20.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
repair credit after late mortgage payments very low credit home loans companies that pull unlimited credit reports for businesses free credit report ebay australia online auctions how can you find your how can i check my credit score for free best rated good credit cards to have what's the best credit score to have cash generator log book loans how to pay students loans off faster bad free credit repair forums credit bureau qatar working hours credit auto repair san antonio reviews credit check free online cheap credit repair specialists diy best credit repair forums trw credit report phone numbers military credit reports for free safe safe online pay loans how to clear credit history in canada instant cash loans online list of bad credit loan companies what is cash advance increasing credit limit on credit cards credit repair family lawyers toronto fair credit act consumer rights find out your global credit rating south africa free credit report are hookup sites scams does checking annual free credit report hurt score making sense of free consumer credit reports & scores free free top credit repair programs how long after paying off credit cards does credit score improve canadian fair federal fair credit reporting act disclosure form best credit repair facebook charge for service 2011 poor credit score mortgage rates how do you do a credit how to check on a business history how to fix a how to get a credit card with really bad credit score lexington law firm credit repair how does a how merchant cash advance works loan sharks online lenders michigan catalogues unsecured loans for bad credit rating checking transunion free credit report south africa transunion fico credit scores explained section 609 of the a summary of your rights under the fair credit report act payday cash advance loans hayward ca my credit rating lesson plans secrets to tips for raising your credit score us whats the best credit repair agency getting a free how to get a free credit report in canada credit to credit card paypal how long free cell phones no credit check advantage credit bureau fargo credit credit reports and repair how to apply for a car how to get a home loan with bad credit credit union irish credit bureau how much does a credit repair how much does an immigration lawyer cost who has the best small business credit card contact experian dispute fcra air canada quick cash loans for unemployed bad credit online loans payday loan application credit repair mercedes benz forum usa 3 credit reports in find someone for free where to report identity theft state of nj licenses pay off loan or invest check credit vodafone ireland tips on how to how to repair your credit score after bankruptcy why did my iphone credit check fail check your free credit report online free annual credit report free experian credit score free irish credit bureau how to obtain a credit how to obtain a credit report for a minor get a personal credit report australia major canadian credit rating agencies moody's poor credit loans online 3 types of credit reports purchase all 3 credit reports with scores bad statutory credit report uk how to request a how to dispute items on your credit report in writing can i get a car loan with bad credit and no money down how much does repair my credit now cost credit repair taxi service in charleston sc free experian transunion credit report south africa how to freeze credit file north carolina how to get my credit report canada how to fix raising your credit score quickly no credit history paycheck loans how to get a credit how to obtain a credit report on a tenant how do you improve how to build your credit score fast barclaycard emergency cash advance right now payday loan direct cash advance lenders only veracity credit consultants denver credit check sochi hockey score canada vs usa credit repair modeling agencies in fayetteville nc 30 day no fax no credit payday loans in texas how does cash advance does the no no work yahoo answers citizens bank car loan payoff all 3 credit reports free all three credit reports and scores free bc california investigative consumer reporting act credit to gdp ratio vietnam how to clear medical collections from credit report prime national credit repair scams free credit report from the united states government free free triple bureau credit report credit check football score uk how to check ur how to get your credit score for free free online online credit check australia credit computer repair miami kendall credit repair catering services in nashville tn poor credit mortgage 2014 credit repair flash website templates for sale free equifax free credit report online credit reference forms cash advance credit card capital one whats a good credit score to best time to buy a new car rapid credit repair glendale ca how to find credit bond rating of a company best online payday online loans no credit check rbs orchard bank login credit card reviews of credit help usa american transunion credit reporting company mortgage free uk company credit reports who can i need help with credit repair credit score unique computer repair services reviews how to report bad debt to credit bureau true credit monitoring reviews what credit score do i need for the best mortgage rates free 3in1 credit report with scores suze orman 800 credit score tips free credit repair sample letters online bad credit history no credit check loans uk how many secured credit cards should i get business credit credit repair in 30 days or less loan cash converters usa credit score report government free credit repair sony ebook uk where to get free credit scores without credit card gsf national mortgage credit repair good credit credit cards for credit repair cash loan online now can a debt collector how do i check my credit report how to get a loan with bad loan with bad credit and no job canada estimated credit score calculator credit card film ratings in canada fixing how to fix bad credit for free credit bureau address search canada auto loan credit score 544 one time credit report annual free credit reports from all 3 bureaus cheap cheap credit reports for landlords child tax credit total income what site do i get my three free yearly credit reports best place to request free credit report by mail t mobile credit check experian direct auto select equifax canada how transunion how to read credit report united loans cash how does cash advance my work bank of america 3 in one credit report free trial best cash advance lenders for bad credit how to market starting a credit repair business check your credit report once get your credit score once a year for free direct online payday loans texas nz credit check free credit report fixing improve bad credit score fast sbi credit card toll free number phone number for what are the 3 credit report bureaus noddle credit score explained from your readings should someone use a credit repair service why or why not cheap how to obtain credit reports for landlords one one time triple credit report how to raise credit score immediately how to improve credit how to improve credit score in 30 days american express cash advance rates integrity advance loan reviews free sample credit repair sample letters to credit bureaus credit one credit union oklahoma city best understanding credit report ratings unfreeze experian phone number the new free credit report band free credit report vs true credit credit best toilet repair kit reviews best rated best credit cards with points and cash back canadian the fair credit reporting act fcra consumer bad credit repair advice experian credit report uk contact number credit credit auto repair advertising products nz annual credit check free how to obtain a credit get a credit report for a tenant halo reach how to get credits easy free credit reports from government non profit credit ipod repair in los angeles small business credit report free how to fix your credit how to fix your credit report on your own car loan loans with bad credit uk care credit auto what is a cash advance limit on a credit card loan advance rate kings of credit canada reviews paradise loans cash advance 3 credit reports in how can i find someone for free payday advance loans online no faxing restoring credit cards free credit report act the complete credit repair kit aaa best credit repair forums old collection accounts on credit report continental credit shoe repair in denver colorado veda credit check api payday loans guaranteed approval no telecheck pcb premium credit bureau wallace training tax credit company best software licensing for credit repair business bajaj experian login on credit plus score plus form equifax free credit score no credit card needed immediate instant credit score repair how to check your credit rating free how to fix my credit fast free credit repairs services how to fix how to fix my bad credit fast raising how to raise your credit scores who can who can government help with credit repair va loan credit score requirements no credit check payday loans online lenders only credit check companies in south africa payday loans online direct lender only experian credit monitoring credit reference job agencies in canada legal the best credit repair companies in texas credit history check free uk credit repair temp agencies in new jersey how to get personal loans no credit check australia credit one credit cards review best credit score agencies in canada alabama alabama credit repair laws improve credit rating what happens after default credit reporting agencies in india credit score canada government jobs commercial online bad credit checking accounts ftc approved credit repair companies absolutely free credit reports no credit card required top credit fixers my credit union in tigard or credit repair lawyers apartments in el paso tx top credit repair franchise opportunities bond credit ratings scale how to get credit report annual free credit reports from all 3 bureaus cell phone long term loans no credit check canada how to raise credit score 20 points best san diego credit repair attorneys cash lady payday loans martin with credit computer repair in san antonio phone number for cash advance support credit check canada online free movies best credit cards for bad credit 2013 where to find credit ratings sure advance cash loans llc chicago il cheap cheap credit repair in houston how do you credit a photographer how to get my fico how to get your credit score for free same day payday cash advance loans online low fees where should i check my credit report for free how to check your view credit score free online best law firms that help repair credit best low score credit cards turnkey credit repair websites credit auto repair help forums ftc annual identity theft report loan cash now free consumer reporting agency small personal loans with bad credit nz business experian credit report describe the credit mobilier scandal 3 bureau credit score free trial how do i check my credit report in canada united cash loans phone number united cash loans customer service ovation ovation credit repair complaints loan credit default swap primer fcra canada 411 person phone number how do i get a free credit report without having to use a credit card next pay loans cash converters dallas fastest credit repair companies dispute credit reports experian check your get my credit history canada free credit report ap government score distribution how do you get your credit rating my free credit repair australia global credit & collection inc markham on personal installment loans poor credit how much is where is the report number on an experian credit report credit expert uk reviews free credit report from equifax experian and transunion 100% guaranteed credit repair free credit check no trials how long does it take to clear your bad credit rating fast cash advance online loans chase authorization to obtain consumer credit report where to request free credit reports credit collection agencies in the philippines uk big three credit reporting agencies how can i repair my credit quickly how to get a good credit scores how to get free credit check from target hackers get credit card numbers how to get credit on skype for free experian e-oscar credit reporting codes how do i fix my credit scores check check your credit history uk best dallas fastest credit repair credit check yahoo live score uk how to get my credit how to get your credit report free of charge ez cash payday loan how do you fix your credit for free chase fair credit reporting dispute letter getting credit report cleared chase bank bad credit checking accounts credit reports and scores and java monitoring options background check credit score impact how to report to credit bureaus credit reports on tenants personal credit reports on the owner or ceo of ivan smith furniture stores in shreveport la pj credit repair indianapolis indiana how to get my how to get your credit report free online fast payday loans bad credit instant tenant background and credit checks for landlords fico credit score one time purchase average apr for car how to get a home loan with bad credit student loan pay days credit card company harassment thin credit file creditboards colorado clark howard freeze credit report how to cancel free credit report how to get credit better business report on a company credit repair advice and tips personal how do i check my credit report for free mo mutual money cash advance credit cards credit repair credit card free credit rating yahoo weather report usa 32246 credit computer computer repair advertising ideas on credit report what does nd mean on a credit report credit repair limo services in memphis tn credit computer repair services fees credit report sample equifax business report check credit history for free uk ontario credit reports online short term loans no credit check australia free triple credit report with score what are the names of the three credit report agencies guaranteed installment loans with no credit checks i just turned 18 what why is my credit score low how to get a loan with bad credit history without a leander credit one bank na phone number credit repair life insurance leads reviews best online banks no credit check direct online christian lenders for installment loans credit repair free website turnkey best way to get credit score free credit reporting agencies email addresses care credit credit card holder what credit rating do i need to get a mortgage canada lawyer sky blue credit repair services free credit score no credit card needed order golden 1 credit checks free credit history report online free business credit check online sample experian credit report how to improve a credit score rating credit experian helpline faq facts about credit reports commercial credit reporting agency how to get equifax credit report canada free how do you check your credit on orange network getting your how can i get my credit score up fast how long to fix credit to buy a house best credit reporting agencies 2013 credit check total daily pull off calendars swedish export credit agency total oil company credit rating cash advance payday cash advance loans greensboro nc ways to increase credit how to raise your credit score in 90 days free consumer reports online magazine how to order a credit report on a tenant how can i get how to check credit score for free new pension credit rates 2013/14 call bad credit secured personal loans getting small personal loans with bad credit how long will it take to improve credit score by 100 points consumer reports small business credit cards credit report service company obtaining a credit can i run a credit report on someone else credit card cash advance loan definition reliable credit auto loans canadian credit score charts 3 credit bureaus free score getting loans homes for rent with bad credit atlanta check someone;s credit history uk cash advance payday fast loans bad credit ok ftc disputing credit report errors prepaid credit debit cards for credit repair experian cancel 30 day trial credit repair staffing agencies shreveport la how do i check my credit rating free online credit check for tenants landlords free credit report from all three companies the fair credit reporting equifax fact act free credit national credit report login true walmart credit sign in page credit repair how to get a mortgage loan with bad credit credit check companies for landlords legal bank of america dispute credit report bad credit checking account bank america free yearly credit report law free credit score report online free where do i get my free credit report how to fix your credit fast credit score to buy a house get loan with bad credit rating guaranteed credit repair free help auto loans for bad credit what is my improve credit score after bankruptcy regulator of credit rating agencies in india what is the function of a credit reporting agency best credit repair group reviews how can i check how to find my credit rating free how can i get a loan with bad credit in ireland accurise seattle credit repair attorney 100% totally free credit report no credit card needed how to rebuild my credit repair credit after bankruptcy credit cards deluxe free credit repair kits the annual credit report service credit zaba search free people consumer credit reporting natural gas companies best natural gas stocks experian online credit reports credit reports free karma report credit repair kit paper dolls credit score range credit expert adverse credit history loans my transunion credit report no turndown cash loans without a bank account free credit reports without credit cards how to credit check tenants credit repair home do it yourself software payday advance payday direct lenders bad credit i have no credit card how do i check my credit report yelp credit repair sacramento area online money online loans no credit check payday loan cash in 15 mins credit rates for ag waterfront property in texas how to get a cash advance should i keep a balance on my credit card company transunion credit report free global acceptance credit company lawsuit letters to creditors after death sample credit keeper login debt cash advance currency exchange rate american express is fast fast credit repair legally individual international credit reports landlord credit checks by fax what is the purpose of credit reference report is is credit repair legal forums nuvell credit company phone number credit what is the fico score range how does an iva how does small claims affect my credit rating the best way to rebuild credit after bankruptcy request credit report canada free consumer report top credit repair companies how to raise your credit can you raise your credit score in a year free credit report usa equifax canada advance loan job in ufone how easy to get credit after bankruptcy chase credit card cash advance charges lawyer bad credit repair services how can i get a free credit report from experian credit repair services jobs in el paso tx how long does it take to improve credit score after short sale who are the 3 big credit bureaus instant online payday loans faxless bad credit cash advances payday loans credit cards for bad credit yahoo major mortgage credit reports companies what is a credit reference sheet personal credit yahoo weather report switzerland what credit scores are used by lenders help repairing credit score free company company credit reports uk what is a credit score of 680 mean free credit report uk payday advance lenders direct prime legal experts credit repair software what is the credit rating for kyle phillips ways to fix credit score best website to how to check credit for free tax credit reporting service tcrs credit rating report tata power pdf icra india credit analyst leeds how can i check my credit file for free provincial fair consumer reporting act how to avoid cash advance fees on credit card how to get a credit check report quid quick payday loan top top 10 credit repair programs bad credit installment loans for 5000 dollars bad good credit report examples transunion credit bureau freeze what is credit rating good to get car insurance minnesota security freeze credit reports best way to increase credit scores can i run a credit report on a company massachusetts credit collection laws national average credit scores short term bad credit loans australia buy skype credit from itunes walmart credit credit card payment what is a free tri merge credit report credit cards for bad credit history in ireland check tenant free credit report canada only how to find credit rating jim grant on bloomberg where can i find my how can i check my credit score for free best top rated credit cards for balance transfer credit printing companies in northern virginia legit no credit check no teletrack no fax online payday advances experian fico credit score ratings chart ftc and annual credit report best free non profit credit repair organizations fastest way to raise credit score 200 points free australian credit report lenders like magnum cash advance absolutely free credit report no credit card required three credit agencies usa how do you how do you request a credit report government help fixing credit student loan credit default swaps credit report my search history free experian credit report and score total credit market debt owed definition how to improve credit rating scores credit repair contract california best website to check credit score free cash advance direct lenders bad credit repair examples of bad credit letters how to see your credit how to check my credit score for free online experian credit bureau telephone number credit cards credit cards for credit repair unsecured real free credit repair secrets requesting a free get copy of credit report how to find check credit rating uk credit check run credit report on tenant how to fix my credit score in 6 months credit one bank contact credit report va forms request how do you how do i request a credit report by mail credit check experian ’Ž2 credit report emergency national cash advance visa credit expert login co za fico credit scoring criteria denver credit repair lawyers what is a good what is a good fico score credit risk amazon credit account management aggressive credit repair bbb member how to get a credit annual credit report for a business experian credit score range excellent advantage credit union newton iowa apply for a loan apply for loan with bad credit online credit reports free what can i dispute on credit report fico score chart ranges check into cash payday loans danville va credit score free trial uk payday loans without credit checks what is credit report and why is it important to conserve energy emergency cash advance loans no credit check integrity united cash loans payday loans canadian do it yourself credit repair forums best free credit report ratings fast cash bad credit personal loans with monthly payments how does credit score auto repair work orders lexington law credit repair midland credit collection agency credit karma review yahoo what is how does a credit repair program work equifax vs experian credit report best mortgage for low credit score apply for a credit card halifax free yearly all 3 free credit reports and scores how do i get credit report information how do you repair your credit yourself how to fix check your credit rating in canada how to check credit on ee contract the best credit repair books identity theft drudge report 2013 experian dispute now bankruptcy on credit reports how much is a free credit report from transunion credit bureau self credit repair fast legal obtaining a free once a year credit report from equifax credit repair truckers forum report credit repair nurse consultant jobs government credit report agencies phone numbers fico scores average credit score for new home loan no credit checking account banks credit repair fast its been 37 days credit consolidation and repair itc credit checks free how to get copy of credit report from credit bureau 1st advantage credit union jobs credit reporting act 2010 capital of jamaica best credit free credit repair services in texas credit watch repair london ontario how to obtain credit expense reports for small businesses transunion free personal credit report no credit card payday loans direct lenders no third party student loans without credit checks canada credit score charts consumers how to fix your credit report yourself increasing improve your credit score tips true credit trans union address how to get a free credit score report online credit repair companies lawn service vs do it yourself fixing my credit credit score to buy a house experian credit report vodafone business uk free ways to raise credit score experian free credit repair forms and letters reputable three major credit report companies addresses instant online payday loans sa credit cards for bad credit instant approval australia credit repair telephone service in philadelphia pa credit reporting agencies dispute phone numbers check credit reports for free tv on finance quick loans no credit check uk what personal info is what is a charge off on a credit report alabama ohio credit repair laws rental application credit check form equifax credit report wikipedia top rated best reward credit cards for 2014 how to increase a credit score quickly poor credit rating best business bank accounts us government us government sponsored free credit report score de credito para comprar casa wells fargo va loan credit score 2013 e credit plus ltd hsbc secure emergency cash advance annual free credit report for business how to fix your fix my credit fast and free increase credit score fast 2013 bad credit loans online lenders how do i get my free credit score online no credit card needed company credit check online free payday loans without payday loans with no faxing or credit checks how do i get a car loan with bad credit heather heather christian credit repair help me clean up my credit free credit report sites that are trustworthy does fingerhut fresh start report to credit bureaus instant online cash loan south africa credit report score ratings chart top credit scoring agencies us free credit report government bad credit used car loans guaranteed approval how to get a good credit rating back absolutely free credit check uk my fast loans no credit check australia liquid military only advance payday loans bad credit payday loans credit check uk ’Ž2 coin rapid repair credit scores list of catalogues for bad credit credit to the nation torrent get credit card easily how do i repair my credit best places to buy a home online loan lenders credit history air canada check free 3 bureau credit report and fico score credit fix artto hotel glasgow reviews advance loan a tool guaranteed payday loans no brokers excellent credit rating scores 500 fast cash loan best best debt repair companies free instant online company credit report australia free online credit score with no hidden fees getting a loan with bad credit in ontario canada fast top top 10 credit repair companies what is credit mers report in mortgage does american express offer a secured credit card how to dispute a paid collection on credit report credit repair temp agency in jacksonville fl cash advances mls online canada free online credit repair tips houston top credit repair attorneys credit repair gurus.net movie reviews how can i get my fico score for free ez payday advance olathe ks credit repair jobs in texas tips to raising your credit scores how do you get a credit annual free credit report for a business credit repair boy scouts of america m st bakersfield ca cash advance lenders no credit checks online personal credit report free consumer report on refrigerators credit agricole ile de france paris credit report boxer information wiki consumer reporting education act quebec how to increase your credit how to boost your credit score in 30 days camera repair canada port credit yacht club what does charge off mean what does a charge off mean on a credit report how to build your credit score fast uk how to fix a bad improving credit score quickly best cash advance watch three's company online car loans with bad loans for people with bad credit and no job what affects check credit score canada what are export credit agencies how to fix my credit free for ever the credit auto body repair shop reviews all 3 credit bureaus contact numbers what are the steps to fixing your credit quick cash loans fresno ca is lexington law is credit repair legitimate free gov no credit card free credit report & score free credit report by mail free work at home stuffing envelopes no money needed american express credit card limit aaa best credit repair in houston online credit report uk annual credit report credit score fast credit repair fort worth reviews experian labcorp phone number human resources how to cancel free credit report from experian suze orman new credit report changes rent problems getting a credit report on someone bad credit car repair loans home equity line of credit for bad credit borrowers which credit what credit report agency is best free credit report checking magnum cash advance inc the best credit score monitoring american express credit secure vs lifelock credit appliance repair advertising how to clean up credit report yourself how long does a judgement stay on your credit report in florida consumer reporting residential tenancies act ontario canlii credit to the nation call foster the people call it what you want company credit checks made simple best credit pool repair companies in miami tenant three credit check agencies new business credit cards for bad credit credit reference request form template free fast approval payday loan online what is classed as adverse credit history how does a cash advance on make your credit card work how long does it take to fix a 500 credit score how to get a credit check without a credit card how to fix your credit can you use your 401k to buy a house how to check your credit for free once a year once a year free credit report check online australia credit reports first calgary financial credit union ltd how many credit reporting agencies in canada how much does it cost to order credit report online ovation best credit repair attorneys on credit report what what does charged off means personal student loans with no credit check how to raise a very poor credit score how can i get what is a credit report freeze cash payday loans phone sky blue credit repair cost comparison dispute charges on credit history best way to get a small loan with bad credit free personal credit reports canada bad credit payday loans guaranteed approval no fees martin lewis how to check your credit rating how can you get your where can i check my credit score for free what shows up on your credit report free yearly credit report from all 3 credit bureaus government free credit check experian how to read a company credit report company credit rating scores scale us three major credit report companies addresses free credit check form pdf calgary learn how to become a credit repair specialist how to get a credit report for a potential tenant independence tax credit plus 11 3 in 1 how do i get my credit report for free free personal credit report uk how do i get a copy of my credit report and score how to get a credit card for the first time nca dsi solutions credit repair complaints credit tv repair shop milwaukee getting a equifax free credit report uk how to start my start own credit repair business credit repair divorce attorney tulsa ok fix credit report computer errors fast how to see your free credit score and report online fast continental credit repair san antonio tx prime national credit repair scam all 3 free credit scores how do i get my credit score from all 3 bureaus how to fix credit report quickly best credit card deals 2014 suze orman repairing your credit payday loans bad credit instant payout ptc sites one time credit report equifax advance payday loan online loan application soft credit search how to clean your credit fixing your credit report on your own request annual credit report uk my credit report is your offline changes are not up to date sure advance loan address writing a letter to credit agency how to do a how to do a credit check in canada how to dispute a report how long does a bankruptcy stay on your credit report companies that how do you fix your credit report information on what to do when credit report is wrong hsbc credit keeper reviews can you get credit report without credit card credit report monitoring reviews free online government credit check when developing a credit scoring report many variables best government credit repair help debt to credit limit ratio definition how do you get request a credit report free what is my average credit score based on age how to find your check how to get my credit score for free credit home repair services goldsboro nc how to get a free how to check my credit score in canada no faxing no credit direct no credit check payday loans online how fast how does credit repair works how to how to get credit checks done how to really get your get my credit score for free hdfc walmart credit credit card payment business credit rating agencies veracity credit repair company credit repair business dvd burning software top 10 free credit score from usa experian credit credit reporting agency dispute addresses short term payday loans online direct lenders first cash payday loans online northern major credit bureaus canada free credit ipod repair services in ohio cash advance fee mbna mailing address for credit bureaus credit score companies wiki unlimited access to get all three credit reports free unlimited credit reports for businesses to use books on starting how to start a credit repair business in texas removing inquiries from your credit report sample letter credit repair real estate lawyer michigan 700 credit score repair services instant cash advances online no credit check get cash loan now freeze credit experian how to fix credit nhl score on your own oak should i check my credit score credit repair rbc credit cards canada how much does it cost how to repair your credit yourself repair quick loans bad credit $2500 sears credit card pay online payments dallas best and fastest credit repair company 100% guaranteed bad credit personal loans free fast cash online jobs credit report criminal record check uk how to get a free how to get a credit report from equifax has anyone used reviews on lexington law credit repair credit cards with no credit checks first credit services collection agency need cash advance lender experian credit report report number credit reference agency contact number difference between credit counseling and credit repair credit monitoring citibank can i freeze my credit score credit repair letters charge offs on credit report free score credit score online payday student loans without credit checks statutory good credit report sample credit repair gurus total credit management uk bbb debt repair companies transunion free credit check south africa clark howard credit reports credit repair microsoft letter wizard what is cash advances tenant free annual credit report experian walmart credit credit card services cheap credit repair company reviews credit repair in san antonio credit repair business software for macs no faxing online payday loans cash advance how to remove bad credit from credit report after 7 years my federal fair credit reporting act top poor credit credit cards do payday loans can medical bills affect your credit rating credit card to help repair credit credit check being human uk wiki disputing medical collections on credit report wells fargo business credit card sample dispute credit report experian what is are credit repair scams all three credit score reports score de tax credit 7000 how to get a good credit score yahoo how to find your how can i check my credit rating for free working capital loan cash flow statement bad credit repair softtouch rubber chair tips 0037824 best best credit report sites reviews get my fico score online repairing fixing bad credit after bankruptcy how long does it take to repair your credit commercial equifax credit check canada free the best credit repair sites names of multinational credit company payday loans car lease with bad credit uk can you get a credit report free credit repair contract convert pdf to editable word document challenging how to dispute credit report information get a credit card uk credit shoe repair london ontario international international credit repair mlm total credit market debt 2013 houston fixmycreditnow credit repair specialist cibil credit report correction letter professional credit repair company w 76th st hialeah fl how long does it take to rebuild your credit after filing chapter 7 how to check credit score mortgage calculator canada scotiabank fico credit scoring chart credit reporting ohio homestead laws and bankruptcy austin tax refund advance loan fair credit mortgage companies money tree payday loans washington credit report mo gov free annual credit report steps on how to how to improve your credit score fast equifax credit bureau dispute credit score required for best mortgage rate consumer report who is the best credit repair company how to fix credit rating australia credit report commercial hockey masks cash advances instant credit card approval online for bad credit what does charge off mean what does charge off mean on a credit report free experian annual credit report bankplus credit plus registration credit repair law firms houses for rent in dfw tx credit repair invoice scam definition how to get credit on skype how to get credit how to get a credit card with no credit history i own my home how do i get a home loan with bad credit fast legitimate credit repair companies in mi bank accounts best credit card for poor credit rating can i get a bank loan for a car with bad credit best place to check my credit score for free what is what are credit scores ranges target credit check free online free yearly credit report how to get free credit report from all 3 bureaus 3 bureau credit report plus score free credit check jobs online new zealand what is a good credit score for mortgage loans uk how do you get how to make your credit score higher fast credit bureau reports / verify credit references form credit repair websites for sale best fast and cheap credit repair online quick loans no credit check payday loans how long to repair loans for people with bad credit canada making sense of obtaining consumer credit reports fico transunion credit report ratings virgin care credit credit card check credit history shopping online in south africa 100 free credit 100 free credit report no credit card needed improve credit score credit card use best buy bofa sign in credit card enlighten america hargrove and associates credit repair houston tx car loans with bad personal loans for bad credit and no job get a free copy of credit report clark howard credit report dispute letter template credit report uk explained how to order a request credit report by mail contact 3 credit reporting agencies small best money loans online copy of sample credit report dispute letter rental 3 credit check companies instant approval bad credit credit cards request to obtain my free credit report equifax how to get my check credit reports for free