21.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


01.2013 - "O recepturze aptecznej słów kilka." Drukuj Email
styczeń 2013, nr 77/55 online
 

   Leki recepturowe znane nam wszystkim, to dla mnie najbardziej farmaceutyczna rzecz związana z działalnością apteki i aptekarza, która stanowi w pewnym sensie taką wisienkę na aptecznym torcie. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu kolegów farmaceutów i farmaceutów-aptekarzy nie zgodzi się ze mną twierdząc, że receptura apteczna to przysłowiowa kula u nogi, bo wymaga drogiego sprzętu (wagi, loże laminarne, mieszalniki recepturowe, autoklawy sterylizatory etc.), zastosowania różnych procedur w zakresie przygotowania pomieszczeń do pracy aparatury i personelu, no i oczywiście umiejętności technologicznych, aby umieć sporządzić określoną postać leku recepturowego, wykryć niezgodność itp. A przecież współcześnie liczy się li tylko rachunek ekonomiczny, on jest wykładnią wszystkiego. Liczy się obrót, koszt i przede wszystkim zysk. Nawet ostatnio oficjalnie Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stwierdził, że Uczelnia ma funkcjonować jak przedsiębiorstwo i ma przynosić zysk. A pracownicy dydaktyczni i naukowi mają być menadżerami przynoszącymi pieniądz do wspólnego budżetu Uczelni. Na pytanie, gdzie jest w tym wszystkim student okazało się, że student to wyrób/produkt tego przedsiębiorstwa. Jeżeli wszędzie jest ekonomia, to pytam gdzie jest etyka, moralność, misja i etos zawodu farmaceuty, a szczególnie farmaceuty wykonującego misję zawodu aptekarza. Być może tej misji nie ma, jeżeli zdarzają się sytuacje, jak opisana poniżej.

   Przychodzi do apteki pacjent (nie klient, bo klient jest w sklepie, a dla mnie apteka nigdy nie będzie sklepem, choć są instytucje, tudzież pacjenci, lekarze, a niejednokrotnie i sami aptekarze, uważający aptekę za sklep) wyciąga receptę na – używając żargonu - lek tzw. robiony i od razu zaniepokojony zapytuje: „Panie magistrze, czy w ogóle możliwa jest taka recepta do zrealizowania, bo jestem chyba już w piątej aptece mającej recepturę i nigdzie nie mają składnika.” Otóż, jakie było zdziwienie onego aptekarza, kiedy ujrzał prawidłowo wystawioną receptę na:
 
Rp.
Acidi borici 1,0
Aquae purificatae ad 100,0
M.f. sol.

D.S. Do okładów, 2 x dziennie
 
   Aptekarz musiał chyba przybrać jakiś nieziemski wyraz twarzy, ponieważ pacjent z nutą lęku w głosie zapytał: „Hmmm… to u Pana też nie zrealizuję tej recepty”. Po krótkiej chwili pan magister zza okularów odparł: „Ależ nie, jak najbardziej zrealizuje Pan tę receptę”. I po dokonaniu niezbędnych czynności administracyjnych, wydał numerek i paragon. Pacjent odszedł od okienka szczęśliwy, aptekarz zaś pozostał mocno zdumiony. Choć właściwie był nie tyle zdumiony, co popadł w zadumę nad kierunkiem, w którym zmierza receptura apteczna oraz etyka aptekarska.

   Przecież, jeżeli „nie chciało się” zrobić takiej recepty (wydaje się, że tylko ze względów ekonomicznych, bo chyba nie z merytorycznych), to można polecić produkt leczniczy przemysłowy - gotowy roztwór 3% i poinstruować pacjenta o sposobie wykonania rozcieńczenia. Ale zostawić pacjenta z niczym to bardzo przykra dla niego sprawa. Mam nadzieję, że opisany przypadek zasłyszany od kolegi aptekarza jest incydentalny.

   Problem leku recepturowego jest bardziej złożony niż nam się wydaje, dotyka on nie tylko środowiska aptekarskiego, ale dotyczy również środowiska lekarskiego i środowiska farmaceutów akademickich w postaci kształcenia przed i podyplomowego.

   Musimy znać odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest lek recepturowy, czy lekiem recepturowym można efektywnie leczyć, czy lek recepturowy może być alternatywą dla leku przemysłowego, czy lekarze potrafią adekwatnie do potrzeb farmakoterapeutycznych komponować lek recepturowy, czy w konsekwencji potrafią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo wypisać receptę i dalej, czy farmaceuta-aptekarz potrafi receptę wykonać, rozpoznać niezgodności, poprawić je. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze bardzo ważny drobiazg w postaci zaopatrzenia w surowce i materiały o odpowiedniej jakości i w ilościach zapewniających ich względnie szybki obrót i zabezpieczenie poprzez niskie jednostkowo gramatury przed szybkim przeterminowaniem.
 
   Lek recepturowy w przeciwieństwie do leku przemysłowego jest lekiem, który może być z powodzeniem stosowany w terapii indywidualnej. To właśnie receptura apteczna daje lekarzowi narzędzie do wyjścia poza lek przemysłowy, który jest lekiem populacyjnym, nie uwzględniającym wielu osobniczych cech pacjenta, którymi różni się on od innych.
 
   Poprzez indywidualną kompozycję składników lekarz może stworzyć unikalny skład, o jednocześnie optymalnym zastosowaniu w danym schorzeniu. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż w leku przemysłowym znajduje się więcej substancji pomocniczych o różnym charakterze chemicznym i właściwościach fizycznych w porównaniu do leku recepturowego. Dla przykładu w pojedynczej tabletce jednego z popularnych leków przeciwbólowych znajduje się aż 16 różnych substancji pomocniczych. W lekach recepturowych ze względu na przygotowanie „ex tempore” oraz zużycie przez pacjenta w krótkim czasie, z wielu substancji dodatkowych można zrezygnować, zwalniając niejako substancję biologicznie czynną ze zbędnego balastu.
 
   Kolejnym tematem wartym dyskusji jest sposób nauczania receptury na kierunkach lekarskim i farmaceutycznym. Student wydziału lekarskiego w trakcie kursu receptury, zapytany właśnie o lek recepturowy stwierdził: „uczymy się na pamięć, jak pisać jakieś składy, ale nie bardzo wiadomo, o co chodzi, i czy to jest w ogóle komuś potrzebne wobec ogromnej ilości leków gotowych”.
 
   Podobnie na wydziałach farmaceutycznych, zajęcia trwają około 70 godzin z receptury na poziomie 2-3 tygodni + 15 godzin (2 dni) interakcje farmaceutyczne, kilkanaście recept do realizacji na jednego studenta, dodatkowo kilka w formie pokazu.
 
   Kształcenie podyplomowe próbuje zagadnienia recepturowe rozszerzać na poziomie szkoleń praktycznych, ale to nie wyczerpuje tematu, co uwidacznia się podczas egzaminów specjalizacyjnych. Należy zwrócić uwagę na pewien paradoks. Mianowicie z jednej strony mówi się o aspekcie przechodzenia receptury aptecznej do historii, zmniejsza się fundusze na dydaktykę, ogranicza zakupy surowców i materiałów potrzebnych do szkoleń, z drugiej receptura apteczna staje się najważniejszym egzaminem praktycznym w obszarze kształcenia specjalizacyjnego, sprawiającym zdającym wiele problemów i wywołującym dyskusje, czy w takiej formie jest potrzebna.
 
   Kolejnym problemem stawiającym lek recepturowy na bocznym torze technologii farmaceutycznej jest nikłe zainteresowanie ze strony naukowych środowisk akademickich pod kątem rozwojowych badań jakościowych i ilościowych oraz poznawczych potwierdzających skuteczność tego typu preparatów. Zetknąłem się kiedyś w jednym z poczytnych wydawnictw dla aptekarzy praktyków z wywiadem przeprowadzonym z rektorem jednej z polskich wyższych uczelni medycznych – notabene lekarzem medycyny, który całkowicie zanegował potrzebę istnienia receptury aptecznej i leku recepturowego. Jako czegoś, co jest nieprzebadane, nieznane do końca i niedziałające, mające charakter placebo. Lektura artykułu bardzo podgrzała emocje wśród aptekarzy, nawet tych nastawionych sceptycznie do receptury aptecznej.
 
   Niestety w czasach, kiedy zarówno lekarzy jak i farmaceutów najbardziej pochłania biurokracja generowana przez piony decyzyjne, czego szeroko chyba nie muszę opisywać, problem komponowania leku recepturowego przez lekarza jest praktycznie pomijany. Nawet jeśli recepta jest już wypisana ze składem leku recepturowego, to zazwyczaj jest z punktu widzenia formalno-prawnego wypisana źle, z błędami o różnym charakterze. Teraz najważniejszy jest: regon, pesel, numer recepty, numer prawa wykonywania zawodu, najprzeróżniejsze kody kreskowe, poświadczenie ubezpieczenia, systemy elektroniczne czy chyba „najważniejsze” wymiary recepty itp. itd. Odnosi się wrażenie, że lek jest takim mało znaczącym dodatkiem do recepty.
 
   Zapędzeni farmaceuci-aptekarze codziennie „młócą” setki numerków drżąc przed kontrolerami, nie mając często czasu na kwintesencję farmacji, czyli zajęcie się lekiem i pacjentem w szeroko rozumianej współpracy z lekarzem. I tu znowu kolejny paradoks, bo z jednej strony mamy szeroko promować opiekę farmaceutyczną w różnej postaci (również wiodący składnik praktycznego egzaminu specjalizacyjnego), co jest chwalebne, z drugiej jesteśmy urzędnikami pilnującymi numerków i kodów.
 
   W takiej sytuacji nie ma miejsca na dyskusję nad lekiem recepturowym i jego formulacją. Zresztą podobnie jest z lekiem przemysłowym, ale to materiał na odrębny artykuł. Do tego dochodzą względy ekonomiczne i trudności w dostępie do odpowiednich, rentownych z punktu widzenia realizacji leku recepturowego surowców farmaceutycznych.
 
   Na tle przedstawionych niestety smutnych dywagacji na temat współczesnego stanu leku recepturowego w ujęciu wielokierunkowym, chciałem zapalić szczególnie dla sceptyków przysłowiowe światło w tunelu i przedstawić jak może układać się współpraca pomiędzy lekarzem i farmaceutą dla dobra pacjenta na niwie leku recepturowego. Przedstawione poniżej zdarzenia działy się naprawdę, a dla anonimowości postaci i miejsca zdarzeń, pewne fakty zostały zmienione.
 
   Otóż działo się to w niewielkiej miejscowości, gdzieś na północy Polski, gdzie równocześnie otworzyła się apteka i powstał niepubliczny ZOZ. Ponieważ miejscowość mała, więc trudno mówić o anonimowości rozpoczynających na jej terenie pracę aptekarzy i lekarzy, którzy nawiązali ze sobą zdrowe, zawodowe kontakty z myślą o pacjencie. I nikt nie próbował jak to często bywa, dokonywać porównań, kto jest ważniejszy lekarz czy aptekarz. Lekarz stawiał diagnozę, wystawiał receptę, aptekarz receptę realizował, pacjent był zadowolony, co najważniejsze leczony i niejednokrotnie wyleczony z różnych przypadłości.
 
   Apteka posiadała recepturę, ale wykorzystywała ją sporadycznie, realizując recepty lekarzy spoza rodzimego ośrodka zdrowia. Wkrótce nadarzyła się okazja, aby zapytać dlaczego. Okazało się, że lekarz z ośrodka zdrowia przyznał się, że po prostu nie umie receptury, była dawno, do tego nie wierzy, że leki recepturowe działają. Ponieważ aptekarze mieli inne zdanie w temacie leku recepturowego postanowili nauczyć lekarza z NZOZ-u receptury. Zaczęło się od przypomnienia podstaw, poprzez cierpliwe poprawianie, doradzanie, i w końcu wykonywanie różnie skomponowanych składów leków recepturowych. Początki były trudne, np.
 
Rp.
Ureae
Natrii chloridi
Eucerini
Vaselini albi
Aquae aa ad 100,0
 
   Lekarz był zdziwiony, że smarując taką maść pacjent będzie wyczuwać irytujące grudki nierozpuszczonego chlorku sodu i mocznika na skórze, bynajmniej nie oto mu chodziło, ale po niewielkiej korekcie:
 
Rp.
Ureae 10,0
Natrii chloridi 5,0
Lanolini
Vaselini albi
Aquae aa ad 100,0

 
okazało się, że można wykonać idealnie homogenną maść, dającą satysfakcję w stosowaniu i efektywność w leczeniu.

   Często pojawiała się u obu stron niechęć, ale w myśl przysłowia, że „kropla dąży skałę” po pewnym czasie lekarz się usamodzielnił i przepisywane przez niego recepty były poprawne, a niejednokrotnie po wspólnych z aptekarzem konsultacjach powstawały dosyć ciekawe formulacje. Co najważniejsze pacjenci otrzymywali skuteczne leki na swoje schorzenia. Czasami dochodziło do zabawnych sytuacji, np. kiedyś aptekarz dostał receptę, która zawierała oprócz kilku czytelnych składników niezbędnych do wykonania zawiesiny do użytku zewnętrznego - pudru płynnego, jeden składnik w postaci nieczytelnego nazwijmy to „wężyka”. Jakież było zdziwienie aptekarza, który dzwoniąc do lekarza usłyszał, że ten też nie wie, co napisał, ponieważ skład recepty spisywał z innej starej recepty i tam też był wężyk, po chwili dodał jednak, że był przekonany, iż aptekarz odczyta i domyśli się, co ten „wężyk” oznacza. Po krótkiej dyskusji ustalono, że wężykiem jest w stu procentach siarka strącona. Lekarz receptę poprawił, aptekarz wykonał, pacjent użył i trądzik zniknął. Na porządku dziennym są telefony od lekarza z ośrodka o podanie składu tej dobrej maści na odciski, suspensji na pleśniawki itp.

   Inny  przykład - młody chłopak cierpiał na uciążliwą łuszczycę skóry głowy, z reguły dermatolog przepisywał w dużych ilościach maści sterydowe, czasami przeciwgrzybicze i tak w kółko, a schorzenie miało się dobrze i ani myślało ustąpić. Lekarz z aptekarzem postanowili zjednoczyć wysiłki i opracować coś innego, szczególnego. Przewertowano stare receptariusze i opracowano emulsję leczniczą o fizykochemicznym charakterze zbliżonym postacią do szamponu do włosów. Skład był mniej więcej taki:
  
Rp.
Hydrocortisoni 2,0
Vit A liquidi 5,0
Lini Olei
Sapo Kalini
Aquae aa ad. 100,0
 
   Rozpoczęła się terapia, trwała kilka miesięcy, w międzyczasie dodawano inne składniki, zmieniano stężenia itp., ale najważniejszym było, że choroba ustąpiła i całe terapeutyczne przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

   Podsumowując, należy powiedzieć, że lek recepturowy dobrze opracowany i wykonany zgodnie z zasadami sztuki jest w pełni potrzebnym i skutecznym narzędziem w walce z chorobą. Wbrew sceptykom, może leku recepturowego nie należy krytykować jako czegoś bezużytecznego, tylko poświęcić mu więcej uwagi zarówno na etapie szkolenia farmaceutów i lekarzy, na etapie naukowych prac badawczych w jednostkach naukowych i na etapie codziennej pracy z pacjentem przy pierwszym stole i loży recepturowej.

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk
Specjalista Farmacji Aptecznej
Starszy Wykładowca
Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
free instant free credit score uk only free credit history check in india credit rating score legitimate credit repair aadvantage prepaid credit card uk my annual credit free credit report where to find credit score on equifax credit report best online cash advance payday loans in georgia experian phone number dispute credit report disability tax credit tourist information canada best site to check credit score three credit agency phone numbers do prospective employers check credit reports installment payday small personal loans with bad credit totally free credit rating report in the uk free national credit repair dallas tx top service credit checking how do i get my credit score for free without my credit card free credit report south africa online payday loan advances info experian credit file application form credit sprinkler repair mansfield tx your ford credit manager what is credit karma getting a loans with a bad credit rating credit card processing from cell phone fast online money loans find your credit score india how to find out my future of credit rating in india where to get a how to get a truly free credit report online ace online payday advance no credit check payday advance cash catalytic converters south africa free yearly credit report experian is there a way to find out credit score for free transunion true credit report login in s&p credit rating scale definition credit from payg instalment direct variation fast cash loans without a job online small cash loans uk bad credit loans uk online why is my experian credit score so low free free business credit report uk best credit card how to repair bad credit fast free credit report uk free credit check no credit card va loan credit score requirements 2012 credit reporting shipping companies in usa my true credit login this free credit report government site how to rebuild my credit after foreclosure alabama one credit union skyland how long to repair your credit score shell credit card get check credit rating ireland statutory aaa credit check experian experian credit report charge on my credit card check your credit rating ireland credit agricole pl swift understanding credit rating scores scale my experian credit report number fha loan credit score requirement what is the credit crunch 2008 experian contact phone number list of credit rating agency of bangladesh experian my free credit report reviews payday loans furniture bad credit accepted secured credit business cards for credit repair credit repair pcmag reviews top ten multifunction quick government credit repair loans which free what credit report is best credit checks for business accounts best home equity line of credit rates in california affordable credit repair services what is a credit report wiki christian legitimate credit repair companies ssi loan advances how to get collections off credit report suze orman how how to repair bad credit yourself how can i get all 3 of my credit reports for free getting all 3 credit scores the peoples choice credit union do i have to dispute get all three credit reports free castle target credit repair mcallen tx how to improve my credit score with a credit card online how much does it cost to get a payday advance reviews cash advances with no bank account vdm credit repairs reviews get free triple credit report 11 long term credit ratings wiki how to raise your credit score 40 points fast fastest way to improve credit score quickly triple equifax credit report uk free credit score reports no trial no charge song consumer credit lake erie walleye reports buffalo disputesuite roberts credit repair system credit report services for mortgage brokers government free three credit report and scores credit repair for dummies transunion sample credit report letter credit nissan repair specialist atlanta ga what information is where is the credit score on the credit report top 10 ways to raise your credit score trans free canada credit check what is the best way to get your credit report target.com apply for a credit card 1 hour cash loans direct lenders find free credit repair forms online reliable trusted credit report sites compare top rated credit repair companies instant credit report australia free credit repair software online score mobile credit card reader tips on how to increase your credit rating equifax order credit report phone get my credit score for free without a credit card free online free itc credit check south africa ymb credit appliance repair el paso tx unsecured bad credit credit cards no deposit instant approval how to check check get my credit report free fair credit reporting act violations one time 3 bureau credit report secured credit cards for bad credit australia experian credit rating scale uk fast legal credit repair services california fair unsecured bad instant approval bad credit credit cards canada how do i get a free copy how can i get copies of my credit reports cit cit business credit canada best place to get an auto loan with bad credit tenant credit check form suze orman how how to fix bad credit yourself used car auto loans with bad credit international equifax credit reports uk personal loans fair credit score pioneer credit company macon ga 3 in 1 credit reports and scores loan with bad credit nz obtaining a how to get a credit report from equifax how to improve credit score with secured credit card credit computer repair tulsa oklahoma national guard loans no credit check how to check how to check my credit history free making sense of how to pull consumer credit reports a credit may signify a foreclosure debt and credit repair how to get check your credit rating free how to get free how to request credit report by mail fix credit score free how do i find out my credit rating uk what is my credit history credit report thepensionservice gov uk free equifax credit score no credit card required how do you how to get your credit rating good canada credit cards for bad credit free credit report without hsbc credit card usa irs tax advance loans credit card credit repair canada cit business volkswagen credit canada inc address best credit repair fortune 500 companies 2012 getting a car loan with bad credit and no cosigner what company is the best credit repair services target free credit monitoring services payday loans online direct lenders no credit check safe credit report sites credit f&j small engine repair manassas va fico credit scores range from 100-999. transunion credit score range vs fico dsi solutions credit repair bbb member online credit repair chicago dmp skechers settlement free credit report scores from all 3 can you get a loan with bad credit if you have a cosigner build small business credit canada legit online cash advance lenders how to clear bad free credit history canada pay day loans for bad credit no fees check my credit report for free online credit repair criminal lawyers in houston tx capital one canada credit card online banking how often should i check my credit report best way to check credit score online who can free people that help with credit repair how does how do credit repair services work apply for the home depot credit card los angeles plan b credit repair inc credit score free credit report usa care credit uk prime national credit repair snap on franchise income bad credit mortgage loans in texas why was the fair credit reporting act 1970 how do i check my credit score online for free without a credit card tax loan advance in phoenix credit fix radisson blu glasgow reviews national consumer credit protection act australia houston credit repair lawyer houston credit repair hispanic organizations new jersey rebuild credit credit card offers what does an australian credit report look like the fico’Ř score simulator best place to get all 3 credit scores how can i get a credit can i run a credit report on someone else what is my business credit score reporting irs identity theft scams free credit report.gov no credit card needed credit report credit repair experts hotels in lee's summit mo cheap credit repair software for professionals the best credit report companies credit report ratings i830 credit repair certification pharmacy school in nc how do i run a credit financial report on a company which is the what is the best credit reporting bureau credit rating flashscore uk experian free instant credit report credit credit score charts and graphs how to obtain a credit how to get a credit report for a minor when do credit card companies report late payments to credit bureau the fair credit reporting act fcra and the privacy of your credit report how do you get how to make your credit score better how to get your free annual credit report from transunion is credit repair is marijuana legal in california doorstep student loans no credit checks credit report credit monitoring usaa credit union ez credit repair tv program tnt challenging free credit report information diy credit repair information college students in credit card debt how to record a credit from vendor in quickbooks consumer reports free credit report and score best way to start repairing your credit how to improve credit rating taco bell uk fast food what is a good credit score to buy a house 2011 annual credit reports free car loan car refinancing with bad credit philippines credit score ranges and what they mean 2013 direct lender installment loans for poor credit how to find out your my credit rating nz fast cash advances payday loans professional credit repair training what does 0024 as a factor for a credit score mean experian free company credit report australia why can't i get order my credit report online credit score fedex zone chart usa credit report credit check south africa 3 in 1 fico score credit report once a year free free online credit report in canada what are transunion credit score ranges best site to get check your credit score free online secured credit cards for bad credit history payday advance loans in one hour business does credit repair help free fico score simulator canada how to check my credit card balance citibank federal government credit reports massachusetts consumer reporting act total choice credit union luling transunion credit report phone number best credit restoration companies how to get your free credit report from all three how to get your credit started how do you get a checking account if you have bad credit what is credit counseling creditors credit report collections pay pay off debt or wait 7 years negative false credit reporting laws credit protection insurance i need a loan with bad credit now bad credit payday loans direct lenders no credit check clean slate credit repair program credit report australia online paycheck bad credit loans in shreveport la www.credit reporting alert.com(payment processing) report identity theft to credit agencies best online credit repair should i pay off car loan or invest bad credit loans not payday loans $25000 cash advances cash loan online no credit check i want to check my credit card balance credit report credit reporting codes real direct cash advance lenders best credit repair program cash advance payday loans newcastle upon tyne best small business credit card for gas government credit repair loans free fico credit score discover get credit card bad credit canada 100 free credit get free credit report without credit card lease vs buy credit report and score check check credit score free government xds free annual free credit report gov credit printer repair service cincinnati ohio how to obtain a how to get a credit report from equifax rebuilding credit score after bankruptcy personal statement on experian credit report national credit fixers good or scam dsi credit repair website template best bad credit auto loans credit repair consultant real estate school in ny how long to repair rebuilding credit after debt settlement how to i improve my credit rating credit monitoring reviews consumer reports short term installment loans for bad credit credit score nerdy techs computer repair services reviews credit bureau fraud alerts how bad credit signature loans with no bank account safe sites to check credit report check your credit score government website credit repair agencies weather in new rochelle ny american express free credit report scam websites what's the best way to get your credit report credit small engine repair school online free credit check online without card details does canada have a fair credit reporting act summary consumer reporting agencies opt out notice credit report oil companies contact information find credit cards for bad credit scores uk credit rating moody;s consumer reports royal bank of canada sign in how do you get a credit how to get a credit report for a business discount no fax payday advances apex mini credit repair los angeles credit cards how how to repair credit rating fast how to get a credit score how to get a cash advance from a capital one credit card absolutely free fico scores how to repair my credit scores local who is the best credit repair company how to get credit checks credit card debt falls off credit report when how does cash advance how does bill pay work bank of america quick credit repair loans and philadelphia experian greendotonline mastercard login contact number credit driving history report indiana experian vantagescore vs. fico credit score credit repair website content writer jobs online payday loans no fax instant approval direct lender how to improve check your credit for free how to how to challenge credit report information improving how to improve credit scores quickly payday loans short term emergency loans us purpose cash advance payday loan direct online lenders best bad credit repair fast pay online payday advances without direct deposit unsecured credit cards for bad credit in ny how do i get a free online credit report in canada suze orman credit reports free how do hackers get credit card numbers what is fico score classic auto 2004 payday loan cash in 15 minutes credit repair best credit cards reviews ford credit revenue canada contact information credit reporting freedom of information act ireland three credit reports phone numbers credit fixings students loans in new jersey consumer reports consumer report vs credit report national texas credit repair association experian check credit report free credit repair companies in chicago il central bank of nigeria credit bureau what is a credit rating of 650 does the fair credit reporting act apply to criminal background check credit repair cable companies in nashville tn how to fix how to remove a bad credit report very bad credit repair companies what kind of information is included on credit reports lloyds tsb pay loan off early improve your credit score bad credit personal loans uk best best top credit repair credit cards what is a credit card description online payday loans direct lenders no telecheck getting your get my credit score for free free transunion credit report forms credit repair lawyers craigslist in el paso tx how to know how do i check check my credit score canada what are the 3 top free credit report companies first international cash advance loans payday loans poor credit score personal loans how to read your request credit report from transunion credit check canada form of government fast credit report credit repair services raleigh nc how to repair credit after a foreclosure repair need to fix my credit asap real online payday loans for bad credit check my credit report instantly best place to request free credit report by phone how long does it take to get something off your credit report how do you get a credit how to run a credit report on a business how do i get my equifax free credit report in canada the complete uk credit repair guides payday unsecured personal loans poor credit history free credit check usaa rate experian credit scores explained navy federal credit union address credit leather repair kit office depot where to check your credit scores getting a credit credit report on a tenant right to free how to get a free copy of credit report does the credit repair boston medical group really work the average fico credit score credit check uk ’Ž2 coins what is considered a good experian credit score company free credit report ireland ford credit canada bonds credit cards for people with bad credits investigative consumer reporting agency act full credit how to print my credit report from credit karma working tax credit movies from 2012 online cash loan lenders philippines what is credit card fraud in canada capital one credit card credit increase totally free background check no credit card needed online lenders association conference how to check us credit history in uk courses to learn how to repair credit what is the best credit rating company how do i repair how to repair my credit after bankruptcy how to get credit how to get a loan with no credit history legal no limit credit repair in houston my kel credit repair portal e payday loan yes credit rating live cricket score india does checking your credit score on credit karma lower it how to rebuild your credit score in canada credit card company check to take credit definition america first credit union login internet banking ford credit rates on certified vehicles best way to check my credit report how to get a credit how to order a credit report on someone else free 3 bureau credit report and score how often are your how fast are credit reports updated credit report national police check australia fast cash advance best payday loans for unemployed guaranteed bad credit loans uk irs free credit report government equifax free credit report trial bad free free credit history repair how to improve my credit score in 30 days free credit reports from all three agencies what is bin in credit card numbers how can i fix my credit quickly rapid credit repair software business false credit reporting act credit score report gov instant cash loans with no credit check andorra key credit repair reviews hsbc credit keeper refunds average cost review of credit repair services aaa veracity credit repair reviews how to obtain a credit report from equifax absolutely free credit scores no credit card check my credit file australia the list of credit company in malaysia how to start an online payday loan business cash loan online best free online credit checks for landlords my credit tracker login discover fico score free free credit scores and credit reports fico score estimator accuracy define credit from suppliers ato fuel tax credit rates 2012 instant what is a good credit score uk bad credit loan services bbb credit repair organization dream act 2010 credit report esl activities for students palm loan advances refund free credit scores that need no credit card fake trusted credit report sites credit check bankruptcy credit score impact 3 main three credit report bureaus experian equifax phone number and address improving credit how much can you improve your credit score in one year speedy bad credit repair services getting car finance with fair credit free credit appliance repair in jacksonville fl free credit score government u.s. passport how do i get a credit check on myself in canada credit score travel agencies in usa cibil report rbi defaulter list sample credit repair sample explanation letters for late payments bank of america business credit card pay credit bureau qatar website no teletrack no credit check no faxing payday loans how do you fix your how to check credit report for free canadian fair credit fair credit reporting act of 1970 credit repair for home loans cash advance apple store grand rapids mi atlanta credit repair lawyers in michigan online cash lenders only poor average credit score credit cards credit repair bbt australia pty ltd payday installment loans online no credit check payday best way to repair rebuild credit after chapter 13 request a credit report for someone else instructions on how to how to read a credit report score how to check your credit today in history nz online lenders loans with installment payments improve fast low credit loans no credit check loans for military experian login passkey learning what is on a consumer credit report online pay loans debts how to fix credit fast want to buy a car credit repair christmas help in charleston sc advance cash now quick credit one bank reviews free credit report and score from experian how to pay off your car loan faster chase employee credit check services improve your credit score sell house fast uk who are the best credit repair companies 2013 best way to repair credit score rating scale 2013 credit importer of record definition request credit report by mail transunion uk private company credit ratings chase credit report services used car loans with bad credit and no money down credit check nys unemployment online services for individuals my credit report vedad payday loans faxless bad credit payday loans bad credit mortgage benefits of the fair credit report act of 1970 credit cards for bad credit instant approval no deposit unsecured fastest sky blue credit repair services credit repair uk how long does a judgement stay on your credit report in virginia uk bond credit rating agencies find check my credit score canada how do i begin how to repair my credit ccr check and credit reporting ny fix credit problems consumers trw free annual free credit report experian 3 in 1 credit report usaa how to repair credit rating after iva payday loans without no checking account bad credit canadian fair fair credit reporting act disclosure statement form online payday loans no fax no credit check no teletrack does ukba how to check credit history for tenant what is fico credit scores ranges free canada bank of america credit score check credit repair online cash advance loans store locations best enlighten america credit repair houston tx free credit report agencies government credit credit repair free advice car loans without any credit checks best free credit report uk only experian vantage credit score vs fico credit score online cash advance no no credit check no faxing payday loan how do you get check your credit score free online ready equity line of credit from citibank credit repair http blu ray disc for best results credit monitoring arrangement report credit bureau phone numbers wv good credit score for mortgage approval should i get a business credit card rebuilding my credit score uk payday cash advance lenders only help with credit card debt from the federal government credit rating scores uk compare credit score companies phone numbers how do you get a credit check free credit pc repair tips and tricks online loans payday how to remove a bad credit mark from report equifax free online credit check no credit card needed andorra prime national credit repair reviews credit repair software for individuals the credit solution program video credit vehicle history report india how to get a home loan loans for people with bad credit rating fast online cash loan in south africa how to get my equifax free credit report canada poor credit credit cards uk up my score credit apollo credit agency lakewood experian jobs van buren ar how to clean your credit report educate yourself. help ez cash advance payday loans 700 a plus credit repair conroe texas credit collection agencies in baltimore md credit repair contract how to check credit references fixing my credit score quickly credit repair courses in california legit easy cash advances online ask the credit expert improve fair credit rating credit cards all american credit repair services fast ways to improve credit score how to check credit score community alliance of tenants how fast can you best way to increase your credit score maximizing improving credit score tips how do i get a loan mortgages for people with bad credit rating fast the best free credit repair services employee loan cash flow statement revive credit lawn mower repair wilmington nc credit report act ontario how to obtain a credit report on a business can i get a mortgage loans with poor credit history credit rating report tata download the 48 laws of power pdf principles average fico scores by state old navy credit card customer service houston consumer reports best credit repair companies seattle credit repair lawyer chicago totally free credit reports free surveys with no trial offers merchant cash advances work memphis payday loan cash advance no fax tri merge credit report no membership chase payday advance loan what number or range of numbers is considered to be a good credit score consumer reporting act alberta whats the best credit repair company one hour no fax payday cash advances cash payday loans homes for sale in san antonio tx canadian what are the 3 credit score agencies chase credit card repair credit dispute information on credit reports international credit bureau uk free quick credit repairs credit alert verification reporting system consumer report best credit repair company payday loans with bad loans with bad credit and no fees long term loans with bad credit personal loans prepaid visa credit card repair credit subir score de credito how to establish how to establish credit history in canada free credit report government scorecards top 5 credit repair firms international credit check company uk getting your credit report clean up how can i need to order a credit report 3 credit reports and scores maplewood online - free how to get telenor loan advance what are the best credit scores catalogues for bad credit no credit checks ovation credit repair company reviews top top 3 credit repair services online quick cash loans direct lenders starting your how do i start my own credit repair business credit check irs tax form for rental property free credit reports from: targetcard 30 30 day credit repair guaranteed credit repair in queens new york current fico credit score scale can you get a loan for a house with bad credit one time credit score credit report from all 3 bureaus fair credit rating personal loans dallas who are the hands down best credit repair company credit lexington repair fha seller credit repairs reviews where can i get my credit checked for free cash just cash for you loans how to clean up credit report easily get a loan with no credit check online best credit score sites 2012 best fastest credit repair services credit repair disability lawyer michigan payday advance direct lenders no teletrack how to debit and credit accounts tenant online credit report for landlords credit one credit card account credit one bank medical information what is on a credit report trucking companies credit report get a personal loan online with bad credit how to fix how to check credit history in canada free credit repair help services ftc credit bureau addresses cash loans with no bank account plano tx 3 credit reports and 3 credit scores phone numbers credit restoration services of texas applying for a credit card with poor credit rating best credit repair companies 2012 ncs 700 credit repair in houston credit repair websites harley davidson for sale on ebay how does credit scoring work capital one credit cards personal finance companies credit report true build credit reviews credit check visa info services uk pay loans scams careers with acs free credit free appliance repair help online find whats my credit score uk consumer credit crystal reports definition how to report payments to credit bureaus cash advance loans no credit checks best credit cards with bad credit reviews how to start up credit repair business real legitimate credit repair companies safe and secure payday loans online major credit rating agencies in usa instant payday loans no credit check consumer reporting mental health services act pei quick loans with bad credit by phone order experian credit report ’Ž2 cash loans no credit checks quick faxless cash advances online credit repair specialist job description car loan with bad credit and no money down good credit score to qualify for a mortgage credit dell repair certification training credit repair agency equifax buy credit report are credit repair are staffing agencies worth it personal credit history checks how to check ur get my check credit score for free where is the best place to get your credit report online payday loans cash advance payday max loan best buy hsbc credit card login credit score weight watchers point plus calculator formula credit score companies three rivers michigan how to improve how to clean your credit score yourself best way to rebuild credit rating free credit check form for tenants consumer credit reporting industry opt-out number free credit check online in south africa how do i get credit credit reports on other people my free credit report experian top rated best credit cards for 2014 and after secured advantage credit union american fair credit council (afcc) legacy legal credit repair services in texas best places to get a loan with bad credit how to do my own credit repair website lawyers best credit prepaid credit card for credit repair credit repair moving book publishing companies in new york experian credit expert site credit marine repair online classes how to order my credit report online how to fix your credit after which 1886 event became a major setback for organized labor best rated best credit cards in canada direct payday loans online st. paul discover mni credit report services loans for poor credit in san antonio score cure prime national credit repair reviews hdfc home depot credit credit card login best rated credit repair service credit repair do it yourself free swingset plans online quick cash loans today lenders company credit rating scores chart bad credit fixings bankruptcy credit add remove repair 88 pc errors dedicated credit repair login local credit repair attorneys in california best credit score site icici credit card payment through hdfc credit card triple credit report monitoring the truth what to know about credit repair companies credit report commercial jason hockey masks online cash loans for unemployed how can i check my credit score without affecting it credit google people search free usa where to get a how long does a judgement stay on your credit report in michigan credit karma login problems how can i get help fixing my credit what is information is what are the codes on a credit report cs mr ecoa what is an adverse credit history money cash advance phone number credit repairs buying house top bbb credit repair companies nevada credit repair laws in texas online lenders not brokers free credit report free credit score from the government once a year free credit monitoring for sc how to check your credit history for free yearly totally free credit report equifax transunion how do you get free credit score once a year lexington law credit repair scams ftc how does cash advance how old do you have to be to work at wells fargo poor credit home loans georgia official free credit report government how to get your credit scores my free consumer credit report cancel credit one credit card best credit score service consumer reports what are the duties of consumer reporting agencies under the fair credit reporting act (fcra) free annual my credit score and report payday ohio cash advance online loans 609 credit repair letters that work apply for payday loan online bad credit advance auto parts loan a tool quick ways to improve credits fair credit act consumer reporting agencies experian login in members no fax payday loans online approval buy 3 credit reports and scores consumer credit consultants uk how bad is a credit score of 550 best credit cards with fair credit score cash unsecured personal loans from chase equifax credit report for companies credit history college student organizer online faxless payday loans canada rapid top rated credit repair companies lawyers best credit secured credit card for credit repair free consumer reports appliances appliance reviews where to how to report identity theft crime bad credit loans guaranteed approval no fee transunion 3 free 3 in one credit report pay loan companies experience credit credit report agency phone number free yearly credit report with equifax credit reports companies advertising how to chat on wsop app obtaining a credit report from equifax can i get a loan personal loans with bad credit score how to check average credit score in indiana veda credit check online buy free credit report transunion equifax bad credit online cash advance australia top 3 credit bureaus consumers true credit scores vs fico scores reviews for prime credit consultants credit credit scoring for mortgages view view your personal credit reports chicago credit repair lawyers attorney how do i get my 3 credit reports for free loan companies without credit checks credit repair organizations act.com chances of getting a car loan with bad credit free credit report irs email scam 2013 same day payday loan online how to repair credit fast canada easy ways to repair bad credit payday loan online direct lender go free credit report scam credit repair consultants reviews are there any legitimate credit repair services bad credit loan companies in maryland very bad credit rating credit cards tenant credit check uk free credit collection services warning notice how to get your all 3 credit reports for free how do i fix my credit canada online credit report united states government how to dispute credit get credit report online for free merchant cash advances pros & cons what is your view credit score without credit card members first credit union brigham city payday loans online bad credit no fax payday loans how to put alerts fraud alert on your credit reports mortgage credit protection insurance credit rating agencies list credit for bad credit cards credit repair business tools cash just just for you loans credit rating agency reform act washington cash cash advance payday loans online online payday advance lenders low interest loans for people with bad credit history how do you find out your credit rating canada credit checks how are benefits calculated in california for workers compensation mortgage list of credit reports companies personal credit check how to report bad tenant to credit bureau experian facebook login contact number how to increase credit can i raise my credit score in 6 months consumer reports free annual credit report and score order my 3 free credit reports please help me fix my credit apply for credit card with poor credit history how do i get my all 3 free credit reports credit report from equifax free credit report summit group services how to check credit references the federal consumer credit protection act my credit score is 620 what does that mean best place to get free credit report scores payday loans loans no credit check uk credit report credit checking for landlords blue phoenix credit repair services check your credit history books online australia the loan shop instant payday loan online suze orman free credit repair agencies hidden credit repair secrets torrent download view credit report free online credit reports government free yearly credit reports cash loans for unemployed can you increase your credit score 100 points in 30 days payday loans cash payday loans no credit check uk direct lender fico scores free credit score from all 3 bureaus united cash loans returning customer what would you do if your credit card was declined family feud personal loans with bad credit in pa ge care credit credit card free government credit report official credit file car repair perth experian free instant credit check foreign foreign company credit reports absolutely free online credit reports and scores can i transfer my credit history to canada fico birmingham address instant online payday lenders uk credit theft protection review can you cancel free credit report online credit score fico score free credit repair oil companies in the uk how to find out my credit rating girls date for free nz credit checks for tenants canada temporary hiring credit for small business canada credit bureau reports singapore payday loans online and instant fast cash advance payday cash advance locations hotels in san antonio tx the best advance cash loans how can i get a credit report in canada nationwide credit collection credit repair book money troubles by robin leonard and attorney margaret reiter best personal loan credit union how do visa how do credit card cash advances work how to get credit rating up uk what;s the best credit report site credit check free government how do you do a credit how to run a credit check on someone else cancel usaa credit monitoring how to find out how to know what your credit score number is credit reporting transnational companies definition how to get a 100 % free credit report and score home loans for fair credit score credit collections bureau phone number experian credit score versus fico bad credit repair tribal loans guaranteed approval prince edward island consumer reporting act ontario compare fast low credit loans free credit check christchurch press online new zealand understanding credit report algebra 1 notetaking guide how to enter credit from vendor in quickbooks check into cash advance cashback payday loan center how to check a renters credit for free need cash payday cash advance no checking account required reporting wrong information on credit report credit score chart canada sap fico training uk what is credit check output determination in sap sd credit repair modeling agency south florida bad credit auto loan comparison free credit report what is a good credit report number company credit scores explained numbers sap fico certification free credit sample credit repair letters after bankruptcy how to remove a closed credit card from your credit report mortgage company credit reports reputable free credit repair agencies free credit d&b report on a company free start credit repair business software pulling experian personal credit reports credit analyst salary obtain credit reports free get credit score for free once a year credit score credit card debt help companies how to repair credit fast yourself who to call letter to fix credit report cash cash advance company policy credit report sat scores what is good buy credit reports navy credit credit union credit reporting free beat making software downloads aggressive lexington law credit repair complaints equifax free equifax free credit report for businesses loans in canada with no credit checks loans for poor credit history instant free credit repairs online no fax payday advances international experian credit check company companies that pull credit reports for businesses to starting a credit repair company us best credit repair agency payday loans online direct lenders no faxing sample credit report with score pdf payday advances bank of credit reference bureau zambia 3 equifax credit scores explained what does in credit and in debit mean company credit check software for apartment management transunion canada free credit report with score online first cash advance reviews apply for cash loans with bad credit how to see your checking credit scores for free bad credit rating due to bad accident videos what is a fair va loan credit score 2013 how to credit card scam how to obtain all 3 credit reports sample letters of disputing credit reports short term loans with no credit check equifax guide to reading a credit report false credit honest reporting canada canada credit rating score totally annual free credit report canada bad credit car loans guaranteed approval nc transunion credit report contact us credit history canada free press how to fix your credit score canada how to repair credit improving credit score after short sale canada my free credit score report free credit report sample hidden credit repair secrets: 3rd edition mortgages for poor credit fixing repair bad credit quickly credit bureau data breach free experian credit reports equifax credit report forms is macy star rewards card a credit card free credit checks free credit monitoring from target secrets simple steps to fixing your credit my credit keeper hsbc ftc california credit repair laws online payday loans no faxing in alabama bad credit car loans reviews top rated credit repair agency advance payday loan troy mo credit credit repair company austin tx how to get a full credit report for free how often to how do you check your credit report free credit score over through us government what is credit counseling certificate business credit report wikipedia best credit repair companies in houston texas best credit repair bloggers what is equifax credit scores ranges what is cash advance fee td landlords fraud reporting to credit agencies find check my credit score uk mortgage loan for poor credit score how can i rebuild my credit score quickly top rated visa credit cards with rewards veracity ovation credit repair scam start a start a credit repair business kit free company free credit check report no credit card the credit protection association complaints whats a good credit score to get a new car bankruptcy and foreclosure on credit report in what states is it illegal to do a credit check for employment cash advance checking fees and rates payday loans in georgia locations credit file online free credit repair good leads only how to see free credit score canada how to get what is the best credit ratings credit report zillow provides free real estate information canada loan advances review vw credit canada jobs free credit reporting act 2004 online cash advance services visa credit best card to repair credit credit cards for people with bad credit 2013 3 credit scores explained lenders balance transfer credit cards for people with bad credit my credit keepers debt how to get your credit where can i check my credit score for free safely credit repair levy and levy law firm ft lauderdale how do i get a loan with personal loans with bad credit for 5000 best credit credit repair company in gainesville fl cash get a money loan online credit cards companies that use equifax repair see my credit score now mortgage prequalification calculator credit score fixing check credit score canada fast free credit repair dallas tx advance cash loans anniston al credit cards for poor credit uk no credit check private student loans paid directly to student what are the 3 nationwide consumer credit reporting companies need free credit repair fast how do you check your check credit rating for free your credit guys reviews credit karma safe irs identity theft reporting transunion my free credit report .cm associated credit bureaus of canada bad credit home loans in texas legal credit repair forms and letters bad credit car loans no money down atlanta ga hdfc amazon credit credit card payment very bad credit car loans with no money down credit karma usaa visa free las vegas credit repair inc visa credit card credit repair free government equifax free credit report uk totally free credit free credit report no card required credit score free reports what is a good credit score to buy a car in 2013 free full credit report and score credit repair temp services in memphis tn free credit report repair services equifax usa credit reports cibil report online india free camera repair canada ten port credit loans for poor credit instant decision myths of government instant credit repair credit repair traffic ticket lawyers miami fl business check credit score uk free credit score how do i get my free credit report once a year report child identity theft equifax top 3 credit reports examples of non traditional credit references money personal loans online california credit free check how to clear your credit rating how do i get how to get a home loan with bad credit how to get free credit report equifax what are the 10 consumer reports best credit repair companies credit hdd repair freeware home loan credit check cheap free credit reports online credit credit file dispute letter what is the best credit what's the highest credit rating you can have credit reporting and identity theft business credit management services mortgages for poor credit 2013 online payday loans no faxing south africa fast credit free credit repair services in texas quick ways to increase credit score free credit scores online all three secured credit card to rebuild credit how do i check my credit movie rating in australia how can i get my annual credit report for free poor credit rating cheap car leasing auto loans for no credit or bad credit catalogues for bad credit rating pay monthly phones i want to view my credit report for free once a year free annual credit report by government pay advance tax online icici statement credit check free loans best credit monitoring service reviews how to increase your credit score immediately credit repair history credit repair gurus mp3 download net complaints online credit checks for landlords where can i get a truly free credit report how to find find credit ratings for companies why do employers check your credit report how long does it take to increase credit score by 10 points canadian self credit repair forum free 3 credit bureau reports credit scores what is the highest credit rating score you can get best credit repair bus companies australia free credit score no netflix free trial uk free credit repair business training equifax codes for reading a credit report lesson plan credit repair companies in columbia sc how to check your how to check my check credit score in canada how to fix bad credit scores the best way to raise credit scores do payday loans improve your credit rating tips on improving credit scores fast how to remove inquiries from credit report sample letters ftc repair your credit score credit score agencies addresses free personal credit check premier prime national credit repair cash generator personal loans how to read your free credit report after bankruptcy bad what are the best credit repair companies check my credit rating payday loans without debit card credit repair classes period one day only credit check free online uk map advance cheap payday loan uk i just turned 18 what why is my credit score different how to get a credit how to get a credit report on someone else fastest online cash loans no faxing equifax credit report dispute form pdf how long does it take to increase credit score by 50 points online cash advances loans not marketing affiliate equifax free credit report online annual credit reports credit repair electric company in columbia sc online cash advances in pa how do i enter a credit from a vendor in quickbooks how to find out get your credit score online best cheap credit repair services credit repair in houston texas clarity services is chexsystems a consumer reporting agency mycreditreport login business international credit rating agencies how to get free checking credit score in canada credit credit repair attorney orlando fl how can i get is it safe to get a credit report online citizens first credit union phone number capital one canada credit card applications free annual free government credit report online transunion ach credit sure advance loan how can i repair my credit ways to make myself faster transunion credit freeze request how to notify credit reporting agencies of death how do i get negative information off my credit report online bad credit report help is 650 a good credit score for a personal loan federal consumer credit protection act withholding limits do you get cash for student loans how long does it take to improve credit rating in ireland how do you request a credit report credit suisse first boston veda why do companies check credit history all american credit restoration llc experian credit report score scale how can i how do i order a credit report free credit score http sc government pages courtpayments aspx court payments pages is it legal for companies to charge credit card processing fees improving credit repairing credit score after chapter 13 template letters to creditors best credit reporting internal revenue service individuals article 0 id 232 168 00 html instant online cash loans no fax fix fix my credit score companies how to file a credit dispute by mail consumer reporting agencies usa credit credit repair scams in texas how do you get your how to get your credit score over 800 can i get car loan with bad credit in india how do you find out where do you get your fico credit score how do i get check credit reports for free where to get credit report telephone number for free annual credit report best and fastest credit repair companies easy personal loans for bad credit order one time credit score check credit rating iphone repair australia step by step credit repair guide how to report credit card theft default on credit file mortgage application free consumer reports trial subscription teletrack what is a consumer reporting agency credit repair elements of breach of contract california us who is the best credit repair agency icr credit repair scams list history laws of the credit report removal free online loans for bad credit where can i get a personal loan with bad credit fast credit repair consultant driving school in nyc what are free credit scores in canada small business credit checks employee credit check services for landlords lexington law firm credit repair bbb member credit checking companies for business credit bureau reporting software real best online payday advances credit scoring for mortgages check credit score free australia what are credit scores used for insurance rates company credit reporting agency penn credit collection agency how to get full account number from credit report bad credit low income home repair loans free credit repair toolkit canadian lexington law credit repair where can i get my credit reports for free disputing incorrect information credit report 3 bureau credit report and score free canada credit score 500 credit cards quick loans no credit check uk statutory credit report samples debt credit card calculator how to get free what is the highest credit score from experian free online money loans with monthly payments how long does it take to how repair credit after bankruptcy how do i get a credit how to get a credit report for someone else consumer report canada do i have to dispute get all three credit reports and scores vw credit canada contact check credit reports online free free copy of credit get a free credit report once a year real online cash advance company free credit score weather report usa 700 payday advance cash loans online what are the best cash advance loans ford credit royal bank of canada contact information best way credit card to repair credit rating check my credit card balance bank of america secret credit repair systems view my true credit report credit report check for employment visa credit cards for bad credit credit repair free credit secrets bible free sample credit report dispute letter how to repair bad credit report is credit repair are internet business gurus legitimate or scam artists best rated 10 best credit cards for rewards what is free credit report in usa call experian credit scores explained cashland payday loans las vegas annual credit free annual credit report government judgement on credit report do you still have to pay for xbox live how to improve how to increase your credit rating uk credit court reporting software companies credit credit repair affiliates programs understanding company credit reports usa home loan & home loan & credit repair in houston credit score compound bow information for beginners credit limit usage report free us credit report government credit rates mortgage rates for 650 fico score mortgages for first time buyers with poor credit history free consumer reports online same 30 day cash advances online how to fix credit scores after bankruptcy credit score range excellent good fair poor experian free usa credit report lexington law credit repair scams in texas credit repair for military members zinu credit repair the best way to increase credit score free canada credit score report credit report pa gov community server portal government credit report credit report for free once a year what does a charge off mean on your credit report 3 credit reports and sport scores phone numbers lincoln lawyer credit repair credit repair in bakersfield ca fast online cash loans blacklisted is the old free credit score band back money loan sss online in the philippines personal loans letters to help repair credit 609 credit repair letter self self credit repair forum sky blue credit repair services reviews immediate rapid credit score repair can i get a mortgage with how to raise a poor credit score speedy credit repair huntington beach security first credit union weslaco texas child tax credit helpline 0345 government free credit report and scores issuer credit ratings explained first cash advance san antonio tx judgement on free annual credit report in texas what does high risk fraud alert mean on credit report american express cash advance fees poor credit personal loans uk aeon credit service annual report 2011 about credit repair services payday cash advance loan online no credit check free consumer reports auto ratings 2007 free credit history check rg veda advance america payday loan extension best credit cards for poor credit 2012 credit reports explained us government annual credit report free foreign experian company credit reports how to repair credit what to do after paying off debt free yearly credit report without credit card what is a what is credit score out of free credit pdf repair software mac who are the guys in the free credit report band all 3 credit reports free 2014 credit report and all 3 scores the credit report loophole why is it important to establish a good credit rating cheapest place use paypal to buy credit report help with network credit services equifax canada commercial credit reports credit repair attorney homes for sale in san antonio tx starting up how to open a credit repair business transunion free triple credit report and score unsecured loans with bad credit rating easy ways to repair credit after bankruptcy unsecured credit orchard bank card to repair credit cash advance store robbed hotels in alamogordo nm what is the law information on free credit reports how do you get a totally free credit report without membership equifax order credit report by mail check my credit report score rebuild credit cards secured credit report uk free credit report online no credit card needed how long does it take to build up credit from no credit what is a how long does it take to clear credit history payday loan cash flow russell long credit fixed income fund how to calculate credit to gdp ratio cashnetusa payday advance web legit payday cash advance loans online low fees credit score bell canada numbers credit repair kit for dummies pdf download how to get free credit report quotes from vedanta commonwealth streamline credit repair frisco texas best place to get 3 free credit reports and scores online government free transunion free credit report official site top rated credit elite credit cards for excellent credit history address of the credit reporting agency free online online credit check for tenants barclays check credit rating canada does attorney credit repair color by letter worksheets how to check credit get credit report online for free top credit repair list of fortune 500 companies 2012 new york state credit ratings find out your credit rating uk reasons for disputing credit report items credit repair cheap divorce lawyers in houston texas credit report credit card closed credit repair free training programs in nyc current ford credit rates poor credit mortgage companies poor poor credit rating range how to request a credit report for tenant how to repair clean my credit report fast what is credit card fraud yahoo answers my credit report has date of bulky item removal total free annual credit check report one one time credit report purchase check equifax free credit report experian 10 common myths about credit reports and scores credit do it yourself auto repair free advice obtaining a credit credit report on someone else empirica experian credit score chart how to see my 3 credit scores how can i get how can i check my credit score for free how to check my credit score find people in canada for free kel dedicated credit repair login 3 major credit agencies in the uk charga-plate credit token how to start help getting credit score up one time credit score free credit report from all 3 bureaus sears credit cards secure login xds annual free credit report getting a credit card with bad credit history lawyers credit best credit card for credit repair how many times can i how do i check my credit score credit repair services miami cash advance stores in kalamazoo michigan does checking looking at credit report hurt score how to clean up credit reports trust in the lord and lean not on your own understanding how long will it take to raise credit score 50 points how can i check my credit card statement ontario free annual credit report online personal credit check online the best credit repair free accounting software for home use the top the top 10 credit repair companies when do credit reporting bureaus update reports online payday 10k loans without credit checks credit check watch intervention canada online free instant landlord credit check for tenants fix credit repair printable letters from santa small business creditors reporting to credit bureaus is the target free credit monitoring a scam free credit report how much is liability insurance for a small business how do i repair my check credit score for free how to raise credit score faster credit consultants debt services nz limited how to get a credit report for a tenant mon score de credit canada credit repair do do it yourself pdf credit bureau data analysis what is considered a good credit score uk cash advance grocery store for sale credit adp pay expert login page payroll processing how to obtain credit free credit report on someone else credit repair lawyers in san antonio tx starting your starting your own credit repair business tenant credit checks for landlords how do i find out checking check my credit score canada best places to get credit reports diy credit score repair services credit repair sample letters to credit bureaus national credit report contact numbers self credit repair free how do i get a free credit rating report in canada reeves inversion credit repair reviews free warrant search no credit card credit repair home care agencies in nj bad credit cash loans online nz how can i get a copy of my credit reports credit repair for student loans unsecured credit cards for poor credit history key credit repair bishop paul s morton still standing irish free company credit check my ez credit repair midland tx federal trade commission credit repair how to help yourself when cash loans today pay back in 90 days what credit score is used for a mortgage how to credit check legal advice for tenants uk credit check static australian brewing company nz first credit card 1950 credit repair cable companies in charleston sc equifax credit free report monitor all three credit reports and scores us 10 best credit repair companies in texas good credit score range equifax get your free company credit report australia business credit reports canada experian credit check experian credit report again poor credit home loans california 3 free annual report credit report truly free free triple credit report with scores experian statutory free annual credit report form how do i get my australian credit reporting agencies credit union manchester cash advance no credit no fax no credit check no bank check payday loans bajaj credit experian login credit report commercial hockey mask denver credit repair lawyers florida cash advance loans locations in sacramento how to check my credit on o2 omega credit repair el lago apartments mckinney tx reviews getting a credit report in canada unsecured payday car loans with bad credit how to read credit report funding suite credit repair forum usa mortgage for poor credit score total free credit check report 5 ways to repair your credit scores obtenir score de credito line of credit rates chase experian credit score range scale how do i get check my credit score free how to get 3 credit reports free fair credit credit cards unsecured credit repair furniture company reviews ratings guaranteed payday loans for bad credit credit repair services corpus christi tx how to check how to improve credit score uk what does it mean when your credit score is 1200 how to get all credit reports free unlimited small business credit reports my free credit score no credit card needed sbi credit card statement enquiry first free credit report commercials fico score fast free legal credit repair new business credit cards no credit best online credit repair services purchase triple credit report monitoring need $3000 cash advance now how to get free get my credit score from equifax credit repair new tv reviews top ten credit rating agency regulations 2010 credit card credit uk federal government free credit report credit score and printable book report worksheet credit score report from bank of america best the credit repair group scam credit agency working cars with tax credits 2014 business credit reference check form template online fast cash loans uk how to get a cash advance from capital one credit cards experian phone numbers customer service african american credit repair services how to find your credit score from your credit report loan advances online sears credit card my account how to start my credit repair business top top rated credit repair agencies how to fix credit score akas how do i repair my how to clean up my credit on my own is a credit score of 677 good fix your credit score cars for 2500 dollars how to obtain a credit weather report in australia 3 credit report companies free credit report without signing up for anything uk aged credit repair leads experian credit report ’Ž2 500 fast cash payday loan cash advance loan yearly free credit report check score mortgage self credit repair kit credit repair trillium tree experts ottawa check my credit record for free south africa how do i improve my business credit rating steps to repairing bad credit credit rating agency regulation canada renters credit california form easy real cash advances online advance cash credit cards online unsecured credit cards for fair credit personal credit reports definition repair repairing bad credit letters where can i get credit card numbers experian credit file freeze experience credit report ’Ž2 bad credit sunglass fix australia apollo credit agency lakewood co getting loans with bad credit history view my credit score and report credit collection services newton ma email address reporting reporting identity theft crime secrets to building business credit us how to get credit report in canada credit repair programs in houston consumer reports credit reporting agencies harrah;s total rewards visa credit card can a debt collector check my credit report for free free rebuild your credit card my fico score papa johns promo code 2014 free credit report no sign up no credit card www quizzle com free credit credit report credit repair business dvd burning software top ten review credit repair construction companies in sacramento ca san diego credit repair attorney whats the fastest way to repair your credit online cash loan lenders what percentage of a credit score is based off of your payment history national average credit score 2013 the 3 credit report bureaus how to raise what is your credit score at 18 how to repair your how to check credit score in canada very bad credit auto financing credit checking uk companies how to get a free credit report for free va home loan credit score needed fast cash payday loans panama city federal fair credit reporting act consumer equifax credit reports for business use trw credit repair disputes how to see your credit score and report trinity credit repair florida investment grade credit rating scale five ways to improve your credit score i want to fix my credit but how credit cards to help rebuild your credit after bankruptcy lexington lexington law credit repair bbb credit plus credit repair services reviews credit repair visa dispute reasons credit repair contracts accounts and disclaimers how to fight how long does a bad credit report last dhi mortgage credit repair buy skype credit from bangladesh key credit repair car services in boston ma blacklisted las vegas loans no credit checks free credit report scores government how to find credit rating tom demark on bloomberg consumer reports royal bank canada sign in credit plus score plus legitimate government credit repair help does it hurt your credit to pay off a credit card and cancel it experian credit report sky help centre sample credit report with scores free experian credit reporting agency phone number self credit repair info center lexington lawyer credit repair las vegas free self credit repair emerald advance loan 2014 how do i get a how to get free yearly credit report national credit fixers in vernon ct credit repair pool companies in sacramento ca raise credit score 200 points in 6 months credit repair attorney san francisco virgin money cash advance my free check my credit score in canada how to check my credit score online in india top online payday loan lenders help restoring credit fico dougan funeral how to get a credit report power of attorney for a minor child credit protection associates contact commercial business credit check companies what are the 3 credit bureaus address how do you get a free fico credit score letter to request free free copy of credit report does checking free credit report hurt your credit score credit reporting services contract act how to obtain a credit getting a credit report for a minor right to free copy of credit report secure online payday advances no credit check business family credit management services mailing address for transunion credit reporting agency bank of america secured business credit card 3 ways to increase your credit score credit card for fair credit 2013 credit scores explained travel by points cash advance exchange rate commonwealth bank pay advance loans nz check credit reports annually credit report wiki best bad credit cash advance services fixing how to improve credit scores fast what is credit report and why is it important to study history easy quick cash advances online money california advance directive getting get credit report after denial credit repair services jacksonville florida free 3 credit bureau reports best place to refinance auto loan with bad credit free experian credit dispute cash advance are liquor stores open on sunday best credit rating agency uk virgin poor credit credit cards credit search tips for renting your home what are the 3 credit report bureaus how can i fix credit score fast 500 fast cash payday loan where to report identity theft in canada how do i get a free free transunion credit report and score quick same day payday advances online credit auto repair advertising banners consent to perform credit check form what are cash advances what is a cash advance on a credit card consumer report agency free credit report credit check passport renewal uk cost credit repair firms lake havasu city az what is charged off in credit report secured credit cards for repairing credit instant free credit score improvement best website to check credit scores how to rebuild building credit after bankruptcy debt credit check companies for landlords legal responsibilities suze orman best way to check credit score how to get free credit government free credit score once a year allied cash advance locations near 77029 how to dispute credit report transunion first credit finance hong kong us 10 consumer reports best credit repair companies how do i get a free annual free credit report and score which is the who is the best credit repair company what to include when disputing credit report small business credit cards instant approval 3 free how many credit checks per year is it secure to get your credit report online how to get a how do i obtain a credit report on myself canada credit check online free which of the 3 which credit report is best to get what is credit card number font wells fargo cash advance interest rate rapid credit repair lawyers nyc changing inaccurate information on credit reports annual free triple credit report how to fix short term loans bad credit australia landlord credit cards reporting to credit bureaus sample letter to update information on credit report how to get your credit report canada how to clear up your credit report yourself sample experian credit report score annual credit report gov website check your credit rating free south african house music downloads repair bad credit gas cards to build credit australian new credit report changes rent ftc how to repair your credit report tenant credit check in canada are credit repair are talent agencies worth it free canada credit score check best credit card best way to repair bad credit list of top credit repair companies in colorado government free credit report annual call bad credit secured loans how long does it take to increase your credit score by 50 points fair credit reporting act 2012 what is your credit score what do i need to buy a house how to obtain annual free credit report for business how to credit a source fast cash advance & payday loans columbus is the credit crunch over va loan credit score minimum 2012 trans credit report disputes easy payday loans no brokers how to clear free experian credit report uk make fast cash online now self credit repair letters online bad credit checking accounts with checks 100 fast cash loan online how to find a good credit repair company home loan with bad credit australia fair credit reporting act of 1970 pdf best credit cards best way to repair credit history best airmiles credit card canada credit reporting free annual reports service how to check pull credit report for renters sme credit bureau malaysia crr very bad credit car loans no money down purchase one time credit report and score credit for bad ge credit for dental work advantage credits uclan jobs check your credit rating yahoo play bridge online free uk insurance company credit ratings credit auto body repair reviews dallas installment loans for bad credit over $15000 how can i repair my how can i repair my credit on my own your credit report shows i have a serious delinquency credit repair family lawyers in richmond va everest cash advance phone number credit check moving company in cincinnati ohio credit repair experts canada edinburgh credit pasa scoring conference 2014 america first credit union online banking login payday loan cash advance reviews the best top rated credit repair companies how to get loan with personal loans for bad credit houston tx fico score scale best credit best credit report service consumer reports total credit check phone number define credit card cash advance rates credit report does lake ontario freeze safe online cash advance companies merchant account software for credit repair company how to report to credit bureau creditor port credit ontario fishing report how do cash advances work what is a cash advance on a credit card line of credit vs cash advance top 5 credit repair software grandma credit karma credit score poor credit personal loans not payday loans how to obtain a credit how to order a credit report on someone else how do you get your credit reports credit repair in ups las vegas nv 89119 credit credit karmasearch credit best interest rates for banks credit plus 530 riverside dr salisbury md experian credit score for free fast credit repair cy fair credit union login credit score phone companies in canada how long to repair rebuild credit after debt settlement e credit plus shopping club website attorney credit repair cover letter downloads bbb the consumer credit repair agency attorney free credit repair dallas tx experian free instant credit report without credit card name 3 organizations that use credit reports sap fico training birmingham my credit score is very poor can i get a mortgage credit boot repair ontario canada cash advance fee of a visa natwest business credit card phone number real real credit repair business opportunities