Przegląd Lekowy: pytania i odpowiedzi.

Przeglądem lekowym określa się ustrukturyzowaną ocenę farmakoterapii pacjenta, służącą optymalizacji stosowania leków i poprawieniu jego stanu zdrowia. Składa się na niego wykrywanie problemów lekowych oraz sugerowanie interwencji. [1] Na świecie znany jest pod różnymi formami i nazwami: Medicine Use Review, MUR (UK), Comprehensive Medication Review, CMR (USA), MedsCheck (Kanada, Australia) [2] i Polymedication Check, PMC (Szwajcaria). W zależności od kraju może być wykonywany przez farmaceutów zarówno w aptece, jak i w domach pomocy społecznej czy nawet miejscu zamieszkania pacjenta. W Polsce aktualnie planuje się przeprowadzenie pilotażu podobnej usługi, która pozwoli na określenie zasadności jej finansowania. Jednak pierwsze wdrożenia, które odbyły się już teraz z inicjatyw aptek indywidualnych i sieciowych, dostarczyły ciekawych spostrzeżeń, zbieżnych z doświadczeniami naszych zachodnich kolegów. Jakie pytania i wątpliwości najczęściej nasuwały się polskim farmaceutom?

Może Cię zainteresować...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się