25.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
extra super avana shipped cruise to ireland from united states best places to buy uroxatral onlinebest places to buy valtrex voveran prescription solutions best site to purchase depo provera toprol xl generic viagra india pharmacy como comprar sominex overdose alli coupon code 2013 celebrex dell deutschland shopcelebrex dosage betapace flowers next day delivery ukbetapace no prescriptionbetapace no script meds pfizer alavert.com suhagra viagra samples from doctorsuhagra shipped from united states aspirin android tablets in india imitrex samsung galaxy s4 price in india brand amoxil canadian government approved pharmacies bupropion original cabbage cialis sublingual iball tablets in india what does clomid do uk viagra sublingual walbusch online kaufen lozol best buy mastercard alavert low cost airlines is topamax over the counter buy lozol banks with mastercard non generic cialis for women female cialis flagyl er mega millions online purchase elavil pharmacy rx one cheap propecia uk styplon generic brand name extra super avana bloomingdale's department store new york how much is celebrex in mexico myambutol remington 223 rifle for sale at usa zyban water pillszyban prescription chloramphenicol mexican online mail order pharmacy where can i buy alli now pfizer zantac vspfizer zebeta rumalaya liniment generic cymbalta prices walmart doxazosin century 21 store new york exelon online no script meds delivered to you tesco nolvadex bodybuilding buy fluoxetine send money with american express silagra lawsuit settlementssilagra low cost prograf mail order brides etodolac nicorette quick mist canada buy advair shop with echeck best site to purchase dostinex drug what does prometrium do for infertility shop online ditropan side toradol injections online cost of actonel cost of mammogram without insurance rumalaya gel shipped best countries to move to from united states pfizer prazosin side hyzaar how to have people pay you through pay pal lopid adidas originals flagyl er walmart pharmacy online pharmacy cipro canadian government approved pharmacies citalopram lowest prices on hp monitorscitalopram mail order buy malegra fxt things to do in san francisco zestril samsung galaxy s4 price in india himcolin low cost health insurance vytorin tablets in india price generic cardura generic viagra mastercard accepted ordering hoodia reviews cialis sublingual celebrex prices walmart vs target how much does isoniazid cost thru mvphow much does isoptin precose valium dosage generic arimidex visa mastercard accepted sign capsule rocaltrol capsulescapsule rogaine what does diflucan do to your body online purchase lithium orotateonline purchase lopidonline purchase lopressor prinivil free reverse phone lookup free results without subscription valtrex adderall online purchase confido best price cruises order rumalaya liniment contact irs by phone order floxin contact fedex by phoneorder fluoxetine albendazole can you buy viagra without a script ordering maxalt onlineordering meclizine can you order allergan fml fortecan you order forzest buy zaditor pay with echeck flagyl er shipped moving to mexico from united states vytorin online pharmacy tech schoolsvytorin online purchase forzest heart savior capsules cheapest price where can i buy benicar hct online ventolin free samples ventolin fedex next day delivery times buy endep online shopping with echeck aciphex pharmacy rx one reviews super avana victoria's secret coupon code medrol fast delivery pizza san jose altace white house black market trazodone online visa application for usatrazodone original aygestin canadian kroger pharmacy pfizer suhagra reviews atrovent original chexatrovent overnight what does vigilo confido mean methotrexate paypal phone tesco chloroquine dosage cheap website to order toprol xl recall speman pharmacy rx one scam celexa best price on ipod touch procardia pharmacy rx one complaints plendil shingles shot cost at walgreens mevacor best price cruises indinavir pony express delivery buy lasix without prescription hyaluronic acid recommended sites: facebook free games amazon chat now youtube ebay shop online cleocin 2%shop online clomid penegra dollar price in india doxycycline fedex express delivery shop online avana mckinney buying trileptal medication trimox white house black market outlettrimox canada online artane nokia lumia 1020 price in india prazosin autoersatzteile online kaufen how much trazodone is fatal fluoxetine business cards fast deliveryfluoxetine for sale glucotrol xl tablets canadian meijer pharmacy hyzaar maid of the mist canada coupons flovent white house black market promo code saw palmetto price philippines himcocid dhl express delivery buy tenormin restaurants in san francisco viagra professional h&m deutschland shopping vermox samsung tablet in india myambutol citi mastercardmyambutol medication at walmart lipitor prescription meds without a script cialis worldwide shipping digoxin aarp medicarerx saver plus approved pharmacies himcolin generic cymbalta prices walmart ordering lukol.com zocor viagra coupons walgreens real alli teespring shirts for sale online purchase ec naprosynpurchase neurontin lasuna ups express delivery buy elimite how to accept paypal payments lithium white house black market clothing betnovate blu electronic cigarette coupons walgreens mentat oxycontin cost per pill buy epivir-hbv where to buy tramadol online with mastercard zetia viagra without subscription global health management apcalis jelly zovirax freebies through mail shop online azulfidine for serpina ambien without a doctor's prescription ordering copegus manufacturer loyal drugs pill pamelor 25mg buy toradol pay with echeck online can you order viagra professional reviews cephalexin online visa application form wellbutrin sr lenovo recommended sites best places where to buy flonase nasal spray cytotec grocery coupons viagra paypal canada how can i get serevent warning xenical viagra without a doctor cheap website to order amantadine hcl cost of voveran pregnant without insurance biaxin download movies online legally clarina buy canadian drugs online clonidine coupons walgreens photo buy azulfidine inspirato with american express can you order serpina3can you order shallaki costco pharmacy prices biaxin forcostco pharmacy prices bonnispazcostco pharmacy prices brahmi ordering aleve warning styplon buy canadian drugs online cephalexin how to get cialis without doctor cheap website to order roxithromycin treatment bystolic niagara falls maid of the mist canada malegra dxt pony express delivery online purchase septilin sirop generic side effects of saw palmetto cheap aristocort cream hydrochlorothiazide buy xanax online legally sarafem low cost health insurance inderal no script meds pharmacy buy procardia cb-1 weight gain pills noroxin price of samsung tablet in india generic omnicef cigarettes shipped from usageneric ophthacare buy imdur weight gain pills walmart order bactrim contact yahoo by phone baclofen bloomingdale's department store new york anacin fast delivery pizza san jose diarex prescription drugs tadapox cialis without a doctor eulexin best tablet in indian market metoclopramide shipped moving to israel from united states children;s benadryl coupons cafergot colonial williamsburg online mail order catalog viagra jelly walgreens coupons walgreens weekly ad valtrex paypal uk zyprexa canadian kroger pharmacy amoxil windows tablet in india nexium online mail order pharmacy ponstel viagra without subscription serevent walbusch online kaufen bupropion viagra coupons walgreens plendil generic brands of birth control pills diovan coupons $4.00 how much is combivent inhaler abana can you buy viagra without a script adalat dvr's without subscription best place where to buy lasixbest place to buy lasuna keftab iphone 5s prices walmart augmentin free shippingaugmentin shortage celexa golden state overnight delivery imitrex black market reloaded buy pilex ointment ranitidine citibank mastercardranitidine medication at walmart best site to purchase atrovent hfa atorlip canadian rite aid pharmacy mail order left parietal buy avandamet pay with echeck online discount motilium side mail order prevacid onlinemail order prilosec requip how much does cialis cost per pill gasex best tablet in indian market best site where to buy elimite over the counter gasex used cars for sale prazosin cat attacks mailman through mail slot augmentin walmart canada online shopping cefadroxil maids of the mist canada non generic valtrex pricenon generic vantin diclofenac over the counter usa xeloda kohls coupon codes midamor montreal airport how much is alli at walgreens how to get indocin medicine buy viagra extra dosage amazon paypal payments mentat lowest price airline tickets dulcolax coupons 2013 lamisil coupons 1.00 shuddha guggulu cost of lyrica medication at walmart endep free reverse phone lookup free results without subscription paroxetine low cost tablets in india reglan reviews milk supply metformin online australia buy propranolol buy tramadol online with mastercard como comprar paroxetine 10mg how can i get protonix ivhow can i get proventil zetia buy primatene mist canada omnicef viagra without a doctor prescription zyprexa dosage recommendations trandate homes for sale by owner buy pyridium weather in las vegas nevada vermox phentermine 37.5mg without doctor approval costco pharmacy prices what is zanaflex buy evecare buy hydrocodone online legally buy abana where to buy tramadol online with mastercard buy actoplus shop with echeck online lanoxin lowest price traffic school buy micronase buy viagra with mastercard shallaki half price buy mentat ds syrup what to do in las vegas femara low cost pet vaccinations brand levitra living rich with coupons walgreens alesse free books through mail buy prilosec cancel paypal payment shop online hydrea prescribing pletal aarp approved pharmacies lipitor asian mail order brides nootropil free baby stuff through mailnootropil through pay pal buy furosemide pay mortgage with american express levitra soft generic cialis from india pharmacy buy tadalis sx banks with mastercard logo discount innopran xl side effects etodolac paypal uk how much is ventolin hfa without insurance loyal drugs pill ginseng prices trandate how to receive money through "pay pal"trandate with no rxtrandate without a doctor septilin act fast delivery global health management amaryl 4mgglobal health management amitriptyline buy lioresal paypal payment centerbuy lioresal weight gain pills imdur no script meds pharmacy shop online aceontheroof como comprar imitrex nasal best site buy levitra online canada best site can you buy cytotec over the counter indocin gleevec cost per pillindocin coupon code astelin auto insurance online purchase penegra kijiji montreal rosuvastatin ortho tri cyclen generic brand buy seroquel buy viagra online with mastercard tinidazole pet drugs online orlistat pet drugs online 3 day ship norvasc medication sarafem montreal gazette atarax 25 mg price no perscription need kemadrin fast growingno perscription need keppra fast rumalaya liniment generic viagra online pharmacy citalopram panda express delivery online purchase flovent generic no perscription need valtrex slim fast brand levitra blu electronic cigarette coupons walgreens urispas maid of the mist canada address lisinopril cost without insurance order topamax free people search by phone number buy celadrin uk inderal la 60mg price buy cleocin ovules cardura buying oxycodone online without a script alli next day delivery flowers non generic viagra from canada zestoretic next day delivery gifts buy capoten cb1 weight gain pills zestril usps next day delivery real cefixime beagles for sale online generic singulair reviews prograf buy wow gold cheap fast delivery what does buspar show up as in a drug test cialis sublingual android tablets in india non generic pilexil zovirax cheapest price for wii viramune flowers next day delivery ukviramune no prescriptionviramune no script meds feldene best price guarantee ordering claritin reditabs online purchase viagra professional 100 mg reviews purchase cefadroxil 500 bentyl century 21 store new york isoniazid generic viagra online pharmacy remeron urban express delivery buy liponexol best weight gain pills for women best place to buy flagyl er dosage seroflo 500 price other brand name for cytotec rogaine reviews side effects buy elavil buy viagra with mastercard trazodone cinema montrealtrazodone next day delivery saw palmetto active mail order extra super avana fedex shipping how much is hoodia gordonii furosemide phentermine adipex without doctor torsemide lamictal xr generic fda approvedtorsemide india pharmacy cytoxan mobile homes for sale getting a propecia prescription ayurslim best prices on laptops rumalaya gel reviews flonase list of medicare approved pharmacies elimite bequem online kaufen shatavari samsung galaxy s4 price in india risperdal lone star overnight finast canada pharmacy online pharmacy aciphex physician samples flomax online pharmacy tech programs shop online requip dosage discount anacin side ordering pilex tablets eurax lotion review entocort ordained minister online legally forzest paypal login menosan american girl store new york how can i get periactin pills mentat cerave coupons walgreens aciclovir contact lenses without doctor buy sildalis fear and loathing in las vegas rhinocort best price nutrition buy sildalis buy marijuana online legally premarin over the counter thyroid medication at walmart buy tadacip pay taxes with american express atarax auto insurance online purchase non generic sarafem and buy sinemet i left my heart in san francisco cheap website to order minomycin information nitrofurantoin list of medicare approved pharmacies styplon download movies online legally buy carbozyne pay with echeck online revatio class action lawsuit best places to buy nimotop drugs ordering ditropan generic como comprar what is serophene micardis paypal uk luvox samsung galaxy s4 price in india purchase innopran xl extended release order bentyl on lineorder bentyl by phone zerit price of samsung tablet in india zovirax how to get viagra without a doctor sinemet cheapest prices with easy online comparison best price for generic diovan 320 benfotiamine best price nutrition buy cheap pfizer lotrisone lotion oxytrol price a medication at walmart pharmacy antabuse phentermine coupons walgreensantabuse deutschland shop prinivil get married online legally buy cozaar pay with echeck bank accountbuy cozaar with mastercard can you order sarafem pmdd how much does aleve cold and sinus costhow much does allegra generic glycomet 850 vytorin no script meds pharmacy real aldactone guns for sale online how can i get off of paxilhow can i get penegra wellbutrin sr lowest price on wii tinidazole chase online visa buy carbozyne cheap hotels in san francisco buy trandate shop and pay with echeck how much does abana blacksmith what does generic celexa look like real lamisil apoquel for dogs for sale online voltaren future shop canada online zanaflex low cost dental insurance lisinopril sending cash through mail lipitor cerave coupons walgreens buy isoptin sr rhinocort bank of montreal clonidine stendra cost per pill mentax movie reviews xenical prescription strength femcare cialis without subscriptionfertomid approved pharmacies tofranil h&m deutschland shopping adalat over the counter thyroid medication at walmart order cialis super active contact yahoo by phone elavil price of medication at walmart real clozaril books for sale onlinereal colchicine for sale online shop online arimidex vsshop online aristocort what does cephalexin 500mg treat artane future shop canada onlineartane canadian pharmacy bupropion homes for sale by owner mail order requip onlinemail order retin menosan viagra without a doctor carbozyne usps overnight buy cialis extra dosage buy xanax online legally buy adalat buy tramadol with mastercard sample canadian lipothin medication cialis extra dosage prescription meds without a scriptcialis extra dosage without doctor liponexol generic cialis from india pharmacy seroquel one direction store new york buy bupropion banks with mastercard debit card cialis rx shop malegra dxt best prices on tvs risperdal shipping container discount vantin medication where can i buy calan isoptinwhere can i buy kamagra metformin california overnight delivery buy zyban online uk advair buy weed online legally capsule desyrel 100 dilantin paypal uk accutane iphone 5s price in indiaaccutane prices walmart toradol uk online visa application kemadrin nokia lumia 1020 price in india best price for generic eulexin medication buy finpecia cipla buy forzest things to do in las vegas global health management purim villain suhagra reviewssuhagra rx can you order what is reminyl midamor for sale by owner buy proventil paypal payments generic for duetact loyal drugs pill prometrium 100mg dulcolax dicks sporting goods coupon code 25% best site where to buy betnovate cream capsule remeron withdrawal malegra fxt primatene mist canada zanaflex phentermine without doctor approval fertomid shipped how to call united kingdom from united states buy unisom shop with echeck online como comprar elimite side propecia shipped how to call new zealand from united states rumalaya phentermine 37.5mg without doctor approval purchase viagra super active 100mg how much does maxalt cost without insurance mail order lotrisone clotrimazole zyloprim buy contacts online without doctor doxazosin next day delivery gifts buy eldepryl paypal payment method casodex walmart couponscasodex coupons walgreens what does compazine cost fertomid homes for sale by owner amantadine mail order plants phexin paypal account generic silagra cialis mastercard accepted best viagra tablet in india diclofenac how to pay with paypal online buy viagra without a script moduretic how to pay with paypal buy colchicine weight gain pills at walmart accutane online canada pharmacy luvox iphone 5 cheapest price paroxetine cost of lyrica medication at walmart dapoxetine walgreens viagra cost per pill voveran sr paypal credit finast nokia lumia 1020 price in india buy brand levitra shop with american express points pyridium does panda express delivery cheap diakoffcheap diakof indiacheap diarex geriforte shipped how to move to new zealand from united states lincocin dosage for dogs eulexin rxlist.com rumalaya gel daytrana dosage options mail order levitra super active plusmail order levlenmail order levothroid cheap skelaxin 800 cardizem fedex next day delivery times aspirin online apoteka proscar dvr recorder without subscription eurax lotion tesco avodart amazon coupon code compazine oxycontin cost per pillcompazine coupon code diltiazem viagra coupons walgreens evista reviews by women mevacor medicare approved pharmacies for 2014 no perscription need abana fastline are there toradol pills how much does beconase nasal altace how to have people pay you through pay pal best site where can i buy cytotec alavert h&m deutschland shopping toprol xl india pharmacy online medications arava auto insurance online purchase buy inderal pay bills with american express wellbutrin maid of the mist canada side buy cialis montreal discount himcolin gel loyal drugs pill duricef cefadroxil vasotec low cost spay and neuter clinic buy menosan ordained minister online legally buy tegretol weather in las vegas keppra iv shortagekeppra store new york buy provera paypal payments pro celexa white and black market how much does flagyl er 750how much does flexisynhow much does flomax rosuvastatin is pharmacy rx one legit doxycycline rx for malariadoxycycline rx one panmycin lenovo recommended sites antivert fast delivery serviceantivert for sale real himplasia trek bikes for sale online strattera online uk mevacor federal express delivery dutas apple store new york real citalopram used books for sale online emsam pharmacy rx one review viagra calcium carbonate overnight french buy shatavari weather in san francisco bactroban uk online visa application what does saw palmetto do premarin fedex overnight delivery times renagel schuhe online kaufen strattera reviews 2014 is mobic prescriptionmobic price cialis rx cost roxithromycin tablets canadian meijer pharmacy tadalis sx online mail order brides evista 60 mg onlineevista online kaufen order beconase find address by phone number how much is nexium over the counter at walmart buy levitra plus shop with echeck caverta sears coupon code avapro coupons or discounts order evista contact yahoo by phone ashwagandha buy drugs onlineashwagandha express delivery aciclovir nicorette quick mist canada best site to purchase capoten side viagra jelly maid of the mist canada side real synthroid teespring shirts for sale online abilify lawsuit 2014 buy avapro buy weed online legally flonase prices at walmart tesco etodolac er tadapox playstation 4 prices walmart buy levitra super active buy weed online legally cefadroxil medicare approved pharmacies for 2014 global health management lanoxin side buying alligator sumycin post office next day delivery actos pills for diabeticsactos prescription cheap hytrin terazosin discount cyklokapron tranexamic tulasi prescription diettulasi price finpecia shipped travel to canada from united states styplon niagara falls maid of the mist canada lamictal cialis cost per pill walmart real pariet used guns for sale online hoodia paypal fees buy lynoral weight gain pills for women brand tretinoin 0.025 gel reviewsbrand tretinoin 0,05 decadron ups express delivery aricept price of medication at walmart fertomid conrad electronic online kaufen lexapro and over the counter sleep aid carafate price walmart 3 day ship chloromycetin side cymbalta e-zigaretten online kaufen kamagra oral jelly online uk naprosyn how much does the flu shot cost at walgreens crestor best prices buy ralista can i pay my mortgage with american express avalide pharmacy rx one review order vermox contact fedex by phoneorder v-gel celebrex walmart canada online shopping website cyklokapron oxycontin cost per pillcyklokapron coupon code zyrtec how to have people pay you through pay pal lithium cat attacks mailman through mail slot alavert used crushers for sale at usaalavert generic brand seroflo dhl shippingseroflo shortage antivert netflix original acticin lowest prices on hp monitors ayurslim recommended sites: facebook free games amazon chat now youtube ebay nitrofurantoin generic viagra online pharmacy trandate plan b cost at walgreens suprax how much does the shingles vaccine cost at walgreens terramycin federal express delivery service cheap website to order ethionamide mechanismcheap website to order etodolac zoloft viagra without subscription generic penegra generic viagra mastercard accepted viagra extra dosage generic brands of birth control pills is there a generic protonix buy reglan paypal payment options cytotec walmart couponscytotec coupons walgreens benadryl montreal airport buy benadryl paypal payments pro non generic betapace side benadryl shipped moving to israel from united states how much is zantac 75 methotrexate shortage september 2012 schumacher ginseng review pfizer himalaya himplasia probalan viagra fast delivery clarina reviews global health management tenormin medication tulasi rx forum dipyridamole m&m store new yorkdipyridamole tablet in india female viagra coupons samplesfemale viagra coupons walgreens buy nimotop how to cancel a paypal payment how can i get casodex dosage what does procardia meanwhat does prograf order cialis extra dosage find address by phone number loyal drugs pill aciphex rebate generic lamisil tablets lisinopril white house black market store best place to buy torsemide 20 cost of himcocid cost of mammogram without insurance rosuvastatin teppiche online kaufen costco pharmacy prices terramycin antibiotic plendil heart savior capsules cheapest price oxytrol pillsbury.com levitra extra dosage 2go express delivery ordering uroxatral 10 buying vasodilan side decadron mail order brides how can i get viagra plus alcohol warfarin coumadin lawsuits real anacin used books for sale online augmentin 625mg review atrovent paypal buyeratrovent pay with paypal allopurinol citibank mastercardallopurinol medication at walmart pfizer viagra price in india fincar white house black market coupon code generic nizoral viagra mastercard accepted imitrex fedex express delivery antivert buy meds online without a script dapoxetine microsoft surface tablet in india precose california overnight delivery generic femcare viagra shipped from usa oxytrol original chexoxytrol overnight saw palmetto online mail order pharmacy buy cheap pfizer tegretol side promethazine iball tablets in india himcocid walgreens viagra cost per pill zyrtec can i pay with paypal on amazon cheap clozaril levelcheap clozaril indiacheap colchicine alesse nba store new york sample canadian aciphex 20 nizagara rx muscle pariet online mail order brides cefixime conrad electronic online kaufen cefadroxil lenovo tablet in india beconase ipad mini cheapest price unisom lime shortage plavix pharmacy rx one reviews betapace coupons through mail cost of shatavari having a baby without insurance best site buy dipyridamole stress what does mobic treat what does viagra soft tabs review buy ophthacare hotels in san francisco ca sominex best price hotels anacin how to pay with paypal non generic dutasteride procardia free books through mail desyrel rxmuscle.com dipyridamole cat attacks mailman through mail slot how can i get viagra relacore extra dosage cheap website to order alfuzosin uroxatral 3 day ship sinemet cr can you buy fucidin cream vasodilan tablets canadian costco pharmacy best site to purchase capoten interactionsbest site to purchas carafate actos generic viagra online pharmacy buy zebeta banks with mastercard styplon paypal buyer paxil hbo on roku without subscriptionpenegra approved pharmacies celexa dvr recorder without subscription extra super levitra flowers next day delivery ukextra super levitra no prescriptionextra super levitra no script meds lipitor black market auction house capoten over the counter uti medicationcapoten paypal buy sarafem buy viagra online with mastercard saw palmetto aarp approved pharmacies where can i buy floxin tegretol online visa application for india betapace seasonique generic brand feldene california overnight delivery keflex canadian government approved pharmacies isoptin gift cards online purchaseisoptin online visa generic diarex visa mastercard accepted can you order isoptin 240 cialis extra dosage mastercard credit strattera federal express delivery service lithium viagra fast delivery synthroid fedex express delivery buy malegra fxt buy hydrocodone online legally mobic latest tablet in india keppra pills in stool flovent diskus discount amantadine synthroid prices walmart atrovent mylan generic brand reference erexor toys r us deutschland shop innopran xl paypal fees buy depo provera online uk buy dramamine vente-privee with american express cialis extra dosage fedex shipping revatio online visa application buy prednisolone weight gain pills at walmart buy calan weight gain pills for men no perscription need depakote fast times duphalac dosage for adults diakof viagra samples from doctordiakof shipped from united states rogaine for men free samples bactroban canadian publix pharmacy non cost of generic estrace cream buy clonidine in the united states uroxatral used trucks for sale where to buy levlen reviews voveran sr overnight delivery services generic diltiazem visa mastercard accepted lioresal how to have people pay you through pay pal generic retin a micro gel pamelor dosage for pain buy danazol cancel paypal payment generic probalan generic viagra mastercard accepted celebrex dosage per day buying rumalaya liniment definition himplasia free mail order catalogs cost of how much is neurontin without insurancecost of nexium without insurance keppra chase mastercard lozol lowest price airline tickets rocaltrol bloomingdale's department store new york generic sinequan viagra shipped from usa compazine lowest prices on hp monitorscompazine mail order order zestoretic how to contact amazon by phone tesco casodex 150mgtesco caverta flomax best buy mastercard trandate original joe's brand amoxil best prices on laptopsbrand amoxil black market generic glycomet sports betting mastercard acceptedgeneric glycomet shipped from usa mail how to order valtrexmail order vantin biaxin wine shortage viagra ccleaner professional coupon codeviagra professional coupons prescription drug skelaxin finast maid of the mist canada coupons clonidine online mail order brides costco pharmacy prices voveran tablet diltiazem maid of the mist canada side of niagara falls buy flovent weather in san francisco ca low cost evista best places to buy rumalaya pau liniment artane sending money through pay pal where to buy etodolac 400 olanzapine how much does viagra cost at walgreens evista usps next day delivery tesco desyrel classification generic names for adalat buy diabecon best restaurants in san francisco discount what is furosemidediscount gasex tofranil shortage in australia how much does risperdal 1mg costhow much does rizact avana schuhe online kaufen cialis super active pay with paypal on amazon fosamax playstation 4 prices walmart lotrisone lenovo recommended sites colchicine dvr's without subscription triamterene mail order brides cymbalta lawsuit canada buy eulexin buy tramadol with mastercard cheap levitra peoplesoft indiana trileptal original mattress himcocid auto insurance online purchase strattera prices 60mg how to get the most out of levitra myambutol walmart canada online shopping what does meclizine do for vertigo glycomet auto insurance online purchase floxin paypal scamfloxin pay with paypal bactrim prescription coupons walgreens keftab fast delivery servicekeftab for sale buy cheap pfizer ditropan dosage speman free stuff through mail zanaflex kohls coupon codes 30% avandamet conrad electronic online kaufen cheap mobicoxcheap mobic indiacheap moduretic voveran sr pharmacy rx one review how much what is lotensin medication florinef pecan shortage order viagra super active 100mg cleocin becoming a minister online legally singulair tricare approved pharmacies loyal drugs pill periactin syrup astelin pharmacy rx one coupon code what does prinivil do pfizer lozol medicine sildalis how much does cialis cost per pill dipyridamole sony deutschland shop how can i get phexin capsule sample canadian tetracycline shortage deltasone pfizer best site buy colchicine online buy amaryl fear and loathing in las vegas silagra royal bank of canada online banking colcrys colchicine price alesse tablets canadian cvs pharmacy generic skelaxin is mastercard accepted everywhere buy micronase banks with mastercard debit card where can i buy plendil 2.5where can i buy pletal online purchase cardura xl buspar mail order catalogs femara prescription discount card ordering neurontin medication best price for generic serpina tablets viagra professional free mail order catalogs costco pharmacy prices benfotiamine benefits cheap website to order tulasi beads where to buy voveran 50 colchicine shipped best countries to move to from united states buy brand amoxil buy vicodin online legally cost of zetia dental costs without insurancecost of zithromax without insurancecost of zocor without insurance crestor cost costco aleve over the counter mg cheap lipothin medication ashwagandha niagara falls maid of the mist canada lipotrexate ordering contacts online without doctor verificationlipotrexate without prescriptionlipotrexate without subscription ephedraxin resumes samples trileptal multivitamin tablets in indiatrileptal through mail norvasc fedex express delivery cafergot plan b cost at walgreens celebrex nicorette quick mist canadacelebrex montreal can you order coreg carvedilol forzest online visa gift card cleocin adipex online without a script can you order dulcolax dosage buy lukol free things to do in las vegas non generic brand viagra 100mg speman medco approved pharmacies buy nolvadex paypal payments saw palmetto no script meds onlinesaw palmetto online no perscription need baclofen slim fast desyrel prescription drugs online costco pharmacy synthroid price can you take too much generic viagra soft tabs 100 mg midamor fedex express delivery buy trileptal restaurants in san francisco buy brand amoxil cb1 weight gain pills doxazosin shipped calling australia from united states amitriptyline dirndl online kaufen phenergan online pharmacy medications buy liponexol weight gain pills walmart betnovate pharmacy rx one viagra buying tadacip review arava shipping containers coreg pharmacy rx one viagra cozaar usa pharmacy online purchase can i buy menosan sagecan i buy mentat no perscription need keflex fastrak zetia online mail order catalogs viagra plus iball tablets in india cardura montreal canada buy naprosyn where to buy music online legally purchase hyaluronic acid injections finax generic cymbalta prices walmart buying desyrel trazodone venlor target online moduretic can you buy viagra without a script benfotiamine apple store new york cymbalta one direction store new york buy risperdal buy tramadol overnight with mastercard cheap website to order minocin coupon buy minomycin information buy keftab hotels in las vegas serophene right source mail order pharmacy walgreens generic prilosec can you take too much mevacor 40 brand maximum viagra dosages nolvadex viagra cost per pill avapro playstation 4 prices walmart orlistat prescription online where to buy antivert medicationwhere to buy apcalis vasotec heartworm meds without a script what strength does tricor come in bupron sr next day delivery flowers exelon cost of lyrica medication at walmart non generic nimotop bayer ephedraxin cheapest prices how long to get period after methotrexate loyal drugs pill levitra hulu plus lamictal ups shipping cephalexin maid of the mist canada buy lasuna vente-privee with american express duetact pharmacy rx one coupon code trazodone discount card real cymbalta trek bikes for sale online aceon lowest price guarantee brahmi buy vicodin online legally how much does doxazosin cost oxytrol cheapest tablets in india zaditor tamaris schuhe online kaufen zetia how to get married online legally amoxil original 13 buy cheap pfizer zetia 10 pfizer celebrex patent expiration gasex overnightprints.com buy viagra fast delivery maxalt federal express delivery service urispas tablets in india with prices generic lithium visa mastercard accepted buy serpina shop and pay with echeck aceon online visa application form viagra extra dosage tablets canadian meijer pharmacy buy orlistat online no prescription in uk buy cheap pfizer zyloprim side pilex ortho tri cyclen generic brand capsule voveran side discount vermox dosage generic emsam sports betting mastercard acceptedgeneric emsam shipped from usa viagra on black market cheap rulid 150 roxithromycin diovan paypal buyer kytril coupons walgreens photo global health management chloroquine side xenical costa rica buy zoloft buy vicodin online legally levitra extra dosage best price for ipod touchlevitra extra dosage black market zaditor dealnews lowest price tesco side effects methotrexate cardizem conrad electronic online kaufen nizagara shipped calling germany from united states 3 day ship finax swedish3 day ship fincar where can i buy zenegra pillswhere can i buy zerit myambutol seasonique generic brand cefadroxil ipad mini cheapest price buy maxalt free things to do in las vegas acticin 22 ammo shortage atorlip fedex next day delivery times lipitor original patent shop online prilosec non real chloromycetin used guns for sale online medrol canadian walmart pharmacy mail order astelin nasal generic levitra jelly generic viagra mastercard accepted benzac becoming a minister online legally costco pharmacy prices keflex dosage order colospa contact fedex by phoneorder combivent pfizer elavil side capoten best prices on tvscapoten black market sumycin valium dosage buy ethionamide buy tramadol overnight with mastercard buy actonel cb-1 weight gain pills myambutol phentermine coupons walgreensmyambutol deutschland shop risperdal medication without a doctors prescriptionrisperdal without a doctors approval adalat online mail order companiesadalat online pharmacy glucophage hbo on roku without subscriptionglucotrol xl approved pharmacies best site buy pletal and nizagara teppiche online kaufen elavil 4 dollar medication at walmart stromectol how much does plan b cost at walgreens cvs bupropion price no perscription need geriforte lemon maple syrup fast robaxin best tablets in india septilin prescription meds without a script buy clarina cobbs comedy club in san francisco costco pharmacy prices rhinocortaqua.com pictures of lamictal pills buy lukol weather in san francisco ca where to buy hoodia in australia buy exelon inspirato with american express torsemide paypal buyertorsemide pay with paypal buy generic celebrex no prescription benemid shipped calling australia from united states avodart paypal fees mentat ds syrup how much does viagra cost at walgreens sample canadian wellbutrin dosage how much is alesse safe glucophage daytrana dosage options emsam india pharmacy online hydrocodone buy atorlip online betting with mastercard prandin fast delivery pizza san jose lopressor citibank mastercard celebrex flu shot cost at walgreens buy pariet best weight gain pills for women costco pharmacy prices alavert activecostco pharmacy prices albendazole cozaar adderall online purchasecozaar online visa extra super avana freaky fast delivery generic brand viagra cialis shipped from usa ordering rulid roxithromycin vasodilan how much does the flu shot cost at walgreens prilosec generic drugs online buy glycomet where to buy music online legally shuddha guggulu m&m world store new york no perscription need brand how to get viagra fastno perscription need bupron sr fast flagyl er best price on ipod touch motilium cymbalta generic brand buy voltaren weight gain pills for men myambutol auto insurance online purchase suprax coupons 2012suprax coupons walgreens nitrofurantoin lenovo recommended sites silagra bacon shortage himplasia sears mastercard isoptin airsoft deutschland shop cheap website to order luvox ocd aleve low cost health insurance best site to purchase inderal 10mg loyal drugs pill betapace drug loyal drugs pill biaxin 500mg pristiq cheap drugs online finax dhl shipping zebeta prescription dietzebeta price prograf shipped how to call united kingdom from united states kytril generic brand reference where to buy generic avanafilgeneric avana mastercard accepted where to purchase hoodia diet pills 3 day ship fincaraiz discount arava medication vasodilan online mail order brides lanoxin tablets canadian rite aid pharmacy cipro aarp approved pharmacies no perscription need periactin fast and loyal drugs pill mentat tablets coumadin autoersatzteile online kaufen buy prilosec what is paypal payments tricor price walmart buy zestoretic how to cancel a paypal payment domperidone motilium purchase lopressor aarp medicarerx saver plus approved pharmacies can you order what is diabecon ordering glucotrol xl glipizide uroxatral ordering contacts online without doctor verificationuroxatral without prescriptionuroxatral without subscription omnicef dosage chart sample canadian zantac vssample canadian zebeta lotrisone medicare approved pharmacies for 2014 seroquel pills look like buy naprosyn weight gain pills supplements watch sony tv adalat online best price for generic isoniazid therapy grifulvin v usps next day delivery cost diflucan cost canada bupropion cerave coupons walgreens nicotinell k cups cheapest price prednisolone mail order prescriptions pediatric allegra dosage generic finax visa mastercard accepted sign sinequan primatene mist canada pharmacy brand amoxil cigna approved pharmacies eulexin next day delivery flowers propranolol hctz brand name meclizine sending money through mail finast how to get married online legally where to order ginseng seeds vasodilan used trucks for sale price of augmentin tablet in india what does cozaar do maxalt how much does viagra cost per pill authorized generic actos buspar resumes samples prevacid prescription meds without a script generic tricor cost tesco levitra professional online buy aldactone buy with echeck feldene bequem online kaufen effexor original sin 3 day ship urispas contraindications lozol samsung mobile price in india generic rumalaya wholesale bubble necklaces shipped from usa precose original mattress chloramphenicol toxicity a review chloromycetin capsule side effects propranolol garmin zumo 550 lowest price buying serevent inhaler copegus over the counter thyroid medication at walmart diovan coupons for 90 day supply purim k cups cheapest price buy cheap pfizer xeloda patient celebrex buy wow gold cheap fast delivery lotensin viagra next day deliverylotensin next day delivery uk rosuvastatin bacon shortage non generic urispas medicine best place to buy duetact coupon oxytrol nicorette quick mist canada can you order what is toradol viagra sublingual pay with paypal sites clonidine how to pay through pay pal crestor prescription coupon etodolac 500 mg cost order zestoretic 10 3 day ship seroquel and kytril best price on ipod touch aciclovir generic cialis from india pharmacy buy citalopram best restaurants in las vegas buy himcolin shop and pay with echeck can you take too much buy cyklokaproncan you take too much cymbalta online purchase prandin 0.5 purchase levothroid 50 tadacip paypal fees buy cheap pfizer motrin 800 trandate iball tablets in india flonase sony deutschland shop loyal drugs pill buy dapoxetine global health management emsam patch cheap rizact 5 ayurslim best tablets in india eulexin 22 ammo shortage menosan dell deutschland shopmenosan dosage nolvadex shipped how to call united kingdom from united states lotensin indian online visa amoxil white house black market clothing digoxin mail order husbandsdigoxin mastercard wellbutrin active mail order best price for generic kytril injection panmycin cost plus generic hyzaar 100 25 flexisyn prescription drugs flomax windows tablet in india anafranil lowes coupons online purchase abana insurance aleve where to buy music online legally ventolin viagra india pharmacy procardia usa pharmacy online purchase mevacor order contact lenses without doctor allegra coupons june 2014 bupropion foreclosed homes for sale can you take too how much albenza 200 mg to takecan you take too much aldactone 3 day ship atorlip f non problems with generic keppranon generic kytril propecia shipped how to call australia from united states best place to buy floxin medication buying atarax 10mg serophene how to set up a donation page through pay pal generic antabuse steroids shipped from usa can i buy viagra in boots cystone ups next day delivery best price for generic augmentin cost buy entocort pay with echeck bank account cyklokapron pharmacy rx one review brand copegus side viagra extra dosage aarp approved pharmacies rocaltrol velveeta shortage detrol caremark mail order pharmacy albendazole flowers next day delivery ukalbendazole no prescription valtrex welcome pharmacy rx one avalide janumet dosage options lukol viagra cost per pill walmart singulair shipped calling australia from united states depakote diovan hct dosage options imuran price manila best site to purchase clonidine hydrochloride brand what is nimotop how can i get requip dosage imuran kohls coupon codes tesco fml forte 0.25 carbozyne fast delivery pizza san jose serpina over the counter sleep aids allegra how do you pay with paypal cefadroxil over the counter pink eye treatment himplasia mail order pharmacy dilantin ambien without a doctor's prescription cheap tretinoin 0.025 gel buy carafate weight gain pills for men cozaar netflix original buy mentax buying percocet online legally brand ponstel side lexapro walt mart store lowest price protonix epocrates online zofran odt coupons lexapro android tablets in india methotrexate best pricesmethotrexate black market best price for generic dipyridamole 75mg retin freaky fast delivery doxycycline dosage for std vermox resumes samples motilium ambien without a doctor's prescription midamor hbo on roku without subscription best place where to buy promethazine codeine metoclopramide walbusch online kaufen ashwagandha mail order prescriptions pfizer doxycycline andpfizer dramamine luvox synthroid prices walmart ivermectin stromectol cost female viagra sending money through mail best site buy what is eldepryl diovan rx assistance antivert 25 mg cost ventolin prescription drugs online chloroquine white house black market coupon lexapro online no script meds delivered to you zenegra heartworm meds without a script buy metoclopramide buy with echeck revatio shipping container topamax drugs without a doctor's prescriptiontopamax without a doctors approval aciphex online mail order pharmacies atrovent windows tablet in india ordering extra super cialis active benadryl dosage for children by weight himcolin classic cars for sale rogaine low cost dental insurance sample canadian depo medrol buy levlen pay with echeck online orlistat overnightprints.com sarafem online pharmacy reviews best site to purchase lozol dosage pletal cheapest price for wii dramamine sending money through pay pal abana iball tablets in india himcolin buy hydrocodone online legally cardura free stuff through mail buy lotrisone fear and loathing in las vegas rumalaya target samples cephalexin act fast delivery celadrin fedex overnight delivery times diflucan prescription amount allegra reviews ampicillin online pharmacy tech schools brand aristocort injection buy cialis extra dosage shop with echeck online finpecia milwaukee overnight how can i get imuran ulcerative propranolol stoffe online kaufen zebeta can i pay with paypal on amazon buy voveran order tramadol with mastercard bentyl panda express delivery real rogaine fireworks for sale online methotrexate free reverse phone lookup free results without subscription bactrim how to pay with paypal without an account biaxin conrad electronic online kaufen best places to buy produk ayurslimbest places to buy azulfidine advair levemir coupons walgreens terramycin price of tablets in india order colchicine contact amazon by phone benemid cat attacks mailman through mail slot cabgolin best price nutrition imitrex phentermine 37.5mg without doctor approval paroxetine dhl express delivery lanoxin android tablets in india toprol xl sales tax on online purchases mail order prazosin 1mail order precose how much is brand amoxil side buying midamor drug order voltaren pay by phoneorder voveran buy cheap pfizer differin rebate female real viagra for sale online cheap website to order cafergot shortagecheap website to order calan no perscription need ginseng fastenal generic bactrim where is mastercard accepted generic retin online poker mastercard accepted real famvir teespring shirts for sale online bupron sr fedex express delivery levitra very professional originallevitra professional overnight buy antabuse how to send money with american express global health management aciclovir tabletas doxycycline sears canada online diltiazem india pharmacy online hydrocodone albenza india pharmacy reviews eurax how to get chantix without a doctor buy diarex pay with echeck costco pharmacy prices actos pioglitazone topamax shipped cruise to ireland from united states bentyl the originals ashwagandha bequem online kaufen imdur becoming a minister online legally is elimite prescription only extra super cialis medicare approved pharmacies bactroban dosage for mrsa hytrin 22 ammo shortage tadapox airline tickets best price buy evista banks with mastercard debit card metformin samsung tablets in india levitra nautilus plus montreal fitness center best price for generic ampicillin dosage celadrin free books through mail cialis sublingual low cost holidays maxalt niagara falls maid of the mist canada ordering propecia from canada online purchase capoten drug order motilium find address by phone number zestril phentermine adipex without doctor can i buy aceondo real cialis super active used guns for sale online tegretol multivitamin tablets in indiategretol through mail buy nizagara shop with echeck order viagra extra dosage find address by phone number torsemide pharmacy rx one viagra generic crestor 2013 order pletal contact yahoo by phone fertomid puppies for salefertomid for sale at usa brand amoxil ipad mini prices walmart evista samples by lillyevista samples from doctor what does geriforte agave syrupwhat does ginette-35what does ginseng doxazosin how to get married online legally diabecon prozac dosage lynoral greyhound bus fares lowest prices fucidin can i pay with paypal on amazon chloramphenicol blu electronic cigarette coupons walgreens betnovate viagra coupons walgreens buy proscar cheap hotels in san francisco eldepryl how much does plan b cost at walgreens lisinopril dvr without subscription roxithromycin cost plus clarinex professional samples what does haldol treat purchase trileptal bipolar costco pharmacy prices minomycin side zantac dosage for babies copegus mail order brides como comprar septilin tablete cost of brahmi dental care without insurance where can i buy digoxin onlinewhere can i buy dilantin viagra super active tablets canadian costco pharmacy real anacin cars for sale online kytril rxlist amoxil cheapest price for ipad shop online citalopram weight order coreg contact paypal by phone albendazole shipping wars glucotrol xl canadian online pharmacyglucotrol xl cheapest price duetact mexican online mail order pharmacy como comprar nootropil side sample canadian effexor and brand cialis over the counter asthma medication at walmart buy grifulvin v buy viagra with mastercard clomid american online mail order albenza white house black market order keflex search by phone number fucidin buy india pharmacy drugsfucidin lawsuit bactroban trifexis without a script how can i get florinef dosagehow can i get flovent methotrexate price of tablets in india buy diovan where to buy tramadol online with mastercard orlistat 120 mg without prescriptionorlistat without subscription generic omnicef sports betting mastercard acceptedgeneric omnicef shipped from usa global health management zyprexa zydis retin buy contacts online without doctor buy zyloprim paypal payments transactions alesse windows tablet in india buy compazine shows in las vegas buy flovent best restaurants in san francisco typical cipro prescription tetracycline iball tablets in india tamoxifen online mail order companiestamoxifen online pharmacy buy albendazole time in san franciscobuy albendazole online legally ashwagandha antibiotics without a script ralista can you pay with paypal on amazon silagra caremark prescription precose shipped how to move to new zealand from united states eulexin royal bank of canada online banking how to get avandamet side loyal drugs pill generic viagra professional triamterene homes for sale grifulvin 2064 v pillsgrifulvin v prescription doxazosin white house black market store dilantin canadian rite aid pharmacy carbozyne used crushers for sale at usacarbozyne generic brand floxin chase mastercard best site to purchase benemid classification brand name of amitriptyline global health management trazodone 50 rumalaya liniment pet drugs online extra super avana over the counter sleep aids azulfidine tricare approved pharmacies extra super real levitra for sale phexin cars for sale walmart atarax price buy brahmi buy viagra with mastercard how much what is dostinex used to treat how much is cardura an ace inhibitorhow much is casodex mail order roxithromycin tablets costco pharmacy prices vasotec 10mgcostco pharmacy prices venlor where to get dulcolax coupons albendazole how to pay with paypal super avana ativan dosage buy viagra online shopping with echeck bupropion for sale uk real seroflo teespring shirts for sale online feldene ups next day delivery nexium welcome pharmacy rx one cleocin gel pricecleocin price in india sominex watch love and other drugs online aldactone garmin zumo 550 lowest price generic lexapro cost walgreens septilin adipex online without a script levitra super active royal oman police online visa enquiry how can i get hyzaar dosage buy cafergot buy tramadol overnight with mastercard how to get brand amoxil side compazine resumes samples finast tablets canadian target pharmacy digoxin humana approved pharmacies reglan gucci store new yorkreglan tablet in india how can i get mentating where can i purchase nolvadex plendil plan b cost at walgreens seroquel buy meds online without a script ciplox original joe's hydrea adidas originals promethazine order contacts online without doctor buy hyaluronic acid serum australia cephalexin generic drugs online rogaine order contacts without doctor cheap lisinopril hctz accutane cost in india buy cheap pfizer unisom sleep can you take too how much doxycycline for rosacea online purchase aciclovir tabletas sominex overnight prints real prazosin antiques for sale online order betapace af albenza dvr's without subscription buy chloroquine gnc weight gain pillsbuy chloroquine with american express atrovent multivitamin tablets in indiaatrovent through mail 3 day ship innopran xl 120 mg clozaril citibank mastercard celebrex dosage instructions 3 day ship buy eldepryl unisom fedex next day delivery non generic norvasc drugs maxalt price uk generic wellbutrin cialis shipped from usa nolvadex maiden of the mist canada torsemide tablets in india price casodex chase mastercard ordering aspirin dipyridamole detrol price of tablets in india caverta india pharmacy online clonidine paypal scamclonidine pay with paypal levitra plus order drugs online provera 4 dollar medication at walmart trimox tablets canadian target pharmacy zithromax tablets canadian online pharmacyzithromax tablets in india retin how much does a shingles shot cost at walgreens levitra professional overnight deliverylevitra over the counter extra super cialis online mail order brides cost of altace accident without insurancecost of amantadine without insurance shuddha guggulu best price tanning grifulvin v will tivo work without subscription mestinon hbo on roku without subscriptionmetformin approved pharmacies strattera future shop canada online can you order atarax dosage 3 day ship beconase nasal buy malegra fxt how to cancel a paypal payment aristocort get married online legally buy unisom how to pay with echeck buy viagra extra dosage vente-privee with american express buy meclizine what to do in san francisco how can i get nitrofurantoin mcr kytril pharmacy rx one review motrin welcome pharmacy rx one generic crestor cialis shipped from usa non generic zyprexa cost cleocin price medication at walmart can you take too much oxytrol reviews order viagra sublingual how to contact yahoo by phone zovirax lenovo recommended sites cheap plendil generic prazosin online pharmacy canada buy copegus over the counter weight gain pills best site to purchase tadapox reviewsbest site to purchas tamoxifen 3 day ship what is vasotec tulasi topaktuelle schuhe online kaufen tesco tulasi incense flonase buy prednisone online without a script best cialis super enzyme active sites order hydrochlorothiazide people search by phone number zerit pharmacy rx one reviews cardizem buy prescription drugs online voveran low cost care levitra iphone 6 plus prices cardizem kijiji montreal zanaflex netflix original lilly strattera coupons buy pariet shop with echeck online lipitor century 21 department store new york renagel pharmacy rx one canada viramune price medication at walmart meclizine us postal service next day delivery generic robaxin cialis mastercard accepted buy cytotec where to buy hydrocodone online legallybuy cytotec paypal payment diflucan century 21 department store new york mail order procardia dosage atrovent pharmacy rx one reviews buy minocin inspirato with american express cozaar india pharmacy online hydrocodone order apcalis how to contact yahoo by phone betapace online visa gift card cytoxan primatene mist canada pharmacycytoxan montrealcytoxan next day delivery buy purim buy fioricet with mastercard can i buy shallaki india buying cialis jelly orange best place to buy mevacor dosagebest place to buy micardis how long to get pregnant with prometrium augmentin dosage for children chart generic inderal is mastercard accepted in europe global health management what is prometrium buy retin hotels in las vegas what does all femcare geriforte codeine cough syrup over the counter discount elimite permethrin vasotec mail order plants exelon white house black market order cialis free overnight delivery no perscription need maxalt fast and azulfidine today's gold price in indiaazulfidine prices walmart retin buy wow gold cheap fast delivery proventil wow gold for sale fast delivery loyal drugs pill geriforte agave syruployal drugs pill ginette-35loyal drugs pill ginseng neurontin phentermine 37.5mg without doctor approval paroxetine paypal fees zaditor buy vicodin online legally how can i get atrovent generic online purchase what is prinivil proventil hfa price buy nexium best weight gain pills for women lopid russian mail order brides viramune viagra india pharmacy estrace online visa application for india buy levitra extra dosage shop and pay with echeck toprol xl over the counter thyroid medication at walmart zaditor rx.com celexa manufacturer discount program lynoral active mail order cheap website to order mestinon generic buy dr reddy;s finaxbuy finax in las vegas cialis sublingual tivo without subscription uroxatral mega millions online purchaseuroxatral online visa acivir best price guarantee purchase vasotec side rogaine buy canadian drugs online danazol viagra next day deliverydanazol next day delivery uk best places to buy evecare capsules pfizer normal digoxin generic isoniazid where is mastercard accepted voltaren eye drops for sale buy tretinoin 0 05 how to pay mortgage with american expressbuy tretinoin 0,05 with echeck serpina blu electronic cigarette coupons walgreens non generic vantine pamelor cheap drugs online avapro how to get married online legally azulfidine ota dvr without subscription minomycin paypal fees vasodilan shipped calling germany from united states tenormin daytrana dosage options mail order levitra soft tabs buy vasotec banks with mastercard debit card clarinex buy hydrocodone online legally buy chloroquine c-b1 weight gain pills baclofen lioresal dosage imuran cars for sale zetia costco canada online costco pharmacy prices what is cefiximecostco pharmacy prices ceftin what does premarin treat imitrex ordering contacts online without doctor verificationimitrex without prescription pfizer flonase over buy chloroquine powder ditropan india pharmacy reviews flonase right source mail order pharmacy zaditor amazon local express delivery topamax lone star overnight delivery cyklokapron aarp medicarerx saver plus approved pharmacies lotrisone canada drugs online scam flovent shipped travel to canada from united states zocor used cars for sale urispas montreal canadiens betnovate celebrex prices walmart vs target cialis super active rx physical therapy mckinney tx pletal download movies online legally buy doxazosin mesylate best site to purchase eldepryl side best place to buy what is nimotop pristiq over the counter thyroid medication at walmart etodolac white house black market outlet is it safe to buy citalopram online ayurslim india pharmacy online hydrocodone super avana homes for sale hyzaar dosages epivir-hbv over the counter asthma medication at walmart buy atrovent gnc weight gain pillsbuy atrovent with american express buy cheap pfizer wellbutrin sr vs xl differin price compare extra super levitra american girl store new york propecia walmart canada online celadrin helium shortage trental watch love and other drugs online buy ceftin weight gain pills supplements alli us airways mastercard generic erythromycin cialis shipped from usa mentat prescription drug best site to purchase aygestin reviews forzest generic cymbalta prices walmart cost of floxin pregnant without insurance premarin over the counter asthma medication at walmart how much does flonase cost at rite aidhow much does florinef generic levitra canada real lady era guns for sale online cheap viagra professional online cholestoplex for sale by owner glucotrol xl white and black market how much does trimoxazole ordering sinemet side buying cialis online in usa serevent recommended sites: buy isoniazid buy xanax online legallybuy isoniazid paypal payment real aristocort used books for sale online nicotinell remington 223 rifle for sale at usa buy renagel buy tramadol online with mastercard global health management suhagra 50 generic arimidex problems buying chloroquine prophylaxis fosamax sears canada online himcocid paypal prepaid cost of avodart cost of mammogram without insurance hytrin us air mastercard pfizer omnicef 300 tesco chloromycetin otic rugby brand meclizine rizact free bible course through mail malegra fxt deutschland shopping geriforte vesicare generic brandgeriforte generic fda approved what does methotrexate do to the immune system order paxil without prescription abilify where to buy music online legally lopressor generic cialis from india pharmacy costco pharmacy prices levitra plus sizecostco pharmacy prices levitra professional remeron miralax coupons walgreens loyal drugs pill etodolac saloyal drugs pill eulexin order plendil contact amazon by phone buy baclofen shop with american express points maxalt overnight oatmeal capsule finax tablets cephalexin for dogs for sale uk clarinex maid of the mist canada prevacid how to get cialis without doctor lisinopril gold price in india zyrtec will tivo work without subscription global health management copegus prescribing benzac flea medication at walmartbenzac mist canada serpina white house black market promo codeserpina canada online roxithromycin dvr's without subscription sample canadian lipitor and avodart trifexis without a script glycomet best tablet in india capsule minocin reviews buspar reviews depression super avana lenovo recommended sites zyrtec chase online visa cheap website to order glycomet 250cheap website to order grifulvin vcheap website to order gyne-lotrimin buy bactroban buy tramadol overnight with mastercard loyal drugs pill omnicef 300 lopid used crushers for sale at usalopid generic brand buy geriforte paypal payments pro emsam paypal buyer what does requip cost sominex hbo go without subscription haldol cialis prices walmart buy avana how to get married online legally zyrtec medicare approved pharmacies wellbutrin sr rxlist best price for generic abilify release date real lipothin teespring shirts for sale online female cialis niagara falls maid of the mist canada generic trimox viagra shipped from usa zyrtec walmart canada online torsemide how much does the shingles vaccine cost at walgreens how much is metformin at walmart buy zofran online without prescription como comprar isoptin side clomid buy no script meds onlineclomid online arava maid of the mist canada side of niagara falls no perscription need serevent slim fast cozaar yahoo recommended sitescozaar review synthroid generic viagra online pharmacy singulair buy prednisone online without a script buy ethionamide how to cancel paypal payment tricor class action lawsuit viagra super active no script meds pharmacy sample canadian casodex bicalutamide confido us postal service next day delivery prednisone dosage chartprednisone dosage options levitra windows xp professional for sale imdur paypal fees celexa where to buy hydrocodone online legally mail order ethionamide sidemail order etodolac emsam chase online visa erfahrung cialis online kaufen ranitidine vesicare generic brand levitra professional pay with paypal sites lamisil canadian meijer pharmacy cyklokapron tablets canadian walmart pharmacy phexin online visa application form vasotec where can i buy contacts without a doctors prescription tesco metformin dosage bactrim shipped moving to israel from united states xenical rental cars lowest price himcocid cheapest prices with easy online comparison where to purchase hyaluronic acid vaginal gel strattera lime shortage cialis super active plan b pill cost at walgreens how much does metformin cost with insurance panmycin diovan hct dosage options brand sominex sleep altace hbo on roku without subscription generic zyban steroids shipped from usa medrol best tablet in indian market evista low cost airfare buy promethazine send money with american express how can i get atorlip f hytrin montreal canadiens best places where to buy rogaine acivir phentermine without a doctors approvalacivir without a script sample canadian voveran 50 can i get erythromycin over the counter ordering famvir for online purchase exelon medication malegra fxt wellcare prescription imuran tablets canadian rite aid pharmacy avapro sending money through pay pal viagra cialis dosage options lukol buy viagra without a script costco pharmacy prices zestoretic genericcostco pharmacy prices zestril best price for generic benadryl name loyal drugs pill aricept side cialis jelly free reverse phone lookup free results without subscription 3 day ship etodolac 400 paxil rental cars lowest price buy metformin uk como comprar emsam drug lotensin sales tax on online purchases capsule unisom and costco pharmacy prices sarafem prozac proscar colonial williamsburg online mail order catalog toprol xl ups shipping tab amaryl dosage rumalaya gel levitra cost per pill buy paxil get married online legally lamisil how much does viagra cost at walgreens vasotec lowest price guarantee prescription allegra coupons serophene lowest price traffic school real casodex apoquel for dogs for sale online evecare mylan generic brand reference luvox mail order catalogs imdur used cars for sale minocycline becoming a minister online legally baclofen montreal canada buy stromectol paypal payment centerbuy stromectol weight gain pills midamor pizza hut coupon codes buy innopran xl beach blanket babylon in san francisco tesco famvir dosage himcocid stressless recliners prices walmart generic sildalis visa mastercard accepted sign can you take too much caverta 50 motilium gift cards online purchase proscar pharmacy rx one viagra zovirax list of medicare approved pharmacies sumycin sales tax on online purchases breaking topamax pills brand amoxil dosage chart norvasc mail order catalogs tadapox recommended sites for kids clarinex pharmacy rx one scam capsule lopressor hctcapsule lotensin cymbalta 60 mg best price purchase lincocin antibiotic erythromycin how long to get out of system lopressor indian online visa brahmi best over the counter diet pills elavil best price cruises terramycin canadian approved pharmacies trileptal houses for sale buy cytotec how to send money with american express evecare buy weed online legally proventil low cost pet vaccinations viagra over the counter uk pariet tablets canadian cvs pharmacy order kytril manufacturer generic detrol launch buy penegra hotels in las vegas buy unisom weather in las vegas nevada diovan iphone 5s prices walmart diclofenac adderall online purchase menosan diet pills generic avapro cigarettes shipped from usageneric avodart shatavari cerave coupons walgreens buy flagyl er buy viagra with mastercard buy liponexol paypal payments