23.08.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 95/73 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start. arrow Nowe rejestracje arrow 07.2013 - PL - nowe rejestracje.


 


07.2013 - PL - nowe rejestracje. Drukuj Email

NOWE REJESTRACJE - PL

LIPIEC 2013

 

W lipcu 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 70 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 69 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Implanon NXT - Organon), który został pominięty w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu 2013 r.” został opublikowany przez Urząd 13 sierpnia 2013.

 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Benzydaminum: Hascosept Forte (Hasco-Lek) aerozol 0,3% to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu i płynu Hascosept oraz zarejestrowanego aerozolu Hascosept Dental. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy. Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-Lek), Septolux (ICN Polfa Rzeszów), Tantum (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux i od maja 2011 Uniben, aerozol w dawce 0,3% Tantum Verde Forte, płyny 0,15% Hascosept i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon) i od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Hascosept Dental (Hasco-Lek) i Tantum Verde smak eukaliptusowy (Angelini).

Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A06/A06A – Środki przeczyszczające; A06AB – Środki przeczyszczające drażniące; A06AB58 – Pikosiarczan sodu w połączeniach

Natrii picosulfas+magnesii oxidum+acidum citricum: CitraFleet (Casen-Fleet) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie. Preparat jest wskazany do stosowania w celu oczyszczenia jelit przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub zabiegów diagnostycznych wymagających oczyszczonych jelit, np. kolonoskopia lub obrazowanie radiograficzne. Substancjami czynnymi są pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający działający miejscowo w okrężnicy oraz cytrynian magnezu, który działa poprzez wywoływanie biegunki osmotycznej, zatrzymując wodę w okrężnicy. Działanie to wywiera silny ‘efekt wypłukujący’ połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych, co ma na celu oczyszczenie jelit przed badaniem radiograficznym, kolonoskopią lub zabiegami chirurgicznymi. Nie należy stosować produktu CitraFleet jako środka przeczyszczającego codziennego użycia.

C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01A – Glikozydy nasercowe; C01AA – Glikozydy naparstnicy

Digoxinum: Digoxin Sopharma inj. to 3. zarejestrowana marka preparatów digoksyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Digoxin Teva tabl. i Digoxin WZF tabl. i iniekcje (Polfa Warszawa).

C04/C04A – Leki rozszerzające naczynia obwodowe; C04AE – Alkaloidy sporyszu

Codergocrini mesilas = ergoloidi mesilas: DHX Filofarm to 1. rejestracja preparatu kodergokryny. Lek wskazany jest do stosowania w zaburzeniach sprawności mózgu związanych z wiekiem oraz niewydolnością krążenia mózgowego, a także w celu zapobiegania napadom migreny. Produkt leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat.

Kodergokryna jest mieszaniną trzech uwodornionych alkaloidów sporyszu, zawiera: od 30% do 35 % dihydroergokorniny, od 30% do 35% dihydroergokrystyny, od 20% do 25 % alfa-dihydroergokryptyny i od 10% do 13 % beta-dihydroergokryptyny. Kodergokryna działa rozszerzająco na większość naczyń mózgowych, poprawiając ukrwienie mózgowia i szybkość przepływu krwi przez mózgowie. Dihydroergokrystyna, jeden ze składników kodergokryny, posiada zarówno agonistyczną, jak i antagonistyczną komponentę w działaniu na receptory dopaminergiczne i adrenergiczne, jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów serotoninowych. Dihydroergokrystyna hamuje procesy beztlenowej glikolizy, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe i zużycie tlenu przez mózg oraz poziom zredukowanego glutationu. Kodergokryna polepsza ukrwienie w niewydolności krążenia mózgowego, przez co zapobiega powikłaniom i występowaniu objawów niedokrwienia. W wyniku hamowania receptorów alfa-adrenergicznych, kodergokryna może łagodzić podrażnienie splotu współczulnego okołotętniczego lub nawet ucisk samej tętnicy kręgowej, co w konsekwencji może prowadzić do ustąpienia zaburzeń ukrwienia. Kodergokryna jest nieselektywnym antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych, działa rozszerzająco na naczynia brzuszne i większość naczyń mózgowych oraz wykazuje słabe działanie rozkurczowe na obwodowe naczynia krwionośne, powoduje niewielkie obniżenie ciśnienia krwi i zwalnia częstość skurczów serca. Kodergokryna zmniejsza stężenie kwasu wanilino-migdałowego (HVA), nie ma wpływu na stężenie kwasu hydroksyindolooctowego (5-HIAA). Kliniczne działanie kodergokryny może być zależne od jej dopaminergicznej aktywności, związanej z hamowaniem metabolizmu dopaminy.

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki przywracające elastyczność naczyń włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosminum: Diosminex Max (PharmaSwiss) w dawce 1000 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonego wcześniej preparatu Diosminex (Lekam) w dawce 500 mg. Zarejestrowano 9 marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek wprowadzono 8 marek: Diosminex (Lekam), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm) i od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm (wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wprowadzono także także suplementy diety zawierające diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Diosmina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDiosmin Optimal (Alpepharma).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące receptory b‑adrenergiczne

Metoprololum: Metoprolol Aurobindo to 14. zarejestrowana marka preparatów metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK (Polpharma), MetoHexal ZK (1A Pharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów), od lutego 2011 Metostad (Stada), od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm), od lutego 2013 Metoratio ZK (Ratiopharm) oraz od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar). Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty Mecorlong (Actavis) i Metoprolol tartrate Accord (Accord Healthcare). Skreślono z Rejestru: Metocard prolongatum (Polpharma), Metoprolol-1A Pharma, Metoprolol-Egis (zarejestrowany wcześniej jako Egilok) i Metoprolol PR-Ratiopharm.

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym działaniem na naczynia krwionośne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lercan (Recordati) to 4. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek wprowadzono 3 leki: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-Chemie) i od listopada 2012 Lecalpin (Actavis). Skreślono z Rejestru: Lecramed (Medis), Lerpin (Torrent).

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne;

C09DA03 – Walsartan i leki moczopędne

Valsartanum+hydrochlorothiazidum: Valsartan HCT Fair-Med to 19. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie, zaś Valtap HCT (Zentiva) w 2 dawkach różniących się dawką hydrochlorotiazydu, a zawierający 320 mg walsartanu, to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej zestawień dawek zawierających 160 mg walsartanu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis), od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja 2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (Galex d.d.), od sierpnia 2010 Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011 Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma) i od maja 2012 Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: ApoValsart HCT (Apotex), Valsartan HCT-1A Pharma, Valsartan HCT Bluepharma (Polfarmex), Valsartan HCT Mylan, Valsartan HCT Ranbaxy, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka i Valsavil HCT (Stada).

Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009), Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva).

C09DA07 – Telmisartan i leki moczopędne

Telmisartanum+hydrochlorothiazidum: Telmisartan/hydrochlorothiazide Egis to 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych rejestracji w procedurze centralnej Unii Europejskiej. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bayer) i od lipca 2013 Tolucombi (Krka). Nie pojawiły się na rynku: Actelsar HCT (Actavis) i Kinzalkomb (Bayer).

 

D – Leki stosowane w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Amorolfinum: Funtrol (Chanelle Medical) to 5. zarejestrowany lek z amorolfiną. Do obrotu wprowadzono 3 marki: Loceryl (Galderma; lek oryginalny), od maja 2012 Myconolak (Axxon) i od sierpnia 2013 Amorolak (Sun-Pharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Amorolfine Pierre Fabre (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Amorolfine Adoh).

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

Mometasoni furoas: Ivoxel (Almirall Hermal) w postaci kremu i maści to rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanego wcześniej roztworu na skórę. Aktualnie zarejestrowano w tej klasie 5 marek mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem (ICN Polfa Rzeszów), Elosone maść (Jelfa; lek wprowadzony pierwotnie na rynek pod nazwą Momederm) i od sierpnia 2010 Momarid (Sanofi-Aventis; lek w postaci maści zarejestrowany pierwotnie przez firmę Glenmark pod nazwą Eztom). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Edelan (Polpharma), Ivoxel (Almirall Hermal) oraz Momederm (Jelfa) roztwór na skórę. Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed Warszawa).

 

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki antykoncepcyjne do stosowania miejscowego; G02BA – Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Levonorgestrelum: Levosert (Gedeon Richter Polska) to wkładka wewnątrzmaciczna z systemem dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono wkładkę Mirena (Bayer). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na dobę, a Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg lewonorgestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;

G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospirenon i estrogen

Drospirenonum+ethinylestradiolum: Mywy (Leon Farma) to 25. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 16 marek tych środków: Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini (Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol) i od sierpnia 2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma).

Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Aneea (Gedeon Richter Polska), Belusha (Gedeon Richter Polska), Flexyess (Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer), Lulina (Ivowen), Palandra (Bayer).

Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane, Aneea, Belusha (z placebo), Daylette (z placebo), Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz (z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Asubtela, Cortelle, Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G03DProgestageny; G03DA – Pochodne pregnenu-4

Progesteronum: Luteina (Adamed) tabl. dopochwowe 100 mg i 200 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 50 mg. Zarejestrowano 2 marki preparatów progesteronu. Na rynek wprowadzono preparaty Luteina (Adamed) i od czerwca 2011 Lutinus (Ferring). Skreślono z Rejestru Utrogestan (Besins).

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki urologiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Sandoz w nowej dla tej substancji czynnej postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek wprowadzono 17 preparatów z opisanym wyżej zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva), od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), od października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grudnia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy i od września 2013 Rosytona (Actavis).

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord Healthcare), Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), Sildenafil Jubilant, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farmacom, Yextor (Tactica Pharmaceuticals) i Xalugra (PharmaSwiss).

Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.

Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio (Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.

 

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – Fluorochinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) to 9. zarejestrowana marka lewofloksacyny, w tym 5. iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 4 leki: Tavanic (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od marca 2012 Xyvelam (+Pharma) i od czerwca 2012 Oroflocina (Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Levofloxacinum B. Braun (Braun), Levofloxacin FP (Farmaprojects), Levofloxacin Macleods i Levofloxacin Sanovel (Sanovel Holding). Skreślono z Rejestru: Aflobax (Temapharm), Levofloxacin Teva.

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazolum: Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher) to 4. zarejestrowana marka worykonazolu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole Accord (Accord Healthcare) i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;

J05AE – Inhibitory proteazy

Ritonavirum: Ritonavir Mylan to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Norvir (Abbvie).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, preparaty złożone; J05AR04 – Zydowudyna, lamiwudyna i abakawir

Abacavirum+lamivudinum+zidovudinum: Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva to 2. zarejestrowany lek o tym składzie. Na rynek wprowadzono Trizivir (Viiv Healthcare).

 

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01B – Antymetabolity;

L01BB – Analogi puryny

Fludarabinum: Fludarabine Kabi inj. (Fresenius Kabi) to 5. zarejestrowana marka fludarabiny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Fludara Oral (Genzyme), od maja 2008 Fludarabine Teva inj., od stycznia 2009 Fludarabin-Ebewe inj. i od listopada 2009 Fludalym inj. (Actavis). Skreślono z Rejestru: Fludara inj. (Genzyme; lek był obecny na rynku).

L01BC – Analogi pirymidyny

Capecitabinum: Actabi (Adamed) i Capecitalox (Mylan) to odpowiednio 21. i 22. zarejestrowana marka kapecytabiny. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Xeloda (Roche). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Binoda (GlaxoSmithKline), Capecitabine Accord, Capecitabine Actavis, Capecitabine Cipla, Capecitabine Fresenius Kabi, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Intas, Capecitabine medac, Capecitabine Polpharma, Capecitabine Sandoz, Capecitabine Sun, Capecitabine Teva, Capecitabine Zentiva, Coloxet (Egis), Ecansya (Krka; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Capecitabine Krka), Lorpeda (PharOs Generics), Symloda (SymPhar), Vopecidex (PharmaSwiss) i Xalvobin (Alvogen).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinibum: Imatinib Zentiva to 14. zarejestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Glivec (Novartis) i od czerwca 2013 Nibix (Adamed). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Imakrebin (Alvogen), Imatenil (Biofarm), Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Actavis, Imatinib Glenmark, Imatinib Nobilus Ent, Imatinib Teva, Kinacel (Celon), Leuzek (Nobilus Ent), Meaxin (Krka), Telux (Nobilus Ent).

 

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxenum: Nalgesin Mini (Krka) tabl. powlekane w dawce 220 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej wyższych dawek. Zarejestrowano 10 marek preparatów naproksenu. Na rynek wprowadzono 10 marek: Aleve (Bayer), Anapran i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, Naproxen Polfarmex, Natrax (Polfa Pabianice), Pabi-Naproxen tabl. i zawiesina (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 2013 Nalgesin i Nalgesin forte (Krka) oraz od lipca 2013 Anapran EC (Adamed). Skreślono z Rejestru preparaty Apo-Naproxen (Apotex) i Naproxen czopki (GlaxoSmithKline, Poznań).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego

Diclofenacum: Diclodermex (Sophena) w postaci plastra leczniczego to 15. zarejestrowana marka preparatów diklofenaku do stosowania zewnętrznego. Na rynek wprowadzono 11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; wcześniejsza nazwa: Ratiogel), Dicloziaja (Ziaja), Diklonat P (Teva), Felogel Neo (Sopharma; preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), Naklofen Top (Krka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Naklofen Gel), Olfen (Mepha), Veral (Zentiva), Voltaren Emulgel (Novartis; lek oryginalny), od maja 2011 Diklofenak LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od kwietnia 2013 Viklaren (ICN Polfa Rzeszów). W październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), a od lipca 2012 Voltaren Max (Novartis) w postaci żelu w dawce 2%.

Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży plastry lecznicze Flector Tissugel (IBSA) i Olfen Patch (Mepha) oraz 3% żel Solaraze (Almirall).

Skreślono z Rejestru: plastry lecznicze Dicloratio Plast (Ratiopharm), żel Voltenac (Sanofi-Aventis).

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo

Toxinum botulinicum typum A: Dysport (Ipsen) w dawce 300 j. Speywood to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonej wcześniej dawki 500 j. Speywood. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek zostało wprowadzonych 5 leków: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009 Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen) i od stycznia 2013 Xeomin (Merz). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Bocouture (Merz).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA – Bifosfoniany

Acidum zoledronicum: Fayton (Glenmark) w postaci roztworu do wlewów dożylnych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej koncentratu do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych. Zarejestrowano 22 marki leków z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 6 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis wskazane w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta (Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Desinobon (Alvogen), Osporil (Egis), Symdronic (SymPhar), Zolacitor (Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Fresenius Kabi, Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Medac, Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Polpharma, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledronic acid Zentiva, Zoledronic Fair-Med o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Pharma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.

 

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki znieczulające działające ogólnie; N01AX – Inne środki znieczulające działające ogólnie

Propofolum: Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi) w 2 dawkach w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 8 marek preparatów propofolu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Diprivan (AstraZeneca), Plofed (Polfa Warszawa), Propofol Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 2007 Propofol MCT/LCT Fresenius (Fresenius Kabi), od września 2009 Propofol-Lipuro (Braun) i od czerwca 2011 Provive (Claris Lifesciences). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Nylosed (Polfa Warszawa) i Propofol Norameda. Skreślono z Rejestru: Curtega (Pfizer), Propofol Pfizer.

N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanylum: Vellofent (Angelini) tabl. podjęzykowe w 6 dawkach to aktualnie 11. zarejestrowana marka fentanylu, w tym w 4 nowych dawkach: 67 mcg, 133 mcg, 267 mcg i 533 mcg. Do sprzedaży wprowadzono 9 leków: Durogesic (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen (Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) i od lipca 2009 Dolforin (Gedeon Richter) w postaci systemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. (Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwalniając substancję czynną, od września 2011 Instanyl (Takeda) w postaci aerozolu do nosa i od października 2012 PecFent (Archimedes Development) w postaci aerozolu do nosa.

Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Breakyl (Meda) w postaci lamelek podpoliczkowych.

Skreślono z Rejestru: Algogesic (Renantos), Fentagesic (Teva; preparat wprowadzony na rynek od września 2007), Fentanyl Chesi inj. (wprowadzony pierwotnie pod nazwą Fentanyl Torrex), Fentanyl MX Sandoz, Fentanyl Novosis (Acino), Fentanyl Orion, Fentanyl-Ratiopharm (lek był obecny na rynku od kwietnia 2007), Fentanyl Stada, system transdermalny jontoforetyczny Ionsys (Janssen; zarejestrowany centralnie w UE w styczniu 2006, zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych - Komisja Europejska 16 stycznia 2009 zawiesiła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tego preparatu; podmiot odpowiedzialny nie zgłosił wniosku o przedłużenie rejestracji), Lunaldin (Gedeon Richter; lek był obecny na rynku od października 2010; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rapinyl przez firmę ProStrakan).

N02AX – Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: Symtram (SymPhar) i Strenduo (Abbott) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od lutego 2012 Delparan (Sandoz; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), od czerwca 2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol (ICN Polfa Rzeszów) i Parcotram (Glenmark), od lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 2013 ApoPatram (Apotex) i od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Calone). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Acutral Effervescent (Stada), Azemdol (Labopharm), Bacizol (Substipharm), Sedoloris (Actavis), Tracemol (Substipharm), Traparac (Disphar) i Zaldiar Retard (Labopharm). Skreślono z Rejestru: Tramaparastad (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Panadol Novum (GlaxoSmithKline) tabl. powlekane to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci i dawek marki Panadol. Zarejestrowano 41 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Medagro), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), Grippostad (Stada), Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Rubital (Gemi), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), preparaty o nazwie międzynarodowej Paracetamol wytwarzane przez wielu producentów (Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od października 2011 Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powlekane i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans).

Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol Actavis tabl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Sigillata), Paracetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring, Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna (Novartis).

Skreślono z Rejestru syropy Paracetamol o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Apap zawiesina (US Pharmacia, Wrocław), Plicet syrop (Teva Kraków), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Accord (Accord Healthcare), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw demencji;

N06DA – Antycholinoesterazy

Rivastigminum: Rivastigmine Acino i Werendi (Acino) to odpowiednio 30. i 31. zarejestrowana marka rywastygminy. Do sprzedaży wprowadzono 14 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), od sierpnia 2010 Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion i Rivaxon (Biogened), od marca 2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca 2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva i od lipca 2011 Rivastigmine Teva Pharma, od sierpnia 2011 Rivastigmin Stada (lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), od września 2011 Rivastigmine Mylan, od stycznia 2012 Signelon (Synteza) i od lutego 2012 Rivastigmine Actavis.

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ivagalmin (Genepharm), Kerstipon (Pharmathen), Loristiven (Blau Farma Group), Permente (Alvogen), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong (Farma-Projekt), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Sandoz, Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivoder (Welding), Rywastygmina-Neuraxpharm.

Skreślono z Rejestru: Evertas (Zentiva), Resymtia (Abbott), Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon Hispania, Rivastigmine Teva (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastinorm (+Pharma), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia 2011), Rywastygmina Apotex.

N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

Memantinum: Memantine Orion to 10. zarejestrowana marka memantyny. Na rynek wprowadzono 4 leki: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Biomentin (Biofarm) i od sierpnia 2013 Nemdatine (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), Memantine Lek (Pharmathen), Memantine Merz, Memantine Mylan (Generics), Memantine Ratiopharm.

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w uzależnieniach; N07BA – Leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Nicotine Perrigo (Wrafton) tabl. do ssania to 7. zarejestrowana marka preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły się następujące produkty lecznicze:

- Nicorette (McNeil) w postaci gumy do żucia (4 smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy White), tabletek do ssania Nicorette Freshdrops i od września 2012 Nicorette Coolmint, systemu transdermalnego (od września 2009 Nicorette Invisipatch – preparat był dostępny od grudnia 2008 pod nazwą Nicorette Semi Transparent Patch; zmiana nazwy nastąpiła w lutym 2009) i inhalatora (Nicorette Inhaler) oraz od lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej Nicorette Spray;

- Niquitin (GlaxoSmithKline) w postaci pastylek do ssania, systemu transdermalnego (Niquitin i Niquitin Przezroczysty) oraz tabletek do ssania Niquitin Mini;

- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 1,5 mg o 2 smakach.

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Exmo (Actavis) system transdermalny, Exmo Fruit i Exmo Mint (Actavis) w postaci gumy do żucia, Nico Fruit i Nico Mint (Apotex) w postaci gumy do żucia, Nico-Loz (Actavis) w postaci miękkich pastylek w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, Spearmint i Toffee), Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci pastylek do ssania 2,5 mg o 2 smakach oraz Niquitin miętowe listki (GlaxoSmithKline) w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej i Niquitin Mini smak wiśniowy (McNeil) w postaci tabletek do ssania.

Skreślono z Rejestru: Nicorette Microtab Lemon (McNeil) w postaci tabl. podjęzykowych, Nicotinell (Novartis) w postaci gumy do żucia i systemu transdermalnego (Nicotinell TTS) oraz system transdermalny Nicopatch (Pierre Fabre Medicament).

 

R – Układ oddechowy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści receptorów leukotrienowych

Montelukastum: Asmenol Mini (Polpharma) w postaci jednodawkowego granulatu to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek i tabletek do rozgryzania i żucia Asmenol. Zarejestrowano 44 marki montelukastu. Do sprzedaży wprowadzono 23 leki: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od października 2008 Drimon (Teva), od stycznia 2009 Astmirex (Temapharm), Hardic (Teva) i Monkasta (Krka), od lutego 2009 Montest (Genexo), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) i Promonta (ICN Polfa Rzeszów), od maja 2009 Asmenol (Polpharma), od października 2009 Eonic (Gedeon Richter) i Montelak (Medreg), od grudnia 2009 Montessan (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Montekast), od czerwca 2010 Montespir (Biofarm) i Vizendo (GlaxoSmithKline; preparat zarejestrowany wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn), od listopada 2010 Montenorm (+Pharma) i Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od października 2011 Montelukast Stada, od lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lutego 2013 Montelukast Arrow (Arrow Poland) i od lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex), Asmenol PPH (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Polpharma), Astmontex (Farma-Projekt), Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa Pabianice), Miralust (Adamed), Montak (Glenmark), Montelukast-1A Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Aurobindo, Montelukast MSD (Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pharmathen, Montelukast PharOS, Montelukastum Accord (Accord Healthcare), Montelukastum Synthon, Montetrinas (Sigillata), Montexal (ICN Polfa Rzeszów), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak (Sigillata) i Telumyl (Generics).

Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Brogalast (Galex d.d.), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast Sunfarm), Montelukast Invent Farma, Montelukast Miklich, Montelukast Pfizer, Montelukast-Ratiopharm, Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Telumantes (Sigillata).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach;

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających leki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteinum: ACC Mini (Sandoz) w nowej postaci roztworu doustnego to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej postaci marki ACC. Zarejestrowano 4 marki acetylocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Max, ACC Mini, ACC Optima (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil, Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis).

R05X – Różne preparaty na przeziębienie

Acidum ascorbicum+paracetamolum+phenylephrinum: Coldrex Menthol Active (GlaxoSmithKline) to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych preparatów marki Coldrex o tym składzie. Zarejestrowano 5 marek preparatów o podanym składzie. Na rynku pojawiło się 5 marek w różnych wersjach: Coldrex o smaku cytrynowym i Coldrex o smaku czarnej porzeczki (GlaxoSmithKline; preparaty wprowadzone pierwotnie pod nazwą Coldrex HotRem), Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym (GlaxoSmithKline), Febrisan (Takeda), Gripex HotActiv (US Pharmacia) i Gripex HotActiv Forte (US Pharmacia; preparat zarejestrowany pod nazwą Apap przeziębienie Hot Rem, następnie wprowadzony w kwietniu 2010 pod nazwą Gripex Max HotActiv), od kwietnia 2010 Actiflu Extra C (US Pharmacia; zmiana nazwy na Apap Przeziębienie Hot, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od listopada 2011 Choligrip (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony na rynek w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex o smaku miodowo-cytrynowym, następnie zmiana nazwy na Choligrip Hot, a potem na Choligrip) i od grudnia 2012 Choligrip Max (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Coldrex MaxGrip o smaku owoców leśnych i mentolu). Nie wprowadzono dotychczas do sprzedaży preparatu Coldrex Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizinum: Medtax (Synthon) to 16. zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych dawek, a tym samym działań niepożądanych. Na rynek wprowadzono 8 leków: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm) i od maja 2013 Votrezin (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), L-Cetirinax (Actavis), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark Generics, Nossin (Apotex), Zilola (Gedeon Richter Polska).

Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

 

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki okulistyczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi

Dexamethasonum+tobramycinum: Tobrasone (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Tobradex (Alcon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tobrosopt-DEX (Polfa Warszawa).

 

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL

IMS Health

2013-10-22

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Źródła:

- klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2013”, Oslo 2012; “ATC Index with DDDs 2013”, Oslo 2012), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2013 – tłumaczenie własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; „Farmakopea Polska Wydanie IX”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
best place to buy valium online uk generic drug for antivert health canada kytril cost of prandin in usa clozaril paypal bystolic side effects in men western drug tinidazole cheap cialis professional sale uk buy remeron discount female cialis for daily use canada ampicillin sodium salt sigma bystolic no prescription canada prednisone 10 mg side effects women buy rumalaya online from usa allopurinol dosage during gout attack buying prednisone in manchester boner pills at walmart vigra on line review abilify medication coupons used porque sertralina engorda how long does it take for prednisone to make you gain weight suprax over the counter where can you buy fresh acai berries buying provera online uk over the counter 2008 allegra joins septilin cheap india online pharmacy hcg price increase toprol xl genuine actonel 100mg norvasc amlodipine besylate 5mg keflex urinary tract infections dogs costco leicester take keflex tablets amantadine vs. provigil for ms fatigue fluoxetine lawsuit canada ordering phenergan discount evista com scsu diabetes medication actos 15 mg china max menu what is valtrex used for other than herpes best place buy rumalaya pct pramipexole dihydrochloride where can i order diamox discount sumycin generic doxycycline hyclate tablet what is allegra direct lasix amazon canada cialis soft gel obat cefixime 200 mg where to buy misoprostol over the counter buy deltasone new zealand online prednisone 5 mg for dogs lexapro patient assistance program form cipro cause weight gain female viagra comprar where to buy cheap generic depakote clotrimazole hydrocortisone cream thrush purim medication side effects buy alli discount orlistat anafranil tablets 150 mg max pill pharmacy voveran tablets for sale where can i get voveran sr pills hyzaar rxlist the chepest female viagra pills m365 them how to get floxin in australia fast cytotec deleviery sublingual piroxicam tablets losartan dose response cialis generico tadafial soft avodart discount medications ordering levitra from canada saw palmetto limited india purchase luvox in india buy micronase perth australia professional store buy viagra generic betoptic prices at costco warfarin overdose treatment guidelines acheter nizagara pas cher buy avodart cheap generic drugs betnovate from europe shop xenical online canada quickest benicar mg hct moduretic without script endep online hydrochlorothiazide mg mexico order hoodia canada amaryl m2 india lipitor cost walmart unisom uk next day delivery nike air max leopard print grey ditropan online in uk trileptal 600 mg tablets online pharmacy uk ampicillin discount code for alli order probalan pharmacies allington maidstone where to buy lithium stock inderal drug oversea duphalac from canada university of alberta canada pharmacy tamsulosin capsules vs tablets lamisil in canada over the counter generic norvasc for sale on line lipitor price uk lipitor 10mg tabletas calan rxlist generic tadacip in usa buy clomid tablets canada glycomet on line purchase buy endep perth australia vasodilan delivery oxycontin pill identifier with pictures buy medicines online mumbai order plendil medication by mail ortho tri-cyclen generic version voltaren uk online new primatene mist release date what is citalopram hydrobromide tablets sominex uses medication sodium diclofenac 50 mg dosage original accutane online generic uk paypal nimotop most common side effects of arimidex canada no prescription drugs tadacip prescription free triamcinolone acetonide injection brands buy atrovent online from usa caverta wanted online review cheapest place to get cymbalta lynoral without script buy frumil with can you buy orlistat is generic plavix available now what is the generic name for clonidine drugs similar to effexor xr effects innopran medication on line precose supplier in uk zofran lawsuit ordering xenical india best online pharmacy generic cefixime is differin available on line in canada proscar 100 review seborrheic dermatitis treatment accutane forzest shop net what are the side effects of naprosyn 500mg treatment for reactive arthritis buy female cialis uk acai lawsuit canada zyrtec without a script buy urispas capsules elavil combination generic viagra gel sildenafil citrate gel buy dilantin fast shipping asthma inhalers without prescriptions what is the pill neurontin used for rogaine 5 dosage too high where is toradol injection given sky pharmacy complaints where can i buy vermox from buy zyrtec with paypal allie finkle rules for girls bookstore in order what is singulair for asthma letro orals for sale supplier of strattera discount aceon mg rico rico restaurant bakery lotrisone online in usa cheap bupron sr usa womens viagra effects comprar nolvadex pela internet can you buy aciclovir genital canadian zetia online without rx cheap doxycycline no prescription prevacid best price cialis patient information sheet best place to order paxil in us trazodone 150 mg street price emsam shortage 2012 toprol xl with american express ordering low dose diclofenac gel where are alligators found in the wild generic ophthacare for sale on line diclofenac for sale philippines side effects of long term use of accutane prescription abana pills order aciclovir online coupon code overnight pharmacy doxycycline tretinoin 0,025 uk online pharmacy has best price lexapro proscar over the counter genuine rumalaya gel best price viagra from your gp femara for infertility side effects order dutas online in usa zantac tablets 150mg brand name bupropion online ortho tri-cyclen sublingual dosage will 25 mg viagra work order alli online in canada famvir suppliers overseas what does digoxin do for heart failure propecia nhs cost purchase arava pills buy levaquin 10 florida antabuse xenical without prescription medication nootropil 400 mg tablet aspirin medicine for dogs erythromycin birth control online india order doxycycline fast canadian pharmacy cytotec purchase online buy pletal visa methotrexate woldwide shipping where to get effexor xr pct how much does generic wellbutrin cost without insurance vantin fast usa crestor 100 mg phenamax without a prescription wellbutrin sr coupon code buy cipro hc otic generic levaquin overnite shipping purchase actoplus met in usa elocon online india overnight elavil non generic lisinopril buy nizoral over counter glyburide side effects on baby orlistat capsules 120 mg reshape probalan online is skelaxin available generic astelin online pay paypal levitra on line no prescription biaxin india no prescription buy micronase with visa towers watson canadian rx coalition bactrim express canada does generic synthroid cause weight gain ajanta pharma limited paithan how much is methotrexate tablets ventolin hfa discontinued order casodex online uk bupron sr online pay paypal allegra tablets for kids retino-a cream 0,05 no prescription canada generic for yasmin 28 entocort alavert dissolving 10mg tablets tretinoin cream usp 0.1 rouses point suhagra overnight delivery buy flonase online from usa purchase bactrim in india where do i buy acai berry in australia cyklokapron sold over counter can you only get florinef on prescription azithromycin 500mg how to take micardis usa sale generic adalat 30 mg cheap abilify 5mg canada pulmicort non perscription countries minomycin drugstore.com where can i buy viagra in birmingham uk order tegretol 120 mg does lisinopril 20 mg tablets look like alli slimming tablets uk proventil generic uk midamor pills sweat indian allegra kanthaswamy shriya side effects of dramamine in cats generic levitra 20mg tablets plendil brands india viagra chewable tablets is albendazole legal in uk over counter nitroglycerin pyridium coupons uk version of eulexin indinavir uk next day delivery valacyclovir 1000 mg side effects low altace pharmacy ramipril when is alli back in stock aristocort cream no prescription proventil for discount tulasi paypal yagara new zealand acheter pas cher methotrexate cordarone on line zocor sales liquid benadryl dose for dogs asacol next day shipping order nolvadex uk albendazole from europe mirapex reviews fibromyalgia online pharmacy adderall is there an over the counter medication for chlamydia canada online drugstore review augmentin xr 1000 mg dosage healthy mango banana smoothie zanaflex high blood pressure glucophage xr in india ordering deltasone revatio comprar sin receta acheter vasotec pas cher can gabapentin get you high zithromax alcohol indian generics online plavix erythromycin solution for acne reviews hydrocodone 5-500 street value chinese viagra jia yi jian lotensin where to get where to buy bactroban nasal ointment compazine overseas is there a generic for flonase viagra plus uk online buying bentyl for dogs revia dosage too high phenergan generic wikipedia drugs terramycin price bentyl dosage per day safe buy uroxatral online search quotes facebook what is retino-a cream 0,025 used for can you buy glucotrol xl online viagras head office safe triamterene online allopurinol without a perscription cheap levitra plus sale uk what is cleocin hcl bystolic anxiety symptoms ditropan.com skelaxin discounts codes alli uk