30.09.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 96/74 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
metoclopramide online with out prescription flucazole over the counter canada cheap zetia uk buy atarax online cheap buy cialis sublingual online from usa cheap hyzaar 50 12.5 mg hydrocone no prescption canada atacand user reviews price of cialis at cvs como comprar serophene which uk site to buy liv buy suprax online uk offers online pharmacy uk viagra soft buy singulair online pharmacy almetec drugstore com pricing pharmacies in buy alphagan online canadian didronel suppositories buy costco pharmacy bupropion price cash on delivery meds provera drug in usa pharmacy acivir pills 50mg tablets buy retin a online australia no prescription trial erection packs 1 delivered to your home is deltasone a prescription drug how to import zyrtec trileptal class action lawsuit buying retino a cream 0 05 alli discounts coupons printable aciphex pharmacy prices list online no prescription uk for apo furosemida order generic sustiva buy erection packs 2 online reviews pharmacy that sells protonix citalopram online in uk mentat prix en pharmacie en france purchase janumet in us nitroglycerin online in canada capoten online in uk micronase over the counter usa femcare drug schedule long time side effects hyaluronic acid can you buy extendaquin over the counter can you buy zantac over counter australia cheap metocarbamol mg tretinoin cream side effects hair loss probalan noprescrition needed usa online pharmacy trileptal for sale online is generic astelin available in usa pharmacy mexico neurontin genuine carvedilolo best price oxybutyninum mexico companies only drugs buy acticin online health canada naprosyn are asthma inhalers free zantac online in uk where to buy ginseng tea in seoul diclofenac pills online in the canada zyrtec pills ranitidine now co uk viagra canada shop reviews diflucan without a prescription from canada where to buy shallaki online mexico when to take cialis indian pharmacy council awards best online pharmacy no rx atorlip 10 drug in mexico pharmacy hydrochlorothiazide to buy in the uk without a prescription lamisilate buy online mexico citalopram in usa amitriptyline weight gain side effects brand name eulexin online zentel medicine online knee arthritis treatment home remedies safe to buy generic hydrodiuril from uk where do i zertalin in mexico best online pharmacy generic benfotiamine champix how to take them albenza pinworm dosage purchase keflex cephalexin 500mg generic cheap duphalac mg tofranil from mexico what is terbutaline sulphate cipro no prescription erythromycin uses treatment where do i cymbalta in canada clomid challenge test side effects tinidazole medication order buy pyridium online india no prescription indian generics online novo digoxin forza slimming tablets reviews como comprar tadacip buy ditropan online australia no prescription mestinon uk buy voltaren gel manufacturer backorder generic diovan usa non prescription tenormin moduretic canada prescription cheap moduretic 40 mg non generic suhagra online prescription medicine for nausea where to buy stromectol online india xeloda on line for sale no script online no prescription uk for antabuse private prescription clomid london online tenormin purchase what does a 10mg prednisone pill look like disulfiramo lawsuit can you buy valtrex online without best place buy celadrin pct trazodone to buy from europe acnetane mg mexico discount geriforte from canada a good web page to buy mentax with no script glucofage brand positioning purchase zovirax on line in mexico lithium usa sinequan canadian online cheap zestril free delivery order actos on line uk buy seroflo boots purchase ovral l on line in usa indian come costa allegra ordering avandamet confidence rosiglitazone metformin is ginseng a prescription drug tadapox generic india cipralex for sale australia diflucan online ordering what is antara pills used for hydrochlorothiazide form generic diovan cost of plavix vs effient mail order generic sarafem cialis jakarta albuterol online australia buy amoxicilina online with no prescription generic for atacand plus delta cortef no prescription needed canadian online pharmacy duphalac noprescrition needed uk online pharmacy buy cystone online no prescription us is it safe to order capoten gasex over counter toprol drug in mexico pharmacy generic glyset switzerland buy zoloft online what does allegra overnight pharmacy levitra professional florinef shopping synthroid on line no script flonase usa tofranil shortage 2012 order ayurslim on line usa order atorlip 10 online no prescription with a mastercard best pharmacy to order moduretic diprosone italiano tetracycline metallic chelation best place to buy antabuse in uk paxil in canada where to get asacol pct generic evista 60 mg generic lipitor price in usa the online drugstore ralista lowest priced silagra what class of drugs is evista generic bactrim suspension micronase pills online in the canada erectile dysfunction treatment over the counter why has fluticanose been discontinued cost of plavix at walmart where to buy anteovin ointment what is the generic name for glucotrol xl tretinoin drug schedule tadalafil cheap uk triamterene price where do i atarax in canada deltasone to buy in australia dutas drugstore.com online feldene purchase administration of methylprednisolone infusion parlodel from usa pharmacy fincar online without prescription what drug category is evista buy procardia online no prescription usa ciprofloxacina buy online australia doxycycline from boots flovent noprescrition needed canada online pharmacy drugstore without buy allegra zovirax noprescrition needed canada online pharmacy suprax and alcohol consumption zanaflex capsules dosage buy fluoxetine canada ic metronidazole 0.75 buy crestor with purchase caprysin in usa which uk site to buy biaxin aygestin pills sweat where to buy zestril with mastercard liquid arimidex for sale purchase lasix on line in usa buy viagra soft with no rx canadian pharmacy online buy valtrex overnight order elavil without rx adalat 10 mg pregnancy how to buy mobic in london cortisone cream betnovate can get viagra prescription purchasing curacne online best site to get nolvadex oratane to buy in england order compazine on line mexico buy yagara in usa side effects of metronidazole safe prednisone dosage for dogs genuine order cheap amantadine express shipping calan canadian crestor buying meloxicam enolat using paypal dutasterid over the counter usa equivalent cialis india non generic cystone buy atacand online in the united states without a prescription bupropion xl generic vs. wellbutrin most reliable place to buy prazosin online baclofen reviews are there non prescription birth control pills buy aspirin online with mastercard propecia discount coupons buying cipro for dogs pineapple express quotes drugs evista prescription prices oder mg tablets of retin a 0,025 anastrozolo over the counter uk tretinoin 0,025 buy online ireland non prescription orlistat pharmacy buy liv tickets tretinoin canadian medications without prescription lotensin medication dogs purchase generic midamor buying digoxin using paypal ordering lamisil worldwide pharmacy renagel buy wigraine pills in the canada ordering voveran sr mexico reviews on desyrel buy actos canadian generic pfizer premarin lawsuit purchase lithium in usa bayer back and body aspirin reviews crestor on line in the india best place to buy luvox without a prescription olistat prices at costco levitra plus without prescription miami vigra airport arrivals buying effexor xr using paypal bupropionum daily use reviews where can i buy myambutol get avapro las vegas glucophage complications pill rx health zebeta products liquid levlen review lozol without insurance buy midamor online uk no prescription cyproheptadine hcl tab 4mg buy medications online australia online arjuna india betnovate medicine inderal online sales acquistare flagyl er in italia buy medazole online uk no prescription dutas delivery coreg uses medication buy toradol with e check order terramycin from usa without prescription zovirax tablets order colchicina from canada without prescription duetact online in us order flomaxtra online tegretol for sale uk where to buy acai berry in the uk get desyrel las vegas buy prograf 5 canadian pharmacy erection packs 16 premarin prescription zyban non perscription countries generic robaxin 500 mg sildenafil citrate 25mg tablets safe to buy generic olistat from canada order acyclovir what is feldene gel for natural male fertility drugs buy cialis soft no prescription aldactone 50 mg tablet buy terramycin for chickens trial erection packs 1 tablets uses purchase indinavir online buy cilest tablets zestoretic buy online australia buying luvox ditropan order online ditropan elixir how to order starlix alli weight control supplement india pharmacies online that sell trimox can i order allegra online unipharm drugs on line generic birth control pills vs. brand name birth control pills cheap canadian naprosyn no prescription order clonidine medication by mail viagra sublingual 20mg tab buy ranitidine online us no prescription tretinoin 0,025 medication on line purchase erection packs 1 v gel on line in the canada tretinoin 0 05 reviews for men albenza online coupon code quibron t without a prescription augmentin no prescription needed overnight delivery erythromycin price increase amlodipin reviews online drug for kemadrin buy ivenox online canada no prescription where can i get some feldene best place to buy remeron without a prescription ibuprofen and paracetamol alternately children zocor noprescrition needed uk online pharmacy how to buy danazol buy generic amitriptyline online with prescription where could i buy lotrisone without prescription online pharmacy uk l tryptophan lamisil from walmart requip xl side effects cane you buy diflucan over the counter in in stediril canada companies only lantus for sale taking ciprofloxacin and birth control pills phone in order for cymbalta can you buy zestril how much does bupropion sr cost kesan pil perancang kepada ibu mengandung glyset dosage too high calan sales and services buy wellbutrin online safely relafen without prescription pills buy nizoral without a subscription buy over the counter ciplox online accutane medicine online clomid post cycle abilify pill shortage is pataday better than zaditor is generic renagel effective how to by etodolac online phone in order for diclofenac gel geriforte to buy how to get atarax in australia bupropion hcl xl 150 reviews procardia tablets uk ginseng price in korea losartan potassium 100mg best site get ceftin keflex dose for dogs taking prescription drugs to new zealand over counter ventolin buy celebrex online usa erection packs 1 buy india where to buy celadrin in canada naproxen nhs choices fosamax beipackzettel online doxycycline acne.org over the counter medicine that acts as permethrinum lotensin cheap viagra sublingual side effects uk digoxin coupons low cost adalat how long does benadryl allergy take to work amoxiline without a prescription from mexico what drug category is brand amoxil what is phentermine called in mexico flovent from usa cozaar tablets 100mg metoclopramide mexico companies only buy retino a cream 0 025 hong kong india pharmacies online that sell brand levitra buy canada no prescription for isoniazid bactrim ds for uti how many days lasix drug information compazine suppliers overseas aciclovir generic usa acheter remeron asacol dosage forms doksazosin lek generic 2013 drugs doxycycline 500mg side effects revia rxlist comprar minomycin original buy heartworm medication no prescription stediril from uk where can i buy medrol dosepak online without a prescription liposafe mg no prescription ranitidine discounted mail order bactrim levlen dosage buy viagra sublingual online uk no prescription novo digoxin online purchase comparison drug prices by pharmacy best generic clonidine review healthy mango chicken salad allegra d 12 hour generic price buy starlix no prescription zyrtec luvox cr cheap cvs pharmacy viagra via internet bestellen mentat pills online in the uk combivent samples what drug category is l thyroxine can i order kamagra gold no prescription in the usa levlen tablets us online cephalexin delivery brand levitra in the uk ortho cyclen online uk discount dostinex mg anteovin birth control online india aciclovir 100 mg 5 ml kamagra now contact us acheter cytoxan where to buy retin a 0,025 with visa mail order gasex can we trust dutasterid online pharmacy buy drugs aricept como usar las pastillas cytotec para abortar bayer 2011 annual report is mail order lotrisone safe where do i yaz in australia proscar fast uk discount femara avana tablets on line to buy authentic cialis fasigyne usa quran pak mp3 online digoxin for men sale in uk can you buy arjuna prescription requip from usa pharmacy why cant i find canadian pharmacy silagra fast uk buy novo digoxin pills in the uk thuoc cefixime tablets usp 200 mg canada pharmacies online that sell viagra professional erexor online meds lamisil comprimidos precio celebrex com ibuprofen buying movalis using paypal cost of aricept side effects of paroxetine hydrochloride where can i get diclofenac dilantin cani order on line pill rx health retino a cream 0,025 products buy dutas with a mastercard fastest lozol uk delivery how much will lamictal cost non prescription lantus pharmacy femara on line in the india online pharmacy arava very cheap oxytrol kamagra sale avapro without prescriptions nitroglycerin ointment 0.2 price cheap parlodel sale uk zofran medication information buy levitra super active online from canada buy artane online no prescription usa minocycline dosage for perioral dermatitis what is bactroban mupirocin ointment used for can you order brand advair diskus drugs cheap actos rebates coupons prometrium price india atacand 16 mg prospect is it safe to order caffeine ergotamine buy levitra generic india negative side effects of aciphex is there a flovent generic comprar acyclovir there generic procardia xl bactroban delivery cialis discount online acquisto ventolin sicuro online best place buy exelon pct where to buy noroxin in canada safely buy orlistato online from uk buy cialis from canada online tom kaulitz de tokio hotel ingiere una sobredosis de viagra non generic toradol best place to buy innopran xl in mexico where cane i buy alli starter pack where do i dramamine in mexico cheap glucovance propecia cheap mexico pharmacy levitra professional pharmacies does levothyroxine cause acne side effects online no prescription uk for misoprost lasilix uk online pill rx health order ranitidine products zentel side effects long term use amlodipin phone orders buy pantoprazole cheap buy amantadine using paypal carafate online sales pomegranate juice helps weight loss fml forte usa sale ditropan drug in uk pharmacy how to use brand viagra tablet specialty pharmacy meds net tinidazolum online pay paypal prednisolona without a prescription from us minocin purchase in canada no prescription buy floxin 300 mg does generic viagra work as good genuine zyvox best price discount canadian pharmacy elimite pilex medication order where to purchase disulphiram cordarone buy online ireland amoxil canada pharmacy vytorin order in the us bactrim ds 800 160 and alcohol buy revatio mg lariam in the uk eurax pills online in the india flovent to buy in england dog online antibiotics hyzaar tabs where can i buy dramamine in the uk buy cipro? ?O?a?? xr doxycycline dosage for periodontal disease what is depakote used to treat acai discount code buy nolvadex with no script purchase quetiapinum on line in the uk purchasing januvia online where to buy moduretic with visa anastrozole steroids side effects can you get zestril over the counter doxi 1 fast uk kaiser mail order pharmacy northern california triamterene hctz price buy flea medication online canada retin a 0,05 cheap uk pharmacy premarin delivery topic prescription generic minipress safe levitra 10mg dosage why is there a shortage of lotrisone purchase toradol lowest price ranitidine canadian medications without prescription pharmacy buy drugs luvox can you get addicted to ventolin buy generic drugs online india to buy revia cipro side effects mayo clinic voltaren prescription coupon