01.09.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 95/73 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
WYDARZENIA
DOKUMENTY
strategia.jpg
buy misoprost tablets us nolvadex from cem products lanoxin with prescription estrofem canada drug store flagyl er tablets from buy buy mestinon syrup cialis jelly to buy from europe cialis professional drugstore.com buy ranitidine with cheap minocin 100 mg bupropion 100 mg tab mylan cheap canada buy metformin online cardizem online shipping 10mg nolvadex pct nizoral shampoo without prescription order aygestin online no prescription with a visa can voltaren cause weight gain metrogel mail order where do i retin a gel 0,1 in australia prandin drug in usa pharmacy do you need rx clonidine reminyl uk online plavix sales 2010 buy ciplox online without a prescription crestor discontinued lantus glargine insulin pen detrol pills buy online online pharmacy no prescription needed kamagra generic ondansetrona usa mail order finast what is erection packs 3 tablets order wellbutrin sr online with visa misoprost usa no prescription bentyl best online non prescription pharmacy glucotrol xl canada companies only can order carafate online brand lioresal buy buy generic suprax cefixime cipro user reviews cilas 1180 particle size analyzer buy prevacid with no rx lipitor generic caremark clomid cheap uk cost of viagra at walmart how to buy emsam online meclizine on line purchase buy gyne lotrimin perth australia much does zyvox cost buy reglan online cheap priligy over the counter australia discount buy femcare online generic cyklokapron albuterol buy online mexico what are the negative side effects of cialis buy cheap lasix using pay pal beconase aq mg uk tinidazolum without a prescription from australia adalat pills online in the uk effexor xr in the uk amaryl m1 india glimepiride canadian robaxin ordering atarax on line purchase sarafem lowest price shuddha guggulu over the counter india buy midamor in singapore lasix medication information buy triamterene pills in the india celexa tablets pictures buy stromectol online us no prescription can you buy lisinopril canadian pharmacy discount cognitive enhancement drug buy lamictal 5 nexium without a prescription from india altace side effects depression what is the blue pill for men getting pariet in australia buy unisom mg online viagra doctor las vegas nv bentyl cheap uk pharmacy what is the correct dosage for cialis tegretol xr generic side effects ordering relafen uk should i increase my dose of cymbalta amitriptyline brands india where do i moduretic in india altace india blood rumalaya online usa benzac online in usa levitra low cost how many years can i take cialas order ditropan without rx pharmacies in actoplus met cheap online omnicef weight gain tenormin fast usa buy v gel hong kong baridium no rx cialis soft 40 mg amlodipinbesilat legal in england claritin side effects blood pressure what is the drug norvasc for what is propranolol used for in infants purchase yagara in canada wellbutrin xl 300 mg price generic tablet aceon mastercard generic brand amoxil buy canada where to buy serevent in canada safely what is the dose for valtrex for herpes lamisilate mg tablet combivent generic uk lotensin no prescription silagra no prescription needed all types cipralex pills doxycycline tablets 100mg for dogs reviews on cymbalta for pain xenical update cialis soft to buy from europe buy amitriptyline with a mastercard what is the best indian online pharmacy order erection packs 1 from usa without prescription buy vasotec capsules buy maxaman online no prescription usa levitra plus sold over counter viagra for salecheap in uk online indian pharmacies buy himcolin xr without prescription safe to buy generic levaquin from canada safe to buy generic atarax from usa buy nimotop next day list of tesco stores selling nitrofurantoin florida styplon depakote india online pharmacy scams forums prometrium tablets price buy cleocin gel tablets mexico dose of propranolol for test anxiety minipress over counter uk insulin pen uk best place to buy prandin safe to buy generic digoxin from usa atarax recommended dosage tinidazolum generic uk over the counter medicine trileptal does walmart sell primatene mist acheter apcalis sx bactrim online pharmacy how much does a prescription of cialis cost buy prescription drugs online non prescription no membership prednisone steroid dosage can taking provera help you get pregnant order acai burn extreme genuine epivir hbv best price side effects of taking prednisolone in dogs duetact sublingual dosage brahmi coupon code medrol uk next day delivery order generic hyaluronic acid best place to buy beconase aq online discount chloromycetin from usa how much does maxalt cost how to take lasix for weight loss order generic toprol xl levothroid vs generic tadalis buy india glucotrol usa sale can i order ralista remeron drugstore com pricing order calanoida purchase doxycycline mg buy bupron in ireland xenical 120 mg buy online order hydrochlorothiazide online no prescription with a amex buying duetact from canada no prescription reviews on prometrium zetia delivery buy alphagan discount zedd doctors online how to get viagra in uk retino a cream 0,05 coupons promethazine buy online india insulin receptor inhibitor online generic rumalaya liniment doxycycline hyclate and alcohol usage ginseng mexico pharmacy can you order salbumol flonase reviews webmd purchase lamictal in mexico where to buy viagra plus online usa acquistare aldactone in italia motilium 10 mg pret buy myambutol online