eritromicina mas alcohol vpxl precio mexico malegra dxt cost in canada propranolol hydrochloride 40 mg uses fucidin drugs for sale blopress side effects long term use relafen medication uses buy lopressor 10 albendazole pills drugstore buy himcolin online reviews can you buy generic alphagan eye drops clomifeno 50 mg para que sirve over counter viagra professional hyzaar forte peru antivert tablets on line to buy pharmacy technician study guide free online diovan hct generic prices lopressor overseas cheap viagra uk approved minocycline dosage for dogs metformin 500mg er pcos safe place order abana nizoral for sale uk generic cephalexin india levitra from uk what is the drug classification for trental tofranil phone orders levitra plus online uk where can i get cialis soft pills how much does elimite cost without insurance phenergan delivery free shipping cod how to use acai diet pills order zovirax aldactone generic mexico buy nitrofurantoin online india canadian online pharmacy for aricept cheap plavix free delivery midamor mist canada canada drugs amaryl with prescription canadian pharmacy mobic grifulvin v comprar purchase provera and clomid cheapest cialis active no prescription fast does wellbutrin work smoking fort knox ireland pharmacy levitra echeck pictures of lisinopril pills canadian pharmacy that accepts paypal what does astelin azelastine side effects costco pharmacy calan price where to buy tamoxifen in the uk nasonex vs flonase nasal spray buy levitra professional online with out prescription buy accutane online pharmacy guaranteed cheaper alternative abilify what is benicar medication used for where can i purchase lopid lack of disulfiram-like reaction with metronidazole and ethanol canadian pharm store albuterol inhaler dosage cheap hoodia uk . 2 mg propecia buy coreg pills can buy venlor online meclizine tablets for sale is insulin better than metformin mircette 28 coupons is it illegal to order generic diabecon buying aristocort for dogs birth control pills no prescription online antivert overnight delivery buy cheap where can i buy zithromax z-pak where to buy diflucan no prescription canadian pharmacy my canadian writing lab pearson can you buy zyvox viagra pills price in india purchase cephalexin 500mg online uk version of revatio rogaine 5 pharmacy prices list what is diclofenac used for effects generic benicar hct 40 mg when will advair diskus go generic what non prescription drugs are tax deductible what is chloramphenicol eye drops used for brand name dipyridamole online sominex sleeping pills clomid generic reviews can you only get hydrochlorothiazide on prescription vytorin women buy calan cheap uk risperdal prescription help order desyrel online no prescription with a echeck safe buy motilium online buy biaxin from canada what is the tamil name for brahmi o uso de sertralina engorda non prescription anacin pharmacy altace refill pack assert cloridrato de sertralina 50 mg over the counter vasotec zovirax mg mexico tetracycline australia pharmacy viagra generico italia si puУВ avere us online pharmacies reviews fertility pills for males como comprar finasteride propecia buy serophene online cheap geriforte australia price generic for haldol what is doxycycline 100mg capsule buy amaryl tablets online voveran comprar buy strattera mexican pharmacies birth control pills aricept us online pharmacy no prescription prazosin acai tablets do they work drinking alcohol while on medication for chlamydia safe nitroglycerin buy viagra coupon discount comprar haldol original ortho tri-cyclen lo weight gain kesan pil perancang cerazette buy cialis online no prescription uk can you snort meloxicam and get high lerk thai singapore halal mirapex lawsuit cialis 5mg australia costco pharmacy prices snopes non prescription exelon pharmacy cozaar online ordering can i order cialis no prescription in the usa lasix dosage for water retention order clomid online without rx depo medrol 80 mg injection cheap online without amantadine order amantadine order celadrin cheap prednisolone cost comparison enhancement prescription how long does zovirax take to work baclofen medication assistance buy discount cialis online genuine citalopram 100mg can you buy avalide prescription drugs order avapro online with visa best price diovan colchicine compounding pharmacy prevent cialis buy cheap lawsuit against eli lilly cymbalta female viagra online uk i pill brand viagra website seo content strategy brand amoxil without a prescription where to viramune voltaren gel boots uk ceftin side effects fatigue how to buy viagra sublingual in london where to buy nolvadex tamoxifen other drugs like cymbalta buy cheap seroquel generic tretinoin 0,025 cost mexican pharmacy no prescription lanoxin viagra von pfizer rezeptfrei getting prescription drugs from mexico what is the generic form of augmentin moduretic more drug_side_effects where can i buy viagra in a store best drugstore powder 2012 what is prazosin hcl 2mg cap where to purchase betapace buy pariet online canada where to buy finasteride obama red pill blue pill quote allopurinol max dose purchase cephalexin dogs online trandate india what is xanax called in the uk stieva-a tretinoin cream 0.1 isoniazid pills buy baytril online no prescription uk how much is claritin tablets buy torsemide in australia best value xbox live gold - 4 for the price of 2 alli simpson age what is diclofenac generic for lexapro overdose 100 mg risperdal 100 ml performance enhancement drugs voltaren on line flagyl 500 mg iv rate generic drug for zyrtec micardis overnight shipping cheap why is there a shortage of zoloft lowest price betoptic bet365 stats clomid nolvadex pct cycle methotrexate generic 2013 drugs allopurinol interactions other drugs can you buy tadacip in ireland generic tadalafil buy cytotec manila how long to use chloramphenicol drops post office holiday insurance what is nizagara drugs tamoxifen side effects long term canadian online prescriptions retino-a cream 0,025 prices usa acai sales kamagra buy is there a generic for cardizem cd 360 albendazole uk companies only purchase mestinon lanoxin cost canadian lasuna online zyvox package insert pdf pharmacy that sells premarin order buy diovan online overnight topamax 100 mg for weight loss vermox online in us side effects of phenergan 25mg can you get prograf voveran spain online no prescriptions buy viagra order reglan from nolvadex cost comparison micardis side effects australia non prescription detrol canada african community health alliance cialis wikianswers buy lynoral online amazon what is nitrofurantoin tablets for does generic cialis work as well flats to buy in crosby liverpool retin-a 0,025 reviews for men coversyl plus indian study all types lisinopril pills can you get erythromycin mexico pharmacies online that sell strattera best place to order suprax in us ventolin drug oversea cialis sublingual medicine prednisone prednisolone interchangeable abilify dose in children calan drug oversea antabuse pills online in the uk tadacip canada head office discount canadian pharmacy amitriptyline buy estrace tablets online buy canada no prescription for avodart fast elavil deleviery imitrex generic wikipedia drugs online birth control us online pharmacy no prescription tretinoin 0,05 are there natural alternatives to viagra legal buy prednisone online canada cheap synthroid mg buy lady era paypal augmentin rxlist dose buy cytoxan without a prescription from canadian pharmacy what drug category is toprol xl canada drugs tadapox with prescription chinese viagra black ant does diltiazem make you gain weight can you buy acivir pills pharmacy can i buy clomid over the counter in canada best place buy celebrex pct buy yasmin cheap how to buy aygestin what does prednisone do for dogs with cancer how much is myambutol tablets side effects of alavert allergy triamcinolone acetonide injection for keloid order doxycycline from australia without prescription buy amoxil tablets mexico safe place order zyrtec allison harvard ebay store all types provera pills bactroban 20 mg bula bronchial inhalers over the counter the new order alliance daoc aciphex tablets for sale tinidazole online usa no prescription buy cystone online overnight better than hoodia glyset side effects uk cipro and low blood pressure how to use finax canadian pharmacy health mall donepezil side effects withdrawal mobic 7.5 mg tablets summary product characteristics norvasc prescription medication viagra sublingual order canada best place buy zovirax pct doxycycline prescription celebrex pharmacy assistance program cozaar from mexico is phenamax legal in uk buy viagra pills cheap snovitra super power 10 mg nizagara comprare thalidomide history timeline cialis jelly over counter uk canada online pharmacy coupons cialis online from uk prednisolone no prescription safe buy toprol xl online where to buy buspar online canada generic benzaclin reviews why has sustiva been discontinued order asthma medications online speman price india maxalt 10mg cost florinef online price depakote generic side effects canadian luvox tablet lowest priced diflucan how to get ortho tri-cyclen vgr 100 blue pill aricept cost without insurance can you buy atacand any cod prevacid alternative medicine med cab zyloprim suhagra without a script tadacip not generic lov cost plavix free coupon for zoloft is viagra a prescription drug in the uk evista in the uk discount propecia online consultation how long does levitra last on line no prescription generic posologia del ciproxin 500 mg cheap diovan sale uk generic from elimite lloyds pharmacy opening times order liv 52 online uk brand mobic for sale slow diclofenac tablets bp 100mg buy topamax for daily use buy alphagan brimonidine brand viagra perth australia donde comprar lopid buy effexor xr without a prescription what class of medication is lithium baclofen dosage strengths dilantin 40 mg dose where can i buy acai pills what is the medication risperdal used for zebeta pharmacy order cytoxan canada prescription costco pharmacy zithromax price buy anastrozole nizagara pill canadian buy nimotop australia where to buy glycomet ointment propecia reviews user what is azithromycin 500mg tablets used for cialis over the counter in france venlor generic name singulair reviews for allergies zyrtec cost walgreens levitra super active generic name comprar benzac original generic singulair safe cialis sublingual for purchase without a prescription online forum order alavert overnight delivery buy orlistat online australia order tadacip rx colchicine dose gout viagra professional generic equivalent piracetam powder for sale buying clomid from canada no prescription lady era canada prescription therapeutic dose of zoloft for anxiety purchase phenergan cheap ventolin price ireland us online pharmacy no prescription maxalt where is zofran metabolized where to find alli in canada cialis jelly coupons generic lipitor canada 2010 cheapest sinemet in the uk ginseng cvs pharmacy are all pills in yasmin the same buy ashwagandha cheap betoptic online in us buying lady era current uk drugs laws diclofenac pot 50 mg tablet myl purchase viagra in the uk pliva 433 side effects non generic cheap atorlip online research grade mentat online clomid uk remeron online in us what if i missed a dose of zoloft where to purchase metformin erexor results forum purchase clonidine online by mastercard how much aspirin is safe to take daily can i get high on maxalt lexapro by mail no prescription levitra professional content aware fill elements us online pharmacy no prescription atacand lotensin drugs com sante canada accutane xenical reviews 120 mg cymbalta medication free coupon online generic order lamisil where can i get vermox over the counter best canadian pharmacy generic viagra aurochem india pvt ltd pariet results forum serpina canadian pharmacy reminyl uk brand name actos tablets 15 mg what is voltaren xr used for can i order atrovent no prescription in the usa buy over the counter lipitor online side effects of xeloda 500 mg bentyl rx buying amitriptyline using paypal where can i get nymphomax pills what is depo medrol used for in cats tetracycline brands india lotensin online overnight alli next day ventolin refill pack buy lisinopril mg acquisto diflucan sicuro online erection packs 19 discount dutas online order revatio pas cher tadacip for purchase florida sominex cheap glucophage sale uk med-cab medical transport zetia without rx buy cytoxan online in usa purchase brand levitra generic from diarex is vigra the same as liviyra sinutab maleato de clorfenamina costco pharmacy anacin price dipyridamole ordering no prescription buying purinethol in manchester levofloxacin tablets ip buy toprol xl 200 finasteride pregnancy warnings topamax drug in usa pharmacy quiero comprar elimite how to buy viagra online in canada acquistare viagra professional in italia femara for infertility dosage order generic dulcolax buy pharmacy drugs to send to malaysia accutane fluoxetine 20 mg reviews levitra on line in the uk buy drugs from india online generic cialis canada customs half-inderal la prolonged-release capsules 80mg american cephalexin buy benzac online india amoxil pharmacy coupons get glucotrol xl toronto nolvadex reviews and dosage mobic buy on line levothroid online uk buy capoten with visa levitra professional dosage instructions amantadina clorfenamina y paracetamol para que es periactin online purchase buy januvia usa costco pharmacy xalatan price can buy mebendazole boots himcocid tablets from buy can you take ralista daily lariam delivery london what is hoodia gordonii and what does it do are alli and roberto still together buy generic singulair online no prescription cefadroxil uk next day delivery tadapox 50mg tablets us pharmacy online aceon better than revatio where to buy phentermine 37.5 cheap atrovent for sale buy prozac canada where accutane singapore neurontin medication on line is it safe to buy accutane online isn where to buy proscar with echeck viagra women use what is revatio medication buy generic advair diskus online discount over the counter purinethol clomiphene citrate 50mg drug motrin for daily use canada generic duetact uk paypal januvia uses medication pill rx health strattera products buy finasteride 5mg elocon woldwide shipping tinidazole no rx best canadian pharmacy for viagra celebrex tablets a comprehensive view reviews on lukol where to apply estrace cream low cost generic clozaril online can you buy prescriptions from canada generic prandin available us where can i buy acai berry pills in the philippines where to get zyvox wrigley chewing gum viagra 2012 cefadroxil 500 uses where can you get zyrtec viagra super active in usa can order ethionamide online medicines to avoid when taking coumadin precose online order prilosec and sleeping pills 1 channel revenge olanzapine online legally crestor side effects long-term use buying female viagra blopress canada head office mestinon delivery london provera 2.5 mg over counter kamagra soft mupirocin ointment usp 2 for ringworm cialis by mail fucidin online from india cephalexin pharmacy online leukeran uk online us pharmacy online clonidine very cheap tenormin buy brand snovitra super power where can i buy antivert in canada revatio order cardura prices usa provera sale raclet allegra sale cheap canadian brand levitra no prescription generic apcalis sx uk paypal probalan pas cher buy zaditor greece cardura online forum nootropil syrup india what is clonidine 0.1mg used for mircette side effects reviews where to buy zoloft mg singulair paediatric granules side effects the online drugstore haridra cheap elavil buy online actos doctors online bupron canada sale buy differin 0.3 gel us online pharmacy no prescription tulasi cheapest place to buy d allegra order tretinoin 0,025 online pharmacy uk what is teva 3147 used for research grade prandin generic zyloprim how to get diarex in australia overnight ortho tri-cyclen zovirax cream usa compare prices midamor januvia side effects hair loss mexican online pharmacies reviews what are the side effects of plavix how do i get viagra in australia buy brand advair diskus boots where to buy avandamet zerit with no rx compazine online uk order ortho tri-cyclen lo online buy vpxl online with out prescription piracetam side effects negative generic for xenical asthma nhs treatment how long to take nolvadex for gyno prevacid ordering online pharmacy chloromycetin without insurance arimidex com coupon order pyridium lowest price tegretol prolonged release tablets side effects allegra mostyn owen facebook comprar cyklokapron portugal celexa medicine online what is diamox tablets over the counter kamagra oral jelly flomax dosage for kidney stones asacol australia price online levitra overnight delivery generic drug exelon patch nexium prospect plic hoodia brand positioning buy online haridra generic canadian online pharmacy for tretinoin cream viagra on sale at boots canine cephalexin dosage plavix cause weight gain tadalafil 20mg price in india what is the proper dosage for cialis z pack antibiotics side effects allopurinol daily use reviews dutas shelf life order viagra on line usa comprar adalat retard buy gasex pills tesco pharmacy online what is levothroid pills used for how to order augmentin buy propecia finasteride canada best compare prandin prices cheap speman buy online hong kong buy online generic trileptal can you buy citalopram over counter over the counter nexium equivalent can you buy extendaquin pain meds original eulexin online buy clonidine with no rx all types rumalaya forte pills how to buy zovirax in canada seroflo australia pharmacy can you men s buy revatio online why can i find alli diet pills in stores tadalis sx from india ranitidine without rx Purchase abilify 20 mg free shipping alli diet tablets reviews cheap prednisolone 5mg online ordering oxytrol clomiphene pills order uk online pharmacy.net reviews zovirax generic drug champix side effects depression terramycin uk next day delivery order bactrim tablets retino-a cream 0,05 order by phone taking viagra with effexor quiero comprar astelin buy citalopram hong kong what is voltaren gel good for inderal prescription only ic doxycycline hyclate alcohol purchase xalatan online motilium and alcohol american express canada rewards membership is atarax better than benadryl how to purchase zebeta online where to buy live yeast flagyl er online for cheap plavix without a prescription from us cleocin gel.com american cafergot bactrim ds prices aspirin over counter products cialisproffesional over the counter ephedraxin is generic nizoral available in usa minipress xl maximum dosage discover america music buy elavil 20 free viagra sample pack by mail renova black toilet paper como comprar levitra professional cialis professional over counter uk side effects of viagra for young men antivert online usa zetia prices walgreens reglan tablets buy online pharmacy uk sinequan pravastatin sodium 40 mg tablet picture lisinopril (prinivil zestril) best herbal alternative to viagra legal to buy premarin no prescription arimidex buy benemid pills what are the side effects of tamsulosin best site to buy parlodel where can i buy qsymia online buy chloroquine in australia pharmacy that sells protonix singular 10mg where purchase voveran buy speman paypal accepted metformin manufacturers usa buy colchicine with prescription combivent generic wikipedia drugs prednisone tablets usp why buy florinef fast shipping order avalide online uk buy generic abilify online disease decadron patient reviews order paxil online no prescription can order ralista online finasteride cost in india feldene rx buy kamagra soft in india online donde comprar prograf buy nootropil in usa clomia online that takes echeck low cost furosemide order avodart online buy cytoxan online from usa us pharmacy online ephedraxin nolvadex gyno reversal dosage how to take baclofen taking double dose of levitra licensed pharmacy vermox what is chloramphenicol used for in cats can we trust prograf online cialis sales 2011 pill amitriptyline in chinese protonix doctors online side effects of colchicine tablets levitra plus buy on line generic clomid no prescription trazodone online australia over counter zovirax entocort order by phone cytotec for sale amaryl m 2 1000 what do levaquin pills look like serophene 50 mg use of cephalexin tablets can you get actonel over the counter cialis professional not generic mail order antibiotics canada zoloft side effects weight gain or loss what is keflex used for prevacid without a script is atacand generic buy aricept mg online generic aricept no prescription can order anacin online buy viagra inhaler canada no perscription metformin propecia and pay with paypal caverta cheap now foods panax ginseng reviews how long does it take for ditropan to start working cialis 20 mg 4 lУМ tablet fiyatФБ what is atorlip-5 tablets eldepryl without a prescription emsam prix en pharmacie en france insurance check up use avandamet coupon online indian pharmacy wellbutrin cialis sublingual buy uk tetracycline canada prescription what kind of benadryl is good for hives comprar cialis generico mexico lowest priced abilify online forum generic flonase mcg paxil barato vytorin next day delivery zyrtec on line for sale no script phenamax reviews schedule i of the canadian controlled drugs and substances act what does allegra side effects antihistamines advair diskus tablets cam you buy diflucan over the counter caverta online buy tricor 5 best place to buy abilify online buy cheap lipitor online no perscription needed viagra can you get omnicef over the counter acyclovir no prescription required buy insulan from mexico doxycycl hyc 100mg cap medicine viagra generica en andorra rumalaya usa cvs prices meclizine online uk ordering levitra roxithromycin dosage dogs prednisolone 10 mg tablet order paxil in where to get live bait gold coast how to take female viagra rx cart arimidex donde comprar amantadine crestor to purchase without a prescription haridra dosage instructions buy online lasix generic what do citalopram pills look like chlamydia antibiotics for men lov cost maxaman simvastatin interactions with alcohol artane dose for dystonia pastillas cialis 20 can i order malegra fxt no prescription in the usa eritromicina y alcohol best price for real ayurslim western drug carbozyne is generic purinethol effective alliance infotech pvt ltd new delhi prevacid brand discounted ovulation calculator for women on clomid can i use viagra for premature ejaculation what is crestor used to treat indomethacin 50 mg cheap metformin glucophage dewalt 12 volt lithium ion reviews risperdal off-label usage promethazine barato yasmin daji miss india 1966 generico do nexium buy effexor xr 75 where to get alligator meat in nyc is there a drug comparative to zyrtec female cialis sale buy uroxatral cheap buy ventolin nebules 5mg online what are the different types of viagra valaciclovir prescription cheap cheap uk buy online order capoten new alliance party massachusetts buy aldactone greece cheap coreg us actonel with calcium discontinued date is it ok to take viagra and cialis together noble drugs review best place buy wellbutrin pct side effects of metmorfin tablets buy canada no prescription for aciphex baclofen bonus pills cheap propecia finasteride glucotrol xl drugs for sale paxil phone orders cymbalta overnight delivery buy aldactone pfizer medication mycelex-g order canada promethazine codeine syrup dose for children epivir-hbv for sale lady era with american express discount code for midamor zyprexa maximum dosage female cialis online ordering viraga buddhism iv pain meds list diabecon usa abana buy online ireland keftab prescription only is nitroglycerin ointment over the counter what does nexium trimox cost comparison acyclovir side effects rash trusted tablets pharmacy generic name adalat cc buy pravachol 5 buy forzest for daily use buy aciclovir paypal accepted low price carbozyne uk pharmacy that sells tadacip what is the dose of benadryl for dogs viagra kamagra cialis.hu cafergot medication migraine naprosyn online in us what is the correct dosage of cialis jelly prometrium canada pharmacy apo-prednisone 5mg define no prescription lamisil metformin uk next day delivery s club juniors songs side effects of lukol piracetam powder taste chinese herbal viagra tiger is claritin a prescription drug risperdal over the counter canada kamagra soft without a prescription taking z pack alcohol where to buy cheap generic omnicef best price finasteride adalat from usa roxithromycin 300 mg tab hydrochlorothiazide 25 mg tablet apcalis sx shoppers drug mart cheap generic viagra without prescriptions viagra jelly costco buspar available uk topamax delivery original danazol online glucotrol online efectos eutirox 50 mg is generic midamor effective skelaxin drugstore com brand viagra generic 2013 drugs avandamet online pharmacy uk how much is allegra d at walmart side effects of crestor 10mg tablets vytorin generic version long term side effects of confido caverta with no rx long term side effects of doxycycline hyclate olanzapine side effects long term use abana drugs pharmacy fast shipping where to buy amitrip 50 exelon drug class what are antibiotics for kids lov cost styplon what are the side effects of alesse birth control aldactone buy india what is the medicine procardia for order buy elimite keppra generic problems online pharmacy reviews no prescription needed lantus solostar needles free buffered aspirin dose for dogs buy etodolac with paypal allegra dosage for children what is singulair 10mg tablets list of antibiotics in alphabetical order purchase doxycycline canada mexican phenergan passion rx retailers uk buy brand name valtrex online quick delivery national association of boards of pharmacy canada iv lasix side effect prilosec otc for sale celexa coupon code keppra zero discount antibiotics online without prescription get mestinon toronto buy protonix in singapore betnovate for sale buy zoloft tablets us best online pharmacy generic viagra abilify.com phone in order for cordarone allopurinol roche precio argentina diltiazem hydrochloride cream hemorrhoids lipothin raspberry buy myambutol lowest price metformin glucophage for polycystic ovary syndrome cafergot 100 mg viagra sales online australia is pulmicort better than advair lipitor 40 mg pill where can i get cardizem buy brand fincar ventolin nebulizer dosage for children all types finast pills purchase cialis with mastercard lipitor limited india when will there be a generic for lexapro abana online cheap how to make nitroglycerin from fat purchase combivent online diabecon uk buy mircette weight gain loss safe avalide buy flagyl medication can you take bentyl daily avodart online in us buy suprax boots online lipitor india 10 best drugstore makeup products anhydrous cefixime uses diet pill allied mircette non perscription countries weight loss injections cost compazine weight gain buy combivent pills in the australia imuran dose for crohn;s disease propecia online in uk can you buy tamoxifen in ireland side effects of allegra d 24 hr how to take aspirin without stomach upset cardura 4 mg 90 tablet fiyatФБ cialis daily use instructions is it illegal to order generic dostinex lexapro wikipedia portugues generic for periactin canadian allegra d 24 hour buy betapace paypal accepted ordering keppra yasmin cost comparison tadalafil generic brands brand viagra shopping can you drink on zithromax where was lithium first discovered what is vardenafil 20 mg best cialis soft prices discount inderal tablets 40mg no prescription levitra online cialis cheap proventil india meloxicam tablets bp 7.5mg sominex 5mg tablets online sale of glycomet proscar online price is ventolin over the counter sominex brands india paxil pills look like is avodart available in australia pharmacy drugs and their uses parlodel prices fluoxetine precio mexico cefixime tablets usp cheap genuine minomycin online where to buy abana drugs online can we buy viagra in india bentyl 5mg tablets avapro irbesartan side effects buy antibiotics no prescription canada prednisone dose pack 10mg directions doryx dr 150 mg reviews where can i get ciprofloxacin can buy kamagra singapore free or low cost amitriptyline most reliable place to buy dilantin online cialis professional no rx buy reminyl online usa haldol decanoate 100 licensed pharmacy adalat purchase generic pravachol buying viagra from mexico dapoxetine 40mg levitera sale products canadian buy alli generic can you get vasotec what does phenergan go to dogs diovan 80/12.5 viagra for sell diclofenaco cinfa 50 mg prospecto ephedra caffeine aspirin sale buy amoxil online canada renagel overseas cefixime capsules 100mg prilosec pharmacy coupons levaquin spain order kamagra without prescription trandate indian pharmacy discount lamisil tablets mg duloxetine cymbalta side effects differin cheap canada pharmacy natural substitutes for cialis india nootropil price diamox sr capsules tegretol per cosa si usa lady era reviews where can i buy allies and axis day evecare 100 review evista with paypal payment cialis soft generic usa voltaren cream muscle pain where to order contact lenses without a doctor;s prescription lukol pills sweat where can i get some antabuse indian pharmacy ventolin how to use propecia what do lisinopril pills look like albendazole discount no prescription prednisone dosage rheumatoid arthritis flare where to brahmi generic uk paypal floxin buy levaquin hong kong generic reglan drug is there a generic viagra in canada best generic blopress sites western drug xeloda prednisone for purchase female cialis discount without a script buy prescription desyrel indocin sr rxlist hyzaar pharmacy prices list haldol gotas costo cafergot tablets america metformin uk companies only where can i buy luvox in canada best site to buy pletal best price mevacor mevacor phone orders what kind of medicine is allopurinol floxin tablets from buy donde comprar aceon order naprosyn online no prescription with a amex vand cymbalta como se debe dejar de tomar la sertralina arjuna dosage instructions asacol hd prices donde comprar trandate digoxin no prrescription buy imiquimod cream how long does it take for phenergan suppositories to work buy over the counter ortho tri-cyclen online where can i purchase feldene suprax drug classification levlen.com isoptin no prescription compare prices order levitra 20mg chewing gum au viagra citalopram hbr generic lexapro albenza coupons blopress suppositories buy xenical shortage, uk viagra tablet name women recommended dosage for tamoxifen citrate doxycycline hyclate dogs dosage vermox 100 mg tabletter citalopram buy online australia buy rogaine 5 with paypal phentermine reviews for weight loss fastest allopurinol uk delivery glucophage 100mg cheap side effects of mestinon 60 mg what does fruit juice do to allegra does propecia work indefinitely order generic trimox ordering lasix online beat way to order motilium augmentin bambini costo legal buy colospa online canada coreg online forum paroxetine dose reduction buy hyaluronic acid in singapore venlor pharmacy onde comprar viagra mais barato no brasil buy indocin cheap roxithromycin mexico diclofenac sodium and paracetamol together i want to pay some serpina antabuse pharmacy online online birth control no prescription us about celebrex medication cheap prevacid online no prescription clonidine generic brand buy alli 100 cheap take alesse birth control pills bystolic and cold medicine the online drugstore ortho tri-cyclen diakof tablets can you only get celadrin on prescription discount canadian pharmacy cholestoplex bactrim sУМspansiyon 100 ml can you buy drug betapace online cheap depo provera shot eltroxin goldshield telmisartan hydrochlorothiazide combination cheap allegra uk online pharmacy where can i buy trimox tablets order eurax pharmacy nizoral shampoo online shopping worldmed direct review actonel where can i buy it is chloroquine effective in india can relafen cause weight gain buy deltasone online home forum cabana filmes e series online toprol xl pas cher doxazosin dose hypertension where to get casodex pct comprar keflex online viagra super active drugs for sale comprar dulcolax original can you buy zyrtec in canada florinef price over the counter eldepryl can you really order prescription drugs online vasodilan pills sweat half price epivir-hbv canadian pharmacy 24 reviews aricept tablets 40mg premarin cream horse urine ciprofloxacino cinfa 500 mg efectos secundarios haridra next day delivery best place to buy cialis super active in australia flagyl 400 bula is there a generic for crestor medication topamax canada drug store cost of viagra per pill walgreens medication advair diskus voltaren gel price usa flomax online no prescription where to buy femara online without rx overseas pharmacy no prescription brand advair diskus buy yasmin online no rx mobic limited india buy aciclovir tablets uk pharmacy how long does it take for doxycycline to get rid of chlamydia tinidazole drug schedule cheap metformin discount generic zoloft purchase in canada no prescription is saphris better than zyprexa 1000 mg amantadine 100mg capsules buy tetracycline paypal accepted where to buy mycelex-g drugs online buy viagra with mastercard what does brahmi eurax overseas maxalt medicine online donde comprar pyridium canada pharmacy examining board quiero comprar zyvox what is motilium for diurex water pills wiki diovan sales 2011 cheap genuine ortho tri-cyclen online noroxin on line nitrofurantoin buy on line ordering kytril here in canada what type of diuretic is moduretic what is the cost of zofran canadian pharmacy cialis daily use where to buy doxycycline drugs online triamterene paypal cialis soft phone orders online viagra no prescription uk where to buy triamterene without a pres cheap acivir pills view topic buy birth control pills viagra plus buy cheap cymbalta ephedraxin generico italiano do i need a prescription for diarex skelaxin discontinued buy mentat ds syrup singapore hyaluronic acid supplements reviews skin ver un rey en la habana online birth control pills female viagra hytrin prescribing information purchase hytrin pills kytril perth australia lopressor to buy from europe buy antiviral drugs online there generic brand viagra order brand viagra without prescription asacol brand order what does retin-a ge what is amaryl 4 mg used for suprax price india bactrim ordering information without rx what does cialis do for men without erectile dysfunction what is avapro and how does it work buy clonidine without prescription alli weight loss medications effect clomid ovulation test unprescribed clomid to have twins buy chloramphenicol eye drops dog shallaki drug class florida eulexin erection packs 20 drugs prescription levitra best price buy strattera without a prescription from canadian pharmacy misoprostol price uk purchase betnovate on line in usa non prescription cialis sublingual what other ingredients are included in aspirin tablets mometasone furoate ointment 0.1 vantin results forum what does citalopram prednisolone 5mg dosage for asthma flagyl dosage for trichomonas is generic tegretol available in usa coumadin legal in england buy floxin 10 cheap genuine triamterene online what is doxycycline 100 mg prescribed for neurontin 100mg high acyclovir zovirax side effects mevacor pill shortage atacand supplier in uk nexium prescription assistance program lipitor commercial bike norco sight 1 2012 how to use american ginseng root list of tetracycline medicines buy famvir bulk problems switching effexor xr to generic viagra online kaufen billig no script ceftin mg canadian promethazine tablet what types of tadalis sx are there baclofen supplier in uk prednisolone side effects moon face fast allegra deleviery sinemet tablets on line to buy rhinocort over the counter free seroquel coupons where to purchase pyridium dosage of zithromax for chlamydia in men caverta discounts codes is there a drug comparative to dostinex order forzest online in usa sarafem shop net how to take chloroquine for malaria prophylaxis promethazine dm syrup recreational use arthritis in dogs paws phone in order for ditropan nexium long term side best foundation for dry skin reviews yasmin price singapore retin-a micro gel from canada atorvastatin ezetimibe fixed dose combination bupropion hcl xl 150 mg tablet hydrochlorothiazide no prescription enzyte reviews walmart prescription process buy accutane risperdal online uk viagra drinking water safe buy voltaren online sleeping pills without prescriptions in india what drugs are legal to bring back from mexico genuine relafen best price cialis jelly drugs online purchases buy liposafe no prescription florida lasuna yasmin paige photos content management system free aleve legal in england bupron sr online order Purchase kamagra 100mg wholesale cialis wikipedia suomi what is azithromycin drugs pill rx health buspar products buy online benemid generic viagra store in pakistan comprar paxil original cheap avodart online grifulvin v generic equivalent what is the dosage for ampicillin cheap acivir pills us prescription liquid pyridium review emsam generic equivalent wellbutrin sr dosage recommended generic benfotiamine buy canada order capoten medication by mail one man one jar tumblr ibuprofen and warfarin drug interactions can i buy metformin over the counter uk innopran xl suppositories buy online pharmacy bupron zyprexa weight gain side effects cialis 5mg price uk how much do lithium pills cost flagyl and birth control pill propranolol online pharmacy uk buy chloroquine online pharmacy zestoretic 20 mg side effects exelon buy online ireland best generic brahmi review generic acai in usa zolpidem online no prescription purchase claritin hives walmart prescriptions olmesartan medoxomil generic genuine cialis no prescription benfotiamine over the couter citalopram online in uk elavil online pay paypal fincar australia buy isoniazid online no prescription us the online drugstore haldol bupropion depression nhs worldwide pharmacy vytorin robaxin medication price cheap kamagra gold uk periactin on line no script ovulation after serophene purchase alli diet