fluticanose to buy in the usa without a prescription clonidine tablets uses singulair generic available date lozol rxlist the chepest obelit donde puedo comprar nitrofurantoin cymbalta sales where can i get isotretin pills the online drugstore benfotiamine lotrisone generico morning after pill effectiveness 24 hours buy vantin tablets us bupron sr without a prescription from mexico drugstore.com alli coupon trazodone for purchase without a prescription purchase moduretic on line in canada exelon nuclear plants prednisolona drugstore com pricing where to buy trandate with amex aviane 28 birth control online mexico where to buy zebeta aciphex free shipping singulair online cheap proscar au paypal kamagra uk misoprost without rx keflex otc europe get lozol las vegas sale alti doxycycline comprar apo furosemida original en madrid side effects of micardis plus 40 india pharma return buyer discounts himcocid without a perscription lotensin 100mg cheep buy generic arimidex online safe zedd no precription research grade oestrogel best place to buy chloromycetin in uk how to get tegretol out of your system can you buy parlodel in ireland orlistatum online in us cardizem birth control online mexico aciclovir phone orders reactive arthritis prognosis buy retin a gel australia furosemide discount price can you buy zestril over the counter in germany good dose of gabapentin to get high is it illegal to order generic ginseng buy baridium mg online for cipla productsasthma best prices cheapest levitra viagra cialis what is erythromycin used for in dogs erexin v no prescription needed canadian online pharmacy order ortho tri cyclen overnight cost of mail lamisil what are the side effects of tetracycline hydrochloride flovent hfa sales buy hytrin astrailia online pharmacy buy sibustat tinidazolum online canada order wellbutrin sr online no prescription all pills that will get you high order elocon cream 1 discount prednisona mg buy ventolin online from uk donde puedo comprar citalopram pharmacy buy drugs isoniazid order periactin lowest price cialis comprar can you buy grifulvin v drugs griseofulvin cant women use propecia atorlip 10 over counter uk diprosone online in us azithromycin zithromax uses is there a shortage of yasmin want to buy cipro tablets what does cafergot do purchase kelnor online no prescription marshall protocol benicar dosage generic tadalis india femcare tablets 150 mg where do i priligy in mexico protonix online canada ranitidine daily use reviews buy dipyridamole pills in the australia what is the dosage range for depakote cialis now us online pharmacy no prescription baridium zanaflex delivery uk pastillas cialis tadalafil erection packs 2 overnight delivery the chepest salvent buy cialis with malaysian ringgit money thrift rx over counter micardis finasteride costco price buy trazodone without a subscription there generic seroquel xr buy alti doxycycline perth australia fluoxetine over the counter usa order antabuse cheap safe to buy generic trazodone from usa buy nizagara online no prescription usa protonix dose pediatric arava buy mexico order alli ship order prandin no rx canadian pharmacy ranitidine cost comparison mg citalopram hbr 20 mg weight gain acivir pills medicine order clozaril without prescription a common side effect of furosemide lasix is online desyrel with no prescription where to buy actos online prescription toprol with no rx buy tizanidina singapore viramune medication side effects get carafate las vegas 10 mg crestor cost clonidine pills pictures differin without insurance where fluoxetine buy hyaluronic acid from india how to buy movalis online viagra wholesale online flovent online in usa ranitidine canadian online is bystolic better than metoprolol amitriptyline medication dogs common side effects of xeloda luvox pricing comprar olistat original canada and cialis soft toradol online legally no script zyrtec mg buy biaxin visa atacand order on web lansoprazol cheap us pharmacy como comprar famvir buy generic levitra professional plaquenil from usa pharmacy tamoxifen class i or ii spironolactone pcos uk order albenda on line india colchicina noprescrition needed canada online pharmacy phone in order for prednisona sertralina remedio emagrecer clozaril online mexico aciclovir canadian online trial erection packs 1 pills online in the uk lexapro com vs prozac extendaquin generic uk buy cleocin without a subscription tegretol express canada what is plendil mg used to treat canada drug store review cardizem drug oversea grifulvin v in the uk aricept 5mg tablet bactrim online in canada alli and low carb diet eades buy duphalac online no prescription canada buy antabuse low cheap price tetracycline online without a prescription buy diflifenac 50mg from spain pilex on line purchasing eltroxin online ordering accuran usa express shipping indinavir viagra indien bisoprololi fumaras birth control online us phenamax drug in fr pharmacy acquistare clozaril in italia sarafem coupons buy aciphex online without prescription buy shallaki 5 medrol for dogs buy buy atarax xr without prescription vasotec worldwide coupons for aciphex medication buy cefixime online without a prescription where to buy cholestoplex online without rx buy zyban online with out prescription ordering biaxin online buy aldactone online no prescription canada is allegra better than zyrtec for children natural substitute for lisinopril moduretic tablets purchase on line get sumycin las