01.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 96/74 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
zenegra online canada fast delivery is there a singulair generic equivalent naprosyn over counter uk nizagara without prescription miami lotensin drug in canada pharmacy cheap lamictal online pariet mg mexico floxin for daily use canada predalone online pharmacy shipped to canada where to buy eldepryl without a prescription mycelex g dosage instructions coumadin to buy in england diprolene delivered to your home aricept odt sales hydrochlorothiazide prescription prices paroxetine to buy in australia what types of cytotec are there benfotiamine best price purchase trial erection packs 1 on line in the uk phenergan online with out prescription lotensin generic name singulair for men sale in uk generic tofranil usa nootropil drug in uk pharmacy can i get zoloft ventolin inhalers sale uk guaranteed renagel for dogs buy buy acticin online mexico no prescription ou acheter une recharge mobicarte cheap ranitidine 75 mg biaxin shortage stediril limited india chloromycetin reviews viagra pfizer online kaufen buy arzomicin in ireland raloxifeno canada pharmacy can we trust anastrozolo online side effects of levothyroxine medication low cost rogaine 5 hydrocortisone tablets uk buy beconase aq tablets uk why has chloroquine been discontinued allopurinol online drugstore cheapest retin a 0,05 refills achat de viagra au canada where to buy mobic online usa when will propecia go generic haridra online usa moduretic 50 mg bula canine robaxin dose zithromax z pak pfizer where can i buy furosemide lasix where to buy indocin online india vermox legal us mexican pharmacy no prescription aleve bactroban usa arimidex tablets india how to use cipralex buy elocon tablets us buy amlodipin greece metoclopramide brand name in india avapro for sale philippines zyprexa women buy buy oratane online cheap non persciption tamoxifen colchicine from canada buy avapro 50 bisoprololi fumaras canada head office pulmicort como se usa is it illegal to order generic clozaril over counter movalis where can you buy doxycycline online international pharmacy isoniazid side effects weight gain ordering ayurslim india buy keppra 20 purchase apo furosemida on line in usa i want to pay some plavix aciclovir pills buy overnight free consultation buy astelin generic revia overnite shipping fast olanzapine deleviery buy bupron sr tablets where to buy plavix cheap tofranil to buy in the uk without a prescription ditropan price emoquette from australia comprar evista original en madrid where can i get erexin v from buy benfotiamine online overnight skyrim hearthfire how to buy livestock mifepristone and misoprostol buy online no prescription female cialis on line in the usa procardia online usa no prescription who makes generic lipitor aviane 28 online in canada sertralina order online no prescription diflucan price in india clonidine reviews children vermox side effects uk buy alesse birth control online generic cefixime dosage forms buy frusemide pills in the us billig casodex online kaufen micardis 20 mg side effects salzarex amoxicillin what is risperdal tablets diprosone online legally ashwagandha churna online can youtube buy cialis professional in ireland online drug shop buy xenical online south africa purchase sepibest mg med cab celexa where to buy cheap generic penegra order azithromycin online no prescription medicine allied health amaryl dosage how to use aciclovir eye ointment research grade tretinoin 0 025 alphagan medication adalat where to purchase femara fast usa kamagra chewable cost what does flovent treat buy alesse online no prescription ovral l no rx viagra buy zebeta from canada exelon patch 10 price buy medrol dosepak online mexico no prescription oratane on line in the mexico buy levothyroxin online reviews clonidine 0.1 mg can you split crestor pills where to buy flomax lowest dose of tenormin meclizine tablets price biaxin prices cvs low price flomax uk cheap phexin 100 mg prednisone canada overnight delivery buy doxycycline capsules best pills to get cut voveran sr without prescription pills indian pharmacy stediril aciclovir dosis para herpes genital what is calan mg used to treat misoprost on line no script knee arthritis treatment injections propecia from merck best medication for anxiety and add what is ortho tri cyclen drugs order levothyroxin from canada without prescription buy zithromax online sno prescription uk buy cheap online prescription allopurinol canada and cialis sublingual cheap strattera mg predalone without insurance claritin d modo de usar non prescription vardenafilum pharmacy zyloprim generico online buy pravachol tablets australia what types of betnovate are there buy betoptic hong kong flomax reviews for men what is lisinopril made from snake venom precio de seroquel en mexico mifeprex and misoprostol online haldol depot trimox online bestellen brandon boyd long hair maximum daily dosage of metformin hcl aleve australia companies only pravachol discount no prescription himcolin generic 2013 drugs buy bentyl perth australia nimotop mg price viagra men vs. women proventil generico italiano brand danazol buy endep price india zedd next day ginette 35 where can i buy it buy allopurinol low cheap price buy salvent singapore generic viagra spray sildenafil citrate gel where do i himcolin in canada cheap cytotec philippines lisinopril from canadian pharmacy endep medicine children purchase lozol in usa get atarax las vegas order cialis in canada estro buy without retin a 0 025 online bestellen benzac canada prescription celexa pills online in the usa citalopram spain best price sumycin order zyvox from mexico without prescription can buy pariet online levothroid sale from canadian company legal buy mirapex online canada buy brand amoxil tablets order bupron on line uk tofranil on line in the canada cheap diflucan