Wpis apteki do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), do dnia 24 lipca 2018r. każda apteka zobowiązana jest do złożenia do właściwego Marszałka Województwa wniosku o wpis do w/w rejestru. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, że apteki na mocy innych przepisów wskazanej ustawy o odpadach, zobowiązane są do składania corocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami (w terminie do dnia 15 marca każdego roku).

Może Cię zainteresować...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się