Start

7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę

o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne

Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, którą Senat przyjął bez poprawek czekają jeszcze, zanim ta ustawa stanie się obowiązującym powszechnie prawem, następujące prawotwórcze akty:

– podpisanie ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– publikacja w Dzienniku Ustaw.

– „21 kwietnia br. Senat RP zakończył prace nad zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, potocznie zwaną „Apteką dla Aptekarza”… – tymi słowami rozpoczyna się list skierowany przez Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o poparcie zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki sejmowe nr 1126 i 1413 oraz senacki nr 472).

W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o poparcie rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne – rozwiązań korzystnych dla polskich pacjentów oraz polskiego sektora aptecznego”. Zacytowane zdania tego listu są klamrą obszernego wywodu poświęconego ustawie.  List do Pana Prezydenta udostępniamy w całości.

Artykuł 3 tej ustawy stanowi, że Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia”.

xxx

Ustawa ta kształtuje ustrój aptekarstwa, którego podstawą jest osobista odpowiedzialność farmaceuty za wykonywanie powinności aptekarskich w powiązaniu z bezpośrednim władztwem nad apteką.

Aksjologicznym podłożem tej ustawy jest uznanie zdrowia, jako wartości bezcennej dla każdego człowieka i uznanie pierwszeństwa ochrony zdrowia przed innymi wartościami. Ustawa otwiera przed aptekarstwem możliwości rozwoju zgodnie z imperatywem mającym swoje źródło w farmaceutycznym credo – salus aegroti suprema lex esto.

xxx

Monitorowanie procesu sporządzania leku na podstawie przykładów stałych i półstałych postaci leku”, tym artykułem zamieszczonym w dziale Manuał Aptekarski kontynuujemy cykl publikacji z serii REPETYTORIUM DO SPECJALIZACJI. Autorka artykułu, dr Beata Skibska, przypomina, że „zadaniem każdego farmaceuty jest zapewnienie pacjentowi odpowiedniej formy leku recepturowego przepisanego przez lekarza i wykonanie go z uwzględnieniem wszystkich czynników warunkujących jego najwyższą jakość i skuteczność działania”.

Motyw naszej okładki związany jest z tematem cyklu artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z opieką zdrowotną nad seniorami. Rozpoczynamy artykułem autorstwa dr Roberta Błaszczaka „Odrębność farmakokinetyki i farmakodynamiki u pacjentów w wieku podeszłym”.

– „Farmakoterapia ludzi w podeszłym wieku jest bezpieczna i przynosi efekt wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę wpływ wieku na farmakokinetykę i farmakodynamikę stosowanych leków” – konstatuje Autor.

Na łamach Aptekarza Polskiego gościmy ponownie dr Karola Adamowskiego, który dzieli się wiedzą na temat osiągnięć nauki w dziedzinie neurogastroenterologii. Autor przygotował dwuczęściowy artykuł „Wpływ mikroflory jelit na nasze zdrowie”. Pierwsza część poświęcona jest interakcjom jelitowo-mózgowym. – „Stan, w jakim znajduje się mikroflora jelit ma niekwestionowany wpływ na nasze zdrowie” – tą konkluzją Autor kończy pierwszą część artykułu.   

Aptekarz Polski objął patronat medialny nad XXIII Naukowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który pod hasłem „FARMACJA W POLSCE – PERSPEKTYWY NAUKI I ZAWODU” odbędzie się w Krakowie.  W związku z tym wydarzeniem w dziale Rozmowy Redakcji publikujemy rozmowę z profesorem Włodzimierzem Opoką, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Rozmowę przeprowadziła dr Anna Więckowska i nadała jej tytuł „Spotkajmy się w Krakowie 19-22 września 2017 roku!”. Redakcja Aptekarza przyłącza się do tego zaproszenia. Informacje dotyczące programu oraz warunków uczestnictwa w Zjeździe udostępniamy on line na stronie Aptekarza Polskiego .

                                                                                              Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.

Redakcja

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij