Start

ZGODNIE Z PRAKTYKAMI EUROPEJSKIMI

– „Przyjęliśmy do wiadomości, że w ostatnim czasie Polska wprowadziła ustawę regulującą kryteria zakładania i prowadzenia aptek. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu złożyć nasze gratulacje, ponieważ ustawa ta dostosowuje przepisy polskie do europejskiego standardu prawnego, zgodnie z którym wykonywanie zawodu aptekarza podlega rygorystycznym regulacjom, a kryteria własności i/lub zakładania placówek aptecznych mają zastosowanie do ogromnej większości aptek w Europie„.

– „Uważamy, że ustawodawstwo takie podąża za najlepszymi praktykami europejskimi, a co najważniejsze, leży w interesie zdrowia publicznego w Polsce„.

Przedstawione powyżej zdania pochodzą z listu gratulacyjnego wystosowanego przez Jūratė Švarcaitė, sekretarza generalnego Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i nawiązują do uchwalonej i wdrożonej do porządku prawnego w Polsce ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

W treści listu, który udostępniamy na naszych łamach w całości, przywołane są pryncypia europejskiego prawodawstwa, które zostały potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którymi „zarezerwowanie prawa własności aptek dla aptekarzy stanowi gwarancję ich całkowitej niezależności od względów czysto komercyjnych. Ponadto (…) ograniczenia terytorialne, w tym kryteria demograficzne i dotyczące odległości pomiędzy aptekami, pomagają zapewnić właściwy zasięg dostępności usług aptecznych”.

xxx

Doktor Robert Błaszczak kontynuuje cykl poświęcony farmakoterapii pacjentów w wieku senioralnym. W artykule „Farmaceuta i pacjent geriatryczny” czytamy, że „w geriatrii i opiece nad pacjentem w wieku podeszłym bardzo ważnym narzędziem jest Całościowa Ocena Geriatryczna” (COG), która – zdaniem autora – „powinna być wykonana przez zespół w składzie: lekarz, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, pracownik socjalny oraz farmaceuta, który będzie mógł monitorować leki przyjmowane przez seniora, ich możliwe interakcje i działania niepożądane. Gdyby takie zespoły do opieki nad pacjentem w wieku podeszłym funkcjonowały w naszym systemie opieki zdrowotnej, prawdopodobnie mniej byłoby działań niepożądanych wynikających z interakcji lekowych”.  

xxx

Okładka Aptekarza Polskiego ilustruje podróż. Nic w tym dziwnego, wszak rozpoczęło się lato i wielu naszych czytelników skorzysta, jak sądzimy, z urlopu i wyjedzie na wakacje. À propos, wertując archiwalne tytuły prasy farmaceutycznej dr Maciej Bilek napisał artykuł „Okres wakacyj i urlopów”.

Zachęcamy do robienia zdjęć, które będzie można wysłać na konkurs FOTOFARM organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską.

Bez względu na to, dokąd się Państwo wybierzecie zachęcamy do czytania Aptekarza Polskiego. Wystarczy wpisać adres, także w smartfonie: www.aptekarzpolski.pl

Życzymy słonecznych wakacji.

Redakcja Aptekarza Polskiego


Wakacje

gorące lato lipiec nam wróży

pora odetchnąć, zażyć podróży

kierat czas odpiąć, dość pracy muła

kiedy za oknem jest kanikuła

 

dla nas riwiera otworem stoi

góry i woda nerwy ukoi

filtr na słoneczko – plus osiemnaście

i białe żagle wywieś na maszcie

 

nabierz ochoty, wlej uncję siły

by cię trudności nie przewróciły

byś dotrwał dzielnie następnej wiosny

i nie wyglądał, jak cień żałosny

…………………………………………….

jednak…

nie dla mnie żadne podróże

siedzę w aptece…

                            na nocnym dyżurze

mgr farm. Krzysztof Kokot

 

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zamknij