ginette 35 tablets side effects best drugstore finishing powder for dry skin why does accutane work long term cipro uses buy tretinoin 0,025 online safely ultra low dose finast generic levaquin available generic mevacor usa purchasing ephedraxin online uk order doxazosin medication by mail lamisilate medication did generic levaquin become available buy sumycin no prescription coumadin without prescription best place to buy zyban generic equivalent for toprol xl buy generic levitra plus online generic cytotec us hytrin without prescription pills glucofage results forum diclofenac gel mg order para que se usa saw palmetto arimidex over the counter prescription canada where to buy azurette in canada safely generic cefadroxil usa side effects nitrofurantoin mono mcr can i take lexapro with birth control pills lipitor drugs prices tenormin online with out prescription order zyprexa from india without prescription venlor without rx american allopurinol cheapest price asacol ventolin inhaler no prescription where to get protonix fluoxetine over counter over counter methotrexate buy viagra sublingual lowest price avodart uk companies only buy rumalaya forte pills online buy glucophage from canada bactrim prices at costco can you buy cardizem over the counter where do i tinidazolum in usa buy orlistatum low cheap price pyridium prix en pharmacie en france canadian pharmacy voveran sr cobra 120 sildenafil citrate tablets phenamax from canada keppra online pharmacy shipped to canada express scripts pharmacy forms buy amoxycillin online pharmacy can i drink alcohol while taking medrol dose pack thyroxine women buy where do i riperdal in usa vardenafilum pills online in the canada can i buy arimidex in canada thyrox pharmacy prices list purchasing arimidex online uk can you buy acivir pills online pharmacy alli over counter diet pills canadian indian medicine wheel research grade antivert retin a 0,025 generic mexico order allopurinol cheap estro in croatia usa buy lipothin without prescription comprar pariet original en madrid trial erection packs 3 india no prescription canada ginseng tablets online lady era tabs desi tashan star plus veera us pharmacy online celebrex cost of flagyl at walmart where can i buy c ratioph tablets generic pills for aloprim purchase thyroxin lowest price endep without subscription high blood pressure medication diovan hct femara side effects news prometrium dosage too high flomax and saw palmetto combination best generic decadron review rythmol sr from usa xenical brands india can you get high off diclofenac sod puerto rico pharmacy residency craigslist new york furnished sublets where can i get viagra prescription order accutane lowest price buy cardizem mg buy isoptin online canada how do you know when to increase dose of celexa cheap alternatives to viagra buy online prescription us pharmacy no rx order prozac pyridium buy online cheap metformin autotrader order exelon tablets kamagra gold tablets for sale before and after taking viagra ampicillin online non prescription prednizone amlodipinbesilat canada pharmacy buy alesse online mexico no prescription best online pharmacy generic ivenox bisoprololi fumaras in croatia where to buy kamagra oral jelly without a prescription kamagranow co uk genuine buy unisom online from canada uk version of anacin atarax pills online in the usa xenical orlistat 120 mg buy where do i ortho tri cyclen in india yagara on line cabgolin tablets buy ditropan uk apo clopidogrel cheap uk what does fluoxetine hydrochloride make you feel like online pharmacy compare accutane licensed paroxetine no prescription amaryl without prescription canada aricept generic usa omnicef wanted online review minocycline cost walgreens buy cipro for daily use buy celadrin in australia ventolin 100mcg inhaler buy zithromax online in the united states without a prescription cheap diovan mg buy drugs from mexico buy tetracycline 20 janumet mg usa what is the correct dosage of clozaril medication for anxiety buspar buy azitromicina without a subscription toprol xl online with out prescription how to get avapro in australia buy dapoxetine from india safe to buy generic paxil from canada purchase aviane 28 on line in the uk best place to buy paroxetine in uk differin medicine online viagra soft suppliers overseas mometasona results forum ventolin without a prescription from uk nitroglycerin canada companies only leanspa acai for sale coumadin spain over counter what does famvir asacol no prescription needed canadian online pharmacy mestinon prescription coupon skelaxin coupons rebates best generic diclofenac gel review can you get protonix over counter where can i buy beconase aq synthroid medication directions buy glucotrol pills online buy zyprexa overseas feldene tablets for purchase what is mestinon tablets best place to buy ephedraxin no prescription nootropil retino a cream 0,05 order online no prescription glucotrol mexico pharmacy buy benadryl online with mastercard buy brand viagra without prescription generic arzomicin no prescription inderal 80 mg beat way to order slimex buy baclofen perth australia kesan pil perancang kehamilan buy disulfiramo online reviews atacand buy online us discount keflex low alesse estradiol birth control pill what are the long term side effects of abilify is there a drug comparative to minocin cialis for bph reviews purchase viagra sublingual on line in mexico brand name ginette 35 online buy cafergot with mastercard purchasing midamor online comprar pariet 20 mg meclizine dose how to order abana online warafin drugstore.com dipyridamole canada drug store list of pharmacies in hong kong cheapest erection packs 3 tablets uk betnovate scalp application buy uk coumadin dose algorithm avapro online with out prescription is it safe to order lasix buy snovitra super power pills online amaryl 2 1000 discount ray ban rx eyeglasses mexican pharmacy no prescription isoniazid safe place order geriforte syrup where to buy lasix furosemide where do i buy unisom aspirin 300 mg tablets purchase lamisil on line in mexico buy ovral l online from usa estro discount voucher procardia brands india average cost of revia generic erexor for sale on line sildenafil jelly for women herbal viagra does it work eldepryl without prescription miami proscar australia actonel sold over counter rosuvastatin dose glucotrol xl mg mexico pilex roche precio argentina cheap wellbutrin sr unisom overnight pharmacy buy protonix 40 mg dutas suppliers overseas switching from prozac to zoloft adalat generico italiano diakof where can i buy it do you need rx mentat alesse pill uk buy prednisolona online from canada brand levitra online india e-bay to buy viagra brand cleocin gel for sale purchasing isoniazid online amoxicillin antibioticsforsale viagra and blood pressure legit mexican online pharmacies botanical slimming tablets ireland advair diskus over the counter drugs cheap genuine compazine online voltaren gel available usa valaciclovir shortage baclofen online in usa where to buy extendaquin with echeck erythromycin india companies only very cheap l tryptophan trazodone from europe nitroglycerin online in uk where to buy gabapentine online india is it illegal to order generic xenical walmart pharmacy prilosec order voltaren online without rx buy prometrium online amazon cheap suprax cheap procardia purchase femara cheap how long does propranolol er stay in your system mail order arjuna online where accutane singapore minocycline hcl 75mg tablet aleve online in us indocin canadian medications without prescription side effects of hyzaar 50 12.5 mg buy eldepryl boots pharmacy casodex buy canada signs ovulation 100mg clomid best price for fertomid buy nizagara from canada buy online duetact generic kamagranow co uk review wigraine reviews buy noroxin online no prescription united states liv 100mg cheap pletal for daily use canada buy nitrofurantoin australia pletal over counter caverta rx where to buy prilosec in canada canadian pharmacy seroquel xr venlor maximum dosage no prescription snovitra super power order flomax without rx suhagra discontinued what is the difference between advil and motrin ib buy betapace paypal accepted arimidex side effects rxlist synthroid side effects wiki bactrim for men sale in uk buy hoodia gordonii stores sertralina to buy in the usa without a prescription health canada albenza buy antivert 10 will pulmicort cause weight gain order water pills online prescription genuine acticin pharmacies canadian canadian periactin order online can you order zyrtec allergy cetirizine the chepest provera phenergan pills online in the uk buy cipralex without rx order zebeta order viagra sublingual on line canada to buy paxil in uk where to buy minocycline in canada safely order periactin online uk effexor xr generic reviews teva best place to order prednisolone in us brand cialis prices at costco aldactone 100mg for hair loss fast stromectol deleviery dieta culturismo y fitness fertomid discontinued viagra se da cu reteta what does clomid do for men on steroids brand name provera online oestrogel mg canada get online prescription diflucan long term side effects of prednisolone use levitra plus tablets 40mg generic for suprax order propranolol tablets canadian aciphex antiulcer esophagus purchase abilify medication pharmacy beat way to order cialis sublingual rhinocort brands india buy cafergot online overnight oristal prices usa discount microzide mg fluoxetina sublingual dosage 100 mg allopurinol amoxycillin online legally dyazide mg canada buy vpxl xr without prescription lisinopril fast uk doksazosin lek drug schedule bentyl no prescription compare prices safe to buy generic metrogel from uk brand advair diskus pharmacy coupons buy isoniazid without a prescription from canadian pharmacy generic demadex us caffeine ergotamine cheap us pharmacy generic uk paypal cabaser lamictal low dose birth control what is cefixime made of buy ponstel online overnight delivery duprost shopping cheap genuine wellbutrin sr online aygestin buy mexico metronidazol generic name buy celexa tablets canada purchase duprost in us best site to buy atrovent what is chloroquine used for generic glycomet safe buy online order actos lisinopril prescription assistance prandin no rx what is dostinex used to treat order elavil in can i make actoplus met lasix online store ventolin syrup for babies flonase pills buy online prilosec canada cost strattera medication for adhd buy ventolin mg online for glyburide metformin 5 500mg long term side effects of taking celexa common side effects of oral prednisone buy citalopram in singapore vente de aldactone au quebec order kamagra tablets benadryl shortages can orlistat cause weight gain minocin cheap uk pharmacy fastest way to get pregnant on clomid yasmin birth control lawsuit canada topamax online in uk generic prograf for sale on line obelit canada drug store neurontin high dose no by metaformin own online lipitor medicine grapefruit buy online novo digoxin generic lowest priced cialis professional ventolin fast uk blopress now orlistato online purchase what is diclofenac 50mg used for costco pharmacy aspirin price half price carbozyne prednisone mg india levitra bayer 10 buy actoplus met 80 mg online menosan by mail order singulair fast canada cane you buy avapro canadian actonel 100mg cheep ephedraxin side effects long term use valaciclovir discount overnight delivery cipla ltd company minocycline cost canadian citalopram alcohol headache pilex prix en pharmacie en france how to use lisinopril over the counter medicine baridium celebrex drug schedule aciphex over the counter usa yagara cheap australia pharmacy viagra india pharmacy strattera drug in uk pharmacy spring valley wild harvested acai reviews best price for alli 120 fluss 40 mg uk cheap genuine zyloprim online prescription prevacid same over counter buy caprysin cheap buy xanax online canada no prescription rachael ray weight loss lipothin buy nolvadex online overnight delivery over counter motilium plavix canadian source aldactone generic release date cheap canadian drugs online tetracycline antibiotics mode of action applications serophene buy online uk motilium instant grossesse kelnor mexico pharmacy aspirin tablets during pregnancy meloxicam overdose symptoms lamisil no prescription needed canadian online pharmacy what does tegretol viagra de 50 miligramos revista kosovarja numri me i ri 2012 pilex for dogs buy what is the side effects of the drug buspar medrol dosepak pills online in the mexico what is vermox used for can i order kamagra oral jelly no prescription in the usa cardura buy online ireland doxycycline hyclate online pharmacy dose pack sale solu medrol prandin online pharmacy shipped to canada allegra d no prescription purchase serevent in mexico what does cephalexin do for dogs can you only get albendazole on prescription vantin tablets price levaquin india no prescription buy aciclovir 15mg online what is the overdose for aspirin dulcolax australia pharmacy erection packs 2 legal in england expired levitra side effects emoquette in usa coumadin 100 acticin india no prescription how much will aspirin cost nitrofurantoin canadian online best online pharmacy generic arjuna buy coversyl online canada buy endep discount januvia dosage too high parlodel on the internet buy zertalin online australia no prescription buy cheap cipro using pay pal proventil western australia lanoxin india order hydrochlorothiazide pills buy grifulvin v with no rx accutane increase dosage breakout where to buy oratane online usa order danazol no rx canadian pharmacy benzac price order lariam tablets where can i get fluconazole over the counter carvedilolo no rx brand amoxil online legally propranolol mg uk xenical from china pill rx health plendil products ciprofloksacin to buy in the canada without a prescription does clomid generic work forum cheap online buy allegra aurochem laboratories india celadrin 500mg price erythromycin tablets side effects bupropion 100 review buy premarin pills in the canada buy januvia tablets cheapest isoptin paypal canadian pharmacy meloxicam enolat cost of strattera seroquel mg mexico where can i buy terbinafine tablets purchase percocet on line in mexico aciclovir prescription buy frumil in singapore buy terramycin singapore side effects of cefixime tergecef generic clozaril safe crestor dosage vs. lipitor dose atacand without a prescription from canada pain medication motrin kamagra drugstore com pricing venlor online ordering where to buy etodolac online canada alli for men sale in uk alli over the counter coupon loss program triamterenum buy india orlistat shortage update august 2012 valtrex brand vs generic buy isoniazid online overnight delivery ciprofloxacino 500 mg capsulas estrofem wiki dispersible aspirin 300 mg efectos secundarios de eutirox 25 unique hoodia coupons can you only get avandamet on prescription lopid generic india disfuncion erectil sintomas jovenes fakultet u travniku terramycin from china what do flagyl pills look like buy decadron with a mastercard buy finasteride india revista veja online gratis buy aspirin online at canada pharmacy comprar viagra en estados unidos is symbicort better than ventolin average wholesale price drugs 2012 order tretinoin online no prescription with a echeck purchase zofran on line in india clomiphene uk altace india brand cialis buy online uk what does parietal lobe where can i buy etodolac mg growing ginseng in canada valtrex in the uk xanax overdose alcohol astelin where to get over the counter medicine that acts as revatio where do i dramamine in australia purchase prednisone dogs what does a reaction to bactrim look like buy viagra professional online with mastercard zyrtec rx to otc switch online exelon purchase where to avalide buy quibron t in ireland can you crush ranitidine tablets where to buy provigil in uk no prescription wellbutrin sr canada drug store what dosage does zanaflex come in average cost of imitrex renova cream reviews buy ditropan online with mastercard cipla antiretroviral drugs list costco pharmacy minocycline price isotretin for men sale in uk legal online diamox purchase dramamine in canada elocom express canada glucotrol xl without prescrip buy cytoxan in india online mexican pharmacies in las vegas purchase benemid pills tadacip online order zetia 10 mg dosage pariet pills drugstore clonidine without a prescription from australia amoxicilina over the counter where to buy generic viagra reviews order metocarbamol tablets how long does dulcolax cost of mail clozaril levitra dosage compared viagra purchase oxytrol seasonique brands india arava 10 mg 30 film tablet carafate canada paypal canadian mexican pharmacies viagra online canadian drug company thyroxin order omnicef from india without prescription levitra professional drugstore what side effects does micardis have astelin no prescription needed buy generic viagra gell online lasix india tindamax coupon code claravis without a prescription from canada can i get crestor over the counter buy atarax from canada alti doxycycline supplier in uk drugs similar to medrol what is trental drugs buy motilium without a subscription order metoclopramide on line canada what is ic metronidazole 500 mg used for best price orlistatum mexico bactroban acticin over counter floxin ear drops online prices order nizoral legal us buy over the counter glucotrol online arjuna buy online canada is there a drug comparative to eurax frumil for purchase without a prescription chloroquine dose for malaria treatment how much will aripiprazola cost viagra jelly online pharmacies with out prescription roxithromycin prix en pharmacie en france buy riperdal xr without prescription buy bentyl new zealand online order fasigyn online no presctiption buy nitrofurantoin have no prescription how safe is alli weight loss pills how to get benzac in australia buy plendil 50 tamoxifen medication interactions prescription celebrex dosage acquistare astelin in italia where to buy serophene with amex yasmin cost canada tadalis sx online with out prescription does accutane work on back toprol xl buy on line olanzapine barato purchase tinidazole cheap buy brand cialis canada drugs from india price essential buy gyne lotrimin in usa prandin reviews snorting skelaxin 800 mg ortho cyclen without a prescription from uk usa buy simvastatina without prescription accutane weight gain side effects yasmin price india best place to buy zentel purchase metoclopramide in usa flunil results forum how long is a typical accutane treatment order tadacip on line india himalaya pilex ointment price in india aciclovir where can i buy elimite 5 percent safeway pharmacy online canada is himcolin a prescription drug fincar from china buy generic effexor xr online no prescription common side effects of atrovent womenra dosage procardia to buy in the uk without a prescription prozac and alcohol liver united pharmacies uk generic cialis sample pack order glucotrol xl lowest price nootropil online actos best price sale isoniazid boots pharmacy uk contact what is revia used to treat como se usa el sildenafil how long does it take for 10mg of cialis to work buy pletal in ireland buy protonix boots can you buy canadian order shuddha guggulu styplon delivery erexor to buy in england lipvas 20 mg danazol visa claravis prescription only generic wellbutrin xl not working geriforte syrup canada prescription cost of bactrim ds claritin dosage for 1 year old buy simvastatina canada cheap prescription drugs for dogs citalopram canada drugs pill identifier with pictures lortab safe to buy generic priligy from usa haldol brand positioning order pain pills online no prescription mail order generic doxazosin cheapest place to buy azulfidine metronidazole pills buy online buy amoxicillin online next day delivery generic abilify 2mg minocycline 40 mg pharmacy mail order generic gyne lotrimin buy lopid in australia erection packs 3 no prescription needed mercury pharmacy philippines clomid side effects during pct prednisone without prescription canada genuine capoten best price top 10 online bactroban sites shallaki side effects uk isoniazid from india tetracycline prices what is ampicillin used for in cats why has cholestoplex been discontinued half price ciplox buy chloroquine overseas brand name levitra plus online no prescription remeron buy depakote 80 mg online avodart price canada best place to buy roxithromycin in australia i want to pay some dyazide buy metocarbamol pills in the canada skelaxin max dose non prescription periactin ciprofloxacina uk online acai and colon cleanse reviews uk zentel online in us what does tenormin do isoniazid on line in the usa where can i buy renagel online without a prescription buy flagyl without prescription rumalaya gel online usa can you buy promethazine codeine in canada caffeine ergotamine reviews for men seroquel sales 2008 does cialis come in liquid form cardizem no prescription needed thuoc adalat la 30 antibiotics brand names generic names can i make zovirax aygestin noprescrition needed usa online pharmacy safest online pharmacies to buy viagra where can i get some alfa flucon is there a generic form of evista singulair medicine generic propecia cost new zealand prescription drug colchicine health canada acnetane luvox online in uk zyvox 5mg tablets cheap antibiotics online review canadian pharmacy what is hydrochlorothiazide used for florida reglan can buy midamor online alesse usa no prescription cheap viagra next day delivery in uk raloxifeno buy online us canada pharmacies online that sell cozaar how much does synthroid cost trazodone interactions with other drugs order tadapox uk pharmacy where to buy danazol with amex best place to buy propranolol purchase ampicilina pills propecia for womens order diltiazem online amoxil dosage calculator generic pills for flagyl er best generic ayurslim review price increase levitra where to get celebrex pct thc pills for sale online how much will brahmi cost comprar rogaine 2 original en madrid buy terramycin boots zedd online pay paypal buy generic retino a cream 0 05 comprar glucotrol en argentina zithromax no prescription reviews buy cabgolin pills online pilex india sale roxithromycin drug schedule online uk generic antibiotics list buy order toradol online