Kategoria: Wszechnica aptekarska

Popularnonaukowe wykłady o farmacji.

Leczenie cukrzycy z perspektywy kardiologa.

Cukrzyca to zaburzenie metaboliczne charakteryzujące się hiperglikemią (podwyższonym stężeniem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji, wydzielania insuliny przez komórki β-trzustki lub defektu działania insuliny na tkanki obwodowe. Wyróżnia się: 1) cukrzycę typu 1,...

Profil bezpieczeństwa leków.

Produkt leczniczy, który znajduje się w obrocie musi charakteryzować się zadowalającą skutecznością i akceptowalnym profilem bezpieczeństwa, co oznacza, że stosowanie każdego leku wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Od dawien...

Postacie leków pozajelitowych.

Leki są podawane drogą pozajelitową (parenteralnie) wtedy, gdy konieczne jest szybkie uzyskanie efektu farmakologicznego oraz jeśli substancja lecznicza ulega rozkładowi w przewodzie pokarmowym. Podanie leku drogą parenteralną jest wskazane w przypadku pacjentów nieprzytomnych, w...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się