vegas india lotensin price tadacip erectalis 20 mg tabletten cipla serpina brand positioning online prescriptions in australia cialis national socialist movement wikipedia septilin dosage instructions what types of dapoxetine are there order suprax online no prescription with a echeck cytoxan for daily use canada lukol coupons how to get a prescription for birth control pills online bactrim dosage for urinary tract infection buy abilify mexican pharmacies what is pravachol pills used for best drugstore powder foundation for acne prone skin uk version of allopurinol acai mg tablet order plendil online with visa snovitra super power birth control online uk what types of valaciclovir are there lisinopril and hydrochlorothiazide tablets 20 mg 12.5 mg plavix generic reviews risperdal online in usa remeron online canadian generic brand differin gel voveran prescription coupon generic vardenafil reviews purchase differin mg oder mg tablets of ortho cyclen benemid prix en pharmacie en france best price for real voveran sr glucotrol xl discount acquistare trazodone in italia is mail order vagifem safe renagel tablets purchase on line nizagara online usa no prescription order zetia tablets metocarbamol from usa what does ampicillin do to bacteria azteca pharmacy nuevo progreso mexico levitra without prescription miami mexican pharmacy no prescription relafen order prometrium on line mexico safe cefixime buy buy flomax mexican pharmacies tretinoin online usa renagel suppliers overseas acivir pills medicine online arava legal us india rogaine 5 price online astelin purchase stop pharmacy express spam fasigyne buy online canada xenical without a prescription from mexico trazodone in the uk now over counter clozaril desyrel online australia toprol prices medrol 16mg tabletes generic pills for crestor sito italiano viagra ondansetrona tablets online where can i buy acai berry capsules best site get voveran sr cheap canadian grifulvin v no prescription prednisone steroid dose order procardia without prescription what is the correct dosage of medrol canada pharmacies online that sell cefadroxil mexican pharmacy no prescription furosemide worldwide pharmacy ephedraxin risperdal 4 mg price albuterol online in canada celadrin discount no prescription terramycin usage ordering cialis sublingual online pharmacy anastrozolo australia price starlix perth australia xalatan legal us fml forte rx floxin online no prescription lowest price for viagra online eating tips healthy weight management sale suhagra indian meds for you buy atarax 10 pilex drug in uk pharmacy cialis vs levitra which is better actonel for men in usa avapro now order amaryl medication by mail lotensin online order cipla sildenafil citrate tablets erexin v medication overnight delivery propecia pct buy clomid cycle 2 6 indian generics online flagyl safe buy ivenox online protonix medication overnight delivery silagra where can i buy buy evista online no prescription us how to order v gel online generic from ophthacare buy aripiprazola in singapore predalone shop net buy cafergot pills in the india discount tadacip levitra super active next day shipping aleve drug schedule does armour thyroid work better than synthroid are there legitimate online pharmacies finpecia sold over counter cialis soft to buy best price for real cialis professional original quetiapinum online generic brand for lipitor ciprofloksacin uk brand name uk version of wellbutrin sr lariam order in the us canada drugs proscar with prescription fucidin pill shop discount code tetracycline lawsuit class action where to buy cestex without prescription sustiva us pharmacy norweco singulair aerator sale cheapest raciper delivery generic gyne lotrimin cost ditropan 100mg cheap ephedraxin drugs for sale is tricor generic why does premarin cost so much arimidex mg order my resources for living well over the counter prednisone cream best ciprofloksacin prices donde comprar cytotec en venezuela amoxil suppliers overseas buy requip with paypal gabapentine pills buy online buy ortho tri cyclen lo europe drugs statistics torsemide pills online in the australia emsam mg buy nitroglycerin buy online us pathogenesis of chlamydia trachomatis buy heartworm medicine online no prescription where to order cialis europe thyroxine dosage too high what is baridium mg used to treat very cheap protonix generic pills for vasodilan nizoral online without prescription can we trust unisom online prilosec no script mail order generic apo furosemida unisom online canada fast delivery aspirin better than coumadin ondansetrona brand positioning buy cilest with a mastercard cheap singulair free delivery acyclovir 800 mg shingles get actos legal buy kamagra singapore online pharmacy mexico oxycontin arava mexico pharmacy buy alesse online canada pills serious side effects of seroquel order seroquel on line india celexa mg canada azurette pills online in the india beconase aqueous nasal spray pregnancy daily dose brahmi brand amoxil online in canada fasigyne online pharmacy shipped to canada original vpxl online any over the counter antibiotics for uti buy celexa online no prescription united states cheap online prescriptions canada comprar antivert portugal quibron t cheap mexico pharmacy kamagra chewable express canada best price for celebrex how to get clincin in australia effexor xr in croatia prilosec otc generic digoxin no prescription buy levitra online with out prescription online hoodia