uk buy artane 5 mg where to get ciprofloksacin pct buy v gel online from australia anteovin pharmacy prices list how common are side effects of accutane order nitrofurantoin online no prescription with a mastercard mexican pharmacy no prescription cafergot salbumol fast uk order pulmicort from australia without prescription best site for disulfiramum doxi 1 prices usa buy fluoxetina tablets india buy cialis sublingual have no prescription dostinex purchase in canada no prescription what is the drug renagel used to treat long term side effects of elocon compare prices plavix canadian drug stores 50mg viagra effects where can i buy leukeran mg hydrea rx erection packs 3 reviews for men motilium user reviews buy coumadin tablets usa azurette medication where can i get omnicef pills cyclophosphamide cytoxan price tretinoin 0,05 order canada can you get toradol over the counter health canada tretinoin 0,05 original cialis canada artane dosage instructions probalan thailand generic alli for sale ventolin online meds augmentin generic brand buy metronidazole tablets can we trust duetact online amoxicillin clavulanate potassium 875 mg alcohol ordering zyrtec usa valaciclovir online pharmacies with out prescription indian generic medrol online where do i orlistar in usa where to buy depakote without a prescription allopurinol limited india symptoms of health anxiety effexor reviews for depression januvia dose splitting benicar pills cheap tizanidinum no prescription ceftin without a prescription from us buy generic antabuse online with prescription erection packs 2 coupons como se usan las cytotec para abortar cheapest viagra prices online early onset arthritis knee buy kamagra 100mg oral jelly australia citrate overnight aciphex online consultation order hydrochlorothiazide on line india parlodel delivery uk celebrex dosage recommendations is tamoxifen available over the counter generic naprosyn uk paypal levothyroid billig kaufen buying rumalaya liniment from canada no prescription hyzaar drugs cheap cleocin buy online pilex drug schedule does acne return after taking accutane pediatric bactrim dose for mrsa online generic ciplox promethazine syrup usage retin a micro gel .04 price celexa overdose amount medrol tablet sale is cabaser available on line in canada buy chloroquine 80 mg online acticin generic india european pharmacy online tadacip 20 ordering salbutamol canada where to buy vytorin online india femara complications side effects order prinivil on line usa buy over the counter colchicine online tetracycline 500mg antibiotics glyset 100mg cheep where do i januvia in usa diamox online price where could i buy retino a cream 0,05 without prescription generic pills for ranitidine how to buy cabaser in canada best place to buy bupropionum without a prescription prilosec maximum dosage to buy anacin purinase allopurinol medications discount ashwagandha leaves in usa online colospa purchase antara where can i buy zestril medication order hyzaar medicine children buy allopurinol tablets india generic from amitriptyline treatment for chlamydia doxycycline dosage zoloft in spain amsterdam pharmacy open sunday lozol no prescription fedex ups donde comprar viagra por internet plendil sales where to buy sarafem drugs online ondansetrona perth australia purchase celapram in mexico feldene with american express cheap viagra suppliers all types terramycin pills cheap pharmacy nz buy exelon online safely cheap clopidogrelum uk generic pills for disulfiramum diovan hct 320 mg price oder mg tablets of percocet buy purim no prescription fast delivery triamterene on line no script antivert otc walgreens buying kamagra gold for dogs cheap pariet 40 mg amoxil brand pills for sale us pharmacy online nizagara nolvadex trusted online drug stores in canada cost of propecia australia brahmi discontinued where do i retino a cream 0,025 in usa do all birth control pills work same ventolin spain propranolol with no subscription nolvadex in croatia relafen uses medication acheter naprosyn oder mg tablets of celebrex buy yagara quick imuran 50mg tablets zyrtec nowej generacji wellbutrin sr cheap price buy isotretin online from mexico buy flonase online without prescription buy single viagra pills cephalexin and alcohol effects research grade danazol carbozyne with no rx prozac suppositories buy how to buy mometasona online drugs like aricept coughing oristal without insurance buy flonase online with out prescription crestor cost at costco what is the medicine elavil used for side effects valtrex medication how much does viagra cost in new zealand levitra pills buy online buy vasotec online in the united states without a prescription over the counter apo furosemida erection packs 1 canada companies only can you buy levitra super active in ireland 30mg uk cialis super active no prescription best place buy naprosyn can you only get forzest on prescription cephalexin on line in the mexico can order dyazide online kytril cheap uk prozac for sale philippines reglan order in the us thyroxin from mexico how to take effexor xr crestor 10mg price australia where to buy acai berry juice in australia order aciclovir from canada without prescription asacol express canada order tretinoin 0,05 online no prescription with a amex elimite without prescription canada can i get prednisone over the counter thyroxin drug in usa pharmacy combivent respimat instructions buy jelly hong kong kamagra online prozac delivery uk the chepest maxaman cheapest place to buy zithromax simple healthy mango smoothie recipe vermox shop net buy celebrex online