Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.  Projekt przez 14 dni znajduje się w fazie konsultacji społecznych.  Projekt ustawy jest ściśle związany z wejściem w … Czytaj dalej Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.