25.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
caverta 100mg cheep generic prazosin us what does shatavari purchase revia pills canada drugs allopurinol with prescription buy zebeta tablets donde comprar hoodia en buenos aires purchase promethazine on line in usa accutane online no prescription isotretinoin amitriptyline usa craigslist killer boston hotel janumet canadian online is colchicina available on line in canada legal buy paroxetine online canada motilium tablets motrin medicine children effect of excipients on the stability of levothyroxine sodium tablets imitrex buy online india buy serevent in india online emsam reviews for men clonidine fast canada dilantin without a prescription from india hoodia direct pharmacy can you get topamax over counter pamelor billig kaufen duetact rx what is the correct dosage of cordarone how to use floxin otic india pharmacies online that sell estradiol valerate lipothin buy uk bromocriptine dosage can we trust fluconazol online online pharmacies that accept cod order norvasc cheap can i order anastrozolo online list of tesco stores selling cefixime safe revatio buy entocort meds no prescripion over the counter oral lamisil order periactin without prescription buy cozaar online uk no prescription salbumol pills online in the mexico order accuran without prescription generic robaxin methocarbamol buy amoxicilina tablets canada suhagra store tricor plc india can you buy diflucan over the counter in ireland online order tadapox without rx non prescription retin a ge pharmacy where to buy clincin ointment hyzaar 100 25 astrazeneca seroquel 25mg tablets possible side effects of zanaflex rheuma online arava buy omeprazole uk boots generic viagra the best place to buy atenolol 50 mg price nitrofurantoin 100mg capsules is meloxicam enolat a prescription drug canada buy proscar without prescription order water pills online drugstore alfa flucon online without prescription order tretinoin 0,025 pills canada rogaine 2 tablets online pill rx health alti doxycycline products where do i janumet in india buy nolvadex uk online buying lotensin for dogs bromocriptine dopamine prolactin generic protonix no prescription ortho tri cyclen weight gain metrogel uk pharmacy doxycycline hyclate 100mg cap wsw buying claritin d buy glucofage greece cialis 5mg prix indian pharmacy tadacip where can i buy glucovance online without a prescription nitroglycerin ointment sale buy depakine chrono online in the united states without a prescription buy proscar perth australia tetracycline resistance plasmid doxazosin sent to spain what is atomoxetin drugs almetec tablets price antabuse over the counter drugs order disulphiram from australia without prescription buy finast with visa generic l thyroxine canada buy trial erection packs 3 tablets us cipro drug store online buyers of frusemide canada lexapro mg tablets what is the medicine omnicef used for le prix du cialis en pharmacie mobic reviews side effects purchase depakote in mexico delivery cod cheap antivert buy viagra over the counter boots strattera without subscription can you cream over the counter buy nizoral shampoo allegra allergy 30 tablets 180 mg 24 hour propecia pas cher 2011 generic nitrofurantoin india glucovance cheap mexico pharmacy how much is carvedilolo tablets florida procardia what is diclofenac sodium 50mg used for acyclovir no prescription required where do i rythmol sr in mexico purchase caprysin online where purchase cardizem how much is salbumol tablets generic urispas safe doxycycline hyclate how to take food flovent medicine protonix buy online australia parlodel prices buy oratane usa nizagara drugs for sale quetiapinum fast mexico where to buy almetec online uk lookig cialis phd europe pharmacy bluebird sialia sialis overnight metoclopramide cod cialis dosage sizes medrol purchase purchase metoclopramide on line in mexico saw palmetto cheap price cialis mg canadian rx buy over the counter hydrea online benicar side effects anxiety what is minomycin prescribed for reliable pharmacy india dilantin loading dose novo digoxin pharmacy mail order where could i buy mirapex without prescription cheapest glucotrol tablets uk triamterene in canada azurette dosage too high canada: buy propecia without prescription evista side effects long term use cyklokapron online usa no prescription accutane discounts confido over the counter india micronase purchase buy celexa no prescription online esperal no prescription needed cephalexin buy india costco pharmacy coumadin price cost of anacin purchase propecia uk mometasona from china cheap canadian thyrohormone no prescription order nootropil online no prescription with a amex premarin tablets uk quiero comprar haldol order oxybutynine uk canadian didronel suppliers overseas demadex with no subscription kamagra com pl drugs similar to tenormin lithium lowest price the chepest aprovel evista to buy from europe where to buy vytorin in canada safely cheap lotensin pills buy phenergan prescription fast delivery generic aloprim no prescription purchase albenda in uk lotensin comprare how much does the fertility drug clomid cost buy himcocid overseas online synthroid overnight delivery etabus dosage instructions cheap lasix 40 mg where to buy aprovel online mexico generic viagra pay with paypal buy meloxicam enolat tablets us atorlip 20 in croatia buy combivent in usa can i buy simvastatina in canada is canadian viagra safe evista drug in germany pharmacy abilify without food drug low cost yagara sildenafil citrate tablets cobra 120 buy aviane 28 pills in the india how to order levoxyl glyset uk brand name suprax canadian source buy tulasi without a prescription from canadian pharmacy what is elimite pills used for purchasing ampicilina online celexa india pharmacy zebeta dosage instructions frumil uk companies only is there a generic drug for celexa cheapest celadrin paypal haldol dosage instructions best place to buy olanzapine in usa buy viagra jelly pills in the mexico aldactone how to buy ventolin coupon 2011 atorlip 5 drug class buy citalopram australia orlistar without a prescription from mexico sildalis order on web lisinopril prices abilify buy online canada do i need a prescription for xeloda how to purchase finpecia amlodipinbesilat legal us safe janumet no prescription buy calan pills in the india what is fexofenadine hydrochloride 180 mg used for buy cheap lamisil ultra low dose viagra what is avapro used to treat coming off cymbalta side effects reviews on vermox without script asthma advair diskus when should i take cialis liv 52 pricing diarex online no prescription retino a cream 0,05 pills online in the india tegretol buy online mexico is viagra sublingual available on line in canada hyzaar rxlist actos over the counter generic pioglitazone zetia without a prescription from us non prescription retin a 0,025 aciphex in india what is levoxyl pills used for online pharmacy rythmol synthroid 75mcg to buy without a prescription best price asacol ampicilina brands india us pharmacies online that sell serophene toradol generic india protonix delivery uk is accutane safe now nexium from mexico watch live cricket online ind vs pak dyazide where can i buy v gel drug in fr pharmacy is there a cheaper alternative to lipitor retin a ge canada overnight delivery nexium over the counter price what does the medication cipro do buy olistat tablets no script carafate mg cheap abilify 4 pharmacy order cozaar without rx buy zetia perth australia propecia asian cheap anastrozolo sale uk colchicine discontinued buy avandamet boots pharmacy diclofenac gel dosage recommended cheap coumadin 40 mg generic suprax switzerland amantadine order canada rumalaya forte visa what is nolvadex pct trandate canada companies only buy sildenafila online reviews order cialis professional online no presctiption buy toprol xl pills in the australia buy suhagra in singapore bupropion prices at walmart uk pharmacies online that sell wellbutrin how to buy cytotec online lanoxin medication where to buy aleve 100 review tegretol overnight delivery betapace prescription only cloridrato de sertralina 50 mg medley warafin max dose mentax online forum tretinoin 0,05 online in uk generic lotrisone usa pharmacy what is prednisone 10mg tablets used for aciclovir no prescription needed viagraamazon dipyridamole on line in the mexico fluconazol from uk olistat discount voucher suprax tablets 400mg prozac on line in the mexico skelaxin birth control online uk buy thyroxine online canada no prescription can you get a rash from taking bactrim buy cleocin online from uk fastest anacin uk delivery viramune online legally stediril lowest price ortho tri cyclen generic drug almetec tablets side effects buy zebeta pills in the india nabp vipps certification buy silagra 50 mg purchase parlodel on line in usa albenda generic name yasmin medication side effects cheap generic lotrisone traduzione cipro italiano alphagan eye drops dosage online pharmacy amoxiline discount acivir pills mg lansoprazol next day can purchase promethazine buy rumalaya liniment boots ou acheter hoodia naprosyn on line in the canada motilium mcneil deltasone reviews for men acquisto malegra fxt sicuro online generic propecia review opinion order ciprofloxacina tablets cialis sublingual generic reviews comprar zetia portugal cheapest phenamax tablets uk good purim costumes what is methocarbamol 750 mg used for ou acheter prednisone buy tickets liv miami calan tablets uses no prescription v gel over the counter toprol what is aristocort ointment used for generic cialis available us lozol 10 mg order inderal from india without prescription purchase fluconazol on line in mexico brand levitra comprar buy augmentin duo suspension dose of oral augmentin in children eltroxin australia pharmacy top 10 online cialis super active sites how to get retin a over the counter albendazole bonus pills female cialis 10 mg cost nexium non perscription countries lowest price retino a cream 0 05 medication paroxetine hcl anacin where to purchase viagra professional mail order india i pill tricor website fenofibrate prescription generic tamoxifen canada wal mart pharmacy acai berry online sale of trazodone metoclopramide tablets uses buspar overnight no rx online digoxin purchase delivery generic plendil american express what does zyvox what is lexapro 10mg used for buy meclizine from canada orlistat birth control online canada mexican pharmacy no prescription cymbalta albenda to buy in the uk without a prescription buy allopurinol overseas common antibiotics for chest infection review online pharmacy europe tretinoin 0,05 india no prescription generic name for baclofen alli refill cheapest buy doxazosin tablets canada dipyridamole dose mg generic cardizem buy canada mexican pharmacy no prescription hyzaar can i order pariet online zoloft 50 mg tablet side effects generic names for clomid liquid venlafaxina review purchase zyprexa in us brand levitra tablets feldene drug schedule roaccutane online in canada vente de robaxin au quebec olanzapine without prescription pills american regent furosemide get methotrexate las vegas atarax 40mg how can i make homemade viagra buying tizanidinum using paypal adalat drugstore.com generic azulfidine for sale on line which pharmacy has the best generic adderall flagyl in dogs overdose order oracea without rx buy differin perth australia costco pharmacy cilest price zentel syrup side effects where do i actonel in india buy benadryl online without prescription a good web page to buy ampicillin with no script buy sominex online usa bupropion combined with citalopram paxil from canadian pharmacy arjuna order online no prescription mail order vardenafilum online serevent tablets from buy nitrofurantoin in croatia oder mg tablets of atorlip 10 ondansetrona buy no prescription buy ceftin pills in the canada importing prescriptions drugs from canada better than key pred allopurinol 300 mg prices buy zyban pills in the india what does rosuvastatin buy ginette 35 in india online diprolene online pharmacy uk alli women buy ditropan canada prescription promethazine dosage erowid altace on line in the india order apo furosemida online no prescription with a visa zetia price in canada trial erection packs 3 mg no prescription where could i buy extendaquin without prescription fluoxetina online pharmacy uk fastest famvir uk delivery brianza biblioteche buy promethazine online in the united states without a prescription lov cost himcocid fallout 3 where to find mentats where to buy finast ointment picture of amoxicillin 875 mg tablet common side effects of levothroid sildenafil citrate sold over counter viagra professional pills online in the india what are side effects of valtrex buying etabus advair diskus 100mg buy buy kamagra jellyfish paypal pletal online shipping can i order bisoprololi fumaras online buy clomid in usa online discount ginseng from canada what is glucotrol tablets online orlistat purchase kamagra no prescription overnight delivery where to buy aricept online india sustiva price india pharmacy support worker nhs where do i ceftin in usa buy zyprexa uk comprar zithromax flucazole no prescription compare prices ordering low dose danazol omifin 100mg embarazo multiple vytorin tablets uk where do i viagra professional in mexico shatavari online orders generic uk paypal carbozyne avalide drug canadian pharmacy prednisolone asthma treatment albuterol generic canada purchase vpxl lowest price etodolac usage ordering aciclovir india forzest sublingual dosage pamelor dose migraine where coumadin cancer rest buy promethazine codeine syrup australia omnicef india no prescription safe elocon no precription rumalaya gel sublingual dosage tinidazole online pharmacies with out prescription does clomid cause ovulation bleeding zoloft where can i buy it buy seroflo online india viagra brandon marshall buy dramamine walgreens order viagra gold online rogaine 5 online without rx mexican pharmacy no prescription valaciclovir allopurinol medication blood gout indian generics online terramycin cialis sublingual canada discount levoxyl mg real canadian superstore drugstore pharmacy nolvadex over the counter ampicillin order online cheapest alphagan order augmentin medication by mail rogaine 2 legal us cheap lantus solostar pen order mexitil lowest price buy endep diovan prescriptions cymbalta over counter drug where purchase retino a cream 0,05 order antivert online with visa can you get rumalaya forte buy viagra sublingual in australia low alli antibiotics for sale online no prescription buy torsemide online at canada pharmacy buy dipyridamole with no rx grifulvin v birth control online us where to buy cialis professional mg mexican evista fluoxetine teva usa lopressor 100 review western drug lamisil donde puedo comprar mircette prednisone sent to spain usa buy orlistar without prescription nootropil on line for sale no script order hctz pills vardenafil best unisom lawsuit settlements leukeran on line in the uk original mirapex online ultra low dose advair diskus glucofage mg india bentyl ordering no prescription nitroglycerin gtt max dose detrol overnight shipping cordarone for daily use pharmacy that sells prednisolone purchase voltaren 100 mg movalis generic mexico purchase proscar 1mg brand levitra sale lopid uk sale differin drug in usa pharmacy digoxin no script fincar buy on line nitrofurantoin canada drug store purchase oratane on line in australia tofranil dosage forms euro pharmacy indian pharmacy beconase aq discount vermox of canada buy generic phenergan online with prescription is generic cozaar effective trial erection packs 3 generic uk benicar buy online canada can topamax tablets be crushed entocort supplier in uk tadacip woldwide shipping buy arava mexican pharmacies research grade accutane brand name accutane online donde comprar cytotec en argentina triamterenum mail order generic provera medroxyprogesterone when will cialis be available in generic form buy liposafe online safely where do i ciprofloksacin in india zithromax echeck ordering phenergan canada januvia side effects in men free morning after pill liverpool order propranolol in renalka pill canadian ventolin without prescription medication cheap lanoxin 0.25 mg collagen booster with hyaluronic acid reviews online pharmacy esperal procardia pills online in the usa triamterenum pharmacy prices list ortho tri cyclen lo generic liposafe medicine online diprosone canada pharmacy terramycin over the counter india is there an over the counter cialis how to take danazol mg starlix sold over counter order emsam on line uk skelaxin canada overnight delivery buy hctz no prescription where to buy live chickens in birmingham pill rx health order noroxin products pravachol pill canadian paxil us pharmacy reviews on colchicine neurontin generic release date allegra limited india how to order colchicina furosemide discount voucher zestoretic by mail order ortho cyclen uk brand name aciphex 20mg used generic effexor xr overnite shipping cost of parlodel without insurance 100 mg synthroid fucidin h cream 30g uses discount rogaine 5 mg natural alternative to lisinopril buy topamax without prescription canadian pharmacies fucidin medication on line norvasc drugs for sale where can i buy clomid from uk generic uk paypal grifulvin v inderal medicine children best site for phenergan what types of retin a 0,05 are there buy zenegra pills in the mexico non prescription flucazole pharmacy mometasone furoate ointment ip buy mevacor online no prescription uk purchase furosemide in usa cipro cheap no prescription uk online pharmacy buy citalopram order januvia free wellbutrin xl generic keppra order in the us can i order feldene no prescription in the usa get plavix fast without prescription costco pharmacy desyrel price how much will parlodel cost where could i buy bactroban without prescription atarax tablets buy order stediril from india without prescription maximum lexapro dose order maxaman online no prescription with a amex best site to buy aricept stilnox overdose with alcohol how to buy fucidin in london order non generic revatio genuine motilium 100mg buy minipress canada retino a cream 0,05 with paypal payment clarinex 40 mg pharmacy prednisone medications side effects of doxycycline tablets what is acticin used to treat demadex billig kaufen order prednisolone without prescription westhroid vs armour thyroid tenormin tablet sale buy nymphomax is there a shortage of seroquel side effects of amantadine in dogs asacol overseas how to get metronidazole in australia list of tesco stores selling cyklokapron buy lotrisone 40 celebrex drugs arthritis med cab cialis soft tadalafil canada online pharmacy canada and endep depakote er in india how long does it take for cymbalta to work for nerve pain cymbalta cash overnight delivery diprosone delivered to your home gyne lotrimin no prescription reviews american zenegra buy detrol tablets us benadryl for sale uk how much will alli cost glucophage combo cheap phenergan elixir abilify lawsuit side effects retin a coupons buy januvia capsules order demadex on line mexico purchase clomid zetia without rx due date calculator when using clomid protonix mg no prescription order celexa on line uk allegra reviews revolution comprar estrace en argentina lozol on line with no prescription cheap elimite usa comprar janumet portugal augmentin dose iv buy micardis online amazon augmentin cheap price when to take omeprazole doxycycline hyclate and birth control pills caprysin fast uk buy digoxin with visa where can i purchase emoquette buy atrovent in india online canadian benicar where do i ventolin in canada retin a 0,025 generic name disulfiramum delivery uk zyban online pharmacy uk brand toprol buy liposafe online usa methotrexate pills rheumatoid arthritis carvedilolo uk sale chloroquine price compare cefixime 200 mg buy seroflo online no prescription usa buy allegra 50 tylenol 3 estro fast usa retin a gel 0,1 buy no prescription viramune nevirapine tablets amlodipin from canada with no prescription buy levlen without prescription dilantin lowest price purchase levitra canadian pharmacy how to take brahmi capsules diltiazem brand positioning us pharmacy online keflex renagel side effects long term use purchase actonel in usa exelon india companies only luvox fast uk cafergot tablets canada where can i buy retino mg american ginseng sale celexa dosage increase when to zocor overnight no rx canada buy aciclovir without prescription buy flagyl online no prescription keflex shoppers drug mart max dose lamictal xr buy cheap propecia no prescription que precio tienen las pastillas anticonceptivas yasmin en mexico buy generic hoodia online with prescription norvasc 10mg buy levaquin from mexico online canada buy esperal without prescription where to get blopress canada and metrogel lasix trusted online drug stores in canada female viagra uk boots sinemet looking for where to get promethazine codeine cough syrup how long does prednisone weight gain last can i buy hytrin in canada valaciclovir medicine online tamoxifen suppliers in india haldol now co uk list of pain killer pills ordering generic cialis online guaranteed atarax to purchase without a prescription buy cytoxan next day purchase trial erection packs 1 on line in australia where do i synthroid in canada safe place order bisoprololi fumaras amitriptyline generic australia brand name anastrozolo online buy robaxin online no prescription uk generic vs name brand plavix monophasic birth control pills alesse where to buy arthrotec in the philippines brand baclofen buy dostinex mg canada boots topamax london pharmacy buy crestor with no rx levitra plus usa cvs prices buy desyrel in ireland safe buy actoplus online long term side effects of amoxil vytorin on line cialis sublingual uk brand name ttsh pharmacy ezy nhg sg buy minoxidil 10 uk i want to pay some phenamax cheap retino a cream 0 05 pills online viagra jelly india diarex no prescription overnight delivery how to get cialis soft clozaril pharmacy order rogaine 5 buy online us actos wiki atorlip 10 from australia buy luvox generic buy fasigyn bulk recommended dosage valtrex shingles cheap sarafem free delivery without prescriptions australia viagra online is there a lawsuit against metformin best generic viagra sublingual sites robaxin price safe to buy generic cytotec from uk puerto rico pharmacy laws where do i actonel in uk costco pharmacy amoxiline price india pharmacy no prescription needed zithromax mg price c ratioph reviews flonase 100mg cheep diclofenac gel online list of tesco stores selling actos what does olanzapine kamagra soft pills sweat cheapest zithromax tablets uk pfizer ireland pharmaceuticals cork can i order artane online red viagra 200mg ortho cyclen where can i buy it pilex capsules review buy brand advair diskus online no prescription united states gyne lotrimin from usa discount wellbutrin of canada aciclovir costo en peru big blue pill v 3597 diprosone cheap uk zocor fast india cephalexin supplier in uk lethal zyprexa dose half price yasmin prednisolona delivery uk methocarbamol tablets mail order retino a cream online glycomet mail order india side effects allopurinol 300 mg uses for meloxicam 15 mg isoniazid pharmacy prices list frumil where can i buy it no prescriptionfarmacy buy keflex without rx how much is isoptin tablets lowest priced caverta weight loss over counter motrin cvs pharmacy buy mestinon pills ordering lotensin on line better than salbutamol trazodone reviews side effects rx strength zantac med cab procardia buying thyroxine in manchester toprol xl drugstore com pricing do people get arrested for buying drugs online purchase prilosec in us can order apo clopidogrel canada elavil rxlist trusted tabled cialis softabs comprar lukol original vente de tenormin au quebec bentyl cost canadian buy fasigyne inhaler canada anteovin online in usa crestor fast usa buy ayurslim online reviews discount flonase sri lanka pharmacy online safe mevacor no precription canada drugs toradol with prescription retin a gel 0 1 dose pack no prescription can you take cytotec daily liquid benicar review childrens benadryl coupons 2011 oestrogel perth australia best place to buy diclofenac in usa a good web page to buy glucovance with no script imitrex costco cheap genuine hyzaar online orlistatum online no prescription aspirin max dose per day levlen without a script fenofibrate buy pulmicort online from mexico zenegra mist canada how to order vardenafilum order bentyl without rx where to get aspirin ceftin generic usa olistat online with out prescription order pravachol without rx antabuse pill shortage what class of blood pressure drug is lisinopril online pharmacy uk sertralina fertomid 40mg famvir women buy thyroxine drug in uk pharmacy can i get trandate online pharmacy no prescription usa micronase usa no prescription evecare free shipping how to buy lansoprazol in london propranolol canada drug store seroquel online pharmacies with out prescription what is kamagra drugs flonase drug coupons dostinex uk pharmacy purchase gabapentine on line in canada a good web page to buy beconase aq with no script cost of renova without insurance med cab seroquel compazine buy on line prednisona medication on line what kind of medicine is amitriptyline what is levitra mg used to treat medicine like lamictal calan not generic viagra walgreens cheap vermox sale uk do you need a prescription for cipro famvir dosage herpes reglan drugs online purchases trial erection packs 2 mg canadian rx endep uk sale cardizem buy online us where is cymbalta made buy cheap research chemicals usa xenical en mexico atacand double dose zithromax 100 mg buy aygestin online overnight delivery indian pharmacy wigraine clomiphene fertility medication order generic relafen where can your buy viagra over the counter in uk canadian pharmacy baclofen bupropion xl and weight gain donde comprar diflucan buy diprosone pills online buy altace generic diprolene without a prescription from us risperdal price walmart estrace where to get tegretol free shipping vermox order by phone buy baclofen from india can you buy diabecon order roxithromycin lowest price fml forte for daily use canada can you only get strattera on prescription chloroquine cheap uk malegra fxt weight gain scadenza brevetto crestor in italia buy generic avandamet online ondansetrona buy online us donde comprar propecia en venezuela online drug for desyrel is levlen ed high or low dose singulair mg mexico best site to buy lisinopril ordering lexapro canada buy extendaquin tablets mexico minocycline in india sinemet 5mg tablets how to get cialis soft in australia sominex 50mg tablets is there a difference in synthroid and levothyroxine levitra 5mg tabs prevacid over the counter price neurontin on line for sale no script brand obelit buy order ceftin pharmacy approved zithromax 250mg z pak safe anastrozolo no precription gyne lotrimin for daily use canada hytrin no prescription needed canadian online pharmacy best site get thyrox maxaman without a script calan porter villas for sale suhagra 100 permethrinum phone orders order prednisone uk pharmacy tizanidina from usa pharmacy kelnor shortage viagra sin receta andorra glucophage discounted buy genuine lotensin uk buy acivir pills online with out prescription generic cafergot switzerland how to by keflex online order gasex without rx prinivil 10 mg tab buy estradiol valerate online from india effexor xr lawsuit settlements glycomet next day buy anteovin tablets canada what is mobicart fucidin dosage too high is promethazine prescription only purchase abana 10 pharmacy buy levaquin mg online for trial erection packs 1 generic uk clomid pills reviews what is dilantin level buy renova uk lady era discount voucher order remeron from mexico without prescription paxil pill canadian minocin comprare buy coumadin 5 cardura drug in mexico pharmacy azitromicina prescription only zyvox dose pack no prescription zebeta on line purchase v gel pills online in the india telmisartan hydrochlorothiazide spc telmisartan and hydrochlorothiazide tablets side effects there generic keppra xr cheap aciphex 30 mg aloprim buy uk dramamine online canada robaxin medicine pain viramune maximum dosage benfotiamine costco novo digoxin india sale inderal buy australia suprax by mail marnys ginseng 1000 mg order sertralina online no prescription with a amex purchase alavert on line in the uk purchase alavert on line in india how to use seroquel recreationally keflex 500mg dosage for uti order aleve from australia without prescription nolvadex or letrozole for gyno buy dutas online cheap ultra low dose fertomid is flagyl er legal in uk order actoplus met 120 mg zyprexa canada head office ventolin 100 ug garrigue colchicine buy online canada cialis sublingual 20 mg generic novo digoxin no prescription atorlip 10 without a perscription buy over the counter bactrim online lexapro generic cost walgreens can you buy glucotrol xl in ireland disulfiramo over the counter uk prevacid for babies with silent reflux cheap lioresal pills research grade actoplus met elocom no prescription overnight delivery levitra tablets india valtrex dosage shingles glucotrol xl online bestellen common side effects of ropinirole which uk site to buy cytotec depakine chrono canada sale long term side effects of levothyroid female cialis worldwide shipping buying aripiprazola tenormin 100mg cheap mobic dosage for arthritis best medicine for anxiety and depression homeopathy oder mg tablets of maxaman clomid spain over counter minocin dosage for acne duphalac online in canada best over the counter substitute for nexium buy viagra on line no prescription xenical to buy in the usa without a prescription fluss 40 buy online australia aaa discount propecia citalopram without a prescription from canada levitra super active lawsuit erexin v shortage metronidazole flagyl dose for dogs buy levitra no prescription mastercard drugstore purchase hydrodiuril in mexico over counter acivir pills phone in order for orlistato clavamox coupon code abilify on line in the uk most reliable place to buy naprosyn online metoclopramide uses costco pharmacy novo digoxin price zyrtec generic cvs oder mg tablets of mirapex hoodia gordonii prices pill rx health minomycin products order cialis sublingual on line india maxifort 50mg cheap canadian fasigyne no prescription how to use albuterol inhaler with spacer alli orlistat in italia low cost aceon anteovin not generic differin dosage recommended pharmacy technician online schools cost do you need rx micardis order estrace on line amitriptyline 10mg nhs purchase betoptic pills trial erection packs 3 online usa no prescription canada buy imitrex without prescription best place to buy pilex in usa can you only get probalan on prescription best place to buy zyvox in australia order clonidine online no prescription with a mastercard dutas sublingual dosage new allies transport albenda shelf life where can i order pravachol tinidazole over the counter drugs shallaki online pharmacy uk where can i buy grifulvin v online without a prescription geriforte legal us patient reviews on luvox brand advair diskus tablets uk maxaman without a perscription daily cialis and viagra disulfiramo generic australia do you need rx zenegra blue pill with watson 357 where to buy buspar in canada safely prednisona buy india raloxifeno medication antabuse buy online canada advantage of amoxicillin or ampicillin can you drink alcohol on bactrim ds plendil online canada generic cardizem cd 120 mg compare prices disulfiramo roxithromycin mg canadian rx levoxyl generic reviews prednisone sold over counter propecia pharmacy com cheap atarax buy online what is toprol xl 25 mg used for tinidazole for giardia dose forzest tablet non generic vpxl isordil how to buy list of all pain pills cialis south africa purchase cephalexin in australia female cialis lawsuit depakine chrono with no perscription abilify without also medication vente de meclizine au quebec allopurinol pas cher italie cheap microzide best place to order rizact in us retin a cream buy online uk aleve over the counter mg beconase aq canadian medications without prescription where can i buy ponstel tablets cheap brand name abilify legal to buy aldactone propranolol tablets india accutane ipledge process acai cost comparison orlistat for sale in philippines nitrofurantoin buy canada where to buy celadrin online india over the counter tizanidinum buy lady era 100mg online buy fluoxetine with e check what is aricept and how does it work free coupon for terramycin viagra professional overnight what is trileptal tablets side effects of adalat xl 60 safe aleve no precription best place to buy roaccutan without a prescription nexium where can i buy will there generic zetia zyloprim no prescription overnight delivery where to buy levitra professional online india alli slimming pills reviews cheap toprol xl 50 mg aceon with american express order generic avapro different kinds of viagra fluconazole 200mg what is finast drugs venta de cialis en chile is aristocort a prescription drug avana from india xeloda medication side effects almetec cost in canada order rumalaya forte tablets ampicillin online antibiotics best place to buy thyroxin in india best site for aygestin cipro pills online in the australia cialis in chennai legal buy atrovent online canada no prescription cialis super active order suhagra without rx order cipro without rx cialis side effects vision impairment order colchicina tablets acheter pas cher xenical purchase nolvadex mg indian generics online chloramphenicol long term prednisone effects dogs zebeta over the counter drugs where to buy retin a 0 05 ointment cipro from australia buy generic claravis online no prescription buy rosuvastatin pills in the australia orlistatum from mexico best online pharmacy generic micardis how do i stop canadian pharmacy emails dutasterid order in the us order erection packs 3 viagra buy triamterene online no prescription uk buy glucophage online from canada liv 52 fast uk where is james arthur off x factor from where to buy piracetam where do i oracea in uk buy azithromycin online australia isoptin medication where to buy digoxin comprare zithromax price in malaysia klipal codeine birth control online us benfotiamine pharmacy coupons alti doxycycline online ordering claritin for sale cheapest price for voltaren without a prescription dutasterid for sale uk metformin tablets pcos order azitromicina online no prescription with a visa levitra 5 mg 10mg 20mg tablets purchase artane in mexico clincin online bestellen xenical prices australia lasix injection shortage buy allegra online without a prescription apo clopidogrel pills online in the mexico cheap prescription drugs canada silagra vs kamagra albenza overseas buy ponstel bulk cholestoplex where to get buy phenergan online from australia doxycycline prices tesco atrovent nasal spray reviews using paypal to buy viagra no rx naprosyn online januvia pharmacy order propranolol without subscription buy cialis london parlodel mexico companies only where to buy ciplox with amex costco pharmacy prices usa olanzapine for sale uk lopressor from canada is generic antivert effective where can i purchase azurette where to buy viagra in switzerland cheap duprost uk buy mircette low cheap price zyban side effects nz cheap trandate pills lopid mail order emoquette sublingual dosage my ephedraxin coupons what class of drugs is cymbalta cvs 96th amsterdam pharmacy cheap speman 40 mg phenamax online with out prescription ampicillin tr 500 mg cap purchase propecia 5mg is azurette legal in uk baridium next day delivery alti doxycycline mg tablet buy diprolene without a subscription what is cabaser mg used to treat how much is chloroquine tablets where do i exelon in uk buy duetact online from india medicine by mail order capoten canadian online overnight pharmacy order elocon cheap buy diovan online ireland recommended dosage of seroquel buy prandin mg how long does wellbutrin xl take to kick in all types v gel pills overnight pharmacy cheap bentyl no prescription needed liquid lasix review is allegra available without prescription how to buy lithium in canada cialis sublingual online in us discount strattera atomoxetine 18mg is effexor xr available over the counter cheapest drug retin a 0 05 what is the antidote for diltiazem online furosemide buy tinidazole overseas order benadryl online uk danazol express canada buy wellbutrin sr tablets canada methotrexate and folic acid robaxin drug in mexico pharmacy online prescriptions buy augmentin astrailia fastest astelin uk delivery prednisolone for dogs to buy uk pharmacy cilest lowest price online pill rx health order detrol products buy lopid tablets online pulmicort respules reviews orlistat xenical wikipedia buy no prescription bentyl wiki buy cephalexin 250 mg online cholestoplex with no prescription endep generic usa buy sildenafila online no prescription usa all natural viagra alternatives fucidin uk no prescription how to by differin online can i order nizoral online cheap liv doll wigs best place to buy yaz in usa cheap genuine hytrin online strattera sales 2010 legal online imitrex amoxil generic canada crestor medication ciprofloxacino normon 500 mg prospecto tegretol retard dose silagra uses medication medicine actos pioglitazone hydrochloride dosage clomiphene men low testosterone buy abilify 2mg online pharmacies cheapest dapoxetine pharmacy direct nz generic mentat us safe to buy generic ampicilina from usa glucotrol without prescription where do i buy suprax cheap duetact free delivery where can i get acai berries in singapore buy zestoretic online thru paypals purchase aldactone online no prescription ciprofloksacin pills sweat tamoxifen shoppers drug mart discount naprosyn from canada ultra low dose actonel premarin tablets nymphomax comprar vardenafilum drug canadian pharmacy non prescription zofran buy anastrozolo pills in the mexico india pharmacies online that sell orlistar unisom generic equivalent buy dutas boots pharmacy phenergan pills buy how to import viagra jelly get amoxicilina toronto erexin v uk next day delivery ashwagandha price rupees etodolac brand pills for sale buy alphagan next day novo digoxin without a prescription from uk buy salbutamol online from india how much will tretinoin 0,05 cost reported medication errors associated with methotrexate purchase generic lithium what is lamictal prescribed for promethazine hydrochloride 25 mg recreational reviews on alli diet plan buy levaquin online in usa buy lamictal xr cialis jelly cheap non generic abilify bupron sr.com original promethazine online where can i purchase hydrochlorothiazide relafen pct buy buy cafergot online no prescription usa purchase remeron online no prescription anafranil nombre generico generic amoxycillin canada eldepryl mexican pharmacies best generic cardizem sites relafen over the counter canada get flucazole toronto doxi 1 suppositories buy how to order topamax online where do i buy prednisolone order sinequan online no prescription with a echeck generic nolvadex uk paypal tadalis sx delivery micardis 80 mg discount brand wellbutrin price order raciper from mexico without prescription how to get bupropion high cabgolin generic uk generic clincin india free or low cost benfotiamine levaquin usa sale can buy biaxin online buyers of levitra plus canada buy furosemide 100mg online buy aciclovir tablets 800mg lowest price roxithromycin advair cheap retin a gel 0 1 orlistat tablets sale order levitra on line mexico motilium western australia get tadapox toronto finasteride 5 mg tablets picture low price ponstel uk rx express pharmacy grove city pa does generic wellbutrin cause weight gain atorlip 5 overnight delivery will amoxicillin 875 mg treat strep throat prevacid noprescrition needed uk online pharmacy aciphex without overnight delivery colospa 100mg tablet prescription sleep aids trazodone cheapest india finasteride amoxicillin 875 mg pink tablet benadryl d dosage instructions insulin resistance diet glycomet 100mg cheap can you order seroflo online without bystolic over the counter usa prometrium wanted online review micardis for sale decadron tablet sale mircette over the counter drugs best place to buy phenamax in india viagra in dubai price bactrim 40 mg 200 mg hyzaar plus tabletas flomax shelf life calan generic india cheap pills generic order pyridium natural viagra over counter toradol overnight buy canada no prescription for aciclovir how to buy salbumol estradiol valerate mg mexico safe to buy generic seasonique from canada buy generic fluss 40 online with prescription prilosec mexico brand acquisto maxalt sicuro online acnetane cheap uk pharmacy order depakote online uk nifedipine diltiazem over counter benicar hct sales generic biaxin usa cheap ayurslim uk costco reading opening hours canadian pharmacy paroxetine buy discount levitra medication used lopressor hct vantin generic wikipedia drugs dilantin 20mg tab generic orlistat uk zenegra without subscription what is the drug classification for dulcolax nitrofurantoin order online no prescription original forzest online renova mexico pharmacy chloromycetin max dose terramycin without buy predalone mexican pharmacies etabus usa cvs prices disulfiramum buy online india uk buy seroflo without prescription acquisto actos sicuro online aciphex drug in uk pharmacy avapro dosage increase generic viagra sublingual safe amantadine buy uk doxycycline 5mg tablets oral antifungal medicine for ringworm metocarbamol mg buy sildenafila with no perscription singulair asthma medication kids actoplus no prescription needed dapoxetine hydrochloride dosage acticin india companies only can i order prednisone permethrinum to buy in the usa without a prescription neurontin spain over counter artane usa pharmacy purchasing otomax online uk cefixime prescription bacterial infections 200mg side effects of generic lamisil tablets safe to buy generic estro from usa best waterproof mascara for dramatic lashes finpecia shipped to canada indian pharmacy bactrim is generic lipitor available in usa aldactone dosage hypokalemia nitroglycerin mg buy half price clonidine glimepiride online no prescription buy ampicillin online cheap levothroid reviews for men atorvastatin coupon card where to buy diclofenac online mexico ciprofloxacin and tinidazole indications levitra professional buy online uk medicine similar to cozaar no prescription exelon sale xeloda suppositories buy research grade aripiprazola order tamoxifen in lowest price benicar hct relafen weight gain what is zyloprim mg used to treat can i order danazol can you buy propecia in australia cialis free trial uk how to buy lukol metformina best place to buy demadex in usa propecia 5 mg hair loss brand omnicef buy how to use diovan fluconazole side effects men purchase estrofem online no prescription what is nitrofurantoin macro 100mg used for buying ditropan buy roche accutane online buy glucophage metformin no prescription serpina on line in the india ordering himcocid mexico buying retino a cream 0 05 using paypal suhagra for dogs buy buy mevacor online overnight how much does one diflucan pill cost betnovate ointment dosage buy rumalaya liniment greece deutsche apotheker zeitung online buy proventil astrailia renova without a perscription alli not working 2013 florida ortho cyclen cold md rapid tabs review janumet best online non prescription pharmacy oracea italiano boots kamagra london pharmacy clindamycin phosphate lotion benadryl dosage for dogs by weight chart levaquin overnight shipping cheap ciplox tablets disulphiram to buy in the usa without a prescription simvastatina costco how to break addiction to pain pills online indocin purchase safe diprolene no prescription what is serophene made of purchase duphalac in australia order penegra cheap geriforte syrup over counter uk sumycin buy online mexico need ventolin prescription glucofage uk no prescription orlistat online shipping can i make fosamax chloromycetin non perscription countries order kamagra online no prescription with a mastercard reviews on diabecon prednisone birth control online australia priligy mg tablet crushing fosamax tablets metoclopramide usa no prescription generic olanzapine buy canada is it illegal to order generic cleocin benzac brand positioning over the counter accutane alternative proventil birth control online australia donde comprar antabuse discount sertralina from canada baclofen multiple sclerosis dose cleocin gel uk buy mentax online in uk pharmacy mexico medrol does bactrim interfere with birth control pills buy meloxicam enolat with no script buy glucotrol xl online canada side effects of ciprofloxacin 500 mg tablets buy kamagra oral jelly with no script tinidazolum order in the us where to buy tretinoin 0,025 without a prescription the chepest ivenox frumil fast uk isotretin order online no prescription brand tretinoin 0 05 for sale where do i rogaine 2 in mexico accutane acne medication usa nitroglycerin buy canada aloprim online coupon code clonidine no prescription needed canadian online pharmacy buy trental online usa where can i buy lamictal glucotrol xl doctors online fluticanose reviews for men i want to pay some cialis soft canadian pharmacy no prescription brahmi buy online fertomid generic lipitor generic release date canada inderal drug in germany pharmacy requip next day triamterenum price india can benicar cause weight gain toradol online pay paypal cheap tadalis sx india order roaccutane no rx where can i get prevacid from fluoxetine lawsuit canada geriforte cheapest rate purchase cefixime on line in canada midamor online forum toprol us companies only over the counter drugs similar to reglan where can i get some xalatan ordering speman mexico dipyridamole tablets buy how much will lotrisone cost orlistar pills online in the uk avandamet 4mg 1000mg price clomid fertility treatment mexico pharmacies online that sell sarafem what is amlodipin order prandin pills buy maxaman online canada otomax drug in germany pharmacy sale tadapox online zerit shopping sarafem online cheap stromectol up what is the generic for flonase valacyclovir side effects alcohol combivent with out a prescription generic bisoprololi fumaras for sale on line best viagra site reviews kamagra oral jelly drug oversea buy generic albendazole buy generic periactin online no prescription zydis no prescription brand decadron buy buy aciphex online usa tadalis sx birth control online uk rhinocort with no rx prilosec 20 mg where to buy cialis sublingual with amex riperdal from usa pharmacy better than minocin toradol order by phone metocarbamol over the counter australia get lotrisone toronto doxazosin on line in the usa positive levaquin reviews doxycycline tablets boots zanaflex maximum daily dosage cheapest place to buy combivent viagra delivered to home sarafem drug in germany pharmacy unisom over the counter drug zyloprim where can i buy purchase micardis pills pakistan viagra stores unisom online in us cialis professional for sale diarex without a prescription from mexico fast midamor delivery how long to take rosuvastatin purchase cheap catalog fincar no prescription uk best price for generic zyrtec buy endep online from australia generic purim safe metoclopramide pills online in the mexico cost of diovan 160 mg viagra plus online pay paypal buy periactin online canada best place to buy erythromycin in india will atacand available generic form prednisone steroid for cats do birth control pills interact with synthroid lov cost kamagra soft aceon online in us methotrexate fast usa buy zestril online cheap generic tretinoin 0,05 safe triamterenum generic australia buy zithromax patch canadian viagra distributors discount zedd mg recreational use of cialis best place to buy bactroban in mexico fucidin generic 2013 drugs buy tindamax canada bupropion cheap ordering lansoprazol usa is prilosec 40 mg over the counter is generic singulair safe order premarin online australia zyprexa western australia what does flonase help with corticosteroids where to buy norvasc online india isoniazid canada sale buy alesse usa ethionamide canada head office procardia without prescription miami liquid baridium review prescription diflucan dosage purchase strattera 100 mg elimite non perscription countries cardura for men in usa suprax usa sale how long to take indocin for gout what is the typical dose for lexapro where to buy trazodone with visa mylan valacyclovir 500 mg buy atacand perth australia lotrisone buy no prescription indian pharmacy medrol dosepak order seasonique from usa without prescription zofran pharmacy order xenical overnight shipping cheap viagra substitute food advair diskus no prrescription donde puedo comprar cytotec en los estados unidos compazine weight gain are there over the counter drugs for genital herpes ambien cr reviews shuddha guggulu online orders where can i buy motilium mg brand levitra generic usa lotensin uk online januvia cheap us pharmacy where can i get anteovin buy generic keflex online no prescription chinese herbal viagra women yagara direct pharmacy list of tesco stores selling lopressor buy clonidine tablets uk l tryptophan pill canadian apo furosemida without a prescription from australia discount aleve mg us pharmacies online that sell tinidazolum speman fast canada singulair generic tizanidina for sale australia amoxiline mg canada doxycycline india brands overseas pharmacy no prescription revatio isoniazid sale ceftin without prescrip lotrel brand positioning where can i buy alli in canada pharmacies where to buy toprol with mastercard ordering actos drugs cheap propecia canada prescription estrofem pills buy online purchase trimox in australia midamor with no rx buy levitra super active online no prescription buy femara with mastercard clomid comprare cheap quetiapinum mg buy floxin mg buy apo furosemida without rx norco sight killer b 3 review actonel mg buy seroquel no prescription overnight delivery female cialis online with out prescription vpxl trusted online drug stores in canada evecare pharmacy prices list advair without prescrip remeron in croatia buy finpecia 5 long term sexual side effects of paxil revatio comprar sin receta where to buy cleocin ointment picture of furosemide 20 mg tablet goodrxmexico free sample athma medication low price nitroglycerin uk aciphex to buy in the uk without a prescription v gel india caverta prescription only apo furosemida online buy vardenafilum pills in the canada buy lukol online pharmacy legal buy ventolin online canada arjuna drugstore.com buy cialis super active discount fluconazol without a prescription from india us pharmacy online doxycycline atrovent nasal spray uses sale effexor xr amlodipin without prescription pills safe estro no precription order depakote from canada without prescription buy generic caverta online omnicef generic 2013 drugs buy chloromycetin eye ointment prescription xenical daily dose desert burn hoodia gordonii reviews northwest canadian pharmacy buying retin a 0 05 in manchester