Dla Autorów

Propedeutyka pracy nad tekstem

dla autorów „Aptekarza Polskiego”

 

Szanowni Autorzy,

   Redakcja Aptekarza Polskiego jest otwarta na wszelkie formy współpracy z nowym autorami. Redakcja oczekuje na teksty oryginalne, nie publikowane w innych mediach, przygotowane samodzielnie. Fragmenty tekstu, zaczerpnięte bez zmian ze źródeł, powinny być odznaczone kursywą i zaznaczone jako cytat z odnośnikiem do piśmiennictwa i podaniem autora. Elementy przekopiowane ze źródeł powinny pozostawać w widocznej mniejszości w stosunku do pracy własnej.
 
   Nie jest dopuszczalne umieszczanie obszernych fragmentów lub całości cudzych prac nawet przy podaniu właściciela praw autorskich i źródła, jeżeli właściciel owych praw nie wyraził zgody na przedruk fragmentu. Redakcja nie przyjmuje również do publikacji opracowań, czyli cudzych prac lub ich fragmentów z naniesionymi drobnymi poprawkami lub uzupełnieniami, chyba, że zamówienie stanowiło inaczej.
 
   Redakcja pozostawia w gestii autorów dobór literatury pomocniczej i materiałów źródłowych, zastrzega jednak możliwość nie przyjęcia do publikacji tekstu przygotowanego w oparciu o źródła, które Redakcja uzna za niewiarygodne lub stronnicze. Prosimy o umieszczenie wykazu literatury i odnośników na końcu artykułu.
 
   W przypadku rycin, fotografii i wykresów możliwe jest umieszczanie wyłącznie ilustracji wykonanych samodzielnie lub ilustracji, których autor udzielił pisemnej zgody na wykorzystanie.
 
Redakcja Aptekarza Polskiego

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij