Start

11 listopada. Wielkie i radosne święto.

Publikacja bieżącego numeru Aptekarza Polskiego zbiega się w czasie z datami związanymi z doniosłymi i bardzo ważnymi wydarzeniami.

Pierwszym wydarzeniem jest zbliżająca się rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska wyzwoliła się spod zaborów stając się niepodległym i suwerennym państwem. Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości.

11 listopada 2017 roku będziemy obchodzić dziewięćdziesiątą dziewiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Przygotujmy się na ten dzień. Stańmy godnie do tych obchodów. Udekorujmy barwami narodowymi nasze otoczenie. Polska w biało-czerwonych barwach wygląda pięknie. Jeżeli będziemy mogli, to przyłączmy się do obchodów święta organizowanych w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Do obchodów Święta Niepodległości nawiązuje artykuł dr n. farm. Macieja Bileka zatytułowany „Wielkie i dla wszystkich radosne święto”. Autor opisuje obchody Święta Niepodległości w środowisku farmaceutów i aptekarzy w czasach II Rzeczypospolitej podkreślając, że „atmosfera, w której ten wyjątkowy dzień spędzano kilkadziesiąt lat temu była pełna czystej radości, optymizmu, entuzjazmu i satysfakcji z dotychczasowego dorobku codziennej żmudnej pracy. Była również pełna planów na przyszłość i zapału do dalszych wysiłków.

xxx

18 listopada, to druga z ważnych dat, której poświęcamy uwagę w bieżącym numerze. Tego dnia Europa obchodzi Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez Komisję Europejską.  Redakcja Aptekarza Polskiego współpracuje z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków w celu przedstawienia problemu dotyczącego groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Problemowi temu poświęcony jest artykuł dr hab. n. med. Aliny Olender „Nadużywanie antybiotyków – przyczyny i skutki”.

– „Obserwowana w ostatnich latach tendencja zmniejszania się skuteczności leków przeciwbakteryjnych ze względu na rozprzestrzenianie się szczepów wieloopornych staje się wyzwaniem dla medycyny na całym świecie i dotyczy prawie wszystkich dyscyplin i specjalizacji medycznych: lekarzy, mikrobiologów, farmaceutów. To też stwarza pilną konieczność ścisłej kontroli przepisywania i stosowania antybiotyków poprzez szeroką edukację i nadzór nad ich stosowaniem” – apeluje autorka.

xxx

Spis treści bieżącego numeru jest imponujący. Proponujemy zróżnicowaną i bardzo ciekawą tematykę zamieszczonych w bieżącym numerze artykułów problemowych napisanych przez znakomitych autorów. Witamy na naszych łamach dr n. farm. Leszka Borkowskiego, który dołączył do grona autorów Aptekarza Polskiego powierzając nam do publikacji artykuł „Biologiczne leki biopodobne są dostępne w obrocie aptecznym”.  Polecamy.

xxx

27 października minister zdrowia powołał roboczy zespół do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. W treści stosownego zarządzenia czytamy, że „zespół jest obowiązany opracować model pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia”, co oznacza, że z końcem kwietnia przyszłego roku lub niedługo później pilotaż może być wdrożony. À propos, w Aptekarzu Polskim prowadzimy dział OPIEKA FARMACEUTYCZNA, gdzie publikujemy artykuły poświęcone temu zagadnieniu.

xxx

Zapraszamy farmaceutów do skorzystania z kapitału wiedzy udostępnionej w Aptekarzu Polskim. 

Redakcja

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij