Spis treści

AKTUALNOŚCI

MANUAŁ APTEKARSKI

WSZECHNICA APTEKARSKA

LEX APOTHECARIORUM

RYNEK LEKÓW

W APTECE

PANORAMA SAMORZĄDU

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

FORUM WYDARZEŃ

PRZEGLĄD PRASY

Z UNIWERSYTETU

TEST WIEDZY

#1 Ektoina to:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Co warto wiedzieć o ektoinie?

Ektoina jest cyklicznym aminokwasem pozyskiwanym z ekstremolitów czyli mikroorganizmów żyjących w trudnodostępnych miejscach. Jej charakterystyczną cechą jest zapewnienie komórkom ochrony przed wpływem ekstremalnych warunków zewnętrznych.

#2 Stężenie mocznika w przeciwbakteryjnym tonik do skóry trądzikowej będzie wynosić:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Mocznik w preparatach półstałych – zastosowanie i problemy recepturowe.

Działanie przeciwbakteryjne mocznika występuje w stężeniu 10% i takie jest stosowane w tonikach do skóry trądzikowej.

#3 W przypadku żywności funkcjonalnej przyjmuje się minimalną dawkę żywej mikroflory w chwili spożycia na:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Probiotyczna żywność funkcjonalna. Część druga.

Preparat probiotyczny powinien zawierać dostateczną liczbę żywych i aktywnych komórek. Wynosi ona co najmniej od  105 do 106 komórek/cm3  lub  gram  produktu.

#4 Pacjenta, który chce skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta należy odesłać na stronę:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Źródła informacji o zdrowiu i lekach dla pacjentów.

Portal pacjent.gov.pl umożliwia przede wszystkim zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta. Po zalogowaniu się do IKP, pacjent ma możliwość zobaczenia swoich recept, a w przyszłości – także dokumentacji medycznej.

#5 Trientyna to substancja, która:?Odpowiedzi szukaj w artykule: Nowe rejestracje - UE - lipiec 2019.

Trientyna jest środkiem chelatującym miedź, który zwiększa ogólnoustrojową eliminację miedzi dwuwartościowej przez tworzenie stabilnego kompleksu, który jest łatwo wydalany przez nerki. Trientyna ma strukturę podobną do poliaminy.

#6 Przykładem leku, którego skuteczność jest uzależniona od osobniczej zdolności do przekształcenia proleku w lek jest:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Badania farmakogenetyczne w indywidualizacji terapii chorób cywilizacyjnych.

Niektóre leki w procesie biotransformacji są przekształcane w organizmie do aktywnego metabolitu, wykazującego działanie terapeutyczne. Jako przykład można wskazać popularny lek przeciwagregacyjny klopidogrel.

#7 Fakt występowania w populacji światowej tak zwanych „szybkich i wolnych metabolizerów” tłumaczy się:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Badania farmakogenetyczne w indywidualizacji terapii chorób cywilizacyjnych.

Zjawisko różnej aktywności enzymów metabolizujących stara się wytłumaczyć tzw. teoria pokarmowa. Teoria zakłada, że na terenach, gdzie spożywane rośliny zawierały dużo toksyn będących substratem enzymu, jego wysoka aktywność enzymu była ważnym czynnikiem protekcyjnym i elementem doboru naturalnego. Na obszarach, gdzie toksyny nie występowały, cecha ta traciła na znaczeniu, a dezaktywujące mutacje przez pokolenia ulegały akumulacji w genomie.

#8 Cytykolina znajduje zastosowanie w schorzeniach:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Cytykolina – co wiemy o niej dziś?

Cytykolinie przypisuje się przede wszystkim aktywność neuroprotekcyjną, nootropową oraz poprawiającą funkcje poznawcze.

#9 Ruminacje to psychologiczny termin oznaczający:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Ruminacje jako mechanizm radzenia sobie z emocjami.

Powtarzające się nieprzyjemne myśli dotyczące wydarzeń przyszłych lub przeszłych określane są mianem ruminacji. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym, a tym, jak człowiek chciałby się w danej sytuacji zachować, jaki chciałby być albo jak chciałby być postrzegany przez innych.

#10 Tak zwany „companion test” jest to:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Badania farmakogenetyczne w indywidualizacji terapii chorób cywilizacyjnych.

W przypadku wielu nowoczesnych leków celowanych w onkologii wymagane jest przeprowadzenie określonego badania genetycznego przed rozpoczęciem leczenia, a wprowadzenie leku na rynek wiąże się z koniecznością równoległego wprowadzenia walidowanego testu genetycznego (tzw. companion test).

Zakończ

Wyniki

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się