pregnancy usaa.com pfizer lipitor patent expiry low price actonel uk buy glycomet 100mg online order coumadin us acticin discontinued ventolin price canada lisinopril drug schedule actoplus met bladder cancer what is the drug classification for diovan what is maxalt-mlt actos to buy in australia safe buy hoodia online pill identifier with pictures m367 buy minipress online at canada pharmacy where can i buy acai berry fruit birth control pills buy online no prescription mirtazapine sleep aid venlor no prescription canada can you still get a dvt while on coumadin order atarax uk pharmacy suhagra 100 ask how to get clomid with brand benfotiamine buy prazosin comprar can you only get requip on prescription best price for real reglan how to order proscar order acivir pills canada cheap mobic 7.5 mg flomax cr maximum dosage where can i get metoclopramide american nizoral the online drugstore female cialis long term side effects of stopping celexa baclofen non perscription countries purchase amaryl on line in australia viagra for sale cheap uk online pharmacy diclofenac gel without prescription canada paroxetine 20 mg weight gain treating scars after accutane periactin uk buy pharmacy can you order retino-a cream 0,025 valtrex dosage for herpes simplex 2 lupin launches generic tricor in us where can i buy pain pills online buy cefixime no prescription fast delivery cipro 1000 xl ciprofloxacin hcl 500mg what is it used for amsterdam pharmacy new york comprar ayurslim original what are luvox tablets used for sildenafil tablets in dubai baclofen paypal co-micardis tablets can you buy viagra soft in ireland prescription cheap safe buy exelon online generic for voltaren tablets where can i get brand cialis pills what is cordarone 200 mg tinidazole prix en pharmacie en france prednisone dose pack 40 mg levothroid starting dose minocin dose for acne motrin lawsuit 63 million abilify low dose birth control lov cost himcocid lowest price bentyl cheapest vipps pharmacy order viagra on the internet where to buy viagra drugs online side effects of abana lopressor australia pharmacy where to buy allopurinol tablets online xenical forum australia wellbutrin xl cost walgreens order shallaki online indocin side effects diarrhea india finasteride avandamet online coupon code genuine elocon best price mail-order ranitidine buy antabuse online no prescription us walmart pharmacy price list of drugs where to buy cardizem in canada safely cialis super active on line in the uk tamoxifen fertility zithromax 1000 mg for chlamydia requip xl 2mg cheap amantadine side effects of long term use of robaxin which uk site to buy trental buy lisinopril with can i buy propranolol in canada cleocin order in the us where can i buy viagra in perth can i take two unisom pills purchase crestor 10 mg star trek borg how to use tricorder zithromax no prescription needed canadian online pharmacy comprar levitra andorra buy ventolin salbutamol get zoloft online voltaren 75 mg get you high amaryl drug info erythromycin eye ointment cost billig zyvox online kaufen does the emsam patch cause weight gain side effects of risperdal injection ginseng indiana prices retin a reviews uk is chloromycetin a prescription drug buy aldactone without prescription buy diflucan over the counter prescription 2mg canada cheap abilify online generic pills for femcare can i buy antabuse over the counter buy generic lexapro online no prescription viagra products cost of aciphex 20 mg levlen brand positioning differin generic online motrin tablets for children order cymbalta from india without prescription best anti anxiety medication herbal can i get zyrtec generic propecia online uk pulmicort respules pediatric dose side effects of half-inderal la 80 mg como se usa el singulair actos weight gain standard aspirin tablet dose buy topamax online no prescription uk half price prilosec walmart generic for prilosec clindamycin very cheap etodolac get brand levitra las vegas youtube stats website is furosemide legal in uk claritin cheapest price kamagra 100mg cheap suhagra vs viagra toradol overseas adalat indian drama buy lamisil tablets online australia retin-a 0,05 lawsuit canada prometrium pill shop discount code metformin hcl generic drug medrol tablets dogs buying serevent discount cialis pills isoptin side effects atrial fibrillation micardis 80 mg en espan~ol amitriptyline pill shortage zithromax order online usa buy nizagara without prescription safe viagra sublingual buy lady era lawsuit oregon state fair pyridium from europe purchase tofranil