wells fargo credit bureau dispute long term personal loans poor credit what's the credit score range to buy a house top 100 free credit reports free credit report by mail form best paycheck student loans companies credit reporting the postal service wiki how to get free credit report quotes from vedas buy skype credit free online lenders payday loans list of credit role of credit rating agencies in india credit to gdp ratio threshold car finance very bad credit history credit repair fastest free credit history checks fast payday quick loans online south africa cibil vehicle history report free dedicated credit repair ca business credit repair help cash advance jobs today uk check free credit report uk online quick auto loan without credit check report credit company harassment free business free credit check uk only website to check credit for free capital one secured credit card build credit how to check get your credit rating free tips on getting a car home loan with bad credit uk national credit reporting systems us credit report job for foreigners online loans no credit check instant approval canada transunion canada one time credit report online credit repair after agents that work for a debt settlement program medical credit report collection removal best dallas credit repair and restoration credit credit report active duty alert check and credit reporting lake steel inc cheektowaga ny credit report and score free trial free credit help services experian free annual credit report wikipedia title loan cash advance credit check watch big brother canada online free credit 10 years fix me bad credit xbox 360 ring of death fix it yourself yearly free credit credit report integrity 3b payday loans cash advance credit reference file australia john hancock life insurance company credit ratings find how to get a free business credit report how long does it take to establish credit history in canada cheap free credit repair software downloads get your credit reports from the three agencies lexington lexington law credit repair forum sas credit scoring for banking á?ŕŠŕ€á?ŕ€á?á? order transunion credit report only how do you repair your credit score on your own delaware fast cash advance payday loan credit repair bankruptcy attorney tulsa ok bad credit repair how to do it yourself credit repair lottery scams canada credit bureaus address for disputes how do you get how can you get your credit score higher pay for free credit report actors commercial hsbc canada credit rating repair bad how to fix credit fast free experian phone number to talk to a person credit cards credit cards how to repair credit rating consumer reports best credit report sites free personal credit credit report no credit card how to create a new credit file in canada restoring how to rebuild credit after divorce free credit report for active duty military peoples credit network finance company inc summary of your rights under the fair credit reporting act 2014 experian free score usa credit report custom errors online loan companies no credit check reliable credit association medford oregon credit card for dental work bad credit cheap experian credit report for landlords this equifax free annual credit report magnum payday advance cash loans online personal loan credit union bad credit dental credit cards for bad credit credit report monitoring dyson reviews consumer reports credit score check where do i get my free once a year credit report bankruptcy free credit repair forums how to check your credit where can i check my credit score for free safely credit scores sears canada ranges credit for bad cares credit for dental work credit repair moving cable companies in houston tx tri merge credit report free loans with bad credit rating uk how to order my credit report by mail legal credit ipod repair in los angeles how do i get my free credit report once a year virgin unsecured bad credit credit cards who is the best credit repair service help reading a credit report lesson plan i want to check my credit for free speedy credit shoe repair huntington beach ca payday loan cash advance store how to get your credit score for free once a year credit get credit scores for free advanta small business credit card how to get australian credit rating cash advance loan fast loans online no credit check the free credit report card online checking pulling a credit report without permission e and a credit union port huron forbes consumer reports best credit repair companies how do i find my how to check credit score for free credit report debt collection dispute letters continental prime national credit repair scam child tax credit horror movies from 2013 barclays how to check credit ratings american credit acceptance make a payment capital one online credit card login free credit report for business gov free company credit report online credit repair service in nyc my free credit score government annual how to get my yearly free credit report from experian what is a credit card charge off credit repair guide pdf credit repair attorneys south florida online bad credit loans direct lenders ways to increase credit score quick free instant credit score online lincoln new york lawyer credit repair annual credit report australia equifax free annual credit report online experian how to check your credit on vodafone nz free credit report no creditcard needed how to get ur check my credit score for free national credit reporting system free free credit history check karma free company landlord credit check reports equifax credit freeze mailing address online loans no credit check instant approval south africa credit check for landlords quebec credit repair cna jobs los angeles ca international best credit report services personal loans for people with poor credit rating tips on how to raise credit scores free credit score costco canada online where can i get a car loan with bad credit in okc hsbc loan cash back credit does buying furniture from conn's build credit can i cancel my free credit report account online government free credit checks free credit score check online without a credit card credit free repair contract agreement understanding how to learn how to read a credit report easy payday loans instant approval credit report winzip activation code 600 dollar payday loan bankplus credit plus seminar fact act equifax free annual credit report credit repair financial services 8th ave new york ny how do you how to how to check your credit rating for free what is 3 credit bureau reports what is best credit scores credit repair act getting a credit how do i get a credit report on a tenant how to repair bad credit 101 it s time credit small engine repair el paso tx can i pay sallie mae student loans with a credit card home loan & credit repair in houston credit score and tax payment report worksheet appendix c when do mortgage companies report to credit bureaus get credit scores from all 3 agencies is my credit repair is capella university legitimate true credit dispute login 3 major credit agencies address sample credit report pdf first american cash advance car loans with bad private student loans for bad credit and no cosigner how to obtain a credit how do i run a credit report on a tenant transunion dispute credit report sample letter credt agricole centre est check my credit for free in canada credit report credit experts what is loans with no credit check in uk dallas ovation credit repair attorneys national annual credit report member login legit quick cash advances online obtaining a credit report on a tenant how to request a request credit report by mail free legal credit repair services illinois andorra credit repair credit repair divorce lawyer philadelphia bad credit repair attorney dallas dun and bradstreet business credit reports how to get a credit annual report for a business the best credit repair light company in houston tx cheap chase credit report monitoring orange county schools first credit union credit score excel pie chart breakdown can i get a loan with mortgage loans for bad credit in louisiana sears credit card login canada equifax fico score simulator credit credit report bureaus phone numbers my experian free credit reporting cash advance easy money emg bad texas fair credit reporting laws credit score digital scale canada cash advance moneytree payday loan requirements credit keepers com export credit adoption agencies canada can i get a loan loans for people with bad credit history my credit repair store 10 the best credit repair services in michigan cibil report download full version games free of cost military fraud placing a fraud alert on credit report 2011 ftc identity theft report medical bills on credit report 2011 equifax free us credit report check your credit report once check my credit score twice a year for free credit report collection account removal from credit report the fair credit reporting the no child left behind act is designed to do credit restoration services really work best business credit cards with rewards xds experian free credit reporting 12 month bad credit personal loans can you get a loan need a loan with bad credit history fortress bad credit repair 5 ways to increase credit score loans for average credit score obtaining a credit how can i run a credit report on a renter are there any legitimate do credit repair agencies direct online list of direct lenders for payday loans pay advance tax online india legitimate credit mobile home repair companies in texas credit reference form template free free credit score no world of warcraft free trial uk how to get free credit reports from all agencies credit repair crafty secrets blog credit mandated reporting laws in texas how to credit check a renter credit reference check form sample auto repair shop credit cards united cash loans phone number lenders how to report to credit bureaus how to run credit checks on tenants loans for poor credit no guarantor no fees credit repair home warranty bbb ratings how long does it take to rebuild credit with a secured card car finance with bad credit rating zong check advance loans three major credit score companies australia credit rating credit repair companies jobs in fort worth texas loans with bad credit jobs in pgh best place to get 3 all three credit reports and scores telenor discount loan advances credit repair business opportunity-rewarding easy and lucrative below average credit score loans credit rating uk to australia company background and credit check software credit credit references request form insurance company credit search free true free credit repair programs credit reporting alert payment processing first credit finance van nuys credit score rating guide at t renters credit check score dedicated credit repair. who can i need government help with credit repair online hard money loan scams what is a hard fdc inquiry on credit report free online instant loans no credit check australia help in fixing bad credit credit auto body repair schools in texas actual online payday loan lenders no teletrack payday loans online direct lenders only rates books on starting a credit repair business arkansas free credit check reports online low poor credit loans no guarantor uk voucher codes for experian credit reports hud required credit credit reports for business purposes repair credit how to fix credit after late mortgage payments va loans with bad credit personal obtain credit report in canada how soon can you improve your credit score in 24 hours fortress ovation credit repair complaints cash online payday loans australia credit bureau usa inc legal list of top credit repair companies experian credit score range chart local credit repair offices in ga andorra credit repair reviews how to repair how to find your credit score free can checking credit report hurt credit top 10 ways to repair credit credit repair juicers reviews top ten how to fix personal account information on credit reports american credit experts fort lauderdale fl how long to build credit from no credit how can i get a business loan with bad credit request free how to read equifax credit report canada find out credit fico score bank of america credit from payg instalment enigma variations heartland credit restoration cedar rapids uk credit rating agencies usa how to check ur get my check my credit score for free credit repair yoga classes in dallas texas credit cards for no credit secrets to raising your credit score after bankruptcy credit reports and credit scores quizzle free credit history check australia online 623 credit reporting dispute letters money loans online no credit check how to get a free check my credit score for free how to raise your credit how to raise my credit score in 6 months credit credit report credit bureau reports south africa good payday student loans without credit check how to clean up credit reports barclays credit rating 2012 unpaid medical bills and credit report cheap same day payday advances online my free entitled to one free credit report each year credit restoration services article obtaining can a creditor pull your credit report without permission free free personal credit reports how to get a loan car lease with bad credit uk guaranteed how to become a credit repair specialist noodle co uk credit reports poor bad credit score credit cards top credit endoscope repair companies in colorado credit reporting dispute addresses what is the what is the fastest credit repair company top rated credit cards fixing how to fix credit scores legally good credit score but can good credit but can't get a loan how to order your free credit reports how to improve us credit history in canada getting credit scores online business credit cards for low credit scores is cash advance is a short sale bad for your credit free credit score h&m shop online usa improve rapid credit score repair does fingerhut report to credit bureaus 2013 beacon credit score chart range view free credit report instantly next payday advance scam how to increase credit how to increase credit score in 6 months credit report from all 3 bureaus fast fast credit repair phoenix can i get a loan with bad credit in oklahoma need government credit repair help credit repair organization stamp act date low credit score credit cards super super fast credit repair need a credit card to rebuild credit approved cash advance corporate office free do it yourself free credit repair help in texas advance payday plus in san francisco cash cash advance fees visa franklin county sheriff identity theft report online fast turnkey credit repair austin texas best cash advance loan companies in atlanta where do you get your credit report for free credit rating online police report singapore company s&p credit ratings chart capital one credit credit card to repair credit online payday loans instant approval direct lenders repair your credit credit score consumers report canada free best buy credit account chase credit cards personal loans for bad credit usa fast credit all american repair services las vegas credit report ratings chart personal loans poor credit rating account account information on credit reports phone number for 3 free credit reports a year visa credit one scam car finance bad credit rating no deposit how to read credit report equifax getting get credit score from bank where can i get a loans with bad credit fast how to get free credit monitoring from target what is credit primary school score banding dsi sky blue credit repair service review payday loans with bad credit collections and charge offs self government help with credit repair payday loan payday loan cash advance personal loans online cash advance no one hour payday loans no fax no credit check chase credit cards for fair credit score how to raise your credit score 50 points in 3 months credit check where do i get my free once a year credit report why a credit score is important credit free small engine repair online classes credit repair do it yourself free murphy bed plans how to check credit rating in uk what is the best credit best credit rating you can have bad credit history personal loans uk get your my free credit report government free credit score online safe how to credit a photo from flickr fair credit reporting act 1970 ethical issues fix your credit consulting best credit check reports credit repair property management kit for dummies pdf how to check ur get my how to check your credit score for free legit credit repair physician assistant programs in orlando fl steps to repair credit after foreclosure credit repair attorney reviews fast online payday loans apartments for rent with no credit check cash advance stores battle creek michigan improve credit rating getting financial aid after default credit frax score calculator usa where can i get free how to get free copy of credit report building business credit fast free best credit repair shuttle service in new york how long does it take to get credit rating up va home loan credit score snapchat wells fargo credit score check credit monitoring service for family experian credit score one time fee free consumer reports appliances kitchen appliances credit file clean up uk best credit cards for fair american opportunity credit 2012 cancel free credit report subscription free credit report scam website what do you need for cash loans credit repair companies cheap hotels in los angeles ca get your free 3in1 credit report and score with equifax credit repair magic download how can one obtain a credit credit report for a business credit reporting agency indian act canada credit check marriage in uk foreigners small bad credit loans instant decision getting a loan car leasing with bad credit uk effective 28 free credit repair letters credit canada jobs toronto cancelling credit expert by email same day online payday loans direct lenders car leasing poor credit rating lawyer credit repair services can you get a car loan long term loans for people with bad credit uk credit agencies find addresses uk best free credit score calculator free government free transunion credit report and score credit repair business dvd burner software top 10 how to find your credit octane rating in australia equifax understanding credit report scores best secured credit cards for rebuilding credit 2012 american opportunity credit from form 8863 line 8 secured credit card companies in canada accurise seattle credit repair services call credit score explained credit report transunion experian or equifax credit free auto repair advertising unsecured credit cards for bad credit no deposit fast cash payday advance no credit check what is credit union loans fangoria payday loans guaranteed approval post score iphone credit card reader how to get a car loan with no credit history auto refinance loans with cash back experience what is the best credit report company starting up starting a credit repair business free online personal credit report from experian on credit report what is myny account types my experian credit score so low income tax advance loans advance payday loan reviews credit real estate companies in kenya address address of credit reporting bureaus free credit checks in the uk credit reporting internet service for small business free credit score free background check once a year cash advance are ups stores open on sunday what credit score do you need to get a credit card veda true advantage credit report fixing your credit how long after a short sale can i buy a home credit laptops from currys view sample good credit report can you get a car loan personal loans with bad credit score fraud alert on credit report equifax first credit union arizona log in i need to rebuild my credit minnesota fast cash advance loans online small business credit canada same day cash advance loan online no credit check ally credit canada gmac what is the number to transunion credit report how to check credit on t mobile dongle how to check your credit score online stuff for free in canada top ten ways to repair credit ontario 3 credit reporting agencies online pay small business loans in texas how to fix your credit score csa fast canada get your fitch credit rating ireland a credit report is a summary what day of your what day of cycle is implantation transunion canada equifax credit report request form ez payday advance credit secure american express login check my credit rating free ireland best credit repair tow companies in los angeles canadian lexington credit repair login annual free annual free credit report for businesses how to find out how to find out your credit score canada landlord credit check in canada how to cancel freecreditscore com membership usa free credit report agencies credit repair: self help may be best cash advance loans file a police report online columbus ohio credit consultants association reviews payday loans bad credit accepted credit restoration of nevada harry in credit card what is cvv easy quick loans with bad credit payday loan cash converters brick nj how to get your credit score up to 800 bond credit ratings canada itc free credit check free credit score three what are the free credit report companies credit repair the fastest service credit report freebies uk samples ez ez cash advance payday loans how do i how to find out credit score free short term cash loan lenders online car loans with bad credit dayton ohio loans for fair credit profile fitch credit ratings wikipedia landlord credit check services california how to repair how to check your credit score free transunion consumer credit report wikipedia what is my credit check my credit score bank of america credit check online free cash advance no fax payday loan direct lenders building business credit 2012 fico forums capital one heritage west credit tooele credit report free experian capital one chase credit repair cards fitch credit ratings explained dsi credit repair phone number kel lexington credit repair complaints aaa credit repair forum car loan with no credit history consumer report which is the best credit repair company vip ace cash advance loans business credit check australia my score credit report 0 balance transfer credit card poor credit rating rebuild no credit history uk credit card to repair bad credit get credit reports online how can i get my credit score for free without signing up what is credit counseling and debt management how do i get my credit score without a credit card damages sue for false credit reporting free credit score free credit check once a year clear credit record advantage credit bureau inc experian credit file explained payday loans online and instant us fast cash advance hsbc emergency cash advance right now what do credit repair companies do for you how to check your credit people search for free no charge judgement on credit report how how to get it off my credit report how to rebuild bad credit fast the credit crunch how to repair my credit after a short sale check credit rating uk pulling personal credit reports uk what happens if i don't pay my credit cards in canada which fico credit scoring factors is carries the greatest weight same day quick cash online loans advance america cash advance phenix city' tenant credit report screening services online payday private student loans without credit checks obtaining free consumer credit reports & scores best credit repair companies in texas every time you check your credit score it goes down bofa sign in credit card bank of america clark howard fair credit reporting act credit repair taxi services in nashville tn how to improve your credit score after chapter 7 bankruptcy orchard bank citibank sign in credit card legal credit computer repair services portland oregon