free delivery best online pharmacy generic rosuvastatin cytotec generico femara canada costs buy sildenafila with paypal lexapro dosage maximum buy digoxina where to buy buspar drugs online diclofenac sodium importer where to buy cleocin gel online india buy fertomid 15mg online innopran xl buy mexico celapram usa sale buy zyban tablets uk buy colchicine online pharmacy what dosage does baclofen come in best site get nitroglycerin colchicine drug schedule mail order elavil online tretinoin 0,025 without script buy glucotrol xl uk claravis prices ortho cyclen drugstore com pricing buy norvasc without rx illegal drugs from india illicit xenical price uk lasuna fashion topamax dose weight loss viagra pharmacies online pharmacy price checker canadian prednisone maximum levothyroxine dosage best non prescription pills to get you high where to buy lithium with amex coumadin blood thinner medication buy ssri drugs online glucophage over the counter singulair 5mg chewable cost can you order zaditor save drugs how to get hard quickly without pills purchase iv benadryl buy lithium online with out prescription pravachol and alcohol digoxin for sale philippines buy alavert pills in the mexico where to buy evista with visa tadalafilo profesional how easy is it to get a propecia prescription free alli diet plan floxin eye drops how to order stromectol online what is calcium carbonate used for what is cymbalta made of claritin tablets ingredients clopidogrelum tablets buy generic leukeran us dipyridamole without a prescription from us where to buy disulphiram online canada malarone boots pharmacy online adderall effects azithromycin z pack breastfeeding ordering eltroxin india doxi 1 buy online australia order alavert online no prescription with a echeck atacand canada drug store female cialis overseas amaryl 4 mg price frumil generic uk order prozac online uk i want to pay some prednisolona buy anacin in uk sepibest fast uk indian generics online cardizem tamoxifen online sales geriforte without a prescription from uk purchase tinidazole online colchicina pills buy online roxithromycin 150mg side effects generic zestoretic curacne pharmacy mail order diprosone online with out prescription grifulvin v over the counter canada comprar salbumol portugal buy generic snovitra super power buy terramycin online no prescription uk florida venlafaxina best online pharmacy generic medrol dosepak clomid online safe omnicef to buy from europe buy retin a 0,025 australia order generic vistaril purchase citalopram in india can order triamterenum online erection packs 3 prices at costco serevent from china realo discount drugs new bern what does furosemide do for athletes tizanidina online australia buy fincar online no prescription united states where do i mevacor in canada buy prednisone paypal accepted best place to buy bisoprololi fumaras in india generic sildenafil citrate information cialis jelly spain buy cheap isoniazid using pay pal how to get minocin in australia buy celexa generic erection packs 1 costco serpina online from india colospa generic mexico canada buy trial erection packs 1 without prescription purchase omnicef on line in mexico how to use diamox skelaxin purchase in canada no prescription generic uk paypal confido metronidazole order in the us chloromycetin no prescription needed wellbutrin side effects weight loss or gain generic albenda uk ventolin online pharmacy uk motilium drugstore com pricing tadacip 20 price india uk pharmacies online that sell celebrex 20 mg prozac 150 mg wellbutrin can you crush zithromax tablets trental without a prescription from uk atorlip 20 pharmacy where to buy omnicef online without rx online pharmacy no prescription needed premarin amoxicilina uk companies only azurette buy online australia ventolin hfa drug class zyprexa no prescription needed can i order compazine online sarafem medication medication for shingles acyclovir cefadroxil to buy in the canada without a prescription clomifene overnight pharmacy buy isotretin tablets usa purchase generic noroxin apo amoxicillin 500mg alcohol frumil cheap india pharmacy order albenda from india without prescription buy sertralina tablets mexico erectile dysfunction viagra doesnt help eldepryl tablets buy how to use yagara pharmacy has best price cordarone what happens if you missed citalopram dose sildenafil citrate online usa no prescription how to buy citalopram alphagan p generic best place to order zyban in us eltroxin shoppers drug mart mircette canada no prescription cialis order on line haldol no rx side effects of mixing alcohol and prednisone canada post shoppers drug mart hours calgary vardenafilum women buy what is hydrea drugs benadryl after delivery order finpecia from uk without prescription gasex himalaya herbal seroquel high dose original viagra super active online drug market order cozaar no prescription rumalaya forte sale artane india sale buy worldwide clonidine cheap no prescription serpina sale newsletter viagra best non prescription online pharmacies buy cialis sublingual in australia medrol fast uk yasmin suppositories buy arimidex tablets 1mg oristal no rx can you buy diclofenac over the counter in germany cheap zentel mg tadalis sx over the couter sinequan canada overnight delivery zanaflex uk buy doxycycline next day delivery buy wellbutrin paypal viagra plus cheap uk pharmacy capoten no rx cost of mail albuterol celapram pills online in the mexico dutas canadian online drugs approved in europe but not in usa best price dutasterid chloroquine generic 2013 drugs isoptin drug in canada pharmacy generika viagra per nachnahme order relafen on line usa actoplus met buy online uk cipralex online india pilex ointment for piles buy serpina greece buy accutane cheap online propecia 5mg buy cheap brahmi pills benemid in singapore where to buy generic viagra in usa alternatives to avodart and flomax my percocet coupons pharmacy china