purchase safe retin a 0,05 no prescription mycelex g pharmacy purchase etabus on line in canada can you buy haridra prescription drugs buy tretinoin 0,05 capsules ortho tri cyclen lo acne reviews acai capsules vs powder dostinex generic for lexapro drugstore com pricing generic revia uk buying viagra on line with a mastercard prevacid over counter 2009 my celapram coupons paxil online mexico citalopram hbr 40 mg side effects vasodilan doctors online suppliers of cialis sublingual in us buy depo medrol for dogs colchicine pharmacies in lowest price aristocort ondansetrona online from usa diovan generic canada sale rocaltrol finax finasteride side effects indinavir visa the online drugstore zetia frumil with no rx amantadine india 100mg voltaren pct buy lisinopril tablets 2.5mg canadian pharmacy antibiotics buy key pred without a subscription order anteovin uk pharmacy tindamax over the counter usa best generic florinef review order oestrogel no rx canadian pharmacy pill rx health order brafix products what type of pill is levlen ed buy liposafe greece cleocin cream acne are there any long term side effects of accutane long time side effects chloromycetin generic oxytrol in usa donde puedo comprar las pastillas acai berry discontinued use abilify dutas order in the us etodolac shopping retin a gel 0,1 canada prescription glimepiride side effects original sildenafil citrate online online pharmacies northern ireland uk pharmacies online that sell olistat what types of delta cortef are there can we trust wigraine online differin coupons and rebates lipothin free trial differin dosage too high buy himalaya spemann metformin denk 500 code red pills best herbal viagra alternative oratane without subscription ordering erythromycin here in canada viagra for men available in india bristol myers squibb foundation grant application buy trial erection packs 2 without a subscription prednisolone dose child asthma vistaril shortage order emoquette online no prescription with a visa get lasix las vegas cheap thyroxine uk cardizem iv loading dose generic version of micardis plus order strattera tablets cafergot without prescription miami buy shuddha guggulu online prednisona limited india luvox where to buy in canada can ranitidine affect birth control pills cheap arava sale uk anafranil generico italiano l thyroxine online india cytotec 5mg tablets can you buy januvia over the counter in germany pharmacies amitriptyline online no prescription needed order erexin v by mail 24 hours frumil dosage instructions cialis non branded buy orlistar online overnight buy clavamox online canada no prescription list of antibiotics in canada post cycle therapy hcg nolvadex morning after pill effectiveness after 36 hours micardis and cold medicine baridium generic usa minocycline acne nhs best online pharmacy generic cialis jelly where erythromycin is made safe buy requip online buy roaccutane online us no prescription where to get cialis sublingual where can i buy bactroban nasal ointment how to take oracea mg where to get brand levitra comprar acai original en madrid brand viagra over the counter usa ophthacare online ordering reviews on diclofenac red pill blue pill lyrics buy over the counter albuterol online what does betapace buy grifulvin online safely discount coupons diovan hct cheap depakine chrono uk buy amlodipin tablets purchase skelaxin in australia baclofen online pharmacy uk minipress canada online no prescription metronidazole over the counter medicine best generic cytoxan review buy mircette in singapore zoloft usa cvs prices alphagan drug classification do i need a prescription for kamagra soft c ratioph results forum erythromycin pills for acne buy riperdal online pharmacy western drug motrin buy cytotec online without a prescription name generic fosamax tizanidinum pas cher apo furosemida buy mexico canadian journal physiology pharm do i need a prescription for brand amoxil liquid prednisona review meclizine express canada viagra oral jelly wiki sinequan online usa side effects of zyloprim amlodipinbesilat supplier in uk lithium daily use reviews coumadin drugstore.com lloyds pharmacy tens machine review arava pills buy online original relafen online where to buy depakine chrono online without rx best place to buy torsemide normal dose of antivert non prescription wellbutrin sr pharmacy how long to get seroquel out of your system best place buy atacand pct comprar frusemide en argentina eurax from usa tinidazole online store lamictal and alcohol liver buy elocom in india online cialis prices in canada order serophene pills viagra plus tablets price generic name for lamisil haldol delivery cialis united states online outlet order rythmol sr on line uk lasix 40 mg medicine mentat dune quote san marino football stats viagra online canada pharmacy pey pal depakine chrono mg order pariet shopping movalis buy australia furosemide 40 mg dosage for dogs what is tricor medicine used for cheapest rythmol paypal best online canadian pharmacy cheapest price zyrtec d procardia over the counter usa buy vagifem online without prescription what is ranitidine medication for how long after zoloft can i get pregnant how to take protonix twice a day levitra buy online no prescription how to buy trazodone in canada fluss 40 buy uk minipress precio mexico is gyne lotrimin a prescription drug what is disulphiram buy tricor 145 mg online buy exelon pills online where do i roaccutan in mexico buy acivir pills have no prescription actoplus met canada paypal purchasing demadex online uk phenergan online sales erexor daily use reviews aspirin delayed release tablets usp 150 mg prednisone pills sale hydrodiuril side effects long term use where can i buy diflucan online without a prescription cost of mail bisoprololi fumaras lowest price for bupropion better than revia does generic paxil work betnovate online from india best place to order levitra what is mentat for depakote online pharmacies with out prescription buy cheap propecia pills vytorin without prescription ventolin online sales propecia over counter us aciclovir tablets uk free or low cost cymbalta levitra plus from europe sustiva suppositories buy why has noroxin been discontinued finpecia tablets india viagra sublingual western australia buy stediril online from australia best brand viagra prices cheapest drug online viagra scams metformin xr shortage relafen buy uk beat way to order calan motilium spain over counter i pill doksazosin lek website cheap fluoxetine free delivery parlodel generic name buy generic plavix 75 mg buy colchicine 80 mg online american brand amoxil buy avalide 40 generic levitra plus united states better than actonel dangers of ordering viagra online 2011 air max men aspirin zero order elimination canada order flagyl discount sildenafil citrate from canada amantadine pills online in the usa zoloft maximum dosage cheap provera 5mg online free sample viagra pills reviews on retin a gel 0,1 what is cardizem la buy arimidex online no prescription uk dramamine pregnancy drug class viagra soft express canada buy mobic tablets india virginia state senator viagra valtrex tablets purchase on line purchase lasix on line in the uk korean red ginseng extract 100g anteovin generico italiano best over the counter weight loss pills 2013 purchase fucidin in canada provera online in canada is zyban cheaper than wellbutrin atarax where can i buy it buy motrin 200 castle worldwide pharmacy maxalt over the counter methotrexate drug class can you buy mometasona over the counter in germany pariet best online non prescription pharmacy to buy mometasona in uk purchase amaryllis flower astelin online uk yagara online price what is clomid uk orlistat legal us cialis 10 mg packungsbeilage coumadin blood thinner lopid generic equivalent chloromycetin order online diflucan for sale online onde comprar trileptal prednisone in india aristocort ordering online pharmacy paroxetine cost comparison paxil where can i buy motrin mg baclofen dosage rxlist zyprexa overnight pharmacy mexican pharmacy no prescription fincar zofran generic india buy mircette tablets australia safe to buy generic diprosone from canada drugs similar to serpina cheap acyclovir ointment wigraine fast uk buy levaquin hong kong where to purchase allopurinol where is nexium made air max 1 leopard pack pre order effexor xr 100 review dilantin iv to po conversion cabaser phone orders prinivil online pharmacy shipped to canada puerto rico pharmacy license verification benadryl over the counter lov cost premarin clomid india price amoxicilina lawsuit where to buy zertalin with echeck is generic prandin effective buy erection packs 3 pills in the mexico donde puedo comprar living dead dolls cardizem generic reviews safe buy zanaflex online novo digoxin doctors online buy erexin v online safely trandate online cheap where to buy tenormin ointment cymbalta cause weight gain or weight loss generic eulexin for sale on line cheap aristocort india cheap protonix sale uk online prescriptions in australia generic viagra discount betnovate online from canada propecia generique 90 discount pfizer pharmaceuticals company profile anastrozolo usa pharmacy canada and diclofenac gel buy metformin 50 deutsche online apotheke rezeptfrei pharmacy buy drugs elavil chloroquine side effects ocular buy prilosec pills in the us erexor next day brand cialis order in the us online canada no prescription 25mg generic viagra how much will acai cost buy viagra super active online hyzaar 100 25 hypertension glucophage price walmart serophene from uk buy saw palmetto in ireland promethazine generic release date triamterene side effects elderly best place to buy trial erection packs 3 without a prescription fasigyne tablets from buy finast pills order tofranil from canada without prescription donepezil dosage and administration order estradiol valerate online without rx aciclovir dosis pediatrica oral pharmacy has best price claritin order periactin canada where do i cialis professional in uk my trandate coupons quetiapinum to purchase without a prescription nymphomax drugstore.com where to buy azitromicina online usa buy viagra soft with viagra cheap prices discount janumet from canada order desyrel online does wellbutrin cause weight gain in women generic advair diskus price purchase lantus generic flonase usa pharmacy top 10 online digoxin sites reviews on mircette birth control help with nexium cost salbumol on line no script sumycin tablets purchase on line how to purchase florinef online online mentax purchase amantadine pills online in the canada serpina without a prescription buying medicine from canadian pharmacies get rumalaya liniment toronto ginseng for daily use canada buy alesse 21 online canada drugs retino a cream 0 025 in the uk where can i buy vistaril mg find decadron in florida acivir pills online pay paypal cymbalta mg usa premarin over the counter india best generic cytoxan sites acai cost antiflu des pediatrico para bebes current price zebeta indian generics online levothyroxin buy antabuse from india renagel tablets online finast western australia purchase premarin in usa stediril mg mexico uk pharmacies online that sell snovitra super power cardura usa cvs prices buyers of thyrohormone canada buy lamictal online no prescription usa online prescriptions glasses original minomycin online brand advair diskus generic name levothyroid drug in uk pharmacy online pharmacy uk leukeran norvasc amlodipine side effects buy synthroid online from mexico you tube 36 hour cialis xenical tablet sale ginseng online canadian what does phenergan suppositories do rectal how to use flonase for etd all types clopidogrelum pills wild ginseng plant for sale albendazole dose for kids where is extreme acai berry sold keppra comprar what is lincocin best site get keftab cheap aleve india apo clopidogrel pills online in the india cost of seroquel 25mg discount roaccutan otc when is tricor going generic tadalis online without prescription is minocycline a prescription drug mircette birth control prices how to by finpecia online canadian plavix safe exelon share price history costo pillole viagra donde puedo comprar xenical en colombia otomax pills online in the uk where lasuna generic prilosec target indocin buy india low cost overnight trazodone order generic calcium carbonate coversyl from usa donde comprar lotensin order arava tablets sumycin 50mg tablets pharmacy council of india mulund mumbai best place to buy erexin v in usa canadian pharmacy online zestoretic femara dosage gyno get antibiotic for uti in usa purchasing propranolol cleocin prices at costco cheap canadian percocet no prescription order acai berry diet pills ventolin new zealand propranolol mg canada indian generics online motilium i pill lasilix website german remedies limited website order zantac on line uk propranolol 100mg buy serpina pill forum buy misoprost online with no prescription comprar apcalis sx en argentina buy levitra online without prescription why is there a shortage of desyrel pill rx health norvasc products crestor western australia is singulair otc in canada purchase etabus on line in mexico zofran order in the us i want to pay some lopid cheapest ditropan paypal naprosyn dose adults order voveran sr online with mastercard ordering cialis uk elocon online purchase torsemide delivered to your home buy erection packs 3 boots pharmacy endep no prescription needed dogs sale delivery prescription probalan mevacor delivery uk order cialis jelly no rx canadian pharmacy zanaflex pricing kamagra soft australia pharmacy safe cialis dosage how effective is the morning after pill after 48 hours buy generic triamterenum online with prescription natural anxiety medication reviews meclizine buy online india lexapro dose for ocd buy nordette online canada no prescription bupropion drug classification buy flovent without a script nizagara safe olistat mail order buy bisoprololi fumaras online mexico no prescription actos pill shop discount code buy alli wholesale viagra soft to buy 150 mg clomid success rate how to order propranolol online nizoral shampoo 2 100ml brand levitra discount no prescription l tryptophan for sale uk zentel canada prescription american starlix toprol dosage instructions diclofenac no prescription overnight delivery cheap celapram pills buy bupron mg online for buy prednisone online reviews florida fosamax buy silagra 15mg online zestoretic online sales amantadine buy online australia tinidazole tablets buy buy ginseng paypal accepted where can u buy pain pills online buy brand avodart online apo clopidogrel buy australia promethazine dm dose for children ranitidine online in canada buy tegretol have no prescription where to buy diflucan no prescription canadian pharmacy prazosin dose a good web page to buy probalan with no script online antibiotics no prescription generic luvox paypal how to take dostinex to stop lactation plavix tablets from buy lipitor on line purchase periactin limited india pletal no prescription needed moduretic shoppers drug mart can i order alesse no prescription in the usa aciclovir tablets from buy purchase aprovel lowest price where purchase endep colospa mexico no prescription cytotec precio mexico df flagyl metronidazole dosage metronidazole dosage for gum infection prometrium sold over counter buying propecia cheap online purchase rosuvastatin in canada amantadine uses medication ordering olanzapine usa fucidin tablets cefadroxil tablets buy cipro noprescrition needed usa online pharmacy tadapox no prescription needed buy cyklokapron boots pharmacy metronidazol mg india where to get suhagra pct purchase amlodipinbesilat on line in the uk low cost overnight lopid fosamax usa today side effects of plavix long term amitriptyline low dose should generic mentat ds syrup paypal flonase steroid nasal spray side effects natural alternative viagra miami iv furosemide maximum dose prevacid uk buy can you get geriforte uk pharmacies online that sell tretinoin 0,025 low dose prednisone in dogs can you take prilosec while trying to get pregnant decadron iv dose nausea list of tesco stores selling asacol los algodones pharmacy hours cialis tadalafil wirkung mexico pharmacy buy diclofenac claravis 30 mg price get l tryptophan toronto synthroid without script can you get high off lisinopril 20 mg the chepest januvia omnicef capsules 300mg revista fuera de la ley