30.08.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 95/73 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
WYDARZENIA
DOKUMENTY
strategia.jpg
florida movalis cheap drugs generic amoxil list of indian generic drug manufacturers allegra in canada order erection packs 3 from canada without prescription coming off sertraline cold turkey can i order estrofem online ramipril vs viagra como comprar serophene triamterene from uk xenical drug oversea where to get predalone pct pharmacie en ligne paris salvent online in uk how to import windows live contacts to gmail cefadroxil drug classification pharmacy rx world canada cabgolin paypal tadalafil 60 mg for sale generic dyazide uk paypal acivir pills 50mg tablets vente de nolvadex au quebec buy viagra in usa from where aldactone canada pharmacy indian generics online promethazine buy c ratioph low cheap price efecto antabuse wiki ampicilina online forum endep now purchase voltaren mg can buy promethazine over counter dilantin with no perscription order olanzapine getting rumalaya gel in australia rocaltrol capsules 0.25 is remeron available on line in canada generic amaryl paypal keftab order by phone viagra prescription drug singapore baclofen brands india metformin reviews pharmacy mexico neurontin maxalt on line for sale no script genuine carvedilolo best price side effects taking prednisone 20 mg drugs buy acticin online no prescription uroxatral sale tamoxifen pct buy diclofenac pills online in the canada diarex buy india betnovate order in the us zyrtec pills sertraline hcl 50 mg information brand levitra without a prescription from india when to take cialis can order keflex canada viagra in hyderabad price side effects of prednisone 5mg tablets order erection packs 1 no rx canadian pharmacy levothroid online mexico brand name eulexin online paypal drugstore 10 off 20 order imitrex online no prescription with a echeck hoodia tablets uses what are the systematic trivial generic and trade names of aspirin zyvox buy usa zetia shoppers drug mart dapoxetine from mexico champix how to take them mirtazapine weight gain 15 mg kegunaan obat pariet 20 mg prescription shipping cheap stromectol buy erection packs 1 online pharmacy buy prof viagra online where can i buy cefadroxil tablets what is terbutaline sulphate usa buy advair diskus without prescription propecia on line in the usa order generic tretinoin 0 025 buy depakote fast shipping buy fluconazol perth australia order prednisona from canada without prescription buy genuine female cialis uk buy arimidex in usa ranitidine injection shortage paxil without elavil pharmacy coupons ralista on line order estrace online without rx mestinon uk buy trazodone uk next day delivery thyrohormone lawsuit generic diovan usa metformin hydrochloride sustained release tablets ip 1000 mg where to buy viagra jelly without a prescription levaquin dose for dialysis patients cafergot pct buy is viagra jelly legal in uk anxiety medication lexapro side effects surviving cipro emoquette lowest price buy viagra pharmaceuticals online over the counter maxalt what is the drug micronase price of albendazole in cvs cardura online shipping clavamox tablets for humans buy revatio in uk buy depakine chrono tablets uk private prescription clomid london allopurinol order famvir tablets 250mg prescription amaryl generic 4mg can i make tamsulozin bay online cialis 2.5 mg plavix dosage cats what is erexor used for wellbutrin xl side effects reviews cafergot direct pharmacy levothyroxin canada companies only unisom to buy in england discount code for trimox get neurontin las vegas to buy liposafe in uk discount geriforte from canada exelon patch starting dose order valtrex online no prescription with a amex buy actoplus online with no prescription dose of methotrexate for medical abortion periactin pharmacy mail order oratane buy usa celebrex online without rx dutasterid for men in usa get pain pills urgent care health canada xeloda purchase ovral l on line in usa mail order wellbutrin sr discount noroxin mg where to buy vistaril online without rx antabuse mg canadian rx is ginseng a prescription drug himalaya gasex tab lowest priced exelon lopressor sold over counter what is antara pills used for best price alli uk hydrochlorothiazide form generic diovan lexapro india companies only relafen 750 mg price venlor to buy from europe buy celadrin pills in the india flucazole medication buy tadacip 40 mail order generic sarafem buy lozol hong kong cialis jakarta albuterol online australia all types viagra professional pills where to buy cheap generic vpxl parlodel reviews nolvadex lowest priceonline order indocin online no prescription with a amex generic trileptal manufacturers overnight pharmacy levitra professional how much is brand advair diskus tablets florinef shopping flonase usa tofranil shortage 2012 best pharmacy to order moduretic rumalaya gel tablets online best place to buy antabuse in uk long time side effects liv 52 real viagra for cheap redustat capsulas 120 mg generic tegretol paypal use medazole coupon online brand amoxil fda approved to buy without prescription suprax coupon 2013 viagra in italy is valtrex available over the counter in canada what is lynoral tadalafil cheap uk ordering topamax india where do i atarax in canada does generic viagra work well mexitil where can i buy where can i order celebrex norvasc 10 mg 90 tablet fiyat lipitor tablets from buy prescription dosage buy celebrex zedd over the counter why has diltiazem been discontinued buy cytoxan fast shipping duprost without a script yasmin on line in the uk purchase norvasc in us buy speman without a subscription dostinex pharmacy price levitra super active cheap uk pharmacy what is colchicine medication flovent noprescrition needed canada online pharmacy best drugstore mineral foundation for acne prone skin order bupron from canada without prescription buy etabus pills in the uk lynoral for sale online doxazosin mg canada azitromicina without a prescription from canada buy carbozyne online thru paypals buy fluoxetine canada long time side effects kamagra cheapest lozol to buy why has reglan been discontinued buy amaryl new zealand online xalatan cost in india lisinopril online bestellen buy alphagan paypal order diovan online buy celexa hong kong plendil discount discount accutane of canada torsemide in usa adalat 10 mg pregnancy can get viagra prescription acai for sale generic prednisone sales famvir free shipping buy inderal online from usa oratane to buy in england order compazine on line mexico dyazide usa cvs prices buy brand brand amoxil genuine order cheap amantadine where to buy amaryllis plant viagra and alcohol headache purchase xenical lowest price ordering valtrex canada diamox in singapore trial erection packs 1 side effects long term use order voveran sr online canada allegra d generic alternative finpecia birth control online mexico buy atacand online in the united states without a prescription kelnor tablets side effects are there non prescription birth control pills use emoquette coupon online geriforte delivery uk buy generic levitra no prescription diovan novartis pharmaceuticals nhs viagra free buy bupron online without a prescription buy fml forte tablets online cheap styplon sale uk cialis uk best buy where to buy ayurslim drugs online tretinoin canadian medications without prescription albuterol inhaler price walgreens espa super active cellular hydration concentrate canadian pharmacy online viagra ordering lamisil buy wigraine pills in the canada revatio 20 mg tid rumalaya medication online seroquel xr dosage order indocin lowest price ordering voveran sr mexico buy actos canadian generic buy generic hyaluronic acid with bonus zoloft from mexico best price dyazide bactrim buy usa buy paxil generico proventil discount no prescription vigra airport arrivals what is prograf level zoloft discount demadex mg uk serophene drugs online purchases pill rx health zebeta products buy nizagara canadian cyproheptadine hcl tab 4mg isotretin lowest price online oder mg tablets of betnovate buy non drowsy benadryl buy medications online australia luvox india companies only cialis 40 mg pills amitriptyline through hydromorphone injection atarax dose for adults how to buy zoloft online rosuvastatin where to get buy thyrohormone mg online for bupropion xl 150 mg and alcohol cheap canadian effexor xr no prescription tegretol for sale uk where to buy acai berry in the uk albenza pills buy zenegra cheap canadian pharmacy erection packs 16 zyban non perscription countries research grade brand viagra pour on ivermectin for horses generic robaxin 500 mg order acyclovir what is feldene gel for get quetiapinum las vegas voltaren cheap uk pharmacy medication diarex online alfa flucon online order uk buy viagra super active without prescription prandin ordering no prescription buy terramycin for chickens tizanidina drug schedule citalopram medicine depression flagyl 500mg online order dostinex online from uk order remeron canada metformin over counter drug where could i buy retin a without prescription how to order starlix viagra over the counter uk order key pred online canada best place buy norvasc pct can i order allegra online promethazine otc usa olistat dosage too high brafix for men sale in uk requip no prescription compare prices suhagra online store how much does celebrex cost per pill ampicillin resistance transformation augmentin no prescription needed overnight delivery diltiazem otc europe best place to buy cipralex in mexico alti doxycycline drug in usa pharmacy lamisil generico himcolin without a perscription purchase nitrofurantoin mg erythromycin price increase lamictal 25 mg price zydis from usa where can i get some feldene zithromax from pfizer ibuprofen and paracetamol alternately children cialis cheapest price advair steroid inhaler viagra jelly 50mg tablets how to buy danazol viagra cyprus where could i buy lotrisone without prescription buy medazole tablets uk prevacid 24 costco lamisil once tinea cruris what is retino a cream 0 05 drugs amaryl diabetes drug levothroid from usa pharmacy buy real effexor xr cane you buy diflucan over the counter in in order seasonique rx urispas cost canadian lantus for sale american rhinocort buy brahmi 200 purchase thyrox pills cheap tricor 100 mg can i get a tattoo while on aspirin lida magic pills india novo digoxin generic uk free coupon for aristocort sepibest for men sale in uk over the counter rumalaya liniment where do i l thyroxine in india where can i get elavil pills grifulvin v tablets side effects buy kamagra online australia gmp lipitor western australia buy cardizem without rx keppra online ordering ou acheter liv 52 is pataday better than zaditor phone in order for diclofenac gel can you only get diprolene on prescription renagel buy uk much does generic lexapro cost how to get atarax in australia buy etodolac have no prescription side effects of amlodipin acai medicine children buy carvedilolo pills in the mexico buy flagyl er mg online flagyl in usa purchase viagra soft lowest price evista generic usa viagra professional coupon code nexium norx buy prescription online pariet purchase over counter ventolin zofran generic online pharmacy reminyl cheap genuine prednisolona online where can i buy deltasone tablets where to buy avodart online uk fosamax beipackzettel online quiero comprar avodart where the wild things are buy fluticanose online no prescription usa side effects of bactrim medication viagra sublingual side effects uk digoxin coupons antabuse mg mexico discount acai juice is there a shortage of calan flovent from usa metoclopramide mexico companies only buy eurax online no rx buy zyvox in ireland india pharmacies online that sell brand levitra buy canada no prescription for isoniazid my metoclopramide coupons methotrexate medication for cancer mexican pharmacy no prescription compazine aciclovir generic usa what is the generic form of cialis c ratioph prescription coupon maximum dosage of paxil baridium from usa buy heartworm medication no prescription where can i buy medrol dosepak online without a prescription maxalt similar drugs best place to buy coversyl in india max dose of oral zofran pill fgr 100 order ampicillin bacterial pneumonia buy viagra sublingual online uk no prescription prescriptions order vermox online generic augmentin price walmart what are the names of water pills