online robaxin discounts codes generic combivent cost treatment of lyme disease in dogs original glycomet online acyclovir online overnight where to ampicillin list of tesco stores selling rogaine 2 craigslist londonderry northern ireland clomid cheap canada pharmacy order estrace estradiol nexium 100 mg vigraa online forum do you need rx premarin frumil for discount yasmin birth control india lipitor buy uk what does lithium mean in evanescence song buy dramamine australia what is retin-a 0.05 medrol to buy from europe safe zovirax no prescription exelon pills vs patch liv 52 generic 2013 drugs best deal on cialis canadian pill vermox side effects kids generic phenergan usa pharmacy hyaluronic acid canadian pharmacy buy celebrex without rx canadian pharmacy maxaman aspirin dosage recommended can you take protonix 40 mg twice a day aspirin 1000 mg promethazine purchase in canada no prescription order crestor 5mg tablets how to buy lincocin cytotec 200mcg to buy aspirin face mask side effects isoptin uk next day delivery delivery buy albendazole prescription safe order viagra canada brand erection packs 2 for sale finasteride 1mg walgreens buy vasotec bulk casodex side effects prostate cancer ventolin atrovent side effects viagra for women for sale in the uk effects of buspar and alcohol aciclovir tablets bp 800 mg orlistat fda alert best pharmacy to order benadryl where to buy brand viagra online usa what is flagyl for dogs doxycycline hyclate vs doxycycline monohydrate can you buy isoniazid over the counter in germany singulair prescriptions order lamisil 250mg buy premarin online no prescription sky pharmacy leeds benemid pas cher how to buy promethazine codeine syrup online how to buy levaquin in canada cipla inhalers asthma prednisone dosepak dosage combivent no rx can you buy ventolin over the counter in ireland elocon over the counter what is clorfenamina maleato lithium online meds buy luvox 100mg online kroger pharmacy richmond rd lex ky domperidone pregnancy nausea best ed drug reviews female viagra sold over counter buy procardia online estrace pharmacy online ceftin cheap uk buying motilium using paypal how to buy amantadine in canada keftab without prescription buy suprax 100mg online can aleve make you gain weight doxycycline acne treatment worse before better price of seroquel without insurance promethazine pas cher italie augmentin cheapest rate pharmacy technician school puerto rico quibron-t delivery london motilium dosage pediatric procardia india uk version of lamisil medicine bentyl is there a generic for diovan with hct aristocort express canada zyban prescription nhs buy anafranil with paypal benfotiamine prix en pharmacie en france diflucan 150 mg for sale where can i get pletal fertility drugs for women over 45 clozaril no prescription fedex ups buy nizoral online cheap endep for sale australia cialis jelly online price mobic generic cost of lipitor vs crestor benicar from india death by xanax overdose acai lawsuit canada stieva-a 0.025 side effects yasmin overseas when is diovan generic coming out nome formula generico viagra provera without a prescription from australia buy alligator skin calan reviews zyban phone orders buy antibiotics online europe drinking on antibiotics amoxicillin yahooviagra buy diovan online no prescription craigslist usa wide search betamethasone sodium phosphate and betamethasone acetate what is doxycycline for how to use aspirin to pass drug test non prescription prevacid trazodone generic 2013 drugs zyrtec tablets 10 mg dosage no prescription cheap lexapro arava generic available zovirax pct buy prilosec 20 mg side effects what else is propecia used for buy viagra next day delivery purchasing remeron online amaryl medication class cheap prevacid pills do you need rx lukol etodolac tablets on line to buy carafate brands india tamoxifen citrate 20 mg tablet apcalis sx delivery uk inhouse drugstore coupon what is craigslist yahoo answers where to get nizoral shampoo a good web page to buy buspar with no script buy asacol-hd lexapro india no prescription buy online viagra for women purchase nitrofurantoin 100mg relafen 750 dosage triderm ointment uk what does fruit juice say to allegra seronegative inflammatory arthritis bupropion tablets images buy viagra soft mg online purchase mevacor 20 mg carafate prescription medication ophthacare india clomiphene citrate 50 mg ml 60ml free coupon for cialis sublingual france original levitra org shop what is clonidine hydrochloride tablets what type of medication is luvox malegra dxt shelf life now foods panax ginseng 250 capsules / 520mg suhagra online no prescription ampicillin dosage for children online order digoxin cheap lanoxin mg depakote buy online mexico allopurinol discount anti acidity zyloprim generic wellbutrin xl 300 liquid levothroid review how to order acivir pills where cyklokapron legal to buy tetracycline ponstel next day free coupon for diclofenac amoxil 500mg capsule medrol drug store online can pregnant women take viagra order pain pills why is there a shortage of lotrisone femara 3 pills actoplus where can i buy can order brand advair diskus canada aldactone combined lasix dosis de prednisona 5 mg en perros buy albendazole hong kong no prescription clozaril proventil with paypal payment cheapest eulexin in the uk cheapest ashwagandha order cardizem lowest price cialis uk buy medrol online no prescription drugs long term side effects of prandin ampicillin 500mg in pregnancy suprax without prescription nitrofurantoin 100 mg efectos secundarios lloyds pharmacy online discount codes buy albenza 200 retin-a 0,025 online cheap canadian medications without prescriptions buy lopid boots alphagan without a script where can i buy amoxicillin for my dog buy phexin cheap erection packs 1 canada companies only fosamax online ordering zovirax legal in england cleocin gel on line for sale no script xenical medicine birth control pills india buy generic meclizine with bonus sodium diclofenac 50mg dose how to get propecia without a prescription alli weight loss supplement reviews minocycline without a script zoloft drug oversea how can i get promethazine codeine prescribed ditropan generic 2013 drugs costco pharmacy lozol price hydrochlorothiazide with no rx famvir generic clozaril canada imiquimod cream boots buy prevacid new zealand online actonel ordering online pharmacy original zanaflex online purchase maxalt rumalaya gel online uk levoxyl retail price eurax hydrocortisone cream used doxycycline hyclate 50 mg is used for cheap uk paypal viagra free samples us pharmacy online floxin buy zyloprim from india erythromycin drugs forum order celexa tablets purchase floxin cheap liposafe mg usa benicar tablets uk buy periactin lowest price naprosyn shelf life will voltaren gel show up drug test uk pharmacies online that sell fucidin all types prometrium pills cymbalta fibromyalgia treatment viagra 50 mg pfizer precio reliable canadian pharmacies forum what does generic flomax look like atrovent 100 review lopid tablets on line to buy lowest price viagra sublingual very cheap grifulvin artane pill canadian acheter cialis en suisse half price gasex buy arthrotec uk flomax effectiveness reviews dosage for citalopram tablets side effects of taking l-tryptophan propecia without prescription accutane dosages for acne nimotop refills promethazine gel shelf life olanzapine next day shipping cialis levitra viagra side effects viagra from china atacand shortage 2012 what is piroxicam 10 mg promethazine generic buy cheap antabuse from per pill prescription purchase acivir pills cheap pulmicort cost in canada can your buy plus in ireland levitra online drug nova puerto rico pharmacy detrol prices usa elavil generic cost what does lipitor do to your liver how to become a drug sales rep albuterol inhaler liv 52 new zealand buy paroxetine online mexico no prescription proscar cheap drugs today india free download ipledge system accutane alesse 100mg buy fluoxetine discount medications canine prednisone side effects panting phenergan best price lisinopril and hydrochlorothiazide tablets usp 20 mg/25/mg casodex italiano lotensin with prescription buy clomid serophene side effects of augmentin sertraline withdrawal nausea oder mg tablets of allegra what is flagyl used to treat infection buy lotensin hct online can we trust mentax online glucophage generic for prograf over the counter norco sight 1 2012 ampicillin resistance transformation pharmacies robaxin safe prescription lisinopril sublingual dosage cheap generic geriforte cost of singulair 10mg tabs lopid buy online ireland buy minipress low cheap price canadian rx store complaints ralista suppositories buy how long does 10mg citalopram take to work buy cialis cheap online online pharmacy indian cipro for uti 3 days pharmacy colleges around the world ditropan mg mexico pariet generic usa himalaya liv 52 medicine where cane i buy alligator meat florida generic viagra cialis uk colchicine discount pharmacy generic where can i get paroxetine pills wellbutrin xl price without insurance benicar suppositories buy