30.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
buy tinidazole singapore where to get finpecia glucophage sr 500mg side effects buy caffeine ergotamine no prescription caffeine ergotamine costco how to order cabaser artane generic canada ordering haldol viagra prices prednisone 5mg dose pack 48 instructions elimite medication on line cordarone brands india where do i arava in mexico estrace without prescription is there a generic form of ciprodex order weight gain retin a 0 025 shelf life of augmentin tablets florida cafergot is it illegal to buy valium online uk buy cipro online no rx lisinopril generic names flunil for purchase without a prescription best place to buy cardura online betapace meds no prescripion long term safety of v gel where to buy frozen acai smoothie packets buy aspirin paypal accepted best site get yasmin orlistatum order in the us aciphex uk next day delivery billig benicar online kaufen best place to buy vytorin online alavert online australia cheap generic viagra jelly retino a cream 0,05 from usa pharmacy lamisil pills reviews keflex 500mg tablets can i order keftab no prescription in the usa avapro online meds purchase zydis on line in the uk buy fertility drugs online for men ordering renagel mexico tri cyclen lo increase breast size birth control alesse generic menosan to buy from europe doxycycline dose rxlist accutane online without rx leukeran price mexican pharmacy no prescription femcare tadalafil overnight delivery i want to pay some alli voltaren tablets 75mg januvia on line no script strattera pharmacy prices list non generic cheap aceon half price zyban brand amoxil tablets uk warafin over the counter usa vagrant story guide amazon chloromycetin no script chloroquine phosphate 250 mg tablets advair from mexico flucazole supplier in uk pastillas para la ereccion masculina actonel from usa what does carvedilolo klipal codeine usa no prescription citalopram legal in england non generic fucidin order predalone uk pharmacy buy clonidine tablets canada online pharmacy 365 reviews aciclovir drug in usa pharmacy none prescription medications canada buy pilex online amazon buy nizoral with visa order antabuse without prescription finax uk brand name where to buy prednisolone 5mg minipress on line purchase minomycin no prescription fedex ups order mobic from australia without prescription is it safe to order cytoxan lamictal dosage chart accutane tablets buy citalopram online cheap betoptic pharmacy order how to take zithromax 500mg clomid buy no prescription rosuvastatin max dose purchase trial erection packs 3 mg cheap abilify 20 mg licensed buy furosemide with no prescription singulair sales 2008 merck buy prinivil online from canada ciprofloxacin eye drops for ear infection periactin no prrescription arthrotec buy lozol from india overnight delivery generic propecia fda approved antibiotic keflex generic lowest price lasuna claravis drug class best price for real diabecon disulphiram canada no prescription propecia 5mg 1mg better ranitidine overseas trental from australia order nizagara cheap elocom prospect generic diovan reviews missed lisinopril dose triamterenum australia companies only ciplox pill shop discount code what is flagyl used for in humans caprysin canada prescription vytorin drugs for sale over the counter medicine that acts as nitrofurantoin buy online cheap actos buying oratane using paypal buy diamox 10 free canadian family history cost of olistat rosuvastatin medication order metoprolol bnf hydrodiuril online what is nitroglycerin medicine used for simvastatina from canada buy paroxetine inhaler canada levitra 5mg 10mg 20mg tablets plavix medication drug can you take nizagara daily half price eulexin allopurinol pills buy buy digoxin online thru paypals mevacor for sale philippines who is mexico allies with brand viagra online usa viagra canadian supreme court discount canadian pharmacy maxaman buy proscar in singapore clonidine side effects adhd 1 cheap online aciphex mg alli dosage per day over the counter medicine ovral l tom kaulitz de tokio hotel sufre una sobredosis de viagra buy benicar lowest price anafranil cheap uk sports direct voucher code citalopram uk companies only why has bisoprololi fumaras been discontinued tegretol online ordering cheap wellbutrin india atrovent max dose genuine viagra from spain mixing alcohol and azithromycin generic propecia in the us over the counter medicine vardenafilum buy flagyl online from mexico acheter pas cher kytril how to by micardis online augmentin 5mg tablets pamelor cost per month where do i retin a in india buy alfa flucon online with out prescription ordering contacts without a doctor prescription purchase albenza in uk lantus medicine online order nimotop cheap purchase flucazole on line in uk what drug category is ceftin aristocort birth control online canada can you buy viagra for women over the counter order trazodone without rx what is the generic name for a living thing i want to pay some aciphex online pharmacy rythmol sr cipro online without prescription lipothin mg canada cheap genuine naprosyn online viagra sublingual pas cher micardis cheap australia pharmacy orlistato discount cialis 20mg in pakistan sildenafila online usa no prescription erythromycin antibiotic for acne valtrex australia companies only ordering low dose cytotec motrin over the counter mg blopress buy without periactin mg canadian rx can you purchase xbox live gold online clomifene limited india fluoxetine drug in mexico pharmacy order flucazole tablets ceftin generic for lamictal 40 mg pharmacy fast v gel deleviery floxin tablets 150 mg lansoprazol online usa buy antabuse without prescription where to buy nootropil online india erection packs 10 drugs levitra comprar albuterol en argentina med cab thyrox betnovate c cream for dark spots atrovent from australia ortho cyclen online side effects of tamoxifen in men amoxiline over the counter drugs 1drugstore online.com celexa uk pharmacy buy bupron sr online thru paypals valtrex pills isoniazid next day can buy benadryl online long does accutane take work yahoo atorlip 10 lowest price what is periactin tablets do you need rx frusemide amoxycillin discount no prescription nizoral online overnight shipping frumil to buy from europe i want to pay some synthroid acticin canadian online overnight pharmacy pill identifier with pictures xanax what is the cost of generic flonase what are the side effects of luvox cr cheap requip online purchase retin a 0,05 in usa can you buy grifulvin v griseofulvin triamterene usa cvs prices what is alli a good web page to buy colchicina with no script good drugstore foundation for combination oily skin purchasing serevent online order generic lotrisone top ten pills that get you high acquistare capoten in italia mentax shelf life brafix with no subscription how to get cipro on line nitrofurantoin suspension price feldene now co uk isotretin generic mexico antibiotics order online overseas pharmacy no prescription zitromax where can i buy actos mg nordette side effects long term use walmart generic lipitor cost order bentyl from canada without prescription rogaine 5 suppositories buy mobic order in the us why is there a shortage of artane buy cheap skelaxin pills over the counter chlamydia test aristocort on line for sale no script can i order sinequan online ambien dosage 15 mg myambutol maximum dosage discount levitra professional from usa aloprim order by phone buy unisom online safely canadian online pharmacy legitimate purchase wellbutrin xl purchase tenormin on line in mexico celexa doctors online what is methocarbamol buy tadalis sx tablets us can you order flonase fluticasone what is the drug feldene used for very cheap metocarbamol fucidin woldwide shipping how to use maxalt rpd beconase aq uk brand name cytoxan results forum tamoxifen vs raloxifene usmle generic brand amoxil cost generic tretinoin 0 05 no prescription zyvox sales 2010 generic cheapest place to buy l thyroxine top 10 online nootropil sites olanzapine brands india oder mg tablets of erythromycin cheap alternative to prilosec when to use viagra silagra next day delivery torsemide non perscription countries omnicef online in us generic gel viagra online colchicine prescriptions reglan online with out prescription ordering rhinocort canada viagra tablets online saroten retard 25 mg nebenwirkungen stediril medication overnight delivery buy zerit without rx buy moduretic online overnight delivery what are the side effects of too much ventolin buy kamagra cheap online impotence misoprost buy without where to buy rumalaya ointment luvox lowest price online flagyl er 100mg cheep sumycin with out a prescription canada buy ciplox without prescription duetact wiki buy dapoxetine online no prescription us buying tamoxifen uk cat anxiety medication over the counter roxithromycin tablets information generic actoplus met 15 800 buy neurontin without a prescription donde puedo comprar luvox brand cialis no prescription needed dyazide on line in the uk can i buy anafranil in canada lamictal cost costco lozol dose common side effects of neurontin allegra side effects long term use benicar meds no prescripion get femcare toronto how to order isoniazid online cvs propecia price hoodia pills metoclopramide tablets during pregnancy buy over the counter rocaltrol online hydroxyzine dihydrochloride flagyl dosage for bacterial infection what is motrin 800 used for over the counter drugs similar to minocycline cost of generic valtrex at walmart sertralina generic reviews mexican pharmacies online no prescription viagra amantadina clorfenamina y paracetamol current price ophthacare buy elimite canada what is ashwagandha herb good for where to buy celadrin neurontin 600 mg street value zitromax uk brand name ventolin inhaler sale uk buy online all types femara pills order astelin on line canada ventolin 20 mg buy kamagra jelly cheap generic viagra buy zitromax inhaler canada plavix where to buy ortho cyclen without a prescription what is singulair medication buy antabuse online in the united states without a prescription what is etodolac 500 mg used for aspirin brand and generic name buy acai online uk no prescription lariam otc europe estradiol valerate shortage bupropion hcl xl maximum dosage matrix red pill blue pill scene indian pharmacy aricept original blue pill double strength review fasigyn limited india orlistate without prescription uroxatral daily use reviews ivermectin stromectol side effects ordering triamterenum proventil inhaler online pharmacy lipitor sales 2008 cheapest singulair in the uk singulair online without prescription mevacor high cholesterol medications can you only get minomycin on prescription midamor comprar keppra side effects uk clomid 100mg days 2 6 grifulvin v western australia order januvia from usa without prescription what is triamterene hctz 37.5 can you buy dutas in ireland information on keppra 500mg tablets best site for ortho cyclen abilify pharmacy bipolar disorder atarax 25 mg for sleeping cheap canadian albenda no prescription diclofenac and birth control pills protonix for purchase purchase synthroid in india price of nexium tablets beta val no prescription compare prices buy cordarone overseas can you order prednisone online pharmacy viagra erowid doxi 1 without a prescription from australia is acyclovir ointment available over the counter buy prednisolona with paypal buy keftab without a subscription levoxyl from australia fluticanose online australia flovent uk buy where to brand advair diskus i pill albuterol website discount robaxin cheap genuine atorlip 20 online femara discount coupon buy bupropion online with no prescription tegretol generic india lithium order canada oder online zpack without a perscription number of pharmacies in japan como comprar cardizem estro purchase buying propecia from canada no prescription can i order nizagara what is fluoxetine mg used to treat sale mirapex salbumol without insurance cipro over the couter the effects of viagra on young men arimidex for men reviews erythromycin birth control online us where duphalac buy zebeta boots glucophage price in pakistan where to buy amitriptyline 10mg 75mg buy zenegra online with mastercard salbutamol mexico pharmacy no rx artane online cheap pills drug direct protonix does walmart have generic lipitor how long does it take for zovirax pills to work levlen cheap us pharmacy atarax for dogs buy danazol online coupon code doksazosin lek generic uk caprysin delivery london buy cheap sinequan using pay pal acheter baie dacai en france ordering minocin rosuvastatin 10 mg cost original yaz online best place to buy cialis in india uk pharmacies online that sell cephalexin order online cheap effexor xr depakine chrono phone orders buy colchicine online usa wellbutrin with prescription buy tadalis pills in the australia lasix medication for cats how to purchase blopress online does allegra d work better than zyrtec bactrim online without prescription buy arava 100mg online tadalis sx canada companies only buy genuine ventolin uk fluoxetine cheap australia pharmacy lithium doctors online healthy blood pressure 20 year old male duetact from usa what does elimite purchasing tadalis online uk legal buy atorlip 5 online canada kamagra buy online india clarinex overnight shipping risperdal dosage autism stilnox tablets 10mg aciclovir uk buy over the counter medicine that acts as zoloft purchase actonel in uk aristocort generic mexico half price kamagra oral jelly order viagra professional online no prescription with a amex generic mobic usa pharmacy can you get etabus buy acai pills online fluss 40 non perscription countries fluoxetine medicine side effects stromectol low cost how much is artane tablets online pharmacy for isotretinoin precio del viagra en mexico 2011 buying isoptin using paypal vardenafilum online in uk what is the generic for entocort diabecon cost in canada best place buy brand cialis cialis mailing list percocet shoppers drug mart buy proventil online without prescription non generic buy atorlip online without side effects of flovent in kids mail order kamagra oral jelly zyrtec usa tenormin buy mexico tadapox side effects long term use zoloft online purchase liposafe on line in mexico buy lipothin in singapore viagras naturales venta where can i buy cephalexin in the uk purchase v gel on line in uk emergen sertralina efectos secundarios where purchase levitra professional neurontin generic cost ordering orlistato uk aciclovir to buy in england generic zocor in usa retin a without prescription usa amrit manthan 12th february 2013 desi tashan olistat over the counter usa movalis over counter uk how to use albuterol sulfate inhalation solution 0.083 generic for cipro hc otic suspension purchase suprax on line in mexico mexico pharmacies online that sell viagra soft can you buy tadalis sx over the counter quickest effexor xr aprovel pills buy online suppliers of cabaser in us costco pharmacy albenda price where to buy tenormin with echeck what does flonase help with nasal spray buy brand viagra online canada order deltasone online in usa canadian buy decadron generic brand deltasone buy baclofen medicinenet medrol uk pharmacy overnight pharmacy lasix buy generic elocon uk brand erection packs 3 buy styplon prescription only liv 52 user reviews how long does furosemide stay in your body prazosin canada head office clavamox tablets where to amaryl generic pharmacy ordering curacne india retino a cream 0 05 prices at costco overseas pharmacy no prescription prozac aprovel buy online australia cardura for sale cost of dutas without insurance wellbutrin woldwide shipping ramipril cough side effects apo clopidogrel mg canada serpina hotel bodrum reviews propranolol drug canadian pharmacy etodolac daily use reviews where can i get dramamine pills best place to buy zebeta in australia how much will olistat cost costco pharmacy pletal price safe place order mentax order antara from australia without prescription terazosin hytrin caps online tamsulozin purchase zaditor supplier in uk supreme suppliers mumbai 400 058 india where to buy lotrel online without rx methotrexate on line in the uk acheter cytotec en ligne metoclopramide dosage instructions can you take raciper daily what kind of medication is protonix comprar propecia mexico cardizem over the counter uk apcalis sx buy on line how much does suprax 400 mg cost costco online korea shopping dose of mirapex for restless legs digoxin purchase how much will seroflo cost brafix italiano ephedrine caffeine aspirin reviews paxil generic usa where do i viagra sublingual in uk asda alli slimming pills cordarone medication interactions may order panmycin online with visa buy acivir pills mexican pharmacies off citalopram now pill rx health order micardis products danazol sublingual dosage buy desyrel tablets uk over the counter medicine caprysin aciclovir 100 retin a generic no prescription purchase glucotrol on line in the uk discount salbumol of canada leukeran lawsuit canada lopid fast india provera online pay paypal us online pharmacy no prescription misoprost purchase ortho tri cyclen in mexico thyroxine daily use reviews new weight loss medication with topamax medrol dosepak buy mexico online endep with no prescription femara letrozole for sale discount exelon of canada phenamax from china curacne mg canadian rx can you over the counter in canada purchase viagra online indian pharmacy flunil non prescription capoten keflex best online non prescription pharmacy uk buy azurette without prescription orlistar next day delivery phenergan epocrates online where can i buy abortion pill in the philippines finasteride prostate cancer buying actonel prevacid new zealand venlafaxina online uk order mentat from uk without prescription viagra soft flavoured canada buy brand bactroban without a script pharmacy generic abana remeron express canada canadian aciclovir snovitra super power without a perscription obat salep zovirax reglan canada head office cheap diclofenac suppository drugstore getting motilium in australia flovent mg usa is generic ciprofloxacina effective azurette generic name triamterene without a prescription from uk imitrex lawsuit settlements what is haldol used for in elderly fosamax patient uk shallaki overnight delivery is celexa better than zoloft mylan a1 pill similar over the counter drugs to doxycycl tretinoin 0,025 without a prescription from india dutasterid lowest price korean red ginseng extract tablets how many cycles does it take for clomid to work voltaren buy online uk thyroxin lawsuit canada viagra uk fast delivery ditropan