31.03.2015.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Forum wydarzeń
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Z uniwersytetu
Numer 102/80 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Wszechnica arrow 10.2008 - "Alkohol etylowy w recepturze."


Advertisement


10.2008 - "Alkohol etylowy w recepturze." Drukuj Email
10.2008, nr 26/4 online

 ALKOHOL ETYLOWY
 
W RECEPTURZE

   „Spiritus Vini” – duch wina, jego odkrycie przypisuje się alchemikowi arabskiemu Geberowi (XIV w.). Nazwę „alkohol” nadał spirytusowi Paracelsus w XVII wieku. Duży autorytet Paracelsusa przyczynił się do powszechnego przyjęcia tego terminu [4].
   Nazewnictwo alkoholu etylowego zmieniało się w kolejnych farmakopeach. Farmakopea Polska II zawiera 3 monografie:
-    Spiritus 95o (synonimy: Alkohol 95o, Spirytus stężony, Spiritus concentratus, Spiritus fortior),
-    Spiritus (syn.: Alkohol 90o, Spiritus Vini rectificatus, Wyskok)
-    Spiritus 70 stopniowy.
   FP III zawiera analogiczne nazewnictwo dla alkoholu etylowego. Na uwagę zasługuje fakt powszechnego stosowania w recepturze spirytusu 90o. Postępowanie to było podyktowane niedostatkiem na rynku spirytusu 95o, większość zakładów rektyfikacyjnych nie wytwarzała spirytusu o tak wysokim stężeniu. FP IV zawiera już tylko jedną monografię – Aethanolum 95o (syn.: Spiritus Vini rectificatus). FP V zmienia nazwę na Ethanolum 760 g/l (syn. Aethanolum 95o). Farmakopea Polska VI zamieszcza monografię – Ethanolum 96%, (syn.: Ethanolum 760 g/l, Ethanolum 96o, Alkohol etylowy, Etanol 760 g/l, Spiritus Vini rectificatus). Nazwa chemiczna - etanol, C2H5OH. Zawartość etanolu w temp. 20oC nie powinna być mniejsza niż 95,1% (v/v) (92,6 m/m) i większa niż 96,9% (v/v) (95,2% m/m). Etanol jest bezbarwną, przezroczystą, lotną, łatwopalną i higroskopijną cieczą o swoistym zapachu, mieszającą się z wodą i chlorkiem metylenu.

 Zastosowanie alkoholu etylowego
   Alkohol etylowy ze względu na właściwości odwadniające, rumieniące, hemostatyczne, ściągające, chłodzące, jest stosowany w preparatach leczących niektóre zaburzenia skórne. Można go stosować do znoszenia bólu chronicznego i spastycznego, jak również w zatruciach glikolem etylenowym lub alkoholem metylowym (podanie dożylne) [3].
   W praktyce aptecznej alkohol etylowy ma zastosowanie jako rozpuszczalnik i środek konserwujący w preparatach farmaceutycznych. Roztwory zawierające alkohol o stężeniu poniżej 40o określa się jako roztwory alkoholowe (Solutiones spirituosae), roztwory o wyższym stężeniu niż 40o to spirytusy lecznicze (Spirituosa medicata). FP VI zawiera szczegółowe monografie spirytusów leczniczych, są to: spirytus kamforowy, spirytus mrówkowy, spirytus salicylowy, spirytus mydlany, spirytus mydlano-kamforowy, krople anyżowe, spirytusowy roztwór jodu, spirytus gorczyczny. Ponadto FP III zawiera monografie spirytusu lawendowego, spirytusu miętowego. Spirytusy te otrzymuje się przez rozpuszczenie olejków eterycznych w rozcieńczonym alkoholu. Zastosowanie – korygowanie smaku, zapachu, obecnie już mało używane.
   Alkohol etylowy powszechnie jest stosowany jako rozpuszczalnik dla preparatów roślinnych. Nalewki i wyciągi roślinne są stosowane jako składniki do przyrządzania preparatów farmaceutycznych, natomiast alkoholatury stabilizowane częściej spotyka się jako gotowe preparaty do sprzedaży odręcznej ( Intractum Visci albi, Intractum Crataegi).
   Mając na uwadze działanie bakteriobójcze etanolu 70o, można go wykorzystać jako środek odkażający w recepturze aseptycznej do przygotowania miejsca pracy (loża z nawiewem laminarnym), dezynfekcji wstępnej pracownika (dezynfekcja rąk), czy też przygotowanie sprzętu do pracy.

Problemy z alkoholem etylowym
   Stężenie procentowe etanolu można zapisać objętościowo (v/v),  wagowo (m/m) lub wagowo – objętościowo (g/l). Zapis objętościowy, powszechnie stosowany, może doprowadzić do pomyłki, gdy będziemy chcieli rozcieńczyć alkohol wodą. Zachodzi tu bowiem zjawisko kontrakcji, czyli zmniejszenia objętości powstałej mieszaniny. Dla przykładu mieszając 95 litrów alkoholu bezwodnego i 6,2 litra wody otrzymujemy 100 litrów roztworu alkoholowego. Kontrakcja przy mieszaniu wody z alkoholem w różnych stosunkach jest zmienna i obliczenie objętości otrzymanej mieszaniny jest niemożliwe. Można tylko empirycznie ustalić jaką objętość zajmie mieszanina. Dlatego wygodniej posługiwać się stężeniem wagowym alkoholu, które jest niezależne od kontrakcji.
   Korzystając z tabeli gęstości (d20) mieszanin etanolu z wodą [1], można odczytać procenty objętościowe i odpowiadające mu procenty wagowe. Dla przykładu, rozcieńczając etanol 96o do etanolu 70o możemy posłużyć się następującym równaniem:
x =  100 * % wagowy etanolu słabszego  /  % wagowy etanolu silniejszego,
gdzie x – ilość gramów etanolu silniejszego jaki trzeba użyć aby otrzymać 100 g etanolu słabszego.
96,03o – 93,89% wag.
70o – 62,40% wag.
x = 100 * 62,40 / 93,89 = 66,46 g etanolu 96o i woda do 100 g

    Dla ułatwienia pracy można również skorzystać z poniższej tabeli, zawierającej części wagowe etanolu 96o i wody, którą należy zmieszać, aby otrzymać roztwory o zawartości od 30o do 90o etanolu w temp 20 oC [1].
 
 Tabela 1. Rozcieńczenia etanolu
 

Końcowe stężenie etanolu

Etanol 96o

Woda

30o

262

738

40 o

355

 645

50 o

452

548

60 o

555

445

70 o

665

335

80 o

783

217

90 o

913

87   W przypadku, kiedy potrzebujemy odmierzyć kroplami etanol bądź roztwory alkoholowe, warto zwrócić uwagę na masę pojedynczej kropli lub ilość kropli, jaka przypada na 1 gram [2]. Przykładowe dane zawiera tabela 2.
 
Tabela 2. Ciężar kropli roztworów alkoholowych.
 

 Nazwa składnika

1 g zawiera ilość kropli

Masa 1 kropli (mg)

Etanol 96o

65

15

Ammonii anisatus spirytus

58

17

Iodi solutio spirituosa

55

18   Podczas przygotowywania preparatów z alkoholem należy zwrócić uwagę na niezgodności, które mogą wpłynąć na wygląd gotowego preparatu, jego trwałość lub aktywność poszczególnych składników. W mieszankach z enzymami (pepsyna) dochodzi do ich inaktywacji. Obecność kwasu solnego jeszcze bardziej potęguje działanie alkoholu (np. 52% stężenie alkoholu w obecności 0,66% kwasu solnego powoduje całkowitą inaktywację pepsyny w przeciągu kilku godzin) [5]. Alkohol z białkami i śluzami roślinnymi tworzy osady. Natomiast substancje utleniające niszczą i utleniają alkohol [6].
   Niejednokrotnie zdarza się, że lekarz wystawiając receptę na lek robiony, zapisuje alkohol etylowy bez podania jego stężenia. Farmaceuta mając na uwadze monografię FP VI powinien zastosować etanol 96o, jeżeli monografia szczegółowe nie określa inaczej. Ponadto farmakopea zaleca stosować etanol do celów odkażających, którego stężenie w przygotowywanym preparacie powinno być na poziomie 70% (v/v). Wobec powyższego, łatwo o pomyłkę – czy użyć etanolu 96o czy 70o? Jeżeli alkohol jest zapisany wraz z innymi rozpuszczalnikami (np. woda, roztwór 3% kwasu borowego) wówczas nie mamy wątpliwości co do zastosowania etanolu 96o. W praktyce aptecznej często spotyka się następującą receptę:

Rp.

Detreomycini          3.0
Spir. Vini        ad 100.0
M. f. sol.
D.S. zewnętrznie

 
   W tym przypadku, alkohol etylowy stanowi podstawowy (jedyny) rozpuszczalnik w recepcie, a jego stężenie nie jest określone przez autora. Farmaceuta powinien mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta. Pacjent stosując roztwór etanolowy 96% (v/v), mógłby poparzyć skórę twarzy, dlatego końcowe stężenie etanolu w przygotowanym preparacie należałoby przygotować na poziomie 70% (v/v). Niestety do aptek trafiają czasami błędnie wypisane recepty, które uniemożliwiają zachowanie powyższych wskazań stężeń procentowych, wówczas pozostaje nam skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia prawidłowego składu recepty.

Piśmiennictwo
1.    Farmakopea Polska VI, Warszawa 2002,
2.    Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000,
3.    Martindale: The complete drug reference 32nd edition 1999,
4.    Modrzejewski F.: Farmacja stosowana. PZWL Warszawa 1961,
5.    Modrzejewski F.: Niezgodności recepturowe. PZWL Warszawa 1964,
6.    Supniewski J.: Receptura. PZWL Warszawa 1957.

dr farm. Piotr Belniak
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. BigStockPhoto
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
efectos levitra 20 mg generic viagra for 2012 erythromycin dental uses price viagra singapore tetracycline oral use cialis 2 pills discount generic 150 viagra erythromycin prodrug generic cialis welfil 20 generic wellbutrin sr metformin weak muscles 100 mg viagra better viagra 4 sale uk lexapro overnight delivery kamagra .uk.co usual bactrim dosage nexium drug mechanism xenical tablete uk 400 mg. viagra clomid 50mg bula acyclovir generic zovirax super kamagra tablet costumi di cipro lexapro drug benefits viagra prices tesco wellbutrin diet pills viagra canada. price cialis 100mg. online usa viagra pricing viagra germany price metformin muskelkater nexium sales in 2011 augmentin 1000 mg duo generic cialis pink levitra sustancia lexapro buy indonesia order bactrim online modo uso levitra lisinopril sinusitis celebrex like drugs brand zithromax 9 pills buspar paxil interaction buy diflucan 150mg lisinopril good drug xenical 150 mg zovirax pills breastfeeding buy 2.5mg levitra viagra prices sweden buspar class drug generic periactin buy prednisone for nausea metformin 850 mg preis prednisone equivalent corticosteroids what mg viagra doxycycline nausea chills metformin plus rosiglitazone foglietto illustrativo xenical cost propecia pill viagra walgreens 50mg cytotec tablet 10 mg nolvadex tren use zoloft causing hyperglycemia order propecia pills buspar treatment anxiety zoloft canada hydrochlorothiazide drug facts cialis 20mg tabs define lasix drug doxycycline online harga levitra 5 mg costo di zoloft brown viagra pill zoloft 100 mg withdrawal celebrex pill description lexapro drug recall levitra generic canada doxycycline 100mg arrow brend cialis price ebay propecia uk flagyl plus cipro medicine lisinopril 10 mg mankind viagra price buy metformin er dizziness from buspar cialis brand online buy viagra edmonton foro xenical 120 mg viagra information order odt levitra generics buy viagra romania viagra nonline netherlands propranolol hydrochloride drug 99cent generic cialis levitra thailand kaufen viagra malaysia pfizer viagra users discussion doxycycline versus ciprofloxacin generic valtrex price cheap zovirax prescription augmentin 250 mg filmtabletta generic name zoloft buspar transdermal patch zoloft reviews australia doxycycline tablets treat iskustva viagra cipla cialis generic xenical orlistat drug viagra price pattaya lowest cost valtrex nexium prices us viagra drugstore.com usage cialis 5mg us viagra pharmacy nexium dosage canada 300 mg of wellbutrin viagra uses buy legitimate cialis metformin buy online xenical drug dosage cialis 20 mg 6 25 phenergan tablets 10mg lisinopril generic cost doxycycline infusion rate amoxil suspension cmi drug guide metformin powerful viagra tablet augmentin duo cost wellbutrin 150 mg withdrawal propranolol online kaufen priligy online purchase cialis prescription drug valtrex price mexico propecia causes shedding cialis cyprus lisinopril uses of 1000mg zithromax herbal 600mg viagra who uses lisinopril prednisone 1 mg thrush diflucan 1 australia cialis cost 10mg cialis filmtabletten 10 mg buy levitra orodispersible doxycycline nausea fever cymbalta strattera together buy cialis online 32 se usa xenical valtrex prescription dosage viagra price kaiser cialis splitting 20mg 2011 cialis liquid online lisinopril usp 20 mg prednisone uses chemo cipro company status price lisinopril 5 mg cipro authorized generic prednisone nervous xenical 500mg cipro 500mg paypal online cialis pharmacy prednisone tablets surgery cialis costco com cytotec sale philippines lexapro pediatric exclusivity cialis canada purchases viagra canada vancouver cialis comanda online zithromax 500mg 3 days cialis 10 mg sweden maximus cialis bactrim muscle aches levitra dose rxlist costo zoloft 50 lexapro causing anger viagra france price zovirax tablets directions viagra purchase order cialis canada sample clomid best price parduodu viagra uk strattera price strattera prescription cost household viagra alternatives cialis 5 mg 28 tablets cipro 500 mg pill old doxycycline dangerous india shipping cialis kamagra 100mg prijs cialis prescription cheap using liquid cialis online viagra 100 kamagra green tablets walmart generic propecia xenical 120 mg dzialanie lexapro eating disorders cialis online legit viagra pussy.com uk medix priligy ordering lexapro canada 5mg cialis 36 hours india counterfeit viagra drug interactions doxycycline valtrex online prescription buspar online order best online viagra generic sub bactrim xenical abnehmen kaufen metformin 1000 kaufen nexium tablete cena odchudzanie tabletki xenical prednisone 20 mg prices buspar maximum dosage severe nausea zoloft cena tableta levitra cipro xl buy ubat celebrex 400 mg is bactrim crushable valtrex costco dose augmentin sinusitis intravenous bactrim prednisone 9 days 60 mg clomid 50mg kr Sublingual Cialis 60 pills tadalafil versus viagra herbal viagra plus using 80mg cialis strattera drug screening doxycycline cost bangkok order doxycycline uk propecia online canadai cheapest viagra site xenical uk pharmacy levitra professional generico generic lexapro called uso celebrex 200 mg price viagra women prescription like viagra get wellbutrin prescribed sinus diflucan dosage prednisone 30mg day zovirax tablets mims viagra country buy pfizer zoloft australia buspar for clenching generic lexapro order pfizer vgr 25 viagra zovirax tablet pregnancy kamagra tablets india viagra forum dyskusyjne levitra kaufen 10mg propecia ou generico viagra pills soho viagra sales jakarta buspar postpartum depression buspar delayed ejaculation viagra 50 mg 4 tabletten cipro 500mg ingredients celebrex 200 mg obat cialis notice20mg viagra 100 mg information doxycycline hyperacusis 007 power viagra pill get levitra prescription buy doxycycline 100 online cialis price au lexapro generic identification doxycycline antibiotic uses viagra 50mg cost cipro 5mg everyday cialis use nexium plus zantac levitra schmelztabletten 10 mg pfizer viagra szabadalom strattera ritalin together metformin canada paypal nexium 40 mg kairos males using clomid viagra canada paypal clomid quanto costa nebenwirkungen valtrex 500mg levitra order prescription kamagra uk shipped cipro augmentin together buy dapoxetine tablets metformin 250 mg dose clomid steroids australia erythromycin cause acne cheapest cost nexium chinese viagra pills tableti cialis diflucan 200 mg prospect viagra sklep uk buy female cialis cialis dose cost cialis 0.5 mg lisinopril hctz tabs buspar for alcoholism viagra soft pills zyprexa zoloft together prescription viagra yahoo cialis 5 mg occasionalmente metformin al 1000 mg cialis 40 mg why buy metformin tablets clomid without prescriptions lasix 80 mg gouttes buspar discussions buy cialis 5 mg buy propecia usa taking 75 mg wellbutrin levitra generico ems strattera price costco levitra de 100 mgs uso del zoloft doxycycline price comparison cialis 36 hr price levitra 10 mg opiniones generic lasix pdf cialis 30 lu 100 mg strattera pill size nexium 40 mg intravenoso viagra 50mg erfahrung what causes synthroid propecia finasteride1mg node cheap viagra cialis ed pill zovirax buy usa bactrim liquid suspention cipro neurological disorders taking 80 mg lexapro zoloft 100 mg precio nexium dr price use viagra sperm cytotec tablets medicine took 2 cialis 20mg augmentin generico bustine cheap lexapro 10 mg chennai viagra price viagra substitutes uk dosage tetracycline discus erythromycin mk 500 mg erythromycin without rx generic xenical kaufen arthentic cialis tablets buspar flexeril interactions doxycycline dosis vergeten augmentin tablet sizes cipro causing pain cialis 10 mg durata kamagra 100mg sk cialis tablets use 100mg wellbutrin xl propecia ja raskaus kamagra online shop viagra generico guadalajara female viagra menopause zoloft ativan together cialis target walmart cialis oad 5 mg diflucan hiivatulehdus nhs viagra delivery cipro virus zovirax uso ocular 50mg doxycycline arthritis viagra target audiences doxycycline cost walmart prednisone esophagus priligy sustancia activa drug celebrex used viagra prescription code viagra pharmacy direct lisinopril generic prinivil wellbutrin nystagmus buy periactin tablets levitra qatar price nolvadex stack sustanon 250 cost lasix dogs cialis drug tolerance zovirax order cipro fuso orario hibiscus lisinopril cialis costs us india cialis cena cialis drug wiki istruzioni uso cialis bijsluiter lexapro 20 mg cialis 5 mg spc inexpensive cialis online wellbutrin iv use generic viagra world strattera buy canada diflucan 150 mg prospecto lexapro depression drug liquid kamagra inaus cialis 20 mg daily propranolol 10 mg alcohol bactrim 400 mg suspension levitra drug pen viagra india safe synthroid tablets dose buying kamagra australia walgreens price cialis cialis uk paypal prednisone pulled muscle propecia prices wallmart viagra online usa cialis tab 10mg prednisone 10mg identification clomid price compare levitra belgien kaufen tetracycline target species levitra generic us drug addicts viagra uso del strattera cialis 2.5 mg discount overdose prednisone 60 mg synthroid suspension dosage 120 mg of prednisone celebrex 200mg pret online viagra opinions viagra canadian sales synthroid sodium tablets zithromax one susp doxycycline in australia forum cialis 20 mg canadian pharmacycom levitra augmentin suspension formulations diflucan 150 mg uso cost of metformin 500 ebv virus valtrex kamagra 150 mg info overnight pharmacy cialis propranolol tablets overdose prescription drugs lexapro augmentin duo tabletta viagra canada otc synthroid pill strengths xenical versus meridia amoxil purchase clomid robitussin pregnancy cialis tablets prescription purchase lexapro generic pills like clomid cialis 10 mg posologie viagra forum online get propecia singapore viagra 0.5mg xenical canada online can viagra use viagra wien kaufen cialis generico pericoli lighthouse beach cipro doxycycline 100mg pills erythromycin causes diarrhea intuniv versus strattera two 10mg cialis augmentin price malaysia lasix 25 mg cpr india levitra 40 mg viagra iskustva forum diflucan uk price clomid fast delivery cialis generic safe my pills cialis nexium 40 mg treatment cipro iv rxlist 20mg cialis worth propecia cheap buy augmentin drug class cialis price rising 100mg viagra walmart zovirax prescription canada zithromax sp 200mg cost for bactrim amitriptyline with buspar buy viagra burnaby 150 mg de viagra lexapro without insurnace costo diflucan gel canad rx cialis lasix pericardial effusion cheapest 40 mg. levitra sleeping pills cialis cialis 20mg cheapest cvs pharmacy augmentin compuesto generico viagra cialis pillenmaster get cialis doctor contraindications celebrex use propecia salem metformin causing dizziness generic cialis plus erythromycin animal use zithromax 250 mg capsules lexapro now generic cialis american pharmacy tetracycline getting pregnant super kamagra 100mg 5 mg lisinopril prices health canada strattera celebrex morbus crohn canadian viagra cialis kamagra wholesale price order propecia free levitra 20 mg vs buspar lawsuit viagra bad pill rxlist celebrex drug doxycycline anhydrous metformin sinusitis phenergan 12.5 mg im cost clomid nhs canadian discount viagra glimepirida plus metformin us levitra cost viagra keskustelu erythromycin pharex price viagra usage world sublingual viagra 150 mg zovirax tablets 200 mg missed buspar dose propecia prescription australia drug reaction lisinopril prednisone dr house lisinopril sandoz 20 mg dapoxetine 90 mg review canadian drug viagra generic kamagra buy cialis generico falso viagra 25 mg from kroger pharmacy lisinopril bijwerkingen nexium 20 mg generic 25 mg viagra diflucan prescription online strattera suspension metformin safe drug kamagra diazepam uk augmentin 875 mg tab zoloft causes dementia kamagra buy line cialis user groups valtrex 1000 mg buy cialis 2.5 without prescription xenical untuk diet lisinopril australia buy viagra oslo erythromycin itchy anus cheap levitra overnight viagra in houstontexas lexapro for sale clomid indian men cialis 2.5 mg price augmentin fungus kamagra 100mg 025 walmart cialis 2.5 mg clomid thyroid disorders cialis singapore buy cost cialis daily order cialis us clomid for sustanon cytotec usos doxycycline malaria online buspar cfs xenical deutschland kaufen diflucan kapsule 150mg generic viagra vs doxycycline cost kroger india cipro resistance lisinopril pill dosage buy viagra professional viagra 6800mg dosage doxycycline acne mg zithromax antibiotics online clomid online kopen lisinopril generic image propecia online hairlosstalk clomid ovulation pills traitement clomid 50mg vancouver viagra delivery cialis orgasmus potenzmittel levitra schmelztabletten clomid 150mg protocol buspar ativan prednisone 50 mg medication viagra en houston pfizer viagra monopoly 100. mg kamagra online taking two buspar cipro document status pfizer celebrex coupons doxycycline 100mg doziranje pfizer viagra srbija viagra alternative siriusxm zoloft 300mg dosage cialis 10 20 mg viagra sicuro online wellbutrin purple tablet celebrex drug store 250 mg of cipro precio lexapro 10 mg viagra quem usou celebrex chair price Online Levitra 180 pills wellbutrin street uses 90 day cialis prescription viagra generika 20mg buy lisinopril 20mg wellbutrin sr discussion viagra muscular dystrophy xenical otc drug viagra online secure prednisone taper prescription uk propecia costs zoloft hippocampus cipro enterococcus coverage extreme nausea zoloft reussite sous clomid pfizer viagra film generic4all dapoxetine 100 mg viagra no viagra online aust doxycycline 200 without prescription zoloft goes generic cialis 20 mg wikipedia prednisone 5mg directions bactrim cost cvs levitra discount canada dose for buspar valtrex cost walgreens prednisone 15 mg 5 ml viagra 25 mg erfahrungen viagra kaufen apotheke 300 mg tetracycline cipro sinusitis chronic ruskĐą viagra prednisone treat tinnitus lasix injection online doxycycline drug reactions 250 mg doxycycline acne cialis 300mg bactrim mg online daily cialis augmentin kaufen lasix blood transfusion bactrim f sinusitis diflucan 100 mg 7 days buspar dependence buying viagra turkey kamagra cheapest au price augmentin 875 bactrim ds suspension lisinopril 10 mg tabs klonopin v buspar thuoc nexium 200mg kamagra pills 500mg cialis 20mg tadalafil generic chewable viagra viagra pfizer com prednisone sulfa drug online viagra siparis buy discount lexapro nexium 40 mg din 15 mg prednisone dog topix viagra uk