aciclovir pill shop discount code comprar diabecon portugal comparison drug prices by pharmacy buy alti doxycycline pills in the mexico can i order zenegra online is azitromicina a prescription drug buy starlix no prescription order ditropan online no presctiption sertralina canada head office fasigyne prices cvs zyrtec buy tadalis sx in ireland moduretic long term side effects benadryl from canada with no prescription combivent samples fluoxetine no prrescription how much is glyset tablets buy viagra super active online without prescription is amoxicilina a prescription drug viorele generic mircette thyrox canadian online now acai liquid concentrate review cephalexin delivery canadian pharmacy lotrel atrovent dosage levothyroxin from india coreg to purchase without a prescription generic propranolol in usa canadian pharmacy no prescription propecia demadex generic mexico best drugstore mascara allure is there a version of metformin erythromycin medication interactions plavix generic costco c ratioph over the counter canada list of pills that can get you high mometasona mg tablet orlistat prescription guidelines tamsulozin birth control online canada grifulvin v limited india buy bactrim paypal where do i yaz in australia what is the formula for calcium carbonate found in an eggshell buy chloromycetin online no prescription usa tulasi telugu movie online megavideo ci cipro 85 for sale orlistatum tablets side effects to buy aristocort pharmacy cheap buy kelnor hong kong buy prometrium fast shipping benadryl 12.5 mg tablets flucazole without a perscription online pharmacies in singapore pill rx health retino a cream 0,025 products health canada phenergan norco sight killer b uk ranitidine without prescription pills evecare shop net prilosec ships from india cheap florinef pills prescription styplon online legally geriforte pills online in the uk order stromectol over the counter otc allegra dose buy tadacip online australia no prescription xenical order online uk flagyl antibiotic and alcohol 10 day hoodia diet pills review avapro without prescriptions nitroglycerin ointment 0.2 price zofran medication information buy levitra super active online from canada where can i buy promethazine codeine syrup online propranolol 100mg cheap finasteride tablets usp 1 mg can you order brand advair diskus drugs cheap what is the normal dosage for diclofenac cheap levothroid pills buy levitra generic india nizoral shampoo india revatio online usa no prescription nexium prilosec price purchase aristocort in india buy cialis with paypal lisinopril fda approved to buy without prescription pyridium phone orders side effects of nitrofurantoin in pregnancy what is levothroid used to treat forzest to buy in australia cialis discount online morning after pills dont cause abortion order levothyroxin uk pharmacy mail order generic ralista buy orlistato online from uk voltaren rapid prices buy viagra sublingual with propecia tablets australia side effects viagra blurred vision cialis 2 free viagra cheap meds .com zitromax best online non prescription pharmacy lipitor atorvastatin muscle spasms indian pharmacy advair diskus ordering pilex uk brand finpecia for sale original blue pill ingredients buy silagra pills in the uk how long does hair loss last after accutane side effects wellbutrin generic form acivir pills with no rx zentel side effects long term use amlodipin phone orders retin a 0,025 fda approved to buy without prescription noroxin mg usa pomegranate juice helps weight loss what is the dosage for nexium mircette birth control pills side effects buy shuddha guggulu with no script oracea without a prescription from india detrol shortage why is there a shortage of tamoxifen how to buy cialis from canada what types of lasix are there does generic viagra work as good flunil tablets buy genuine zyvox best price medrol dose pack and alcohol worldwide pharmacy sumycin free or low cost trimox online generic famvir compazine uk boots zantac drug canadian pharmacy amoxil canada pharmacy bactrim ds 800 160 and alcohol generic uk paypal prednisolone sureway no script cialis super active mg discount oxybutyninum otc flovent to buy in england promethazine no prescription reviews buy generic rosuvastatin online with prescription sarafem cheapest rate purchase tegretol online retino a cream 0 05 uses medication buy zestril with paypal para que se usa trental vasotec from australia ordering low dose female cialis canada and baridium sibustat legal in england noroxin 400 mg side effects doxi 1 fast uk is it illegal to order generic ashwagandha zyban tablets 150 mg best place to buy emoquette in usa altace order in the us getting fertomid in australia buy flea medication online canada citalopram shopping zanaflex 4 mg abuse cost of kelnor levitra 10mg dosage purchase toradol lowest price buy generic drugs online india where to purchase flagyl er hotel serpina gumbet reviews comprar prilosec en argentina is cefixime available in usa cvs caremark prescriptions by mail skelaxin for sale usa oder mg tablets of doxi 1 to buy demadex flagyl and alcohol delta cortef prices at costco zebeta drug in usa pharmacy how to get celexa in australia online zyban india natural fertility drugs uk buy xeloda in australia acticin no prescription reviews toprol xl sublingual dosage buy suhagra tablets india aloprim no prescription needed buy levaquin 20 is it illegal to order generic zydis fast zanaflex deleviery elocom without a perscription zebeta from usa pharmacy acheter allegra pas cher erectile dysfunction medication samples health canada tadalis sx where to buy zebeta ciprofloksacin mg mexico aciphex free shipping can we trust salvent online cialis jelly 40 mg pharmacy where do i cipro in mexico novo clonidine and weight gain sarafem purchase in canada no prescription where to buy metformin in canada ? himcocid without a perscription anteovin lowest price asacol generic name safe zedd no precription can order actoplus online premarin pills estrogen orlistatum online in us cheapest lipitor tablets uk buy extendaquin in ireland ordering haldol canada buy meloxicam enolat without a subscription what is mobic 7.5mg tablets where to buy serpina mg can you buy zestril over the counter in germany ovral l without prescription does medicare cover cialis 2010 cheap lamisil buy online is it illegal to order generic ginseng cymbalta discount coupons canadian pharmacy anacin costco pharmacy astelin price cost of cleocin gel without insurance pharmacy has best price finpecia prednisone medication information erexin v no prescription needed canadian online pharmacy quinine design ian johnston cheap anafranil us buy nootropil tablets online ordering minipress prozac best online non prescription pharmacy dramamine no prescription overnight delivery acivir pills canada prescription mail order generic terramycin skelaxin generic cheap costs antibiotics forsale on line cheap genuine lopid online avapro australia pharmacy purchase inderal in us all pills that will get you high canadian pharmacy online metocarbamol order elocon cream 1 elocon cream australia ethionamide from canada tadalafil dove comprare bupron sr tablets for purchase donde puedo comprar citalopram flonase online from uk viagra paypal australia where to buy ciprodex cabgolin usa brand cialis women buy rogaine side effects sperm diclofenac gel cheap uk effects of toradol shot prednisone prescription medication sildenafila from china citalopram without a prescription from australia safe buy fluticanose online canadian india rx drugs floxin no prescription canada cialis now pyridium drug in mexico pharmacy purchase generic wigraine fluoxetina order by phone what is hydrodiuril made of xeloda vasotec buy india diclofenac sodium brand names in india inderal tabletas 10 mg order anafranil rx ondansetrona cheap mexico pharmacy rumalaya forte perth australia retin a 0 05 roche precio argentina triamterenum with no subscription neurontin pharmacy mail order precose where can i buy it amlodipine 5 mg canadian nexium online from india l tryptophan buy online ireland finasteride costco price purchasing albenda online order lasix furosemide canada deltasone online usa there generic seroquel xr mentax pills online in the india hyzaar drug in canada pharmacy comprar stieva a original comprar skelaxin portugal pamelor price india trileptal online shipping buy nizagara online no prescription usa order avapro online uk order clozaril without prescription indocin to buy ship yasmin to australia where to buy actos online prescription toprol with no rx viramune medication side effects purchase aricept on line in canada get carafate las vegas where to buy clomiphene citrate where fluoxetine serevent on line in the mexico generic gabapentine canada acheter pas cher buspar lithium online usa comprar alti doxycycline en argentina buy hyaluronic acid from india generic dyazide buy canada fasigyn cheap canada pharmacy ordering claravis on line is bystolic better than metoprolol cheap us buy calandar comprar olistat original lowest priced rumalaya forte omnicef mexico no prescription buy generic clomid online uk tamoxifen prices usa prozac no prescription needed canadian online pharmacy cardura side effects uk missed zyprexa dose generic cafergot in usa biaxin order online retin a 0 05 free shipping forzest canada overnight delivery nexium from usa micronase for purchase without a prescription ordering vasotec on line lithium pills buy safe to buy generic zanaflex from usa como tomar serophene 100mg mevacor india pharmacy zyrtec for children under 2 proventil sale prescription order motrin online no prescription with a visa discount bactrim of canada what type of depression does celexa treat how long does it take for flomaxtra to work most reliable place to buy voveran online order periactin on line india evecare price india flagyl and pregnancy emedicine meclizine without insurance canada drug store review dramamine chewable reviews over counter rumalaya liniment levitra discount no prescription buy nizoral online with no prescription vantin dosage uti to buy lasilix in uk singulair generic brand aricept 5mg tablet requip without rx list birth control brand pills buy duphalac online no prescription canada med cab carafate where to fluoxetine tetracycline online without a prescription buy diflifenac 50mg from spain us pharmacies online that sell oratane trileptal without script capoten from china over counter alli quetiapinum cheap uk pharmacy flexisyn medicine meloxicam enolat price india silagra wiki buy shallaki 5 vasotec worldwide pil perancang yang tidak menggemukkan brand levitra prescription coupon wigraine mexico no prescription where to buy capoten online uk what is losartan medication used for can i make kamagra soft discount code for zebeta reductil sibutramine hydrochloride flagyl max dose is allegra better than zyrtec for children can you buy chloroquine over counter erexin v spain canadian coumadin ingredients buy suprax tablets online singulair 10mg tablets dosage zertalin on line in the usa pill drug store drug buy arava online from mexico acheter viagra pfizer belgique where to buy roxithromycin online india the chepest dipyridamole advair in mexico abilify without online pharmacy order suprax online no prescription with a echeck walmart pharmacy appleton wi calumet cytoxan for daily use canada aristocort birth control online uk augmentin antibiotics and alcohol roxithromycin on line in the uk what is inderal tablett used for flonase for men sale in uk eurax pharmacy mail order what is the dosage for dramamine for dogs order klipal codeine online no presctiption is lotrisone legal in uk order motilium online buy isotretin canada what class of drugs is imitrex generic estrace safe birth control pills zithromax generic vardenafil reviews where to allopurinol drugs prilosec generic australia best site for antara pharmacy technician jobs around the world retino a cream 0,05 india companies only ranitidine 150 mg tablet ivx overnight order astelin acquistare trazodone in italia lisinopril dosage by weight artane uk next day delivery prozac nation putlocker finast on line no script renagel tablets purchase on line buy synthroid generic flovent tablets for sale pill rx health cialis sublingual products buyers of cyklokapron canada bromocriptine mesylate parlodel safe cefixime buy best price for real viagra super active fastest zyprexa uk delivery tretinoin online usa buy ortho tri cyclen lo online cheap paroxetine cost comparison drugs cheap villas calan bosch buy vasodilan 50 where to buy keftab ointment what is viagra gold 800mg buy viagra next day delivery champix dosage canada cipro online company registration betnovate cream generic mircette drug store online indian pharmacy motilium cheap riperdal mg purchase meloxicam enolat in uk where can i buy acai berry capsules cheap canadian grifulvin v no prescription buy voltaren gel australia brand levitra pharmacy female viagra prices cvs what is the correct dosage of medrol yaz delivery london buy adalat without a script can you order allegra generic buyers of brand viagra canada is prednisona legal in uk lisinopril prinivil zestril side effects indinavir sublingual dosage what does ashwagandha do dostinex by mail starlix perth australia american dutas long time side effects trileptal online pharmacy casodex floxin online no prescription lowest price for viagra online indian meds for you buy atarax 10 buy flagyl 500mg purchase fluoxetina in usa discount chloromycetin how to by cephalexin online order atomoxetin from uk without prescription cheapest place to buy abana trusted rx shop proscar vs. propecia hair buy levitra in australia female cialis prices cvs propecia pct buy discount code for cystone best place to buy lamisilate in usa mail order lotensin sertralina cheap uk pharmacy can i make feldene buy antibiotic erythromycin online viagra free sample pack best pharmacy price for cialis can you buy brand levitra in ireland 20mg cialis buy pravachol boots pharmacy actos de habla wikipedia cleocin hcl uses side effects of blood pressure medication ramipril does armour thyroid work better than synthroid pill rx health order hydrochlorothiazide products vardenafilum australia pharmacy lowest price zetia finpecia sold over counter can you buy tizanidina over the counter in germany original quetiapinum online permethrinum mail order phone in order for tadapox nolvadex mexico what class of drugs is arimidex lariam order in the us frumil uk no prescription fucidin pill shop discount code safe buy zovirax online artane on line purchase get depakine chrono toronto acai berry shopping viagra costco pharmacy order minocycline no rx canadian pharmacy zoloft pills online in the canada fucidin h cream for ringworm terramycin capsules uses generic gyne lotrimin cost minocin for dogs buy counterfeit viagra vancouver is there a generic medication for diovan hct unisom generic mexico saw palmetto for hormonal acne reviews has anyone ordered accutane online aricept generic cost walmart actonel cheapest rate hs explorer trimix dive computer vytorin delivery london no prescription abana sale where to buy roaccutane online canada buy ortho tri cyclen lo over the counter medicine that acts as otomax tadalafil order germany kirkland minoxidil boots pathogenesis of chlamydia trachomatis viagra prescription drug buy heartworm medicine online no prescription where to order cialis europe buy genuine methotrexate uk buy generic nimotop online where to buy renagel online india buy kamagra online at canada pharmacy ordering ovral l uk thyroxine dosage too high xeloda lowest price buy valtrex pills in the india what is baridium mg used to treat very cheap protonix buy malegra dxt tablets mexico viagra sublingual echeck online v gel india premarin canada overnight delivery mail order generic apo furosemida american mestinon levaquin barato aspirin better than coumadin is there a shortage of trial erection packs 1 purchase depakote 500mg doxycycline skin reaction sunlight ondansetrona brand positioning can you buy aviane 28 online aciclovir for sale usa what is lamisil 250mg tablets tadacip no prescription overnight delivery overseas pharmacy no prescription tamsulozin acyclovir 800 mg shingles augmentin mg india can you buy antibiotics for chlamydia can you get minocycline over the counter how long is it safe to take premarin omifin para que sirven where to buy 5mg cialis buy alesse online canada pills celexa mg canada where to buy dyazide online canada arjuna mexico pharmacy genuine amantadine visa view topic generic vistaril us aygestin tablets buy shoppers drug mart cialis price buy hoodia online us no prescription brand amoxil online in canada donde comprar viagra plus 6 purchase aciphex 20mg tabs buy cytotec online reviews metformin with prescription order blopress medication by mail cheap online prescriptions canada benadryl allergy pills dosage viagra xm radio no prescription prozac over the counter drugs similar to oxybutyninum fast menosan deleviery las pastillas de redustat funciona doxazosin dose bph compazine trusted online drug stores in canada how to get femcare in australia buy anafranil online india purchasing arava online uk safe retin a 0,05 no prescription purchase diflucan cheap prescription without where can i buy cyproheptadine in the uk neo medrol order l thyroxine noprescrition needed canada online pharmacy capoten canadian online can you buy elavil online rogaine 5 medication ortho tri cyclen lo acne reviews buy retino a cream 0,025 online in the united states without a prescription where to buy nizoral shampoo walgreens buy retin a gel 0,1 tablets us cheap apo clopidogrel free delivery cheap depakote india reglan dose for hiccups is there a generic viagra on the market procardia sold over counter buy zyvox mexican pharmacies vermox 100mg dosage buy zofran odt online mupirocin side effects for dogs erythromycin in pregnancy antabuse shelf life yaz medication side effects colchicine pharmacies in do i need a prescription for seasonique non prescription mobic pharmacy buy nitroglycerin ointment safe to buy generic oristal from canada buy accutane online canada pill box indinavir visa the online drugstore zetia order depo provera online is it illegal to buy pain meds online buy cefadroxil in singapore mail order antibiotics premarin buy india lisinopril tablets 2.5mg synthroid discounts codes best price for real brand levitra luvox in singapore allegra suppliers overseas where to buy levothroid online canada buy liposafe greece buy bactrim low cheap price can i get a tattoo if i take plavix cleocin cream acne buy mifepristone cytotec ru 486 misoprostol orlistar brands india discontinued use abilify brand revatio for sale anafranil online pharmacy shipped to canada what does astelin do prescription cozaar prescription drug order generic grifulvin v doxazosin fast usa purchase novo digoxin in canada chloramphenicol 250 mg differin coupons and rebates prescriptions assistance programs advair diskus premarin on line in the usa clindamycin gel 1 propecia 1 mg finasteride metformin online pharmacy shipped to canada what is fluconazol tablets differin dosage too high shatavari churna for weight gain is cozaar available on line in canada cialis sublingual cheap australia pharmacy methotrexate shortage 2013 where to buy predalone online usa diovan comp where can i buy elocon mg flomax buy canada ordering erythromycin here in canada low cost overnight cardizem combivent from uk oratane generic mexico 100mg viagra not working zentel tablets from buy betoptic shoppers drug mart order non generic prevacid buy cheap zestril using pay pal purchase flomax in canada buy nizoral online where to buy alli from online drugs order emoquette online no prescription with a visa codeine promethazine cough syrup sale relafen fast india trihexyphenidyl hydrochloride 2mg generic version of micardis plus prednisona limited india ovral l supplier in uk can ranitidine affect birth control pills anafranil generico italiano rabeprazole tablets use what is the drug prazosin used for buy abilify tablets mexico discount zitromax from canada do i need a prescription for cialis sublingual cytotec 5mg tablets oder mg tablets of zebeta bactrim tablets can you buy januvia over the counter in germany buy lamictal online amazon what are the side effects of abilify buy clavamox online canada no prescription proventil from best site get ranitidine what does finasteride cost buy prednisone online in the united states without a prescription where to buy metformin in canada post cycle therapy hcg nolvadex naprosyn no prescription fedex ups metronidazol medication overnight delivery aloprim lawsuit canada order cholestoplex online with visa buy voltaren tablets mexico how to take medrol mg buy canadian drugs online no prescription albendazole no prrescription indian albendazole products buy tamoxifen citrate liquid mg baridium generic usa prescription solutions 3515 harbor blvd costa mesa ca diovan in italia buy zantac online overnight delivery phenergan tablets 150 mg where to buy cheap generic minipress fastest clozaril uk delivery what is atorlip 5 viagra side effects viagra vs cialis what drug category is revia lisinopril brand names in india safe place order fertomid best medicine for back muscle pain how to take oracea mg does abra 100 work what is the cost of generic viagra in canada order cleocin online uk ophthacare online ordering can you crush azithromycin tablets order calcium carbonate canada cheap viagra india nolvadex refills diclofenac alternative drugs list of tesco stores selling seroquel is tricor available in generic form maxalt refill pack tricor mg usa cheap depakine chrono uk how to get detrol in australia buy elimite online overnight delivery depakote drug canadian pharmacy buy viagra australia no prescription where can i purchase nizoral compare prices protonix find vipps certified pharmacy cafe rico rico colchicine medication cost can buy zocor online brand skelaxin buy brand advair diskus overnight delivery is there a legal generic viagra glucofage phone orders cilest us companies only can i get stromectol eltroxin drug in mexico pharmacy can order aceon canada percentage of twins with clomid and iui aristocort drug class motilium m tab lopid online from india vytorin online canadian liquid prednisona review viagra oral jelly wiki oristal online pharmacy uk get stediril toronto sinequan online usa flovent diskus reviews rx buy xenical online buy revatio singapore toradol uk brand name buy vermox from mexico online is 10mg of celexa an effective dose coumadin drugstore.com buy generic elavil online what does yasmin mean in persian to buy suhagra frumil mg canadian rx can we trust rumalaya forte online where to buy depakine chrono online without rx cheapest lantus paypal generic tretinoin cream .05 prescription online order abana commonly abused non prescription drugs generic name for livalo how long to get seroquel out of your system how to buy trial erection packs 3 what is zepose 10 best place buy atacand pct eurax from usa safe to buy generic novo digoxin from uk tenormin to buy in the uk without a prescription i want to pay some erection packs 2 side effects of remeron soltab carvedilolo coupons what is the difference between estrace and premarin cream zentel tablets take zanaflex capsules side effects cialis united states online outlet viagra online canada pharmacy pey pal revista visao portuguesa purchase elavil on line in india buy obelit online canada no prescription levitra super active from china cheapest rythmol paypal discount valtrex from canada finasteride hair loss study order deltasone without prescription what is ranitidine medication for comprare viagra on line in italia where can i order lopressor generic drug for tricor 145 mg lynoral generic wikipedia drugs what is disulphiram clomifene drugstore.com buy geriforte syrup where do i roaccutan in mexico buy finpecia in uk cafergot 1 mg 20 draje generic indocin canada genuine phenergan best price prescription pain pills without acetaminophen order lasix overnight delivery hydrodiuril side effects long term use order tadalafil 20mg where can i buy diflucan online without a prescription adalat over the counter overnight cod better than revia purchase zitromax in mexico what is exelon used for substitute over the counter australia viagra online best place to order levitra priligy where to get amoxil canada prescription adalat newspaper pakistan buy levlen 100 buy cheap lotensin using pay pal why has noroxin been discontinued cheap canadian cialis online where can i buy metformin tablets in us buy bactrim with paypal feldene uses side effects beat way to order calan without cheap glucotrol xl cod are there any over the counter anxiety pills sustiva now co uk what does cymbalta cost can i order actos no prescription in the usa costco pharmacy purim price remeron mg uk can you buy acai berries stores purchase fluss 40 in uk colospa canada pharmacy buy phenamax boots liposafe delivery rosuvastatin pills shop order ephedraxin on line mexico where can i purchase atorlip 20 buy hyaluronic acid 200 the online drugstore coupon code 2011 air max men canada order flagyl mixing diclofenac alcohol buy zestoretic online from uk gasex sold over counter cheap mobicosa generic cheap provera 5mg online nexium dosage for infants aceon billig kaufen order pyridium overnight dramamine pregnancy drug class order danazol online canada what is rosuvastatin calcium tablets max daily dose of bactrim buy isotretin pills in the canada suprax drugs com florinef for dogs australia roxithromycin 100 review dapoxetine over counter uk buy frumil online without a prescription digoxin australia price calan no prescription reviews what is the correct dosage of benzac alesse brands india comprare levitra in italia midamor from australia avalide medication generic irbesartan can you buy inhalers over the counter order ventolin purchase fucidin in canada flucazole medicine online provera online in canada phone number search usa valaciclovir brand positioning can you buy mometasona over the counter in germany fluticanose australia price leukeran tablets price canadian pharmacy pamelor generic tadapox usa pariet best online non prescription pharmacy to buy mometasona in uk requip rx astelin online uk sorbitrate mail order india amoxicillin no prescription canada is there a generic version of seroquel buy aspirin inhaler canada order drugstore buy doxazosin online stieva a usa coumadin blood thinner cheap apo clopidogrel no prescription diflucan for sale online avalide 100mg cheap roxithromycin why not in usa onde comprar trileptal ordering flagyl mexico what is the drug levaquin prescribed for buy salbutamol online from uk fertomid overnight shipping best online pharmacy pain meds discount wellbutrin over the counter medicine keftab fosamax without script mexican pharmacy no prescription fincar zofran generic india ceftin fast uk buy mircette tablets australia serpina drug in mexico pharmacy haldol fast canada cheap acyclovir ointment vagifem without prescription medication wigraine fast uk cafergot generico online buy levaquin hong kong air max 1 leopard pack pre order order amantadine overnight buy voveran cheap clozaril over the counter india apo furosemida on line no script lady era overnight pharmacy retino a cream 0,025 mg canada desyrel generic india buying serophene coming off 10mg seroxat tadacip 5mg tablets zolpidem dosage for dogs buy quibron t online from usa sertralina efectos secundarioseyaculacion precoz comprar zestril pela internet augmentin dispersible tablets discontinued tamsulosin and viagra india pharmacy 1 cheap aciclovir tablets online cipro dosage for travelers diarrhea where do i benicar in mexico what does retin a 0 025 vente de brand cialis au quebec what is indocin tablets ciprofloksacin fda approved to buy without prescription aricept medication information where to purchase coumadin plendil spain cheap drugs canada american gabapentine how to get tretinoin 0,025 in australia duprost generic wikipedia drugs what does aspirin help with propecia generique 90 discount hoodia and blood pressure medicine tinidazole drugs roxithromycin where can i buy anafranil 10mg capsules cialis super active mg canada order dapoxetine from uk without prescription buy prilosec pills in the us cialis women buy lamisilate sold over counter online canada no prescription 25mg generic viagra buy seroflo hong kong breathing bronchitis buy viagra super active online over the counter astelin brand viagra to buy from europe hyzaar 100 25 hypertension what drug category is diakof pacific care pharmacy vancouver terramycin pricing glucophage price walmart order clomid tablets side effects of clonidine tablets thyrohormone to buy in the uk without a prescription order compazine from australia without prescription metformin and alcohol consumption medication online amantadine metocarbamol with paypal payment trazodone price walgreens metoclopramide order online costco pharmacy nizagara price what is lansoprazol donepezil dosage and administration disulfiramum order online no prescription rocaltrol coupons donde comprar el cialis en mexico viagra coupon printable how to purchase flunil pharmacy has best price claritin my trandate coupons rita benzacar sales over the counter medicine that acts as isotretin can you buy tofranil over the counter tofranil refills orlistat shortage uk may 2012 pariet dosage recommended erection packs 3 billig kaufen western drug azitromicina buy trazodone 200 buy generic aldactone without perscription ordering lexapro usa order desyrel online crestor in canada is there a shortage of zithromax where to get lamisil generic flonase usa pharmacy buy propecia using pay pal reviews on mircette birth control where to buy baby motrin phenergan drugstore com pricing non prescription aripiprazola furosemide canada price salbumol on line no script sumycin tablets purchase on line how to purchase florinef online alli price india where to buy glucotrol xl with mastercard online mentax purchase buying medicine from canadian pharmacies nitrofurantoin medicine children olanzapine generic canada hydrochlorothiazide tablets 12.5 mg himcolin mg order where can i order aciclovir cardizem without prescription best place to buy female cialis in canada retino a cream 0 025 in the uk find decadron in florida where could i buy zantac without prescription buy tindamax online from australia to buy altace alli 60mg refill pack 120 capsules best place buy crestor pct cost of mail anastrozolo ordering clozaril uk can you buy zentel over the counter in germany order fluoxetina from australia without prescription forzest on the internet propranolol beta blocker tretinoin 0 05 order online zetia online mexico purchase extendaquin on line in australia doxycycline tablets side effects drug interactions buy periactin online canada no prescription montelukast sodium 10mg tinidazole reviews and dosage the online drugstore viagra super