18.09.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 96/74 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
WYDARZENIA
DOKUMENTY
strategia.jpg
testosterone enanthate online pharmacy comprare casa a cipro nord generic zocor for sale on line lioresal pill shortage where can i buy clomid uk aspirin regimen recommended dosage can you buy desyrel over the counter buy augmentin mg is it safe to order from online canadian pharmacies buy advair tablets viramune shoppers drug mart provera pills bleeding brand propecia buy clomid success cycle does the drug mobic cause weight gain ceftin from usa ampicillin in croatia tegretol woldwide shipping cheap decadron safe place order minocin generic calcium carbonate safe phone in order for brand cialis orlistat generic buy how to import levothroid ordering allium isabelle generic yasmin pill buy plendil online inderal for sale uk midamor to buy in england discount mirapex mg worldwide pharmacy unisom ceftin dosage for children over the counter zyrtec side effects ordering silagra generic viagra online weight gain after getting off topamax generic prednisolone safe zyban tablets (bupropion) generic uk paypal pilex buying geriforte syrup using paypal viagra rezeptfrei kaufen deutschland discount suprax what is the best way to buy viagra online singulair 4 mg tablet chew price viagra sale no prescription claravis side effects exelon current price what is clozaril for lamictal annual sales hydrochlorothiazide 10 mg etodolac 400 mg tab non generic avalide cheap lithium batteries sony omnicef 100mg cheep claritin coupons december 2012 norvasc 10mg amlodipine besylate gabapentin cause high blood pressure stopping seroquel side effects the online drugstore beconase aq dipyridamole dose tia why is there a shortage of advair diskus cheap acivir pills us drugs buy what is unisom sleepgels crestor 40 mg side effects Purchase actos 1 diabetes online canadian pharmacy apcalis sx tablets purchase on line buy levaquin pills in the australia best place buy minocycline pct buy isoptin singapore where can i buy cytotec in manila philippines generic crestor usa pharmacy amerimedrx reviews pariet without food most reliable place to buy tadapox online online pharmacy uk ireland flonase 100mg buy where to buy pilex ointment quickest xenical cheap zebeta no prescription bupropion tablets us online get metformin las vegas amaryl mg usa antabuse drug class cialis professional online ordering dulcolax over the counter dose levaquin now co uk cheap augmentin uk pet insurance quotes pharmacy online no prescription canada is skelaxin available in canada xenical orlistat uk cialis generico brasil prec,o over the counter water pills side effects buy hydrochlorothiazide hong kong purchase hoodia seeds what does acai berry supplements do buy zithromax no prescription bevispas mua my pham tenamyd o dau is generic atrovent effective where to purchase bentyl long term side effects of plavix etodolac new zealand generic ciprofloxacin 500mg tamoxifen tablets used treat reminyl mg tablet buy carafate suspension what does generic cephalexin look like canadian glucotrol xl drugs generic use styplon coupon online buy voltaren hong kong campo golf albenza all types flomax pills ou acheter du viagra a montreal neo medrol acne lotion pfizer glycomet 20 mg is naprosyn legal in uk detrol drug buy aciphex pills end stage chloroquine retinopathy can you buy reglan in ireland valacyclovir hcl uses como tomar zentel 200 mg cam you buy lisinopril canadian pharmacy how to buy cabgolin there generic flovent inhaler buy depo provera injection online no prescription how to take zantac 150 mg lipothin cost canadian avodart tablets purchase on line cafergot how to buy can i get dramamine over the counter saw palmetto better than finasteride buy lady era online can you buy over the counter in new zealand cheapest ventolin floxin otic side effects metronidazole antibiotic alcohol recommended dosage for antivert vente viagra montreal amaryl tablets order adderall online no rx hydrochlorothiazide medication guide vpxl cheap uk can you buy aceon over the counter in germany viagra super active now co uk abilify over the counter drugs vermox reviews can you buy cozaar fucidin medication order eldepryl phone orders drug market order aciclovir prescription slimming tablets uk pletal for men sale in uk 150 mg generic viagra where can i get lexapro pills deltasone express canada ezetimibe therapy mechanism of action and clinical update purchase orlistat on line in india cleocin gel over the counter cicloferon suspension de 60 ml nizagara without prescription miami zoloft canada prescription solutions by optumrx address over the counter erythromycin cream comprar flagyl er original en madrid cipla tadalafil 20 mg how much is elimite tablets norco sight 2 2013 review side effects of baclofen overdose generic name for ciprofloxacin nexium discount medications medrol dose pack pain medication my albenza coupons generic viagra at cvs how to use phenergan suppositories cipro tablets dosage where to buy zithromax z-pak lioresal direct pharmacy diovan cost in canada all types caverta pills order betnovate lowest price altace how to buy aldactone.com is demadex better than lasix albuterol sulfate dosage for infant can you buy betnovate over the counter uk how to take diltiazem er nitroglycerin in italia buy aldactone have no prescription xanax high feeling generic allegra dosage can i order amaryl no prescription in the usa lariam no prescription canada bupropion contraindications tinidazole results forum pet medication online cheap pyridium over counter dose dostinex online purchase mifepristone and misoprostol uk buy erythromycin online canada depo provera dose schedule lida weight loss pills india dipyridamole 50mg tablets viagra generica es buena can you get high off propranolol hydrochloride zyban generic name triamterene 37.5mg hctz 25mg tabs side effects periactin overnight pharmacy serpina drugstore.com costco pharmacy ciplox price legal to buy cymbalta buying zovirax in manchester pill rx health lasix products where can i purchase coreg metronidazole mechanism of action protozoa where is the costa allegra now compazine spansule discontinued current price vasotec buy viagra plus no prescription ortho tri-cyclen to buy in england how much does differin cream cost is zestril legal in uk cheap cardura no prescription hydrochlorothiazide with american express discount drugs at walmart what is januvia drugs discount vasodilan trazodone discount no prescription mail order prescription singulair how to buy coreg over the counter medicine that acts as estrace fertomid doctors online buy differin-gel-3 motilium suspension use what dosage does zyrtec come in how to buy tadapox in london buy diclofenac gel online from usa us pharmacy online tinidazole strattera cost 60 mg methotrexate ectopic dose gasex no prescription canada what does astelin histamine hydrochloride bactroban 2 cream uses who invented viagra wikipedia buy glucophage usa celadrin lawsuit can we trust trandate online anxiety medication zoloft side effects benadryl over counter sleep aid what is effexor xr drugs where to inject methotrexate for ectopic pregnancy clonidine infusion intensive care albendazole medicine online exelon for discount pra que serve prednisona bula purchasing sominex online uk levaquin prices cvs over counter acai promethazine limited india generic sildenafil citrate brands mtabs reviews pharmacy mexico acai ordering voltaren canada trimox rx buy finpecia pills in the australia legal buy aygestin online canada generic drug for lamictal toprol cheap canada pharmacy coupons for bystolic blood pressure medicine micronase spain over counter unisom barato risperdal consta delivery doxycycline and alcohol interaction viagras for sale what is depakote used for side effects zofran pharmacy coupons safe seroquel no precription what is tetracycline used for in dogs como comprar abilify can you buy propecia in ireland cheap atorlip-5 free delivery what is the dosage for zovirax buy propranolol online india erectile dysfunction trial packs buy metformin india is it safe to take 2 zyrtec pills buy viagra professional online at canada pharmacy sale overnight buy hyzaar citalopram hydrobromide side effects alcohol meclizine cheap uk alphagan online pharmacy uk cheap mobicosa perth disgrasil de laboratorios lafrancol buy over the counter glyset online aciphex drug oversea medrol dose pack cost with insurance obagi tretinoin .05 cream retin a cream 0.025 reviews meclizine over counter medication is leukeran legal in uk viagra wiki viagra generic benadryl 25 mg capsules flovent no prescription needed buy terramycin pills online where to buy pct in australia augmentin 1g indication order lozol online without rx voltaren capsules side effects colchicine 100mg cheap prednisone dosage for canine lymphoma buy pletal inhaler canada pyridium over the counter medicine stilnox mr tablets can you buy vasodilan in ireland aleve over the counter fast januvia deleviery buy atorlip-10 mg low dose seroquel for anxiety metoclopramide over the counter australia viramune generic wikipedia drugs prevacid side effects in infants flovent prescription coupons norvasc drug action cozaar 40 mg dose american express canada travel agency buy relafen uk prescription cleocin hcl canadian pharmacy cyklokapron how do i get viagra for free example performance enhancement drug how to get doxycycline for acne no prescription maxaman naprosyn online pay paypal buy nizoral perth australia eurax prices usa reglan reviews side effects voveran 10 mg cost mexican online pharmacies .. steroids sertraline withdrawal symptoms dizziness purchase zanaflex online online pharmacies india no prescription costo del orlistat what are the long term side effects of lisinopril pantoprazole dose stress ulcer prophylaxis protonix online australia where can i purchase rumalaya forte best pomegranate juice reviews buy cialis now.com online cefadroxil on line in the usa budesonide entocort vermox for sale uk nymphomax capsules erythromycin uses side effects what exactly does levitra do propranolol online ordering what is zithromax side effects generic triamterene in usa discount lipitor lipitor pfizer top 10 online zyrtec sites what is lopressor 25mg zyrtec withdrawal lawsuit atorlip-5 pills online in the usa can you get lipothin worldwide pharmacy evista what is combivent for pyridium canada discontinued lopid online canada and protonix where can i find viagra online kikisu can you buy zanaflex over the counter in germany amitriptyline prescription coupon ginseng no prescription canada purchase hyzaar pills wellbutrin withdrawal generic estrace 2mg purchase hoodia pills buy lithium from canada doxycycline monohydrate wiki xl pharmacy complaints tramadol no prescription online best mascara for dramatic lashes 2011 doxycycline side effects yeast infection buy prometrium tablets online where to buy vantin in canada safely buy acticin 100mg online get revatio las vegas luvox new zealand low cost decadron levlen coupon code cortisone cream betnovate can you get hydrochlorothiazide over the counter generic medication for asacol lady era over counter robaxin overnight without view topic order online viagra drugs what is the drug zyloprim used for ampicillin dose neonatal sepsis clomid side effects on men ditropan 5 mg tablets side effects altace without drug interactions pain meds buy online price of viagra in bangladesh ordering elocon usa how much is the generic plan b at cvs exercises for arthritis in fingers strattera on line purchase how to by cipro online how much does lipitor cost in ireland price of voltaren gel in canada ranitidine dose zyvox antibiotic resistance outbreak can you get cipro over the counter brand viagra canada no prescription generic from pamelor Purchase cialis professional 20 mg how to order glucotrol xl online salesforce vs lithium seroxat withdrawal side effects do i need a prescription for pyridium baclofen tablet sale med cab dostinex buy cheap diltiazem using pay pal meclizine pill shop discount code comprar viagra sin receta en farmacia desyrel patient reviews como comprar livros para o kindle no ipad propecia pro pack walgreens what does singulair help with the chepest motilium abilify reviews for bipolar citalopram pills buy glucophage uk serpina online western drug forzest generic lithium paypal order depakote online in usa celexa buy canada cordarone non perscription countries otc allegra prices cost of blopress without insurance seroflo discount viagras real name can decadron cause weight gain zyprexa olanzapine medication how to buy avodart in australia buy risperdal discount keppra 40 mg pharmacy coumadin over the counter is there a drug comparative to anacin motrin pills drugstore buy zyrtec hong kong amoxicillin tadalis sx medicine overseas pharmacy no prescription etodolac cheap motilium pills mg can you buy vytorin in ireland viagra super active canada overnight delivery percocet vicodin together can you get high off aspirin 325 mg generic name of amaryl m2 accutane before and after images can i get high on seroquel xr genuine trental best price minipress maximum dose nitroglycerin tablets usp 0.4 mg zantac pharmacy propecia online overnight shipping pharmacies generic buy chloramphenicol zerit xr prescribing information nizagara overseas discount ray ban rx sunglasses orlistat for sale in philippines order revia 120 mg lotensin spain isotretinoin forum 2012 keflex 500mg capsules haldol usa no prescription zerit in the uk blue round pill abg 100 can you buy zebeta prescription pharmacy technician salary canada 2012 diclofenac compared order premarin no prescription reviews on aleve generic pilex cost protonix over the counter substitute ventolin price australia levaquin dose adjustment renal failure how much is ranitidine tablets leukeran costco buy cheap lipitor buy generic hydrochlorothiazide online is mail order skelaxin safe buy kamagra gold astrailia does promethazine 25 mg tablets have codeine in it comprare vardenafil italia birth control without an rx purchase kamagra best price for real mycelex-g arjuna express canada clomid reviews and dosage rogaine 2 for dogs buy long time side effects cialis jelly best price brahmi 365 pharmacy alternative 500 mg valtrex valacyclovir hydrochloride prednisone generic name trade name diovan where can i buy best site to buy finasteride buy sominex australia can you buy duphalac over the counter in germany vet medicines online australia order zanaflex in what is levofloxacin used for canada drugs metoclopramide with prescription advair coupons printable 100 50 where can i buy cheap cytotec benadryl to buy from europe xenical 120 omline remeron online kaufen buy cheap lotensin citalopram generic name cost of citalopram 20mg feldene gel side effects avalide side effects long term use buying nitrofurantoin from canada no prescription blount discount pharmacy acheter pas cher lozol alli cheap online cheap generic effexor xr safe place order voveran sr tamoxifen purchase online endep for men sale in uk lasix cheap uk pharmacy buy retin-a 0,05 cheap zestoretic generic wikipedia drugs cheap renagel india risperdal to buy in australia where to buy lamisil once prevacid daily use reviews florida silagra generic erection packs 2 what is viagra used for women alli by mail qnexa online pharmacy where do i diflucan in india viagra for sale in nz para que se usa ciprofloxacin hcl 500mg drugstore renagel what does furosemide do for congestive heart failure erythromycin mg price buy alligators hide notice diprosone 0.05 cre`me buy isoniazid paypal caverta delivery london biaxin generic cheap costs colospa brands india buy zyvox no prescription fast delivery what is siberian ginseng used for sustiva for sale casodex tablets 50 mg when will nexium have a generic nexium mg india best pharmacy to order desyrel v-gel where to get can you buy a visa gift card online with paypal order floxin medication by mail order motilium without prescription where to get xalatan pct buy lisinopril 10 mg lipitor 10mg tab order prograf online colospa no prescription compare prices generic alesse 21 drugs viagra cialis levitra samples tenormin shipping overseas zolfran odt canada what is zofran odt used for indian femara pravachol for sale uk india generic amaryl mg uroxatral australia pharmacy erythromycin tablet reviews erexor billig kaufen keflex 100 mg/ml childrens singulair over the counter order generic diltiazem valsartan 80 mg tabl phenergan best online non prescription pharmacy capoten generic name propranolol side effects rxlist order danazol online uk non prescription relafen advair diskus doctors online buy pulmicort respules online how long does it take for risperdal to wear off orlistat 60 for sale maxaman side effects no prescription erexin-v sale buy augmentin discount prevacid usa no prescription allopurinol in usa cicloferon suspension pediatrica canadian rx drugs illegal zetia drugs generics i pill cipla patent abana himalaya drug norvasc tablets used for astrazeneca inderal 40 mg tinidazole 20mg tab buy cialis soft online no prescription canada where do i buy premarin worldwide pharmacy actonel grifulvin v next day does pomegranate juice boost testosterone is it safe to order evista order generic propecia generic for alesse gluten free fluconazole 200 mg tablets use insurance groups for young drivers provera 10mg tablets used seroflo 5mg tablets what is nexium 40 mg used for costco pharmacy entocort price voveran sr without prescription canada Purchase lisinopril 40 mg where to get ranitidine cialis side effects skin rash 18 to buy benadryl order cytotec lowest price cheap generic etodolac acquistare fincar in italia hyzaar ds 100 mg furosemide injection rxlist anafranil not generic remeron medication information anticonvulsant tegretol carbamazepine side effects antifludes jr para que sirve uk buy accutane online cheap buy finax usa indian pharmacy cephalexin vytorin order online i pill motilium website zovirax 800 mg price suppliers of topamax in us are online pharmacies safe and legal to buy cialis in uk aricept for purchase where to buy cheap generic revia cheapest ophthacare orlistat shortage update may 2012 meclizine on line purchase abana billig kaufen brand lipitor buy accutane dosages for weight redustat 120 mg liomont buy gabapentin online cheap walmart canada pharmacy phone number topamax dosage bipolar do you need a prescription for lipitor eurax order buy abilify from canada prescription billig renagel online kaufen is it legal to buy prescription medicine from canada buy coumadin online no prescription order voveran overnight is floxin otic over the counter fast skelaxin deleviery caverta prices usa simvastatin dose equivalent atorvastatin what mg does lopressor come in ic lisinopril side effects malegra fxt buy hytrin australia proscar in italia cough syrup codeine promethazine over counter low cost serevent xeloda shipping overseas anxiety symptoms in children buying zetia tadacip no prrescription omeprazole side effect gas is there a shortage of nizoral cabaser reviews is voltaren gel available over the counter in canada cialis 3 day discount drugs propecia mexico pharmacy what are the side effects of micardis can i buy strattera in canada buy rumalaya online from usa toradol lawsuit nfl what is unisom for half price blopress licensed pharmacy singulair using betnovate on face abana offering canada drugs tamoxifen buy australia order acivir pills 2 pharmacy medicine comparable to effexor xr can strattera get you high luvox medication where to buy renagel 800 mg price online pharmacy school pharmacists azithromycin dosage for acne consulta remedio sertralina how much does zofran cost buy nizagara 80 mg online valtrex order in canada metformin 500 mg buy online how to take lansoprazole 30 mg generic allopurinol overnite shipping provera dosage instructions better than tadapox robaxin 750 mg vs. soma where to buy cheap generic fincar can buy kamagra oral jelly online generic synthroid uk paypal drug store news continuing ed order erection packs 13 from possible side effects of clindamycin side effects medrol dose pack viagra uses side effects interactions drugs zyvox sales 200 diabecon limited india online drugstore reviews trazodone limited india amaryl where can i buy it where can i purchase tenormin cheap promethazine usa what does differing weights and differing measures mean levaquin attorney florida generic name tofranil celadrin next day delivery canada rx d atrovent nasal spray online roxithromycin sandoz 150mg tadalafil singapore buy amitriptyline in singapore cheapest place to buy trazodone sominex comprare thuoc olanzapine 10 mg all types metoclopramide pills zentel buy online citalopram hbr 20 mg tablet picture tadapox 100 review prevacid medication guide novolog mix 75/25 non generic order adalat drug motilium results forum side effects of albendazole in pregnancy buy rumalaya fast shipping vpxl online without rx suprax 100 syrup tadapox without a prescription generic chloramphenicol in usa viagra soft phone orders can you buy antibiotics over the counter in usa overnight shipping synthroid azithromycin 500mg and alcohol what is the generic name for strattera elavil generic available radio italia live in streaming kamagra over counter uk femara ships from india propranolol mexico companies only buy minoxidil 10 australia discount generic vermox viramune drug schedule doxycycline now lithium ion car batteries for sale is levothyroxine sodium the same as levothroid albendazole online purchase buy augmentin online europe side effects of tricor 48 mg youtube stats where to buy propranolol uk which is more effective zyban or champix suprax with no rx what does it feel like when you take zoloft original moduretic online cialis canada online pharmacy -generic que costo tiene orlistat vente de midamor au quebec buy evecare 50 cialis medication order kroger pharmacy coupon transfer 2013 legal to buy propranolol us online pharmacy no prescription ponstel is synthroid available in australia differin buy on line quality of drugs from india generic zyvox safe relafen for sale australia keppra perth australia best price prevacid combivent online without prescription brand betnovate for sale nexium 40 mg prescription drugs common uses for ceftin order non generic metformin benicar hct in canada can i get pregnant whilst on depo provera pre order alli free coupon for hoodia post cycle therapy fincar baclofen pump lawsuit minocycline hydrochloride is there a generic form of flovent florida discount rx card erythromycin ophthalmic ointment purchase pastor cilas malafaia roxithromycin visa purim online activities cialis online lloyds pharmacy what happens when you overdose on anxiety pills indian pharmacy diclofenac finax for sale philippines lisinopril buy online mexico can i buy viagra from tesco pharmacy ordering minocin order lasix pill biaxin australia is there a generic form of viagra zetia now co uk generic drug antivert phenergan suppository dosage what does chloramphenicol eye drops do liquid cialis orlistat lesofat manufacturer paroxetine 20mg side effects florida cyklokapron mirapex rls weight gain buy topamax online reviews examples of a cialis prescription generic antabuse switzerland order zovirax online no presctiption www. cialis 20m tabalafil can you buy viagra over the counter in the uk can you take penegra daily biaxin to buy where can i get alavert cheapest cardura in the uk generic cialis tadalafil reviews clear pharmacy jobs northern ireland zoloft drugs information zoloft tablets ingredients historical exelon stock prices cheapest caverta buying dostinex from canada no prescription online buy cheap antibiotics drugstore amitriptyline dose for sleep remeron in the uk now zestril comprar advair diskus over the counter breathing obstructive cordarone drug classification buy fucidin without a script flying with lithium batteries usa what are side effects of lisinopril 20 mg online pharmacy coversyl pfizer zithromax alcohol zanaflex rxlist what is liposafe sinequan woldwide shipping cost viagra spain original fml forte online order finpecia from rogaine 2 order online zestoretic in the uk online pharmacy no prescription needed differin cheap stromectol free delivery limits on buying claritin d combivent discount card buy fluoxetine for dogs mentax reviews canadian aciphex drug buy renagel online overnight what is benadryl dosage for adults elimite cheap canada pharmacy proscar in usa shallaki drug class buy aciphex 200 buy viagra online next day delivery uk buy cheap generic alphagan prilosec low cost best pharmacy price for cialis buy florinef fast shipping birth control pills anafranil india generic.com life insurance calculator coreg where can i buy it acai online australia what is tetracycline skin ointment used for can order evista online finasteride generic cheap from asia mail order generic nizoral cheap buy abilify generic aripiprazole where to buy cheap generic citalopram which boots stores sell viagra ayurslim order voltaren gel active ingredients come comprare cialis generico cephalexin buy online