Kategoria: Panorama samorządu

07.2012 – „Dylemat z pseudoefedryną w tle.”

lipiec 2012, nr 71/49 online    W ostatnich miesiącach do Naczelnego Sądu Aptekarskiego zaczęły masowo napływać odwołania od orzeczeń sądów okręgowych, w sprawach których wspólną cechą jest zarzut wyekspediowania przez aptekę znacznych – sięgających...

06.2012 – „Apteka dyżurna.”

czerwiec 2012, nr 70/48 online       Okręgowa Izba Aptekarska została powiadomiona przez Starostwo Powiatowe, że jedna z aptek na jej terenie nie podjęła wyznaczonego uchwałą Rady Powiatu dyżuru. Prezydium izby aptekarskiej po zapoznaniu...

05.2012 – „Wyprawka młodego aptekarza.”

maj 2012, nr 69/47 online WYPRAWKA MŁODEGO APTEKARZA    18 maja 2012 roku odbyło się w Łodzi uroczyste ślubowanie absolwentów farmacji. Ślubowanie odebrała magister farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Bezpośrednio...

05.2012 – „Ustanowienie kierownika w aptece.”

maj 2012, nr 69/47 online     USTANOWIENIE  KIEROWNIKA  W  APTECE                                                                Umiera kierownik apteki. Współwłaścicielka apteki będąca równocześnie aptekarzem wykonującym czynności zawodowe w tej aptece, wyznacza magistra farmacji który ma pełnić zastępstwo i...

03.2012 – „Wirtualny kierownik apteki.”

marzec 2012, nr 67/45 online        Naczelny Sąd Aptekarski jest organem samorządu zawodowego powołanym głównie do sprawowania kontroli drugoinstancyjnej nad orzeczeniami okręgowych sądów aptekarskich, a w sytuacjach przewidzianych ustawą działa również w...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się