Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła. Prof. dr hab. Zofia Jerzmanowska (1906-1999).

Zaprezentowana poniżej publikacja otwiera nowy cykl artykułów, które mają przybliżyć czytelnikom sylwetki uczonych, przedstawicieli polskiej farmacji czasów powojennych, ich drogę naukową, osiągnięcia, zasługi i dokonania dydaktyczne. Bohaterowie pierwszych artykułów z tego cyklu to naukowcy związani z Łodzią, co ma swoje uzasadnienie historyczne. W 1945 roku miasto to stało się niekwestionowaną stolicą Polski, do której przyjechało wiele osób o inteligenckim rodowodzie i wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wielu z nich skończyło tu swój exodus z różnych ośrodków akademickich przedwojennej polski, głównie z Warszawy, Wilna i Lwowa. W nowo powstałych łódzkich uczelniach kontynuowali pracę badawczą i dydaktyczną. Stworzyli własne szkoły, a ich uczniowie i następcy rozproszyli się po całym kraju, aby rozwijać myśl naukową swoich mistrzów.

Może Cię zainteresować...

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na ich użycie. ☒ Zgadzam się