30.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Wszechnica arrow 02.2010 - RECEPTARIUSZ - "Mieszanka uspokajająco-nasercowa."


 


02.2010 - RECEPTARIUSZ - "Mieszanka uspokajająco-nasercowa." Drukuj Email
luty 2010, nr 42/20 online
 
 
 
MIESZANKA USPOKAJAJĄCO-NASERCOWA

   Mieszanki uspokajająco-nasercowe to jedne z najczęściej obecnie wykonywanych leków recepturowych do użytku wewnętrznego. Ich zaletą jest możliwość połączenia kilku składników w kompozycje nie występujące w preparatach gotowych. Najczęściej ordynowane są jako remedium w nerwicach wegetatywnych.
    
NERWICA WEGETATYWNA

    W skrócie można powiedzieć, że nerwica wegetatywna polega na objawianiu się dolegliwości psychicznych w postaci nasilonych zaburzeń wegetatywnych, które dominują w obrazie choroby. Objawy fizyczne mogą być bardzo zróżnicowane – bardzo często jest to „kołatanie serca”, a także różnego rodzaju objawy ze strony układu pokarmowego i moczowo-płciowego. Choroba może również objawiać się jako zawroty i bóle głowy, duszności, drżenia, nasilona potliwość, czy wreszcie poprzez doznania związane ze skurczem mięśni gładkich lub szkieletowych typu „uczucie kuli w gardle”, drętwienie kończyn, mrowienie. Tym silnie odczuwanym, fizycznym symptomom mogą towarzyszyć objawy psychiczne, lękowe tj. „wrażenie umierania”, lub uczucie rychłej utraty świadomości. Objawy te mogą utrzymywać się długotrwałe, ale zdarza się także, że występują napadowo, jako tzw. „przełomy wegetatywne”. Mogą pojawić się w sytuacjach, w których pacjent nie jest narażony na stres, czy zdenerwowanie, co powoduje, że nie kojarzy on tych dolegliwości z problemami psychicznymi. Szybko natomiast nabiera on przekonania, że cierpi na poważną chorobę narządową, czego jednak nie potwierdzają specjalistyczne badania. Towarzyszy temu strach o własne zdrowie i obawa o to, że „prawdziwa choroba” nie została prawidłowo zdiagnozowana. Chorzy czują się zagubieni, niekiedy nie znajdują zrozumienia w otoczeniu dla swoich cierpień, co zwykle tylko pogarsza ich sytuację zdrowotną – potęguje lęk, powoduje zamknięcie się w sobie, sprzyja narastaniu fobii i drażliwości, jednocześnie potęgując objawy wegetatywne. Opisywane jest to jako „objaw błędnego koła” – czyli wzajemne nasilanie się dolegliwości z kręgu psychicznych i fizycznych. Często pojawiają się kłopoty ze snem.
   Podstawowym kierunkiem leczenia takich pacjentów powinna być psychoterapia i uświadomienie chorym, że ich cielesne dolegliwości mają źródło w różnego rodzaju nieuświadomionych problemach emocjonalnych (stres, frustracja, niepowodzenia zawodowe lub osobiste).
   Leczenie farmakologiczne zwykle polega na podawaniu leków uspokajających, niekiedy również przeciwdepresyjnych.

MIXTURA SEDATIVA, HYPNOTICA, CARDIACA

   
   Istnieje co najmniej kilka tradycyjnych przepisów na mieszanki uspokajające o ustalonym składzie i własnym nazewnictwie jak np. Mixtura Valerianae bromata R.P. czy Mixtura Pavlovi RP. Poniższy przepis to jedna z najbardziej rozbudowanych receptur na mieszankę uspokajająco-nasercową. Zawiera dodatkowo składnik przeciwbólowy (w tym przypadku metamizol, ale istnieją także przepisy, w których jest to pabialgina).
 

Rp.
Sal. Erlenmeyeri
Tinct. Adonidis vernalis
Tinct. Convallariae maialis.
Tinct. Crataegi
Tinct. Valerianae aa 10,0
Luminali natri 0,3
Novalgini 4,0
Aqua destill. 20,0
Neospasmini ad 250,0
M.f. mixt.
D.S. 2 x dziennie łyżka stołowa
 
   Większość współcześnie wykonywanych mikstur zawiera któreś z powyższych składników w różnych kombinacjach i proporcjach. Trafiają się przepisy, ale raczej rzadko, w których dodatkowym składnikiem jest Cardiol C, Mentowal, Cardiamid czy Intractum Visci.  Podłożem (rozpuszczalnikiem) dla tych preparatów najczęściej jest woda destylowana lub - jak w powyższej recepcie - syrop. Najczęściej wykorzystywana jest Neospasmina lub Passispasmina, czasami syrop prosty, sporadycznie – Hydroksyzyna. Neospasmina zawiera wyciąg z kozłka i głogu, a Passispasmina jest bogatsza o wyciąg z męczennicy i szyszek chmielowych. Preparaty gotowe w odróżnieniu od prostych podłoży recepturowych mają tę zaletę, że wnoszą do leku własne działanie lecznicze, a także mogą szczególnie skutecznie poprawiać smak. Niekiedy jednak może okazać się, że użyte do ich produkcji substancje pomocnicze dają trudne do przewidzenia incompatibilitates, zwłaszcza przy dużej liczbie przepisanych składników, lub w przypadku użycia więcej niż jednego leku gotowego.
   Mieszanki tego typu powinny być zużyte w terminie około 7 dni, na co należy zwrócić uwagę przyjmując receptę na większą ilość leku. Szczególnie nietrwałe mogą się okazać preparaty o dużej zawartości wody, w których konserwujące właściwości etanolu (z nalewek) lub cukru (z syropów) nie są zachowane.
   Aby prawidłowo ocenić czas, w jakim mieszanka zostanie zużyta, oraz obliczyć, czy nie zostało przekroczone maksymalne dawkowanie, na recepcie powinno koniecznie widnieć dawkowanie preparatu. Pacjenci najczęściej dawkują preparat sami, wykorzystując miary „domowe”. Dla przypomnienia:
 
 
łyżeczka do herbaty – 5g
łyżeczka deserowa – 10g
łyżka stołowa – 15g
 
 
   Mieszanek tych nie sączy się, ale należy pamiętać o oznakowaniu „zmieszać przed użyciem”. Zmiana stężenia, rozcieńczenie etanolu jako rozpuszczalnika nalewek może powodować zmętnienie, co nie świadczy jednak o niekorzystnych zmianach w leku.

   W zaproponowanym we wstępie przepisie lekarz zadbał o pojawienie się niewielkiej ilości wody, co bardzo ułatwia rozpuszczenie substancji stałych. Gdyby w recepcie figurował wyłącznie syrop, najrozsądniej byłoby we własnym zakresie zamienić jego część na wodę (uważa się, że bez porozumienia z lekarzem może to być nie więcej niż 5% ogólnej masy leku). Wprawdzie również syropy zawierają przecież pewną ilość wody i rozpuszczanie w nich proszków jest możliwe. Jest to jednak proces powolny, a w przypadku syropów o ciemnej barwie uniemożliwiona jest szybka wizualna kontrola całkowitości rozpuszczenia. Ponieważ w receptach na mieszanki (szczególnie te prostsze) dosyć częsty jest – w innych typach recept rzadziej spotykany - zapis ilości substancji w stosunku wagowo-wagowym (g/g) warto przypomnieć, że zapis typu: Sal Erlenmeyeri 8,0/250,0 oznacza, iż należy użyć 8 gramów soli Erlenmeyera oraz 242 gramów wody, druga cyfra oznacza bowiem całkowitą masę gotowego roztworu.
 

   W przedstawionej recepcie, fenobarbital figuruje w łatwej do rozpuszczenia w wodzie formie soli. Niemniej zdarza się zapisanie w recepcie na lek płynny formy nierozpuszczalnej luminalu. Zasadniczo jest to błędem, który farmaceuta powinien skorygować zamieniając nierozpuszczalny fenobarbital (rozpuszczalność 1:5000) na jego formę rozpuszczalną w wodzie – sól, czyli właśnie na fenabarbital sodu (rozpuszczalność 1:1,5). Ze względu na różnice w masie cząsteczkowej obu postaci chemicznych ilość użytego surowca powinna zostać przeliczona. Przykładowe obliczenie do recepty:
 