active where do i buy cozaar what is hydrea tablets cephalexin dosage for uti in women generic depakine chrono us wellbutrin lawsuit canada to buy nootropil buy lamictal online no prescription usa fluvoxamine luvox side effects order prednisone online no prescription with a visa brand advair diskus generic name erythromycin topical solution usp 2 reviews where to buy paxil online mexico pharmaceutical companies uk based order naprosyn online uk arzomicin for men in usa where is extreme acai berry sold avapro with no perscription cheap aleve india online no prescription uk for synthroid buy blum minipress buy geriforte syrup 100mg online is mail order plendil safe exelon medicine children is minocycline a prescription drug levitras where to buy acai online usa roaccutane next day delivery elavil to buy in the canada without a prescription midamor drug class eurax australia where lasuna purchasing esperal online anafranil delivery nitrofurantoin generic macrobid buy clozaril without a prescription from canadian pharmacy purchase azurette online the online drugstore apcalis sx indocin buy india diclofenac direct pharmacy singulair cheap mexico pharmacy do i need a prescription for thyroxin sumycin 50mg tablets best place to order finast in us where to mycelex g levitra online non prescription coupon free sample viagra brahmi 20 mg best place to buy erexin v in usa metformin dosage when to take betapace brand pills for sale order viagra soft from india without prescription lov cost antivert purchase ortho tri cyclen on line in india losartan hydrochlorothiazide tablets online pharmacy no prescription needed trileptal can you get metronidazole gel over the counter i pill lamisil website ordering feldene uk ibuprofen pregnancy third trimester discount nizoral chloramphenicol dose meningitis sale anastrozolo buy cheap avodart without cialis daily benadryl medication on line buy misoprost online with no prescription zofran from glaxo buying triamterenum pill rx health norvasc products bactrim generic form zofran order in the us cheapest ditropan paypal bupron sr for purchase paroxetine buy uk order voveran sr online with mastercard order lipotrexate pill provera thailand cefixime tablets usp 400 mg lamictal uses medication doxi 1 prescription coupon paroxetine india name clomifene uk pharmacy torsemide 100 mg tablet can i buy viagra on line evista where to get flovent buy online mexico elavil generico italiano buy erection packs 3 boots pharmacy sale delivery prescription probalan pharmaceutical news buy renagel 15mg online quinine sulphate tablets 300mg buy lexapro mg online carvedilolo mail order cheapest accuran tablets uk order cialis jelly no rx canadian pharmacy kirkland minoxidil foam costco zanaflex pricing kamagra soft australia pharmacy buy differin gel 0.3 online is it safe to order risperdal canada erection packs 3 tablets online generic for micardis 40 mg how effective is the morning after pill after 48 hours where do i beconase aq in mexico buy parlodel online express mail buying ralista using paypal olistat mail order buy bisoprololi fumaras online mexico no prescription how to take cymbalta twice a day how to order claritin online cialis professional discounts codes amoxicillin powder oral suspension dogs levlen side effects breasts buy merck propecia online avandamet australia price when does actos go generic in us brand levitra discount no prescription can pyridium help interstitial cystitis buy generic viagra professional buy advair diskus online cheap can you get viagra soft over the counter generic for lamisil cream trileptal online from usa american starlix minocycline 100 mg twice a day for acne generic azitromicina for sale on line dosis de antiflu des jr ultra low dose revia is there a generic for methotrexate can you order reglan toprol dosage instructions diprolene canada drug store cheap celapram pills imodium for sale canada imitrex generic cost online ivenox india pfizer protonix lawsuit florida fosamax what is the cost of prednisone buy silagra 15mg online buy ranitidine from canada buy ginseng paypal accepted keppra coupon code brand tretinoin 0 05 buy canadian drugstores online buy brand avodart online apo clopidogrel buy australia what supplement acts like viagra orlistat generic wikipedia drugs where can i buy anastrozolo neurontin delivery london possession of prescription drugs indiana a good web page to buy probalan with no script through lok adalat settled sildenafil citrate pharmacy order cost comparison buy generic stromectol korean red ginseng extract dose purchase aprovel lowest price lioresal tablets uk buy lexapro with paypal para que se usa micardis plus how much will allegra cost to buy azulfidine in uk cialis sublingual prix en pharmacie en france beta val order in the us purchase tretinoin 0,05 lowest price long term side effects of taking zoloft flomax buy online mexico cefadroxil tablets buy buy celadrin no prescription xenical no rx can you buy eulexin over the counter in germany is amoxycillin available over the counter clopidogrelum online usa no prescription digoxin iv push dose buy generic nizagara online no prescription liquid carafate for dogs provera pills and weight gain generic for cafergot purchase amlodipinbesilat on line in the uk chloroquine brand order finasteride 1mg price india penegra canada prescription fast tinidazole deleviery goodrx crunchbase buy mifepristone misoprostol online uk benzac comprar online buy aricept online discount what is the medication suprax for generic wellbutrin reviews order tamsulozin online no prescription with a mastercard benzac ac australia where can i buy hyaluronic acid for my face can you get geriforte do you need rx deltasone nitrofurantoin noprescrition needed usa online pharmacy what is the correct dosage of actos aygestin delivery london glucophage no prescription needed canadian online pharmacy proscar online in canada alli coupon 2012 printable toradol noprescrition needed canada online pharmacy order brafix without prescription social anxiety medication online long term side effects of salbumol clonidine to buy in england synthroid without script order actoplus from australia without prescription vasotec cost