Spis treści

AKTUALNOŚCI

FARMACJA SZPITALNA

MANUAŁ APTEKARSKI

WSZECHNICA APTEKARSKA

HISTORIA FARMACJI

LEX APOTHECARIORUM

RYNEK LEKÓW

W APTECE

PANORAMA SAMORZĄDU

BAROMETR PEX PHARMASEQUENCE

NOWE REJESTRACJE

FORUM WYDARZEŃ

PRZEGLĄD PRASY

Z UNIWERSYTETU

SPORT TO ZDROWIE

TEST WIEDZY

Wyniki

#1 U zdrowego dorosłego człowieka masa mikrobioty może wynieść:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Probiotyczna żywność funkcjonalna. Część I.

Szacuje się, że u zdrowego dorosłego człowieka masa mikrobioty może wynieść do 2 kilogramów, a przybliżona ilość komórek organizmów wchodzących w jej skład jest 10-100 krotnie większa niż komórek gospodarza.

#2 Profil farmakogenomiczny pacjenta można określić przy pomocy:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Znaczenie polimorfizmu genetycznego w farmakoterapii

Profil farmakogenomiczny pacjenta można określić przy pomocy techniki fenotypowania lub genotypowania. Test fenotypowy (lub genotypowy) wystarczy wykonać raz w życiu, a wyniki mogą służyć przy stosowaniu wielu leków będących substratami danego cytochromu.

#3 Tak zwany „gen oporności wielolekowej” koduje:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Znaczenie polimorfizmu genetycznego w farmakoterapii

Rolę glikoproteiny P w farmakoterapii doceniono po raz pierwszy, kiedy odkryto jej zdolność do aktywnego usuwania z komórek leków przeciwnowotworowych i tym samym promowania oporności wielolekowej na chemioterapię.

#4 Sporządzając leki recepturowe z gotowych produktów z omeprazolem należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Oral Liquid Dosage Form - sporządzanie recepturowych płynnych doustnych postaci leków w aptekach.

Omeprazol jest substancją nietrwałą w środowisku kwaśnym (pH < 7,8). Dlatego w przypadku podania p.o. stosuje się go w postaciach dojelitowych.

#5 Infirmarium, to łacińskie słowo oznaczające:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Walafrid von der Reichenau, zwany Zezowatym. Mnich, poeta, botanik.

Klasztory oferowały ubogim, chorym i przejezdnym (pielgrzymom) różne formy schronienia i opieki – hospitale pauperum dla najuboższych, hospicium dla bogatych czy infirmarium dla mnichów.

#6 Ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII, nie otrzymuje się:?Podpowiedzi szukaj w artykule: 06.2019 - UE - nowe rejestracje.

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda) o odmiennych funkcjach fizjologicznych. Ma złożoną strukturę aminokwasową.

#7 U dzieci wstrzyknięcia insuliny należy wykonywać:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Insulinoterapia – techniki wykonywania iniekcji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami stosowanie igieł o długości powyżej 8 mm u osób dorosłych oraz 6 mm u dzieci nie jest zalecane. Igły dłuższe zwiększają ryzyko iniekcji domięśniowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że długość igły powinna zostać dobrana indywidualnie.

#8 Tak zwane „smart drugs” to:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Leki poprawiające komfort życia. Aspekty lecznicze i społeczne.

Środki pobudzające funkcje poznawcze (cognitive enhancement) określane są jako „nootropics”, ale także jako „smart drugs”.

#9 FDA oficjalnie zatwierdziło niedawno do stosowania w leczeniu zaburzeń popędu seksualnego u kobiet przed menopauzą (HSDD, hypoactive sexual desire disorder):?Podpowiedzi szukaj w artykule: Leki poprawiające komfort życia. Aspekty lecznicze i społeczne.

21 czerwca 2019 roku FDA oficjalnie zatwierdziło peptyd Bremelanotide (PT-141) do stosowania w leczeniu zaburzeń popędu seksualnego u kobiet przed menopauzą (HSDD, hypoactive sexual desire disorder). Wprawdzie lek został zarejestrowany dla kobiet, jednak bremelanotyd działa u obu płci.

#10 Na skład mikrobiomu człowieka wpływać może:?Podpowiedzi szukaj w artykule: Probiotyczna żywność funkcjonalna. Część I.

Na skład ludzkiego mikrobiomu wpływ ma szereg różnych czynników, przy czym jelita noworodka są tymczasowo jałowe, a zasiedlanie ich przez drobnoustroje odbywa się tuż po urodzeniu.

Zakończ
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się