viagra pharmacy one ginseng online without prescription fluoxetina generic mexico motrin pill shortage what is prednisone 10 mg used to treat tadalafil 20mg drugs how to by cialis super active online doxycycline recommended dosage acne lamisil tablets from india generic paxil ingredients viagra without prescriptions illegal nifedipine tablets dosage zydis without prescrip glycomet for sale best site to buy mircette pain pills overdose symptoms wellbutrin sr pills online in the australia donde puedo comprar puntos empires allies adios slimming tablets uk buy clozaril online cheap order zofran online no prescription with a visa prednisona where can i buy it colospa no prescription overnight delivery where to purchase disulfiramo fosamax usage bentyl cheapest rate accutane purchase online pharmacy canada online pharmacy uk etabus etabus drug in usa pharmacy c ratioph noprescrition needed canada online pharmacy where to buy elocon online usa metformin prescription assistance buy cheap cytotec pills a good web page to buy allegra with no script generic norvasc uk paypal fluconazole tablet tesco purchase zyrtec in india generic evista osteoporosis over the counter medicine dutas oder mg tablets of mentax baridium online forum wellbutrin uk name order cytotec no prescription buy allopurinol in india online purchase emoquette in uk performance enhancement drugs history us pharmacies online that sell dapoxetine canada and micardis where to buy retin a canada lasix user reviews dostinex tablets price pain meds buy ralista in uk how often can you take viagra is it illegal to order generic aceon baclofen online pharmacies with out prescription feldene mg buy motrin infantil 20 mg order elavil online without rx what is prednisona made of tetracycline resistance acne leukeran without a prescription from australia remeron overdose emedicine alternative to nexium for acid reflux best site to buy venlafaxina levothroid no script where to buy aripiprazola online mexico discount diprosone from canada pcos insulin resistance brand amoxil daily use reviews zitromax medication side effects celebrex com side effect novo digoxin reviews for men buy saw palmetto in singapore celexa non perscription countries triamterene online with out prescription brand name lopressor online tricor shares news cheap actos 100 mg tretinoin 0 025 shopping zetia tablets buy can you get high off of ventolin hfa buyers of oestrogel canada bupron side effects long term use flomax medication guide aristocort mexico no prescription oxybutyninum online from india prandin to purchase without a prescription buy yasmin tablets mexico reminyl discount lipitor pharmacy card anteovin generic canada there generic pill valtrex buy clincin online from uk asacol online canada warafin cost in canada prednisone drug schedule mentat ds syrup uses medication how to buy augmentin purchase revatio online can you get high off prednisone 20 mg where to get unisom pct levothyroid medication side effects mail order lynoral wigraine mg tablet get canadian drugs zee tv online desi tashan star plus valaciclovir without a prescription from australia where to buy livestrong bracelets in stores where can i get lotrel from how to be a drug sales rep price of cialis for daily use order kamagra oral jelly from canada without prescription no prescription proventil sale precio del flagyl ovulos zedd birth control online mexico buy venlor hong kong valtrex valacyclovir hcl medication called antivert actos us sales 2009 buy anastrozolo online from india imuran rx levitra 10 mg tablet prandin now paroxetine from australia where could i buy augmentin without prescription pill rx health order maxaman products carafate mexico companies only what are the side effects of cordarone sildenafila buy online canada bupron to purchase without a prescription ginette 35 us companies only the best diet pills to lose weight fast for women legal buy levitra plus online canada erection packs 1 online canadian finasteride 1mg costco purchase baridium on line in india best place to order vytorin in us cost of mail liv 52 buy aloprim online no prescription usa bupropion generic picture erexor non perscription countries best place to buy tofranil in usa atarax medication where to buy levitra plus pct buy online pharmacy celapram buy l tryptophan in new zealand adalat mail order mail order deltasone online buy levaquin tablets india baclofen pump complications alesse birth control side effects what does dilantin have in it cialis and your liver does protonix cause weight gain what are the side effects of prevacid solutabs levothyroxin cheap us pharmacy best place to buy naprosyn online ajanta pharma limited mumbai contact metronidazole over the counter equivalent signs and symptoms of chlamydia in mouth safe place order mobic himalaya septilin syrup reviews comprar colchicine online esomeprazole omeprazole comparison dapoxetine without a prescription from mexico fluoxetine canada no prescription emoquette australia price lexapro 10mg to 20 mg side effects zebeta mg canada dilantin from mexico purchasing robaxin online diclofenac buy online uk vermox plus australia do you need rx prometrium does pfizer manufacture viagra in india buy generic citalopram what types of calan are there amsterdam pharmacy tijuana mexico list of weakest to strongest painkillers buy sepibest greece prinivil pct buy simvastatina online no prescription how long does it take for zovirax to work on cold sores buy tamsulozin pills in the uk canadian online pharmacy for antivert amantadine capsules tablets actonel medication for osteoporosis half price almetec canadian pharmacy albendazole buy atarax generic drug legal to buy accutane online aricept noprescrition needed canada online pharmacy what types of pain pills are there canadian pharmacy online digoxin john samonas and sons where to buy cheap generic retin a beconase aq purchase in canada no prescription where to buy baytril for chickens quiero comprar micronase curacne cheap australia pharmacy buy quetiapinum online in the united states without a prescription canada rx pharmacy cheap canadian atomoxetin no prescription united support services matthews nc what is toprol xl taken for is generic sumycin effective what std is suprax used to treat order isotretin online zestoretic fast mexico key pred buy india purchasing roxithromycin online uk uk kamagra accutane mexican pharmacies prescription lamisil generic metronidazole medication on line buy finpecia online no prescription advair diskus.com ordering amaryl here in canada 100mg doxycycline blue pill 100 e658 prednisona without script aspirin mg tablet no prescription erythromycin uk zyrtec allergy 24 hour 10mg tablets generic pyridium usa pharmacy brand amoxil lowest price female viagra price india comprar cialis seguro comprar sildenafil argentina amitriptyline pharmacy taking 4 5mg cialis no prescription needed percocet online order claravis pills ordering celadrin can you get yasmin at planned parenthood is it safe to order v gel is there a shortage of ciplox what drug category is acnetane safe dutasterid no prescription over the counter medicine dilantin cleocin price buy demadex hong kong best site to buy paxil monster job search disulfiramo buy online australia what does the pill mobic do buying nymphomax from canada no prescription prezzo viagra 50 mg farmacia erection packs 2 noprescrition needed canada online pharmacy betnovate ointment australia furosemide to buy in the uk pode misturar viagra com cerveja prevacid buy uk diamox prescription medication what is entocort ec used for over the counter pills for water retention wellbutrin sr western australia trimox to buy in the usa without a prescription buy yagara pills online generic oristal india vasotec indications use zantac price canada zithromax chlamydia treatment time janumet india sale purchase lantus on line in mexico where to purchase aprovel neurontin tablets dosage kamagra oral jelly paypal uk buy trial erection packs 2 pills in the australia billig anastrozolo online kaufen cialis vs viagra cost comparison purchase prometrium in india cheapest place to buy revatio buy cardura paypal buy tulasi online overnight zyvox max dose betnovate discount no prescription grifulvin v generic 2013 drugs how to order roaccutan online what is buspar side effects order ondansetrona from usa without prescription can you buy sepibest over the counter in germany licensed pharmacy levitra user reviews for effexor xr drugs depression i pill stromectol website post office artane shopping centre buy zyprexa canada importing drugs from canada 2010 buying brand viagra online legal cheap fincar zantac buy india gabapentin and alcohol interaction flexisyn sale from canadian company buy cilest online india no prescription fast danazol deleviery billig beta val online kaufen roxithromycin throat infection buy fasigyn pills in the mexico billig grifulvin v online kaufen motilium generic cheapest pletal to buy picrolax 100mg tablet is there a generic for luvox atorlip 5 online legally neurontin uk brand name terramycin usa pharmacy buy zenegra online without prescription buy delta cortef low cheap price reputable viagra online pharmacy cheap prilosec purchase tinidazole on line in australia dilantin online pharmacy where to buy cipro mg unisom 40 mg dose cabgolin buy mexico how much is flomax tablets sildenafil citrate tablets 100mg uk comprar voveran original buy tetracycline tablets us where to dipyridamole buy generic cleocin can i buy fincar in canada caffeine ergotamine women buy zitromax usa pharmacy viagra brand cheap buy fosamax new zealand online indocin buy online us usa buy venlafaxina without prescription genuine zenegra 100mg nizoral tablets for thrush where can i purchase micronase missed dose synthroid symptoms buy vasodilan online without prescription trandate online order prometrium shop net ginseng capsules india plavix 75mg online purchase where can i buy qnexa diet pills how long to use zovirax eye ointment costco pharmacy otomax price genuine diclofenac best price buy generic alfa flucon online seroquel xr quetiapine 300 mg buy aciphex tablets how to take cytotec orally purchase zebeta online roaccutan on line in the usa buy prozac with no script illegal drugs in canada stats buy mircette online with mastercard famvir pills drugstore ceftin delivered to your home where do i viagra sublingual in india buy lotrisone online overnight buy cleocin online with no prescription moduretic tablets 150 mg medicine amitriptyline hydrochloride information rosuvastatin ca 20 mg tab how much do viagra cost cheap usa buy zyprexa cost of zyrtec renagel now co uk ampicillin sulbactam drug class original prozac online zestril max dose cialis super p force prednisone asthma mechanism action florida albuterol where to buy valaciclovir drugs online ranitidine generic mexico order thyroxin online buy estrace no prescription zoloft online usa no prescription comprar fml forte original himplasia 40 mg pharmacy amoxil tablets buy ordering fincar on line best online pharmacy generic trial erection packs 3 buy diarex tablets canada order diamox online no prescription with a visa proscar from canada buy online aloprim generic cabaser over counter uk buy levaquin online at canada pharmacy atarax daily use reviews what is movalis side effects of amaryl 1 mg generic diltiazem in usa keppra generic canada evista for purchase without a prescription can you get high off voltaren fedex overnight delivery of strattera cialis professional pills online in the india prednisona mg canadian rx canine prednisone dosage mg prescription nitroglycerin canada buy sumycin pills in the us metformin mg tablet buy dipyridamole hong kong inhousepharmacy.com how much is crestor tablets uk buy trial erection packs 2 without prescription best price for real cytotec ralista shoppers drug mart where can i buy cabergoline buy purinethol uk pharmacy online australia does keppra xr cause weight gain thyroxine levels too high over counter drug comparable protonix erexin v online canadian alavert generic name what does zoloft do if you snort it best place to buy actos without a prescription ordering tetracycline online emsam shipping overseas order caprysin online no prescription with a visa how to order serophene online buy synthroid next day bupropionum shortage brahmi mail order india rosuvastatin buy online australia hytrin user reviews generic name for vermox buy unisom boots pharmacy generic name cyklokapron glucovance without prescription buy birth control online from canada buy codeine promethazine cough syrup what is the best generic propecia generic clincin for sale on line propranolol cost comparison amex accept visa metoclopramide tablets 150 mg what is precipitated calcium carbonate used for revatio shop net safe buy actoplus met online zocor no prescription canada haldol tablets purchase on line best generic dramamine review online pharmacy ponstel buy online brafix generic buy movalis online from mexico buspar online in canada to buy hyaluronic acid prilosec 100 over the counter alternative to lisinopril voltaren 75 mg e c tablet best site for sinequan accutane diary photos colchicina drug in canada pharmacy is there a generic rosuvastatin caffeine ergotamine without a prescription from mexico gasex no prrescription can you buy viagra jelly in ireland bulk online drug order methotrexate pill cialis super active overnight delivery cheapest pharmacy where to buy unisom free online price increase naprosyn order ivenox from india without prescription amoxil capsules uses ketoconazole 2 shampoo boots levitra professional discontinued malegra 50 side effects cheap propecia delivered overnight discount shallaki mg buy tadalis sx online cheap risperdal dosage child buy voveran sr without a script cheap cialis generic capsules online sale of ayurslim brand cialis canada prescription cardizem user reviews online erection packs 1 overnight delivery order beta val online no presctiption order toradol online no prescription with a amex cvs pharmacy in ontario canada emsam shoppers drug mart how to use promethazine suppositories carvedilolo side effects long term use cheapest place to buy seasonique buy propecia cheap 50mg clomid online canada duphalac to buy from europe buy ortho tri cyclen with paypal cymbalta usa cvs prices why does zyvox cost so much cheap fedex buy elavil online can you buy ephedraxin over the counter paypal buy abilify online synthroid online england zoloft uses medication best place to buy tretinoin 0,05 in uk discount alavert from canada o floxin drops prevacid over counter 30 mg avalide over the counter buy cheap 100 mg erythromycin what is atenolol tablets for american viagra info lamisil medication overnight delivery uk version of digoxin terbinafine tablets purchase alavert in uk finax online shipping retino a cream 0,025 roche precio argentina over counter geriforte syrup purchase abilify 5mg buy aceon with paypal zofran zydis 4mg 10 tablet cheapest minipress ceftin without prescription pills how much is kytril tablets is cardura available over the counter buy colchicine online india no prescription buy online uk aldactone without flomax canada prices side effects clomid women half price vantin billig brahmi online kaufen colchicina price india cytotec philippines 2012 what types of zyvox are there is lynoral legal in uk buy generic pyridium online no prescription hyzaar pill shop discount code duetact roche precio argentina exelon dosage forms retino a cream 0,05 mg usa order acivir pills no rx canadian pharmacy consumer reports generic viagra missed depo provera dose can i make metrogel order avalide lowest price microzide india companies only half price zestoretic quickest viagra professional cheap zyvox sale uk estradiol valerate from canada with no prescription uroxatral side effects uk list of sulfa drugs buy hoodia gordonii seeds drug market order zenegra zenegra delivered to your home buy ashwagandha visa prescription drug celebrex dosage safe to buy generic seroflo from usa where do i cialis professional in india what does lipitor phenergan weight loss pills what is diovan 80mg tablets dostinex drug in germany pharmacy how to buy zyvox in canada generic rosuvastatin usa pharmacy elavil order hyzaar medication coupons where can i buy generic accutane is betnovate good for acne canada buy baclofen without prescription how to buy fosamax in london generic cialis tadalafil 10 mg ordering zestril florida medrol get viagra professional toronto purchase generic asacol low price ampicilina uk proventil from canada how to buy lantus ephedraxin en mexico ventolin overdose side effects fasigyn generic reviews over the counter nootropil how much trazodone for sleep viagra plus usa sale diarex cost purchase actonel on line in usa amitriptyline buy uk tricor brands india flagyl suspension dosage for children augmentin medication class buy dostinex online india otc inhaler fasigyn mg usa retail price requip xl medrol dosepak online bestellen eurax limited india cheap pain pills no prescription where to buy vardenafilum ointment how to buy hydrodiuril in canada cymbalta uk canadian pharmacy valium order online no prescription generic lamisil aricept where to buy in canada very cheap atorlip 10 nexium 40 mg online buy online cheapest albenza order clomifene on line uk use capoten coupon online kytril shelf life acai without subscription orlistar drug canadian pharmacy how to buy danazol in london what are the side effects of stopping effexor xr metoclopramide 10mg tablets for breastfeeding wild ginseng plants for sale buy risperdal in india online safe to buy generic isotretin from usa can you buy viagra over the counter in dubai pharmacies buy generic retino a cream 0,05 online sale vistaril alfa flucon over counter indomethacin 50mg cap hyaluronic acid serum buy uk kytril italiano buy neurontin 15mg online over the counter compazine cheap valtrex generic no prescription viagra necesita receta en mexico nolvadex from china phone in order for cardizem best place to buy zedd without a prescription order acticin tablets where purchase viagra soft over the counter substitute for zofran buy etabus have no prescription acyclovir valacyclovir and famciclovir side effects lincocin cost in canada lida india pills side effects of suhagra treatment of lyme disease doxycycline dose norvasc 5mg picture carvedilolo prix en pharmacie en france air max 1 leopard ebay are there any natural alternatives to viagra buy tetracycline online canada cialis revia australia pharmacy online pharmacy technician certification exam betnovate scalp application pil minocycline acne reviews brand kamagra gold for sale buy clavamox capsules ordering low dose flonase alti doxycycline shop net sildenafila online order buy cleocin online express mail priligy dapoxetine prevacid prescription help can i make saw palmetto generic cafergot overnite shipping albendazole mexican pharmacies how much does xanax cost in mexico cheapest zithromax online rx purchase dilantin in us riperdal buy usa diclofenac composition in evecare doctors online buying promethazine codeine syrup online how to get a canadian health card order allopurinol online no presctiption what mg does decadron come in generic glucotrol xl no prescription lady era no prescription us pharmacy online combivent remeron non perscription countries cheapest locations to live in the uk tretinoin cream buy uk order accutane no rx canadian pharmacy rincon puerto rico surfing discount antabuse otc avalide no script $15 printable alli coupon 2011 female viagra canada sale fast demadex deleviery zocor lawsuit canada chloramphenicol 1000x stock solution cheap pills buy propecia online diovan hct in canadian pharmacies pharmaceutical society cpd zestoretic online from canada buy venlor usa how to get cytotec without prescription dapoxetine 60 mg price in delhi xenical orlistat dose canadian drug company doxycycline best place to buy simvastatina roaccutan online order diclofenac online in us keflex order in the us advair online uk cheap zyrtec 40 mg half price aciclovir mens meds online review cheap retino a cream sale uk tretinoin 0,05 online bestellen speedy kamagra co uk ciproxin 500 mg 6 compresse can i buy amoxicillin over the counter in spain augmentin online shipping evecare online order vytorin coupons mevacor prices at costco revatio online pharmacy shipped to canada zetia sublingual dosage klipal codeine suppositories buy where do i adalat in mexico oristal noprescrition needed uk online pharmacy zofran for men in usa zyrtec ulotka 10 mg cheap genuine rogaine 2 online very cheap brahmi ordering acivir pills canada how long to use lamisil for jock itch lamisilate online from india lowest price levothroid meclizine pill shortage buy biaxin tablets online quality cheap meds pills viagra robaxin prescription medication billig tetracycline online kaufen positive accutane reviews serophene medication online grifulvin v uses medication motrin dosage by weight order rumalaya liniment online uk alli weight loss aid refill 120ea florida accuran uk buy lamisil without prescription actavis promethazine codeine canada viagra jelly 10 mg proscar cheap india pharmacy what is co azithromycin prescribed for tenormin sale discount ditropan sold over counter how to use finasteride 5mg lotrisone no prescription reviews buy erexin v pills in the india how much is shuddha guggulu tablets pravachol buy australia where can i puchase revatio cheapest lotrisone paypal furosemide 40mg tab myl cipro over the counter canada order orlistato online no prescription with a visa ordering innopran xl india best online pharmacy generic zyban cardura e10p cas no omnicef canada cheap astelin us tretinoin 0,025 online pharmacy uk buy generic abilify online drugs minocycline order by phone minipress order by phone speman medication on line pulmicort respules prices research grade claritin ordering wigraine uk como hacer viagra casera para mujeres lexapro reviews side effects buy artane in uk accuran without prescrip uk version of aleve vpxl in canada a good web page to buy diclofenac gel with no script ayurslim prices at costco viagra buy canada fast lioresal delivery original arava online glucophage 1000 mg merck azithromycin dosage chart for children stieva a over the counter drugs buy fluoxetine hcl no prescription celexa sale purchase prednisolone in us buy flagyl er online buy lipitor online in usa cilostazal buy no preccription pravachol to buy in australia zofran morning sickness nausea neurontin sale purchase flovent cheap cheap phexin pills how to get alli on line cabgolin 0.5 tablet what is orlistatum tablets geriforte syrup reviews speman over the counter usa fluticanose pas cher use sustiva coupon online can i make coversyl differin to buy in the canada without a prescription over the counter antibiotics for bacterial conjunctivitis purchase zofran mg can my gp prescribe clomid australia generic lipitor price at walmart pilex himalaya pregnancy retin a gel 0,1 without prescrip buy aricept 5 abana drugs prescriptions lov cost purim western drug bystolic avapro prescription only naprosyn overnight delivery canadian pharmacy online zyloprim pomegranate juice concentrate organic buy atorlip 5 40 order avalide from canada without prescription synthroid source australia pariet cost canadian dipyridamole drugstore com pricing benicar legal us average zyprexa dose buying shuddha guggulu from canada no prescription generic voltaren ophthalmic warafin birth control online australia combivent limited india genuine finast best price cefadroxil price in india brand levitra pharmacy coupons suprax in the uk now where to get promethazine syrup anacin delivery london my vardenafilum coupons purchase oracea in mexico where to buy clomid online for cheap diclofenac not generic is there a real generic cialis where can i buy benadryl d ivenox canada companies only the online drugstore keftab female viagra lawsuit canada can you buy diprolene discount medications target compare prices torsemide order naprosyn from usa without prescription nordette mg mexico sepibest uk pharmacy bupropion in usa overseas pharmacy no prescription arava terbutaline sulfate syrup tamsulozin for men in usa erythromycin dose rxlist how to buy lipitor online buy famvir perth australia tofranil online meds clozaril drugstore prescription prilosec nexium and stereoisomers best place to buy propecia from lasix drugs for sale behavioral side effects of prednisone in dogs is generic prinivil available in usa gyne lotrimin canada drugs pyridium low cost order medications online without prescriptions tofranil pm uses long term side effects of lozol biaxin spain over counter fincar mg tablet no prescription aprovel sale can you buy finasteride online over the counter amitriptyline online prescription viagra from boots price ortho tri cyclen without prescrip how to get motilium on line cialis sales tickets liv 52 mg mexico duetact mg uk where can i buy flovent tablets buy frumil online reviews ventolin cfc free inhaler 100 mcg what is combivent prescribed for buy prevacid new zealand online benicar hct medicine how to take nexium mg sex pill for women to increase sex drive dipyridamole brand positioning valtrex 500mg dosage cold sores where to buy stromectol with echeck list of tesco stores selling etabus buy benicar pills in the us canada pharmacies online that sell prandin price increase tadacip celebrex online ordering drug market order buspar cabaser spain how to order avandamet buy ceftin tablets india best site to buy gyne lotrimin sinequan generic canada procardia without a prescription from india buy zyloprim online india no prescription how to get retin a in australia what does zovirax rhinathiol promethazine dosage order liposafe pills pill rx health cleocin gel products order duetact on line uk buy over the counter cefadroxil online advair phone orders discount biaxin of canada protonix dose in renal failure bactrim 480 cena where to buy isotretin drugs online order xenical from australia without prescription is celexa better than citalopram zyprexa on line in the mexico what is diclofenac gel bp used for best place buy citalopram buy beconase aq pills in the uk effexor xr generic brand side effects of deltasone where to buy alli cheapest pharmacy terbutaline sulphate inhaler order epivir hbv pill viagra soft precio mexico voice in abilify commercial fluconazol from china rythmol sr pills online in the mexico revista online natura 2012 cheapest pulmicort paypal serpina without a script pariet spain drugs similar to glucotrol xl uses for bactroban ointment lamisil cheap us pharmacy lexapro delivery london mentat ds syrup canadian pharmacy vagifem pill shortage where can i get ashwagandha pills singulair 20mg tab biaxin pill shortage diamox next day delivery buy maxaman in singapore zithromax india sale buy diovan online amazon medicine cozaar side effects levitra professional reviews for men furosemide sale uk order fincar from canada without prescription order strattera without prescription imitrex usage amaryl without script desyrel for sale philippines without a script purchase accutane mg mastercard best place buy brahmi pct over the counter medicine duphalac buy avapro 150 mg safe buy albuterol online oristal order online no prescription buy alesse canada pharmacy online buy wellbutrin sr tablets mexico xenical best price australia where to buy tizanidinum with amex what does advair diskus contain celapram tablets purchase yasmin in us buy lukol paypal accepted what is diprolene for aristocort in the uk now paxil to buy in the uk without a prescription buy female cialis in australia purchase flagyl er in uk xenical buy online dune mentat speech aspirin price comparison best place to buy cipralex in australia best prescription pills to get high off of imuran 50 mg price depakine chrono where to get buy avapro online australia no prescription salbutamol drug in germany pharmacy buy vantin online india order paroxetine from mexico without prescription vibrox capsules 100mg generic doksazosin lek switzerland prescription drug dutas avapro buy australia serious side effects of topamax buy sinequan tablets online get cabaser toronto buy celadrin with no script risperdal medicine online how long does cytoxan stay in your body florida diltiazem diltiazem dosage recommended levitra soft wanted online review generic pills for triamterene alti doxycycline pills online in the india retin a 0,025 fast canada buy synthroid in australia levitra sale online pharmacy pill buy xeloda online usa order diflucan medication by mail cialis professional 20mg pills buy lozol online reviews florida zyban buy lansoprazole tablets claravis and alcohol costco pharmacy generic drug prices brand tofranil buy voltaren gel dosage chart pill identifier european suprax generic pharmacy has best price purinethol buy generic claravis online viagra generic name mycoxafloppin types of arthritis uk buy isotretin without a subscription plavix price singapore where to buy rocaltrol in canada safely indian pharmacy permethrinum mevacor medicine online buy antivert usa benadryl overnight motrin birth control online india terramycin delivered to your home buy clonidine us buy generic viagra jelly sibustat online sales is it safe to order oxybutyninum accutane didnt work for me now what anacin 20mg tab buy shallaki ultra low dose estrace ordering lanoxin usa purchase generic brahmi buy viagra plus overseas order unisom no rx canadian pharmacy lanoxin cost canadian post cycle therapy trimox buy mestinon australia buy zyvox linezolid canadian pharmacy online frusemide prograf next day delivery online apotheke holland cialis revista online natura ciclo 4 2011 sildenafil citrate no prescription doxycycline 100mg capsules use what does neurontin do to your brain pill rx health paroxetine products mail order generic dostinex glyset over the counter metronidazole online india does generic flonase work metformin prescription weight loss levitra sales canada generic cialis crestor tablet sale emoquette cheap mexico pharmacy prednisone online sale order diarex online buy voveran sr with no rx estrofem drug in fr pharmacy participating pharmacies lipitor copay card buy lopid pills in the uk low dose pravachol pyridium dosage recommended seroquel dose for insomnia feldene shelf life generic topamax us buy quibron t in singapore eldepryl buy online india furosemide pill fast delivery carafate for dogs use mircette cheap ordering mometasona on line purchase erection packs 1 mg ordering aciclovir usa med cab evecare where to get c ratioph pct thyroxine noprescrition needed uk online pharmacy acquisto suhagra sicuro online safe amantadine buy janumet legal us lopressor sr 100mg order almetec on line india buy over the counter confido online most reliable place to buy clonidine online coming off citalopram 40mg hong kong drugs buy haldol no prescription recreational viagra usage buy aricept cheap prescription online pharmacy purchase lotensin on line in the uk canada order terramycin buy allegra online no prescription us mycelex g online order dutas sale what is the drug paroxetine for online generic zyrtec plendil buy online canada where to buy nolvadex with amex generic plavix release generic flovent india trileptal tablets buy actoplus met online bestellen order prevacid online no prescription through prescription buy alesse prozac uk buy canadian pharmacy online keflex jils bride zyprexa purchase canadian cephalexin what is cipralex 20mg used for cheapest isoniazid in the uk what drug category is salvent generic sinemet uk paypal mylan a1 pill imprint what is the generic drug for aricept can i buy doxazosin in canada viagra brazil praziquantel dosage for schistosomiasis vytorin prices costco diabecon without a prescription non prescription dapoxetine buy paxil online no prescription us are there any long term side effects of lexapro how to use brahmi capsules buy asacol mg online for where can i get some lasuna buy cialis professional online uk no prescription canadian drug company shallaki thyrohormone trusted online drug stores in canada buy cipralex online cheap fast tegretol deleviery buy diltiazem is it legal to order prescription drugs online buy liv 52 pills in the mexico are online drugs from india safe generic prednisolone mg buy deltasone dose pack instructions buy duprost online without a prescription doksazosin lek on line no script tricor for sale usa worldwide pharmacy diovan can i order parlodel suhagra mg usa buy actoplus met paypal accepted lov cost bupron sr erection packs 3 india cheap cozaar free delivery canada pill store order generic bactroban can you buy nizagara in ireland purchase erexin v in australia billig glucofage online kaufen cardura mail order india amantadine ms uk buy vistaril online without prescription astelin cost in canada where to buy deltasone prescription doksazosin lek cheapest rate non generic erexin v online lipothin online canada cialis professional without prescription canada generic phenergan online purchase femara without prescription coreg heart medicine what is lisinopril hctz 20 25 mg is it better to take synthroid or levothyroxine buy generic nitrofurantoin online no prescription tenormin coupon code doxycycline drug schedule can you take augmentin daily trazodone doctors online comprar lotrel original can you buy cilest in ireland best place to buy renova without a prescription where to buy alphagan ointment lisinopril fast india lamictal generic india trileptal ships from india purchase retino a cream 0,025 in us most reliable place to buy tetracycline online lamisil looking for purchase atomoxetin online brand name alli online what is the starting dosage for celexa uk pharmacies online that sell yasmin buy generic doxazosin online microzide cheapest rate cheapest premarin tablets uk buy genuine bactroban online purchasing zebeta online uk hcg weight loss injections side effects buy brand amoxil pills in the mexico cloridrato de ciprofloxacino para que serve c ratioph where to buy in canada zyprexa withdrawal symptoms atacand mail order india fasigyn drugstore.com lamisil pills for sale is methotrexate legal in canada is acyclovir over the counter drugs similar to zydis ovulation after clomid cycle copegus by mail betnovate c for scars olistat tablets price order zocor on line usa levothroid price india bactrim ds 800 160 mg best place buy methotrexate best way get pain pills emergency room mail order generic lamisil florida female viagra ordering buspar mexico yasmin usa cvs prices is it safe to order renagel metronidazole gel rosacea zofran purchase online cheap sinemet india why is there a shortage of brand levitra how to order prescription drugs online buy arjuna online from australia what types of naprosyn are there no prescription cheap methotrexate azithromycin diarrhea side effects isotretin medication overnight delivery buy cleocin 200 order diovan pharmacy hct tenormin overnight shipping cheap obelit to buy in the canada without a prescription can you get high on hydroxyzine hydrochloride 25 mg cialis in canada paypal roxithromycin online pharmacy shipped to canada purchase generic phexin buy snovitra super power online australia no prescription diflucan drug in germany pharmacy finpecia online purchase where to buy unisom with visa duprost prices best drugstore makeup brush cleaner mail order keflex online pharmaceutical wholesalers in northern ireland