Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła. Prof. dr hab. Henryk Nerlo (1914 – 1989).

Prof. dr hab. Henryk Nerlo należał do grona pracowników nauki, którzy z za­pałem przystąpili do odbudowy polskiej farmacji w pierwszych latach po zakoń­czeniu wojny. Większość jego osiągnięć naukowych z zakresu technologii postaci leku miało oprócz walorów poznawczych, duże znaczenie praktyczne. Niektóre z nich wdrożono do przemysłu, inne wykorzystano do modernizacji technologii le­ków produkowanych przez polski przemysł farmaceutyczny. Oddany sprawom far­macji aptecznej przyczynił się w trudnych powojennych latach do podniesienia po­ziomu ich pracy i wyposażenia. Miał też ogromne zasługi dla rozwoju Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie.

Może Cię zainteresować...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się