in the united states without a prescription i want to pay some actonel fastest viagra super active uk delivery long time side effects aceon procardia xl authorized generic canada pharmacies online that sell triamterene purchase requip in australia low cost isoptin provera reviews fucidin online pay paypal dolased relaxant tablets 20 xalatan side effects headache levlen no prescription needed dogs alli mg usa get cymbalta cheaper buying obelit ortho tri cyclen without a prescription from canada erythromycin acne cream discount erection packs 1 from canada buy levlen online amazon what class of drugs is seroquel in what does atarax contain ampicillin resistance protein no prescription estro sale silagra side effects uk order revatio pills starting metformin dose vantin dose what is the generic name for elocon how to use keflex how to order moduretic what is zyprexa zydis claravis drug schedule asacol fda approved to buy without prescription skelaxin discontinued where to buy cheap generic brand levitra meloxicam enolat for sale uk where do i levothroid in usa thyrox buy uk roxithromycin legal us nizoral shortage update 2013 nootropil brand order how to import emsam buy accutane online no prescription uk overnight unisom online mexico chlamydia nhs campaign buy unisom pills in the mexico altace cheap australia pharmacy best place to buy toprol in india order hytrin online no prescription with a visa common side effects of doxycycl hyc where can you buy cephalexin for dogs us online pharmacy no prescription medrol order flonase rx zestril roche precio argentina cheap l thyroxine pills vpxl cheap price where can i get predalone pain pills for dogs rimadyl purchase esperal in canada buy albenza with mastercard antara cheapest rate metoclopramide fast canada what is medrol pills used for drugs similar to tadapox generic casodex no prescription what is hyzaar used for generic compazine overnite shipping comprar cialis soft generic delta cortef usa pharmacy donde comprar amantadine revatio cost comparison cialis online drug avandamet dosage too high baclofen drug canadian pharmacy how much is exelon tablets vistaril birth control online mexico .05 tretinoin ortho cyclen birth control online us is lipitor generic available buy xenical in uk buy rosuvastatin pills in the us safe buy kamagra online prescription cardizem cd information what medicine has promethazine in it how to order doxycycline without prescription canadian colchicine cipro mexico companies only cheap accutane without a prescription buy flexisyn mg celexa brand positioning cafergot to buy from europe buy levitra plus online no prescription us buy medazole tablets india anteovin over counter buy generic vpxl online no prescription non generic prednisone benicar 20 mg prices canidian pharmacys on creigs list azithromycin 500mg used for ordering prescription drugs from india generic curacne online uk order motrin on line canada online clinic viagra prices buy retino a cream 0,05 with no script is claritin an over the counter medication where to buy desyrel without a prescription doxycycline online overnight canadian ephedraxin without a prescription from australia canada buy viagra sublingual florinef canada sale claravis on line in the mexico buy medrol dosepak aygestin brands india how to take viagra safely buy cilest australia is mail order benadryl safe naltrexone information uk order roxithromycin on line india lipothin india sale what is artane used for buy chloramphenicol mexican pharmacies amsa fast is nitrofurantoin available over the counter flovent order ashwagandha cheap price tadalis sx pills online in the mexico can you buy penegra over the counter in germany maxalt birth control online us betoptic usa aciclovir prescription uk thyrox legal us torsemide tablets 100mg order carvedilolo online no prescription with a visa priligy coupon code suprax side effects women pomata voltaren generico generic albenza uk paypal when will zyprexa generic be available buy doxycycline tablets canada trial erection packs 3 without prescrip viagra sublingual purchase in canada no prescription evista 100 review living with dementia resources for living well free viagra samples for women comprar abana portugal what drug class is avalide prilosec coupon code elavil canada head office canadian pharmacy no prescription brand cialis exelon drug canadian pharmacy clopidogrelum tablets price chloromycetin wanted online review hydrodiuril without script unisom sleep tabs over counter discount caffeine ergotamine from usa periactin over the counter usa buy tretinoin online canada no prescription buy zyvox 600mg remeron cost canada bystolic with no subscription stopping remeron side effects ciproxin 500mg side effects flomax without insurance proventil online usa prevacid canada otc can i take allergy medicine with lexapro buy bupron sr mg can you order innopran xl is it illegal to order drugs from india import singulair 4mg chewable overdose use avandamet coupon online fucidin available over counter uk brand tenormin buy birth control pills isoptin where can i buy aprovel online without a prescription where can i buy zantac for babies terramycin ophthalmic ointment price ciplactin weight gain challenge eli lilly cialis coupon is finasteride better than propecia azithromycin uses for sinusitis what types of bupron sr are there nolva for pct where to buy erythromycin with amex warafin canada prescription no prescription ciprofloxacin diabecon uk online buy diflucan have no prescription buy zydis online canada baclofen tablets alcohol atomoxetin billig kaufen purchase orlistatum on line in mexico cheapest zanaflex in the uk fucidin visage order levitra super active pill propecia perth australia lamisil 20 mg cheap doksazosin lek mg generic leukeran safe there generic aldactone very cheap famvir keppra canadian online overnight pharmacy beta val order buy mobic uk arjuna uk next day delivery xenical online without prescription buy doxycycline 50 erythromycin 500 mg filmtab prednisolona generic reviews prednisona online with out prescription how to by confido luvox next day shipping post steroid cycle therapy hcg best place to buy obelit in uk buy aripiprazola mexican pharmacies noroxin no prescription canada where do i warafin in india flovent next day bystolic for purchase altace roche precio argentina health canada trileptal speman refills canada salbumol tablets online what is mobic pain medicine glycomet buy online ireland diuretic lasix buy order norvasc online no prescription with a amex online viagra super active purchase plavix generic in usa generic fluoxetine us purchase levothyroid in canada over the counter drugs similar to retin a medazole online in us canadian pharmacy alfa flucon buy canada no prescription for tetracycline where to get antara pct can women use mens viagra levitra plus free shipping ordering raciper canada buy amoxycillin tablets us ciprofloxacina canada head office buy penicillin online australia cheap estrofem pills eldepryl dosage instructions do you need a prescription for diflucan l thyroxine online without rx retino a cream 0,05 on line in the mexico free viagra sample without doctor is it illegal to order generic orlistato viagra ersatz kaufen generic tinidazolum in usa strattera adhd reviews how much will abilify cost elocom without a prescription is it illegal to order generic clincin buy online phenergan codeine can you diuretics buy lasix online fastest protonix uk delivery what is differin mg used to treat online imitrex with no prescription what is acivir pills pills used for evista dosage prevention is proactol better than alli what is voltaren ec 75 mg endep canada sale prandin online canada safe place order combivent nitroglycerin 100mg buy 3 types of chemical bonds from weakest to strongest what is the name of the medicine for abortion zofran medicine online minocycline online australia actonel noprescrition needed usa online pharmacy order omnicef online without rx albuterol sulfate solution steroid shuddha guggulu pills online in the india unisom sublingual dosage comprar trazodone original en madrid what is mentation impairment overnight pharmacy bupropion antivert ordering online pharmacy azurette shop net bupropionum without a prescription from mexico alavert order in the us demadex for sale philippines purchase hytrin lowest price zertalin canada prescription lozol pill shop discount code mycelex g for men in usa meloxicam inactive ingredients buy flovent greece low biaxin where to buy delta cortef online mexico brand serevent buy can you buy disulfiramum mexico buy reglan order oxybutyninum without prescription medication liquid himcolin review fast voveran sr deleviery discount canadian pharmacy atorlip 20 buy thyrohormone have no prescription robaxin 750 vs soma ordering cymbalta usa is benicar better than atenolol best place to buy tizanidina in mexico amoxil buy uk purchase tretinoin 0,05 in canada buy levothyroid online no prescription us orlistat reviews 2011 propranolol dosage performance anxiety comprar yasmin portugal buy aleve have no prescription female viagra cheap orlistat fda alert order viagra soft no rx canadian pharmacy generic frusemide uk paypal augmentin bid 1000 mg ne kadar cat allergy symptoms nhs caverta ranbaxy 50 doxycycline 100mg side effects dogs best place to buy cordarone can you buy sertralina in ireland micardis fast canada safe buy vasotec online canada buy amoxil without prescription best place to buy levitra super active in uk brand meclizine buy ordering digoxin here in canada nexium oral dose rheumatoid arthritis medications arava cialis super active dosage instructions leukeran noprescrition needed canada online pharmacy zitromax buy online us kamagra chewable overnight delivery best pharmacy to order lozol doxycycline pills online in the mexico where can i get amoxicilina pills naprosyn generic name wellbutrin sr medication side effects colchicine overnight shipping usa movalis without prescription med cab cystone flagyl daily use reviews revista visao lages safe place order raciper cheap generic coumadin liv 52 over the counter usa seroquel no prescription compare prices buy lynoral 40 what drug category is terramycin best canadian pharmacies online where to buy innopran xl online india uk version of mircette shallaki pas cher flagyl s suspension cmi sominex with no rx order roxithromycin rx sumycin in canada mary kay lawsuit against allison lamarr costco mail order pharmacy generic name dipyridamole acquisto risperdal sicuro online cost of benicar 20 mg at walmart purchase generic viagra professional metronidazole side effects depression pharmacy has best price renagel diamox over the counter drugs best place to buy orlistatum in usa sinequan on line in the mexico prednisolone sandoz 20 mg posologie buy aripiprazola tablets india como comprar cialis sublingual second hand pharmaceutical machinery uk can buy benemid online albendazole medication side effects metoclopramide annual sales promethazine with codeine cough syrup high cpt code depo medrol injection strattera medication overnight delivery serpina online bestellen non generic mircette