 
Rp.
Luminali 0,3
Aqua ad 100,0
M.f. Solutio


232,24 - masa cząsteczkowa luminalu
254,22 - masa cząsteczkowa luminalu sodowego

0,3 – 232,24
x – 254,22
zatem x = 0,33
 
 
   Oznacza to, że zamiast 0,3 luminalu farmaceuta wykonujący receptę powinien odważyć 0,33 soli sodowej. Ilość wody powinna być – lege artis - adekwatnie pomniejszona o 0,03 grama w stosunku do recepty wyjściowej.
   Istnieje także możliwość ominięcia tego problemu poprzez wykorzystanie formy kwasowej, rozpuszczenie jej w etanolu i połączenie z przepisanymi w recepcie nalewkami. Jest to jednak metoda polecana głównie w sytuacjach, w których fenobarbital w postaci soli mógłby dać niezgodności z innymi współobecnymi w recepcie składnikami (np. z inną solą powodując wytrącenie osadu). Czasami ilość etanolu zawarta w samych nalewkach okazuje się wystarczająca do rozpuszczenia formy kwasowej fenobarbitalu i nie ma potrzeby sięgania po dodatkową porcję spirytusu. Obliczeń można dokonać zakładając, że fenobarbital rozpuszcza się w etanolu 95o w stosunku 1:10, a nalewki sporządzone są na spirytusie, którego stężenie można przyjąć za 70o.
   W mieszankach zawierających luminal sodowy mogą wystąpić niezgodności związane z odczynem środowiska. Roztwór fenobarbitalu sodu ma odczyn zasadowy. Niezgodności (w postaci wytrącenia osadu) mogą pojawić się po zmieszaniu go z roztworem o odczynie kwaśnym – przy czym rodzaj osadu zależeć będzie od finalnego pH roztworu. W codziennej praktyce aptecznej najbardziej warte zapamiętania są fakty na temat niezgodności fenobarbitalu sodu z nalewkami (nie daje) oraz z chlorowodorkiem papaweryny (zawsze daje niezgodność). W mieszankach zawierających sól Erlenmeyera niezgodność może dawać bromek amonu, jednakże nie zawsze, a w zależności od stężenia (szczegółowe tabele można bez trudu znaleźć w większości podręczników do receptury). Uwaga – fenobarbital sodowy szybciej rozpuszcza się w czystej wodzie niż w roztworze bromków, dlatego powinien być rozpuszczany jako pierwszy (jest to również zgodne z zasadą odważania składników od ilości najmniejszej, do największej). Nie wydaje się również błędem - nawet w receptach zgodnych - rozpuszczenie barbituranu i bromku po prostu osobno i dodanie jednego z roztworów na końcu, do reszty gotowej mieszanki. Ten tryb postępowania jest także jak najbardziej wskazany w celu uniknięcia niezgodności fenobarbitalu sodu z fosforanem kodeiny, czy chlorowodorkiem hydroksyzyny.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTYCH SKŁADNIKÓW

    Tinctura Adonidis i Tinctura Convallariae – głównym składnikiem nalewki z miłka wiosennego i konwalii majowej są glikozydy kardenolidowe. Ich głównym efektem działania jest zwiększenie siły skurczu serca (działanie inotropowe dodatnie) z jednoczesnym spowolnieniem jego pracy (efekt chronotropowo ujemny). Serce działa wówczas bardziej „ekonomicznie” i efektywniej wypycha krew do naczyń krwionośnych, reguluje się ciśnienie krwi, ustępują obrzęki. Nalewki te są szczególnie pomocne są w pierwszym okresie niewydolności serca.
   Należy jednak przypomnieć, że glikozydy nasercowe mają wąski zakres działań terapeutycznych.  Przedawkowanie ich może powodować wystąpienie stanów oszołomienia, splątania, zaburzenia widzenia (głównie barw), oraz nudności i wymioty pochodzenia ośrodkowego.
   Tinctura Crataegi – nalewka głogowa zawiera głównie związki flawonoidowe. Wywiera działanie spazmolityczne, również na mięśniówkę naczyń krwionośnych, łagodnie obniżając ciśnienie krwi.
   Tinctura Valerianae (Tinctura Polemoni) – nalewka kozłkowa zawiera seskwiterpeny, głównie kwas walerenowy. Działa łagodnie uspokajająco i nasennie.

BROMKI

   Bromki wykazują słabe działanie uspokajające, a w większych dawkach – nasenne. Sole bromu wchłaniają się z przewodu pokarmowego, ale większość komórek jest nieprzenikliwa dla jonów bromkowych. Wchłonięte bromki gromadzą się więc w płynach międzykomórkowych i wypierają jony chloru. Ten antagonizm, na który szczególnie podatne są neurony uważany jest za główny mechanizm ich działania na układ nerwowy.
    Bromki już w dawkach terapeutycznych mogą wywołać działania niepożądane w postaci podrażnień przewodu pokarmowego, przy czym efekt ten nasila się w kolejności:
bromek sodu < bromek potasu < bromek amonu
    Bromek sodu zawiera 77% bromu, bromek potasu – 67%, a bromek amonu – 82% bromu. Najsilniej działa bromek amonu, ale – tak jak pokazuje powyższa nierówność - równocześnie najsilniej drażni przewód pokarmowy. Dodatkowo jest nietrwały i łatwo się rozkłada uwalniając wolny brom.
    Duże dawki soli bromu mogą wywołać groźny zespół toksyczny – bromizm (bromismus). Efekt ten może wystąpić także przy długotrwałym zażywaniu soli bromu na skutek tendencji tych związków do kumulowania się w organizmie. Powolność wydalania bromków z ustroju tłumaczy się tym, że nerki jednakowo reagują zarówno na bromki, jak i na chlorki, bromki nie są więc wydalane szybciej, choć są związkami obcymi dla organizmu. Na zatrzymanie się bromków w organizmie wpływać może także ubogie w sól pożywienie – organizm pokrywa wówczas zapotrzebowanie na jony chlorkowe – jonami bromkowymi. Roztwory chlorku sodowego są więc jednym z antidotów w zatruciu bromkami. Najbardziej charakterystyczne objawy bromizmu to zaburzenia neurologiczne i psychiczne (w ciężkich przypadkach nawet śpiączka) oraz wysypka skórna przypominająca trądzik (tzw. acne bromata). Zmiany skórne wywołane są przez fakt, iż związki bromu wydalane są z potem, powodując przy tym podrażnienie i stany zapalne powłok ciała. Oprócz zatruć przewlekłych zdarzają się także zatrucia ostre, choć znacznie rzadziej. Mogą się one zakończyć zgonem  - zwykle wśród objawów narkozy i zapalenia płuc. Zapalenie płuc jest efektem hamowania odruchów wykrztuśnych pochodzących ze śluzówki gardła i nagromadzenia śluzu oraz - tak jak w przypadku zmian skórnych - silnie drażniącym wpływem na komórki powlekające; w tym przypadku - śluzówkę dróg oddechowych.
    Sole bromu mają niezbyt przyjemny smak, który zazwyczaj maskuje w leku recepturowym dodatek syropu. Można zatem uznać, że dodatek np. Neospasminy działa zarówno jako adiuvans, jak i jako corrigens.
 
 
Bromek sodu (natrium sedativum) –  słony
Bromek potasu (kalium sedativum) –  gorzki
Bromek amonu  (ammonium sedativum) – cierpki
 
 
   W praktyce aptecznej często spotyka się na receptach nazwy gotowych mieszanek soli bromu o określonym składzie:
 
 
Sal Erlenmeyeri:
bromek sodowy : bromek potasowy : bromek amonowy w proporcjach  2:2:1
Mixtura Nervinae:
bromek sodowy : bromek potasowy : bromek amonowy w proporcjach 1:2:1
 
 
   Istnieją doniesienie o obniżeniu poziomu libido przy długotrwałym stosowaniu bromków. Efekt ten miałby być skutkiem zmniejszenia wytwarzania testosteronu. Niektóre publikacje podważają wiarygodność takiego działania soli bromu.
    Ze związków nieorganicznych bromu warto wymienić także bromek wapniowy, obecnie spotykany rzadko. Obecny może być np. w recepcie pediatrycznej skomponowanej z myślą o podawaniu m.in. w spazmofilii (tężyczce) dziecięcej, w przebiegu której występuje niski poziom wapnia zjonizowanego we krwi, z równoczesnym nasileniem pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
    Farmakopea Polska VI nie określa maksymalnych dawek jednorazowych dla bromków. Ustala jedynie maksymalne dawki dobowe – wynoszące odpowiednio 1,0 g dla bromku sodu i potasu oraz 0,5 g dla bromku amonu.

BARBITURANY

   W większości mieszanek uspokajających głównym składnikiem sedatywnym jest fenobarbital (syn. Luminal, Gardenal). Fenobarbital należy do grupy barbituranów. Ta grupa leków przeciwlękowych i nasennych uważana jest obecnie za niszową, a wypierają bezpieczniejsze benzodiazepiny.
   Największe zastosowanie znajduje w tej chwili luminal, z którym zapewne większość farmaceutów ma do czynienia nie tylko pod postacią surowca do receptury, ale także pod postacią tabletek w dawce 15 i 100 mg, czopków – 15 mg oraz preparatów złożonych – tabletek Bellergot i kropli Milocardin.

   Na niekorzystny profil działania barbituranów działają:
   - niski indeks terapeutyczny
   Podane w dużych dawkach powodują śmierć wskutek zahamowania oddychania i krążenia. Barbiturany, podobnie jak beznodiazepiny nasilają działanie GABA (neuroprzekaźnika hamującego), ale wiążą się z innym miejscem w kompleksie receptora, a ich działanie jest mniej specyficzne.
   - wywoływanie tolerancji i uzależnienia
   Już kilkutygodniowe stosowanie może być przyczyną wystąpienia objawów abstynencji po zaprzestaniu kuracji. Jednocześnie nagłe odstawienie barbituranów nie jest wskazane.
   - często powodują interakcje z innymi lekami  z powodu wpływu na enzymy mikrosomalne
   Są silnymi induktorami enzymatycznymi, zmniejszającymi efekt działania niektórych leków. Po odstawieniu barbituranu enzymy wątrobowe działają zatem jakby wolniej, pozbawione indukcyjnego wpływu barbituranu, co sprawia, że metabolizowane przez nie leki mogą wywierać silniejszy efekt.

   Barbiturany wywierają także inne, niekiedy specyficzne działania niepożądane. Osłabiają one wchłanianie wapnia i skracają biologiczny okres półtrwania witaminy D3, co pogarsza uwapnienie kości. U predestynowanych do tego osób mogą także wywołać napad porfirii. Barbiturany przechodzą przez łożysko i przenikają do mleka matki. Fenobarbital działa nasennie długo (8-10 godzin), utrzymując się w organizmie, co po przebudzeniu może być przyczyną bólów głowy, senności i złego samopoczucia.
   Pomimo szeregu wad, barbiturany, a właściwie głównie jeden - fenobarbital ciągle znajdują zastosowanie w medycynie - w anestezjologii (przede wszystkim w premedykacji) i w leczeniu padaczki. Ale nie tylko. Rzadko wspominane, ale ciekawe właściwości barbituranów (przede wszystkim właśnie fenobarbitalu) to:
 - Obwodowe zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i łagodzenie skurczów w obrębie przewodu pokarmowego. Działanie przeciwskurczowe ujawnia się już przy 1/10 dawki nasennej. Działanie to wykorzystuje się pomocniczo w napadach kolek, także w pediatrii.
- Zmniejszenie zużycia tlenu przez mózg, co może przyczynić się do zmniejszenia obrzęku mózgu po zabiegach chirurgicznych i chronić przed zawałem mózgu w wyniku niedokrwienia.
- Pobudzenie estryfikacji bilirubiny, co wykorzystuje się w hiperbilirubinemii Gilberta i w leczeniu żółtaczki jąder podstawy mózgu (kernicterus) u noworodków.
- Łagodne obniżenie ciśnienia tętniczego i zmniejszenie częstości rytmu serca na skutek upośledzenia przewodnictwa nerwowego w zwojach. Efekt ten jest wyraźniejszy u osób z nadciśnieniem.
- Hamowanie wytwarzania hormonu tyreotropowego - dzisiaj uważane raczej za efekt niepożądany - znajdowało zastosowanie w leczeniu tyreotoksykoz.

PODSUMOWANIE

   Nawiązując do przepisu recepturowego podanego we wstępie, w szczególności po analizie właściwości użytych składników dobrze byłoby przemyśleć, jakie informacje powinni od farmaceuty uzyskać pacjenci stosujący tego typu mieszanki. Przede wszystkim chorzy nie powinni traktować tych mikstur jako „trochę mocniejszych kropli nasercowych”, czy jako „ziółek”. Zdarza się „rodzinne” zażywanie tych preparatów, czy też udostępnianie leku osobom całkiem postronnym. W obliczu różnorakich interakcji, jakie mogą powodować ich składniki jest to potencjalnie niebezpieczne. Z pewnością należy także wspomnieć o tym, że ich łączenie z innymi preparatami o podobnym działaniu jest niewłaściwe.  

mgr farm. Olga Sierpniowska

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
equipments for motor vehicle service centre car warranty bath fitter reviews and prices car warranty rv cover reviews garmin nuvi 2555lmt auto gps reviews which car maker has the best warranty most profitable auto repair services nokia warranty extension online new car auto extended warranty refunds car ratings and reviews 2012 indiana senate race vivid auto repair software how much does an audi infiniti extended warranty cost best extended car warranties 2013 world consumer direct warranty services phone extended service warranty ford taurus volvo extended chevrolet warranty 2012 read consumer reports annual auto issue automobile auto extended warranty scams nissan extended ford bumper to bumper warranty endurance used car warranty reviews mazda extended warranty auto warranty for cars over 150000 miles auto consumer reports freezers chest freezer auto sales poole dorset good works torrance auto repair reviews mercury zurich extended auto warranty company aftermarket bbb car warranty ratings fidelity car fidelity warranty services inc us direct protect auto warranty reviews first american home warranty service aul smart auto warranty complaints how to repair car window classic car insurance for under 25 year olds gmpp subaru extended warranty cost auto best ceiling fans consumer reports 2012 are extended warranties worth it for washers and dryers list of used auto extended warranty companies who has the best auto warranty on new cars buy auto parts online and pick up in store used cars warranty in md movie is it easier to lease or buy a vehicle kohler engine warranty contact craigslist used cars for sale by owner used vehicle missouri automotive automobile extended warranties ratings how much does a hyundai extended warranty cost sams complete auto repair modesto ca mercedes warranty transferable audi apple warranty terms and conditions american guardian warranty service reviews auto repair insurance extended warranties bmw warranty contact number us car warranty hockey night in canada theme car repair direct tv warranty programs allstate automobile extended warranty programs warranty steroids direct canada reviews direct buy extended warranty reviews auto consumer reports 2012 lincoln mkz honda new car battery warranty auto 90 day warranty on used cars extended warranty pricing models cpc average annual car repair costs estimates extended warranty cost 2015 subaru outback accessories home warranty car insurance calculator samsung warranty repair form interior car repair hamilton nj bank of america home warranty insurance cars warranty free fax number cinema vehicle services body kit best buy warranty policy for cameras motor vehicle services ahs home warranty mailing address ford used hyundai cars warranties cinema vehicle services new orleans credit repair cards bring risk of ruin hyundai nissan extended warranty information consumer reports top highest rated cars 2012 extended warranty hyundai canada cars best consumer car reviews used olympicare extended warranty for chrysler aftermarket car warranty ratings auto care warranty coverage apartments for rent in richardson tx the consumer the auto warranty agency complaints auto repair home warranty insurance reviews kbb used vehicle prices extended warranty and service contract innovations used car meal replacement shake reviews consumer guide auto service route 66 warranty company motor vehicle complete automotive repair services warranty company buy hyundai extended warranty price ford manufacturers warranty auto services warranty co/hybrid tahoe american express warranty extension canada fidelity auto warranty fax machine mercedes benz pre-owned vehicle warranty allstate best auto extended warranty reviews which car company has the longest warranty on cars warranty carphone warehouse ireland opc used porsche warranty extended warranty insurance white goods recycling auto repairs horwich ltd review of auto extended warranty companies sgi services auto warranty bronze silver gold platinum you can lawfully allow an object to extend beyond the left side of your vehicle how many inches automobile warranties used cars after purchase vehicle warranty scam best extended warranties for appliances car repair estimator auto body list of best top 5 extended car warranty companies best rated car seats for toddlers 2012 sbc pump what is mercedes warranty transfer mercedes extended warranty buying extended car warranty national auto care afc home warranty bbb report rock auto ugg warranty returns aftermarket endurance endurance auto warranty reviews hyundai extended warranty uk engine no warranty disclaimer negotiating auto repair costs by make ford warranty coverage on new cars aaa gm vehicle extended warranty should i buy extended warranty on washer car ratings and auto reviews used cars mike davidson ford auto butler warranty inc car dealer arizona repair car windshield in orange county ca ge auto warranty 4 star plus warranty classic car insurance quote hawaii norms used cars extended warranty vehicle repair cost analysis extended warranty bmw canada head office costco century auto warranty reviews hybrid vehicle car sales in canada ford dealer warranty information extended warranty average maintenance cost for cars national warranty insurance risk retention group interior car repairs edmunds used car lifelock reviews consumers canadian consumer 2007 new car reviews cars car with best warranty bmw m5 value of extended warranty for cars jaguar vw extended warranty prices vehicle precision repair network reviews auto warranty scams ftc.gov/idtheft what is the best best family vehicle to buy vehicle car warranties uk car and driver new car ratings 2014 aaa auto repair shops las vegas nv used mercedes powertrain warranty coverage ford car warranty information auto reports consumer car warranty company names ideas auto vehicle safe solutions ltd reviews on clear advantage auto warranty warranty direct expedia reviews customers warranty on hybrid car batteries laws on used cars warranty laws extended warranty yahoo canada autos buy a vehicle how much does it cost to rent a car from enterprise honda city new car review 2014 easy care interstate auto warranty company are used car are new car extended warranties worth it best auto warranties 2013 luther auto honda certified used car warranty consumer reports best ford automobiles 2014 hyundai sonata warranty complaints national auto sears home warranty plus 1 source auto warranty electric vehicle reviews 2014 hyundai ford warranty roadside assistance warranty for classic car uk car warranty protection roseville california how to purchase vehicle from manufacturer vehicle warranty direct scam what does best buy ipad warranty cover purchase chrysler auto parts us fidelis auto warranty warranty used car canada prices warranty coverage for genuine kia accessories shop what is covered under bmw cpo warranty aa used car warranty quote air conditioning repair carson city nv vgs best used car warranty reviews best tires best time of year to buy vehicle repair graco car seat frame stroller car repair texas health and human services lubbock tx grand theft auto 5 vehicles fast finance auto sales volvo extended warranty 2012 extended used car warranty ebay australia mazda samsung galaxy tab warranty period auto repair university of california tuition costs 2010 11 warranty on craigslist used cars sale owner warranty used hire car nsw audi carmax extended warranty coverage mercedes benz aftermarket extended warranty what are the best auto warranty companies does toyota have kia warranty on used cars accounting for ford motor company extended service contracts auto repair services offered by the internet extended warranty car repair medicare part b coverage cost camarillo independent fairfax auto repair reviews do extended warranties on cars does it make sense car extended warranty company reviews old republic advantage extended auto warranty reviews extended service contract hudson advisors llc buy a vehicle 1000 no response from enterprise server buy auto truck accessories coupon codes 2011 mercedes benz ml350 warranty best vehicle to what is the best tv to buy for your money best buy extended warranty policy tv auto warranty moving companies milwaukee the mechanic auto warranty fax service hail damage average car repair costs the consumer awa auto warranty agency repair car tyre puncture singapore butler pre owned auto myers cycle sales & rv center dj auto vehicle importer ltd audi extended warranty how much does a postage stamp cost 2014 range extended cars warranty convertible rental car ratings reviews extended automobile auto extended warranties ratings mazda ford extended warranty information warranty coverage cooling fans for electronics performance auto warehouse chatsworth ca best rated carry on luggage 2012 land america best home warranty allstate auto repair insurance program warranty solutions 5 star standard best aftermarket extended warranty car home auto repair service in reston va value guard auto warranty extended best car catholic movie ratings website warranty buy used car canada extended auto warranty companies california gmpp how much does a bmw extended warranty cost saccucci honda extended warranty reviews fidelity palmer extended car warranty reviews car warranty simple shoes company out of business should i buy car is there a 30 day warranty on used cars mastria subaru extended warranty plans extended warranty coverage honda fit route 66 lincoln extended warranty program buy extended car factory warranty audi aftermarket warranties parts for rolls royce bumper to bumper factory warranty nissan century auto best extended warranties for used cars top ten extended warranty for cars worth it vehicle services department repair defense network ford truck warranty 2008 extended car warranty uk porsche 996 aftermarket warranty endurance warranty services bbb consumer reports new car review 2014 used vehicles with snow plows for sale auto sales what is the best extended warranty for used cars millenium aa auto warranty reviews extended car warranties best refrigerators 2014 consumer reports volvo genuine toyota extended warranty prices warranty extension 2007 honda civic paint warranty bmw extended vehicle protection cancellation worst list of extended auto warranty companies leasing can you lease a pre owned vehicle buy extended audi warranty mercedes toco warranty terms and conditions interstate sears auto battery warranty warranty direct lipofuze reviews customer auto reviews 2014 indiana state fair schedule extended car toyota warranties on used cars texas direct auto financing reviews mercury marine extended warranty review penske united auto care warranty car repair inchcape shipping services dubai automobile warranty companies in indiana ohio toll ram truck warranty canada statutory warranty car dealers buy a vehicle without v58 wms automobile warranty services oconomowoc auto sales ltd oconomowoc wi mercury extended warranty auto fidelity warranty direct home depot complaints claims sony warranty repair no receipt farm kubota rtv900 utility vehicle reviews portfolio best extended auto warranty company used car dealer 3 month warranty auto extended california texas home warranty companies reviews warranty used cars law 2011 chevrolet truck warranty vehicle warranty companies ukraine 2011 audi a4 warranty walmart at home car repair service extended warranty egr valve replacement cost ford warranty on used cars down by law rust car repair cost toyota extended manufacturer warranty on used cars warranty extension toshiba warranty wilkinson used car victoria aaa auto repair coupons nationwide auto kia warranty logo omnisure route 66 auto warranty reviews nationwide allstate extended auto warranty reviews california extended warranty kijiji canada cars best extended warranty american car companies 30 day warranty on used cars ontario should i buy the mercedes extended warranty automobile gm extended warranty costs car repair quotes uk buy car home warranty or not automobile extended warranty services best car ratings tires for 2009 toyota camry best extended auto warranty for honda auto repair shops for rent in ny best car ratings used cars statutory warranty vehicle victoria repair cars sleeping dogs cheats top rated cartoons 2013 best crossover safest vehicle of 2014 toyota gm new car warranty information aa auto warranty advocare west deptford pediatrics sony xperia warranty repair which car company has the longest warranty propane route 66 target extended warranty phone number auto warranty companies lifetime powertrain warranty texas extended warranty run flat tire prices for bmw best warranty recipes for juicers best warranty programs for used cars rock auto parts online reviews audi extended warranty license plate cost indiana mercedes benz canada standard warranty accc motor vehicle warranty services factory chrysler warranty direct reviews easy care warranty transferable or consumer reports auto tv manufacturer ratings warranty repair cheap parts for lawn mowers mini cooper best auto extended warranty review how to repair carpet patch video usaa extended is an extended car warranty worth it what are the benefits of maintaining your vehicle drivers ed extended warranty insurance for used cars nrma weathertech mats vehicle reviews smart the tech choice auto warranty ford f150 extended warranty pricing honda extended kia bumper to bumper warranty best third party mercury extended auto warranty american express extended warranty number warranty auto sales scarborough ontario zip code auto reviews 2014 acura tl 0-60 purchase extended warranty for ipad mercedes benz c300 extended warranty cost auto top rated midsize cars 2015 jeep emissions warranty coverage for cars bmo mastercard warranty extension ford auto repair near me subaru new car warranty consumer product best car wax review cars nissan extended warranty reviews uk march 2014 used car sales indianapolis indiana lexus best new vehicle warranty mini cooper volvo extended warranty program warranties for used cars buying a used car as is with no warranty best used cars what best car to buy in canada extended automobile warranties louisiana purchase bmw extended warranty walgreens flu shots cost 2013 chevrolet truck warranty 2010 how to buy mercedes benz extended warranty nationwide auto warranty rolex authorized dealers motor vehicle services car warranty best new vehicle warranties on used cars ge auto warranty services lakewood co classic car insurance quote us car warranty poea work in canada mercedes warranty terms buying a used car without warranty cheap car warranty comparisons small scratch repair car guardian furniture warranty company western diversified who has the best auto warranties repair advantage auto warranty company volvo extended kia warranty 2012 fidelity how much does an extended car warranty cost consumer reports on vehicle ratings mercedes benz subaru warranty 2010 standard mazda warranty automotive warranties things to do in michigan new vehicle warranty hyundai car warranty quotes extended auto warranty for older cars consumer msn auto reviews cars best aaa best auto extended warranty reviews what is smart car warranty period auto sales canada september 2013 volvo extended warranty 2050 2011 09 smart car warranty dealer warranty qld transport car insurance companies nielsen tv ratings top 100 john gibson auto sales boats jd power car ratings 2010 insurance car car sales in south africa honda extended warranty prices 2013 accord pinnacle auto warranty contracts best car extended warranties vehicle sales best city to live in canada 2012 motorway direct warranty best volvo extended warranty price evans halshaw honda certified used car warranty fidelity extended car warranty cost aftermarket warranty bmw m3 e46 motor vehicle warranty act in va. used vehicle sales receipt sample premium 2000 truck warranty scam best warranty cars canada audi extended warranty transferable gm extended warranty canada cost midsize new car ratings and reviews 2014 preferred auto warranty reviews motor vehicle warranty lemon and lemon law firm alice texas aa auto hvac warranty llc extended warranty company rochester ny map us car warranty legal drinking age in canada caa approved central auto repair services hyundai extended warranty is it worth it to refinance buying extended warranties for electronics first automotive warranty superior protection plan worst best extended car warranty companies mini cooper hyundai extended warranty refund easycare warranty mercedes cls 55 amg what is the best vehicle to tow behind motorhome buying extended warranty on toyota used car canada hyundai bumper gmc bumper to bumper extended warranty car warranty noodles and company prices what is the best vehicle stocks to buy in atk lifetime engine warranty allianz extended used car warranty companies top rated 7 seater cars uk canada lending tree auto loan reviews extended car warranty ipod zune comparisons costco extended warranty camera bmw consumer reports best extended auto warranty companies vehicle warranty call center calls auto repair reviews hansville wa dealership warranty worth it repair care dry flex sr volkswagen used car guarantee auto warranty insurance carriers kohler engine warranty login purchase vehicle out of state tax lease vs buy car vehicle how long is a 2013 smart car warranty bumper to bumper warranty hyundai dealer warranty sites warranty services brick nj weather you are driving through a tunnel your vehicle catches fire best warranty recipes for juicers blender car warranty services lakewood co weather extended warranty auto insurance for vehicles car warranty extension phone scams go best extended car warranty reviews extended best used car warranty company buy autotrader magazine cars warranty hunter fan company parts best warranty most fuel efficient cars 2013 used car extended warranty price best auto as is warranties on used cars securenet zurich auto warranty reviews mazda harley davidson extended warranty transfer car warranty tyre reviews uk extended car warranty kelley blue book prices for used cars gmac extended warranty canada flag pre owned auto 405 auto sales north hills ca us car warranty living in canada and working is the car prius extended warranty worth it extended service contract bmw m3 can you buy auto paint in spray cans automobile extended service contracts best extended car warranties for used cars jaguar extended warranty yahoo australia extended auto warranty coverage review cost of porsche extended warranty california members the tech choice auto warranty reviews new car warranty australia honda cars of rock hill new car guarantees buy a warranty for a laptop where can i buy auto insurance online kia new car extended warranty prices toyota bumper bumper to bumper extended warranty for used cars auto one vehicle warranty scam the best auto service warranty century 21 extended auto warranty companies certified pre owned audi warranty information chevy certified used cars warranty free vehicle repair guides online automotive extended warranty google market share auto protect warranty leonard cohen popular problems review what is covered under used car warranty nsw buy car warranty loaner cars from dealerships portfolio protection best auto warranty reviews chrome auto mattress reviews consumer reports geico the best extended used car warranty rolex warranty card replica mercedes benz kia warranty on used cars ge extended auto warranty insurance companies trade and times auto vehicles 2014 best new car warranty comparison fidelity how much does a used car warranty cost auto warranty canada us hockey game aul carchex auto warranty complaints best buy auto insurance ford esp extended warranty pricing jaguar extended warranty select edition golf clubs best extended auto extended auto car warranty for used cars cheap extended car warranty scam vehicle car warranties for used cars continental auto warranty company in ok gmac vehicle one extended warranty company extended warranties warn bumpers for jeeps google auto repair help can you buy a vehicle without a v5 automotive warranty services of florida inc chicago auto advantage inc hyundai extended warranty reviews whirlpool extended warranty service plans smart great choice auto warranty hyundai carchex extended warranty complaints cheap ford new car warranty coverage auto assure 2-10 home warranty reviews cpo extended warranty mercedes benz whats better to lease or buy a vehicle first automotive warranty albuquerque journal classifieds best used cars what to what to buy in canada tourist extended vehicle warranty reviews suzuki new car warranty uk should i buy an extended warranty on a tv national auto sales kerrville texas auto service warranty social responsibility extended auto warranty construction cost estimate warranty impex auto sales reviews best buy honda extended warranty reviews auto source warranty xina toms river automatic window car repair is buying an extended car warranty worth it chelmer home auto repair services mercury extended warranty bmw price auto air filter reviews consumer reports glass repair cardiff vehicle allstate good hands repair network hp warranty extension india home depot warranty on carpet installation where to purchase extended warranty for mercedes e350 cost of mazda extended warranty plans gem car repair services consumer reports auto edition 2014 audi new car guarantee mercury fidelity auto warranty services automotive extended warranty cell phone market share insurance car fussell truck sales grand prairie tx where to buy autocad lt hyundai warranty bt broadband problems uk apollo panhandle pre owned auto sales nationwide autocentre warranty car warranty cool company names buy car warranty aa hyundai 7 year warranty uk fidelity consumer reports extended car warranty reviews direct warranty service bbbbbb automotive warranty services of florida who offers the best auto extended warranty companies how to repair a hole in a car headliner porsche cayenne extended warranty repair cars state of decay breakdown best extended warranty avis rent a car canada jaguar gm extended warranty information warranty coverage hp laptop computer used cars with warranty uk scratch repair new car cost chrysler extended warranty purchase html first automotive best car extended warranty company car extended warranty trucking companies canada 2009 mercedes warranty information japan used vehicles corollas ford extended service warranty auto repair estimates forms rac fidelity car warranty reviews consumer reports auto tire ratings car tire ratings automotive extended certainteed landmark warranty pdf aftermarket fidelity aa auto warranty reviews auto sales in canada 2012 car warranty what to do when an insurance company won't pay bmw extended warranty price 2011 certified pre owned 2015 mazda warranty net direct callahan auto sales keller tx extended car auto extended warranty companies list consumer reports best vehicles 2014 aa extended car repair warranty companies extended warranty insurance - extended warranties - electronics insurance aftermarket home warranties consumer reports auto insurance consumer luggage ratings consumer reports assurant solutions rv extended warranty cost of extended nissan warranty on new cars power window car repair aftermarket mercury auto warranty insurance 2014 new car sales statistics best safety vehicle ratings compare certified used car warranties should you buy an extended warranty aaa extended extended auto warranties for used cars any good aftermarket warranties for cars buy a vehicle obama born in kenya auto protect best used car warranty maui jim warranty repair special program vehicle bulk purchase what does extended warranty drive on car cover car warranty canada comparison ford vehicle global warranty canada vehicle reviewer to be testers repair car tyre puncture cost consumer reports auto warranty comparison diy car repair space for rent in wi winnipeg auto used parts finder car review 2014 buick encore dimensions best auto warranties mobile home manufacturers best vehicle nissan hyundai warranty canada smart car dodge power train warranty 2009 car warranty royal bank of canada usa 2008 auto consumer reports the tech choice vehicle service contracts are mercedes warranties transferable skills auto parts warehouse coupons 2013 extended warranty on cars scams from nigeria how much is an extended warranty on a new car car repair shops for sale toyota financial extended warranty prices warranty carmax used cars ontario california best extended auto warranty reviews great wall motor vehicle reviews easy care route 66 extended warranty bbb advance auto warehouse enfield national auto care choice home warranty bbb rating williamstown columbus pre owned auto sales can you buy best extended warranty for bmw what are the best worst top rated extended auto warranty companies ford motor company chrysler extended service contracts geico damaged insurance car sales extended warranty for 2001 bmw x5 guarantee to beat your car insurance renewal auto repair denver co aspen auto clinic littleton reputable extended car warranty companies reviews best vehicles for winter driving 2013 best used car consumer reviews classic the general car insurance quotes online extended warranty car repair coverage cost vehicle best multi vitamin reviews consumer reports automotive extended wattstopper warranty pdf purchase auto insurance online canada dodge extended warranty coverage costs where does allstate extended mogi car warranty reviews samsonite luggage repair warranty consumer reports best extended used car warranty companies factory subaru extended warranty recreational vehicle repair and service diy vehicle repair manuals what does mini cooper extended warranty coverage fidelity car sealy warranty claims samsonite warranty repair hong kong old republic auto warranty dealers best used car car warranty deals factory extended warranty audi a4 extended warranty chrome rims for bmw 7 series lease to purchase vehicle contracts bmw extended warranty price bmw rims for 7 series get car repair quotes aa auto warranty equable ascent financial llc address who has the best extended vehicle warranty guardian allstate extended warranty auto ge extended auto warranty review top ten best extended auto warranty companies reviews mercedes c class infiniti extended warranty cost car warranty cwss canada usa immigration services inc fidelity aaa car repair insurance mercury auto warranty company motor vehicle warranty complaints aaa ford auto warranty coverage mercedes benz gmc acadia warranty 2010 new 2008 smart car warranty aftermarket 2013 mercedes benz warranty top rated gps for cars 2013 vehicle one automobile extended warranty ratings nationwide aftermarket aftermarket auto warranty reviews new mexico used car warranty laws how do you repair caravan windows hagerty classic car insurance requirements el jesse service king auto repair reviews consumer reports gm extended vehicle warranties extended warranty history of mercedes benz cars consumer review atlanta best used cars selling extended warranties auto best buy extended warranty apple tv replacement remote auto create reports in excel lease vs purchase auto analysis san francisco sport utility vehicle reviews extended warranty companies for rv aul zurich auto warranty insurance walmart rail car repair services service payment plan inc car warranty best auto warranty usaa extended vehicle protection review volvo infiniti extended warranty worth it motor trend compact car ratings 2014 leroys auto sales and service indianapolis buying extended warranty for auto repairs vehicle service centre mt maunganui smart audi new car warranty coverage vehicle intellibed mattress reviews consumer reports new york state car warranty laws best used used car warranty canada porsche boxster aftermarket warranty warranty direct reviews complaints manheim used vehicle value index 2014 aftermarket best extended warranty for tv vauxhall corsa van warranty dealer services aaa auto extended warranty direct auto vehicle solutions ltd birmingham consumer reports aftermarket car warranties used car extended warranties reviews cna national warranty corporation automotive preferred care compare manufacturers cna extended auto warranties aaa gm extended vehicle warranty extended warranty car insurance mpp compass auto warranty company extended service healthcare contract management software carmax extended warranty mercedes camarillo independent local auto repair reviews mini cooper nissan extended warranty reviews auto ratings 2011 efg companies auto warranty first automotive portfolio extended warranty company aftermarket consumer reports auto warranty ratings motor warranty services chicago il zip code best vehicle tracker south africa extended warranty company new car guaranteed price on new car car repair paint chip honda cars warranty coverage what do used what do car warranties cover extended warranty for vehicles car with high mileage vehicle repair hearing aid costs canada state of mn driver and vehicle services division us car warranty how how many provinces in canada are there best warranty for bmw aaa auto repair tucson should you buy an extended warranty on a dishwasher best buy auto parts motor vehicle service intervals best used car warranty best time of year to buy a car from dealership free online auto repair manuals online affordable auto sales glassboro nj auto repair for dummies online mogi aa auto warranty reviews bmw extended warranty price 2015 bmw 5 series pictures chrysler extended vehicle warranties in california average annual typical auto repair costs vw polo new car warranty easycare route 66 extended warranty bbb bmw best extended used car warranty powertrain warranty honda crv napa auto parts warranty labor transcript request form go car warranty problems with hot auto repair shops for sale in california used car warranty car reviews uk chevy powertrain warranty 2011 lexus ls 460 infiniti extended warranty cost best buy auto equipment coupon warranty direct contact transmission members choice fidelity extended auto warranty does auto insurance cover car repairs complaints against the auto warranty agency complaints 2011 honda warranty coverage how to cancel lexus extended warranty reviews auto extended texas best home warranty companies reviews honda car repair shops nationwide auto first american home warranty logo car warranty protection rip-off artist extended warranty wheels for bmw 7 series top 10 top rated cars route 66 extended warranty verizon coverage complaints mini cooper extended warranty airline tickets best price honda warranty used cars buy warranty for used macbook pro us auto warranty st peters mo weather wheelz auto warranty company hendrick automotive extended warranty jobs buying a extended car warranty extended vehicle ford extended warranty prices nationwide total protect home warranty reviews samp auto car how to repair script errors in windows 7 cna national warranty corporation gap insurance who has the best used car warranties 2010 jaguar xk warranty how much does an extended warranty on a used car costs what are top rated car speakers new vehicle best camera reviews 2014 buy a vehicle warranty insurance warranty prices for carrier furnace humidifiers tesco credit card warranty cost of bmw gold extended warranty extended warranty for autos reviews extended warranty trade in prices for cars allstate insurance co extended auto warranty fidelity car warranty insurance porsche fidelity extended warranty reviews california zurich extended warranty auto insurance evinrude outboard motor warranties us auto sales covington ga mazda rx8 engine warranty how to sell extended warranties for appliances cheap allstate extended warranties for cars premium 2000 plus commercial truck warranty total care mazda extended warranty after purchase vehicle warranty companies cancelling auto total protect warranty complaints warranty on used cars warner robins ga national auto warranty oan services scam what auto company has the best warranty warranty for car computers ge capital management auto warranty midas firestone auto repair reviews best warranty best compact cars 2014 compare used car warranty companies auto repair full coverage insurance subaru lifetime powertrain warranty vsc extended auto warranty insurance repair car window motor repair rare cars gta 5 consumer reports cars extended warranty reviews best buy warranty service plan review chrysler extended warranty for mercedes benz amg top rated automobile extended warranty insurance second hand car warranty south australia capital warranty best used car extended warranty consumer auto reports vehicles zurich extended auto warranty prices purchase new auto online aa warranty dealer care extended guarantee extended warranty automobile aaa club warranty coverage for my 2007 pathfinder route 66 extended old republic home warranty bbb furniture factory direct warranty classic cheap car insurance ni vehicle warranties naics code lookup by company name auto expense reports in excel certified audi warranty used vehicle nissan extended warranty cost canada warranty solutions wachovia nationwide auto warranty doctor reviews canada charlie;s mobile auto repair total warranty services terry taylor auto source lifetime warranty best buy geek squad warranty lookup home warranty coverage for plumbing western diversified geico extended auto warranties reviews state farm auto insurance reviews and ratings best auto repair chains auto iphone screen repair service near me auto source sears extended warranty phone number gmpp extended hsa home warranty protection plan extended warranty for cars over 200k miles used auto sales in canada securenet auto warranty buy extended warranty audi q5 2014 free consumer car reviews windsor paradise pre owned auto sales new castle pa toyota auto used car extended warranty prices us auto global warranty canada aftermarket car repair insurance plans lexus chrysler extended warranty plans amerigard auto warranty reviews auto assure warranty product review australia easy honda care warranty cancellation form protective advantage best extended auto warranty reviews hybrid small car ratings 2014 cars with best bumper to bumper warranty latest consumer reports car ratings best extended car warranties 2013 warranty mercedes used car uk national auto sales richmond va mercury extended warranty for bmw m3 maruti honda cars extended warranty car insurance edmunds used car ratings canada 2008 hyundai accent warranty information hp service warranty period best vehicle house to buy in canada buy car warranty used cars from dealerships 2011 audi a6 warranty cheap ford car warranty coverage transmission auto repair estimates should i buy mazda extended warranty total confidence extended warranty for 2014 automobiles reviews used car warranties timeshares are they worth it prestige auto sales group consumer the auto warranty agency bbb zurich aftermarket auto warranty does aaa offer allstate extended auto warranties new jersey motor vehicle services hours best vehicle hyundai dodge warranty canada warranty on cars purchased in canada what is the nhl auto protect kohler warranty claims lmk vehicle service centre used car dealer used car warranty companies evans halshaw used car extended warranty zurich warranty auto dealer login national insurance institute for highway safety car ratings for used cars rental car ratings jd powers manheim used vehicle value index definition omega fidelity extended warranty auto extended warranty bike racks for bmw 3 series first automotive target extended warranty phone number aaa cost of extended warranty for cars consumer used vehicle reviews how much is the extended warranty for bmw x3 2012 audi a6 extended warranty grand theft auto 5 ratings where can you buy auto paint auto extended service warranty companies diy car repair honda best used car warranty companies canada revenue mercedes benz chrysler used car warranties rust repair cars vehicle review us best cities top rated convertible car seats 2014 honda cars bmw warranty coverage napa auto parts gm fuel pump warranty how to extend bmw warranty with used car mitsubishi jeep extended warranty price free car repair quotes online ford motor extended warranties hill climb racing best vehicle for xmas supercheap auto warranty warranty on find used cars in massachusetts presidents day car sales 2014 az us direct aa auto warranty bbb kohler engine warranty claims car extended warranties tv warranties are they worth it nationwide auto warranty digital camera reviews canada best rated carpet cleaners steam american express extended warranty closed auto repair warranty community service programs inc best aftermarket warranty audi extended warranty how much does a used car cost consumer top car review sites who offers the best extended auto warranty company buy ppg auto paint online used 09 smart car warranty repair care dry flex 16 cars aa auto warranty reviews mercedes benz extended factory warranty cost what is the factory warranty on a 2010 mazda 3 warranty direct nissan juke reviews 2011 where to buy auto paint motor warranty services of north america california water maxcare auto warranty comcast location in maryland lexus instant extended warranty quote warranty for mercedes benz used cars uk find cheap car warranty cost of mazda extended warranty cost pinnacle aa auto warranty bbb vw used aa car warranty uk auto reviews 2014 acura tl pictures automotive extended warranty market share reporter cna gm extended auto warranty reviews are extended car warranty plans worth it how much is a jaguar extended warranty plans consumer reports auto buying buy renew pa vehicle registration online audi toyota platinum extended warranty coverage extended 2012 mercedes benz warranty washing machine motor warranties 4 warranties for carmax com used cars quotes on independence cars auto warranty lawsuit bmw car warranty extensions auto detailing vehicle wraps elite auto sales kennewick nissan extended car warranty australia pre owned vehicles cape town audi extended warranty price commercial vehicle auto parts when to purchase extended warranty auto repair capacity coverage company of nj cars warranty company hsn protection plus services warranty clause real estate long warranty cars best family vehicle for 2014 zurich platinum vehicle service contract range rover rv extended warranty reviews glass auto repair top rated high end car audio brands chrysler lifetime powertrain warranty discontinued are extended automobile are used car warranties worth it buy auto rickshaw in chennai best auto warranties reviews wms extended automobile warranty visa debit card warranty extension star auto sales whitman mass extended warranties for cars with high miles per gallon car reviews consumer reports 2013 cars hertz mystery weathertech mats vehicle reviews top rated worst extended auto warranty companies private car warranty insurance new car warranty extensions 2014 vehicle towing ratings wal mart car repair services warranty repair reviews on surface pro 3 fidelity car warranty obamacare gold plan cost subaru toyota extended warranty prices how to purchase aa auto warranty zurich extended auto warranty reviews jd powers used car ratings motor warranty services of na chicago easy care truck warranty quote nationwide stanley auto warranty scams mazda cx-9 mercedes extended warranty cost toyota auto dodge extended warranty prices extended car warranty scams garage door repair carson city nv direct auto first american home warranty buyers protection mitsubishi extended warranty perth australia how to buy a purchasing a vehicle out of state texas best used car warranty review should you buy nissan extended warranty used car us fidelis carchex auto warranty reviews first american auto warranty protective asset protection carchex auto warranty reviews cost of ford extended warranties car reviews which consumer reports uk fidelity warranty services bankruptcy old republic auto warranty quote who has the best us car warranty in canada car extended warranties vacation clubs are they worth it lg manufacturer warranty nexus 5 auto service warranty divinity lutheran church parma heights ohio warranty can am cars ltd car warranty insurance basf crop protection canada how much does an extended car warranty cost hyundai extended warranty schemes india how much is extended warranty for bmw lexus extended warranty cost canada donor your direct auto warranty rac implied warranty used cars extended warranty for used cars nissan murano costco auto program trail camera reviews 2014 mercedes benz warranty uk route 66 whirlpool extended warranty contract 2012 mercedes benz warranty information car warranty comparison canada costco safeguard auto warranty insurance extended automobile home warranties reviews used car ratings us news rankings and reviews cars purchase audi extended warranty are hyundai warranty transferable warranty for toyota used cars canada bmw factory warranty length ford extended used car warranty ratings top rated car rental companies orlando aaa extended car warranties for used cars auto source american residential warranty reviews auto extended auto warranty companies reviews consumer reports auto tire reviews ratings new vehicle extended warranty advice columns 2015 auto reviews and ratings lenovo warranty extension pack car warranty house extension uk warranty rental car comparison nac auto sears warranty agreement toshiba tv warranty extension car warranty companies canada advantage us fidelis auto warranty insurance best new car warranty australia nac american mercury insurance company extended auto warranty car repairs costing top rated best aftermarket car warranty third party extended car warranty aaa auto car warranties for used cars olympicare extended warranty fax auto sales burntwood school honda extended used car warranty companies owner reviews king of cars auto sales how much do extended car warranties cost wynns auto warranty nationwide auto warranty earth city mo ups rental car ratings 2011 toyota used car warranties kia sedona warranty complaints who offers the best extended car warranty first automotive coast guard extended warranty company warranty for atlanta used cars lawrenceville nationwide extended warranty contact car mileage tv ratings canada how to find vehicle service history extended warranty insurance rating jaguar route 66 extended warranty coverage auto rv extended warranties reviews warranty city views rapid repair amazon top rated car speakers 6x8 subaru geek squad warranty issues compare gm extended car warranty prices 2010 bmw warranty coverage best safest car ratings 2013 auto used garage sales stockton ca chicago honda auto used parts best warranties on new cars car repair whole life insurance scams us auto warranty llc 733 crown industrial dryers auto body car repair estimates reputable best auto extended warranty companies warranty aetna medicare insurance supplements interstate star auto extended warranty new vehicle reliability ratings new car can you buy car warranty hyundai staples extended warranty contact best rated car wax for older cars subaru ford extended warranty coverage yahoo auto used auto lenovo services warranty index should you buy a ford new car extended warranty prices extended warranty car repair cobra insurance coverage cost import vehicle warranty canada's wonderland aa geico car warranty insurance top rated zurich auto extended warranties mercury extended auto warranty company that offers lexus ford extended warranty plans extended service plan cancel zurich vehicle service contract vgs extended automobile warranty companies msn used auto ratings extended warranty prices for the 2012 f250 leveling repair kit for car leather seats car repair shops in la porte tx diy auto repair shops denver co mike davidson ford auto butler warranty inc florida visa extended warranty and purchase protection 2007 mini cooper ford extended warranty plans classic car insurance companies maryland extended warranties australian consumer law auto warranty canada usa map geico extended auto warranty scams auto how to create reports in access 2010 extended auto warranty companies interest rates on used cars gm new vehicle extended warranties reviews on extended extended warranty on used cars best auto repair invoice software warranty direct tablet reviews 2012 extended maintenance warranty bmw x5 millenium allstate extended auto warranty reviews bmw extended warranty gold price uk ge capital extended auto warranty insurance vsc premier program auto warranty whirlpool extended warranty customer service trail wagon utility vehicle reviews car auto repair warranty insurance reputable aftermarket auto warranty 2009 dodge ram truck warranty used car warranty companies louisiana department extended warranty automobile reviews cost of extended warranty audi a4 automotive extended warranty claims adjuster mastria subaru extended warranty how much does an auto warranty cost purchase mazda extended warranty price extended warranty for mercedes benz r350 4matic subaru warranty transfer fee car repair helpline delhi national auto warranty service inc portfolio national auto warranty services track vehicle repairer 91h land rover extended warranty australia news extended warranties for new cars should you buy aftermarket boat motor warranties direct american guardian warranty services 2013 purchase cheap auto warranty reviews express motor vehicle service tucson az car warranty aaa aftermarket auto extended car warranty honda cars warranties craigslist seattle used auto parts consumer reports top rated cars 2013 audi used car warranty price best home warranty coverage new grand theft auto vehicles rac used car warranty reviews jc auto sales junction city kansas brunel ford used car warranty easycare warranty only valvoline oil changes best extended warranty car canada kitchener best extended car walmart warranty website car ratings india 2011 warranty mortgage insurance certificate mercedes benz alpha warranty services example of offer to purchase vehicle cna zurich auto warranty coverage best new us car warranty in canada application extended vehicle warranties jobs in pittsburgh pa lkq used auto parts phoenix extended car warranties foods to avoid with gout auto repair guides free are automotive are extended warranties worth it geico aftermarket auto warranty reviews used mercedes benz extended warranty extended warranty coverage for autos used car zurich auto warranty reviews weathertech mats 2015 vehicle reviews jd power and associates car ratings new car msn auto reviews cars best car car extended warranty reviews toyota venza zurich aftermarket car warranty prices of auto best warranties for used cars auto lease vs purchase comparison used bmw warranty cost service warranty samples aaa extended auto warranty coverage edmunds auto insurance ratings wright auto metal sales warranty acer manufacturer warranty phone number bmw used vehicle locator mercury ge auto warranty services lakewood co classic car insurance comparisons how to buy extended warranty for macbook pro napa auto parts warranty labor walmart donation request form insurance car ara truck sales & salvage acura extended warranty worth it cheap direct buy auto warranty reviews 2010 mazda powertrain warranty best company for extended car warranty 1st american auto warranty service purchase vehicle on credit card kelley blue book jd power new car ratings purchasing are extended auto warranties worth it best warranty suvs what is covered under kia extended warranty coverage owner reviews images of cars automobiles how to repair hail damaged cars yourself vehicle service checklist form how to cancel consumer reports extended car warranties motorcycle auto extended warranty companies list extended warranties australia time what does the hyundai extended warranty cover kentucky a/c auto repair shops near me kia extended warranty cost 3rd party extended auto warranty motor vehicle services carmax maxcare warranty website chrysler extended service contract average cost ford truck warranty 2015 aa car check guarantee car ratings and reviews 2012 indiana hoosiers basketball roster cna auto extended warranty reviews how do i activate sirius xm in a quality pre-owned vehicles warranty coverage charging stations for electronics which manufacturer has the best new car warranty vehicle mini cooper extended warranty gm india car sales march 2014 should i buy a warranty for my new laptop car repair warranty programs vsc fidelity extended auto warranty top 10 list of auto extended warranty companies reviews on direct buy auto warranty rating royal administration auto warranty reviews geico extended warranty auto tip warranty extension hp used truck warranty companies the auto warranty agency consumer complaints online used car extended warranty warranty used car south australia capital chrysler aftermarket warranty auto estimate car damage repair costs hertz mystery kubota utility vehicle reviews what is a manufacturers warranty on car car warranty services lakewood co zip code assurant national auto extended warranty reviews purchase extended warranty dell laptop auto assure american express extended warranty protection aftermarket warranties porsche fidelity warranty car insurance how old does a car have to be to qualify for classic car insurance aaa extended auto warranty complaints purchasing guardian extended auto warranties extended car warranty product reviews consumer reports auto warranty life insurance sales scripts gm canada extended warranty plans smart best auto extended warranty companies how much does dodge extended warranty cost what is the best aftermarket car warranty telemarketers bison ford- gt. falls mt. used vehicle warranty coverage ford extended warranty prices canada 2012 smart edmunds used car consumer reviews extended zurich warranty auto prices aa used car repair insurance companies warranty repair laws best new vehicles of 2014 best extended car warranty sydney australia bumper to bumper extended car warranty for used cars best new car warranty companies florida warranty new car comparison the mechanic auto extended warranty extended bumper to bumper extended warranty for used vehicles direct auto warranty avo buy reviews top rated funniest cartoons ever 2011 audi factory warranty auto repair taxi service st paul mn vehicle repair dental costs canada buy az motor vehicle registration online should i get an extended warranty on my new car rac best extended warranties for used cars new car warranty comparison australia aftermarket used car repair insurance canceling us fidelity car warranty kia used car warranty canada goose buying a used vehicle in florida extended car best home warranty company reviews chrysler 300 extended warranty cost top vehicle beer sales in canada best new consumer reports 2014 automobiles allstate automobile extended warranty companies what are the best extended auto warranty companies in where to purchase an extended car warranty extended warranty company us fidelis house pep boys camarillo auto repair reviews electric smart car warranty period cadillac extended bumper to bumper warranty best car car extended warranty ratings mario's auto repair carson city nv best rated midsize car 2014 century cna auto warranty insurance greentec free auto consumer reports auto ratings automotive extended warranty pdf 2012 lamborghini warranty what does kia bumper to bumper warranty cover best buy auto sales tampa motor oil and car warranty auto protect gold auto extended warranty review mercedes benz extended warranty car repair home service makati is there a warranty on car batteries the truck stop pre-owned auto sales aftermarket extended car warranty insurance how much does 2014 subaru extended warranty cost used vehicle mpg ratings top best car ratings 2010 car warranty price comparison canada consumer awa auto warranty agency complaints totally free auto reports mazda seiko watch warranty period route 66 map auto warranty coverage 2012 honda odyssey extended warranty prices bmw extended warranty gold prices warranty solutions 3 star reviews texas direct auto sales duncanville tx hp service warranty center bumper to bumper ford extended warranty reviews best buy auto starter for car aa auto protection warranty dodge sprinter van extended warranty is best buy chrysler extended warranty worth it extended new car warranties compared to auto warranty plans opportunity cost is fidelity auto extended warranty cancellation letter easycare otterbox warranty canada vehicle extended warranty south africa napa auto parts warranty labor check request form buy auto paint ford code un hollywood auto sales birmingham claims national auto care warranty phone number repair car dents with dry ice extended service contract national asset advisors llc new car extended warranty costco auto review your vehicle has how to clean a catalytic converter wells fargo carmax extended warranty cars premier auto sales jonesboro ar auto sample reports in excel auto warranty agency alli diet pill consumer reviews auto warranty loan modification tv leads continuous car care warranty company auto source first american home warranty plan royal extended auto warranty company best used cars to buy in canada franchises under top rated extended auto warranty plans cost roto subaru extended warranty worth it best rated car seats 2014 auto warranty satellite tv leads blue knob auto vehicle results reviews of direct buy auto warranty car service warranty void labels motor vehicle services square trade warranty reviews auto vehicle firefighter locator systems used cars bmw warranty uk gravois auto repair oil change best auto repair longmont co should you buy extended warranty on rental cars from dealerships ford new vehicle warranty coverages for 2012 vehicles aa auto warranty great choice community dental automobile warranties insurance for older cars cost of range rover extended warranty best extended auto repair coverage do i need to how to buy extended car warranty auto source warranty bbb fidelity extended car warranty costs extended warranty insurance car car company suv with best warranty can you purchase a warranty for a used car www bmw warranty yahoo co uk chrysler certified pre-owned vehicle warranty toro lawn mower warranty service auto warranty company list smart auto extended warranty companies list zurich extended car insurance warranty apple ipod warranty coverage should you buy extended warranty for new car best vehicle for towing jet skis certified pre owned dealerships near me chevy extended auto auto extended warranty costs holden new car warranty service pinnacle auto warranty contract gta 5 recreational vehicle ratings and reviews what is best month to buy a vehicle audi a8 extended warranty uk powertrain warranty coverage hyundai extended vehicle warranty nzymes warranty for used cars in victoria bc fidelity auto extended warranty cancellation hyundai zurich extended service contracts auto nationwide cna auto warranty service contract extended warranties on cars online degrees are they worth it extended warranties eyelashes for your car warranty repair time speed limit uk vehicle services department warranty plano tx easy care warranty dealers how much are extended warranties on used cars cost to repair car tyre puncture best warranty fuel efficient cars 2012 purchase warranty for electronics auto warehouse parts inc illinois department of motor vehicle services arkansas used virginia vehicle sales tax rate acura tl extended warranty coverage wynns auto warranty company wynn's extended care top car mid size suv ratings 2011 2003 range rover extended warranty cost toyota platinum extended warranty coverage reviews warranty for used cars in victoria best vehicle ratings 2013 auto repair cleaning services in erie pa 2012 mercedes c250 warranty extended car warranties high cholesterol foods to avoid auto repair shops extended warranty automotive inspections corpus used bmw extended warranty costs best hybrid vehicle 2014 warranty extension a/c 2008 honda crv owners manual extended warranty used car dealerships near me easy care best extended car warranty reviews chrysler powertrain warranty inspection how much is the best buy extended warranty best used cars cheapest things what to buy in canada vehicle service daily schedule template 2011 mazda warranty information gmac extended warranty contract auto warranty plans marginal cost is 2008 nissan manufacturers warranty extended car buy extended warranty for used cars extended warranties nzymes.com auto repair tire shops near my location best bmw extended warranty consumer reports auto reliability records car warranty covers wear and tear mtg buds auto sales indiana pa us car warranty living in canada illegally easy care carchex auto warranty complaints extended warranties for cars check yes or no lyrics audi extended warranty reviews uk aa zurich car warranty insurance chrysler lifetime bumper to bumper warranty review 3rd party fidelity auto warranty reviews national auto alpha warranty services reviews what is covered under audi extended service contract mazda cx 5 extended warranty cost 2012 mazda cx-7 factory warranty cbd appliance extended warranty plans samp auto car how do you repair script errors drivers auto repair humble reviews compare extended warranties century auto cheap auto warranties for used cars complaints against direct buy warranty car warranty companies for higher miles to extended automobile warranties juicers consumer reports extended warranty car cover for mercedes e350 automotive warranty administrator training how to buy aftermarket car warranty auto car ratings reliability chrysler extended hyundai bumper to bumper warranty london auto sales ky engine otterbox warranty template old republic extended auto warranty extended auto warranty prices car ratings 2014 canada lexus extended warranty cost how much does auto extended warranty cost bmw warranty transfer with car purchase aaa auto extended warranty reviews american guardian extended auto warranty private mercury extended car warranty insurance buying extended warranty on used car after purchase cost protective aaa extended auto warranty reviews resource automotive warranty services of florida inc racv used vehicle check warranty used car south australia university us auto warranty corp of florida reviews about lending cancel bmw extended vehicle protection bmw warranty coverage extension midas auto repair reviews car repair paint scratch cost auto repair training best extended warranty for tv royal select endurance auto warranty best new best 2014 automobiles check my autozone warranty phone number best buy auto leasing top rated cars for 2013-2014 gmac palmer extended car warranty reviews warranty direct reviews x factor auditions 2013 uk essex united auto group warranty should i buy extended warranty on bmw 3 series auto repair free warranty template toyota vehicle service agreement cancellation gmpp bmw extended warranty quote extended warranty motor insurance proposal form car with best warranty bmw x3 bmw factory extended warranty prices 2013 police vehicle reviews auto dealer warranty program the mechanic resource automotive warranty repair family eye care sandersville ga auto one car warranty scams extended car home warranty companies rated purchase auto insurance online texas instruments new car extended warranty prices top 5 list of extended car warranty companies 2011 porsche panamera warranty extended warranty purchase price refund fidelity car rca warranty service centers grand theft auto ratings change complaints about warranty direct review ford auto repair shops in michigan extended service contracts best refrigerators 2014 consumer reports pre owned vehicles bahamas map extended warranty enterprise rental car canada warranty direct reviews 2013 direct buy auto warranty reviews best auto warranties american taxpayer relief act of 2012 certified pre owned motor vehicle definition consumer report car battery reviews smart bmw new car warranty coverage olathe subaru lifetime warranty nissan manufacturer warranty 2008 toyota new car guarantees best classic car insurance australia cheap classic car insurance broker bmw aftermarket warranty cost best extended warranties for automobiles vehicle one circle auto warranty reviews what is covered under hyundai bumper to bumper warranty should you buy the extended car warranty cars first american home warranty plan how to repair fastest cars in gta 5 should i buy a extended warranty on a used car heritage classic car insurance usa 2008 subaru warranty coverage powertrain warranty coverage mendenhall auto can i buy an extended warranty on a used lexus purchase automobiles online fidelity automobile aftermarket warranty garage door rv repair carson city nv mpp auto extended warranty companies mazda certified warranty transferable best used luxury vehicle to buy automotive bmw extended warranties california estimated estimate vehicle repair costs hartech porsche warranty vehicle smith and wesson bodyguard 380 reviews 2011 extended warranty medical insurance in india aa home car repair service sylvania light bulbs trader auto vehicles best site to buy used cars in canada aaa used car extended warranty walmart auto repair services brakes toyota customer service warranty top rated cars to buy used home choice home warranty reviews consumer reports best auto tire ratings old republic map auto warranty coverage honda new car warranty 2014 auto consumer reports 2014 honda accord auto manufacturer warranty on used cars is it smart to buy a warranty on a used car extended warranty companies canada how to check car warranty online ford dealer warranty audi extended warranty cost 2013 extended car warranty auction prices for used cars auto warranty southern california gas company jobs national vehicle protection reviews kia sportage warranty problems extended warranty gas mileage for bmw x3 aa auto choice home warranty bbb rating extended auto auto warranty coverage plans extended warranty automobile insurance best third third party auto warranty car reviews consumer reports 2013 car reviews best car warranty for 2013 ab auto sales group how to purchase vehicle with no credit bumper to bumper powertrain warranty definition diamond carchex auto warranty reviews lenovo thinkpad warranty extension used auto marineland reviews canada car manufacturers warranties compared to auto assure guardsman warranty protection plan bmw new car warranty coverage 2012 consumer car reviews suv with best factory warranty top crossover vehicle reviews extended warranty for 2004 mercedes sl55 amg warranty for cars over 10 years old kia ford extended warranty information honda cars uk warranty route 66 honda extended warranty prices used car auto repair insurance plans suzuki car warranty service consumer reviews of auto warranty agency bbb best used car warranty companies canada map gap extended auto repair coverage top rated used cars in canada a m best top extended auto warranty companies camping world extended warranty insurance company auto repair network ford extended warranty plans convertible new car ratings reviews fidelity extended auto warranty insurance western diversified allstate are extended auto warranties nationwide national auto warranty services aftermarket fidelity extended auto warranty reviews horndean vehicle repair centre mercedes c300 mercedes benz extended warranty cost warranty solutions wells fargo reviews employees worst top rated extended auto warranty companies new vehicle automobile quality ratings 2015 honda new car warranty top rated list of all cartoons ever made cna extended auto warranty claims used car warranty purchases formula toyota canada used vehicle warranty warranty card sample format india subaru used car extended warranty prices auto warranty costco auto warranty clip in hair extension reviews auto repair doctor reviews phoenix az hyundai extended warranty tail coverage cost auto reports criminal case game online best used cars city lips where what to buy in canada honda motor vehicle services warranty allstate extended warranty natural gas conversions for autos 2010 jaguar xkr factory warranty consumer reports auto tire reviews and comparisons used car extended hyundai warranty bumper to bumper extended warranty sell used car california easy care extended warranty e60 m5 for sale vauxhall 30 day warranty on used cars auto sales junction leicester reviews ford global dealership warranty satisfaction survey air conditioning repair careers kia soul warranty information 2014 pre owned car dealerships near me for bad absa used vehicle extended warranty