Start

Jubileusz 25-lecia.

To będzie wielopokoleniowe spotkanie aptekarzy

Druga połowa bieżącego roku będzie przebiegła pod znakiem 25. rocznicy odrodzenia samorządu aptekarskiego. Okręgowe izby aptekarskie informują o terminach jubileuszowych spotkań. Kulminacją obchodów jubileuszu 25-lecia będą ogólnopolskie uroczystości organizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską w dniu 9 listopada 2016 roku w Warszawie z udziałem farmaceutów ze wszystkich okręgowych izb aptekarskich i gości honorowych.

Organizatorzy informują, że w pierwszej części dnia odbędzie się msza święta w intencji aptekarzy i ich rodzin. Oficjalne spotkanie jubileuszowe odbędzie się w Filharmonii Narodowej. Oprawą uroczystości będzie wystawa prac artystycznych polskich farmaceutów oraz koncert w wykonaniu Polskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej im. Witolda Lutosławskiego. Finałem jubileuszowej uroczystości będzie, czego się można spodziewać, koleżeńskie wielopokoleniowe spotkanie aptekarzy.

xxx

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są niezastąpionym źródłem informacji o treści wystąpień na sejmowym forum. Redakcja Aptekarza Polskiego zwróciła uwagę na wypowiedź wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, który w dniu 19 maja 2016 roku poinformował Wysoką Izbę o legislacyjnych planach i o harmonogramie ministerialnych prac nad projektami nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne i ustawy refundacyjnej. –„Jeżeli chodzi o przygotowanie projektu zmian w ustawie refundacyjnej, mamy czas do końca czerwca” – powiedział wiceminister. W sierpniu zakończą się prace nad projektem nowelizacją ustawy prawo farmaceutyczne. Cieszy, że finał tych prac jest bliski.

Krzysztof Łanda poinformował, że „został również powołany zespół do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty”.

Wystąpienie wiceministra Krzysztofa Łandy będące odpowiedzią na pytania poselskie odnosiło się do „gorących” tematów, takich jak na przykład zakaz reklamy aptek, przepisy antykoncentracyjne, opieka farmaceutyczna, obrót pozaapteczny czy właścicielska struktura aptek. – „Chcemy, żeby apteka była dla farmaceuty, tzn. żeby 51% udziału w aptece posiadał specjalista, ten właśnie wykształcony magister farmacji, i również chcemy ograniczyć liczbę aptek, które może farmaceuta posiadać czy w których może mieć udziały– oznajmił wiceminister.

xxx

Doktor Katarzyna Hanisz autorka cyklu publicystycznego „Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła” przedstawia sylwetkę profesora Feliksa Modrzejewskiego, luminarza polskiej farmacji, który „działając w łódzkim ośrodku akademickim stworzył podstawy dydaktyki w zakresie farmacji stosowanej, wychował nową kadrę pracowników naukowych w tej dziedzinie oraz rozwinął badania, których wyniki znalazły swoje odbicie w polskich farmakopeach, w działalności aptek i przemysłu farmaceutycznego”. Opisując dokonania Pana Profesora Autorka zwraca uwagę, że „Jego wychowankami naukowymi byli prawie wszyscy powojenni profesorowie farmacji stosowanej w Polsce, kierownicy jednostek organizacyjnych wyższych uczelni bądź instytutów naukowych”.

xxx

Czytelnicy Aptekarza Polskiego odnoszą dodatkową korzyść, gdyż za naszym pośrednictwem, a ściśle ujmując, za pośrednictwem „Samorządowego Peryskopu” redagowanego przez magister Olgę Sierpniowską przenoszeni są w krąg spraw i wydarzeń, którymi żyją okręgowe izby aptekarskie. Autorka skupia uwagę na wybranych doniesieniach odnotowanych w internetowych serwisach informacyjnych.

W izbach dużo się dzieje. W tym stwierdzeniu nie ma przesady. Różnorodna i bogata oferta programowa zachęca do skorzystania. Bardzo często propozycje izb aptekarskich mają wymiar ponadregionalny i są adresowane do członków samorządu aptekarskiego z całej Polski, jak na przykład – to wiadomość z ostatniej chwili – V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy organizowane przez Okręgową Izbę Aptekarska w Olsztynie, które odbędą się w dniach 2-4 września na jeziorze Bełdany otoczonym sosnowo świerkowymi lasami Puszczy Piskiej.

Z nieukrywaną radością zauważamy, że w internetowym portalu Klubu Żeglarskiego „Aptekarz” przedrukowano cykl opowieści napisanych do Aptekarza Polskiego przez kapitana Krzysztofa Piwnickiego o sztuce żeglarstwa pt. ”Pasja wodą i wiatrem pisana”. Zachęcamy do przeczytania tych opowieści każdego, kto żegluje lub zamierza żeglować.

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.

Redakcja.

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij