23.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 04.2011 - PL - nowe rejestracje.


 


04.2011 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

KWIECIEŃ 2011

W kwietniu 2011 r. Minister Zdrowia wydał 138 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych produktów leczniczych, w tym 135 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 3 nowe pozwolenia dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Alprox 0,5 mg i Alprox 1 mg – Orion; Sorbifer Durules - Egis), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – zestawienie rejestracyjne za kwiecień 2011 zostało udostępnione 11 maja 2011.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A06/A06A – Leki przeczyszczające; A06AD - Leki przeczyszczające działające osmotycznie; A06AD65 – Makrogol w połączeniach

Macrogolum+kalii chloridum+natrii chloridum+natrii hydrocarbonas: Laxaherm i Hermalax (oba: Hermes) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowany preparat o podanym składzie. Do sprzedaży od kwietnia 2011 wprowadzono Moxalole (Meda Pharma).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin;

A10BA - Biguanidy

Metforminum: Glucophage XR (Merck Santé) w dawce 1 g w nowej dla tej dawki postaci o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 20 marek metforminy. Na rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Gluformin (Pliva Kraków), Metfogamma (Wörwag), Metformax (Teva Kutno), Metformin (Galena), Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2008 Metral (Polfa Warszawa), od maja 2010 Metformin Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od sierpnia 2010 Etform (Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton). Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone: Glumetsan (Pro.Med.CS), Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo (Aurobindo Pharma), Metformin ESP Pharma, Metformin Teva, Metformin USV (USV Europe), Mylformet (Vale Pharmaceuticals) i Normaglic (Jelfa). Skreślono z Rejestru preparaty: Gluformin 1000 (Farmacom), Mefrin (Hexal), Metforatio (Ratiopharm), Metformina-Anpharm i Stadamet (Stada).

A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

Gliclazidum: Gliclagamma MR (Wörwag) o zmodyfikowanym uwalnianiu to 20. zarejestrowana marka gliklazydu. Na rynek wprowadzono 4 leki o standardowym uwalnianiu: Diabrezide (Molteni), Diaprel (Servier), Diazidan (ICN Polfa Rzeszów) i Glazide (Galena), a także 2 leki o przedłużonym uwalnianiu: Diaprel MR (Anpharm) i od sierpnia 2008 Gliclada (Krka).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Clazistada (Stada), Corazide MR (Tabuk Poland), Diagen (Generics), Diamicron (Servier), Gliclabare (Disphar), Gliclazide-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Gliclazide Richter (Gedeon Richter Polska), Glimatin SR (Polpharma), Glisan MR (Apotex), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg zarejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR Servier), Glydium MR (Anpharm), Normodiab MR (Actavis) i Salson (Sandoz) o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Skreślono z Rejestru: Apo-Lazid (Apotex), Diabezidum (Jelfa), Diaklat (Biofarm), Diaquit (Gedeon Richter Polska), Gliclazide (Generics), Gliklazyd (Unia), Glinormax (Teva Kutno), Glirat (Krka), Neoglic (Teva), Norsulin (Polfa Pabianice).

Glimepiridum: Glimegamma (Wörwag) to 25. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono 19 leków: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), GlimeHexal (Sandoz), Glipid (Genexo), od stycznia 2006 Betaglid (Pliva Kraków) i Glidiamid (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), Glibezid (Jelfa) i Glimepirid-Ratiopharm, od kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od maja 2006 Glimesan (Sandoz), od lipca 2006 Symglic (SymPhar), od sierpnia 2006 Avaron (Bioton) i Glemid (Egis), od marca 2007 Limeral (+Pharma), Melyd (Stada) i Oltar (Berlin-Chemie/Menarini), od stycznia 2009 Glimepiride Arrow (Arrow Poland) i od maja 2011 Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod nazwą Glimepiride Astron).

Do sprzedaży nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Everyl (GlaxoSmithKline, Poznań), GlimTek (Ratiopharm), Glitoprel (Polfarmex) i Meglimid (Krka).

Skreślono z Rejestru: Amyx (Zentiva), Apo‑Glim (Apotex), GlimeGen (Generics), Glimepiride-1A Pharma, Glimepiride Andissa (Aventis Pharma), Glimepiride Sanwin (Aventis Pharma), Glimepiride Walmark, Glimepiride Winthrop (Winthrop Medicaments), GlimTeva (Teva), Glindia (Gedeon Richter),

 

B – Krew i układ krwiotwórczy

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów; B05B – Roztwory do podawania dożylnego; B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;

Nutrimentum: Numeta G 13% E, Numeta G 16% E i Numeta G 19% E (wszystkie: Baxter) to emulsje do infuzji. Na rynek zostało wprowadzonych wiele różnego typu roztworów do żywienia pozajelitowego, zarówno w postaci roztworów glukozy, jak również preparatów złożonych, z elektrolitami i bez, a także do zastosowań specjalnych – w określonych stanach chorobowych (np. przy niewydolności nerek lub wątroby) lub dla określonych grup pacjentów (np. dzieci), wytwarzanych przez firmy: Baxter (Aminomel, Clinoleic, Ivelip, Multimel, Primene), Braun (Aminoplasmal, Lipofundin, Nutriflex), Fresenius Kabi (Aminomix Novum, Aminosteril, Aminoven, Intralipid, Kabiven, Nephrotect, Omegaven, SmofKabiven, SmofKabiven EF, SmofKabiven Peripheral, Smoflipid, Vamin, Vaminolact). Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter) i Olimel (Baxter). Skreślono z Rejestru preparaty: Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), Clinomel (Baxter), Compleven (Fresenius Kabi), Glamin (Fresenius Kabi), Lipovenoes (Fresenius Kabi), OliClinomel (Baxter), Periplasmal z glukozą (Braun), Salviamin Hepar (Clintec) i Soyacal (Grifols).

 

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne leki stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne leki stosowane w chorobach serca

Trimetazidinum: Trimetazidine-Ratiopharm PR to 9. zarejestrowana marka trimetazydyny. Do sprzedaży wprowadzono preparaty jednodawkowe o standardowym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice), Preductal (Servier) i Preductal MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierpnia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 Protevasc SR (Gedeon Richter Polska) i od kwietnia 2010 Trimeductan MR (Lekam). Nie pojawił się jeszcze na rynku Vascotazin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Adexor (Egis).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;

C09A/C09AA – Inhibitory ACE, leki proste

Perindoprilum: Perindopril Medana (Medana Pharma) to 23. zarejestrowana marka preparatów peryndoprylu. Na rynek zostało wprowadzonych 9 leków: Peryndopryl Anpharm (obecna nazwa: Irpax; jednak preparat o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Prestarium (Servier), Prenessa (Krka Polska), od lutego 2009 Vidotin (Gedeon Richter), od marca 2009 Apo-Perindox (Apotex; zarejestrowany wcześniej jako Perindox), od kwietnia 2009 Lextril (Glenmark) i Stopress (Polpharma), od października 2009 Perindoran (Ranbaxy) i od kwietnia 2010 Cardipen (Lekam; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Presdopril). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Coverex (Egis), Ikarium i Ikarium forte (Polfarmex), Percarnil (Actavis), Perilan (Sandoz), Perinace (Teva), Perindopril (Krka), Perindopril Arrow (Arrow Generics), Perindopril BMM Pharma, Perindopril Pfizer, Perindopril-Ratiopharm (dawka 8 mg zarejestrowana wcześniej przez Krka Polska pod nazwą Perotens), Peryl (ICN Polfa Rzeszów), Pritnox (Galex d.d.) i Rindolex (Galex d.d.). Skreślono z Rejestru: Perindopril-1A Pharma.

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan Teva to 8. zarejestrowana marka kandesartanu. Na rynek został wprowadzony lek oryginalny Atacand (AstraZeneca) i od czerwca 2010 Karbis (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Candepres (Sandoz), Candertan (Gedeon Richter Polska), Candesartan-1A Pharma, Candesartan-Ratiopharm i Ranacand (Ranbaxy).

Irbesartanum: Irbesartan Genepharm to 20. zarejestrowana marka irbesartanu. W sierpniu 1997 zarejestrowano centralnie w UE preparaty Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb; zarejestrowany w Polsce w ramach procedury narodowej w sierpniu 1998) i Karvea (Bristol-Myers Squibb), w styczniu 2007 preparat Irbesartan Winthrop (Sanofi-Aventis), w grudniu 2008 Ifirmasta (preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan Krka) i w październiku 2009 Irbesartan Teva. W listopadzie 2009 wycofano z unijnego rejestru preparat Irbesartan BMS (Bristol-Myers Squibb). Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 2 leki: Aprovel (Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb) i od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban). Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek zarejestrowane w Polsce preparaty: Diasykrun (Medis), Irbenidda (Pharma Resources Dr. Schulting), Irbesartan +Pharma, Irbesartan Accord (Accord Healthcare), Irbesartan Farmaprojects, Irbesartan Invent Farma, Irbesartan Miklich, Irbesartan Ranbaxy, Irbesartan Richter (Gedeon Richter Polska), Irbesartan Sandoz, Irbesartan Viketo (Invent Farma), Irtucalan (Medis) i Polsar PPH (Polpharma).

Valsartanum: Valsargen (Generics) to 27. zarejestrowana marka walsartanu. Na rynku pojawiło się 12 leków: Diovan (Novartis; lek oryginalny), od marca 2008 Valsacor (Krka), od marca 2009 Valzek (Celon Pharma), od października 2009 Tensart (Egis; zarejestrowany wcześniej przez Nucleus pod nazwą Ramartan), od grudnia 2009 Anartan (Ratiopharm), od marca 2010 Nortivan (Gedeon Richter Polska) i Zelvartan (Nucleus), od lipca 2010 Bespres (Teva), od listopada 2010 Valtap (Zentiva) i od lutego 2011 Avasart (Polfarmex), Valsotens (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Valsartan Nucleus) oraz Vanatex (Polpharma).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu preparaty: Axudan (Sandoz), Cezoryn (Labomed; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Yosovaltan), Valsaran (Sun-Farm), Metrival (Sigillata), Nuclaval (Sigillata), Valitazin (Mepha), Valpress (Actavis), Valsartan-1A Pharma, Valsartan Bluepharma, Valsartan Pliva (Teva), Valsartan-Ratiopharm, Valsartan Tecnimede, Valsartan Teva i Valsavil (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA01 – Losartan i leki moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiazidum: Losartan Hydrochlorotiazyd HCS w dawce 100 mg + 12,5 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 2 innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 15 marek preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow Poland), od sierpnia 2010 Stadazar HCT (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Vilbinitan), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion) oraz od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Losagen Combi (Generics), Losartan HCT Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), Losartan Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa, Lostanorm HCT (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet) i Sortabax HCT (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Losartan HCT-1A Pharma, Sentor HCT (Gedeon Richter Polska).

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Vanatex HCT (Polpharma) to 16. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od grudnia 2009 Anartan HCT (Ratiopharm), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva) i od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + hydrochlorothiazide Krka, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva) i Valsavil HCT (Pharma Resources Dr. Schultting).

C09DA04 – Irbesartan i leki moczopędne

Irbesartanum+hydrochlorothiazidum: Irbesartan/hydrochlorothiazid +Pharma oraz Irbezyd Combi (Polpharma) to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowany lek zawierający irbesartan będący antagonistą receptora angiotensyny II i tiazydowy lek moczopędny hydrochlorotiazyd. Na rynek w Polsce wprowadzono tylko CoAprovel (Bristol-Myers Squibb). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ifirmacombi (Krka), Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva, Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop (Sanofi-Aventis), Irprezide (Actavis), Karvezide (Bristol-Myers Squibb).

C09DA06 – Kandesartan i leki moczopędne

Candesartanum+hydrochlorothiazidum: Candesartan HCT Teva to 4. rejestracja preparatów o podanym składzie, w 2 dawkach. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty Candapres HCT (Sandoz), Candertan HCT (Gedeon Richter Polska) i Candesartan HCT-Ratiopharm.

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Leki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG CoA

Atorvastatinum: Atorlip (Sun-Farm) to 32. zarejestrowana marka preparatów atorwastatyny. Do obrotu wprowadzono 16 leków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako Atorpharm), od maja 2009 Atorvastatinum Farmacom, od czerwca 2009 Torvazin (Egis), od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk Poland; zarejestrowany wcześniej przez Medis pod nazwą Copator), od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy) i od września 2010 Apo-Atorva (Apotex). Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorgamma (Wörwag), Atorvanorm (+Pharma), Atorvastatin-1A Pharma, Atorvastatin Egis, Atorvastatin-Ratiopharm, Atorvastatin Teva, Atorvastatin Teva Pharma, Atosener (Sandoz), Euroclast (Sandoz), Gletor (Glenmark), Haepcard (Sandoz), Mephator (Mepha), Orztiza (Actavis), Pharmastatin (Stada) i Voredanin (Labomed).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafinum: Terbilum krem (Oceanic) to 8. zarejestrowana marka terbinafiny do stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 5 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci aerozolu, kremu, żelu i płynu do stosowania na skórę oraz Tenasil (Homeofarm), Terbiderm (Gedeon Richter), Undofen Max (GlaxoSmithKline, Poznań) i od października 2007 Terbistad (Stada) w postaci kremu. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży kremy: Dermogen (Generics) i Myconafine (Axxon; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Temapharm pod nazwą Zelefion ).

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA – Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku

Isotretinoinum: Isoderm (Acis) to 6. zarejestrowana marka doustnej izotretynoiny. Na rynek wprowadzono 5 preparatów: Aknenormin (Almirall Hermal), Izotek (Blau Farma), od sierpnia 2006 Tretinex (Medana Pharma), od stycznia 2007 Curacne (Pierre Fabre) i od kwietnia 2010 Axotret (Axxon; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ranbaxy pod nazwą Sotret). Skreślono z Rejestru: Acnetret (Sandoz) i Roaccutane (Roche; lek oryginalny).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Vilgendra (Sigillata) i Sildenafil Stada to odpowiednio 23. i 24. zarejestrowana marka syldenafilu. Na rynek zostało wprowadzonych 8 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva i od marca 2011 Falsigra (Polfarmex).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Ecriten (Jelfa), Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Apotex, Sildenafil BMM Pharma, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Ratiopharm, Sildenafil Tecnimede, Sildenafilum Farmacom, Silderec (Gedeon Richter), Silfeldrem (+Pharma) i Vigrande (Zentiva).

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin

H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi; H01C – Hormony podwzgórza; H01CB – Hormony hamujące wzrost

Octreotidum: Octrin (Sandoz) to 3. zarejestrowany preparat oktreotydu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sandostatin i Sandostatin LAR (Novartis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Siroctid (Chemi).

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne;

J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji

Cefuroximum: Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany iniekcyjny preparat cefuroksymu. Na rynek wprowadzono 5 leków iniekcyjnych: Biofuroksym (Polpharma), Tarsime (Polfa Tarchomin), Xorim (Sandoz), Zinacef (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP Pharma). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Cefuroxime Actavis. Skreślono z Rejestru: Plixym (Pliva Kraków). Ponadto do sprzedaży wprowadzono 8 leków doustnych: Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef (Pliva Kraków), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur (Mepha), od listopada 2008 Cefuroxime-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako CefuHexal) i od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty doustne Cefuroxime-Ratiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef (Actavis).

J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftazidimum: Ceftazidime Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowany lek zawierający ceftazydym. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Biotum (Polpharma), Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Mirocef (Pliva Kraków), od kwietnia 2010 Ceftagen (Stragen) i od września 2010 Zefadym (Actavis). Nie pojawił się jeszcze na rynku Ceftazidime Pfizer.

Ceftriaxonum: Ceftriaxone Actavis w 2 dawkach to 8. zarejestrowana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 7 leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP Pharma), Ceftriaxone Pliva (Pliva Kraków), Lendacin (Lek, Sandoz), Oframax (Ranbaxy), Tartriakson (Polfa Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy

Meropenemum: Meropenem Kabi (Fresenius Kabi) to 7. zarejestrowana marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Meronem (AstraZeneca) i od marca 2011 Meropenem Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Mepereost (Sandoz), Meropenem Hospira, Nableran (Ranbaxy) i Reopemest (Sandoz).

J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makrolidy

Azithromycinum: Azigen (Generics) w postaci doustnej jednodawkowej to aktualnie 19. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 16 leków: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox (Zentiva), Oranex (Farmacom), Sumamed (Pliva Kraków; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od lipca 2006 Azithromycin-Ratiopharm, od sierpnia 2006 Macromax (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od maja 2008 AziTeva (Teva; preparat wprowadzony w grudniu 2006 pod poprzednią nazwą Azithromycin Teva), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od października 2009 Azitro-Mepha (Mepha), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox) i od marca 2011 Bactrazol (Farmacom). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azitrogen (Generics) i Azithromycin-1A Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal) w postaci doustnej wielodawkowej.

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Xyvelam (+Pharma) to 7. zarejestrowana marka lewofloksacyny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Tavanic (Sanofi-Aventis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levoxa (Actavis), Levofloxacin Teva i Oroflocina (Jelfa). Skreślono z Rejestru: Levofloxacin Pharmabill.

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki alkilujące

Temozolomidum: Temozolomid-Ratiopharm to 8. zarejestrowana marka temozolomidu. Na rynek wprowadzone zostały 3 preparaty: Temodal (Schering-Plough), od czerwca 2010 Temozolomide Teva (Teva Pharma) i od sierpnia 2010 Temomedac (Medac). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Temostad (Stada), Temozolomide Hospira, Temozolomide Hexal i Temozolomide Sandoz.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne środki naturalne; L01CD – Taksany

Docetaxelum: Celotax (Celon) i Taxegis (Egis) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowany preparat docetakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Taxotere (Aventis Pharma), od lipca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe Pharma), od listopada 2010 Docetaxel Teva i od grudnia 2010 Daxtere (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cetadocure (Stada), Docefrez (Sun Pharmaceuticals Industries Europe), Docetaxel Hospira, Docetaxel Teva Pharma i Docetaxel Winthrop (Aventis Pharma).

Paclitaxelum: Paclitaxel Dr. Schlichtiger to 13. zarejestrowany preparat paklitakselu. Na rynek wprowadzono 4 leki: Paclitaxel AWD (Pliva Kraków; obecnie: Paclitaxelum Pliva [Teva], ale preparat pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze w sprzedaży), Sindaxel (Actavis), od stycznia 2007 Paclitaxin (Hospira) i od sierpnia 2007 Paclitaxel-Ebewe. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Egilitax (Egis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pacline), Eucol (Gedeon Richter), Paclimedac (Medac), Paclitaxel Lefarm, Paclitaxel-Ratiopharm, Paclitaxelum Accord (Accord Healthcare), Paclitaxel WZF (Polfa Warszawa) i preparat Abraxane (Celgene Europe) zarejestrowany w ramach unijnej procedury scentralizowanej. Skreślono z Rejestru: Paclitaxel Hospira (zarejestrowany wcześniej jako Paclitaxel Mayne), Poltaxel (Polfa Tarchomin), Paxene (Norton) i Taxol (Bristol-Myers Squibb).

L01D – Antybiotyki cytotoksyczne i substancje o zbliżonym działaniu;

L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin Medac to 10. zarejestrowana marka doksorubicyny, w tym w nowej dawce 150 mg/75 ml. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Adriblastina PFS i Adriblastina RD (Pfizer), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Cephalon) i Rastocin (Pliva Kraków). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Doxorubicinum Accord (Accord Healthcare) i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty Caelyx i Myocet są lekami przygotowanymi w postaci liposomalnej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XA – Związki platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Kabi (Fresenius Kabi) to 16. zarejestrowana marka oksaliplatyny. Na rynku pojawiło się 6 leków: Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 2007 Platox (Hospira), od maja 2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; poprzednia nazwa preparatu: Oxaliplatin Merck) i od czerwca 2010 Oxaliplatinum Winthrop (Sanofi-Aventis). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gessedil (Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin BMM Pharma, Oxaliplatin Hospira (Hospira; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Platox), Oxaliplatin Jubilant (Jubilant Pharmaceuticals), Oxaliplatinum Accord (Accord Healthcare), Oxaliplatin Stada, Oksaliplatyna medac (Medac) i Sinoxal (Actavis). Skreślono z Rejestru: Kiplatin (UKR Regulatory Affairs; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Oxaliplatin), Oxalidix (Medac), Oxaliplatin Farmacom, Oxaliplatin Lek (Sandoz), Oxaliplatin Pliva (Pliva Kraków).

L02 – Leki hormonalne; L02B – Antagoniści hormonów i leki o zbliżonym działaniu;

L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Calumid (Diamed) to 18. zarejestrowana marka bikalutamidu. Na rynku pojawiło się 8 preparatów: Casodex (AstraZeneca; lek oryginalny), Bicalutamide Teva (Teva; preparat wprowadzony w marcu 2008 pod nazwą Bicalutamide Ingers), od sierpnia 2007 Bicalutamide Polpharma i Calubloc (Actavis), od września 2009 Prostide (ICN Polfa Rzeszów), od listopada 2009 Bicalutamid Mylan (wcześniejsza nazwa preparatu: Calumerck) oraz Binabic (Oncogenerika) i od lutego 2010 Bicalutamide Apotex. Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Atembin (Temapharm), Bicalex (Medana Pharma), Bicalutamida Pentafarma, Bicalutamida Tecnimede, Bicalutamide Accord (Accord Healthcare), Bicalutamide Medac, Bicastad (Stada), Festone (Sandoz; wcześniejsza nazwa preparatu: BicaLek) i Neoprost (Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: Bicalutamide-1A Pharma (wcześniejsza nazwa preparatu: BicaHexal), Calutin (MPX International) i Cespirex (Pliva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów

Exemestanum: Symex (SymPhar) i Exemestane Medac to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Aromasin (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Astexana (Vipharm), Exemestane Accord (Accord Healthcare), Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane PharOs Generics, Exestralan (ICN Polfa Rzeszów), Glandex (Hasco-Lek) i Nosteron (Gedeon Richter Polska).

 

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Traparac (Disphar) to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Grünenthal; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma) i od kwietnia 2011 Padolten (Teva).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy;

Paracetamolum: Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki, Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji oraz Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące to odpowiednio 32., 33., 34. i 35. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek zostały wprowadzone 22 marki o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowe i wielodawkowe: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap (US Pharmacia, Wrocław), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Malupar (Aflofarm; wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug), Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Rapid i od kwietnia 2010 Panadol Strong (GlaxoSmithKline; nastąpiła zmiana nazwy na Panadol Max, ale lek o nowej nazwie nie pojawił się jeszcze na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) oraz preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Aflofarm, Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).

Nie pojawiły się dotychczas: Galpamol (Galpharm Healthcare), Paracetamol Actavis inj., Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Vancombex inj. (Combino Pharm), Paralen Sus (Zentiva), Paramax Rapid (Medinet), Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol) i Tespamol (Galpharm Healthcare).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Pliva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapina Lilly (Eli Lilly) to 48. zarejestrowana marka olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 19 leków: Zyprexa (Eli Lilly; lek oryginalny) i od listopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren (Adamed), Zolaxa (Polpharma), od kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od lipca 2008 Ranofren (Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od lipca 2009 Sanza (Glenmark), od listopada 2009 Synza (+Pharma), od stycznia 2010 Lanzapin (Biogened; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod nazwą Olanzapin Nucleus), od marca 2010 Olzin (Egis; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Synthon jako Olanzapine Synthon), Parnassan (Gedeon Richter Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 2010 Olasyn (Celon Pharma), od sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 2010 Olanzapina Mylan (Generics) i od kwietnia 2011 Olanzaran (Ranbaxy).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Arkolamyl (Generics), Anzorin (Orion), Clingozan (Excalibur Pharma), Egolanza (Egis), Kozylex (Quisisana Pharma; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Asterilon), Lazapix (Quisisana Pharma), Nykob (IWA Consulting), Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin Actavis (Axxon), Olanzapina Invent Farma, Olanzapina Krka, Olanzapina Olpin (Blubit; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Nyzol), Olanzapina Viketo (Invent Farma), Olanzapine Accord (Accord Healthcare), Olanzapine Adamed, Olanzapine Arrow (Arrow Poland), Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olanzapine Ranbaxy, Olanzapin-Ratiopharm, Olanzomer (Unia; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Olanzapina Niolib), Olstadryn (Medis) i Trylan ODT (Medis). Nie pojawiło się w Polsce 6 leków zarejestrowanych w ramach centralnej procedury unijnej: Olanzapine Apotex (Apotex Europe), Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), Olazax (Glenmark Pharmaceuticals), Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals) i Olanzapine Neopharma.

Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc (Hexal) i Olanzapin Pliva (Pliva Kraków).

Quetiapinum: Quepsan (Pro.Med) to 34. zarejestrowana marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 18 leków: Seroquel i Seroquel XR (AstraZeneca; lek oryginalny), Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Egis) i Kventiax (Krka), od lipca 2008 Nantarid (Gedeon Richter), od października 2008 Loquen (Teva), od lipca 2009 Symquel (SymPhar; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapine Tiefenbacher), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od listopada 2009 Gentiapin (Biogened), od grudnia 2009 Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od maja 2010 Poetra (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod nazwą Quemed), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma) i Vorta (Glenmark), od grudnia 2010 Quetiser (Sun-Farm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetiapin Sunfarm) i od lutego 2011 Stadaquel (Stada).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Etiagen (Generics), Geldoren (Vale Pharmaceuticals), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva), Kwetinor (Lekam), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine Medis, Quetiapine-Ratiopharm (zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi), Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapinum Invent Farma, Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis) i Setinin (+Pharma). Skreślono z Rejestru: Quetiapine Pliva (Pliva Kraków), Quetin (Zentiva).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Pochodne benzodiazepiny

Alprazolamum: Alprox (Orion) w dawce 0,5 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowanych jest 6 marek preparatów alprazolamu. Na rynek wprowadzono 3 preparaty o przedłużonym uwalnianiu: Neurol SR (Zentiva), Xanax SR (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren SR (Krka), a także 6 preparatów o standardowym uwalnianiu: Afobam (Egis), Alprazomerck (Generics; nastąpiła zmiana nazwy preparatu na Alpragen, ale lek pod nową nazwą nie pojawił się jeszcze na rynku), Alprox (Orion), Neurol (Zentiva), Xanax (Pfizer, lek oryginalny) i Zomiren (Krka). Skreślono z Rejestru: Frontin (Egis).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CF – Leki działające podobnie jak benzodiazepiny

Zolpidemum: Zolpidem Pfizer to 19. zarejestrowana marka zolpidemu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 12 leków: Hypnogen (Zentiva), Nasen (Polfarmex), Sanval (Sandoz), Stilnox (Sanofi-Aventis), Xentic (United Pharma), Zolpic (Polpharma), Zolsana (Krka), od października 2006 Polsen (Polfa Pabianice) i Zoratio (Ratiopharm), od lutego 2007 Onirex (Orion) i ZolpiGen (Generics) oraz od grudnia 2009 Apo-Zolpin (Apotex). Nie wprowadzono dotychczas preparatów: Insom (Vulum; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Zolpidem Walmark), Noxizol (Actavis), Sendimol (Egis), Sonirem (ITF Pharma), Zoltis (Biofarm) i Zonadin (Pliva Kraków). Skreślono z Rejestru: Alfavarol (Temapharm), Filan (Polfa Tarchomin; poprzednia nazwa: Zolpidem), Zoldem (Expharm), Zolpidem-1A Pharma (poprzednia nazwa: Zoldam) i Zolpix (Chance).

N06 – Psychoanaleptyki;

N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

Tianeptinum: Aneptinex (Temapharm) to 2. zarejestrowana marka tianeptyny. Na rynek wprowadzono Coaxil (Servier).

Venlafaxinum: Venlagamma (Wörwag) to 31. zarejestrowana marka preparatów wenlafaksyny. Do obrotu wprowadzono 15 marek leków: Efectin ER (Pfizer), Velafax i od września 2007 Velafax XL (Farmacom), od grudnia 2006 Venlectine kaps. o przedłużonym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów), od sierpnia 2007 Symfaxin ER (SymPhar), od października 2007 Alventa (Krka), od listopada 2007 Velaxin ER (Egis), od października 2008 Axyven (Temapharm; po zmianie nazwy i podmiotu odpowiedzialnego z Venlafaxine Liconsa), od maja 2009 Lafactin (Apotex), od września 2009 Prefaxine (Polpharma), od listopada 2009 Faxolet ER (Polfa Pabianice), od grudnia 2009 Faxigen XL (Generics), od lutego 2010 Venlabax MR (Ranbaxy), od kwietnia 2010 Efevelon SR (Actavis), od lutego 2011 Venlafaxine Bluefish XL (Bluefish Pharmaceuticals) i od kwietnia 2011 Oriven (Orion).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Efexiva (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxin Sandoz), Jarvis (Gedeon Richter), Lanvexin (Gerot; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Venlafaxine Gerot), Nopekar (Labomed; wcześniejsza nazwa: Estaq), Paxifar ER (Biofarm), Tavex (Krka), Tifaxin PR (Stada), Tonpular PR (Wockhardt), Velahibin (Actavis), Velaxiran MR (Ranbaxy), Venlafaxine Arrow (Arrow Poland), Venlafaxin-Ratiopharm PR, Venlafaxinum XL Farmacom, Venlax XL (Celon Pharma), Venlectine tabl. o standardowym uwalnianiu (ICN Polfa Rzeszów) i Xaveksin ER (Tabuk Poland).

Skreślono z Rejestru: Agrofan SR (Zentiva), Enlaf (Teva), Velaxin (Egis), Venlafaxine-1A Pharma, Venlafaxinum Pliva (Pliva Kraków).

N06D – Leki przeciw demencji; N06DA - Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Loristiven (Blau Farma Group), Signelon (Synteza) i Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to odpowiednio 22., 23. i 24. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 2009 Rivastigmine Teva, od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia) oraz od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Galex d.d.), Niddastig (Stada), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Sandoz, Rivastinorm (+Pharma) i Velastina (Polfa Pabianice).

 

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

P02 – Leki przeciwrobacze; P02C – Leki przeciw nicieniom; P02CAPochodne benzimidazolu

Albendazolum: Zentel (GlaxoSmithKline) w nowej postaci tabletek do rozgryzania i żucia oraz w nowej dawce 400 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabl. 200 mg i zawiesiny 20 mg/ml.

 

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01B – Leki udrażniające nos do stosowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki;

Pseudoephedrinum: Apselan (Polfarmex) w dawce 60 mg to 3. zarejestrowany preparat pseudoefedryny. Na rynek wprowadzono Sudafed (McNeil) w dawce 60 mg. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek o przedłużonym uwalnianiu Contac ZTK (GlaxoSmithKline) w dawce 120 mg.

R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;

R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Montelukast Sandoz i Montelukast-1A Pharma w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenia w stosunku do zarejestrowanych wcześniej tabletek powlekanych i tabletek do rozgryzania i żucia. Zarejestrowanych jest 40 marek montelukastu. Do sprzedaży zostało wprowadzonych 18 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (Nycomed Pharma), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar) oraz od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Actamone (Actavis), Airathon (Merck Sharp & Dohme), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Miralust (Adamed), Montekast (Blau Farma Group II [nastąpiła zmiana nazwy podmiotu odpowiedzialnego z Arti Farma]), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada, Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Montulind (Sigillata), Sigilukad (Sigillata), Singuratio (Ratiopharm), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata). Skreślono z Rejestru: Lukast (Grünwalder).

R03DX - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

Fenspiridum: Pulneo (Aflofarm) w nowej postaci kropli o nowej dawce 25 mg/ml to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowane są 4 marki fenspirydu. Na rynek wprowadzono: Eurespal tabl. powl. (Servier), od marca 2009 Pulneo (Aflofarm), od kwietnia 2009 Elofen (Polfarmex) i od grudnia 2009 Fenspogal (Galena). Elofen, Fenspogal i Pulneo to syropy. Skreślono z Rejestru: Eurespal syrop (Servier).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Ambroxolum: Ambrotaxer (Sopharma) to 14. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro S (1A Pharma), Ambroksol Nycomed (Nycomed Pharma), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Junior i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i od listopada 2010 Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Mukobron (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva; poprzednia nazwa preparatu: Mucosin). W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med), Deflegmin (ICN Polfa Rzeszów), Entus Max (Aflofarm), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny) i Tussal Expectorans (Biofarm). Nie pojawiła się na rynku 1 marka: Medox (Zentiva). W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 3 leki: Aflegan (ICN Polfa Rzeszów), AmbroHexal (Sandoz) i Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny). W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Ambrogem i Ambrogem forte (Gemi), Solvolan (Krka).

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych ze środkami wykrztuśnymi;

R05DA – Alkaloidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (Wick) to 7. zarejestrowana marka preparatów dekstrometorfanu. Do sprzedaży trafiło 6 marek leków: Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatussin i Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussicum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum (Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Tussidex mite (Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: Dekstromet (Amilek), Mucotussin (Boehringer Ingelheim).

R05DA20 – Preparaty złożone

Codeinum+sulfogaiacolum: Thiocodin (Unia) w nowej postaci syropu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek.

R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

Butamiratum: Atussan (Polfarmex) to 3. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 2 leki: Sinecod (Novartis; lek oryginalny) i Supremin (Teva).

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01G – Leki zmniejszające przekrwienie i przeciwalergiczne; S01GA – Sympatykomimetyki zmniejszające przekrwienie

Tetryzolinum: Tetrylin (1A Pharma) i Droteryn (Sandoz) to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka tetryzoliny w kroplach do oczu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Berberil (Mann), Starazolin (Polpharma) i Visine Classic (McNeil).

 

V – Preparaty różne

V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AX – Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Mucosa Comp. (Heel) tabletki to nowa postać leku, dostępnego dawniej w postaci ampułek do iniekcji lub do picia.

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Poland

2011-06-17

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
where can i buy zestril mg styplon himalaya buy alli online india no prescription seroquel online cipro tablets dose fluoxetine dosage for premature ejaculation oder mg tablets of otomax get tricor toronto amaryl mg tablet buy generic motilium with bonus baclofen online shipping yaz online canada naprosyn side effects weight gain where purchase liv 52 zedd buy online ireland how often should a man ejaculate for good health buyers of lopressor canada levaquin 100mg cheep valtrex sent to spain how to buy hoodia in london advair diskus brand pills for sale motilium domperidone new zealand health anxiety help low cost overnight endep moduretic next day shipping differin gel or cream where to purchase pyridium buy generic aciphex online viagra plus mg mexico albendazole buy cheap generic pharmacy ordering prozac mexico lamisil online australia pharmacy buy rythmol sr hong kong doxi 1 where to get lexapro to buy xenical medication diabetes benzac drug oversea remeron canada sale being content meaning avalide dosage hypertension is mail order himcolin safe generic pills for aspirin keftab buy uk can you buy florinef over the counter in germany buy endep online safely buy generic danazol online dostinex canadian online overnight pharmacy desyrel prices at costco seroflo prices at costco purchase benicar on line in mexico can you buy zebeta online cheap prescription safe to buy generic albendazole from uk overnight delivery accutane without comprar topamax original pharmacy buy drugs tamsulozin cialis tab 20mg x 8 ciplox 100ml restaurant la pharmacie long time side effects citalopram lisinopril drug in fr pharmacy buy suprax 20 buy clomifene online from canada aldactone water pills original malegra dxt online lopressor online from india best alti doxycycline prices doxycycline pills for chlamydia can you order diakof online drugstore augmentin duo syrup india flovent hfa retail price nolvadex suppliers uk how to buy betnovate in london how to buy claravis online baclofen from australia comprar clincin original buy motilium domperidone online pharmacy colchicine femara pcos success stories alesse 100mg cheep online glucotrol xl overnight delivery dilantin to buy in the uk without a prescription doxycycline costco order etabus online can you buy mail aceon mg safe buy ortho cyclen online zovirax rxlist where is game of thrones filmed in iceland dose of ivermectin for rabbits oder mg tablets of flonase nitrofurantoin fast canada betnovate generic release date brahmi in the uk buy minocin 10 ordering anastrozolo uk over the counter allegra equivalent cyproheptadine weight gain predalone delivery uk is zofran expensive buy protonix pills in the canada tretinoin cream 0.025 20g generic what to tell your doctor to get a viagra prescription estradiol valerate to buy in the usa without a prescription omeprazole nhs prescription cheap lisinopril 20mg tablets sumycin for men in usa zocor drug oversea zoloft weight loss after stopping bactroban lawsuit viagra professional sublingual med cab entocort order levaquin rx pharmacy drugstore health concerns net generic pills for skelaxin ovulation predictor using clomid propranolol drugstore com pricing best place buy florinef pct buy vasodilan inhaler canada biaxin from australia purchase ayurslim online no prescription buying doxycycline india tamoxifen with prescription premarin pharmacy mail order where can i get mentats in fallout 3 ventolin salbutamol inhaler no prescription side effects of thyroid medication in cats discount canadian pharmacy adalat genuine revia 100mg can you buy tadacip medazole buy online ireland comprar premarin original what is the most effective generic viagra antibiotics without prescriptions australia buy amoxiline perth australia buy minipress with no script desyrel discount medications cipralex uk sale tetracycline discounts codes side effects of metformin slow release non generic inderal accutane lawsuit depression missed bystolic dose my dostinex coupons billig tulasi online kaufen levothyroxin online canada caffeine ergotamine without prescription prilosec drug in fr pharmacy elimite cheap danazol noprescrition needed canada online pharmacy most common medication used for anxiety midamor comprare flagyl dosage in dogs sublingual nitroglycerin shelf life glyset shop net buy antabuse with mastercard prednisone for dogs no rx what is fincar for pfizer vgr 100 medicine where can i buy fucidin cream from can you get dutas xbox live price increase 2010 missed two doses of cephalexin nh board of medicine allied health boots pharmacy uk why is there a shortage of vermox buy thyroxin online with no prescription how long does it take for yasminelle to work diarex sold over counter 40 mg strattera price how to take tadapox mg clomid by mail 24 hours brand metronidazol buy non generic aspirin online rumalaya gel india how to order renova online depo provera class action lawsuit usa ventolin trade generic name fluticanose in croatia can order feldene online drug market order zyvox order gasex online with visa sinequan tablets 150 mg the drugstore game best place to buy colospa in canada phenergan without persc buy depakine chrono xr without prescription safe to buy generic tizanidina from canada order ondansetrona overnight hyzaar side effects impotence brand levitra canada drug store lisinopril 5 mg tablet side effects indocin generic brand buy sominex without a subscription chelation tetracycline metal ions current price danazol prometrium pas cher italie buy zetia in singapore weight gain pills that really work 2 ketoconazole brand name nizoral can i get provera over the counter buy extendaquin online cheap where to buy brand cialis online uk viagra in use video can i get pregnant whilst taking provera accutane brands india is prozac available over the counter there generic version femara generic cialis super active cost carafate canada overnight delivery indian buy cheap alesse noroxin side effects tablets comprar diprosone original dilantin mg canada doxycycline monohydrate tablets 100mg is tetracycline available in canada lasix order online no prescription amoxil dosage for cats coumadin brand name and generic name naprosyn side effects uk buy zedd online from mexico bentyl 20 mg price where to buy dapoxetine online usa buy female viagra with paypal buy requip line buy celexa no prescription fast delivery no prescription l thyroxine cost propecia india amitriptyline pharmacy prices generic prozac names yasmin for purchase generic indocin pills ampicillin 500 mg cheap online nizoral overnight delivery order cleocin without prescription purchase geriforte in usa estrace weight gain side effects detrol buy no prescription olistat canada sale minipress on line in the india order flovent canada where do i minomycin in canada what drug category is phexin cipro 20 mg low side effects advair diskus allegra dosage for infants how to use seroquel to get high cheap buy generic zyvox order zyban on line india buy levothyroxin bulk nolvadex and clomid pct liquid retin a 0 05 review flonase price usa cheap online viagra canada how to use doxycycline 100mg drugs similar to mircette uk pharmacies online that sell dapoxetine purchase lithium pills grifulvin v for sale australia mupirocin side effects children best place to buy etodolac what is paroxetine hcl 40 mg lamictal online pay paypal where to buy salbumol online usa dutas from europe comprar yasminelle online what does apo ranitidine do para que se usa el medicamento aleve what are the side effects of the medicine synthroid zoloft price cvs speman no prescription overnight delivery pamelor where can i buy it novolog prices walmart yasmin generic form digoxin from usa what is hyaluronic acid beauty cream lisinopril discount voucher can i buy metronidazole online in the uk order diclofenac canadian mg suhagra visa can you get metformin losec dosage and administration buy aricept generic prescription order brahmi online with visa buy brahmi tablets female cialis no script zestoretic for dogs buy sominex shortage 2012 retino a cream 0,025 pharmacy prices list nombres de pastillas para mejorar la ereccion drug market order amantadine seroflo price in india buy viagra online with master card online pharmacy uk casodex acheter cytotec en france what is zantac 150 effects of prednisone on cats online sale of gyne lotrimin seroflo drug oversea warfarin dosage chart where can i buy mirapex online without a prescription manufacturer aurochem axon premarin no prescription needed canadian online pharmacy risperdal over the counter india side effects of methotrexate 2.5 mg tablets canadian online photo labs acne medicine erythromycin buy tizanidinum pills in the us rosuvastatin pharmacy coupons dutas for men in usa getting evista in australia order ranitidine from india without prescription cheap cephalexin no script calan usa lexapro no prescription compare prices buy shallaki no prescription mometasone furoate cream usp free or low cost synthroid buy accutane canadian pharmacy get percocet toronto buy singulair boots online percocet india bupropion xl 300 mg reviews best price for real doxycycline apo amoxicillin 500mg side effects asacol birth control online uk retin a ge prescription only over counter fasigyne finasteride 1mg walgreens claritin generic haldol discount prilosec purchase in canada no prescription ampicillin concentration in lb broth does generic levitra work well what are levaquin pills used for diabecon online uk buy generic cephalexin online with prescription naprosyn precio mexico genuine elocon best price zithromax chlamydia treatment alcohol celebrex drugs for sale duetact in the uk now ultra low dose dutas ginette 35 mg india mail order avodart kmart pharmacy generic price list cheap lexapro online no prescription zoloft cheap mexico pharmacy discount salbutamol mg prinivil trusted online drug stores in canada azurette delivery london where can i get cephalexin hydrochlorothiazide with american express synthroid 75 mcg cost canadian allied diesel the mail order pharmacy at express scripts buy retin a ge pills suppliers of cefixime in us sertralina mg india order valtrex from canada without prescription interaction between nifedipine and grapefruit buy dostinex next day india pharmacies online that sell seroflo viagra soft canada drug store buy himcolin mexican pharmacies much will generic zyprexa cost where can i buy hoodia mg what is the correct dosage of phenergan buy paxil in australia buyers of starlix canada where to buy glucophage in uk prozac vs generic fluoxetine cialis 5 mg side effects generic levothroid usa actos australia price doxycycline product information australia uk buy prevacid without prescription best place to buy feldene acai berry thin price uk el viagra sirve para mujeres best blood pressure medication for women where can i buy celebrex tablets levaquin shoppers drug mart frumil buy no prescription cleocin gel to buy in the uk without a prescription best place to buy mentat in canada where to buy wellbutrin sr mg cheap albenda free delivery cabgolin cost in canada triamterene comprar buy prandin pills in the uk purchase revia on line in usa femara 40mg demadex online in uk como comprar seroquel buy capoten tablets australia mexican pharmacy no prescription vasodilan where can i purchase femara yasmin birth control side effects weight gain order asacol on line uk gonorrhea treatment guidelines 2010 water retention pills and weight loss buy proscar online from australia where to buy rocaltrol drugs online precose uses medication cheap remeron free delivery best online pharmacy generic pilex generic suhagra safe how to purchase amoxycillin buy tadalis online safely comprar glucotrol xl original buy generic suhagra with bonus penicillin online purchase generic cardizem for sale on line canadian ciprofloxacina where can i buy oxybutyninum online without a prescription prevacid solutab discontinued buy minipress overseas how to take thyrox mg buy methotrexate next day isotretin online purchase online pharmacy no prescription needed for haldol purchase fluoxetina in canada discount flomax otc paphos cipro wiki otomax pills buy online cefixime for discount skelaxin from china purchase glucotrol in mexico purchase celapram in uk voveran express canada buy ventolin pills in the us doxycycline hyclate tab 100mg dox what is zertalin mg used to treat no rx cialis in canada venlor best price diflucan without subscription generic salbumol canada buy ventolin inhalers online uk where to buy retino a cream 0,025 online canada duprost india pharmacy buy omeprazole 20 mg capsules brand cialis pharmacy order where can i get benadryl cod pharmacies astelin for dogs order thyrohormone from canada without prescription buy prometrium tablets usa genuine claravis best price wellbutrin sr cheap uk pharmacy generic lipitor online is it safe to order alti doxycycline bleeding while taking provera pills where to buy gyne lotrimin in canada safely discount apo clopidogrel mg elocon tablets on line to buy discount rx drugs net keflex costo moduretic generic brand side effects of amitriptyline 10mg lopid tablets online buy fluss 40 capsules ciprofloxacina buy usa buy etodolac online from mexico how to write flonase rx can you get viagra plus lipitor mg uk fastest confido uk delivery buy pletal uk best mexican online pharmacy american discount pharmacy immokalee acheter hoodia better than tretinoin what is the correct dosage of levothroid furosemide online bestellen buy albendazole quick brand name retin a 0,025 online frumil no rx isoptin usa sale cardizem pharmacy coupons best online pharmacy diazepam omnicef buy online australia lov cost rogaine 2 estrofem 2mg mtf no prescription abilify sale mobic medication guide buying stieva a best price for real levoxyl tamsulosin and cataract surgery buy alphagan p eye drops colchicine medication order order generic trial erection packs 1 medrol shelf life bupron sr delivery is mail order oristal safe disulfiramo perth australia genuine glucofage best price what does tetracycline hcl treat purchase amantadine buyers of zyrtec canada what is the usual dosage of prednisone for poison ivy kamagra chewable from india generic ortho tri cyclen no prescription buy orlistat online no prescription united states cost of mail dapoxetine fluconazol where to buy in canada where do i dostinex in canada vardenafilum lowest price online viagra super active generic reviews fast acivir pills delivery minocin medication on line canadian seroquel how to by elavil online order mentats mail order cozaar glucotrol xl shop net www.24canadianpharmacy canadian rx pharmacy methocarbamol how to buy diprolene in london famvir prices at costco decadron shot weight gain prevacid pills online in the india what is the correct dosage of finpecia online alli purchase best generic pletal review is levitra professional available over the counter grifulvin v side effects uk buy renagel online pharmacy buy cialis sublingual tablets australia buy kamagra paypal what is celebrex drugs i pill trazodone website drug chronic suppliers of thyroxine in us bupropion hcl reviews cialis australia generic where to get ginseng root pink viagra for women side effects buy cheap generic cialis u. k nordette us companies only elimite canadian online overnight pharmacy viagra plus from india buy ayurslim canada pictures of keppra pills generic flagyl metronidazole 200mg tizanidina buy canada cialis daily use 5 mg what does zocor do for cholesterol erexor refills causes ramipril cough purchase keflex in australia prometrium buy online canada toprol order canada canadian meds usa pharmacy erexor for sale uk medrol dosepak without a prescription from india 5mg cialis daily buy alesse birth control no prescription ethinyl what is terbutaline pump ayurslim drug schedule how to order micardis online are hungry man meals healthy generic dapoxetine switzerland what does zoloft pill look like 100mg seroquel for depression generic percocet buy canada what does keflex ordering zyrtec buy proscar 20 calan sr price is indocin over the counter is generic dipyridamole effective buy citalopram 20 mg ranitidine australia price where can i get estrofem pills best price effexor xr buy revatio have no prescription paroxetine online canada desyrel mail order buy brand pravachol buy prinivil online india no prescription renagel pricing p57 hoodia cactus slimming capsule for sale frumil order what is the difference between donepezil and aricept celexa cheap price levothyroxine sodium tablets purchase aristocort lowest price ovral l from mexico how long to use chloramphenicol toradol without prescription miami order altace online with visa low cost lopressor complementary alternative medicine back pain utilization report what does prometrium do after iui what is motrin 800 mg health anxiety nhs generic ephedraxin sales chloroquine retinopathy serpina shelf life clozaril without a prescription from mexico comprar bupropion pela internet renagel without a prescription ordering nitrofurantoin on line bupropion australia antidepressant migraine medication imitrex side effects what does aspirin look like cheap birth control online pharmacy best place to order plavix in us generic isoptin overnite shipping can you get diarex raloxifeno brand positioning can you buy roaccutan in ireland buy fluconazol with paypal thyroxin max dose medrol how to buy curacne order discount canadian pharmacy premarin zitromax online pay paypal casodex withdrawal symptoms combivent noprescrition needed canada online pharmacy allegra no prrescription ovral l canada kytril generic for canadian primary healthcare research and innovation network what is neurontin for anxiety doxycycline 100mg capsules dosage what kind of rock is made of calcium carbonate buy celebrex pills in the india elocon lotion nizoral shampoo italiano olistat australia price best place to buy ondansetrona without a prescription where do i arimidex in india brafix sent to spain azithromycin 500 mg order online dyazide drug in uk pharmacy buy emsam tablets uk elavil results forum average cost of tetracycline buy diarex without rx movalis non perscription countries orlistat pills online in the usa side effects of dutasteride tamsulosin bayer aspirin sales 2010 can you buy ciprofloksacin over the counter buy clonidine 0.1mg how to make red viagra indian generics online mentax normal dose sarafem where can i get imuran how to get off celexa safely harper minipress uk pharmacy mylan generic paxil cr buy ventolin mexican pharmacies buy doxazosin bulk feldene mg canada purchasing hyzaar online uk hydrea women buy erection packs 2 pharmacy anteovin from usa pharmacy prilosec buy india two types asthma inhalers retin a 0 025 italiano what is the maximum dosage for keppra leukeran mg tablet z pack antibiotics dosage xalatan reviews tadalis sx without insurance levaquin compatibility metronidazole topical cream over the counter flexeril dosage nih requip without a perscription purchase elocom online pharmaceutical drug sales database actoplus met online legally demadex tablets cheapest ciprofloxacina tablets uk himcolin online order what does bactrim ds do flomax otc guidance drug market order feldene cheapeast sildenafil non prescription apcalis sx buy sumycin tablets mexico costco pharmacy zerit price zenegra generic viagra side effects furosemide 40 mg uses cold md rapid tabs ingredients search consultancy liverpool what is the difference between prilosec otc and prevacid biaxin with paypal payment how to use metronidazole aldactone mg no prescription buy metrogel boots pharmacy generic atarax online cheap generic lariam wellbutrin where to purchase microzide online usa quetiapinum online pay paypal best site for himcocid canadian kamagra chewable tablet buy tretinoin 0,05 online buy hytrin greece zyvox canada online pharmacy doxi 1 buy no prescription viagra professional for sale usa how long do withdrawal symptoms from effexor xr last buy lily brand cialis buy generic doxazosin online no prescription uroxatral cost mail order generic phenergan keppra 250 mg price overnight no prescription pharmacys order lamisil online medrol from pfizer buy brand viagra online usa prinivil cheap india pharmacy liposafe noprescrition needed uk online pharmacy alli slimming tablets reviews is tizanidina a prescription drug viagra by mail order over the counter codeine cough syrup lithium over the counter australia strattera side effects long term use prescription cheap buy finpecia buy female cialis low cheap price renova birth control online mexico sunrise tadalafil tablets 20mg tadarise 20 nimotop online forum leukeran buy online us order lopid on line uk best price flovent stediril buy online india how to take clomid as post cycle therapy cheap bactrim free delivery cholestoplex next day viramune no prescription compare prices diamox from mexico price increase aldactone do you need rx fasigyn atomoxetin canada head office snovitra super power woldwide shipping seroquel prolong wiki elavil not generic celexa for men sale in uk buy erection packs 2 online from uk what doses does lamictal come in why is there a shortage of hydrochlorothiazide over the counter erythromycin purchasing viagra online uk remeron price comparison movalis canada sale maxifort rootstock tomato smoking adderall effects effexor xr no prescription canadadian pharmacy iai arava buy differin online canada where to buy bystolic calan for purchase isoniazid cost drug generic allegra uk paypal coreg with american express best place buy hoodia pct do you need rx cafergot discount code for kamagra oral jelly best pharmacy to order mobic thyrohormone uk no prescription nizoral without prescription medication buy ralista using pay pal best nizagara prices dapoxetine without prescrip where could i buy nolvadex without prescription viagra without seeing a doctor low cost alli loss pharmacy buying alli online ireland diflucan over the counter canada mevacor prescription only order trental no rx canadian pharmacy buy pilex online from usa order pariet rx levothyroxin pills top 10 online aldactone sites order tadacip in buy levothyroxin xr without prescription authentic viagra no prescription zithromax dosage instructions canadian alternative medicine schools no prescription betnovate sale buy zoloft pills in the us prevacid results forum etodolac woldwide shipping where can i buy ovral l mg fluticanose delivery london pharmacy that sells keppra zyvox without subscription mometasona fast india atomoxetin pills online in the uk suprax to buy in the canada without a prescription buy liv 52 low cheap price augmentin mg no prescription parlodel without a prescription from us over counter viagra is it illegal to order generic brafix eu online pharmacy order disulfiramo no rx canadian pharmacy generic metformin pictures fast serophene deleviery buy suhagra capsules altace lowest price online remeron online without prescription diclofenac lawsuit keflex canada drug store prednisolone tablets 10mg ampicilina canada prescription when will viramune become generic best price for real nitroglycerin anafranil uk next day delivery buy cafergot pills online pharmacy mexico glycomet januvia without rx buy motilium singapore generic cardizem la dosage use amoxycillin coupon online order elocon without prescription buying famvir using paypal side effects of terramycin ophthalmic ointment discount amaryllis bulbs comprar cialis online argentina korean red ginseng pills zanaflex online legally brand sale sildenafil viagra online colchicine tablets 500mg realo discount drugs new bern nc where to buy cialis soft with visa aspirin ordering no prescription best online pharmacy generic augmentin metronidazol canada sale digoxin pills online in the canada lexapro generic formula purchase vardenafilum on line in uk microzide online uk cost of cytotec ditropan side effects long term use discount erection packs 3 of canada maxaman cheap price how much wellbutrin to take to quit smoking cialis professional lawsuit canada unprotected sex pill free week clonidine us companies only where to buy tetracycline online bacterial anafranil canada pharmacy prandin cheap mirapex supplier in uk pamelor medicine online are there any over the counter antibiotics for a toothache do you need rx finast comprar anafranil portugal better than himplasia top 10 online albenda sites zebeta suppliers overseas over counter meclizine same prescription meclizine buy clopidogrelum without a subscription aceon express canada buy proventil online from australia brand cefixime buy generic for minipress c ratioph canada pharmacy kamagra est il vente libre small white pill pliva 433 fast lady era deleviery paroxetine 20 mg tablets no prescription pariet sale generic uk paypal novo digoxin terramycin no prescription compare prices voltaren long term use side effects purchasing dutas online us pharmacies online that sell zoloft duprost lawsuit canada viagra 25 mg enough where can i buy lopid online without a prescription sildenafil citrate sublingual dosage cheap antara mg roxithromycin without a prescription from india side effects of cyproheptadine in toddlers canada pharmacies online that sell cipralex ciplactin and dexona dosage propecia costco price buy generic coumadin rx no prescription needed lexapro dosages available buy livestock uk alli weight loss printable coupon 2011 purchase cytotec in uk metocarbamol where can i buy it how to take cipro buy tricor 100 pharmacies cardizem aloprim buy online uk medicine cabana himalaya noroxin 400 g what is robaxin tablets used for low cost aciclovir buy retino a cream 0,05 online uk no prescription zantac refills viagra plus order on web acheter pas cher avalide cabaser online india predalone uk buy stediril prescription only where to get revia pct buy thyrox no prescription best place to buy prinivil in australia cheap flovent 40 mg accutane before and after images how to buy confido where to get retino a cream 0,05 pct trental order canada low cost sarafem cheap ethionamide pills best place to buy cefadroxil in canada can you buy retin a gel 0,1 over the counter non prescription parlodel generic for paxil side effects cheapest cialis sublingual what is clomiphene citrate is promethazine with codeine over the counter synthroid without a prescription from canada disulfiramum medication side effects can you buy tretinoin over the counter discount coupons for generic viagra generic sarafem for pmdd sildenafila non perscription countries leukeran side effects fucidin h ointment ingredients prograf coupons red ginseng plant sale metronidazole 500mg side effects altace buy no prescription cardura side effects pillhunter methotrexate pharmacy prices list order aprovel on line canada cheap non prescribed flagyl medication florida aloprim levlen buy canada mail order seroquel side effects of depo provera nhs anacin on line for sale no script viagra vs levitra vs cialis reviews ditropan online forum tadalis discount voucher atomoxetin drug in uk pharmacy buy dutasteride cheap discount code for adalat buy amoxiline pills in the us acheter cialis pas cher pain pills list strength lipitor price increase 2012 i pill rosuvastatin website prescription aspirin cheap produce motilium tablets and alcohol why has bupropion been discontinued brand advair diskus over the counter drug fucidin shipping overseas why has disulfiramum been discontinued how to order viagra online in uk endep where can i buy is retino a cream 0 05 available over the counter zocor without a prescription from australia evista drug class can i buy synthroid in canada mycelex g express canada cost of renagel where to buy beta val in canada safely how long does benadryl take to work for an allergic reaction buy viagra now net nexium iv rxlist alli tablets dosage brand viagra 10 mg cost cheap serophene 100 mg decadron canada ordering diprolene canada starting lamictal at 100 mg generic drug for altace billig tegretol online kaufen buy artane canada buy propranolol online us no prescription order betoptic tablets pastillas naturales para problemas de ereccion innopran xl online pharmacy hytrin tablets uk artane cheap australia pharmacy doxycycline hyclate dosage for sinus infection where to buy fluss 40 in canada safely bupropion birth control online mexico comprar zaditor original en madrid oxybutyninum mg india mentat ds syrup delivery london where do i retin a 0,05 in usa triamterenum online legally what does urispas cheap retin a ge no prescription sale of viagra online depakote direct pharmacy where to buy lanoxin ointment aspirin over counter products pharmacy technician registration in canada aldactone through avapro pct buy geriforte syrup pill canadian fluticanose weight gain female viagra buy online australia buy revatio online usa where can i order keftab birth control pills fluoxetine i pill novo digoxin website brand and generic name for digoxin diclofenac gel shortage order carvedilolo from usa without prescription cheap aviane 28 free delivery etodolac pill shortage pilex online legally endep uk pharmacy hydrea results forum clavamox medicine children order imitrex tablets vpxl buy online australia buy online naprosyn generic decadron usa sale is propranolol an over the counter drug femara for infertility trying to conceive bactroban over the counter australia mentat no prescription needed revista veja online julho 2012 differin noprescrition needed canada online pharmacy antara over the counter canada imitrex canada drug store amitriptyline reviews for anxiety ordering cialis professional tadalafil 20mg canadian drug company aygestin buy zestril mg where to buy trial erection packs 2 ointment generic sominex safe cafergot medication online minomycin without a prescription donde comprar noroxin health effects of long term opiate use post cycle therapy grifulvin v dulcolax from usa can you buy levitra professional in ireland online drug shop genuine cardizem cafergot phone orders aricept medication side effects buy deltasone uk cheap price generic vermox no prescription prednisolona without prescription orlistatum tablets uses us online pharmacy no prescription zestoretic motilium canadian source nootropil fast usa 1600mg norfloxcin augmentin on line for sale no script generic diclofenac cheapest imitrex to buy where to buy biaxin with mastercard ayurslim without subscription ordering provera usa order celexa online without rx buy motrin xr without prescription is erythromycin stearate safe in pregnancy otomax delivery uk what does generic prograf look like ondansetrona online from india nexium r 40mg capsule how to purchase dutas sky sports boxing edrugnet co uk buy ventolin what does methotrexate do to your body counterfeit plavix uk buy nitroglycerin pills in the uk forzest pharmacy half price lozol buy medicine without prescriptions uk gdzie mozna kupic cialis where do i nexium in uk buy generic eldepryl over the counter medicine bupropion ginette 35 uk sale very cheap keppra women viagra shop baridium for sale australia buy generic lioresal online artane mg uk protonix online in us amantadine pharmacies in buy cheap discount promethazine pills to make lean online levlen with no prescription carbozyne canada companies only buy micronase next day rosuvastatin tablets 40mg depo medrol rxlist cheapest reglan naproxen dosage for back pain fucidin cream 30g children safe isoptin no prescription coreg canadian online where can i buy augmentin buy aristocort pills in the australia antara without prescription medication femara generic letrozole diprolene dosage too high erythromycin prescription only buy alesse overnight delivery compazine without a script fedex generic valaciclovir uk paypal generic pills for retin a 0 05 bayer 20 pill identification how to use buspar januvia not generic where to buy azitromicina with mastercard dramamine purchase in canada no prescription viagra over counter buy requip boots pharmacy discount imitrex mg allegra d recommended dosage casa miami inventor viagra metronidazole side effects if you drink rumalaya gel costco cheapest place to buy carafate can i order bupron sr online duetact pct buy buying fertomid from canada no prescription buy estrace order non generic lamictal evista from usa pharmacy can you snort dramamine get high generic zyrtec us eldepryl paypal bentyl brands india can you buy toradol over the counter buy online desyrel generic atarax for purchase without a prescription obelit without a prescription from uk robaxin buy brand amoxil tablets mexico clonidine no prescription overnight delivery acai plants for sale uk side effects of bactrim ds in children canadian pharmacy online avapro viagra in india online purchase generic alternatives for nexium glucophage to buy tizanidinum drug schedule legal buy vardenafilum online canada betnovate without prescription pills buy nootropil online at canada pharmacy nitroglycerin iv maximum dosage amaryl medication where to buy buy capoten boots where can i buy nizagara purchase actonel in mexico buy generic vagifem online no prescription online hytrin purchase seroflo inhaler 125 calan now norco sight 1 price celebrex 200 mg cost walgreens retino a cream 0 05 mail order ondansetrona with paypal payment order tamoxifen from usa without prescription buying menosan generic from lanoxin maxalt pas cher azithromycin prophylaxis bronchiectasis cheap aciclovir 2 400mg buy non prescrition augmentin levoxyl overnight pharmacy coreg tablets uses canadian flomax tablet micardis buy no prescription browser stats ie7 low price stromectol uk tadalis fda approved to buy without prescription abana cost in canada buy evecare online at canada pharmacy ciplox uk companies only overseas pharmacy no prescription wellbutrin is neurontin a prescription drug zertalin no prescription needed canadian online pharmacy revatio no prescription needed canadian online pharmacy evecare shopping there generic remeron avalide from usa pharmacy over counter levitra professional best place buy carafate buy snovitra super power pills discount cardura of canada can you take kamagra daily finax drugstore.com where to buy permethrin in canada discount benicar online is allegra d 24 hour available over the counter buy cassava fertility pills order fluss 40 online no prescription with a mastercard furosemide uk online best online pharmacy generic trental isordil for sale levothyroid pills online in the uk online pharmacy no prescription needed brand levitra orlistat pas cher italie anavar pct hcg buy frumil online overnight can i get high from dilantin buy tricor singapore medrol dosepak tablets online citalopram generic name price increase zebeta buy alli pills cheap best online pharmacy generic amantadine lukol wanted online review safe place order atorlip 10 what does etabus comprar renagel pela internet cialis online bestellen comprar prandin portugal glycomet online legally generic pills for zentel levaquin tablets auxiliary label buy zaditor quick zithromax shortage arzomicin over the counter usa what does a mail order pharmacy technician do motilium for sale philippines where to buy trazodone online mexico online viagra professional india canadian pharmacy meds review medication called imuran cuanto sale un decadron side effects coming off prozac best place to buy synthroid in usa costco pharmacy actonel price levitra proffesional usa advair diskus in canada best generic albendazole review deltasone to buy in the canada without a prescription buy viagra online no prescription us zestoretic cheap uk prozac from usa pharmacy ciplox reviews for men buy revatio in india online buy actonel australia artane without prescrip claritin coupons october 2012 buy online no prescription uk accutane cheap what is the correct dosage of promethazine glucophage without prescription yasmin australia treating cancer in dogs with prednisone order asacol no rx canadian pharmacy where to buy oratane online without rx baridium fast india midamor discount medications where can i buy klipal codeine tablets purchase sildenafila online no prescription safe buy retin a 0 05 online glucophage sr and me legal buy trileptal online canada ordering v gel india can you buy celexa cephalexin tablets india is there a drug comparative to eulexin etabus for purchase without a prescription is it safe to order c ratioph elimite canada drug store what is the generic for luvox legal online propecia best place to order premarin in us serevent price stromectol medication online cardura xl 4mg generic can i get viagra from my gp azitromicina without prescription medication protonix iv package insert pdf where do i hyzaar in australia can you take adalat daily phone in order for hydrea free viagra uk sample comprar shatavari en argentina can you only get aciclovir on prescription cheap effexor xr online acticin for dogs buy long term side effects of prednisone in cats where amitriptyline conditions medication voltaren sales can u get high from trazodone effects purchase valtrex canada ordering flovent benadryl tablets for kids get aleve toronto avodart drug in fr pharmacy plendil generic india drugs without prescriptions uk levitra professional canadian online overnight pharmacy albendazole online order best place to buy flagyl er in australia purchase cialis jelly on line in india what is bupropion prescribed for crestor #3 no prescription buy generic evecare with bonus keppra from canada with no prescription vgr 100 blue pill where to buy lozol with amex cialis for men without ed buy diflucan 40 order generic effexor xr withdrawal from trazodone syndrome fincar uk order micardis 120 mg generic retin a uk hydrea for dogs what is nitroglycerin for chest pain can you buy revatio over the counter mentat himalaya syrup non prescription elocom kamagra oral jelly no prescription needed order zenegra online no prescription with a visa acai uk no prescription want buy cialis uk ranitidine canada online no prescription buy digoxin boots pharmacy finasteride propecia proscar side effects where to buy trazodone in canada safely ordering klipal codeine uk zofran pills can order caffeine ergotamine canada safe buy trileptal online what is citalopram 20mg tab side effects health canada simvastatina suhagra canada cost of mail metoclopramide actoplus drugstore com pricing western drug colospa buy innopran xl new zealand online lisinopril online from canada comprar trial erection packs 2 original en madrid benicar or generic cheap lukol no prescription buy erection packs 3 tablets us effexor xr order on web pharmacy has best price ondansetrona buy lamisil perth australia buy furosemide in india online viagra ala venta sin receta best otomax prices accutane lawsuit newsome law firm promethazine tired next day buyers of serpina canada current price diabecon artane canada head office buy elimite 5 neurontin rx assistance do i need a prescription for clomid arzomicin online usa no prescription our generic pharmacy review clonidine infusion intensive care the online drugstore aciclovir robaxin drug canadian pharmacy order sildenafil citrate without rx acheter pas cher vytorin seroquel medication class ondansetrona billig kaufen low accutane for mild acne buy fluoxetine online overnight uses for trazodone medication fda approved medication for anxiety in children buy tizanidina online australia no prescription side effects of aldactone medication side effects of baclofen medication cafergot online pharmacy shipped to canada nolvadex canadian online order erection packs 16 from where to silagra acheter yagara is it safe to order carbozyne where to inject methotrexate for ectopic pregnancy salep elocon azithromycin 500 mg tablets dosage insulin vs glyburide gestational diabetes yagara medicine femcare shipping overseas zedd usa pharmacy original erythromycin online triamterenum pricing 3 day bactrim dose for uti buy proscar online canada no prescription order snovitra super power online without rx altace fast usa where could i buy prilosec without prescription list of tesco stores selling renagel amoxil buy usa comprar floxin en argentina side effects of luvox in women buy colospa visa zitromax usa sale best site for clozaril rosuvastatin over counter uk genuine arjuna best price purchasing metformin online midamor on line in the canada what is viagra plus tablets buy dramamine online no prescription us buy retin a tablets uk methotrexate tablets rheumatoid arthritis zyvox 500 mg tablet where can i get azurette from order zebeta on line india dipyridamole pharmacy coupons levitra plus without subscription zovirax 400 mg dosage buy tenormin online with mastercard pharmacy has best price emsam doxi 1 shopping can order singulair canada phenergan mexico pharmacy buy mycelex g boots pharmacy unichem mainstreet pharmacy onehunga cheap oral jelly to buy serophene in uk seroquel xr lawsuit 2010 safe to buy generic flagyl from usa suhagra tablets online wellbutrin from europe asthma inhalers uk generic zovirax for sale liv 52 pharmacy order retin a 0.10 zyloprim shoppers drug mart buy cephalexin us buy viramune online cheap kamagra oral jelly medicine online buy roxithromycin low cheap price non persciption finax order methotrexate medication by mail purchase eldepryl online zantac tablets from buy order no prescription dilantin online overnight delivery cheap nizoral dandruff shampoo 100ml tetracycline generic online lipothin pricing maxalt over counter depakote medication classification mail order etabus online buy atorlip 5 online usa flucazole sublingual dosage neurontin us pharmacy order raloxifeno on line canada ordering citalopram mexico fastest gyne lotrimin uk delivery ordering apo furosemida on line buy cipralex without a subscription comprar actoplus met pela internet albuterol no prescription overnight delivery order danazol on line uk entocort online pharmacy uk yasmin generico barato lotrel costco no prescription paroxetine buy paxil buy pravachol 100 liposafe pills online in the mexico where to get medrol dosepak pct brand cialis online legally maxalt prescriptions mobic india buy avandamet no prescription best drugstore makeup brand for dark skin paxil online no prescription buy pharmacy abana overseas fastest benzac uk delivery citalopram billig kaufen deltasone from canadian pharmacy t.c. tetracycline reviews prilosec dosage infants ml purchase albenda mg buy provera 80 mg online buy acai berry diet in australia canadian pharmaceutical pill identifier purchase nimotop pills manufacturing cost of cefixime frusemide delivery uk brand levitra perth australia buy differin xr without prescription actonel birth control online canada etodolac online from india order pills from canada quiero comprar prilosec compazine order in the us best place to buy bupron sr without a prescription purchase salvent mg cialis canadian medications without prescription minipress australia pharmacy clomid calculator pregnancy test calculator l tryptophan with paypal payment do i need a prescription for celexa cheap priligy buy propecia astrailia confido on line in the india what is novo digoxin made of tegretol dose exelon infrastructure share price amlodipine besylate 5 mg tablet asacol mr 800 mg side effects yaz tablets side effects amlodipine maleate 5mg side effects hydrochlorothiazide mist canada avapro medication coupons etabus birth control online australia