Kategoria: Rynek leków

Nadużywanie antybiotyków – przyczyny i skutki.

Po wprowadzeniu do lecznictwa penicyliny, Fleming, w trakcie swego wykładu Noblowskiego w 1945, ostrzegał przed konsekwencjami jej nadużywania, co niestety w następnych latach zostało poparte gwałtownym wzrostem oporności gronkowców na ten antybiotyk. Natomiast kolejnym...

Biofarmaceutyki.

Inaczej rzecz ujmując to odpowiedniki farmaceutyków natury białkowej, ale syntetyzowane w organizmie transgenicznym na podstawie obcej informacji genetycznej. Określa sie je przeważnie mianem „biofarmaceutyków”, ale zaliczane są również do znacznie szerszej klasy leków nazywanych...

Przemysł farmaceutyczny na przestrzeni wieków.

Początki farmacji, rozumianej jako nauka o substancjach leczniczych i ich wpływie na organizm człowieka, są nierozerwalnie związane z początkami medycyny, rozumianej jako poznawanie działania ludzkiego ciała, przyczyn i objawów chorób, a także sposobów leczenia...

Zminimalizowanie ryzyka błędów medycznych jest możliwe.

Błędy medyczne w stosowaniu i podaży leków Przedstawiając temat błędów medycznych i możliwości ich zminimalizowania warto przytoczyć powszechnie znane w środowiskach medycznych, farmaceutycznych i pielęgniarskich odpowiednie pojęcia i definicje. Błędy medyczne to wszelkie możliwe...

Rozważania o bezpieczeństwie farmakoterapii.

Decyzja ta ukazała się niedługo po tym, jak w krakowskim szpitalu doszło do nieopisanej tragedii – pielęgniarka podała omyłkowo trzymiesięcznemu dziecku zamiast chlorku sodu – właśnie chlorek potasu. Dziecko niestety zmarło. Najprawdopodobniej pomiędzy tymi...

Leki sieroce.

Około 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne i mimo, iż postęp medycyny w poznawaniu mechanizmów wielu chorób na poziomie molekularnym jest ogromny, tylko około 5% chorób rzadkich może być skutecznie leczonych. Dzięki wprowadzonemu przez...

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

GDP obejmuje w swoim zakresie przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych. Zgodnie z artykułem 78 ust.1 pkt. 4 Prawa farmaceutycznego przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej należy do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną. Taki obowiązek...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się