us aygestin online usa where to get free cymbalta side effects of phenergan dm naprosyn generic 2013 drugs viagra.com accutane gel side effects buy cialis super active fast shipping hydrochlorothiazide where to get what does antabuse there generic rhinocort aqua can you only get allopurinol on prescription paroxetine overdose serious we are david bailey what is the dosage for benadryl for dogs buy asacol with no rx safe to buy generic premarin from canada levothyroxine sodium tablets for dogs topamax recommended dosage for weight loss new medication to replace coumadin cialis indian pharmacy liquid orlistat review power slim acai berry diet reviews ciplox online cheap propecia without a prescription from india buy procardia cheap buy prednisone without precription western drug lariam buy compazine boots donde comprar neurontin antabuse shopping liquid maxalt review cheapest viagra price buy clomiphene tablets cephalexin generic for purchase extendaquin lowest price zebeta over counter uk ralista usa sale top 10 online kamagra sites albendozle dosage for dogs order non generic brahmi what is cialis soft tablet canadian zestoretic buy viagra soft no prescription fast delivery albendazole through drug elbows alesse medication oral contraceptive levonorgestrel and ethinyl estradiol buy diflucan online no prescription antifungal sale levitra super active minomycin for acne does it work protonix mg buy national shortage of compazine prednisolone acetate eye drops for dogs side effects what medications make depo provera ineffective buy fucidin cream us purim costumes online cheap avodart dutasteride cheapest chemist to buy viagra how to import vpxl baclofen anxiety forum order cardizem on line usa is priligy available in pakistan best anti depression and anxiety medication drug interaction between diltiazem and simvastatin buy vantin paypal lanoxin 100mg cheep can you get high off tamoxifen buy sinequan online india side effects of desyrel comprar lasix pela internet generic uk paypal bupropion beat way to order dramamine purchase advair diskus in india cheap calandar order kytril pharmacy order dilantin with no perscription minocycline reviews for perioral dermatitis buy cialis super active online australia no prescription is nexium prescription only donde puedo comprar amantadine max daily dose protonix pharmacy that sells adalat tri levlen generic equivalent mail order strattera online rx express pharmacy grove city purchase amitriptyline on line in australia best generic tetracycline sites lasix canada cost megalis 20 tablets used low cost overnight zyprexa where can i buy viagra over the counter in canada strattera discount coupons cheap online valtrex generic brand deltacortril enteric 5mg tinidazole capsules doxycycline rx dosage trazodone cheap uk cheap finpecia online viagra or cialis for women birth control pills viagra sublingual cheap coumadin us canadian online pharmacy for florinef american prilosec buy mentat online pharmacy can you buy atorlip-20 over the counter toronto canada pharmacys adalat weight gain aceon lawsuit settlements how to use differin effectively pariet echeck nexium store drugs effects where to buy alli diet pills side effects is pyridium legal in uk oral contraceptive pill alesse cialis super active overnight delivery online pill cheap medicine similar paxil what is amantadine mg used to treat online pharmacy buy tetracycline approved canadian fucidin generic release date amoxil side effects in cats can i get high off topamax comprar risperdal pela internet prinivil online cheap suprax prescriptions what is sandoz bupropion sr free or low cost cialis jelly buy dramamine with paypal is celebrex better than voltaren 24 hour pharmacy canada enzyte reviews does work what is strattera for add flomax no prescription needed american lipitor cytotec tablets purchase on line indocin dose preterm labor buy bactrim 100 didronel doctors online buy generic furosemide with bonus where do i combivent in uk walmart pharmacy jobs colorado elocon tablets buy buy inderal in usa baclofen how long to take effect celexa 30 mg tablets yasmin boland moonology ventolin tablets 150 mg pharmacy buy drugs cardizem can i make beconase aq best site to buy minocycline benzac pharmacy order januvia price in pakistan nolvadex delivered to your home celebrex pills buy online what is the difference between lamictal and lamictal odt buy zithromax online no prescription canada hytrin for sale usa buy hong kong astelin generic prescription max dose of hydrea amoxicillin 500mg drinking alcohol buy differin online in usa tricor share price iii hoodia nopal cactus enhanced weight loss reviews atorlip-5 costco order does alli work us cat allergy symptoms itchy skin buy grifulvin v perth australia lexapro generic for ciplox 10 mg cost non generic elocon generic pharmacy philippines job hiring maximale dosering diclofenac what is carafate medicine for viagra sildenafil citrate kaufen buy tretinoin cream 0.1 online prandin cost clonidine 10 mg cost does alli diet pill really work keppra drug store online silagra generic uk bactroban western australia dosage for cialis discount capoten tenormin uk boots finpecia online pharmacies brand viagra 100mg can order dutas canada buy cheap avalide using pay pal where can i get cabgolin from levitra 10 mg orosolubile prezzo ordering low dose digoxin cafergot dosage administration diclofenac patch buy buy mycelex-g online reviews antivert overnight delivery buy cheap ciprofloxacin and tinidazole-side effects where to buy albendazole ointment micardis with american express rhinathiol wiki western drug fosamax fast cleocin deleviery bentyl medication interactions side effects reviews on cymbalta 30mg revatio prescription coupon nitrofurantoin reviews for men no prescription procardia sale buy bupron online no prescription canada billig metoclopramide online kaufen cipro sale online diclofenac potassium shelf life clomid tablets for women allopurinol next day shipping plavix 100 mg what types of benadryl are there baby aspirin and ivf when to take tadalis sx tablet sale losartan spc aspirin 100 review ditropan online india lexapro discount copay order dilantin 100mg buy acai berry in south africa generic viagras mexican pharmacy no prescription chloramphenicol kamagra pill shortage moduretic australia price flovent how to buy valtrex dose for herpes outbreak what are dulcolax tablets skelaxin for sale online dipyridamole dose stroke price of lamisil tablets ultra low dose antabuse trial erection packs 1 usa no prescription sumycin coupons pariet canada online no prescription unisom suppliers overseas accutane reviews and results generic viagra plus overnite shipping buy leukeran inhaler canada buy allegra d cheap other clomid ovulation calendar for girl can you buy lamisil canadian pharmacy terbinafine research grade zovirax buy calan mg atrovent generic equivalent voveran sr online shipping bactrim limited india atrovent best price what is snafi tadalafil over the counter tretinoin (retin-a) cvs pharmacy hoodia ambasciata cipro in italia l-tryptophan usa sale what does prednisone look like fake alli pills on ebay buy florinef online with mastercard best place to buy retino-a cream 0,025 over the counter antibiotic ointment for acne what does purim sameach mean recommended dosage of aspirin for children provera period how long which uk site to buy anafranil capoten on line promethazine and codeine syrup for sale carafate tablets purchase on line buy seroflo cheap can i take a double dose of claritin walmart alli order coreg tablets generic noroxin cost metformin 500 mg tablets picture buy benicar hct no prescription buying generic viagra online reviews can you buy vpxl online minocycline tablets us online overnight aricept prices discount trazodone tablet sale claritin spain silagra for sale philippines differin over the counter australia brand viagra 40 mg dose can you get high off zyloprim buy prescription needed bactrim no rx astelin without a prescription most reliable place to buy eurax online skelaxin to buy buy brand innopran xl how much does once a day cialis cost doxycycline without insurance online pharmacy technician schools indiana long time side effects glucotrol xl canadian family pharmacy legitimate cheap mobic sale uk benefits of taking ginseng tablets list of tesco stores selling femcare can you buy allegra d online ver habana blues online gratis remeron online in usa tesco pharmacy bridgend opening hours what is promethazine used for treatment long term side effects of zovirax what is the generic for celebrex vpxl pas cher italie indian generics online pulmicort discount ephedraxin low cost tadapox is generic hyaluronic acid available in usa albuterol atrovent dosage cost of zyrtec without insurance costco pharmacy quibron-t price purchase minocycline cheap buy crestor rosuvastatin nizoral dosage too high glucophage 500mg where to buy abilify medication fertility drug bromocriptine parlodel will generic protonix available how much is flovent tablets describe the mechanism of action of danazol safe place order medrol is mail order lasuna safe order zyloprim online with visa decadron costco how many mgs of trazodone does it take to overdose where can i order deltasone what is furosemide used for in cats pravachol 20mg tab viagra competition buy sinemet 10 online cytotec overnight delivery generic metoclopramide for sale on line discount pyridium mg buy diovan online reviews fertomid from europe can you buy flonase over the counter provera 20 mg per day luvox cr where to buy lamisil ointment order viagra from usa minocycline mg tablet cheapest sinequan trazodone online in uk proscar is the generic drug of walmart 4 10 dollar drug list bystolic generic release date forzest comprar where can i buy accutane in australia buy viagra jelly without a prescription from canadian pharmacy low dose aspirin for pain what is the common dosage for viagra atorlip 20 viagra professional sale cheapest sildenafil how many dramamine pills to hallucinate triamterene on the internet bactroban without does clomid cause you to gain weight sexpillscenter viagra lasix 100 mg iv viagra 4 hour warning capoten costco buy valtrex over counter anafranil online canadian tamoxifen generic release date buy roxithromycin usa do you need rx levlen nitroglycerin best price what is prevacid drugs can order capoten online cheapest kamagra soft tablets uk comprar propecia generico espan~a atrovent free shipping elavil pill shop discount code buy prilosec online in usa how to get serophene on line prometrium prices cvs cymbalta drugs online purchases valtrex tablets uk baclofen pump cost india voveran sr price us pharmacy online lipothin ponstel 250 mg generic buy levothroid inhaler canada cipro and birth control pills best site get deltasone clonidine uk online side effects of cordarone tablets taking viagra recreational use viagra jelly generic release date cordarone for discount buy cialis pills proventil birth control online us buy kamagra with no rx get zerit las vegas generic medicine store in south delhi depakote bipolar drugs mycelex-g canadian pharmacy dostinex from australia crestor tablets for sale taking clomid and drinking alcohol how to take eurax viagra cialis levitra side effects reglan epocrates online emsam tablets uses western drug clomid very cheap cefixime zyprexa zydis generic what is the generic form of lipitor pantoprazole 20 mg iv how much is ethionamide tablets can i get high on citalopram hydrobromide ordering uroxatral como comprar livros generic uk paypal clozaril compare prices purim promethazine dosage during pregnancy canadian pet pharmacy online generic lipitor vs lipitor effectiveness non prescription birth control online order propranolol online in usa reviews forum buy propecia order azithromycin online canada plavix and aspirin lawsuit how easy is it to get a prescription for viagra order zyvox canada ordering lamisil usa viagra pricing walgreens buy dipyridamole uk sertralina efectos secundarios largo plazo order micronase online in usa get doxycycline over counter furosemide drug store online cialis soft online sales buying zocor online cheap rumalaya liniment buy online viagra pfizer buy online ephedraxin without insurance tenormin no prrescription vipps approved canadian pharmacy zovirax online shop azithromycin side effects azithromycin chlamydia celebrex lawsuit 2012 top 10 online sustiva sites oil free drugstore foundation best price for real metformin lamisil 100 dramamine new zealand cheapest place to buy lotrisone order generic topamax drugstore princess tumblr how to take care of calandiva plant phenergan coupons atarax mail order order premarin 0.9 mg aciclovir 400 mg tablet how to take sildenafil citrate tablets ditropan tablets uses mail order medications from mexico buy cozaar with e check valtrex dosage herpes simplex canada buy yasmin without prescription how to order liposafe generic rogaine 2 usa pharmacy ventolin inhaler pregnancy category how to purchase brand advair diskus online methotrexate generic release date nizoral cvs pharmacy non prescription zerit ciplox generic losartan cozaar wikipedia viagra plus price amaryl over the counter india cialis sale uk pill filmer online vampire diaries asthma steroid inhalers names order uroxatral tablets where does lasix work at in the body order lady era cheap order cialis sublingual cheap jobs in cipla pharmaceutical company baddi buy cialis daily use nolvadex buy forum vasodilan rx glucotrol xl 20 mg ceftin price average accutane settlement buy decadron hong kong can exelon capsules be opened costco pharmacy levitra plus price nolvadex generic drug mexican suprax canada levitra on line purchase serevent cheap seroquel 25 mg street price purchase colchicine uk lexapro 40mg what does lipitor pill look like what is the cost of arava is generic avalide available in usa buy kamagra online next day delivery does saw palmetto make women gain weight buy tamoxifen overnight shipping usa where can you buy hydrochlorothiazide hctz glycomet 1000 sr zestril daily use reviews what is sominex pills used for arimidex woldwide shipping buy generic tamoxifen online deltasone india danazol pas cher italie where to emsam canada pharmacies online that sell cholestoplex no period after clomid cycle hyzaar 100 50 for sale tamoxifen free shipping mexican pharmacy no prescription atorlip-10 order effexor xr on line usa chloramphenicol buy online order lotensin pills buy metoclopramide online with out prescription sublingual sildenafil citrate nizagara purchase pharmacy orlistat xenical de roche-precio proventil order by phone aciclovir without insurance cheap provera pills methylprednisolone 4mg dosepak 21;s side effects order generic lotrisone how to purchase rosuvastatin online order augmentin online no prescription with a visa buy vytorin online reviews cheap zithromax 1g how to by acivir pills online canadian pharmacy depakote er do i need a prescription for nimotop generic xenical schweiz robaxin without prednisolone in the uk now half price cialis sublingual fincar in italia what is bupropion for switching from ambien to trazodone effects isoptin billig kaufen amoxil 875 mg cvs pharmacy discount prescriptions tadacip online usa no prescription s-pantoprazole 20 mg price a prescription without insurance buy hytrin no prescription cheap zithromax what does snovitra super power buy brand torsemide generic from retin-a 0,05 what is the aspirin dose for dogs how to buy finasteride online clomid ovulation calendar legal buy viagra soft online canada bactrim cost canadian leopard print air max 1 size 4 sildenafil generico in farmacia what is prednisone 20mg buy clozaril online from mexico best generic silagra review triamterene shortage much does generic topamax cost costco brand zantac buy generic orlistat cheap new gonorrhea treatment guidelines fucidin cream for acne treatment can you buy zithromax online buying aricept for dogs xenical on the internet propecia cost per pill innopran xl doctors online how often do you have to take antabuse cozaar causes weight gain flovent pill canadian generico da pomada betnovate order live crawfish buy amitriptyline online india no prescription buy claravis online compazine side effects treatment cheap super kamagra uk esomeprazole magnesium 40 mg ec cap do you need a prescription for ventolin in england allegra shoes winston salem forzest where to get triamterene hctz side effects buy cheapest orlistat serevent without insurance digoxin medication information can you get high from snorting seroquel low price effexor xr uk what is nexium prescribed for what is the generic name for ranitidine dutas daily use reviews mirapex max dose for rls what is chloroquine aralen buy sumycin singapore cleocin shoppers drug mart buy albendazole 80 mg online lopid for sale australia fluoxetine tablets purchase on line what is robaxin for horses retin-a 0,025 spain there generic form vytorin what color is pravachol serpina buy canada buy albuterol australia long after accutane alcohol generic retin-a 0,05 in usa proventil hfa usage order bactrim from uk without prescription sinequan generico online us pharmacy online amitriptyline buy brand celexa top 10 online citalopram sites pharmacy buy tetracycline online drugs terramycin brand viagra generic cheap costs prescription celebrex price topamax in the uk prograf pill canadian buy actavis promethazine codeine online celebrex roche precio argentina spiramycin metronidazole wiki lanoxin by mail do i need a prescription for evista cost of haridra fast cephalexin delivery lipitor generic manufacturers generic name yasmin pills purinethol online be-tabs prednisone 5mg tablets can i get albendazole buying ranitidine using paypal buy casodex pills buy testosterone online in chicago norco sight 2 2012 review effexor reviews 2012 generic flonase usa pharmacy viagra is for men what is for women zentel albendazole suspension celebrex by mail order cipla field call download finasteride buy sumycin ordering no prescription genuine amitriptyline best price precio tienen pastillas cytotec clozaril for sale online online drugstore cheap allopurinol non prescription extendaquin pharmacy where purchase septilin overseas pharmacy no prescription pilex what is metformin tablets doxycycline generic alternative ringworm medication cvs buy alli over the counter canadian food and drug inspection agency buy sarafem without a prescription from canadian pharmacy order cardura doxazosin mesylate maxalt for migraine user reviews floxin buy canada tricor new zealand suprax cost walmart reminyl pharmacy prices list what is nizagara pills used for bactroban visa what is nexium esomeprazole houses for sale in st davids artane propranolol natural source is there a generic available for cozaar best online canadian pharmacy no prescription viagra buy cheap colchicine using pay pal long time side effects quibron-t minocin cheap uk brand name mestinon online cheap maxalt pills order amitriptyline no prescription cheapest list of pills that will get you high lincocin without a prescription from us tadalafil online order where to alesse massachusetts mg cefixime 400 mg orally single dose side effects cephalexin uk advice on taking viagra maxalt generic cheap costs buy actos cheaper combivent where to get asacol generic reviews ampicillin on line in the usa order asacol online in usa metformin hydrochloride 1000 mg+weight loss buy altace in singapore viagra-toll-free-number mail order viagra legal erexor weight gain buy fertomid paypal accepted is vermox safe for kids cheap abortion pill online purchase generic maxaman are injectables better than femara buy allegra drugstore fexofenadine feldene buy online ireland equine ivermectin wormer stilnox tablets buy beta blockers online estrace medication online buy aciclovir tablets no prescription viagra alternative herbal supplement super active overnight delivery cheapest generic cialis kamagra gold australia best price for real methotrexate buy trileptal 10 feldene tablets dosage buy drugs online can order leukeran canada buy tadapox astrailia villages florida viagra tegretol schedule drug comprar isoniazid original en madrid zovirax maximum dosage canadian pharmacy indinavir buy viagra generic promethazine coupons paroxetine 40 mg side effects side effects of levlen 30 current kwikmeds coupons fincar online usa no prescription pharmacy online review cheap generic artane protonix prevacid buy without can you pharmacy buy diovan online nolvadex dose pct can you get pregnant while taking cymbalta viagra scarborough toronto orlistat cheap uk purchase generic xenical generic uk paypal amantadine hydrochlorothiazide trade name in india buy cialis online canada imitrex mail order diltiazem generic reviews anafranil dose mortelle buy renagel in india online voltaren on line no script tenormin mitis bijsluiter can we trust atarax online paxil dosage for depression prinivil over the counter provera generic india low dose accutane treatment rosacea donde puedo comprar las pastillas yasmin buy ciprofloxacin online buying imitrex using paypal causes ramipril cough amantadine 15 mg capsules how much does augmentin 875 cost original tenormin online erexin-v mg tablet cialis pharmacy cialis periactin dosage trandate dosage instructions prograf ordering online pharmacy arthrotec forte ulotka order beconase aq medication by mail protonix pills sweat emsam medication where to buy side effects of wellbutrin sr 100mg elimite pill shop discount code torsemide mail order viagra 100 mg duration where to buy zithromax online uk duphalac side effects pregnancy digoxin mail order retino-a cream 0,05 prices cvs tadalis sx 5mg tablets differin from usa pharmacy mail-order capoten sinemet is indicated in the treatment of what disease doxycycline capsules bp 100 how to buy himcolin buy chloramphenicol online india buy cheap clomid us clomiphene plavix dose in acute mi isotretinoin cheapest www.cialis.and viagra com what class of drug is danazol xenical 100 best place buy lipothin pct crestor perth australia buy cheap generic aldactone adalat on the internet reviews on nitrofurantoin online hydrea india buy canada no prescription for norvasc is dapoxetine available in australia crestor drugs to lower cholesterol kamagra shop bewertung buy prednisolone 5mg for cats cheap generic antabuse get benicar las vegas ordering prevacid mexico sodium diclofenac 50mg dosage synthroid pills by color beat way to order kamagra hyzaar complaints buy allegra quick clarithromycin 500mg tablets buy bupropion new zealand online how much does keppra cost without insurance compare prices oxytrol clomid for men how long non prescription januvia pharmacy original aldactone online erythromycin for acne online pharmacy what is levoxyl prescribed for unicare pharmacy artane castle cardizem generic drug are levitra and viagra the same proventil barato where to buy toradol injection what is biaxin pills used for pan american lithium ord amantadine uses medication chinese cialis tadalafil is it legal to buy valium online in uk seroquel weight gain percent indocin for dogs buy where can your buy aciclovir vasotec free shipping speman canada prescription us online pharmacy no prescription estrace buy generic clomid online with prescription ampicillin trihydrate buy revatio dose stardust artane antabuse implant uk meclizine 25 mg cost where can i purchase skelaxin famvir 50mg tablets brand viagra price india how do you test for chlamydia in your mouth can dilantin make you gain weight buy avodart astrailia can norvasc get you high order online no prescription generic cipro ventolin price uk best place to buy seroquel buy cheap overnight aldactone without pyridium tablets us online pharmacy drugs that get you high fosamax from canada most reliable place to buy cialis super active online what does motrin 800 mg look like allegra allergy australia free viagra samples moneyback canadian pharmacy cheap strattera atomoxetine side effects of sibutramine hydrochloride monohydrate capsules reviews on unisom natural nights where can i buy femara alphagan online in canada i pill brand cialis website overseas pharmacy no prescription rumalaya forte where to buy antabuse in canada sports medicine patient advisor upper back pain buy finpecia online without a prescription levitra professional mg canada discount remeron mg does viagra work yahoo drugs can you buy benicar fast worldwide shipping prednisolone eye drops rx list trazodone side effects high blood pressure is vytorin better than lipitor doxycycline for dogs with kennel cough quantas gotas usar de berotec e atrovent cymbalta rx number atorlip-10 prescription coupon como comprar cytotec en guadalajara tricor cost walmart benzac ac 5 onde comprar clomid for sale in canada lipothin no prescription canada penegra price in pakistan cheap allinclusive holidays planet x list of tesco stores selling zestril us pharmacies online that sell amaryl how to purchase amitriptyline online how to get a viagra sample side effects of natrol acai berry diet brand betapace for sale zyvox pharmacies actoplus met tablets on line to buy viagra super active tablet sale