Felieton Redakcji

Temat numeru.

Szkolenia podyplomowe farmaceutów.

Kierując się sugestiami czytelników, redakcja Aptekarza Polskiego zmieniła layout strony on-line. Jedną z widocznych od razu zmian jest serwis AKTUALNOŚCI. Zwiększyliśmy częstotliwość ukazujących się w nim informacji dnia, nazywanych z angielska newsami, które publikujemy w tempie agencji informacyjnych. Tygodniowo przekazujemy kilkanaście – co najmniej – gorących informacji, głównie ze świata zdrowia i farmacji. Otrzymujemy wyrazy uznania za wprowadzenie tej zmiany.

Wśród tych informacji był także komunikat rzecznika prasowego NIA z dnia 30 stycznia o spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z nowo powołanym Ministrem Zdrowia. – „Spotkanie zaaranżowano w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym i przedstawienia priorytetów związanych z pracami legislacyjnymi regulującymi rynek. Dyskusja dotyczyła między innymi roli farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia, a więc projektu ustawy o zawodzie oraz pilotażu opieki farmaceutycznej. Poruszono również kwestię nielegalnego wywozu leków za granicę.

Będziemy śledzić i na bieżąco informować, jakie są podejmowane działania oraz jakie zapadają decyzje w obszarze spraw przedstawionych w cytowanym komunikacie oraz w każdej innej istotnej z punktu widzenia farmaceutów sprawie.

xxx

Tematem numeru są szkolenia podyplomowe farmaceutów. Redakcja Aptekarza Polskiego publikuje opracowanie przedstawiające wyniki badania ankietowego przeprowadzonego z inicjatywy Naczelnej Izby Aptekarskiej, którego celem było poznanie poziomu satysfakcji z odbywanych szkoleń oraz oceny czynników wpływających na motywację farmaceutów do udziału w edukacji podyplomowej. W ramach tego badania podjęto również próbę zgromadzenia istotnych informacji związanych z oczekiwaniami farmaceutów dotyczącymi organizacji szkoleń podyplomowych.

Autorami opracowania są: dr n. farm. Natasza Staniak, mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i dr n. med. Tomasz Słomka. Należy się spodziewać, że wnioski zawarte w tym nowatorskim na gruncie samorządu aptekarskiego opracowaniu będą uwzględnione przez organizatorów szkoleń oferowanych farmaceutom.

xxx

Z przyjemnością publikujemy artykuł magister farmacji Jagody Jasińskiej, która odbywała staż w aptece szpitalnej Hospital German Trias i Pujol w Badalonie w Hiszpanii. Artykuł zawiera szereg konkretnych informacji i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania tej apteki szpitalnej i roli pracującego w niej farmaceuty. Autorka kończy tekst następującą refleksją: -„uważam, że polscy farmaceuci posiadają ogromną wiedzę teoretyczną, dorównującą farmaceutom hiszpańskim, natomiast od farmaceutów hiszpańskich możemy uczyć się, jak wykorzystać naszą wiedzę w praktyce, żeby lepiej dbać o bezpieczeństwo farmakoterapii polskiego pacjenta”.

Jesteśmy przekonani, że ten artykuł oraz wcześniej publikowane artykuły „hiszpańskich stażystów”: pani magister Magdy Zarazińskiej i pana magistra Piotra Druszkowskiego przyczyniły się do spopularyzowania staży zagranicznych organizowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, jako jednej ze ścieżek zdobywania zawodowego doświadczenia, bo: -„staż był dla mnie – napisał magister Piotr Druszkowski – kopalnią nowych doświadczeń, dzięki czemu nie tylko zyskałem nowe umiejętności zawodowe, ale także poznałem nowe możliwości pracy farmaceuty szpitalnego”.

xxx

Papież Franciszek wystosował orędzie na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r. W tym dokumencie przywołującym tradycje instytucji kościelnych sprawujących opiekę nad chorymi, zawarte jest następujące przesłanie – „Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po to, aby się nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć: wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie”. Niech za sprawą ludzi medycyny i farmacji oraz opiekunów chorych, triada: Wielkoduszność, Kreatywność, Zaangażowanie, którą przywołuje papież Franciszek spełnia się 11 lutego, kiedy przypada Światowy Dzień Chorego i każdego innego dnia.

Zapraszamy do lektury bieżącego numeru Aptekarza Polskiego, w którym jest spora dawka zawodowej wiedzy, z którą warto się zapoznać, do czego wszystkich farmaceutów zachęcamy.

Redakcja Aptekarza Polskiego

 

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij