Dla Autorów

Propedeutyka pracy nad tekstem dla autorów „Aptekarza Polskiego”
Szanowni Autorzy!
 
Redakcja Aptekarza Polskiego jest otwarta na wszelkie formy współpracy z nowym autorami. Redakcja oczekuje na teksty oryginalne, nie publikowane w innych mediach, przygotowane samodzielnie. Fragmenty tekstu, zaczerpnięte bez zmian ze źródeł, powinny być odznaczone kursywą i zaznaczone jako cytat z odnośnikiem do piśmiennictwa i podaniem autora. Elementy przekopiowane ze źródeł powinny pozostawać w widocznej mniejszości w stosunku do pracy własnej.
 
Nie jest dopuszczalne umieszczanie obszernych fragmentów lub całości cudzych prac nawet przy podaniu właściciela praw autorskich i źródła, jeżeli właściciel owych praw nie wyraził zgody na przedruk fragmentu. Redakcja nie przyjmuje również do publikacji opracowań, czyli cudzych prac lub ich fragmentów z naniesionymi drobnymi poprawkami lub uzupełnieniami oraz tłumaczeń artykułów obcojęzycznych chyba, że zamówienie stanowiło inaczej.
 
Redakcja pozostawia w gestii autorów dobór literatury pomocniczej i materiałów źródłowych, zastrzega jednak możliwość nie przyjęcia do publikacji tekstu przygotowanego w oparciu o źródła, które Redakcja uzna za niewiarygodne lub stronnicze. Prosimy o umieszczenie wykazu literatury i odnośników na końcu artykułu.
 
W przypadku rycin, fotografii i wykresów możliwe jest umieszczanie wyłącznie ilustracji wykonanych samodzielnie lub ilustracji, których autor udzielił pisemnej zgody na wykorzystanie.
 
Dostajemy także pytania o możliwość upublicznienia w Aptekarzu Polskim pracy specjalizacyjnej. Nasze łamy są dla Was otwarte! Piszcie na olga[@]aptekarzpolski.pl
 
Redakcja Aptekarza Polskiego

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się