online from canada minocycline uk pharmacy buy mobic have no prescription where do i cialis super active in mexico similar drugs propecia abilify annual sales 2010 order lozol online no prescription with a mastercard buy micardis hct buy cheap etodolac generic erection packs 3 switzerland voveran tablet medicine zithromax package insert buy coumadin where to colchicine price prozac side effects how much does brand name celexa cost coming off prozac weight gain trazodone for sleep 2012 side effects of apo furosemida how much will inderal cost himplasia on line for sale no script overseas pharmacy no prescription amlodipin claritin tablets 10mg buy oestrogel mg online colospa online cheap bactrim for daily use canada alesse vs generic brand can you take oxybutyninum daily side effects of cialis super active where to buy glucofage without a prescription psychological effects performance enhancement drugs can order lexapro buy generic retin a 0,025 online no prescription generic diclofenac overnite shipping cymbalta withdrawal symptoms buy eulexin patch where can i purchase metronidazole retin a uk prescription buy buspar overnight tramadol online no prescription fedex how difficult is it to get a prescription for viagra calan tablets topamax woldwide shipping is generic aloprim available in usa buy kamagra jelly australia 100mg emsam weight gain buy propranolol online amazon side effects viagara is alli weight loss program safe diovan with american express discount canadian pharmacy avodart side effects of cytotec for miscarriage eutirox 50 mcg merck amoxil buy no prescription zyban pill canadian zenegra dosage recommended how to buy ciplox where do i levothyroxin in australia dapoxetine buy india pharmacy has best price lantus coumadin in croatia genuine lanoxin 100mg what is antabuse used to treat zyprexa dosages use toprol generico italiano phenergan syrup india buy methotrexate tablets canada ortho cyclen online in usa is prozac better than fluoxetine what is septilin used for online viagra jelly overnight delivery online ampicillin purchase prometrium india better than zithromax we found love lyrics rihanna leadmedic. online pharmacy. generic viagra cialis diclofenac gel without prescrip where could i buy vytorin without prescription buy novo digoxin with a mastercard beat way to order avalide side effects of nexium long term use nolvadex order by phone shuddha guggulu drug in canada pharmacy diclofenac supplier in uk buy thyroxine t4 800mg norfloxcin trimethoprim vasodilan for sale uk fluconazol birth control online uk is mail order atacand safe green tea extract with panax ginseng reviews buy diarex low cheap price cialis jelly without insurance where can i buy accutane in the uk uk pharmacies online that sell azurette decadron without a prescription buy viagra jelly fast shipping buy ciprofloxacin 500 mg tablets paroxetine for sale philippines keflex 1000 mg nebenwirkungen no prescription ceftin sale furosemide 10 mg canadian drug company female cialis ciprofloxacin milk of magnesia avodart reviews by users cheap keftab mg lamisil without prescrip lozol online with out prescription fluss 40 order online bactrim capsules esperal online no prescription metformin and aldactone for pcos omnicef no prescription fedex ups cialis headache sominex generic india promethazine fast canada sarafem over counter healthy spirit didsbury manchester atorlip 10 without prescription medication atarax without a prescription risperdal dosage for schizophrenia torsemide purchase in canada no prescription cytoxan buy online ireland fast famvir deleviery can you take norvasc daily finasteride manufacturers in india buy amitriptyline tablets can you get high from trazodone addiction acyclovir side effects weight gain online pharmacies buy abilify generic diamox no prescription glucofage with no perscription flagyl er drug schedule buy viagra las vegas nevada diclofenaco para que sirve indian pharmacy coversyl ordering revatio here in canada buy amoxicilina hong kong emoquette shelf life side effects of cephalexin capsules bp como comprar sorbitrate quibron t drug canadian pharmacy where to buy tegretol online uk zyrtec drugstore.com buy maxaman boots pharmacy lukol billig kaufen buy prandin online ireland to buy roaccutan in uk can you buy flagyl er cheap hydrodiuril sale uk best site for ciprofloksacin buy aciclovir uk cream prescription best place to buy tricor in usa cheap atorlip 10 free delivery best time to take nexium tablets fallout 2 where to buy mentats order levothyroxine online no prescription purchase depakine chrono in india order seroquel online no prescription with a mastercard cheap coumadin bracelets online elavil purchase buy zerit bulk compazine no prescription what is the correct dosage of wellbutrin sr what is clomid side effects effexor xr brand order obelit online no prescription himcocid without rx purim usa cd buy aricept cheapest online pharmacy drugs similar to luvox get finasteride prescription online how long should it take for protonix to work order prednisona no rx canadian pharmacy alphagan cost hydrodiuril for dogs buy buy liv dolls online hydrodiuril usa sale neurontin online canadian cost of female cialis can you buy microzide online celebrities low dose accutane ortho tri cyclen without prescription medication order celebrex cheap buy cabaser inhaler canada buy hong kong asacol enter costa allegra indian ocean itinerary where purchase prevacid omifin precio en argentina cialis over the counter canada predisone on line without prescription using mastercard flagyl er now shuddha guggulu over the counter drugs cialis vs viagra price approved canadian www. zentel tabletki czy zawiesina lanoxin coupon code how long does it take for adalat to start working propecia online in us online rumalaya forte india safe aldactone buy albendazole from india rizact sent to spain pill rx health order innopran xl products buy nitrofurantoin mg online non prescription metocarbamol pharmacy cheap prozac without rx hoodia without a prescription from australia buy tetracycline lowest pharmacy is viagra over the counter in uk boots what is yasmin drugs finax cost canadian levitra plus lawsuit canada cheap clomiphene cipro xr 500mg order doxycycline usa prescription buy cholestoplex online safely probalan from canada with no prescription fortune summoners fertility drugs to help get pregnant lasix suppositories buy cost of mail tricor vitamin shoppe coupon codes 2013 what are the side effects of prednisone 5mg standard dosage of lexapro generic drug for zyprexa does cymbalta come in 40 mg orlistar trusted online drug stores in canada megalis 20 mg side effect cheap avapro no prescription propranolol free shipping amlodipin best online non prescription pharmacy worst pills best pills crestor best place to order trimox in us altace without script click here delivery elocon online india lipitor drug in fr pharmacy buy vagifem online usa what is zithromax used for in children beta val without a prescription buy nizagara online mexico no prescription medication for pcos metformin buy rythmol sr pills in the india cefixime online forum confido online usa no prescription mobic medication order mentat himalaya review mail order atrovent hannaford pharmacy amsterdam new york celexa without script himcolin without subscription without pharmacy buy abilify sildenafila in usa diprolene canada no prescription baridium cheap australia pharmacy cordarone medication side effects interactions desyrel noprescrition needed canada online pharmacy thyroid medication for dogs cost what are the side effects of the drug nexium styplon sold over counter mail order generic albuterol bromocriptine reduce prolactin where do i paroxetine in mexico elimite 40 mg pharmacy dyazide from usa acheter bactroban pas cher exelon for sale antabuse user reviews does 20 mg prednisone make you gain weight buy prograf with visa where can i buy topamax online without a prescription where to get free asthma inhalers can you buy fasigyne online generic colchicina cost betnovate online with out prescription liquid diprolene review order doxycycline 100mg nextday singulair dosage too high rogaine 2 delivered to your home health canada clavamox pharmacies buy allegra generic online order otomax overnight januvia consumer reviews detrol cost serophene without prescription miami buy methotrexate tablets diprolene tablets buy erythromycin dose for children priligy buy online australia lamisilate uk brand name brand eurax for sale buy minipress without a subscription liquid diprosone review blue zeus pill review buy pramipexole uk where purchase procardia nexium capsules package insert generic for cordarone finpecia pharmacy2home.com overstock drugstore coupon code free shipping mail order generic cozaar medrol dose pack sale drug side effects of naltrexone implant can you get pletal over the counter pamelor to buy in australia alli pharmacy coupons order viagra overnight lasix reviews for men purchase oxytrol online trandate without a prescription from uk can order minomycin online what drug category is vasodilan canada and female viagra erexin v cheap australia pharmacy can you buy zanaflex online buy fluoxetine 20mg canada l tryptophan online pay paypal order levitra india secure fabrica clozaril voltaren diovan best viagra price uk mexico pharmacies online that sell ampicilina is nexium available on line in canada alli medicine side effects can i buy colospa in canada canada lexapro tablets online cleocin canada sale why can i not get alli accutane cystic acne reviews cilest canada prescription medrol dosepak generic wikipedia drugs what is minocin mg used to treat alesse without script allopurinol pharmacies in drugstore makeup reviews swatches water pills weight loss yahoo buy micardis inhaler canada buy eurax online in usa actos medicine long time side effects oristal buy antara online in the united states without a prescription femara noprescrition needed uk online pharmacy chloramphenicol pharmacies in cash cod strongest to weakest bonds and interactions curacne without insurance cystone sublingual dosage buy ampicillin 100mg online bupropion tablets uk can you buy nizoral over counter cane you order rhinocort canadian pharmacy clotrimazole hydrocortisone used desyrel trusted online drug stores in canada tadalafil tablets 5mg tinidazole online no prescription can buy cialis canada natural viagra for men australia phone in order for amoxil buy xeloda online no prescription united states actos max dose buy biaxin pills in the canada canadian pharmacys carafate uk online bactroban 2 ointment 22gm hydrochlorothiazide medication children purchase retino a cream 0,025 online no prescription where can i get dilantin from how to buy alli in london toprol mg india rumalaya forte daily use reviews generic for lotensin hct clozaril common uses colchicina lawsuit canada can you get accutane over counter endep best price aircept for free mexico generic alesse safe use carbozyne coupon online azulfidine tablets uses minocin mr 100mg can you buy fasigyn over the counter to buy prednisolone drug drugstore caffeine ergotamine prescription only ditropan side effects orlistat generic australia eve mentat cache import buy compazine online from australia sildenafil dose in children buy keppra online from india cozaar usa pharmacy diclofenac canada prescription deltacortril ent 5mg tabs drug canada pharmacies online that sell proscar donde puedo comprar viagra en argentina flonase in italia trade name meclizine india methocarbamol side effects sweating aviane 28 without a prescription from us order generic cefixime amlodipin doctors online what is valsartan hydrochlorothiazide used for can you buy hyzaar canadian ephedraxin drugstore cheap erection packs 3 free delivery buy prilosec online amazon buy percocet online no prescription mexico what is female viagra made of bupropion side effects anger where can i get didronel pills antivert mg no prescription aceon fast canada pulmicort online coupon code buy modafinil visa voveran over the counter olanzapine mexican pharmacies seroquel generic march 2012 discount microzide of canada safe dose of valtrex during pregnancy arava power company apc ltd buy clomid online no prescription us depakote side effects rxlist canadian pharmacy online mentat cheap plavix 75 mg pyridium online forum glucovance drugstore.com reliable online mexican pharmacies prednisolone from china prevacid solutab dose for infants demadex on line in the india viagra canadian pharmacy generic levaquin user reviews tamsulozin from mexico best site to buy valaciclovir buy cleocin uk ciprofloxacin uses chlamydia better than eldepryl cheapest cialis pills best place to buy mometasona altace online in uk nizagara comprare buy benadryl in australia how long does antabuse generic endep paypal online pharmacy prometrium z pack bronchitis order v gel on line mexico amantadine hydrochloride ms celebrex pill shortage where to purchase vasotec buy orlistar online mexico no prescription viagra soft canada discounts pharmacy buy nootropil online overnight delivery do you need rx claravis australian breastfeeding association domperidone beat way to order compazine lincocin legal in england orlistat medication interactions zebeta tablets 150 mg sumycin wanted online review buying detrol using paypal generic plavix walmart apo clopidogrel canada no prescription liquid arimidex dose lopid buy canada seasonique pas cher cheap zentel sale uk levitra online pharmacy no prescription cialis best site get stediril discount tretinoin what does paxil pills look like what is estrofem pills used for propecia direct pharmacy isoniazid generic where to buy cheap generic haridra hydrochlorothiazide from mylan best place to buy vardenafilum online phexin order discount doxazosin from canada cialis super 20mg australia pharmacy practice around the world filetype pdf where to buy female viagra without a prescription rosuvastatin 20 mg price best place to buy xenical where purchase acivir pills metrogel to buy in the uk without a prescription where do i olanzapine in india ashwagandha for men in usa buy kamagra uk online cheap can you buy cialis over the counter in thailand safe place order ephedraxin best place to buy vpxl in uk olistat pills online in the mexico ibuprofen and paracetamol together where to buy aricept without a prescription half price tadalis order keftab without rx dipyridamole online shipping innopran xl online without rx vistaril sublingual dosage discount vermox online ordering voltaren canada canada pharmacies online that sell hoodia online tricor india lotrisone over counter cream is mail order flagyl er safe womens viagra generic where can i purchase beconase aq levothroid online without prescription diflucan 150 mg pink oval tablets metronidazole usa no prescription childrens allegra dosage chart levaquin discount no prescription viagra banned egypt buy obagi tretinoin cream clonidine buy online india buy retino a cream 0,05 without a subscription cheapest place to buy trandate compare prices elocom generic from rumalaya where to buy ophthacare zofran online order actonel prescription only buy alli online ireland delivery can you get pamelor buy flunil online no prescription usa meds india online pharmacy review childrens allegra dose meaning of allegra in italian purchase abilify one mg buy cefixime online no prescription u topical diclofenac sodium 3 gel female viagra for sale uk phenergan children sedation relafen get you high starlix dose information nhs prescription for propecia recall for generic wellbutrin buy ralista inhaler canada tizanidinum cheap canada pharmacy viagra dosage nhs generic uk paypal serpina buy levitra soft with visa canadian blopress tablet cholestoplex overnight delivery plendil us companies only cleocin non perscription countries zocor pills buy online dapoxetine spain buy nootropil overseas zestoretic mexico companies only buy cardura online from canada walmart alliston phone number best generic dipyridamole sites cozaar generic losartan advair generic usa strattera prices canada billig fertomid online kaufen ortho tri cyclen with no rx esgic plus overnight pharmacy where do i buy grifulvin v quickest exelon kamagra sale australia approved what are the side effects of stopping propranolol generic viagra professional uk adalat no prescription needed canadian online pharmacy generic toprol lantus vs levemir comparison nitrofurantoin online without rx levothroid online without rx purchase fucidin lowest price buy sumycin mexican pharmacies buy rumalaya online cheap blopress max dose buy shhagra online buy noroxin online uk best aygestin prices ampicillin pediatric dose meningitis buy amlodipinbesilat in singapore order viagra super active pills zenegra uk next day delivery where to buy betnovate online india nizagara on line in the usa capoten noprescrition needed uk online pharmacy no ovulation on clomid but period buy toprol singapore prednisone 10mg dose pack 48 cialis soft tabs 40 mg mexican pharmacy no prescription menosan buy trazodone pills in the india torsemide australia pharmacy dosage of viagra for pulmonary hypertension revatio 20 mg tabs is cordarone a prescription drug buy ginseng online with no prescription clozaril mg no prescription get medazole toronto normal dosage hyzaar what is citalopram 20 mg tablets used for menosan tablets uses existen pastillas para abortar en colombia zestril uk sale order amoxicillin online overnight retin a cheapest rate can you buy robaxin over the counter beat way to order propecia triamterene for men sale in uk buy marvelon pill online cafergot prix en pharmacie en france cheapest place to buy depakote can i buy viagra sublingual in canada tadapox side effects uk pharmacy has best price colchicine where can i get pulmicort from mevacor canada drug store best place to buy metronidazol in usa betneval phimosis tretinoin 0 05 usa cvs prices phenamax legal in england elimite cream india where can i get propecia in the uk buy cefixime mg online buy albenza tablets mexico how to buy artane in london cialis online scams erection packs 2 non perscription countries natural female viagra pills cost of mail femara 45 day cycle clomid raciper shelf life eldepryl canada isoniazid maximum dosage best list with protein for weight loss purchase inderal on line in usa buy diflucan online uk what does viagra do to women where can i buy astelin online without a prescription kamagra oral jelly discount medications buy fucidin levoxyl buy no prescription cipro without prescrip cardura on the internet buy doxycycline mexican pharmacies buy cheap aleve pills brand amoxil generic uk mirapex er generic buy zetia without a prescription from canadian pharmacy buy metronidazol online without a prescription generic strattera atomoxetine childrens benadryl dose for cats how to take nitrofurantoin monohydrate imitrex dose frequency retin a 0 05 medication suhagra on line in the uk what is the retail cost of cymbalta atacand 32 mg prices australia online alesse india can you take amoxicilina daily discount warafin mg proscar finasteride wiki what is alfa flucon made of aricept no prescription overnight delivery drugs order erection packs 1 approved purchase zyrtec cheap how to take orlistat mg donde puedo comprar amantadine how much will serophene cost generic drug hytrin free online pharmacy technician certification practice test increasing lexapro dosage anxiety erythromycin generic release date topical erythromycin no prescription synthroid price comparison acivir pills tablets buy how to buy atarax online cholestoplex brand pills for sale where to buy isoniazid with mastercard disulfiramo india companies only western drug nootropil safe buy digoxin online buy vagifem no prescription order azurette on line mexico cheap pamelor buy online risperdal birth control online uk lasix 20 mg price pyridium over the counter walgreens how to take benadryl without getting sleep allegra shop net order cipralex from australia without prescription cheap cialis online usa advanced google search aciphex generic substitute order suhagra from india without prescription order naprosyn uk pharmacy accutane side effects pregnant women tadacip cipla reviews watson pharmacy singapore online generic ampicilina safe how fast does chewable viagra work otomax buy online canada generic clomid for pct colospa rx generic for plendil peak lipitor sales pharmacy has best price tegretol ampicillin indications and usage aprovel us companies only oestrogel from china how to take furosemide tablets cholestoplex refill pack dilantin fast uk trial erection packs 1 for sale canada how to purchase orlistatum gabapentine buy online uk no prescription baclofen sale is colchicine available in canada buy toprol boots pharmacy where to buy retin a renova and tazorac amantadine tablets purchase on line what is doxycycline hyclate 100 mg used for calan now co uk purchasing triamterene online cheapest prozac tablets uk buy doksazosin lek tablets uk cheap claritin sale uk what is the chemical name and formula for aspirin prednisolone ordering no prescription sale emsam actos 15 mg price proscar finasteride 5 mg bright blue pain pills metformin femara pcos cymbalta online without prescription best price for real leukeran buy probalan online no prescription uk all types celapram pills canada serophene tablets online doxycycline generic release date buy ceftin in australia indian pharmacies best buy tindamax online overnight delivery retin a 0,05 online purchase buy synthroid online thru paypals vasotec indications cheap phenamax mg purchase orlistar in australia where to buy triamterenum drugs online purchase motrin on line in the uk pravachol no script buy meclizine 50 is etodolac legal in uk hydrea sent to spain best place to order haldol in us best place to buy evista without a prescription sale carbozyne midamor 20mg tab reminyl maximum dosage metrogel no prescription overnight delivery ordering calan generic view topic kelnor medicine online order indocin online buy unisom sleepmelts approved where to purchase avodart cyklokapron side effects long term use can you buy astelin canada buy bupropionum without prescription bactrim composition where do i glucotrol xl in usa beta lactamase ampicillin resistance viagra effects timeline where to buy doxycycline tablets minocin from china pharmacy has best price stromectol order clomifene overnight cyklokapron non perscription countries cheaper alternative abilify buy florinef without a subscription canadian drug company diclofenac buy online arjuna generic vagifem without insurance allopurinol australia price prednisolone 50mg tablets what does digoxin do to the heart how to buy prednisona online order glucophage online no prescription with a amex ranitidine tablets 150mg zestoretic rxlist differin prescription discount buy levitra super active pills in the canada celexa and cold medicine order zetia from levitra professional no prescription discounts buy sominex without prescription where can i buy trileptal abilify 5mg for anxiety micardis drugstore com pricing viagra without prescriptions levitra super active online buy oristal pills online buy cheap drugstore makeup online mexican pharmacy no prescription minocycline pharmacy mexico stromectol is salbutamol legal in uk where to buy omnicef online uk comprar sumycin original brand ponstel buy what is arava against valtrex nizoral 2 cheap fungsi metronidazole buy cefadroxil without rx purchase mometasona on line in australia cardizem for sale uk betneval 0 1 betamethasone flomax tablets side effects where could i buy pyridium without prescription xenical roche 120mg where to buy metocarbamol online canada citalopram 10mg can you get levaquin over the counter rabeprazole sodium 10 mg what is clonidine pills viagra india online pharmacy apo clopidogrel coupons i want to pay some doxazosin buy tinidazole tablets uk no script viagra soft mg buy levitra super active mg get free birth control pills online is there a shortage of vagifem online buying medrol maximum dose of sublingual nitroglycerin pharmacies in buy aciphex rabeprazole purchase generic zofran probalan canada ephedraxin canadian pharmacy coreg low heart rate elocon cream price where to buy antibiotics online free delivery can i make flagyl viagra in kuwait how to buy brand amoxil apo clopidogrel over the counter drugs buy atorlip 10 online no prescription canada order testosterone cypionate ropinirole dose pack us pharmacies online that sell eltroxin usa buy etabus without prescription maxalt rxlist danazol no prescription needed canadian online pharmacy amitriptyline hcl generic elavil buy elavil online cheap isotretin pct buy periactin tablets for dogs betnovate cream for acne ventolin from mims minomycin for sale uk what is caffeine ergotamine pills used for overdose of tegretol medication isoptin 240 sr e too much synthroid hair loss over the counter viagra sublingual buy zestoretic low cheap price florida metronidazol atarax shortage liv dosage recommended buy colchicine from canada triamterene for sale uk order paxil 10 mg buy dyazide online canada purchase dostinex in australia thyroxine online coupon code meclizine 100mg buy female viagra reviews relafen wanted online review clomid for sale online uk discount tetracycline otc torsemide to purchase without a prescription get sertralina las vegas prof. dr. rudolf zentel uni.mainz zyprexa canada companies only voveran generic for maxalt medicine online vermox mexico no prescription side effects of benicar hct 40 25 mg percocet shopping where do i colchicine in mexico how to getelimite cream what percentage of drugs come from mexico dilantin uses off label viramune next day delivery l tryptophan medicine online olanzapine medication where to buy fluoxetine capsules vs tablets order zenegra overnight voveran sr buy online mexico acquistare rosuvastatin in italia dramamine coupons eulexin 100mg buy most reliable place to buy copegus online antara online uk comprar retin a 0 05 original canadian pharmacy 24hr.com buy renagel visa cialis super active sublingual dosage anxiety treatment london safe buy doxazosin online pharmacy direct gb review tenormin medicine online buy levlen online pharmacy cod how long does baclofen take to kick in dilantin pills online in the mexico kamagra mail order flomax for women reviews cost of zyvox medication frozen acai costco periactin delivery london detrol india pharmacy purchase emoquette on line in usa cialis 5mg online canada cipro for sale online pharmacy uk retin a 0 025 keftab tablets price accutane mg canada buy fincar pills in the india finast online pay paypal minoxidil 15 with azelaic acid 5 strattera drug in germany pharmacy finast with paypal payment medazole from india is there a generic for differin cream buy vermox pills in the australia can you buy thyrohormone over the counter in germany is carbozyne available over the counter buy flucazole no prescription buy snovitra super power quick no prescription retino a cream 0 025 is alli in stores now penegra 50 price in india how to make cheap drugs alesse birth control pills review desyrel price india where do i lady era in india purchase duphalac on line in usa ampicillin uses in pregnancy topical antibiotics for acne acivir pills tablets uk cheap oral jelly india kamagra buy prescription drug atacand what does cialis super active original digoxin online diovan canada purchase indian pharmacy lopressor septilin paypal cheap trental uk duetact with no perscription prednisolone online usa no prescription cephalexin 500mg for sale rumalaya usa sale cardura online usa buy diclofenac from mexico online buy dilantin australia legal buy premarin online canada metoclopramide 20 mg tablets buy naprosyn patch cialis professional tabs where can i order xeloda the online drugstore quibron t allegra pct buy what does norvasc 5mg look like fucidin without a prescription from us liquid remeron review famvir without script acivir pills online amoxicilina india himcocid pills online in the mexico buy cardizem usa where to buy doxycycline online without rx how to buy mirapex online chloromycetin order canada buy cipro next day indian generics online sepibest where to buy diabecon lopid online pharmacies with out prescription cipla pharma company indore metformin over the counter walgreens get avalide las vegas florida accutane attorney is it illegal to order generic micronase diamox online in uk sildenafil citrate 40 pills 100 mg buy stediril pills online what does augmentin treat for infections buy ginseng mg online cost of tamoxifen in india atorlip 10 lawsuit canada tadalafil 20mg dapoxetine 60mg uk buy rogaine 2 without prescription aprovel prescription coupon can you only get phexin on prescription propecia lawsuit settlements what is insulin and where is it produced ponstel over the counter australia vermox side effects long term use zoloft on line purchase cialis super active buy india ordering micardis on line benadryl online from india ginseng cheap mexico pharmacy phenergan precio mexico what pill has vgr 100 on it zenegra usa no prescription proscar where can i buy it arjuna generic usa non generic cardura online buy hytrin australia levlen worldwide shipping metronidazole contraindications dogs canadian zithromax is vistaril available on line in canada buy c ratioph pills in the canada ortho tri cyclen drug schedule best place buy diclofenac pyridium pills drugstore erection packs 13 by mail nitrofurantoin cheap uk altace medication side effects hoodia where to purchase is there a generic form of keflex propranolol shop treatment of acanthosis nigricans with oral isotretinoin buy tadacip uk aprovel delivered to your home erection packs 2 drug class cheap generic buy viagra buy xeloda with e check buy online estradiol valerate generic dose of doxycycline for dogs buyers of diclofenac gel canada where can i get sertralina otomax generic wikipedia drugs buy viagra professional online from mexico best generic blopress sites hydrochlorothiazide tablets us online coversyl uk brand name cipralex online pharmacy shipped to canada allegra dosages for infants stieva a online mexico long term side effects of antivert where to buy esperal online uk is there a generic drug for aciphex benfotiamine sale from canadian company generic pills for flomax seroquel overdose emedicine can you get caverta over the counter free or low cost cabgolin buy flagyl er from india canada robaxin tablets online is there an age limit to buy benadryl order pain meds online no prescription buy torsemide in usa ranitidine tablets for dogs my vantin coupons trandate tablets 100mg acticin scabies alphagan generic available mail order sertralina online buy cialis in uae lasix drug in fr pharmacy brand cialis canada no prescription how to order styplon what is cardizem mg used to treat buy cialis soft online from india cleocin t reviews acne discount paroxetine of canada serophene generic for my alphagan coupons best price for indocin why does viagra work